Microsoft Word klavye kısayolları

Önemli   Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu Yardım makalesinde tanımlanan klavye kısayolları, ABD klavye düzeni ile ilgilidir. Diğer düzenlerdeki tuşlar, ABD klavyesindeki tuşlara doğrudan karşılık gelmeyebilir.

Not   Bu makale, klavye kısayollarının özelleştirilmesini veya makrolar için kısayol oluşturulmasını veya Otomatik Metin konusunu kapsamaz. Grafiklere özel klavye kısayolları hakkında bilgi için bkz. Şekiller, metin kutuları ve WordArt ile çalışmak için klavye kısayolları veya SmartArt grafikleri için klavye kısayolları.

Bu makalede

Klavye kısayollarını bulma ve kullanma

Microsoft Office temel bilgileri

Şeritte gezinme

Microsoft Word için hızlı başvuru

İşlev tuşu başvurusu

Klavye kısayollarını bulma ve kullanma

İki veya daha fazla tuşun aynı anda basıldığı klavye kısayolları için basılacak tuşlar Microsoft Word 2013 Yardımı'nda artı işaretiyle (+) ayrılır. Bir tuşun hemen ardından başka bir tuşa basılan klavye kısayolları için basılacak tuşlar virgülle (,) ayrılır.

Seçimleri genişletmek için klavye kullanma

 • Bu makalenin tüm bölümlerini genişletmek için Tümünü göster seçilene kadar SEKME tuşuna, ardından da ENTER tuşuna basın. Tüm seçimleri daraltmak için ENTER tuşuna bir kez daha basın.

 • Bu makalenin yalnızca bir bölümünü genişletmek için bu bölümün başlığı ve artı işareti seçilene kadar SEKME tuşuna, ardından da ENTER tuşuna basın. Bu bölümü daraltmak için ENTER tuşuna bir kez daha basın.

Bu makalede arama

Önemli   Aramaya başlamadan önce Tümünü Göster seçilene kadar SEKME tuşuna, ardından da ENTER tuşuna basın.

 1. CTRL+F tuşlarına basın.

  İmleç, yazmanıza hazır durumdayken Ara iletişim kutusu açılır.

 2. Kutuya arama metnini yazın.

 3. ENTER tuşuna basın.

Bu makaleyi yazdırma

Konuyu yazdırmak için Tümünü Göster seçilene kadar SEKME tuşuna, ENTER tuşuna basın ve sonra CTRL+P tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Microsoft Office temel bilgileri

Pencereleri görüntüleme ve kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki pencereye geçme.

ALT+SEKME

Önceki pencereye geçme.

ALT+ÜST KRKT+SEKME

Etkin Pencereyi kapatma.

CTRL+W veya CTRL+F4

Ekran boyutuna getirdikten etkin pencerenin boyutunu geri yükleme.

ALT+F5

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçme (saat yönünde). F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.

F6

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçme (saat yönünün tersi).

ÜST KRKT+F6

Birden fazla pencere açık olduğunda bir sonraki pencereye geçme.

CTRL+F6

Önceki pencereye geçme.

CTRL+ÜST KRKT+F6

Seçili pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme.

CTRL+F10

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

PRINT SCREEN

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

ALT+PRINT SCREEN

İletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

ÜST KRKT+SEKME

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme.

CTRL+SEKME

İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme.

CTRL+ÜST KRKT+SEKME

Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşma.

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçili onay kutusunu seçme veya temizleme.

ARA ÇUBUĞU

Seçeneği belirleme; onay kutusunu işaretleme veya temizleme.

ALT+ seçenekte altı çizili harf

Seçili aşağı açılır listeyi açma.

ALT+AŞAĞI OK

Açılır listeden seçenek belirleme.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

ESC

Seçili komutu çalıştırma.

ENTER

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, içine kullanıcı adınız veya bir klasörün yolu gibi bir giriş yazdığınız veya yapıştırdığınız bir boşluktur.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Girişin başına gitme.

HOME

Girişin sonuna gitme.

END

Bir karakter sola veya sağa gitme.

SOL OK veya SAĞ OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Soldaki bir karakteri seçme veya seçimi kaldırma.

SHIFT+SOL OK

Sağdaki bir karakteri seçme veya seçimi kaldırma.

SHIFT+SAĞ OK

Soldaki bir sözcüğü seçme veya seçimi kaldırma.

CTRL+SHIFT+SOL OK

Sağdaki bir sözcüğü seçme veya seçimi kaldırma.

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+HOME

Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+END

ve Faklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

iletişim kutusunu görüntüleme.

CTRL+F12 veya CTRL+O

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüleme.

F12

Seçili klasörü veya dosyayı açma.

ENTER

Seçili klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü açma.

GERİ AL

Seçili klasörü veya dosyayı silme.

DELETE

Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için bir kısayol menüsü görüntüleme.

ÜST KRKT+F10

Seçeneklerde ileri doğru gitme.

SEKME

Seçeneklerde geriye doğru gitme.

ÜST KARAKTER+SEKME

Konumlistesini açma.

F4 veya ALT+I

Eylemleri geri alma ve yineleme

Yapılacak işlem

Tuş

Eylemi iptal etme.

