Microsoft Office OneNote 2007 için klavye kısayolları

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu Yardım konusu kapsamında, Microsoft Office OneNote 2007 uygulamasındaki genel görevlerde kullanılan klavye kısayolları açıklanmaktadır. Kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer klavye düzenlerindeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

Aynı anda iki veya daha fazla tuşa basılan klavye kısayolları söz konusu olduğunda, tuşlar arasına bir artı işareti (+) konmuştur. Bir tuşun ardından diğerine basılan kısayollar söz konusu olduğunda ise tuşların arasına virgül ( , ) konmuştur.

İpucu : Bu konu başlığı altındaki bir sözcük veya tümceciği bulmak için, Tümünü Göster seçeneğini tıklatın, CTRL+F tuşlarına basın, sözcüğü veya tümceciği yazın ve sonra ENTER tuşuna basın.

Çevrimiçi Yardım

Yardım penceresini kullanmak için klavye kısayolları

Yardım penceresi Office Yardımı içeriğinin tümüne erişim sağlar. Yardım penceresi, konuları ve başka Yardım içeriğini görüntüler.

Yardım penceresinde

Bunu yapmak için

Tuş

Yardım penceresini açma.

F1

Yardım penceresini kapatma

ALT+F4

Yardım penceresi ile etkin program arasında geçiş yapma.

ALT+SEKME

OneNote Yardım giriş sayfasına geri döner.

ALT+HOME

Yardım penceresinde sonraki öğeyi seçme.

SEKME

Yardım penceresinde bir önceki öğeyi seçme.

SHIFT+SEKME

Eylemi seçili nesne için gerçekleştirme.

ENTER

Yardım penceresinin OneNote Yardımına Gözatbölümünde, sonraki veya önceki öğeyi seçer.

SEKME veya ÜST KARAKTER+SEKME

Yardım penceresinin OneNote Yardımına Gözatbölümünde, sonraki veya önceki öğeyi genişletir veya daraltır.

ENTER

Bir konunun üstünde Tümünü Göster veya Tümünü Gizle de dahil olmak üzere bir sonraki gizli metni veya köprüyü seçme.

SEKME

Bir önceki gizli metni veya köprüyü seçme.

SHIFT+SEKME

Seçili Tümünü Göster, Tümünü Gizle, gizli metin veya köprüyle ilgili eylemi yerine getirme.

ENTER

Önceki Yardım konusuna geri dönme (Geri düğmesi).

ALT+SOL OK veya GERİ

Sonraki Yardım konusuna gitme (İleri düğmesi).

ALT+SAĞ OK

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı küçük miktarlarda kaydırma.

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Şu anda görüntülenen Yardım konusu içinde sırasıyla aşağı veya yukarı büyük miktarlarda kaydırma.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Yardım penceresinin etkin programa bağlı (döşeli) görünüp görünmediğini veya etkin uygulamadan ayrı (döşenmemiş) görünüp görünmediğini değiştirme.

ALT+U

Yardım penceresi için komut menüsü görüntüleme. Bu, yardım penceresinin etkin odağı olmasını gerektirir (Yardım penceresinin içini tıklatın).

SHIFT+F10

Son eylemi durdurma (Durdur düğmesi).

ESC

Pencereyi yenileme (Yenile düğmesi).

F5

Geçerli Yardım konusunu yazdırma.

İmleç geçerli Yardım konusunda değilse, önce F6'ya ve ardından CTRL+P tuşlarına basın.

CTRL+P

Bağlantı durumunu değiştirme.

F6'ya ve ardından AŞAĞI OK'a basın.

Aranacak sözcükleri yazın kutusuna metni yazın.

F6'ya ve ardından AŞAĞI OK'a basın.

Araç çubukları, Aranacak sözcükleri yaz kutusu ve Ara lisesi gibi Yardım penceresi alanları arasında geçiş yapma

F6

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, sırayla sonraki veya önceki öğeyi seçme.

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Ağaç görünümünde bir İçindekiler Tablosu'nda, seçili öğeyi sırayla genişletme veya daraltma.

SOL OK veya SAĞ OK

Microsoft Office temel bilgileri

Pencereleri görüntüleme ve kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki pencereye geçme.

ALT+SEKME

Önceki pencereye geçme.

