Microsoft Project Online'da ekip kaynakları kullanma

Microsoft Project Online'da ekip kaynakları kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Ekip kaynakları projeye İnsan Demirbaşlar ve bunların belirli görevleri tamamlamak için sorumlu olan. Kaynak Yöneticisi ilk herkes için Proje çalışmasını Project Online kaynak merkezi için uygun olan Kuruluş toplar. Proje yöneticileri bu kaynak havuzundan seçerek kendi proje ekipleri sonra oluşturun. Yerinde proje ekibi ile proje yöneticisinin görevlere kaynakları atar. Ekip kaynakları görevlerini tamamlayın ve Project Online zaman çizelgeleri ve ilerleme güncelleştirmelerini göndermek için kullanabilirsiniz.

Bu konuda

Ekip kaynakları Project Online'a kullanıcı ekleme

Çoğu Ekip kaynakları kendilerine atanan görevleri görmek, zaman çizelgelerini teslim etme ve ilerleme durumunu girmesi için Project Online (birlikte lisans) erişime gereksinim duyar. Bu nedenle, ekip kaynakları ayarlamak için gereken ilk adım Project Online kullanıcıların eklemektir. İç kalıcı çalışanların yanı sıra dış Yükleniciler veya geçici personel ekleyebilirsiniz.

İpucu: Aşağıdaki yordam, bir kerede Project Online için bir kullanıcı eklemek açıklanır. Kuruluşunuz Active Directory veya Exchange kullanıyorsa, çoğu veya tüm kullanıcıların, kendi kişi bilgilerini birlikte otomatik olarak aktarma imkanınız olabilir. Ayrıntılar için Project Online yöneticiniz ile görüşün.

 1. İçin Office 365 yönetim merkezigidin. Tarayıcınızda açıkken Project Online veya Office 365 uygulamalarınızı hiçbirini oluşturuyorsanız sayfanın sol üst köşedeki uygulama başlatıcıyı seçin ve sonra yönetici' yi seçin. Tarayıcınızda ayrı bir sekmede yönetim merkezini açmak istiyorsanız, Ctrl tuşunu basılı tutun ve Yönetim' i seçin.

  İpucu: Project Online veya başka bir Office 365 uygulaması tarayıcınızın adres çubuğuna açık değilse, http://portal.office.com yazın ve Enter tuşuna basın. Oturum açtıktan sonra Office Online giriş sayfası açılır ve sol üst köşedeki uygulama Başlatıcı kullanılabilir.

 2. Sol bölmede, Kullanıcılar' ı seçin ve sonra da Etkin kullanıcılar' ı seçin.

 3. Etkin kullanıcılar sayfasında, Kullanıcı Ekle'yiseçin.

 4. Ad, kişi bilgileri, hesap parola bilgileri, Project Online rol ve Project Online lisans bilgileri gibi Yeni kullanıcı iletişim kutusunda, alanları tamamlayın. Kaydet' i seçin.

 5. Kullanıcı eklendi iletişim kutusunda, parola e-postada Gönder onay kutusunun seçili olduğundan emin olun. E-posta adresi metin kutusuna girin ve sonra e-posta gönderme ve Kapat'ıseçin. Yerine parolayı e-postada gönderdiğiniz değil, onay kutusunu temizleyin ve Kapat' ı seçin.

  İpucu: Parola e-posta göndermeyi tercih ederseniz, yeni kullanıcı Microsoft Online Services Ekibi'nden e-posta konusunu "Yeni veya değiştirilmiş kullanıcı hesabı bilgilerini." ile alır Veya, ardından yeni bir kullanıcıya vermek için size gönderilen e-posta parola sağlayabilirsiniz.

 6. Project Onlineiçin eklemek istediğiniz tüm kullanıcılar için bu işlemi yineleyin.

Sayfanın Başı

Project Online Kaynak Merkezi'ndeki kaynakları ayarlama

Kullanıcıların eklendiğinde, Project Online için dönün ve bunları kuruluşunuzun proje kaynak havuzunda kaynaklar olarak tanımlar. Kaynaklar etkinleştirir gibi bunları eklenmesi bunları tanımlayıcı ekiplerin proje ve görevleriniz için kendilerine atanmış.

İpucu: Kuruluşunuz Active Directory kullanıyorsa, otomatik olarak kullanıcılarınız Active Directory Eşitlemesi üzerinden kaynaklara bileşiminde belirleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için Kaynak Merkezi'ni yapılandırmakonusuna bakın. Active Directory eşitleme, ancak size, kaynakları birer birer ayarlamak gerekir.

