Microsoft Office Word için klavye kısayolları

Bu Yardım konusunda tanımlanan klavye kısayolları, ABD klavye düzeni ile ilgilidir. Diğer düzenlerdeki tuşlar, ABD klavyesindeki tuşlara doğrudan karşılamayabilir.

Not : Bu makale klavye kısayollarının özelleştirilmesini ya da makrolar veya Otomatik Metin için klavye kısayolları oluşturmayı kapsamaz. Daha fazla bilgi için Ayrıca Bkz. bölümündeki bağlantıyı tıklatın.

Bu makalede

Klavye kısayollarını bulma ve kullanma

Microsoft Office temel bilgileri

Office Fluent Şeridi'nde gezinti

Microsoft Office Word için hızlı başvuru

İşlev tuşu başvurusu

Klavye kısayollarını bulma ve kullanma

İki veya daha fazla tuşa aynı anda bastığınız klavye kısayollarında, basılacak tuşlar Microsoft Office Word 2007 Yardımı'nda artı işaretiyle (+) ayrılır. Bir tuşun hemen ardından başka bir tuşa bastığınız klavye kısayollarında, basılacak tuşlar virgülle (,) ayrılır.

Bölümü genişletmek için klavyeyi kullanma

 • Makalenin tüm bölümlerini genişletmek için Tümünü göster seçilene kadar SEKME tuşuna, ardından da ENTER tuşuna basın. Tüm bölümleri daraltmak için ENTER tuşuna bir kez daha basın.

 • Makalenin yalnızca bir bölümünü genişletmek için bu bölüm başlığı ve artı işareti seçilene kadar SEKME tuşuna, ardından da ENTER tuşuna basın. Bölümü daraltmak için ENTER tuşuna bir kez daha basın.

Bu makaleyi arama

Önemli : Aramaya başlamadan önce Tümünü Göster seçilene kadar SEKME tuşuna, ardından da ENTER tuşuna basın.

 1. CTRL+F tuşlarına basın.

  İmleç, yazmanıza hazır durumdayken Ara iletişim kutusu açılır.

 2. Kutuya arama metnini yazın.

 3. ENTER tuşuna basın.

Bu makaleyi yazdırma

Bu konuyu yazdırmak için Tümünü Göster seçilene kadar SEKME tuşuna, ENTER tuşuna ve son olarak da CTRL+P tuşlarına basın.

Sayfanın Başı

Microsoft Office temel bilgileri

Pencereleri görüntüleme ve kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki pencereye geçme.

ALT+SEKME

Önceki pencereye geçme.

ALT+SHIFT+SEKME

Etkin pencereyi kapatma.

CTRL+W veya CTRL+F4

Ekran boyutuna getirdikten etkin pencerenin boyutunu geri yükler.

ALT+F5

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçer (saat yönünde). F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.

F6

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçer (saat yönünün tersi).

SHIFT+F6

Birden fazla pencere açık olduğunda bir sonraki pencereye geçme.

CTRL+F6

Önceki pencereye geçme.

CTRL+SHIFT+F6

Seçili pencereyi ekran boyutuna getirir veya geri yükler.

CTRL+F10

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

PRINT SCREEN

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

ALT+PRINT SCREEN

İletişim kutularını kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Bul ve Değiştir gibi bu davranışı destekleyen iletişim kutularında açık iletişim kutusundan belgeye dönme.

ALT+F6

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SHIFT+SEKME

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme.

CTRL+SEKME

İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme.

CTRL+SHIFT+SEKME

Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşır.

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçili onay kutusunu seçme veya temizleme.

ARA ÇUBUĞU

Seçeneği seçer; onay kutusunu işaretler veya temizler.

ALT+ seçenekte altı çizili harf

Seçili aşağı açılır listeyi açar.

ALT+AŞAĞI

Açılır listeden seçenek belirler.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

ESC

Seçili komutu çalıştırır.

ENTER

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, içine kullanıcı adınız veya klasörün yolu gibi bir girdinin yazıldığı veya yapıştırıldığı boş bir kutudur.

Bunu yapmak için

Tuş

Girişin başına gitme.

HOME

Girişin sonuna gitme.

END

Bir karakter sola veya sağa gitme.

SOL veya SAĞ

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ

Soldaki bir karakteri seçer veya seçimi kaldırır.

SHIFT+SOL

Sağdaki bir karakteri seçer veya seçimi kaldırır.

SHIFT+SAĞ

Soldaki bir sözcüğü seçer veya seçimi kaldırır.

CTRL+SHIFT+SOL

Sağdaki bir sözcüğü seçer veya seçimi kaldırır.

CTRL+SHIFT+SAĞ

Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+HOME

Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+END

ve Faklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

iletişim kutusunu görüntüler.

CTRL+F12 veya CTRL+O

Farklı Kaydet iletişim kutusunu görüntüler.

F12

Önceki klasöre gitme. Düğme görüntüsü

ALT+1

Bir Düzey Yukarı Düğme resmi düğmesi: Açık klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü açma.

ALT+2

Sil Düğme görüntüsü düğmesi: Seçili klasör veya dosyayı silme.

DELETE

Yeni Klasör Oluştur düğme resmi düğmesi: Yeni klasör oluşturma.

ALT+4

Görünümler Düğme görüntüsü düğmesi: Kullanılabilir klasör görünümleri arasında geçiş yapma.

