Microsoft Teams ile ekran okuyucu kullanırken temel görevleri gerçekleştirme

Microsoft Teams ile ekran okuyucu kullanırken temel görevleri gerçekleştirme

Ekran okuyucu içerik etiketiyle sesli okuma sembolü. Bu konu, Office’le ekran okuyucu kullanma hakkında bilgiler içerir.

Bu makale, Office ürünleri ile bir ekran okuyucu programı kullanan kişiler içindir ve Office Erişilebilirlik içerik kümesinin bir parçasıdır. Daha fazla genel yardım için bkz. Office Desteği giriş sayfası.

Microsoft Teams’i klavyeniz veya ekran okuyucunuzla kullanarak ekibinizle sorunsuz şekilde birlikte çalışabilirsiniz. Ekibinizin görüşmelerine, toplantılarına, dosyalarına ve notlarına tek bir yerden erişebilirsiniz.

Notlar : 

Bu konuda

Bir kanaldaki yeni mesajları bulma ve okuma

 1. Bir kanalda, şu ifadeyi duyana kadar Sekme, Alt+Sol ok ya da Alt+Sağ Ok tuşlarına basın: "Görüşme sekmesi, seçildi."

 2. En son mesajı duyana kadar Sekme tuşuna basın. JAWS, mesajı okur.

  Not : Son kullanılan yazışmayı açmak ve yanıtlamak için, Alt+R tuşlarına basın.

 3. Mesaj listesinde gezinmek için, Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın. Üzerine geldiğiniz mesajın içeriği ve ayrıntıları okunur.

Yazışma biçimindeki görüşmelerde gezinme ve bu görüşmeleri okuma

 1. İçinde bulunduğunuz görüşme, yazışma biçimindeyse şu ifadeyi duyarsınız: "<sender name> adlı kişiden gelen yazışma." Yazışmayı açmak için Enter tuşuna basın. Yazışmadaki ilk mesaj okunur.

 2. Yazışma biçimindeki bir görüşmede mesajlar arasında gezinmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın. JAWS, üzerine geldiğiniz mesajları okur.

 3. Başka bir işlem yapmak üzere bir mesajı açmak için Enter tuşuna basın. Odağı, yazışma biçimindeki görüşmeye yeniden taşımak için Esc tuşuna basın.

Bir mesajı beğenme ve kaydetme

 1. Görüşmedeki son mesajı duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 2. Beğenmek veya kaydetmek istediğiniz mesajı duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşuna basın.

 3. Enter tuşuna basın. "Bu mesajı kaydet" ifadesini duyarsınız.

  Not : Kaydetmek istediğiniz mesaj, gönderdiğiniz mesaj ise "Diğer seçenekler" ifadesini duyana kadar bekleyin. Sağ ok tuşuna basın. "İşaretlenmedi, Bu mesajı kaydet, onay kutusu" ifadesini duyarsınız.

  • Mesajı kaydetmek için Ara çubuğuna basın.

  • Mesajı beğenmek için Sağ ok tuşuna basın. "Beğen düğmesi" ifadesini duyarsınız. Ara çubuğuna basın.

Kaydedilen mesajları bulma ve okuma

 1. Ayarlar menüsünü açmak için Alt+G tuşlarına basın. "Menü, durumunuzu değiştirme alt menüsü" ifadesini duyarsınız. Odak, geçerli durum üzerindedir.

 2. "Kaydedilen mesajlar" ifadesini duyana kadar Alt+Aşağı ok tuşuna ve sonra Enter tuşuna basın. Kaydedilen mesajlar listesi açılır. En son kaydedilen mesaj, ilk sırada yer alır.

 3. Kaydedilen mesajlar listesine göz atmak için Alt+Aşağı ok veya Alt+Yukarı ok tuşlarına basın. JAWS, üzerine geldiğiniz mesajın içeriğini ve ayrıntılarını okur.

Kanallara mesaj gönderme

Mesaj yazma

 1. Görüşmeler sekmesinde, C tuşuna basın. Odak, mesaj oluşturma kutusuna taşınır. "Yeni mesaj oluştur, düzenle" ifadesini duyarsınız.

  İpucu : Daha fazla düzenleme seçeneğine erişmek üzere oluşturma kutusunu genişletmek için Alt+X tuşlarına basın. Kutuyu daraltmak için Alt+X tuşlarına yeniden basın.

 2. Mesajınızı yazın. Mesajınıza eğlence katmak için, ekler, emojiler, çıkartmaların yanı sıra memler de ekleyebilirsiniz.

 3. Mesajı göndermek için Ctrl+Enter tuşlarına basın.

Ek ekleme

 1. Alt+A tuşlarına basın. Ek seçici açılır.

 2. Dosya eklemek istediğiniz bulut konumunun adını duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın. Daha sonra Ara çubuğuna basın.

 3. Dosya veya klasör listesinde gezinmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın. Klasörü açmak için Enter tuşuna basın.

 4. Eklemek istediğiniz öğenin adı okunduğunda, Enter tuşuna basın. Dosya, mesajınıza eklenir.

Yerel bir dosya ekleme

 1. Mesajınıza bilgisayarınızdan bir dosya eklemek için Alt+A tuşlarına basın.

 2. "Karşıya yükle düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna, daha sonra Enter tuşuna basın. "İletişim kutusunu aç, Dosya adı" ifadesini duyarsınız. Dosya Aç iletişim kutusu açılır.

 3. İletişim kutusunda gezinmek için Sekme tuşuna basın.

 4. Dosyanızı bulduktan ve seçtikten sonra "Aç düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna, ardından Enter tuşuna basın.