 1. Sayfanın sol üst köşesinde uygulama başlatıcısını seçin ve ardından Projeseçin.

 2. İçinde Project Online, Hızlı Başlat ' ta kaynaklar' ı seçin.

 3. Kaynaklar sekmesinde Yeni'yiseçin.

 4. Kimlik bilgileri bölümünde, kaynak bir kullanıcı hesabıyla ilişkilendir onay kutusunu seçin.

 5. Yönetim Merkezi'nde girildikleri gibi Kullanıcı kimlik doğrulaması bölümünde, kullanıcı oturum açma hesabı kutusunda, kullanıcının adını veya e-posta adresini yazın.

 6. Sahip olduğunuz diğer bilgileri kaynak hakkında girin. Kaydet' i seçin. Kaynak Kaynak Merkezi'nde eklenir.

 7. Kaynakları olarak tanımlamak istediğiniz tüm kullanıcılar için bu işlemi yineleyin.

Bir kaynak hakkındaki tüm bilgiler başlamasını olmayabilir, ancak her zaman dönün ve ekleyebilir veya daha sonra bilgileri daraltın. Belirli önem düzeyini Ekip kaynakları ve proje yöneticilerinin beceri kümeleri, kullanılabilirliği, maliyet, bölüm ve iş kodları hakkında bilgi bulabilirsiniz. Kaynak Merkezi'nde zaten listede bir kaynak düzenlemek için bu yordamı kullanın.

 1. İçinde Project Online, Hızlı Başlat ' ta kaynaklar' ı seçin. Kaynak Merkezi sayfası açılır. Project Web App'te kurulduğunu tüm kaynaklar kuruluşunuzun kaynak havuzuna kaynak Merkezi'ni listeler.

 2. Bilgileri güncelleştirmek istediğiniz kaynak adının yanındaki onay kutusunu seçin.

 3. Kaynaklar sekmesinde kaynaklar grubunda, Düzenseçin. Seçili kaynak hakkındaki ayrıntıları gösteren Düzenleme kaynak sayfası açılır.

 4. Sayfa genelinde alanları bilgi ekleyin. İşiniz bittiğinde Kaydet' i seçin.

  İpucu: Donanım kaynakları olarak ekip kaynaklar tarafından Project Online, iş kaynakları olarak kabul edilir. Diğer kaynak türleri kaynaklar maliyet ve malzeme kaynakları içerir. Farklı kaynak türleri hakkında daha fazla bilgi için Project Web App'e kaynak ekleme bakın.

Sayfanın Başı

Proje ekibi oluşturma

Project Online kullanıcıları Kaynak Merkezi'nde eklendikten sonra bunların kaynakları olarak tanımlanan ve proje yöneticilerinin şimdi onları kendi belirli projelerde Ekip kaynakları olarak ekleyebilirsiniz.

 1. Project Online, Hızlı Başlat ' ta Projelerseçin.

 2. Proje MerkeziEkibinizi oluşturma istediğiniz projenin adını seçin.

 3. Proje sekmesinde gezin grubunda, Ekipseçin. Tüm Project Online kaynak havuzunu Kuruluştan ekip Oluştur sayfanın sol tarafında listelenir. Sayfanın sağ tarafındaki boş, ancak yakında geçerli proje için seçilen Ekip kaynakları listelenir.

  Build_Project_Team

  İpucu: Listeyi belirli özellikleri uyan kaynakları göster belirtebilirsiniz. Örneğin, yalnızca çalışma kaynakları (ve hiçbir malzeme veya maliyet kaynakları), ekip sekmesindeki veri grubunda, göstermek için Tüm kaynaklarınetiketli Göster kutusunda seçin ve sonra Çalışma kaynaklarıseçin. Benzer şekilde, Ekip sekmesindeki veri grubunda, bir özelliğe göre filtre uygulamak için filtre kutusunu seçin ve sonra filtrenizin belirtin. Son olarak, kaynakları Ekip sekmesindeki veri grubunda, bir özelliğe göre gruplandırmak için grup tarafından kutusunu seçin ve ardından En erken kullanım veya Kayıt türügibi bir gruplandırma seçin.

 4. Sol taraftaki tabloda ekibinize eklemek istediğiniz kaynak adlarının yanındaki onay kutularını seçin.

  İpucu: Kuruluştan ekip Oluştur tablo kimin ekibinize eklemek yardımcı olabilecek alanları karar belirli gösterir. Örnek türü, Maliyet merkezive En erken kullanımgösterilebilir. Bir kaynak hakkında daha fazla bilgi için özellikle de kendi beceri kümeleri ve maliyetler, Kaynak Merkezi'ne gidin. Hızlı Başlat'ta kaynaklar' ı seçin. Kaynak adının yanındaki onay kutusunu seçin. Kaynaklar sekmesinde kaynaklar grubunda, Düzenseçin. Seçili kaynak hakkındaki ayrıntıları gösteren Düzenleme kaynak sayfası açılır.