ALT+5

Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

İletişim kutusunun içindeki seçenekler veya alanlar arasında geçiş yapma.

SEKME

Konum listesini açma.

F4 veya ALT+I

Dosya listesini güncelleştirme.

F5

Eylemleri geri alma ve yineleme

Bunu yapmak için

Tuş

Eylemi iptal eder.

ESC

Eylemi geri alır.

CTRL+Z

Eylemi yineler.

CTRL+Y

Görev bölmelerine ve galerilere erişme ve bunları kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Program penceresindeki başka bir bölmeden görev bölmesine geçer. (F6 tuşuna bir defadan çok basmanız gerekebilir.)

F6

Menü etkin olduğunda bir görev bölmesine gider. (CTRL+SEKME tuşlarına bir defadan çok basmanız gerekebilir.)

CTRL+SEKME

Bir görev bölmesi etkinken, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği seçer.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Görev bölmesi menüsünde tam komut kümesi görüntüler.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirir.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Seçili galeri öğesi için açılır menü açar.

SHIFT+F10

Galeriden ilk veya son öğeyi seçer.

HOME veya END

Seçili galeri listesinde yukarı veya aşağı kaydırma yapar.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Görev bölmesini kapatma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve ENTER'a basın.

Görev bölmesini taşıma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 3. Ok tuşlarını kullanarak Taşı'yı seçin ve ENTER tuşuna basın.

 4. Ok tuşlarını kullanarak görev bölmesini taşıyın ve ENTER tuşuna basın.

Görev bölmesini yeniden boyutlandırma

 1. Gerekirse görev bölmesini taşımak için F6 tuşuna basın.

 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 3. Ok tuşlarını kullanarak Boyut'u seçin ve ENTER tuşuna basın.

 4. Ok tuşlarını kullanarak görev bölmesini yeniden boyutlandırın ve ENTER tuşuna basın.

Akıllı etiketlere erişme ve akıllı etiketleri kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Seçilen menüyü açar veya seçilen düğme veya komut için eylemi gerçekleştirir.

SHIFT+F10

Akıllı etiket, Otomatik Düzeltme Seçenekleri düğmesi Düğme görüntüsü ya da Yapıştırma seçenekleri düğmesi Düğme görüntüsü için menü veya ileti görüntüleme. Birden çok akıllı etiket varsa, sonraki akıllı etikete geçer ve onun menü veya iletisini görüntüler.

ALT+SHIFT+F10

Akıllı etiket menüsünde bir sonraki öğeyi seçme.

AŞAĞI

Akıllı etiket menüsünde bir önceki öğeyi seçme.

YUKARI

Akıllı etiket menüsünde seçili öğenin eylemini gerçekleştirme.

ENTER

Akıllı etiket menüsünü veya iletisini kapatma.

ESC

İpuçları

 • Bir akıllı etiket göründüğünde ses ile uyarılmayı isteyebilirsiniz. Sesli işaretleri dinlemek için, ses kartınızın olması gerekir. Bilgisayarınızda da Microsoft Office Sounds yüklenmiş olmalıdır.

 • WWW erişiminiz varsa Microsoft Office Online Web sitesinden Microsoft Office Sounds'u yükleyebilirsiniz. Ses dosyalarını yükledikten sonra Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 veya Microsoft Office Word 2007 uygulamasında aşağıdakileri yapın:

  1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi altında menü açmak için ALT+F tuşlarına, ardından da Program Seçenekleri'ni açmak için I tuşuna basın.

  2. Gelişmiş seçeneğini belirlemek için A tuşuna, Program ile çalışmak için Gelişmiş Seçenekler seçeneğine gitmek için de SEKME tuşuna basın.

  3. Genel altında Sesli olarak uyar onay kutusuna gitmek için ALT+N tuşlarına iki kez bastıktan sonra ARA ÇUBUĞU'na basın.

  4. Tamam'ı seçmek için SEKME tuşuna art arda basıp son olarak da ENTER tuşuna basın.

   Not : Bu onay kutusunu seçtiğinizde veya temizlediğinizde ayar sesi destekleyen tüm Office programlarını etkiler.

Sayfanın Başı

Office Fluent Şeridi'nde gezinti

Çok az tuşa dokunarak komutlara erişim

Not : Şerit, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin bir bileşenidir.

Erişim tuşları çok az tuşa basarak hızlı komut kullanımı için yol sağlar; programın neresinde olduğunuzun önemi yoktur. Office Word 2007 uygulamasındaki komutlara erişim tuşu kullanarak erişilebilir. İkiyle beş arası tuşa dokunarak en fazla komuta erişebilirsiniz. Erişim tuşu kullanmak için:

 1. ALT tuşuna basın.

  Geçerli görünümde kullanılabilir her özelliğin üzerinde Tuş İpuçları görüntülenir.

  Klavye İpuçları görüntülenen Şerit

  Yukarıdaki resim Microsoft Office eğitiminden alınmıştır.

 2. Kullanmak istediğiniz özelliğin üzerindeki Tuş İpucu'nda gösterilen harfe basın.

 3. Bastığınız harfe göre ek Tuş İpuçları gösterilebilir. Örneğin, Giriş sekmesi etkin olduğu sırada I tuşuna basarsanız Ekle sekmesi de, bu sekmedeki gruplarla ilgili Tuş İpuçlarıyla birlikte görüntülenir.