ALT+SHIFT+SEKME

Etkin pencereyi kapatma.

CTRL+W veya CTRL+F4

Program penceresindeki bir görev bölmesinden diğerine geçmenizi sağlar (saat yönünde ilerlersiniz). F6 tuşuna birden çok kez basmanız gerekebilir.

F6 tuşuna bastığınızda istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse, ALT tuşuna basarak menü çubuğuna geçin ve sonra CTRL+SEKME tuşlarına basarak görev bölmesine geçmeyi deneyin.

F6

Program penceresindeki bir bölmeden diğerine gitme (saat yönünün tersine).

SHIFT+F6

Birden fazla pencere açık olduğunda bir sonraki pencereye geçme.

CTRL+F6

Önceki pencereye geçme.

CTRL+ÜSTKRKT+F6

Belge penceresi ekranı kaplar durumda değilse, pencerenin başlık çubuğundaki Denetim menüsünde yer alan Boyutlandır komutunu çalıştırır. Ok tuşlarına basarak pencereyi yeniden boyutlandırın ve istediğiniz boyutu elde ettikten sonra ESC tuşuna basın.

CTRL+F8

Pencereyi simge durumuna küçültme (yalnızca bazı Microsoft Office programlarında çalışır).

CTRL+F9

Seçili pencereyi ekran boyutuna getirme veya geri yükleme.

CTRL+F10

Ekran resmini Pano'ya kopyalama.

PRINT SCREEN

Seçili pencerenin resmini Pano'ya kopyalama.

ALT+PRINT SCREEN

Yazı tipini değiştirme veya yeniden boyutlandırma

Bunu yapmak için

Basılacak Tuş

Yazı tipini değiştirme

CTRL+ÜSTKRKT+F

Yazı tipi boyutunu değiştirme

CTRL+ÜST KARAKTER+P

Seçili metnin yazı tipi boyutunu artırma

CTRL+ÜST KARAKTER+>

Seçili metnin yazı tipi boyutunu azaltma

CTRL+SHIFT+<

Metnin veya hücrelerin içinde hareket etme

Bunu yapmak için

Tuş

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa gitme.

SAĞ OK

Bir satır yukarı gitme.

YUKARI OK

Bir satır aşağı gitme.

AŞAĞI OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Satırın sonuna gitme.

END

Satırın başına gitme.

HOME

Bir paragraf yukarı gitme.

CTRL+YUKARI OK

Bir paragraf aşağı gitme.

CTRL+AŞAĞI OK

Metin kutusunun sonuna gitme.

CTRL+END

Metin kutusunun başına gitme.

CTRL+HOME

Son Bul eylemini yineleme.

SHIFT+F4

Tablolarda hareket etme ve çalışma

Bunu yapmak için

Tuş

Bir sonraki hücreye gitme.

SEKME

Bir önceki hücreye gitme.

SHIFT+SEKME

Bir sonraki satıra gitme.

AŞAĞI OK

Bir önceki satıra gitme.

YUKARI OK

Yeni paragraf başlatma.

ENTER

Tablonun altına yeni satır ekleme.

Son satırın sonunda SEKME

Görev bölmelerine erişme ve görev bölmelerini kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Program penceresindeki bir bölmeden başka bir görev bölmesine gitme. (F6 tuşuna birden fazla kez basmanız gerekebilir.)

F6 tuşuna bastığınızda, istediğiniz görev bölmesi görüntülenmezse; odağı menü çubuğuna getirmek için ALT tuşuna basabilir ve ardından görev bölmesine gitmek için CTRL+SEKME tuşlarına basabilirsiniz.

F6

Bir menü veya araç çubuğu etkinken, görev bölmesine gitme. (CTRL+SEKME tuşlarına birkaç kez basmanız gerekebilir.)

CTRL+SEKME

Bir görev bölmesi etkinken, görev bölmesinde sonraki veya önceki seçeneği seçer.

SEKME veya ÜST KRKT+SEKME

Görev bölmesi menüsünde tüm komut kümesini görüntüleme.

CTRL+AŞAĞI OK

Seçili alt menüde seçenekler arasında hareket etme; bir iletişim kutusundaki seçenekler grubunda belirli seçenekler arasında hareket etme.