ESC

Eylemi geri alma.

CTRL+Z

Eylemi yineleme.

CTRL+Y

Görev bölmelerine ve galerilere erişme ve kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçme. (F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.)

F6

Menü etkin olduğunda bir görev bölmesine gitme. (CTRL+SEKME tuşlarına bir defadan çok basmanız gerekebilir.)

CTRL+SEKME

Bir görev bölmesi etkinken, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği belirleme.

SEKME veya ÜST KRKT+SEKME

Görev bölmesi menüsünde tam komut kümesi görüntüleme.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Seçili galeri öğesi için açılır menü açma.

ÜST KRKT+F10

Galeriden ilk veya son öğeyi seçme.

HOME veya END

Seçili galeri listesinde yukarı veya aşağı kaydırma.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Görev bölmesini kapatma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve ENTER'a basın.

Görev bölmesini taşıma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 3. Ok tuşlarını kullanarak Taşı'yı seçin ve ENTER tuşuna basın.

 4. Ok tuşlarını kullanarak görev bölmesini taşıyın ve ENTER tuşuna basın.

Görev bölmesini yeniden boyutlandırma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 3. Ok tuşlarını kullanarak Boyut'u seçin ve ENTER tuşuna basın.

 4. Ok tuşlarını kullanarak görev bölmesini yeniden boyutlandırın ve ENTER tuşuna basın.

Kullanılabilir eylemlere erişme ve kullanma

Yapılacak işlem

Tuş

Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüleme.

ÜST KRKT+F10

Kullanılabilir bir eylem veya Otomatik Düzeltme Seçenekleri düğmesi Düğme resmi ya da Yapıştırma seçenekleri düğmesi Düğme resmi için menü veya ileti görüntüler. Birden çok akıllı etiket varsa, sonraki akıllı etikete geçer ve onun menü veya iletisini görüntüler.

ALT+ÜST KRKT+F10

Kullanılabilir eylemler menüsünde seçenekler arasında hareket etme.

Ok tuşları

Kullanılabilir eylemler menüsünde seçili öğe eylemini gerçekleştirir.

ENTER

Kullanılabilir eylemler menüsünü veya iletiyi kapatma.

ESC

İpuçları

 • Bir eylem kullanılabilir olduğunda sesle bilgilendirilmenizi isteyebilirsiniz. Sesli ipuçlarını duymak için ses kartınızın olması gerekir. Microsoft Office Sounds'un da bilgisayarınızda yüklü olması gerekir.

 • Internet erişiminiz varsa Office.com konumundan Microsoft Office Sounds'u yükleyebilirsiniz. Ses dosyalarını yükledikten sonra şunları yapın:

  1. Word Seçenekleri'ni açmak için ALT+F, T tuşlarına basın.

  2. Gelişmiş'i seçmek için A tuşuna, ardından da Word'le çalışmak için gelişmiş seçenekler'e gitmek için SEKME tuşuna basın.

  3. Genel altında Sesli olarak uyar onay kutusuna gitmek için ALT+S tuşlarına iki kez bastıktan sonra ARA ÇUBUĞU'na basın.

  4. Tamam'ı seçmek için SEKME tuşuna art arda basıp son olarak da ENTER tuşuna basın.

   Not   Bu onay kutusunu seçtiğinizde veya temizlediğinizde ayar sesi destekleyen tüm Office programlarını etkiler.

Sayfanın Başı

Şeritte gezinme

Birkaç tuşa dokunarak komutlara erişme

Erişim tuşları çok az tuşa basarak komutu hızlı bir şekilde kullanmanızı sağlar; programın neresinde olduğunuzun önemi yoktur. Word 2013 uygulamasındaki komutlara erişim tuşu kullanarak erişilebilir. İkiyle beş arası tuşa dokunarak en fazla komuta erişebilirsiniz. Erişim tuşu kullanmak için:

 1. ALT tuşuna basın.

  Geçerli görünümde kullanılabilir her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir.

 2. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Tuş İpucu'nda gösterilen harfe basın.

 3. Bastığınız harfe göre ek Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin, Giriş etkinken N tuşuna basarsanız Ekle gruplarıyla ilgili Tuş İpuçlarıyla birlikte Ekle de görüntülenir.

 4. Kullanmak istediğiniz komut veya denetime ait harfe gelene kadar harflere basmayı sürdürün. Bazı durumlarda, öncelikle komutun bulunduğu grubun harfine basmanız gerekir.

  Not   Gerçekleştirdiğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için ALT tuşuna basın.

Fareyi kullanmadan klavyenin odağını değiştirme

Office şeridine sahip programlarla çalışmak için klavye kullanmanın başka bir yolu da, kullanmak istediğiniz özelliği bulana kadar odağı sekmeler ve komutlar arasında hareket ettirmektir. Aşağıdaki tabloda klavye odağını fare kullanmadan taşımanın bazı yolları listelenmektedir.

Yapılacak işlem

Tuş

Şeridin etkin sekmesini seçip erişim tuşlarını etkinleştirme.

ALT veya F10. Belgeye geri dönmek veya erişim tuşlarını iptal etmek için bu tuşlardan istediğinize basın.

Şeritteki başka bir sekmeye gitme.