 4. Kullanmak istediğiniz komut veya denetime ait harfe gelene kadar harflere basmayı sürdürün. Bazı durumlarda, öncelikle komutun bulunduğu grubun harfine basmanız gerekir.

  Not : Gerçekleştirdiğiniz eylemi iptal etmek ve Tuş İpuçlarını gizlemek için ALT tuşuna basın.

Fare kullanmadan klavye odağını değiştirme

Office Fluent Şeridi'ne sahip programlarla çalışmak için klavye kullanmanın başka bir yolu da, kullanmak istediğiniz özelliği bulana kadar odağı sekmeler ve komutlar arasında hareket ettirmektir. Aşağıdaki tabloda fare kullanmadan klavye odağını taşımanın bazı yolları listelenmektedir.

Bunu yapmak için

Tuş

Şeridin etkin sekmesini seçip erişim tuşlarını etkinleştirir

ALT veya F10. Belgeye geri dönmek veya erişim tuşlarını iptal etmek için bu tuşlardan istediğinize basın.

Şeritteki başka bir sekmeye gider.

Etkin sekmeyi seçmek için F10, ardından da SOL veya SAĞ

Şeriti gizler veya gösterir.

CTRL+F1

Seçilen komut için kısayol menüsünü görüntüleme.

SHIFT+F10

Pencereye ait aşağıdaki alanları seçmek için odağı taşıyın:

 • Şerit'in etkin sekmesi

 • Açık görev bölmeleri

 • Pencerenin altındaki durum çubuğu

 • Belgeniz

F6

Şeritteki komut odaklarını sırasıyla ileri ve geri taşır.

SEKME veya SHIFT+SEKME

Şeritteki öğeler arasında sırasıyla aşağı, yukarı, sola veya sağa hareket ettirir.

AŞAĞI, YUKARI, SOL veya SAĞ

Şeritte seçili olan komut veya denetimi etkinleştirir.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Şeritte seçili olan menü veya galeriyi açar.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Değeri değiştirebilmeniz için Şeritteki komut veya denetimi etkinleştirir.

ENTER

Şeritteki denetimde bulunan değerin değiştirilmesini bitirip odağı belgeye döndürür.

ENTER

Şeritte seçili olan komut veya denetim hakkında yardım alma. (Seçili komutla ilgili yardım konusu yoksa, bunun yerine program hakkında Genel yardım konusu görüntülenir.)

F1

Sayfanın Başı

Microsoft Office Word için hızlı başvuru

Microsoft Word uygulamasında ortak görevler

Bunu yapmak için

Tuş

Bölünemez boşluk oluşturur.

CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU

Bölünemez tire oluşturma.

CTRL+KISA ÇİZGİ

Harfleri kalın yapma.

CTRL+K

Harfleri italik yapar.

CTRL+T

Harflerin altını çizer.

CTRL+U

Yazı tipi boyutunu bir değer küçültür.

CTRL+SHIFT+,

Yazı tipi boyutunu bir değer büyütür.

CTRL+.

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültür.

SHIFT+[

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütür.

SHIFT+]

Paragraf veya karakter biçimlendirmesini kaldırır.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Seçili metin veya nesneyi kopyalar.

CTRL+C

Seçili metin veya nesneyi keser.

CTRL+X

Seçili metin veya nesneyi yapıştırır.

CTRL+V

Özel yapıştırır

CTRL+ALT+V

Yalnızca biçimlendirmeyi yapıştırır

CTRL+SHIFT+V

Son eylemi geri alır.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Sözcük Sayımı iletişim kutusunu açar.

CTRL+SHIFT+G

Belgeler ve Web sayfalarıyla çalışma

Belgeleri oluşturma, görüntüleme ve kaydetme

Bunu yapmak için

Tuş

Geçerli veya en son açılan belgeyle aynı türde yeni bir belge oluşturma.

CTRL+N

Belgeyi açar

CTRL+O

Belgeyi kapatır

CTRL+W

Belge penceresini böler.

ALT+CTRL+S

Belge penceresindeki bölmeyi kaldırma.

ALT+SHIFT+C

Belgeyi kaydetme.

CTRL+S

Metinde bulma, değiştirme ve göz atma

Bunu yapmak için

Tuş

Metni, biçimlendirmeyi ve özel öğeleri bulma.

CTRL+F

Bulmayı yineler (Bul ve Değiştir penceresini kapattıktan sonra).

ALT+CTRL+Y

Metin, belirli biçimlendirme ve özel öğeleri değiştirir.

CTRL+H

Sayfaya, yer imine, altbilgiye, tabloya, açıklamaya, grafiğe veya diğer konuma gider.

CTRL+ALT+G

Düzenlediğiniz son dört konum arasında geçiş yapar.

ALT+CTRL+Z

Göz atma seçeneklerinin listesini açar. Seçeneği belirlemek için ok tuşlarına basın; belirlenen seçeneği kullanarak belgeye göz atmak için ENTER tuşuna basın.

ALT+CTRL+HOME

Önceki düzenleme konumuna taşır.

CTRL+PAGE UP

Sonraki düzenleme konumuna taşır.

CTRL+PAGE DOWN

Başka bir görünüme geçme

Bunu yapmak için

Tuş

Sayfa Düzeni görünümüne geçer.

ALT+CTRL+P

Anahat görünümüne geçer.

ALT+CTRL+O

Taslak görünüme geçer.