AŞAĞI OK veya YUKARI OK

Seçili menüyü açma veya seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ARA ÇUBUĞU veya ENTER

Kısayol menüsü açma; seçili galeri öğesi için açılır menü açma.

SHIFT+F10

Menü veya alt menü görünürken, menüde veya alt menüde sırasıyla ilk ya da son komutu seçme.

HOME veya END

Seçili galeri listesinde yukarı veya aşağı kaydırma yapar.

PAGE UP veya PAGE DOWN

Seçili galeri listesinin başına veya sonuna gitme.

CTRL+HOME veya CTRL+END

Araştırma görev bölmesini açar.

ALT+Tıklama

Araç çubuklarını, menüleri ve görev bölmelerini yeniden boyutlandırma ve taşıma

 1. Menü çubuğunu seçmek için ALT tuşuna basın.

 2. İstediğiniz araç çubuğunu veya görev bölmesini seçmek için CTRL+SEKME tuşlarına art arda basın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Araç çubuğunu yeniden boyutlandırma

  1. Araç çubuğunda, Araç Çubuğu Seçenekleri menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

  2. Boyut komutunu tıklatın ve sonra ENTER tuşuna basın.

  3. Araç çubuğunu yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarına basın. Pikselleri teker teker yeniden boyutlandırmak için CTRL+ ok tuşlarına basın.

  Araç çubuğunu taşıma

  1. Araç çubuğunda, Araç Çubuğu Seçenekleri menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

  2. Taşı komutunu tıklatın ve sonra ENTER tuşuna basın.

  3. Araç çubuğunu konumlandırmak için ok tuşlarına basın. Pikselleri teker teker taşımak için CTRL+ ok tuşlarına basın. Araç çubuğunu çıkarmak için, AŞAĞI OK tuşuna tekrar tekrar basın. Araç çubuğunu sol veya sağ kenara dikey olarak yerleştirmek için, araç çubuğu sola veya sağa doğruyken sırasıyla SOL OK ve SAĞ OK tuşlarına basın.

  Görev bölmesini yeniden boyutlandırma

  1. Görev bölmesinde, ek komutlar menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

  2. Boyutlandır komutunu seçmek için AŞAĞI OK tuşuna basın, sonra ENTER tuşuna basın.

  3. Görev bölmesini yeniden boyutlandırmak için ok tuşlarına basın. Bir defada 1 piksel olacak şekilde yeniden boyutlandırmak için CTRL+ ok tuşlarını kullanın.

  Görev bölmesini taşıma

  1. Görev bölmesinde, ek komutlar menüsünü görüntülemek için CTRL+ARA ÇUBUĞU tuşlarına basın.

  2. Taşı komutunu seçmek için AŞAĞI OK tuşuna basın, sonra ENTER tuşuna basın.

  3. Görev bölmesini konumlandırmak için ok tuşlarına basın. Bir defada bir piksel taşımak için CTRL+ ok tuşlarını kullanın.

 4. Taşımayı veya yeniden boyutlandırmayı tamamladığınızda, ESC tuşuna basın.

İletişim kutularını kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Sonraki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SEKME

Önceki seçeneğe veya seçenek grubuna gitme.

SHIFT+SEKME

İletişim kutusunda sonraki sekmeye gitme.

CTRL+SEKME

İletişim kutusunda önceki sekmeye gitme.

CTRL+ÜST KRKT+SEKME

Açık aşağı açılır listede seçenekler arasında veya seçenekler grubu içinde seçenekler arasında dolaşır.

Ok tuşları

Seçili düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme; seçili onay kutusunu seçme veya temizleme.

ARA ÇUBUĞU

Kapalıysa listeyi açma ve listede o seçeneğe gitme.

Açılır listedeki seçeneğin ilk harfi

Seçeneği seçer; onay kutusunu işaretler veya temizler.

ALT+ seçenekte altı çizili harf

Seçili aşağı açılır listeyi açar.

ALT+AŞAĞI OK

Seçili açılır listeyi kapatma; komutu iptal etme ve iletişim kutusunu kapatma.

ESC

İletişim kutusundaki varsayılan düğmeye atanan eylemi gerçekleştirme.