Emoji ekleme

 1. Mesaj oluşturma kutusunda, Alt+Q tuşlarına basın.

 2. Emoji listesine gitmek için Sekme tuşuna basın. Listede gezinmek için Sol ok veya Sağ ok tuşuna basın.

 3. Eklemek istediğiniz emojinin adını duyduğunuzda Enter tuşuna basın. Emoji, mesajınıza eklenir.

Çıkartma veya mem ekleme

 1. Mesaj oluşturma kutusunda "Menü, eylemler menüsü" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 2. "Çıkartma seçin" ifadesini duyana kadar Alt+Aşağı ok tuşuna basın. Daha sonra Enter tuşuna basın.

 3. Çıkartmalar ve memler kategorisi bölmesine gitmek için, Shift+Sekme tuşuna basın. Mesaj bölmesinde gezinmek için, Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın. Klasör seçmek için, Enter tuşuna basın.

 4. Bir kategori içindeki çıkartma ve mem listesine gitmek için Sekme tuşuna basın. Daha sonra, listede gezinmek için Sol ok veya Sağ ok tuşuna basın. Seçmek için Ara çubuğuna basın.

 5. Çıkartmayı veya memi dilediğiniz gibi düzenleyin. İşiniz bittiğinde, "Bitti" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna, daha sonra Ara çubuğuna basın.

Bir kanala dosya ekleme veya kanaldaki dosyaları açma

Yerel bir dosyayı karşıya yükleme

 1. Kanalda, "Görüşmeler sekmesi, seçildi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna, daha sonra "Dosyalar sekmesi" ifadesini duyana kadar Alt+Sağ ok tuşlarına basın. Son olarak Ara çubuğuna basın.

 2. "Yeni" ifadesini duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına basın.

 3. "Karşıya yükle" ifadesini duyana kadar Sağ ok tuşuna, daha sonra Enter tuşuna basın. Dosyayı aç iletişim kutusu açılır.

  Not : Mesaj oluşturma kutusuyla dosya ekleyebilirsiniz. Yönergeler için bkz. Ek ekleme.

 4. İletişim kutusunda gezinmek için Sekme tuşuna basın.

 5. Dosyanızı bulduktan ve seçtikten sonra, "Aç düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna, sonra Enter tuşuna basın.

Yeni dosya oluşturma

 1. Kanalda, "Görüşmeler sekmesi, seçildi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna, daha sonra "Dosyalar sekmesi," ifadesini duyana kadar Alt+Sağ ok tuşlarına basın. Son olarak Ara çubuğuna basın.

 2. “Yeni” ifadesini duyana kadar Shift+Sekme tuşlarına, sonra Enter tuşuna basın.

 3. Oluşturmak istediğiniz dosya türünün adını duyana kadar Aşağı ok tuşuna, ardından Enter tuşuna basın.

 4. Dosyanız için bir ad girin ve "Oluştur düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 5. İçeriğinizi dosyaya ekleyin. Dosya, kanalın Dosyalar sekmesine otomatik olarak kaydedilir.

Dosya açma

 1. Kanalda, "Görüşmeler sekmesi, seçildi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna, daha sonra "Dosyalar sekmesi," ifadesini duyana kadar Alt+Sağ ok tuşlarına basın. Son olarak Ara çubuğuna basın.

 2. Odak, listedeki ilk öğeye taşınır. Açmak istediğiniz dosyanın adı okunana kadar Aşağı ok tuşuna, sonra Enter tuşuna basın. Dosya, Dosya Görüntüleyici'de açılır. Dosyayı görüntüledikten sonra, "Kapat düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna, sonra Enter tuşuna basın.

 3. Dosyayı düzenlemek için, Dosya Görüntüleyici'de "Düzenle" ifadesi okunana kadar Sekme tuşuna, sonra Ara çubuğuna basın. Basamaklı menü açılır.

 4. Basamaklı menüde, belirlemek istediğiniz seçeneklerin adını duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın. Ardından Enter tuşuna basın. Dosyayı düzenleyin. Yaptığınız düzenlemeler otomatik olarak kaydedilir.

  Not : Office dosyalarını açarken, dosyayı Office ürününün çevrimiçi sayfasında açmanız istenir.

Ayrıca bkz.

Microsoft Teams'de ekran okuyucu kullanarak yeni Ekipler oluşturma

Microsoft Teams'de özel ileti göndermek veya özel sohbet etmek için ekran okuyucu kullanma

Microsoft Teams için klavye kısayolları

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Microsoft Teams’de erişilebilirlik özelliklerini kullanarak gezinme hakkında bilgi edinin

Mac’te Microsoft Teams ile çalışmak için klavyenizi ve MacOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver'ı kullanarak ekibinizin üyeleriyle sorunsuz şekilde işbirliği yapın. Ekibinizin görüşmelerine, toplantılarına, dosyalarına ve notlarına tek bir yerden erişebilirsiniz.

Notlar : 

Bu konuda

Bir kanaldaki yeni mesajları bulma ve okuma

 1. Yakın zamanda gönderilen mesajlara erişmek için, Option+1 tuşlarına basın. Etkinlik sekmesi açılır.

 2. VoiceOver bir sekme adı okuyana kadar Sekme tuşuna basın. Görüşmeler sekmesine gelmediyseniz, VoiceOver "Görüşmeler, sekme" ifadesini okuyana kadar Option+Sol ok tuşlarına basın.

 3. VoiceOver, görüşmedeki en son mesajı okuyana kadar Sekme tuşuna basın.

Yazışma biçimindeki görüşmelerde gezinme ve bu görüşmeleri okuma

 1. Yazışma biçimindeki görüşmelere erişmek için Option+3 tuşlarına basın. Ekipler sekmesi açılır.

 2. Yazışma biçimindeki görüşmelere gitmek için, VoiceOver bir sekme adı okuyana kadar Sekme tuşuna basın. Görüşmeler sekmesine gelmediyseniz, VoiceOver "Görüşmeler, sekme" ifadesini okuyana kadar Option+Sol ok tuşlarına basın.

 3. Yazışma biçimindeki görüşmelere gitmek için Sekme tuşuna art arda basın. Odak, en son görüşmedeki Yanıt alanına taşınır. VoiceOver şu ifadeyi okur: "Yanıtla, seçili, düğme grubu, Yanıtla."