ALT+CTRL+N

Anahat görünümü

Bunu yapmak için

Tuş

Paragrafı yükseltme.

ALT+SHIFT+SOL

Paragrafı indirgeme.

ALT+SHIFT+SAĞ

Düzeyi gövde metnine düşürür.

CTRL+SHIFT+N

Seçili paragrafları yukarı kaydırır.

ALT+SHIFT+YUKARI

Seçilen paragrafları aşağı taşıma.

ALT+SHIFT+AŞAĞI

Başlığın altındaki metni genişletir.

ALT+SHIFT+ARTI İŞARETİ

Başlığın altındaki metni daraltır.

ALT+SHIFT+EKSİ İŞARETİ

Tüm metni veya başlıkları genişletir veya daraltır.

ALT+SHIFT+A

Karakter biçimlendirmelerini gizler veya gösterir.

Sayısal tuş takımındaki eğik çizgi (/) tuşu

Gövde metninin ilk satırını veya gövde metninin tamamını gösterir.

ALT+SHIFT+L

Başlık 1 stilindeki tüm başlıkları gösterir.

ALT+SHIFT+1

Başlık n konumuna kadar olan tüm başlıkları gösterir.

ALT+SHIFT+n

Sekme karakteri ekler.

CTRL+SEKME

Belgeleri yazdırma ve önizleme

Bunu yapmak için

Tuş

Belgeyi yazdırır.

CTRL+P

Baskı önizlemeyi açma ve kapatma.

ALT+CTRL+I

Yaklaşıldığında önizleme sayfasında dolaşır.

Ok tuşları

Uzaklaşıldığında bir önizleme sayfası ileri veya geri gider.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Uzaklaşıldığında ilk önizleme sayfasına gider.

CTRL+HOME

Uzaklaşıldığında son önizleme sayfasına gider.

CTRL+END

Belgeleri gözden geçirme

Bunu yapmak için

Tuş

Açıklama ekler.

ALT+CTRL+M

Değişiklik izlemeyi etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

CTRL+SHIFT+E

Açıksa, Gözden Geçirme Bölmesi'ni kapatır.

ALT+SHIFT+C

Tam Ekran Okuma görünümü

Not : Bazı okuyucular Tam Ekran Okuma görünümüyle uyumlu değildir.

İşlem

Tuş

Belgenin başına gider.

HOME

Belgenin sonuna gider.

END

n numaralı sayfaya gitme.

n, ENTER

Okuma düzeni görünümünden çıkar.

ESC

Başvurular, dipnotlar ve son notlar

Bunu yapmak için

Tuş

İçindekiler sayfası girişini işaretler.

ALT+SHIFT+O

Kaynakça girdisini (alıntı) işaretler.

ALT+SHIFT+I

Dizin girdisini işaretler.

ALT+SHIFT+X

Dipnot ekler.

ALT+CTRL+F

Sonnot ekler.

ALT+CTRL+D

Web sayfalarıyla çalışma

Bunu yapmak için

Tuş

Köprü ekler.

CTRL+ALT+K

Bir sayfa geriye gider.

ALT+SOL

Bir sayfa ileri gider.

ALT+SAĞ

Yenileme.

F9

Metin ve grafikleri düzenleme ve taşıma

Metin ve grafikleri silme

Bunu yapmak için

Tuş

Soldan bir karakter silme.

GERİ AL TUŞU

Soldan bir sözcük silme.

CTRL+GERİ AL TUŞU

Sağdan bir karakter silme.

DELETE

Sağdan bir sözcük silme.

CTRL+DELETE

Seçili metni keserek Office Panosu'na aktarır.

CTRL+X

Son eylemi geri alır.

CTRL+Z

Depo'ya keser.

CTRL+F3

Metin ve grafikleri kopyalama ve taşıma

Bunu yapmak için

Tuş

Office Panosu'nu açar.

Giriş sekmesine gitmek için ALT+H tuşlarına, ardında da F,O tuşlarına basın.

Seçili metni veya grafiği Office Panosu'na kopyalar.

CTRL+C

Seçili metni veya grafiği Office Panosu için keser.

CTRL+X

En son eklemeyi Office Panosu'na yapıştırır.

CTRL+V

Metin ve grafikleri bir kez taşır.

F2 (sonra imleci hareket ettirin ve ENTER tuşuna basın)

Metin veya grafikleri bir kez kopyalar.

SHIFT+F2 (sonra imleci hareket ettirin ve ENTER tuşuna basın)

Metin veya nesne seçildiğinde Yeni Yapı Taşı Oluştur iletişim kutusunu açar.

ALT+F3

Yapı taşı (örneğin SmartArt grafiği) seçildiğinde, kendisiyle ilişkili kısayol menüsünü görüntüler.

SHIFT+F10

Depo'ya keser.

CTRL+F3

Depo içeriğini yapıştırır.

CTRL+SHIFT+F3

Belgenin önceki bölümünde kullanılan üstbilgi veya altbilgiyi yapıştırır.