Etkin sekmeyi seçmek için F10, ardından da SOL OK veya SAĞ OK

Şeridi genişletme veya daraltma.

CTRL+F1

Seçili öğe için kısayol menüsünü görüntüleme.

ÜST KRKT+F10

Pencerenin şu alanlarını seçmek için odağı taşıma:

 • Şeridin etkin sekmesi

 • Açık görev bölmeleri

 • Pencerenin altındaki durum çubuğu

 • Belgeniz

F6

Şeritteki komut odaklarını sırasıyla ileri ve geri taşıma.

SEKME veya ÜST KRKT+SEKME

Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa hareket ettirme.

AŞAĞI OK, YUKARI OK, SOL OK veya SAĞ OK

Şeritte seçili olan komut veya denetimi etkinleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Open the selected menu or gallery on the ribbon.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Değeri değiştirebilmeniz için şeritteki komut veya denetimi etkinleştirme.

ENTER

Finish modifying a value in a control on the ribbon, and move focus back to the document.

ENTER

Şeritte seçili olan komut veya denetim hakkında yardım alma. (Seçili komutla ilgili yardım konusu yoksa, bunun yerine program hakkında Genel yardım konusu görüntülenir.)

F1

Sayfanın Başı

Microsoft Word için hızlı başvuru

Microsoft Word içindeki ortak görevler

Yapılacak işlem

Tuş

Bölünemez boşluk oluşturma.

CTRL+ÜST KRKT+ARA ÇUBUĞU

Bölünemez kısa çizgi oluşturma.

CTRL+SHIFT+KISA ÇİZGİ

Harfleri kalın yapma.

CTRL+K

Harfleri italik yapma.

CTRL+T

Harflerin altını çizme.

CTRL+A

Yazı tipi boyutunu bir değer küçültme.

CTRL+<

Yazı tipi boyutunu bir değer büyütme.

CTRL+ÜST KRKT+<

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültme.

CTRL+[

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütme.

CTRL+]

Paragraf veya karakter biçimlendirmesini kaldırma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Seçili metin veya nesneyi kopyalama.

CTRL+C

Seçili metin veya nesneyi kesme.

CTRL+X

Seçili metin veya nesneyi yapıştırma.

CTRL+V

Özel yapıştırma

CTRL+ALT+V

Yalnızca biçimlendirmeyi yapıştırma

CTRL+ÜST KRKT+V

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Sözcük Sayımı iletişim kutusunu açma.

CTRL+ÜST KRKT+G

Belgeler ve Web sayfalarıyla çalışma

Belgeleri oluşturma, görüntüleme ve kaydetme

Yapılacak işlem

Tuş

Yeni belge oluşturma.

CTRL+N

Belgeyi açma

CTRL+O

Belgeyi kapatma

CTRL+W

Belge penceresini bölme.

ALT+CTRL+S

Belge penceresindeki bölmeyi kaldırma.

ALT+ÜST KRKT+C veya ALT+CTRL+S

Belgeyi kaydetme.

CTRL+S

Metinde bulma, değiştirme ve göz atma

Yapılacak işlem

Tuş

Gezinti görev bölmesini açma (belge aramak için).

CTRL+F

Bulmayı yineleme (Bul ve Değiştir penceresini kapattıktan sonra).

ALT+CTRL+Y

Metin, belirli biçimlendirme ve özel öğeleri değiştirme.

CTRL+H

Sayfaya, yer işaretine, altbilgiye, tabloya, açıklamaya, grafiğe veya diğer konuma gitme.

CTRL+ALT+G

Düzenlediğiniz son dört konum arasında geçiş yapma.

ALT+CTRL+Z

Göz atma seçeneklerinin listesini açma. Seçeneği belirlemek için ok tuşlarına basın; belirlenen seçeneği kullanarak belgeye göz atmak için ENTER tuşuna basın.

ALT+CTRL+HOME

Önceki göz atma nesnesini taşıma (göz atma seçenekleri kümesi).

CTRL+PAGE UP

Sonraki göz atma nesnesini taşır (göz atma seçenekleri kümesi).

CTRL+PAGE DOWN

Başka bir görünüme geçme

Yapılacak işlem

Tuş

Sayfa Düzeni görünümüne geçme.

ALT+CTRL+P

Web Düzeni görünümüne geçme.

Anahat görünümüne geçme.

ALT+CTRL+O

Taslak görünüme geçme.

ALT+CTRL+N

Ana hat görünümü

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Paragrafı yükseltme.

ALT+SHIFT+SOL OK

Paragrafı indirgeme.

ALT+ÜST KRKT+SAĞ OK

Düzeyi gövde metnine düşürme.

CTRL+ÜST KRKT+N

Seçili paragrafları yukarı kaydırma.

ALT+SHIFT+YUKARI OK

Seçilen paragrafları aşağı taşıma.

ALT+ÜST KRKT+AŞAĞI OK

Başlığın altındaki metni genişletme.

ALT+ÜST KRKT+ARTI İŞARETİ

Başlığın altındaki metni daraltma.

ALT+ÜST KRKT+EKSİ İŞARETİ

Tüm metni veya başlıkları genişletme veya daraltma.