 5. İki tablo arasında Ekle'yiseçin.

 6. Ekip sekmesinde Ekip grubunda Kapat & kaydetmeseçin. Seçtiğiniz kaynaklardan şimdi sayfanın sağ tarafındaki projenizin Ekip kaynakları olarak eklenir. Bu kaynaklar atanan görevler artık hazırsınız.

  Build_Project_Team_2

Sayfanın Başı

Görevlere kaynak atama

Şimdi yerleşik ekibinizle projenin ekip üyelerine yönlendirme başlatın ve kickoff toplantınıza basılı tutun. Project Onlineiçinde kaynakları görevlere atayabilirsiniz.

 1. Project Online, Hızlı Başlat ' ta Projelerseçin.

 2. Proje Merkezigörevlere kaynak atamak istediğiniz projenin adını seçin.

 3. Kaynak adı sütunu ile kolayca çalışabilmek için Gantt Grafiği düzenleyin. Görev adı ve kaynak adı aynı anda görebilmek için bölme çubuğunu sağa şu ana kadar sürükleyebilirsiniz. Veya, işaretçi dört başlı bir oka dönüşünceye kadar fare Kaynak adı sütunu getirin ve sonra sol, yakın Görev adı sütununu olması için sütun sürükleyin.

 4. Göreve kaynak atama başlamak için görevin Kaynak adı alanında tıklatın. Tüm ekip kaynakları listeleme açılan menüyü açmak için ikinci defa tıklatın.

  Assign_Resource_To_Task_1

 5. Geçerli görevi atamak istediğiniz kaynaklar adlarının yanındaki onay kutularını seçin. Enter tuşuna basın.

 6. Atanmış gerek tüm görevler için bu işlemi yineleyin. Yalnızca alt görevleri Görev Anahat düşük düzeyde için kaynaklar atayabilir unutmayın; ve Özet görevler üzerindeki herhangi bir düzeyini için değil. Alt görevler ve Özet görevler hakkında daha fazla bilgi edinin.

 7. Görev sekmesinde, Proje grubunda, Kaydet'iseçin.

 8. Görev sekmesinde, Proje grubunda, Yayımla' yı seçin. Proje Yayımlama açmaz, ekip kaynakları kendilerine atanan görevleri erişebilirsiniz. Project Onlineiçin oturum açtıktan sonra bunların atamaları görmek için Hızlı Başlat'ta Görevler seçebilirsiniz.

  Assign_Resource_To_Task_2

Sayfanın Başı

Zaman ve ilerleme ekip kaynaklar için raporlama ayarlama

Aşağıdaki üç yoldan biriyle Ekip kaynakları rapor görev güncelleştirmelerinizi olmasını Project Online ayarlayabilirsiniz:

 • Zaman çizelgesinde, her atanan görev üzerinde çalıştığınız fiili saatleri ile

 • Görev ilerleme durumunu içinde her atanan görev için tamamlanma yüzdesini ile

 • Tek giriş çizelgesinde fiili saatleri hem atanan her görevde tamamlanma yüzdesini içeren bir

Olup Ekip kaynakları proje zamanlamasını kendi fiili saatleri ile güncelleştirebilirsiniz de ayarlayabilirsiniz veya yüzde tamamlamak ve mı kişinin güncelleştirmeleri onaylama gerekir.

 1. Project Online, Ayarlar' ı seçin ve PWA ayarları' nı seçin.

 2. Zaman ve görev yönetimialtında Mali dönemler veya Zaman raporlama dönemleri raporlama zamana dayalı parametreleri ayarlamak için gibi Bağlantılar'ı seçin.

  Setup_Time_And_Progress

 3. Zaman çizelgesi ayarları ve varsayılanlar ve görev ayarları ve görüntüler ne zaman çizelgeleri, ekip kaynakları raporlamak bilgileri görünmesini istediğiniz ve bunların raporlar onay için gönderme gerekip gerekmediğini belirlemek için seçin.

 4. Her sayfanın alt kısmında, değişikliklerinizi uygulamak için Kaydet'i seçin.

Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz:

Kaynak Merkezi'ni yapılandırma

Project Web App'e kaynak ekleme

Projenizdeki görevlerin girintisini artırma veya azaltma

Zaman çizelgelerini ayarlama

Ekip üyeleri Project Online’da neler yapabilir?

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×