ALT+SHIFT+R

Özel karakterler ekleme

Bunu eklemek için

Tuş

Alan

CTRL+F9

Satır sonu

SHIFT+ENTER

Sayfa sonu

CTRL+ENTER

Sütun sonu

CTRL+SHIFT+ENTER

Uzun tire

ALT+CTRL+EKSİ İŞARETİ

Tire

CTRL+EKSİ İŞARETİ

Seçmeli tire

CTRL+KISA ÇİZGİ

Bölünemez tire

CTRL+SHIFT+TİRE

Bölünemez boşluk

CTRL+SHIFT+ARA ÇUBUĞU

Telif hakkı simgesi

ALT+CTRL+C

Kayıtlı ticari marka simgesi

ALT+CTRL+R

Ticari marka simgesi

ALT+CTRL+T

Üç nokta

ALT+CTRL+NOKTA

Tek sol tırnak işareti

CTRL+`(tek tırnak işareti), `(tek tırnak işareti)

Tek sağ tırnak işareti

CTRL+' (tek tırnak işareti), ' (tek tırnak işareti)

Çift sol tırnak işareti

CTRL+` (tek tırnak işareti), SHIFT+' (tek tırnak işareti)

Çift sağ tırnak işareti

CTRL+' (tek tırnak işareti), SHIFT+' (tek tırnak işareti)

Otomatik Metin girdisi

ENTER (Otomatik Metin girdisi adının ilk birkaç karakterini yazdıktan sonra, Ekran İpucu görüntülendiğinde)

Karakter kodları kullanarak karakter ekleme

Bunu yapmak için

Tuş

Belirtilen Unicode (onaltılık) karakter kodu için Unicode karakteri girin. Örneğin, euro para birimi simgesi ( Euro para birimi simgesi ) eklemek için, 20AC yazın ve ALT tuşunu basılı tutarak X tuşuna basın.

Karakter kodu, ALT+X

Seçili karakter Unicode karakter kodunu bulur

ALT+X

Belirtilen ANSI (onluk) karakter kodu için ANSI karakteri ekleyin. Örneğin, euro para birimi simgesi eklemek için, ALT tuşunu basılı tutun ve sayısal tuş takımında 0128 yazın.

ALT+karakter kodu (sayısal tuş takımında)

Metin ve grafikleri seçme

SHIFT tuşunu basılı tutup imleci taşımak için ok tuşlarını kullanarak seçin.

Seçimi genişletme

Bunu yapmak için

Tuş

Genişletme modunu etkinleştirir.

F8

En yakın karakteri seçer.

F8, sonra SOL veya SAĞ'a basın

Seçim boyutunu büyütür.

F8 (sözcük seçmek için bir kez, tümce seçmek için iki kez vb. şekilde basın)

Seçim boyutunu küçültür.

SHIFT+F8

Genişletme modunu devre dışı bırakır.

ESC

Seçimi sağa doğru bir karakter uzatır.

SHIFT+SAĞ

Seçimi sola doğru bir karakter uzatır.

SHIFT+SOL

Seçimi sözcüğün sonuna uzatır.

CTRL+SHIFT+SAĞ

Seçimi sözcüğün başına uzatır.

CTRL+SHIFT+SOL

Seçimi satırın sonuna uzatır.

SHIFT+END

Seçimi satırın başına uzatır.

SHIFT+HOME

Seçimi bir satır aşağı uzatır.

SHIFT+AŞAĞI

Seçimi bir satır yukarı uzatır.

SHIFT+YUKARI

Seçimi paragrafın sonuna uzatır.

CTRL+SHIFT+ AŞAĞI

Seçimi paragrafın başına uzatır.

CTRL+SHIFT+ YUKARI

Seçimi bir ekran aşağı uzatır.

SHIFT+PAGE DOWN

Seçimi bir ekran yukarı uzatır.

SHIFT+PAGE UP

Seçimi belgenin başına uzatır.

CTRL+SHIFT+HOME

Seçimi belgenin sonuna uzatır.

CTRL+SHIFT+END

Seçimi pencerenin sonuna uzatır.

ALT+CTRL+SHIFT+PAGE DOWN

Seçimi belgenin tümünü içerecek şekilde uzatır.

CTRL+A

Metnin dikey bloğunu seçer.

CTRL+SHIFT+F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın

Seçimi belgenin belirli bir yerine uzatır.

F8+ok tuşları; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın

Tablodaki metin ve grafikleri seçme

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki hücrenin içeriğini seçer.

SEKME

Önceki hücrenin içeriğini seçer.

SHIFT+SEKME

Seçimi bitişik sütunlara doğru genişletir.

SHIFT tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna arka arkaya basın

Sütun seçer.

Sütunun alt ve üst hücresine gitmek için ok tuşlarını kullanıp aşağıdakilerden birini yapın:

 • Sütunu yukarıdan aşağıya seçmek için SHIFT+ALT+PAGE DOWN tuşlarına basın.

 • Sütunu aşağıdan yukarıya seçmek için SHIFT+ALT+PAGE DOWN tuşlarına basın.

Seçimi (veya bloğu) genişletir.

CTRL+SHIFT+F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için ESC tuşuna basın

Bütün tabloyu seçer.