ALT+ÜST KRKT+A

Karakter biçimlendirmelerini gizleme veya gösterme.

Sayısal tuş takımındaki eğik çizgi (/) tuşu

Gövde metninin ilk satırını veya gövde metninin tamamını gösterme.

ALT+ÜST KRKT+L

Başlık 1 stilindeki tüm başlıkları gösterme.

ALT+SHIFT+1

Başlık n konumuna kadar olan tüm başlıkları gösterme.

ALT+SHIFT+n

Sekme karakteri ekleme.

CTRL+SEKME

Belgeleri yazdırma ve önizleme

Yapılacak işlem

Tuş

Belgeyi yazdırma.

CTRL+P

Baskı önizlemeye geçme.

ALT+CTRL+I

Yaklaşıldığında önizleme sayfasında dolaşma.

Ok tuşları

Uzaklaşıldığında bir önizleme sayfası ileri veya geri gitme.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Uzaklaşıldığında ilk önizleme sayfasına gitme.

CTRL+HOME

Uzaklaşıldığında son önizleme sayfasına gitme.

CTRL+END

Belgeleri gözden geçirme

Yapılacak işlem

Tuş

Açıklama ekleme.

ALT+CTRL+M

Değişiklik izlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma.

CTRL+ÜST KRKT+E

Açıksa, Gözden Geçirme Bölmesi'ni kapatma.

ALT+SHIFT+C

Okuma Modu

Not   Bazı okuyucular Okuma Modu ile uyumlu değildir.

Yapılacak işlem

Tuş

Belgenin başına gitme.

HOME

Belgenin sonuna gitme.

END

n numaralı sayfaya gitme.

n, ENTER

Okuma modundan çıkma.

ESC

Başvurular, dipnotlar ve son notlar

Yapılacak işlem

Tuş

İçindekiler sayfası girişini işaretleme.

ALT+ÜST KRKT+O

Kaynakça girdisini (alıntı) işaretleme.

ALT+ÜST KRKT+I

Dizin girdisini işaretleme.

ALT+ÜST KRKT+X

Dipnot ekleme.

ALT+CTRL+F

Sonnot ekleme.

ALT+CTRL+D

Web sayfalarıyla çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

Köprü ekleme.

CTRL+ALT+K

Bir sayfa geriye gitme.

ALT+SOL OK

Bir sayfa ileri gitme.

ALT+SAĞ OK

Yenileme.

F9

Metin ve grafikleri düzenleme ve taşıma

Metin ve grafikleri silme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Soldan bir karakter silme.

GERİAL

Soldan bir sözcük silme.

CTRL+GERİAL

Sağdan bir karakter silme.

DELETE

Sağdan bir sözcük silme.

CTRL+DELETE

Seçili metni keserek Office Panosu'na aktarma.

CTRL+X

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Depo'ya kesme.

CTRL+F3

Metin ve grafikleri kopyalama ve taşıma

Yapılacak işlem

Tuş

Office Panosu'nu açma.

Giriş sekmesine gitmek için ALT+H tuşlarına, ardında da F,O tuşlarına basın.

Seçili metni veya grafiği Office Panosu'na kopyalama.

CTRL+C

Seçili metni veya grafiği Office Panosu için kesme.

CTRL+X

En son eklemeyi veya yapıştırılmış öğeyi Office Panosu'ndan yapıştırma.

CTRL+V

Metin ve grafikleri bir kez taşıma.

F2 (sonra imleci hareket ettirin ve ENTER tuşuna basın)

Metin veya grafikleri bir kez kopyalama.

ÜST KRKT+F2 (sonra imleci hareket ettirin ve ENTER tuşuna basın)

Metin veya nesne seçildiğinde Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusunu açma.

ALT+F3

Yapı taşı (örneğin SmartArt grafiği) seçildiğinde, kendisiyle ilişkili kısayol menüsünü görüntüleme.

ÜST KRKT+F10

Depo'ya kesme.

CTRL+F3

Depo içeriğini yapıştırma.

CTRL+ÜST KRKT+F3

Belgenin önceki bölümünde kullanılan üstbilgi veya altbilgiyi yapıştırma.

ALT+SHIFT+R

Özel karakterler ekleme

Bunu eklemek için

Tuş

Alan

CTRL+F9

Satır sonu

ÜST KRKT+ENTER

Sayfa sonu

CTRL+ENTER

Sütun sonu

CTRL+ÜST KRKT+ENTER

Uzun tire

ALT+CTRL+EKSİ İŞARETİ

Tire

CTRL+EKSİ İŞARETİ

İsteğe bağlı kısa çizgi

CTRL+KISA ÇİZGİ

Bölünemez kısa çizgi

CTRL+SHIFT+KISA ÇİZGİ

Bölünemez boşluk

CTRL+ÜST KRKT+ARA ÇUBUĞU

Telif hakkı simgesi

ALT+CTRL+C

Tescilli ticari marka simgesi

ALT+CTRL+R

Ticari marka simgesi

ALT+CTRL+T

Üç nokta

ALT+CTRL+NOKTA

Tek sol tırnak işareti

CTRL+`(tek tırnak işareti), `(tek tırnak işareti)