ENTER

İletişim kutuları içinde düzenleme kutularını kullanma

Düzenleme kutusu, içine kullanıcı adınız veya bir klasörün yolu gibi bir giriş yazdığınız veya yapıştırdığınız bir boşluktur.

Bunu yapmak için

Tuş

Girişin başına gitme.

HOME

Girişin sonuna gitme.

END

Bir karakter sola veya sağa gitme.

SOL OK veya SAĞ OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Bir karakter soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SOL OK

Bir karakter sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

SHIFT+SAĞ OK

Bir sözcük soldaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SOL OK

Bir sözcük sağdaki seçimi belirleme veya iptal etme.

CTRL+SHIFT+SAĞ OK

Ekleme noktasından girişin başına kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+HOME

Ekleme noktasından girişin sonuna kadar olan bölümü seçme.

SHIFT+END

ve Faklı Kaydet iletişim kutularını kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Önceki klasöre gidin. Düğme resmi

ALT+1

Bir düzey yukarı Düğme resmi düğmesi: Açık klasörden bir düzey yukarıdaki klasörü açma.

ALT+2

Web'de arama Düğme resmi düğmesi: iletişim kutusunu kapatın ve Web arama sayfanızı açma

ALT+3

Silme Düğme resmi düğmesi: Seçili klasörü veya dosyayı silme.

ALT+3

Yeni klasör oluşturma Düğme resmi düğmesi: yeni bir klasör oluşturun.

ALT+4

Görünümler Düğme resmi düğmesi: Kullanılabilir klasör görünümleri arasında geçiş yapar.

ALT+5

Araçlar düğmesi: Araçlar menüsünü gösterme.

ALT+L

Klasör veya dosya gibi seçili bir öğe için kısayol menüsü görüntüleme.

SHIFT+F10

İletişim kutusu içindeki seçenekler veya alanlar arasında geçiş yapma.

SEKME

Baklistesini açar.

F4 veya ALT+I

Dosya listesini yenileme.

F5

Not alma ve biçimlendirme

Notları yazma ve düzenleme

Bunu yapmak için

Tuş

Yeni bir OneNote penceresi açar.

CTRL+M

Yan not oluşturmak üzere küçük bir OneNote penceresi açar.

CTRL+ÜST KARAKTER+M

Son eylemi geri alma.

CTRL+Z

Son eylemi yineleme.

CTRL+Y

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçer.

Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Seçili metni veya öğeyi kesme.

CTRL+X

Seçilen metni veya öğeyi Pano'ya kopyalar.

CTRL+C

Pano içindekileri yapıştırma.

CTRL+V

Satırın başına gitme.

HOME

Satırın sonuna gitme.

END

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa gitme.

SAĞ OK

Bir sözcük sola gitme.

CTRL+SOL OK

Bir sözcük sağa gitme.

CTRL+SAĞ OK

Soldan bir karakter silme.

GERİ AL

Sağdan bir karakter silme.

DELETE

Soldan bir sözcük silme.

CTRL+GERİ AL

Sağdan bir sözcük silme.

CTRL+DELETE

Satır sonu ekleme.

SHIFT+ENTER

Yazım denetimini başlatır.

F7

Notları biçimlendirme

Bunu yapmak için

Tuş birleşimi

Seçili metni vurgular.

CTRL+SHIFT+H

Köprü ekler.

CTRL+K

Köprü açar.

Not : İmleç, biçimlendirilmiş köprü metni içinde herhangi bir yerde olmalıdır.

ENTER

Seçili metne kalın yazı tipi biçimlendirmesi uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+B

Seçili metne italik biçimlendirmeyi uygular veya kaldırır.

CTRL+I

Seçili metne altı çizili biçimlendirmeyi uygulama veya kaldırma.

CTRL+U

Seçili metne üstü çizili biçimlendirmesini uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+KISA ÇİZGİ

Seçili metne üst simge biçimlendirmesi uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+SHIFT+=

Seçili metne alt simge biçimlendirmesi uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+=

Seçili paragrafa madde işaretli liste biçimlendirmesi uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+NOKTA

Seçili paragrafa numaralandırılmış liste biçimlendirmesi uygular veya bu biçimlendirmeyi kaldırır.

CTRL+EĞİK ÇİZGİ

Paragrafta soldan girinti oluşturur.