ALT+5 sayısal tuş takımı üstünde (NUM LOCK kapalı iken)

Belgenizde hareket etme

Gidilecek yer

Tuş

Sola doğru bir karakter

SOL

Sağa doğru bir karakter

SAĞ

Sola doğru bir sözcük

CTRL+SOL

Sağa doğru bir sözcük

CTRL+SAĞ

Yukarı doğru bir paragraf

CTRL+YUKARI

Aşağı doğru bir paragraf

CTRL+AŞAĞI

Sola doğru bir hücre (tabloda)

SHIFT+SEKME

Sağa doğru bir hücre (tabloda)

SEKME

Yukarı doğru bir satır

YUKARI

Aşağı doğru bir satır

AŞAĞI

Satırın sonuna

END

Satırın başına

HOME

Pencerenin üst tarafına

ALT+CTRL+PAGE UP

Pencerenin sonuna

ALT+CTRL+PAGE DOWN

Bir ekran yukarıya (kaydırma)

PAGE UP

Bir ekran aşağıya (kaydırma)

PAGE DOWN

Sonraki sayfanın üst tarafına

CTRL+PAGE DOWN

Önceki sayfanın üst tarafına

CTRL+PAGE UP

Belgenin sonuna

CTRL+END

Belgenin başına

CTRL+HOME

Önceki düzeltmeye

SHIFT+F5

Belgeyi açtıktan sonra, belge en son kapatıldığında çalıştığınız konuma

SHIFT+F5

Tabloda gezinme

Gidilecek yer

Tuş

Satırda bir sonraki hücreye

SEKME

Satırda bir önceki hücreye

SHIFT+SEKME

Satırda ilk hücreye

ALT+HOME

Satırda son hücreye

ALT+END

Sütunda son hücreye

ALT+PAGE UP

Sütunda ilk hücreye

ALT+PAGE DOWN

Önceki satıra

YUKARI

Sonraki satıra

AŞAĞI

Yukarı doğru bir satır

ALT+SHIFT+YUKARI

Aşağı doğru bir satır

ALT+SHIFT+AŞAĞI

Tabloya paragraflar ve sekme karakterleri ekleme

Eklenenler

Tuş

Hücreye yeni paragraflar

ENTER

Hücreye sekme karakterleri

CTRL+SEKME

Üzerine yazma modunu kullanma

INSERT tuşuna basarak üzerine yazma ayarlarını üzerine yazma moduna erişebileceğiniz şekilde değiştirmek için şunları yapın:

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi altında menü açmak için ALT+F tuşlarına, ardından da Word Seçenekleri'ni açmak için I tuşuna basın.

 2. GELİŞMİŞ seçmek için A tuşuna, sonra da SEKME tuşuna basın.

 3. Üzerine yazma modunu denetlemek için INS tuşunu kullan onay kutusuna gitmek için ALT+O tuşlarına basın.

 4. onay kutusunu seçmek için ARA ÇUBUĞU'na, ardından da ENTER tuşuna basın.

Üzerine yazma modunu açmak veya kapatmak için INSERT tuşuna basın.

Karakter ve paragraf biçimlendirme

Biçimi kopyalama

Bunu yapmak için

Tuş

Metinden biçimi kopyalar.

CTRL+SHIFT+C

Kopyalanmış biçimi metne uygular.

CTRL+SHIFT+V

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Not : Aşağıdaki klavye kısayolları Tam Ekran Okuma modunda çalışmaz.

İşlem

Tuş

Yazı tipini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açar.

CTRL+SHIFT+Y

Yazı tipi boyutunu büyütür.

CTRL+.

Yazı tipi boyutunu küçültme.

CTRL+SHIFT+,

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütür.

SHIFT+]

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültür.

SHIFT+[

Karakter biçimlerini uygulama

Bunu yapmak için

Tuş

Karakter biçimini değiştirmek için Yazı Tipi iletişim kutusunu açar.

CTRL+D

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirir.

SHIFT+F3

Harflerin tümünü büyük harf olarak biçimlendirir.

CTRL+SHIFT+F

Kalın biçimlendirme uygular.

CTRL+K

Alt çizgi uygulama.

CTRL+U

Boşlukların değil, yalnızca sözcüklerin altını çizer.

CTRL+SHIFT+W

Metnin altını çift çizer.

CTRL+SHIFT+D

Gizli metin biçimlendirmesi uygular.

CTRL+SHIFT+H

İtalik biçimlendirme uygular.

CTRL+T

Harfleri küçük harf olarak biçimlendirir.

Ctrl+Shift+I

Alt simge biçimlendirmeyi (otomatik boşluklar) uygular.

CTRL+EŞİTTİR İŞARETİ

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık).

CTRL+SHIFT+ARTI İŞARETİ

El ile yapılan karakter biçimlendirmelerini kaldırır.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

Seçimi Simge yazı tipiyle değiştirir.

CTRL+SHIFT+Q

Metin biçimlerini görüntüleme ve kopyalama

Bunu yapmak için

Tuş

Yazdırılamayan karakterleri görüntüler.

CTRL+SHIFT+* (yıldız işareti sayısal tuş takımında çalışmaz)

Metin biçimlendirmesini gözden geçirir.

SHIFT+F1 (sonra gözden geçirmek istediğiniz biçimlendirmeyle metni tıklatın)

Biçimi kopyalar.

CTRL+SHIFT+C

Biçimleri yapıştırma.

CTRL+SHIFT+V

Satır aralıklarını ayarlama

Bunu yapmak için

Tuş

Tek aralıklı satırlar.

CTRL+1

Çift aralıklı satırlar.

CTRL+2

1,5 satır aralığı ayarlar.

CTRL+5

Paragrafın öncesinde bir satır boşluğu ekler veya kaldırır.

CTRL+0 (sıfır)

Paragrafları hizalama

Bunu yapmak için

Tuş

Paragrafı ortalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştirir.

