Microsoft Project Online Masaüstü istemcisinde görev panoları kullanma

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Project Online'a abone olmanız koşuluyla, Project Online masaüstü istemcisi daha Çevik şekilde projelerinizi çalışabilirsiniz. Projelerinizi yönetmek için Scrum yöntemleri için Kanban kullanmaya alışkınsanız, Project Online masaüstü istemci, oluşturmak ve Görev Panosu görünümlerini projelerinizi ve sprint'ler tabanlı oluşturma özelliği kullanılarak tanıdık şekilde projelerinizi yönetmek verir Proje.

Önemli: 

 • Bu makalede açıklanan özellikler yalnızca proje Project Online aboneliğiyle kullanılabilir sürümü ile kullanılabilir. Hangi sürümünü kullanmakta olduğunuz proje denetlemek için projeyiaçın, Dosyaseçin ve sonra hesabıseçin. Ürün bilgilerialtında aşağıdaki iletiyi görürseniz abone sürümü vardır: Abonelik Ürünü adının ekran görüntüsü: Projenin Dosya > Hesap bölümünde görünen haliyle Microsoft Project Online Masaüstü İstemcisi.

 • Buna ek olarak, bazı işlevler, Office 365’te hedefli sürüm seçeneklerini ayarlamış olan kuruluşlara aşamalı olarak sağlanır. Başka bir deyişle, bu özelliği henüz görmüyor olabilirsiniz veya yardım makalelerinde açıklanandan farklı görünebilir.

Bu makalede aşağıdakileri öğrenebilirsiniz:

Bir görev panosundaki projenizi görüntüleme

Alanları gibi özellikler Kanban projelerle birlikte çalışmak için kullandıysanız, proje görüntüleme ve Görev Panosu Görünümü'nde varolan geleneksel "şelale" projelerinizi yönetmenize olanak tanır.

Projenizin içinde Görev Panosu görüntülemek için:   

 • Projenizi açın ve sonra Görünüm sekmesinde Görev görünüm bölümünde Görev Panosuseçin.

  Görünüm Şerit'teki Görev Panosu

  Proje görevlerinizi Görev Panosu görünümünde alanlar olarak görüntüler.

  Görev Panosu görünümü

Not: Sırayla Görev Panosu görünümünde görüntülemek bir proje görevi için görev Kabinde Göster ayarını Evet (varsayılan ayar) ayarlanması gerekir.

Yerleşik bir görev için ayar Göster değiştirmek için:   

 1. Projenizi Gantt Grafiği görünümü' nde açın.

 2. Proje için Gantt Grafiği'nde Yeni bir sütun Ekle'yiseçin.

 3. Listeden Kabinde Göster' i seçin.

  Görevler için ayarını yerleşik gösterme
 4. Kabinde Göster sütununda, her görevin (Evet veya Hayır) değeri görüntülenir.

 5. Ayarını değiştirmek için görev için bir değeri tıklatın ve değiştirmek için istediğiniz değeri seçin.

 6. Değişikliklerinizi kaydedin.

Daha fazla bilgi için Görev Panosu kartları ekleme

Görevleri Görev Panosu görünümlerinde görüntülendiğinde, görev "kartları" görev adı (görev tamamlanmışsa ve onay işareti için atanan kaynağın) birlikte birkaç temel alan varsayılan olarak gösterilir. Görev Panosu kartları özelleştirme özelliğini kullanarak görev kartları (örneğin, özel alan bilgilerini) projeniz için daha fazla bilgi sağlamak üzere seçebilirsiniz. Bu, yanı sıra her görev kartında en çok beş özel alanlar için bilgileri görüntülemek gösterecektir temel alanları seçmek izin verir.

Proje Görev kartları özelleştirmek için:   

 1. Biçim sekmesini seçin ve sonra Özelleştirme kartlarıseçin.

  Kartı özelleştirme
 2. Görev Panosu kartları özelleştirme sayfasında Bankası alanlar bölümünde, görüntülemek istediğiniz Bankası alanları seçin.

 3. Ek alanları bölümünde, aşağı açılan menüyü tıklatın ve görüntülenmesini istediğiniz özel alanı seçin. En çok beş özel alanları seçebilirsiniz.

  Kartı yapılandırması ayarlarını özelleştirme
 4. Tamam'a tıklayın.

  Proje görüntüden seçtiğiniz alanlara sahip tüm görev kartları görmelisiniz.

  Görev kart ile özelleştirme.

Not: Kartı özelleştirme ayarları ayarlanmış olan projeye özgüdür. Diğer projelerde aynı özelleştirmeleri görüntülemek istiyorsanız, söz konusu projeleri için yapılandırmanız gerekir.

Varolan bir projeye sprint'ler ekleme

Görüntüleyebilir ve Görev Panosu aracılığıyla projenizi yönetme göre proje de sprint'ler için eklemenize olanak tanır. Daha fazla sprint'ler projenize ekledikten sonra sprint'ler sekmesi size ek sprint'ler özellikleri sağlar.

Projenize sprint'ler eklemek için:

 1. Proje sekmesinde, Sprint'ler Yönet'iseçin.

  Yönet sprint'ler düğmesi
 2. Sprint'ler Yönet sayfasında ilk sprint varsayılan olarak eklenir. Uzunluk ve Sprint 1 için sağlanan Başlangıç bilgilerini düzenleyebilirsiniz:

  • Uzunluk: sprint süresini.

  • Başlat: tarih sprint başlatır.

 3. Sprint Ekle bölümünde, eklemek istediğiniz bilgileri için ek sprint'ler belirtin:

  • Sprint Başlat: eklemekte olduğunuz sprint başlangıç tarihi.

  • Süre: zaman uzunluğu yazı sprint (örneğin, bir hafta).

 4. Sprint Ekle'yiseçin. Bu ek bir sprint projenize ekleyin.

  Sprint'ler yönetme
 5. Tüm oturumlarınızın ekledikten sonra Tamam' ı seçin.

Projenize ek sprint'ler ekledikten sonra sprint'ler Sekme şeridinde, projedeki sprint özelliklerinizi yönetme olanak tanıyan görüntüler. Bu özellikleri kullanmanın sprint'ler projenizle planlama bölümünde açıklanmıştır.

Sprint'ler sekmesi

Yeni sprint'ler proje oluşturma

Yalnızca var olan bir projeye sprint'ler ekleyebilirsiniz, ancak sprint'ler proje şablondan yeni sprint'ler tabanlı projeler de oluşturabilirsiniz.

Yeni sprint'ler proje oluşturmak için:

 1. Dosya menüsünü seçin, Yeni'yiseçin ve Öne çıkan şablonlarda Sprint'ler projeyiseçin.

  Sprint'ler proje şablonu
 2. Proje görevlerinizi ekleyebilir ve bunları taşımak için farklı sprint döngüleri olanak tanıyan Sprint Planlama panosunu görüntüler.

  Sprint'ler Panosu planlama

Sprint'ler projenizle planlama

Projeyi Project oturumlardaki çalıştırmak için ilk ekibinizin üzerinde çalıştığı ve bunları tamamlar gibi görevleri, project, ardından sprint'ler görevlere atamave tahta üzerinde görevleri taşıma için son olarak eklemeniz gerekir. Daha sonra sprint'ler görünümleri için belirli sprint'ler atanan görevleri görmekiçin kullanabilirsiniz.

Gantt Grafiği görünümünde Çevik görevlerinizin tümünü görmek ve geleneksel şelale her iki yöntem kullanarak bunları yönetmek ve sprint'ler. Yalnızca bir alt kümesini sprint'ler kullanarak geleneksel proje da çalıştırabilirsiniz. Gantt Grafiği'nde sprint'ler görevlerinize yönetmekonusuna bakın.

Projeleriniz için görev ekleme

Yeni görevler sprint'ler projenize ekleme bulmanın en kolay yolu şöyledir:

 • Görev Panosu görünümü: yeni bir görev oluşturmak için Görev Panosu görünümlerden herhangi birinde Yeni görev düğmesini seçin.

 • Gantt Grafiği görünümü: Gantt Grafiği görünümünün eklenen görevleri de add bunları da görev panoları.

 • Görev Panosu sayfası görünümü: yeni görevlerinin üzerinden herhangi bir görev Panosu sayfa görünümüne benzer şekilde ekleyebilirsiniz.

Yukarıdaki yöntemlerin her birini yeni görevi Görev Panosu Başlatılmadı sütunda ekler.

Başlatılmadı görevler

Görevler için sprint'ler atama

Projeniz için Görevler listesini oluşturduktan sonra tamamlanan bu görevleri istediğinizde, bu görevleri içine sprint'ler şunlara göre sıralayın. İlk olarak, sprint uzunluğunu ve tarihleri tanımlamakiçin gerekir ve sonra belirli sprint'ler görevlere Taşıyapabilirsiniz.

Sprint uzunluğunu ve tarihlerini tanımlamak için:   

 1. Sprint'ler Yönet sayfasına ulaşmak için aşağıdakilerden birini yapın.:

  • Sprint'ler sekmesinde, Yönet' i seçin.

  • Projeler sekmesinde Sprint'ler Yönetözellikler grubunda öğesini seçin.

 2. Sprint'ler Yönet sayfasında ilk sprint varsayılan olarak eklenir. Uzunluk ve Sprint 1 için sağlanan Başlangıç bilgilerini düzenleyebilirsiniz:

  • Uzunluk: sprint süresini.

  • Başlat: tarih sprint başlatır.

 3. Sprint Ekle bölümünde, eklemek istediğiniz bilgileri için ek sprint'ler belirtin:

  • Sprint Başlat: eklemekte olduğunuz sprint başlangıç tarihi.

  • Süre: zaman uzunluğu yazı sprint (örneğin, bir hafta).