ALT+SHIFT+SAĞ OK

Soldaki paragraf girintisini kaldırma.

ALT+SHIFT+SOL OK

Seçili paragrafı sağa hizalar.

CTRL+R

Seçili paragrafı ortalama.

CTRL+E

Seçili paragrafı sola hizalar.

CTRL+L

Seçili metne bir yazı tipi uygular.

CTRL+ÜST KARAKTER+F, YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Seçili metne bir yazı tipi boyutu uygular.

CTRL+ÜST KARAKTER+P, YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Yazı Tipi görev bölmesini açar.

CTRL+D

Sayfaya öğe ekleme

Bunu yapmak için

Tuş

Geçerli sayfaya bir belge veya dosya ekler.

ALT+I, F

Geçerli sayfaya çıktı olarak bir belge veya dosya ekler.

ALT+I, O

Geçerli sayfada belge çıktılarını gösterir veya gizler (OneNote Yüksek Karşıtlık modunda çalışırken)

ALT+ÜST KARAKTER+P

Dosyadan resim ekler.

ALT+I, P, F

Tarayıcı veya kameradan resim ekler.

ALT+I, P, S

Ekran kırpma görüntüsü ekler.

Not : Windows görev çubuğunun sağ ucundaki bildirim alanında yer alan OneNote simgesi etkin olmalıdır.

Windows logo tuşu+S

Geçerli tarihi ekler.

ALT+SHIFT+D

Geçerli tarih ve saati ekler.

ALT+SHIFT+F

Geçerli saati ekler.

ALT+SHIFT+T

Satır sonu ekleme.

SHIFT+ENTER

Notları ve nesneleri seçme

Bunu yapmak için

Tuş

Geçerli sayfadaki tüm öğeleri seçer.

Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Seçilen ana hattı veya sayfayı iptal eder.

ESC tuşu

Seçilen notu veya nesneyi yukarı taşır.

ALT+ÜST KARAKTER+YUKARI OK

Seçilen notu veya nesneyi aşağı taşır.

ALT+ÜST KARAKTER+AŞAĞI OK

Seçilen notu veya nesneyi sola taşır.

ALT+ÜST KARAKTER+SOL OK

Seçilen notu veya nesneyi sağa taşır.

ALT+ÜST KARAKTER+SAĞ OK

Geçerli paragrafı ve alt paragraflarını seçer.

CTRL+ÜST KARAKTER+TİRE

Sayfaya boşluk ekler veya boşluğu kaldırır.

ALT+I, N, ardından ÜST OK veya ALT OK tuşuna ve ardından ENTER tuşuna basın.

Seçilen notu veya nesneyi siler.

DELETE

Satırın başına gitme.

HOME

Satırın sonuna gitme.

END

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa gitme.

SAĞ OK

Ziyaret edilen son sayfaya geri döner.

ALT+SOL OK

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya gider.

ALT+SAĞ OK

Notları etiketleme

Bunu yapmak için

Tuş

Yapılacaklar etiketini uygular, işaretler veya temizler.

CTRL+1

Önemli etiketini uygular veya temizler.

CTRL+2

Soru etiketini uygular veya temizler.

CTRL+3

Daha sonrası için anımsa etiketini uygular veya temizler.

CTRL+4

Tanım etiketini uygular veya temizler.

CTRL+5

Özel etiket uygular veya temizler.

CTRL+6

Özel etiket uygular veya temizler.

CTRL+7

Özel etiket uygular veya temizler.

CTRL+8

Özel etiket uygular veya temizler.

CTRL+9

Seçilen notlardan tüm not etiketlerini kaldırır.

CTRL+0

Ana hatları kullanma

Bunu yapmak için

Tuş

Düzey 1'den başlayarak gösterir.

ALT+SHIFT+1

Düzey 2'ye genişletir.

ALT+SHIFT+2

Düzey 3'e genişletir.

ALT+SHIFT+3

Düzey 4'e genişletir.

ALT+SHIFT+4

Düzey 5'e genişletir.

ALT+SHIFT+5

Düzey 6'ya genişletir.

ALT+SHIFT+6

Düzey 7'ye genişletir.

ALT+SHIFT+7

Düzey 8'e genişletir.

ALT+SHIFT+8

Düzey 9'a genişletir.

ALT+SHIFT+9

Tüm düzeyleri genişletir.

ALT+ÜST KARAKTER+0

Seçilen başlığın gövde metnini gösterir.

ALT+ÜST KARAKTER+=

Seçilen başlığın gövde metnini gizler.

ALT+ÜST KARAKTER+TİRE

Girintiyi bir düzey artırır.

SEKME

Girintiyi bir düzey azaltır.

SHIFT+SEKME

Dil ayarlarını belirtme

Not : Notlarınızın yazma yönünü değiştirmek için, önce Microsoft Office 2007 Dil Ayarları iletişim kutusunda sağdan sola yazılan dilleri etkinleştirmelisiniz.

İşlev

Tuş

Yazma yönünü soldan sağa olarak ayarlar.

CTRL+SOL ÜST KARAKTER

Yazma yönünü sağdan sola olarak ayarlar.

CTRL+SAĞ ÜST KARAKTER

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey artırır.

SEKME

Sağdan sola yazılmış metinde girintiyi bir düzey azaltır.

SHIFT+SEKME

Not defterinizi düzenleme ve yönetme

Sayfalarlar ve yan notlarla çalışma

Bunu yapmak için

Tuş

Tam sayfa görünümü sağlar veya devre dışı bırakır.

F11

Yeni bir OneNote penceresi açar.

CTRL+M

Yan not oluşturmak üzere küçük bir OneNote penceresi açar.

CTRL+ÜST KARAKTER+M

Geçerli sayfayı yazdırır.

CTRL+P

Seçilen bölümün sonuna yeni bir sayfa ekler.

CTRL+N

Geçerli sayfa grubuna yeni bir alt sayfa ekler.

CTRL+ÜST KARAKTER+N

Tüm öğeleri seçer.

Bu seçimin kapsamını genişletmek için CTRL+A tuşlarına birkaç kez basın.

CTRL+A

Geçerli sayfayı seçer.

CTRL+ÜSTKRKT+A
Seçilen sayfa bir sayfa grubunun parçasıysa, gruptaki tüm sayfaları seçmek için CTRL+A tuşlarına basın.

Sayfa sekmesi boyutunu artırır.

CTRL+ÜSTKRKT+SOL KÖŞELİ AYRAÇ

Sayfa sekmesi boyutunu azaltır.

CTRL+ÜSTKRKT+SAĞ KÖŞELİ AYRAÇ

Seçilen sayfa sekmesini yukarı taşır.

ALT+SHIFT+YUKARI OK

Seçilen sayfa sekmesini aşağı taşır.

ALT+ÜST KARAKTER+AŞAĞI OK

Ekleme noktasını sayfa başlığına taşır.

CTRL+T

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki ilk sayfaya gider.

ALT+PAGE UP

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki son sayfaya gider.

ALT+PAGE DOWN

Geçerli sayfayı yukarı kaydırır.

PAGE UP

Geçerli sayfayı aşağı kaydırır.

PAGE DOWN

Geçerli sayfanın en üstüne gider.

CTRL+HOME

Geçerli sayfanın en altına gider.

CTRL+END

Bir sonraki paragrafa gider.

CTRL+AŞAĞI OK

Bir önceki paragrafa gider.

CTRL+YUKARI OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını yukarı taşır veya sayfayı yukarı doğru genişletir.

CTRL+ALT+YUKARI OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını aşağı taşır veya sayfayı aşağı doğru genişletir.

CTRL+ALT+AŞAĞI OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını sola taşır veya sayfayı sola doğru genişletir.

CTRL+ALT+SOL OK

Geçerli sayfada ekleme noktasını sağa taşır veya sayfayı sağa doğru genişletir.

CTRL+ALT+SAĞ OK

Bir sonraki not kapsayıcısına gider.

ALT+AŞAĞI OK

Satırın başına gider.

HOME

Satırın sonuna gider.

END

Bir karakter sola gitme.

SOL OK

Bir karakter sağa gitme.

SAĞ OK

Ziyaret edilen son sayfaya geri döner.

ALT+SOL OK

Ziyaret edilen bir sonraki sayfaya gider.

ALT+SAĞ OK

Yakınlaştırma.