Tek sağ tırnak işareti

CTRL+' (tek tırnak işareti), ' (tek tırnak işareti)

Çift sol tırnak işareti

CTRL+` (tek tırnak işareti), ÜST KRKT+' (tek tırnak işareti)

Çift sağ tırnak işareti

CTRL+' (tek tırnak işareti), ÜST KRKT+' (tek tırnak işareti)

Otomatik Metin girdisi

ENTER (Otomatik Metin girdisi adının ilk birkaç karakterini yazdıktan sonra, Ekran İpucu görüntülendiğinde)

Karakter kodlarını kullanarak karakter ekleme

Yapılacak işlem

Tuş

Belirtilen Unicode (onaltılık) karakter kodu için Unicode karakteri girin. Örneğin, euro para birimi simgesi (Euro para birimi simgesi) eklemek için, 20AC yazın ve ALT tuşunu basılı tutarak X tuşuna basın.

Karakter kodu, ALT+X

Seçili karakter Unicode karakter kodunu bulma

ALT+X

Belirtilen ANSI (onluk) karakter kodu için ANSI karakteri ekleyin. Örneğin, euro para birimi simgesi eklemek için, ALT tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında 0128 yazın.

ALT+karakter kodu (sayısal tuş takımında)

Metin ve grafikleri seçme

SHIFT tuşunu basılı tutup imleci taşımak için ok tuşlarını kullanarak seçin.

Seçimi genişletme

Yapılacak işlem

Tuş

Genişletme modunu etkinleştirme.

F8

En yakın karakteri seçme.

F8, sonra SOL OK veya SAĞ OK'a basın

Seçim boyutunu büyütme.

F8 (sözcük seçmek için bir kez, tümce seçmek için iki kez vb. şekilde basın)

Seçim boyutunu küçültme.

ÜST KRKT+F8

Genişletme modunu devre dışı bırakma.

ESC

Seçimi sağa doğru bir karakter uzatma.

ÜST KRKT+SAĞ OK

Seçimi sola doğru bir karakter uzatma.

ÜST KRKT+SOL OK

Seçimi sözcüğün sonuna uzatma.

CTRL+ÜST KRKT+SAĞ OK

Seçimi sözcüğün başına uzatma.

CTRL+ÜST KRKT+SOL OK

Seçimi satırın sonuna uzatma.

ÜST KRKT+END

Seçimi satırın başına uzatma.

ÜST KRKT+HOME

Seçimi bir satır aşağı uzatma.

ÜST KRKT+AŞAĞI OK

Seçimi bir satır yukarı uzatma.

ÜST KRKT+YUKARI OK

Seçimi paragrafın sonuna uzatma.

CTRL+ÜST KRKT+ AŞAĞI OK

Seçimi paragrafın başına uzatma.

CTRL+ÜST KRKT+YUKARI OK

Seçimi bir ekran aşağı uzatma.

ÜST KRKT+PAGE DOWN

Seçimi bir ekran yukarı uzatma.

ÜST KRKT+PAGE UP

Seçimi belgenin başına uzatma.

CTRL+ÜST KRKT+HOME

Seçimi belgenin sonuna uzatma.

CTRL+ÜST KRKT+END

Seçimi pencerenin sonuna uzatma.

ALT+CTRL+ÜST KRKT+PAGE DOWN

Seçimi belgenin tümünü içerecek şekilde uzatma.

CTRL+A

Metnin dikey bloğunu seçme.

CTRL+ÜST KRKT+F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın

Seçimi belgenin belirli bir yerine uzatma.

F8+ok tuşları; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın

Tablodaki metin ve grafikleri seçme

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki hücrenin içeriğini seçme.

SEKME

Önceki hücrenin içeriğini seçme.

ÜST KRKT+SEKME

Seçimi bitişik sütunlara doğru genişletme.

ÜST KRKT tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna art arda basın

Sütun seçme.

Sütunun alt ve üst hücresine gitmek için ok tuşlarını kullanıp aşağıdakilerden birini yapın:

 • Sütunu yukarıdan aşağıya seçmek için ÜST KRKT+ALT+PAGE DOWN tuşlarına basın.

 • Sütunu aşağıdan yukarıya seçmek için ÜST KRKT+ALT+PAGE DOWN tuşlarına basın.

Seçimi (veya bloğu) genişletme.

CTRL+ÜST KRKT+F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın

Bütün tabloyu seçme.

ALT+5 sayısal tuş takımı üstünde (NUM LOCK kapalı iken)

Belgenizde hareket etme

Gidilecek yer

Tuş

Sola doğru bir karakter

SOL OK

Sağa doğru bir karakter

SAĞ OK

Sola doğru bir sözcük

CTRL+SOL OK

Sağa doğru bir sözcük

CTRL+SAĞ OK

Yukarı doğru bir paragraf

CTRL+YUKARI OK

Aşağı doğru bir paragraf

CTRL+AŞAĞI OK

Sola doğru bir hücre (tabloda)

ÜST KRKT+SEKME

Sağa doğru bir hücre (tabloda)

SEKME

Yukarı doğru bir satır

YUKARI OK

Aşağı doğru bir satır

AŞAĞI OK

Satırın sonuna

END

Satırın başına

HOME

Pencerenin üst tarafına

ALT+CTRL+PAGE UP

Pencerenin sonuna

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Bir ekran yukarıya (kaydırma)