 4. Görüşmedeki mesajlara gitmek için Control+Option+Shift+Yukarı ok tuşlarına basarak Yanıtla alanından çıkın. Daha sonra Sol ve Sağ ok tuşlarına basın. Görüşmeden çıkmak için Sekme tuşuna basın.

Bir mesajı beğenme ve kaydetme

 1. Beğenmek veya kaydetmek istediğiniz mesaja gidin ve VoiceOver "Araç çubuğu" ifadesini okuyana kadar Sol veya Sağ ok tuşlarına basın. Araç çubuğunu seçmek için Control+Option+Shift+Aşağı ok tuşlarına basın.

 2. Seçeneklere gitmek için Sağ veya Sol ok tuşlarını kullanın. VoiceOver, siz gezindikçe seçenekleri okur.

 3. Belirlemek istediğiniz seçeneğin üzerine geldiğinizde Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 4. Mesaja dönmek için Control+Option+Shift+Yukarı ok tuşlarına basın.

Kaydedilen mesajları bulma ve okuma

 1. Ayarlar menüsünü açmak için Option+G tuşlarına basın. Odak, durum seçeneğindedir.

 2. VoiceOver "Kaydedilen mesajlar" ifadesini okuyana kadar Control+Option+Sağ ok tuşlarına basın. Daha sonra, mesajı seçmek için Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

  Kaydedilen mesajlarınızın listesi, son gönderilen mesaj en üstte yer alacak şekilde açılır.

 3. VoiceOver, kaydedilen bir mesajı okuyana kadar Sekme tuşuna art arda basın. Kaydedilen mesajlar listesine göz atmak için Sağ ok veya Sol ok tuşlarına basın. VoiceOver, üzerine geldiğiniz mesajları okur.

Kanallara mesaj gönderme

Mesaj yazma

 1. Görüşme sekmesindeyken, C tuşuna basın. Odak, mesaj oluşturma kutusuna taşınır. VoiceOver "Yeni mesaj oluştur, metni düzenle" ifadesini okur.

  İpuçları : 

  • Daha fazla düzenleme seçeneğine erişmek üzere oluşturma kutusunu genişletmek için Option+X tuşlarına basın.

  • Mesaj gönderildiğinde, oluşturma kutusu otomatik olarak daraltılır. Oluşturma kutusunu daralt düğmesine gitmek için alternatif olarak, Sekme tuşuna bir kez basın ve düğmeyi seçmek için Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 2. Mesajınızı yazın.

  İpucu : Mesajınıza eğlence katmak için, ekler, emojiler, çıkartmaların yanı sıra, memler de ekleyebilirsiniz. Emoji ve çıkartma menülerine gitmek için Sekme tuşuna bir kez basın, daha sonra açmak istediğiniz menüyü duyana kadar Sağ ok tuşuna basın. Menüyü açmak için Enter tuşuna basın. Aramak istediğiniz öğenin adını yazın veya doğrudan galeriye gitmek için Sekme tuşuna basın. Galeride seçeneklere gitmek için Sağ veya Sol ok tuşlarını kullanın.

 3. Mesaj göndermek için Control+Enter tuşlarına basın.

  İpucu : Oluşturma kutusu genişletilmemişse, mesaj göndermek için Enter tuşuna basmanız yeterlidir.

Ek ekleme

 1. Oluşturma kutusunda Option+A tuşlarına basın. Ek seçici açılır.

 2. Eklemek istediğiniz dosyayı içeren bulut konumunun adını duyana kadar Sağ veya Sol ok tuşlarına basın, ardından konumu seçmek için Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 3. Dosya veya klasör listesinde gezinmek için Sağ veya Sol ok tuşlarına basın.

 4. Eklemek istediğiniz dosyanın adı okunduğunda Enter tuşuna basın. Dosya eklenir. Eklenen dosyayı Dosyalar sekmesinde bulabilirsiniz.

Yerel bir dosya ekleme

 1. Mesajınıza bilgisayarınızdan bir dosya eklemek için Option+A tuşlarına basın.

 2. "Karşıya yükleme düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna, daha sonra Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın. Dosya seçme iletişim kutusu açılır.

 3. İletişim kutusunda gezinmek için Sekme tuşuna basın.

 4. Aradığınız dosyayı bulup seçtikten sonra Enter tuşuna basın. Dosya, yazışmaya eklenir. Dosyayı, Dosyalar sekmesinde de bulabilirsiniz.

Emoji ekleme

 1. Oluşturma kutusunda Option+Q tuşlarına basın.

 2. Emoji listesine gitmek için Sekme tuşuna basın. Listede gezinmek için Sol ok veya Sağ ok tuşuna basın.

 3. Eklemek istediğiniz emojinin adı okunduğunda Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın. Emoji, mesajınıza eklenir.

Çıkartma veya mem ekleme

 1. Oluşturma kutusunda, VoiceOver "Ek, menü öğesi" ifadesini okuyana kadar Sekme tuşuna basın.

 2. VoiceOver, "Çıkartma seçin" ifadesini okuyana kadar Sağ ok tuşuna basın. Menüyü açmak için Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 3. Çıkartmalar ve memler kategorisi bölmesine gitmek için, Shift+Sekme tuşuna basın. Mesaj bölmesinde gezinmek için Sağ veya Sol ok tuşlarını kullanın. Kategori seçmek için Enter tuşuna basın.

 4. Bir kategori içindeki çıkartma ve mem listesine gitmek için, Sekme tuşuna basın. Daha sonra, listede gezinmek için Sol ok veya Sağ ok tuşlarına basın. Öğe seçmek için Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 5. Dilerseniz, çıkartma veya mem metnini düzenleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde, VoiceOver "Bitti, düğme" ifadesini okuyana kadar Sekme tuşuna basın. Düğmeyi seçmek için Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

  Çıkartma veya mem, oluşturma kutusundaki mesajınıza eklenir.