ALT+CTRL+ARTI İŞARETİ (sayısal tuş takımında)
–VEYA–
ALT+CTRL+ÜST KARAKTER+ARTI İŞARETİ

Uzaklaştırma.

ALT+CTRL+EKSİ İŞARETİ (sayısal tuş takımında)
–VEYA–
ALT+CTRL+ÜST KARAKTER+TİRE

Değişiklikleri kaydeder.

Not : OneNote çalışırken, notlarınız siz değiştirdikçe otomatik olarak kaydedilir. Notları elle kaydetmeniz gerekli değildir.

CTRL+S

Not defterleri ve bölümlerle çalışma

Bunu yapmak için

Tuş birleşimi

Yeni bir not defteri oluşturma

ALT+N, N

Yeni bölüm oluşturma

ALT+N, S

Bölümü açar.

CTRL+O

Bir sonraki bölüme gider.

CTRL+SEKME

Bir önceki bölüme gider.

CTRL+SHIFT+SEKME

Bölümde bir sonraki sayfaya gider.

CTRL+PAGE DOWN

Bölümde bir önceki sayfaya gider.

CTRL+PAGE UP

Bölümün ilk sayfasına gider.

ALT+HOME

Bölümün son sayfasına gider.

ALT+END

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki ilk sayfaya gider.

ALT+PAGE UP

Görünür durumda olan sayfa sekmeleri grubundaki son sayfaya gider.

ALT+PAGE DOWN

Geçerli bölümü taşır.

ALT+F, R, V

Notları arama

Bunu yapmak için

Tuş birleşimi

Ekleme noktasını Bul kutusuna taşır.

CTRL+F

Arama kapsamını değiştirir.

CTRL+F, SEKME, ALT OK

Arama sırasında bir sonraki arama sonucuna gider.

ENTER tuşu

Notları paylaşma

Notları başka kişilerle paylaşma

Bunu yapmak için

Tuş

Seçilen sayfaları e-posta iletisinde gönderir.

CTRL+ÜST KARAKTER+E

Canlı bir paylaşım oturumu başlatır.

ALT+S, L, S

Paylaşılan oturuma katılır.

ALT+S, L, J

Paylaşılan oturumdan çıkar.

ALT+S, L, L

Notları başka programlarla paylaşma

Bunu yapmak için

Tuş

Seçilen sayfaları e-posta iletisinde gönderir.

CTRL+ÜST KARAKTER+E

Seçilen sayfayıMicrosoft Office Word 2007'ye gönderir.

ALT+F, D, W

Microsoft Office Outlook 2007'de bir randevu oluşturur.

ALT+ÜST KARAKTER+A

Microsoft Office Outlook 2007'de bağlantı oluşturur..

CTRL+ÜST KARAKTER+C

O an seçili olan notta Outlook Bugün görevi oluşturur.

CTRL+SHIFT+1

O an seçili olan notta Outlook Yarın görevi oluşturur.

CTRL+SHIFT+2

O an seçili olan notta Outlook Bu Hafta görevi oluşturur.

CTRL+SHIFT+3

O an seçili olan notta Outlook Gelecek Hafta görevi oluşturur.

CTRL+SHIFT+4

O an seçili olan notta Outlook Tarih Yok görevi oluşturur.

CTRL+ÜSTKRKT+5

Outlook Görevleri menüsünü açar.

ALT+K

Seçilen Outlook görevini açar.

CTRL+SHIFT+K

Seçilen Outlook görevini tamamlanmış olarak işaretler.

CTRL+SHIFT+9

Seçilen Outlook görevini siler.

CTRL+SHIFT+0

Paylaşılmakta olan not defterinde eşzamanlı değişiklikler

SHIFT+F9

Paylaşılan tüm not defterlerinde eşzamanlı değişiklikler

F9

Notları koruma

Parola korumalı bölümler

Bunu yapmak için

Tuş birleşimi

Parola koruma seçeneklerini belirtir.

ALT+F, S

Tüm parola korumalı bölümleri kilitler

CTRL+ALT+L

Parola Koruma iletişim kutusunda Parola Gir kutusunu seçer.

ALT+P

Parola Koruma iletişim kutusunda Parolayı Onayla kutusunu seçer.

ALT+C

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×