PAGE UP

Bir ekran aşağıya (kaydırma)

PAGE DOWN

Sonraki sayfanın üst tarafına

CTRL+PAGE DOWN

Önceki sayfanın üst tarafına

CTRL+PAGE UP

Belgenin sonuna

CTRL+END

Belgenin başına

CTRL+HOME

Önceki düzeltmeye

ÜST KRKT+F5

After opening a document, to the location you were working in when the document was last closed

SHIFT+F5

Tabloda gezinme

Gidilecek yer

Tuş

Satırda bir sonraki hücreye

SEKME

Satırda bir önceki hücreye

ÜST KRKT+SEKME

Satırda ilk hücreye

ALT+HOME

Satırda son hücreye

ALT+END

Sütunda ilk hücreye

ALT+PAGE UP

Sütunda ilk hücreye

ALT+PAGE DOWN

Önceki satıra

YUKARI OK

Sonraki satıra

AŞAĞI OK

Yukarı satıra

ALT+ÜST KRKT+YUKARI OK

Aşağı satıra

ALT+ÜST KRKT+AŞAĞI OK

Tabloya paragraflar ve sekme karakterleri ekleme

Eklenenler

Tuş

Hücreye yeni paragraflar

ENTER

Hücrede sekme karakterleri

CTRL+SEKME

Üzerine yazma modunu kullanma

INSERT tuşuna basarak üzerine yazma ayarlarını üzerine yazma moduna erişebileceğiniz şekilde değiştirmek için şunları yapın:

 1. Word Seçenekleri'ni açmak için ALT+F, T tuşlarına basın.

 2. GELİŞMİŞ seçmek için A tuşuna, sonra da SEKME tuşuna basın.

 3. Üzerine yazma modunu denetlemek için INS tuşunu kullan onay kutusuna gitmek için ALT+O tuşlarına basın.

 4. Onay kutusunu seçmek için ARA ÇUBUĞU'na, ardından da ENTER tuşuna basın.

Üzerine Yazma modunu açmak veya kapatmak için INSERT tuşuna basın.

Karakter ve paragraf biçimlendirme

Biçimi kopyalama

Yapılacak işlem

Tuş

Metinden biçimi kopyalama.

CTRL+ÜST KRKT+C

Kopyalanmış biçimi metne uygulama.

CTRL+SHIFT+V

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Not   Aşağıdaki klavye kısayolları Okuma modunda çalışmaz.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

CTRL+SHIFT+F

Yazı tipi boyutunu büyütür.

CTRL+SHIFT+>

Yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+<

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütme.

CTRL+]

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültme.

CTRL+[

Karakter biçimleri uygulama

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Karakter biçimini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açma.

CTRL+U

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirme.

ÜST KRKT+F3

Harflerin tümünü büyük harf olarak biçimlendirme.

CTRL+ÜST KRKT+F

Kalın biçimlendirme uygulama.

CTRL+B

Alt çizgi uygulama.

CTRL+A

Boşlukların değil, yalnızca sözcüklerin altını çizme

CTRL+ÜST KRKT+W

Metnin altını çift çizme.

CTRL+ÜST KRKT+D

Gizli metin biçimlendirmesi uygulama.

CTRL+ÜST KRKT+H

İtalik biçimlendirme uygulama.

CTRL+T

Harfleri küçük harf olarak biçimlendirme.

CTRL+ÜST KRKT+I

Alt simge biçimlendirmeyi (otomatik boşluklar) uygulama.

CTRL+EŞİTTİR İŞARETİ

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

CTRL+ÜST KRKT+ARTI İŞARETİ

El ile yapılan karakter biçimlendirmelerini kaldırma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Seçimi Simge yazı tipiyle değiştirme.

CTRL+SHIFT+Q

Metin biçimlerini görüntüleme ve kopyalama

Yapılacak işlem

Tuş

Yazdırılamayan karakterleri görüntüleme.

CTRL+ÜST KRKT+* (yıldız işareti sayısal tuş takımında çalışmaz)

Metin biçimlendirmesini gözden geçirme.

ÜST KRKT+F1 (sonra gözden geçirmek istediğiniz biçimlendirmeyle metne tıklayın)

Biçimi kopyalama.

CTRL+SHIFT+C

Biçimleri yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Satır aralıklarını ayarlama

Yapılacak işlem

Tuş

Tek aralıklı satırlar.

CTRL+1

Çift aralıklı satırlar.

CTRL+2

1,5 satır aralığı ayarlama.

CTRL+5

Paragrafın öncesinde bir satır boşluğu ekleme veya kaldırma.

CTRL+0 (sıfır)

Paragrafları hizalama

Yapılacak işlem

Tuş

Paragrafı ortalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştirme.

CTRL+R

Paragrafı iki yana dayalı ve sola hizalanmış arasında değiştirme.

CTRL+D

Paragrafı sağa hizalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştirme.

CTRL+G

Paragrafı sola yaslama.

CTRL+L

Paragrafa soldan girinti verme.

CTRL+M

Paragrafın sol girintisini kaldırma.