 4. Sprint Ekle'yiseçin. Bu ek bir sprint projenize ekleyin.

  Sprint'ler yönetme

Görevleri belirli sprint’lere taşımak için:   

 1. Sprint'ler sekmesinde, görünümler grubunda, planlamaseçin ve sonra Sprint Planlama panosunuseçin.

 2. Sprint Planlama Panosu’nda görevleri Sprint Yok sütunundaki görevleri, bunları tamamlamak istediğiniz sprint’e sürükleyin.

  Bir görev için bir sprint taşıyın.

İpuçları: Sayfa görünümünde sprint’lere Sprint sütununun içeriğini değiştirerek de görev atayabilirsiniz. Sayfa görünümüne gitmek için:

 1. Bir alana görünümündeyseniz, Biçim sekmesini seçin.

 2. Görünüm grubunda, sayfayıseçin.

Görevleri pano içinde taşıma

Ekibinizin belirli sprint'ler içinde görevler üzerinde çalıştığı gibi görevi tamamlama kısmında bunların ilerleme durumunu izlemek için panonuzu genelinde taşıyabilirsiniz.

 1. Geçerli Sprint Panosu görünümüne gitmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sprint'ler sekmesinde, görünümler grubunda, Sprint, ardından Geçerli Sprint panosunuseçin.

  • Görünüm sekmesinde Görev görünümleri grubunda, Görev Panosu, sonra Diğer görünümler ' i seçin ve ardından Geçerli Sprint panosunuseçin.

 2. Project, başlangıçta kullanmanız için üç sütun sağlar: Sıradaki, Sürüyor ve Bitti.

  Geçerli Sprint Panosu

  • Bir sütunun adını değiştirmek için sütun adına sağ tıklayın, Yeniden Adlandır’ı seçin, yeni bir ad yazın ve sonra Enter’a basın.

  • Daha fazla sütun eklemek için son sütunun sağ tarafındaki Yeni Sütun Ekle’yi seçin, bir ad yazın ve sonra Enter’a basın.

 3. Görevleri sürükleyip durumlarıyla eşleşen sütunlara bırakın.

  Bir görevin geçerli sprint'ler panosundaki taşıyın.

İpuçları: Bir görevin durumunu sayfa görünümünden Pano Durumu sütununu değiştirerek de değiştirebilirsiniz. Sayfa görünümüne gitmek için:

 • Sprint'ler sekmesinde, görünümler grubunda, Sprint, ardından Geçerli Sprint sayfayıseçin.

 • Görünüm sekmesinde Görev görünümleri grubunda, Görev Panosuseçin ve sonra Görev Panosu sayfasıseçin.

Görevler için belirli sprint'ler atanan bakın

Görev Panosu görünümleri kullanılabilir sprint'ler sekmesinde aracılığıyla belirli sprint'ler atanan tüm görevlerin görebilirsiniz.

Sprint görünümleri
 1. Sprint'ler Şerit görüntülemek için sprint'ler sekmesini seçin.

 2. Şeritte, Sprintseçin ve görüntülemek istediğiniz belirli sprint açılan listesinden seçin.

  Örneğin, Sprint 2 seçerek görevler için belirli sprint Sprint panosundaki gösterir.

  Belirli bir sprint için Sprint panosunu görüntüleme

Sprint'ler için Hayır Sprintseçerek atanmamış görevler de görüntüleyebilirsiniz.

Çevik görevlerinizi Gantt grafiğinde yönetme

Aynı anda ya da Görünüm etkilemeden, proje görevlerinizin geleneksel şelale görünümü ve görev panoları izleyebilirsiniz. Görev panoları görünümleri görevlere bilgileri ekleyebilir, ancak Gantt Grafiği Görev Ayrıntıları dışarıda olması gerekmez. Görev Panosu görünümlerinde tüm görev ayrıntıları göremezsiniz, ancak bunu tüm orada diğer proje görünümlerinde görünmeye devam eder.

Büyük bir projenin varsa ve yalnızca sprint'ler kullanarak küçük bir kısmını izlemek istediğiniz hangi görevlerin görev Panosu görünümlerinde--Örneğin, görüntülenen sınırlandırabilirsiniz.

Görev Panosu görünümlerinde gösterilen hangi görevleri yönetmek için:   

 1. Görev şeridinde Gantt Grafiği’ni seçin.

 2. Grafiğinizin son sütununu seçin: Yeni Sütun Ekle.

 3. Sütun listesinde Kabinde Göster' i seçin.

 4. Tüm Görevler Evet bu sütunda otomatik olarak ayarlanır. Çevik görünümlerinizi bir görevi kaldırmak için Kabinde Göster sütunu değeri Hayırolarak değiştirin. Bu görevi Görev Panosu görünümlerinde artık görünmez.

  Yerleşik ayarı gösterme

Görev Panosu raporları alın

Proje Görev, iş ve sprint durum yerleşik görev Panosu raporları sağlar.

Görev Panosu raporlarınızı bulmak için:   

 1. Rapor Şeritte Raporlarını görüntüleme bölümünde Görev Panosuseçin.

 2. Bir raporu seçin.

  Bu raporlardan birinin örneği:

  Project’te Geçerli Sprint - İş Durumu raporunun ekran görüntüsü

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×