Ctrl+R

Paragrafı iki yana dayalı ve sola hizalanmış arasında değiştirir.

Ctrl+D

Paragrafı sağa hizalanmış ve sola hizalanmış arasında değiştirir.

CTRL+G

Paragrafı sola yaslar.

CTRL+L

Paragrafa soldan girinti verir.

CTRL+M

Soldaki paragraf girintisini kaldırma.

CTRL+SHIFT+M

Asılı girinti oluşturur.

CTRL+J

Asılı girintiyi azaltır.

CTRL+SHIFT+U

Paragraf biçimlendirmesini kaldırır.

CTRL+Q

Paragraf stillerini uygulama

Bunu yapmak için

Tuş

Stil Uygula görev bölmesini açar.

CTRL+SHIFT+S

Stiller görev bölmesini açar.

ALT+CTRL+SHIFT+S

Otomatik Biçim'i başlatır.

ALT+CTRL+K

Normal stilini uygular.

CTRL+SHIFT+N

Başlık 1 stilini uygular.

ALT+CTRL+1

Başlık 2 stilini uygular.

ALT+CTRL+2

Başlık 3 stilini uygular.

ALT+CTRL+3

Stiller görev bölmesini açma

 1. Stiller görev bölmesi seçili değilse, seçmek için F6 tuşuna basın.

 2. CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

 3. Kapat'ı seçmek için ok tuşlarını kullanın ve ENTER'a basın.

Nesneleri ekleme ve düzenleme

Nesne ekleme

 1. Nesne iletişim kutusunu açmak için ALT, N, J ve sonra J tuşlarına basın.

 2. Aşağıdakilerden birini yapın.

  • Nesne türünü seçmek için AŞAĞI, nesne oluşturmak için de ENTER tuşuna basın.

  • Dosyadan Oluştur sekmesine geçmek için CTRL+SEKME tuşlarına basıp eklemek istediğiniz dosyanın adını yazın veya dosyayı arayın.

Nesne düzenleme

 1. İmleç belgenizde nesnenin sol tarafındayken, nesneyi SHIFT+SAĞ tuşlarına basarak seçin.

 2. SHIFT+F10 tuşlarına basın.

 3. Nesne adı Nesnesi'ne gitmek için sırasıyla SEKME tuşuna ve ENTER tuşuna, ardından bir kez daha ENTER tuşuna basın.

SmartArt grafikleri ekleme

 1. SmartArt seçmek için ALT, N ve ardından M tuşuna basıp bırakıp.

 2. İstediğiniz grafik türünü seçmek için ok tuşlarına basın.

 3. SEKME tuşunun ardından Ok tuşlarına basarak istediğiniz grafiği seçip ENTER tuşuna basın.

 4. ENTER tuşuna basın.

WordArt Ekleme

 1. WordArt seçmek için ALT, N ve ardından W tuşuna basıp bırakıp.

 2. Ok tuşlarına basarak istediğiniz WordArt stilini seçin ve sonra ENTER tuşuna basın.

 3. İstediğiniz metni yazın.

 4. Önce SEKME, ardından da ENTER tuşuna basın.

Adres mektup birleştirme ve alanlar

Adres mektup birleştirmeyi gerçekleştirme

Not : Bu klavye kısayollarını kullanmak için Postalar sekmesinde olmanız gerekir.

İşlem

Tuş

Adres mektup birleştirmeyi önizlemeyi sağlar.

ALT+SHIFT+C

Belgeyi birleştirir.

ALT+SHIFT+N

Birleştirilmiş belgeyi yazdırır.

ALT+SHIFT+M

Adres mektup birleştirme veri belgesini düzenler.

ALT+SHIFT+E

Adres mektup birleştirme alanı ekler.

ALT+SHIFT+F

Alanlarla çalışma

Bunu yapmak için

Tuş

DATE alanı ekler.

ALT+SHIFT+D

LISTNUM alanı ekler.

ALT+CTRL+L

PAGE alanı ekler.

ALT+SHIFT+P

TIME alanı ekler.

ALT+SHIFT+T

Boş alan ekler.

CTRL+F9

Microsoft Office Word kaynak belgesindeki bağlantılı bilgileri güncelleştirme.

CTRL+SHIFT+F7

Seçili alanları güncelleştirir.

F9

Alanın bağlantısını keser.

CTRL+SHIFT+F9

Seçili alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapar.

SHIFT+F9

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapar.

ALT+F9

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON çalışır.

ALT+SHIFT+F9

Sonraki alana gider.

F11

Önceki alana gider.

SHIFT+F11

Alanı kilitler.

CTRL+F11

Alanın kilidini açar.

CTRL+SHIFT+F11

Dil çubuğu

El yazısı tanıma

Bunu yapmak için

Tuş

Diller veya klavye düzenleri arasında geçiş yapar.

Sol ALT+SHIFT

Düzeltme seçeneklerinin listesini görüntüler.

Düğme Görüntüsü +C

El yazısını açar veya kapatır.

Düğme Görüntüsü +H

101 klavyesinde Japonca Veri Giriş Düzenleyicisi'ni (IME) açar veya kapatır.

ALT+~

101 klavyede Korece IME'yi açar veya kapatır.

Sağ ALT

101 klavyede Çince IME'yi açar veya kapatır.