CTRL+ÜST KRKT+M

Asılı girinti oluşturma.

CTRL+J

Asılı girintiyi azaltma.

CTRL+ÜST KRKT+U

Paragraf biçimlendirmesini kaldırma.

CTRL+Q

Paragraf stillerini uygulama

Yapılacak işlem

Tuş

Stil Uygula görev bölmesini açma.

CTRL+ÜST KRKT+S

Stiller görev bölmesini açma.

ALT+CTRL+ÜST KRKT+S

Otomatik Biçim'i başlatma.

ALT+CTRL+K

Normal stilini uygulama.

CTRL+ÜST KRKT+N

Başlık 1 stilini uygulama.

ALT+CTRL+1

Başlık 2 stilini uygulama.

ALT+CTRL+2

Başlık 3 stilini uygulama.

ALT+CTRL+3

Stiller görev bölmesini kapatma

 1. Stiller görev bölmesi seçili değilse, seçmek için F6 tuşuna basın.

 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve ENTER'a basın.

Nesneleri ekleme ve düzenleme

Nesne ekleme

 1. Nesne iletişim kutusunu açmak için ALT, N, J ve sonra J tuşlarına basın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın.

  • Nesne türünü seçmek için AŞAĞI OK, nesne oluşturmak için de ENTER tuşuna basın.

  • Dosyadan Oluştur sekmesine geçmek için CTRL+SEKME tuşlarına basıp SEKME tuşuna basarak eklemek istediğiniz dosyanın adını yazın veya dosyayı arayın.

Nesne düzenleme

 1. İmleç belgenizde nesnenin sol tarafındayken, nesneyi ÜST KRKT+SAĞ OK tuşlarına basarak seçin.

 2. ÜST KRKT+F10 tuşlarına basın.

 3. Nesne adı'na gitmek için sırasıyla SEKME tuşuna ve ENTER tuşuna, ardından bir kez daha ENTER tuşuna basın.

SmartArt grafikleri ekleme

 1. SmartArt seçmek için ALT, N ve ardından M tuşuna basıp bırakın.

 2. İstediğiniz grafik türünü seçmek için ok tuşlarına basın.

 3. SEKME tuşunun ardından Ok tuşlarına basarak istediğiniz grafiği seçip ENTER tuşuna basın.

 4. ENTER tuşuna basın.

WordArt Ekleme

 1. WordArt seçmek için ALT, N ve ardından W tuşuna basıp bırakın.

 2. Ok tuşlarına basarak istediğiniz WordArt stilini seçin ve sonra ENTER tuşuna basın.

 3. İstediğiniz metni yazın.

 4. WordArt nesnesini seçmek için ESC tuşuna basın, ardından nesneyi taşımak için ok tuşlarını kullanın.

 5. Belgeye dönmek için ESC tuşuna bir kez daha basın.

Adres mektup birleştirme ve alanlar

Adres mektup birleştirmeyi gerçekleştirme

Not   Bu klavye kısayollarını kullanmak için Postalar'a tıklaymanız gerekir.

Yapılacak işlem

Tuş

Adres mektup birleştirmeyi önizleme.

ALT+ÜST KRKT+C

Belgeyi birleştirme.

ALT+ÜST KRKT+N

Birleştirilmiş belgeyi yazdırma.

ALT+ÜST KRKT+M

Adres mektup birleştirme veri belgesini düzenleme.

ALT+ÜST KRKT+E

Adres mektup birleştirme alanı ekleme.

ALT+SHIFT+F

Alanlarla çalışma

Yapılacak işlem

Tuş

DATE alanı ekleme.

ALT+ÜST KRKT+D

LISTNUM alanı ekleme.

ALT+CTRL+L

PAGE alanı ekleme.

ALT+ÜST KRKT+P

TIME alanı ekleme.

ALT+ÜST KRKT+T

Boş alan ekleme.

CTRL+F9

Microsoft Word kaynak belgesindeki bağlantılı bilgileri güncelleştirme.

CTRL+SHIFT+F7

Seçili alanları güncelleştirme.

F9

Alanın bağlantısını kesme.

CTRL+ÜST KRKT+F9

Seçili alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma.

ÜST KRKT+F9

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma.

ALT+F9

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma.

ALT+ÜST KRKT+F9

Sonraki alana gitme.

F11

Önceki alana gitme.

ÜST KRKT+F11

Alanı kilitleme.

CTRL+F11

Alanın kilidini açma.

CTRL+ÜST KRKT+F11

Dil çubuğu

El yazısı tanıma

Yapılacak işlem

Tuş

Diller veya klavye düzenleri arasında geçiş yapma.

Sol ALT+ÜST KRKT

Düzeltme seçeneklerinin listesini görüntüleme.

Windows logo tuşu+C

El yazısını açma veya kapatma.

Windows logo tuşu+H

101 klavyesinde Japonca Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) açma veya kapatma.

ALT+~

101 klavyede Korece IME'yi açma veya kapatma.