Kanala dosya ekleme veya kanaldaki dosyaları açma

Yerel bir dosyayı karşıya yükleme

 1. Bir kanalda, VoiceOver "Görüşmeler, sekme" ifadesini okuyana kadar Sekme tuşuna basın. Daha sonra Option+Sağ ok tuşlarına basın. Odak, Dosyalar sekmesine taşınır ve VoiceOver, ekli dosyaları okumaya başlar.

  Not : Dosyaları karşıya yüklemek için mesaj oluşturma kutusunu da kullanabilirsiniz. Yönergeler için bkz. Ek ekleme.

 2. VoiceOver "Yeni, yeni bir dosya veya klasör oluştur" ifadesini okuyana kadar Sekme tuşuna basın.

 3. VoiceOver, "Karşıya yükle, dosya ve klasörleri karşıya yükle" ifadesini okuyana kadar Sağ ok tuşuna basın. Karşıya yükle düğmesini seçmek için Control+Option+Boşluk çubuğu düğmelerine basın. Ardından, iletişim kutusunu açmak için Enter tuşuna basın.

 4. İletişim kutusunda, menüde gezinmek için Sekme tuşuna basın.

 5. Aradığınız dosyayı bulup seçtiğinizde Enter tuşuna basın.

  Karşıya yüklenen dosyaya, kanalınızdaki Dosyalar sekmesinden erişebilirsiniz.

Yeni dosya oluşturma

 1. Bir kanalda, VoiceOver "Görüşmeler, sekme" ifadesini okuyana kadar Sekme tuşuna basın. Daha sonra Option+Sağ ok tuşlarına basın. Odak, Dosyalar sekmesine taşınır ve VoiceOver, ekli dosyaları okumaya başlar.

 2. VoiceOver "Yeni, yeni bir dosya veya klasör oluştur" ifadesini okuyana kadar Sekme tuşuna basın. Menüyü açmak için Enter tuşuna basın.

 3. Oluşturmak istediğiniz dosya türünün adını duyana kadar Sağ ok tuşuna basın. Ardından Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 4. Dosyanız için bir ad girin ve VoiceOver "Oluştur, düğme" ifadesini okuyana kadar Sekme tuşuna basın. Düğmeyi seçmek için Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 5. İçeriğinizi dosyaya ekleyin. Dosya, kanalın Dosyalar sekmesine otomatik olarak kaydedilir.

Dosya açma

 1. Bir kanalda, VoiceOver "Görüşmeler, sekme" ifadesini okuyana kadar Sekme tuşuna basın. Daha sonra Option+Sağ ok tuşlarına basın. Odak, Dosyalar sekmesine taşınır ve VoiceOver, ekli dosyaları okumaya başlar.

 2. VoiceOver,ekli dosyaları yeniden okumaya başlayana kadar Sekme tuşuna basın.

 3. Açmak istediğiniz dosya türünün adını duyana kadar Sağ ok tuşuna basın. Ardından, dosyayı seçmek için Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

  Not : Office dosyalarını açarken, dosyayı Office ürününün Çevrimiçi sürümünde açmanız istenir ve yeniden oturum açmanız gerekebilir.

 4. Dosyayı düzenlemek için Dosya Görüntüleyici'de, "Düzenle" ifadesi okunana kadar Sekme tuşuna, ardından dosyayı seçmek için Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın. Basamaklı menü açılır.

 5. Basamaklı menüde, belirlemek istediğiniz seçeneğin adını duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın. Ardından Control+Option+Boşluk çubuğu tuşlarına basın.

 6. Düzenleyicide dosyayı düzenleyin. Yaptığınız düzenlemeler otomatik olarak kaydedilir.

 7. Dosyayı kapatmak için Command+Q tuşlarına basın.

Ayrıca bkz.

Microsoft Teams'de ekran okuyucu kullanarak yeni Ekipler oluşturma

Microsoft Teams'de ekran okuyucu kullanarak özel mesaj gönderme veya sohbete katılma

Microsoft Teams için klavye kısayolları

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Microsoft Teams’de erişilebilirlik özelliklerini kullanarak gezinme hakkında bilgi edinin

iOS için Microsoft Teams ile çalışmak için iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver'ı kullanarak ekibinizin üyeleriyle sorunsuz şekilde işbirliği yapın. Ekibinizin görüşmelerine, toplantılarına, dosyalarına ve notlarına tek bir yerden erişebilirsiniz.

Notlar : 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Bu konu, iOS’un yerleşik ekran okuyucusu olan VoiceOver’ı kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. VoiceOver kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Apple erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, iPhone kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, iPad’de farklı olabilir.

Bu konuda

Bir kanaldaki yeni mesajları bulma ve okuma

 • Microsoft Teams'de "Uyarılar sekmesi" ifadesini duyana kadar sağa veya sola çekin. Daha sonra ekrana iki kez dokunun. Uyarılar sekmesi açılır.

 • Son etkinlik akışına göz atmak için sola çekin. VoiceOver, geçiş yaptığınız son etkinliği okur. Yeni mesajlar "<team member> <activity> kanalında <channel name>" biçiminde okunur.

 • Bir görüşmeyi açmak için istediğiniz mesaja gidin ve ekrana iki kez dokunun. Görüşme açılır. Yeni mesajı okumak için, VoiceOver sizin için mesajı okuyana kadar sağa çekin. "<team member> adlı kişiden gelen mesaj, <date>, <message>" ifadesini duyarsınız.

 • Görüşme'yi kapatmak için "Geri düğmesi" ifadesini duyana kadar sola çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Yazışma biçimindeki görüşmelerde gezinme ve bu görüşmeleri okuma

 1. Microsoft Teams'de, bir ekip kanalına gitmek için, "Ekipler sekmesi" ifadesini duyana kadar sağa veya sola çekin. Daha sonra, ekip kanalını seçmek için iki kez dokunun. Ekipler sekmesi açılır. Kanallara göz atmak için sola çekin. Kanallar arasında geçiş yaptığınızda, VoiceOver kanal adlarını ve ardından "Düğme" ifadesini okur.

 2. Okumak istediğiniz kanala geldiğinizde ekrana iki kez dokunun. Kanal açılır.

 3. En son yazışma biçimindeki görüşmeyi görüntülemek için Görüşmeler sekmesinin açık olduğundan emin olun. Görüşmeler sekmesini açmak için "Görüşmeler sekmesi" ifadesini duyana kadar sağa çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 4. Yazışma biçimindeki en son görüşmeye gitmek için sola çekin. VoiceOver, yazışma biçimindeki en son görüşmeyi okur. Görüşmeler, "<team member> adlı kişiden mesaj, <date>, <message>" biçiminde okunur. Eski görüşmelere göz atmak için sola çekin.

 5. Görüşmeyi açmak için, istediğiniz mesaja geldiğinizde ekrana iki kez dokunun. Görüşme açılır.

 6. Görüşmeyi yanıtlamak için "Yanıtla, metin alanı" ifadesini duyana kadar sağa çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyenizi kullanarak mesajınızı yazın. Klavyeye gitmek için "Q" ifadesini duyana kadar sağa çekin. Mesajınızı göndermek için "Gönder" ifadesini duyana kadar sağa veya sola çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  İpucu : Ekrandaki öğeleri inceleyerek de klavyeyi bulabilirsiniz. İncelemek için, parmağınızı ekrana koyun ve çevrede sürükleyin. Siz öğelere ulaştıkça VoiceOver öğelerin adlarını söyler. Öğe seçmek için, parmağınızı kaldırın ve ekrana iki kez dokunun.

 7. Görüşme'yi kapatmak için "Geri düğmesi" ifadesini duyana kadar sola çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Bir mesajı beğenme ve kaydetme

 1. Bir Görüşme'de, yazışma biçimindeki görüşmede mesajı beğenmek veya kaydetmek için, istediğiniz mesajı duyana kadar sağa veya sola çekin. Mesajlar "<team member> adlı kişiden gelen mesaj, <date>, <message>" biçiminde okunur.

  Not : Mesajlar arasında geçiş yaparken, "<team member> adlı kişinin profil fotoğrafı" ve "Mesaj seçenekleri" ifadelerini duyarsınız.

 2. İstediğiniz mesaja geldiğinizde, mesaj seçeneklerine gitmek için sağa çekin. "Mesaj seçenekleri" ifadesini duyarsınız. Seçmek için iki kez dokunun.

 3. Mesaj seçenekleri menüsü açılır ve "Beğen düğmesi" ifadesini duyarsınız. Şunlardan birini yapın:

  • Mesajı beğenmek için ekrana iki kez dokunun.

  • Mesajı kaydetmek için "Kaydet düğmesi" ifadesini duyana kadar sağa seçin ve ekrana iki kez dokunun.

 4. Menü kapatılır ve odak, Görüşme'ye taşınır.

Kaydedilen mesajları bulma ve okuma

 1. Microsoft Teams'de Diğer sekmesini açmak için "Diğer sekmesi" ifadesini duyana kadar sağa veya sola çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 2. Diğer sekmesinde "Kaydedildi düğmesi" ifadesini duyana kadar sola çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Kaydedilen mesajlarınızın listesi, en son mesaj en üstte olacak şekilde açılır.

 3. Kaydedilen mesajlara gitmek için sağa çekin. Siz geçiş yaparken VoiceOver kaydedilen mesajları okur.

 4. Kaydedilen mesajı içeren görüşmeyi açmak için, mesaja geldiğinizde ekrana iki kez dokunun.

Kanallara mesaj gönderme

Mesaj yazma

 • Mesajınızı oluşturmak istediğiniz kanaldaki Görüşmeler sekmesinde "Yeni bir görüşme başlat, metin alanı" ifadesini duyana kadar sağa çekin. Ekrana iki kez dokunun.

 • Ekran klavyenizi kullanarak mesajı yazın. Klavyeye gitmek için "Q" ifadesini duyana kadar sağa çekin.

 • Yazmayı bitirdikten sonra mesajı göndermek için, "Gönder düğmesi" ifadesini duyana kadar sağa veya sola çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

  İpucu : Ayrıca, telefonunuzda kayıtlı bir fotoğrafı içeren bir mesaj da gönderebilirsiniz. Fotoğraf göndermek için, mesajınızı yazarken "Resim eklemek için dokunun" ifadesini duyana kadar sağa veya sola çekin. Ekrana iki kez dokunun. "Fotoğraf kitaplığı" ifadesini duyana kadar sağa çekin ve ekrana iki kez dokunun. Daha sonra Fotoğraflar kitaplığınızdan bir fotoğraf seçin.

Ayrıca bkz.

Microsoft Teams'de özel ileti göndermek veya özel sohbet etmek için ekran okuyucu kullanma

Microsoft Teams'de görüşme, kişi veya dosya aramak için ekran okuyucuyu kullanma

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Microsoft Teams’de erişilebilirlik özelliklerini kullanarak gezinme hakkında bilgi edinin

Android için Microsoft Teams’i Android’in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack ile kullanarak ekibinizle sorunsuz bir şekilde çalışabilirsiniz. Ekibinizin görüşmelerine, toplantılarına, dosyalarına ve notlarına tek bir yerden erişebilirsiniz.

Notlar : 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Bu konu, Android'in yerleşik ekran okuyucusu olan TalkBack'i kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. TalkBack kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Android erişilebilirlik sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir Android telefonla kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Android tablette farklı olabilir.

Bu konuda

Bir kanaldaki yeni mesajları bulma ve okuma

 • Microsoft Teams'de "Etkinlik sekmesi" ifadesini duyana kadar sağa veya sola çekin. Daha sonra ekrana iki kez dokunun. Etkinlik sekmesi açılır.

 • Son etkinlik akışına göz atmak için sola çekin. TalkBack, geçiş yaptığınız son etkinliği okur. Yeni mesajlar "<team member>, <date> <activity> kanalında <channel name>" biçiminde okunur.

 • Bir görüşmeyi açmak için istediğiniz mesaja gidin ve ekrana iki kez dokunun. Görüşme açılır. "Görüşme" ifadesini duyarsınız. Yeni mesajı okumak için, TalkBack sizin için mesajı okuyana kadar sağa çekin. "<team member>, <date>, <message>" ifadesini duyarsınız.

 • Görüşme'yi kapatmak için "Geri düğmesi" ifadesini duyana kadar sola çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Yazışma biçimindeki görüşmelerde gezinme ve bu görüşmeleri okuma

 1. Microsoft Teams'de bir kanala gitmek için, "Ekipler sekmesi" ifadesini duyana kadar sağa veya sola çekin. Daha sonra, kanalı seçmek için ekrana iki kez dokunun. Ekipler sekmesi açılır. Kanallara göz atmak için sağa çekin. Kanallar arasında geçiş yaptığınızda TalkBack kanal adlarını ve ardından "Kanal" ifadesini okur.

 2. Okumak istediğiniz kanala geldiğinizde, yeni mesajı okumak için ekrana iki kez dokunun. Kanal açılır.

 3. Yazışma biçimindeki en son görüşmeye gitmek için, bir mesaj duyana kadar sola çekin. Mesajlar, "<team member>, <date>, <message>" biçiminde okunur. Eski görüşmelere göz atmak için sola çekin. Siz geçiş yaparken TalkBack görüşmeleri okur.

 4. Görüşmeyi açmak için, istediğiniz mesaja geldiğinizde ekrana iki kez dokunun. Görüşme açılır.

 5. Görüşmeyi yanıtlamak için "Yanıtla" ifadesini duyana kadar sağa çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Ekran klavyenizi kullanarak mesajınızı yazın. Klavyeye gitmek için bir parmağınızı ekrana yerleştirin ve klavye öğesini duyana kadar parmağınızı ekranda sürükleyin. Mesajı göndermek için, "Mesaj gönder düğmesi" ifadesini duyana kadar sağa veya sola çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 6. Görüşme'yi kapatmak için "Geri düğmesi" ifadesini duyana kadar sola çekin ve ekrana iki kez dokunun.

Bir mesajı beğenme ve kaydetme

 1. Bir kanalda veya Görüşme'de, mesajı beğenmek veya kaydetmek için, istediğiniz mesajı duyana kadar sağa veya sola çekin. Mesajlar "<team member> adlı kişiden gelen mesaj, <date>, <message>" biçiminde okunur.

  Not : Mesajlar arasında geçiş yaparken, "<team member> adlı kişinin profil fotoğrafı" ve "Mesaj seçenekleri" ifadelerini duyarsınız.

 2. İstediğiniz mesaja geldiğinizde, mesaj seçeneklerine gitmek için sağa çekin. "Mesaj seçenekleri" ifadesini duyarsınız. Seçmek için iki kez dokunun.

 3. Mesaj seçenekleri menüsü açılır. Şunlardan birini yapın:

  • Mesajı beğenmek için "Beğen düğmesi" ifadesini duyana kadar sağa seçin ve ekrana iki kez dokunun.

  • Mesajı kaydetmek için "Kaydet düğmesi" ifadesini duyana kadar sağa seçin ve ekrana iki kez dokunun.

 4. Menü kapatılır ve odak, kanala veya Görüşme'ye taşınır.

Kaydedilen mesajları bulma ve okuma

 • Microsoft Teams'de, "Diğer sekmesi" ifadesini duyana kadar sağa veya sola çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun.

 • Diğer sekmesinde "Yer işaretlerimi aç" ifadesini duyana kadar sola çekin ve ardından ekrana iki kez dokunun. Kaydedilen mesajlarınızın listesi en son mesaj en üstte olacak şekilde açılır. "Kaydedilen" ifadesini duyarsınız.

 • Kaydedilen mesajlara gitmek için sağa çekin. Siz geçiş yaparken TalkBack kaydedilen mesajları okur.

 • Kaydedilen mesajı içeren görüşmeyi açmak için, mesaja göz atın ve ekrana iki kez dokunun.

Kanallara mesaj gönderme

Mesaj yazma

 • Mesajınızı oluşturmak istediğiniz kanalda "Yeni mesaj yaz düğmesi" ifadesini duyana kadar sağa çekin. Ekrana iki kez dokunun.

 • Ekran klavyenizi kullanarak mesajı yazın. Klavyeye gitmek için bir parmağınızı ekrana yerleştirin ve klavye öğesini duyana kadar parmağınızı ekranda sürükleyin.

 • Yazmayı bitirdikten sonra mesajı göndermek için, "Mesaj gönder düğmesi" ifadesini duyana kadar sağa veya sola çekin ve ekrana iki kez dokunun.

  İpucu : Mesajınızla bir emoji, GIF veya telefonunuzda kayıtlı bir fotoğrafı gönderebilirsiniz. Mesajınızı yazarken istediğiniz seçeneği duyana kadar sağa veya sola çekin. Daha sonra seçeneği belirlemek için ekrana iki kez dokunun.

Ayrıca bkz.

Microsoft Teams'de özel ileti göndermek veya özel sohbet etmek için ekran okuyucu kullanma

Microsoft Teams'de görüşme, kişi veya dosya aramak için ekran okuyucuyu kullanma

Office 365’te erişilebilirlikle çalışmak için cihazınızı ayarlama

Microsoft Teams’de erişilebilirlik özelliklerini kullanarak gezinme hakkında bilgi edinin

Web’de Microsoft Teams ile çalışmak için klavyenizi ve Windows'da yerleşik olarak bulunan Ekran okuyucusunu kullanarak ekibinizin üyeleriyle sorunsuz şekilde işbirliği yapın. Ekibinizin görüşmelerine, toplantılarına, dosyalarına ve notlarına tek bir yerden erişebilirsiniz.

Notlar : 

 • Yeni Office 365 özellikleri, Office 365 abonelerine aşamalı olarak sunulur. Bu sebeple uygulamanız, bu özelliklere henüz sahip olmayabilir. Yeni özellikleri nasıl daha hızlı edinebileceğinizi öğrenmek için bkz. Office 365 için Office 2016’daki en yeni özellikleri ne zaman edinebilirim?

 • Microsoft Teams klavye kısayolları için bkz. Microsoft Teams klavye kısayolları.

 • Bu konu, Windows’un yerleşik ekran okuyucusu Ekran okuyucusunu kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Ekran okuyucusunu kullanma hakkında daha fazla bilgi edinmek için Ekran okuyucusunu kullanmaya başlama sayfasına gidin.

 • Bu konu, bu uygulamayı bir PC’de kullandığınız varsayılarak hazırlanmıştır. Bazı gezinti ve hareketler, Windows telefon veya tablette farklı olabilir.

 • Web’de Microsoft Teams kullanırken, web tarayıcısı olarak Microsoft Edge kullanmanızı öneririz. Web’de Microsoft Teams web tarayıcınızda çalıştığından, klavye kısayolları masaüstü sürümündekinden farklıdır. Örneğin, komutlar arasında geçiş yapmak için F6 tuşu yerine Ctrl+F6 tuşlarını kullanırsınız. Ayrıca, F1 (Yardım) ve Ctrl+O (Aç) gibi sık kullanılan kısayollar Web’de Microsoft Teams uygulamasında değil, web tarayıcısında kullanılabilir.

Bu konuda

Bir kanaldaki yeni mesajları bulma ve okuma

Yeni mesaj geldiğinde Ekran okuyucusu, metni ve mesaj ayrıntılarını okur. Mesajlara, kanalın Görüşmeler sekmesinde de göz atabilirsiniz.

 1. Kanalda, "Seçili Görüşmeler sekme öğesi." ifadesini duyana kadar Sekme veya Alt+Sol ok ya da Alt+Sağ Ok tuşlarına basın.

 2. En son mesajı duyana kadar Sekme tuşuna basın. Ekran okuyucusu, mesajı okur.

  Not : Son kullanılan yazışmayı açmak ve yanıtlamak için Alt+R tuşlarına basın.

 3. Mesaj listesinde gezinmek için, Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın. Üzerine geldiğiniz mesajın içeriği ve ayrıntıları okunur.

Yazışma biçimindeki görüşmelerde gezinme ve bu görüşmeleri okuma

 1. Üzerine geldiğiniz görüşme, yazışma biçimindeyse, şu ifade okunur: "<sender name> adlı kişiden gelen yazışma." Yazışmayı açmak için, Enter tuşuna basın. Yazışmadaki ilk mesaj okunur.

 2. Yazışma biçimindeki görüşmedeki mesajlar arasında gezinmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın. Ekran okuyucusu, üzerine geldiğiniz mesajı okur.

 3. Başka bir işlem yapmak üzere mesajı açmak için Enter tuşuna basın. Odağı yazışma biçimindeki görüşmeye yeniden taşımak için, Esc tuşuna basın.

Bir mesajı beğenme ve kaydetme

 1. Görüşmedeki son mesajı duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 2. Beğenmek veya kaydetmek istediğiniz mesajı duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın.

 3. Enter tuşuna basın. "İşaretlenmedi, Bu mesajı kaydet, onay kutusu" ifadesini duyarsınız.

  Not : Kaydetmek istediğiniz mesaj, gönderdiğiniz mesaj ise "Diğer seçenekler" ifadesini duyana kadar bekleyin. Sağ ok tuşuna basın. "İşaretlenmedi, Bu mesajı kaydet, onay kutusu" ifadesini duyarsınız.

  • Mesajı kaydetmek için, Ara çubuğuna basın.

  • Mesajı beğenmek için, Sağ ok tuşuna basın. "Beğenildi düğmesi" ifadesini duyarsınız. Ara çubuğuna basın.

Kaydedilen mesajları bulma ve okuma

 1. Ayarlar menüsünü açmak için Alt+G tuşlarına basın. "Durumunuzu değiştirin, menü öğesi" ifadesini duyarsınız. Odak, geçerli durumdadır.

 2. "Kaydedilen mesajlar" ifadesini duyana kadar Alt+Aşağı ok tuşuna ve sonra Enter tuşuna basın. Kaydedilen mesajlarınızın listesi açılır. En son gönderdiğiniz mesaj, ilk sırada yer alır.

 3. Kaydedilen mesajlar listesine göz atmak için Alt+Aşağı ok veya Alt+Yukarı ok tuşlarına basın. Ekran okuyucusu, üzerine geldiğiniz mesajın içeriğini ve ayrıntılarını okur.

Kanallara mesaj gönderme

Mesaj yazma

 1. Görüşmeler sekmesinde, C tuşuna basın. Odak, mesaj oluşturma kutusuna taşınır. "Yeni mesaj oluştur, düzenleniyor" ifadesini duyarsınız.

  İpucu : Daha fazla düzenleme seçeneğine erişmek üzere oluşturma kutusunu genişletmek için Alt+X tuşlarına basın. Kutuyu daraltmak için, Alt+X tuşlarına yeniden basın.

 2. Mesajınızı yazın. Mesajınıza eğlence katmak için, ekler, emojiler, çıkartmaların yanı sıra memler de ekleyebilirsiniz.

 3. Mesajı göndermek için Ctrl+Enter tuşlarına basın.

Ek ekleme

 1. Alt+A tuşlarına basın. Ek seçici açılır.

 2. Dosya eklemek istediğiniz bulut konumunun adını duyana kadar Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın. Daha sonra Ara çubuğuna basın.

 3. Dosya veya klasör listesinde gezinmek için Yukarı veya Aşağı ok tuşlarına basın. Klasörü açmak için Enter tuşuna basın.

 4. Eklemek istediğiniz öğenin adı okunduğunda, Enter tuşuna basın. Dosya, mesajınıza eklenir.

Yerel bir dosya ekleme

 1. Mesajınıza bilgisayarınızdan bir dosya iliştirmek için, Alt+A tuşlarına basın.

 2. "Karşıya yükle düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna, daha sonra Enter tuşuna basın. "İletişim kutusunu aç, Dosya adı, düzenlenebilir" ifadesini duyarsınız. Dosya Aç iletişim kutusu açılır.

 3. İletişim kutusunda gezinmek için Sekme tuşuna basın.

 4. Aradığınız dosyayı bulup seçtiğinizde Alt+O tuşlarına basın. Dosya, mesajınıza eklenir.

Emoji ekleme

 1. Mesaj oluşturma kutusunda, Alt+Q tuşlarına basın.

 2. Emoji listesine gitmek için Sekme tuşuna basın. Listede gezinmek için Sol ok veya Sağ ok tuşuna basın.

 3. Eklemek istediğiniz emojinin adı okunduğunda, Enter tuşuna basın. Emoji, mesajınıza eklenir.

Çıkartma veya mem ekleme

 1. Oluşturma kutusunda, "Ek menü öğesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 2. "Çıkartma seç" ifadesini duyana kadar Alt+Aşağı ok tuşuna basın. Daha sonra Enter tuşuna basın.

 3. Çıkartmalar ve memler kategorisi bölmesine gitmek için, Shift+Sekme tuşuna basın. Mesaj bölmesinde gezinmek için, Yukarı veya Aşağı ok tuşlarını kullanın. Klasör seçmek için, Enter tuşuna basın.

 4. Bir kategori içindeki çıkartma ve mem listesine gitmek için, Sekme tuşuna basın. Daha sonra, listede gezinmek için Sol ok veya Sağ ok tuşuna basın. Seçmek için Ara çubuğuna basın.

 5. Çıkartma veya memi dilediğiniz gibi düzenleyin. İşiniz bittiğinde, "Bitti düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna, daha sonra Ara çubuğuna basın.

Kanala dosya ekleme veya kanaldaki dosyaları açma

Yerel bir dosyayı karşıya yükleme

 1. Kanalda, "Seçildi, Görüşmeler sekmesi öğesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna, daha sonra "Dosyalar sekmesi öğesi," ifadesini duyana kadar Alt+Sağ ok tuşlarına basın. Son olarak Enter tuşuna basın.

 2. "Yeni, yeni bir dosya veya klasör oluştur" ifadesini duyana kadar Shift+Sekme tuşuna basın.

 3. "Karşıya yükle" ifadesini duyana kadar Sağ ok tuşuna, daha sonra Enter tuşuna basın. Dosyayı aç iletişim kutusu açılır.

  Not : Mesaj oluşturma kutusuyla dosya ekleyebilirsiniz. Yönergeler için bkz. Ek ekleme.

 4. İletişim kutusunda gezinmek için Sekme tuşuna ve ok tuşlarına basın.

 5. Aradığınız dosyayı bulduğunuzda ve seçtiğinizde, Alt+O tuşlarına basın.

Yeni dosya oluşturma

 1. Kanalda, "Seçildi, Görüşmeler sekmesi öğesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna, daha sonra "Dosyalar sekmesi öğesi," ifadesini duyana kadar Alt+Sağ ok tuşlarına basın. Son olarak Enter tuşuna basın.

 2. "Yeni, yeni bir dosya veya klasör oluştur" ifadesini duyana kadar Shift+Sekme tuşuna basın. Daha sonra Enter tuşuna basın.

 3. Oluşturmak istediğiniz dosya türünün adını duyana kadar, Aşağı ok tuşuna basın. Ardından Enter tuşuna basın.

 4. Dosyanız için bir ad girin ve "Oluştur düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna basın.

 5. İçeriğinizi dosyaya ekleyin. Dosya, kanalın Dosyalar sekmesine otomatik olarak kaydedilir.

Dosya açma

 1. Kanalda, "Görüşmeler sekmesi, seçildi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna, daha sonra "Dosyalar sekmesi öğesi" ifadesini duyana kadar Alt+Sağ ok tuşlarına basın. Son olarak Enter tuşuna basın.

 2. Açmak istediğiniz dosyanın adı okunana kadar Aşağı ok tuşuna, sonra Enter tuşuna basın. Dosya, Dosya Görüntüleyici'de açılır. Dosyayı görüntüledikten sonra, "Kapat düğmesi" ifadesini duyana kadar Sekme tuşuna, sonra Enter tuşuna basın.

 3. Dosyayı düzenlemek için, Dosya Görüntüleyici'de "Düzenle" ifadesi okunana kadar Sekme tuşuna, sonra Ara çubuğuna basın. Basamaklı menü açılır.

 4. Basamaklı menüde, belirlemek istediğiniz seçeneğin adını duyana kadar Aşağı ok tuşuna basın. Ardından Enter tuşuna basın. Dosyayı düzenleyin. Yaptığınız düzenlemeler otomatik olarak kaydedilir.

  Not : Office dosyalarını açarken, dosyayı Office ürününün çevrimiçi sayfasında açmanız istenir.

Ayrıca bkz.

Microsoft Teams'de ekran okuyucu kullanarak yeni Ekipler oluşturma

Microsoft Teams'de ekran okuyucu kullanarak özel mesaj gönderme veya sohbete katılma

Microsoft Teams için klavye kısayolları

Microsoft Teams’de erişilebilirlik özelliklerini kullanarak gezinme hakkında bilgi edinin

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×