CTRL+ARA ÇUBUĞU

İpuçları

 • Diller ve klavye düzenleri arasında geçiş yapmakta kullanılan tuş birleşimini, Gelişmiş Tuş Ayarı iletişim kutusunda seçebilirsiniz. Gelişmiş Tuş Ayarı iletişim kutusunu açmak için, Dil çubuğunu sağ tıklatıp Ayarlar'ı tıklatın. Tercihler'in altında, Tuş Ayarları'nı tıklatın.

 • Windows logo tuşu Düğme Görüntüsü çoğu klavyenin en alt sırasında bulunur.

Sayfanın Başı

İşlev tuşu başvurusu

İşlev tuşları

Bunu yapmak için

Tuş

Yardım alma veya Microsoft Office Online sitesini ziyaret etme.

F1

Metin ve grafikleri taşır.

F2

Son eylemi yineler.

F4

Git komutunu seçer (Giriş sekmesi).

F5

Sonraki bölme veya çerçeveye gider.

F6

Yazım Denetimi komutunu seçer (Gözden Geçir sekmesi).

F7

Seçimi genişletir.

F8

Seçili alanları güncelleştirir.

F9

Tuş İpuçlarını gösterir.

F10

Sonraki alana gider.

F11

Farklı Kaydet komutunu seçme (Microsoft Office Düğmesi düğme resmi ).

F12

SHIFT+İşlev tuşu

Bunu yapmak için

Tuş

İçeriğe duyarlı Yardım'ı başlatır veya biçimlendirmeyi gösterir.

SHIFT+F1

Metni kopyalar.

SHIFT+F2

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirir.

SHIFT+F3

Bul veya Git eylemini yineler.

SHIFT+F4

Son değişikliğe gider.

SHIFT+F5

Önceki bölme veya çerçeveye gider (F6 tuşuna bastıktan sonra).

SHIFT+F6

Eşanlamlılar komutunu seçer (Gözden Geçir sekmesi, Yazım grubu).

SHIFT+F7

Seçimi daraltma.

SHIFT+F8

Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapar.

SHIFT+F9

Kısayol menüsünü görüntüler.

SHIFT+F10

Önceki alana gider.

SHIFT+F11

Kaydet komutunu seçme (Microsoft Office Düğmesi düğme resmi ).

SHIFT+F12

CTRL+İşlev tuşu

Bunu yapmak için

Tuş

Baskı Önizleme komutunu seçme (Microsoft Office Düğmesi düğme resmi ).

CTRL+F2

Depo'ya keser.

CTRL+F3

Pencereyi kapatır.

CTRL+F4

Sonraki pencereye gider.

CTRL+F6

Boş alan ekler.

CTRL+F9

Belge penceresini ekranı kaplayacak şekilde büyütür.

CTRL+F10

Alanı kilitler.

CTRL+F11

komutunu seçme (Microsoft Office Düğmesi düğme resmi ).

CTRL+F12

CTRL+SHIFT+İşlev tuşu

Bunu yapmak için

Tuş

Depo içeriğini ekler.

CTRL+SHIFT+F3

Yer imini düzenler.

CTRL+SHIFT+F5

Önceki pencereye gider.

CTRL+SHIFT+F6

Office Word 2007 kaynak belgesinde bağlı bilgileri güncelleştirir.

CTRL+SHIFT+F7

Seçimi veya bloğu genişletir.

CTRL+SHIFT+F8, ardından da bir ok tuşuna basın

Alanın bağlantısını keser.

CTRL+SHIFT+F9

Alanın kilidini açar.

CTRL+SHIFT+F11

Yazdır komutunu seçme (Microsoft Office Düğmesi düğme resmi ).

CTRL+SHIFT+F12

ALT+İşlev tuşu

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki alana gider.

ALT+F1

Yeni Yapı Taşı oluşturur.

ALT+F3

Office Word 2007 uygulamasından çıkma.

ALT+F4

Program pencere boyutunu geri yükler.

ALT+F5

Bul ve Değiştir gibi bu davranışı destekleyen iletişim kutularında açık iletişim kutusundan belgeye dönme.

ALT+F6

Sonraki yazım veya dilbilgisi hatasını bulur.

ALT+F7

Makro çalıştırır.

ALT+F8

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapar.

ALT+F9

Program penceresinin ekranı kaplamasını sağlama.

ALT+F10

Microsoft Visual Basic kodunu görüntüler.

ALT+F11

ALT+SHIFT+İşlev tuşu

Bunu yapmak için

Tuş

Önceki alana gider.

ALT+SHIFT+F1

Kaydet komutunu seçme (Microsoft Office Düğmesi düğme resmi ).

ALT+SHIFT+F2

Araştır görev bölmesini görüntüler.

ALT+SHIFT+F7

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırır.

ALT+SHIFT+F9

Akıllı etiket için menüyü veya iletiyi görüntüleme.

ALT+SHIFT+F10

CTRL+ALT+İşlev tuşu

Bunu yapmak için

Tuş

Microsoft Sistem Bilgileri'ni görüntüler.

CTRL+ALT+F1

komutunu seçme (Microsoft Office Düğmesi düğme resmi ).

CTRL+ALT+F2

Sayfanın Başı

Bu makale sorunuzu yanıtlamadıysa, OmniTech destek aracısından yardım alın. Sınırlı bir süre için, ilk kez kullananlar 15 dakikaya kadar ücretsiz destek alabilir.

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×