Sağ ALT

101 klavyede Çince IME'yi açma veya kapatma.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

İpuçları

 • Diller ve klavye düzenleri arasında geçiş yapmakta kullanılan tuş birleşimini, Gelişmiş Tuş Ayarı iletişim kutusunda seçebilirsiniz. Gelişmiş Tuş Ayarı iletişim kutusunu açmak için, Dil çubuğuna sağ tıklayıp Ayarlar'a tıklayın. Tercihler'in altında, Tuş Ayarları'na tıklayın.

 • Windows logo tuşu Windows logo tuşu çoğu klavyenin en alt tuş sırasında bulunur.

Sayfanın Başı

İşlev tuşu başvurusu

İşlev tuşları

Yapılacak işlem

Buna basın

Yardım alma veya Office.com'u ziyaret etme.

F1

Metin ve grafikleri taşıma.

F2

Son eylemi yineleme.

F4

Git komutunu seçme (Giriş sekmesi).

F5

Sonraki bölme veya çerçeveye gitme.

F6

Yazım Denetimi komutunu seçme (Gözden Geçir sekmesi).

F7

Seçimi genişletme.

F8

Seçili alanları güncelleştirme.

F9

Tuş İpuçlarını gösterme.

F10

Sonraki alana gitme.

F11

Farklı Kaydet komutunu seçme.

F12

SHIFT+İşlev tuşu

Yapılacak işlem

Tuş

İçeriğe duyarlı Yardım'ı başlatma veya biçimlendirmeyi gösterme.

ÜST KRKT+F1

Metni kopyalama.

ÜST KRKT+F2

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirme.

ÜST KRKT+F3

Bul veya Git eylemini yineleme.

ÜST KRKT+F4

Son değişikliğe gitme.

ÜST KRKT+F5

Önceki bölme veya çerçeveye gitme (F6 tuşuna bastıktan sonra).

ÜST KRKT+F6

Eşanlamlılar komutunu seçme (Gözden Geçir sekmesi, Yazım grubu).

ÜST KRKT+F7

Seçim boyutunu küçültme.

ÜST KRKT+F8

Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma.

ÜST KRKT+F9

Kısayol menüsünü görüntüleme.

ÜST KRKT+F10

Önceki alana gitme.

ÜST KRKT+F11

Kaydet komutunu seçme.

SHIFT+F12

CTRL+İşlev tuşu

Yapılacak işlem

Tuş

Şeridi genişletme veya daraltma.

CTRL+F1

Baskı Önizleme komutunu seçme.

CTRL+F2

Depo'ya kesme.

CTRL+F3

Pencereyi kapatma.

CTRL+F4

Sonraki pencereye gitme.

CTRL+F6

Boş alan ekleme.

CTRL+F9

Belge penceresini ekranı kaplayacak şekilde büyütme.

CTRL+F10

Alanı kilitleme.

CTRL+F11

komutunu seçme.

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+İşlev tuşu

Yapılacak işlem

Tuş

Depo içeriğini ekleme.

CTRL+ÜST KRKT+F3

Yer işaretini düzenleme.

CTRL+ÜST KRKT+F5

Önceki pencereye gider.

CTRL+SHIFT+F6

Word 2013 kaynak belgesinde bağlı bilgileri güncelleştirir.

CTRL+SHIFT+F7

Seçimi veya bloğu genişletme.

CTRL+ÜST KRKT+F8, ardından da bir ok tuşuna basın

Alanın bağlantısını kesme.

CTRL+ÜST KRKT+F9

Alanın kilidini açma.

CTRL+ÜST KRKT+F11

Yazdır komutunu seçme.

CTRL+SHIFT+F12

ALT+İşlev tuşu

Yapılacak işlem

Tuş

Sonraki alana gitme.

ALT+F1

Yeni Yapı Taşı oluşturma.

ALT+F3

Word 2013 uygulamasından çıkış.

ALT+F4

Program pencere boyutunu geri yükleme.

ALT+F5

Açık iletişim kutusundan belgeye geri gitme (bu eylemi destekleyen iletişim kutularında uygulanabilir).

ALT+F6

Sonraki yazım veya dilbilgisi hatasını bulma.

ALT+F7

Makro çalıştırma.

ALT+F8

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma.

ALT+F9

Seçim ve Görünürlük görev bölmesini görüntüleme.

ALT+F10

Microsoft Visual Basic kodunu görüntüleme.

ALT+F11

ALT+SHIFT+İşlev tuşu

Yapılacak işlem

Tuş

Önceki alana gitme.

ALT+ÜST KRKT+F1

Kaydet komutunu seçme.

ALT+ÜST KRKT+F2

Araştır görev bölmesini görüntüleme.

ALT+ÜST KRKT+F7

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma.

ALT+ÜST KRKT+F9

Kullanılabilir bir eylemin menüsünü veya iletisini görüntüleme.

ALT+ÜST KRKT+F10

İçindekiler kapsayıcısı etkin durumdayken, İçindekiler kapsayıcısında İçindekiler Tablosu düğmesini seçin.

ALT+SHIFT+F12

CTRL+ALT+İşlev tuşu

Yapılacak işlem

Tuş

Microsoft Sistem Bilgileri'ni görüntüleme.

CTRL+ALT+F1

komutunu seçme.

CTRL+ALT+F2

Sayfanın Başı

Not   Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

İlgili Uygulamalar: Word 2013Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir