Metni yapıştırdığınızda biçimlendirmeyi denetleme

Metni kestiğinizde veya kopyaladığınızda ve belgenize yapıştırdığınızda, metnin özgün görünümünü taşımasını mı yoksa yeni konumunda çevresinde bulunan metnin görünümünü almasını mı istersiniz? Bazı durumlarda bu seçeneklerden birini, başka durumlarda ise diğerini isteyebilirsiniz.

Örneğin, Web sayfasından belgenize bir alıntı ekliyorsanız, alıntının aynı Web sayfasında gösterildiği gibi görmesini isteyebilirsiniz. Öte yandan, kendi belgelerinizden birinden diğerine metin kopyalıyorsanız, kopyalanan metnin hedef belgedeki metinlere benzemesini tercih edebilirsiniz.

Word'de, her metin yapıştırma işleminizde bu seçeneklerden birini seçebilirsiniz. Normalde hep bu seçeneklerden birini istiyorsanız, yapıştırılan metin için bunu varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz. Bu makalede, bunu nasıl yapabileceğiniz açıklanır.

Yapıştırma Seçenekleri düğmesi varsayılan olarak açıktır. Düğmeyi görmüyorsanız, kapatılmış olabilir. Açmak için aşağıdaki adımları izleyin.

 1. Word 2010, 2013 veya 2016’da, Dosya > Seçenekler > Gelişmiş’e tıklayın.

  Word 2007’de, Microsoft Office Düğmesi’ne düğme resmi tıklayın ve sonra da Word Seçenekleri > Gelişmiş’e tıklayın.

 2. Kes, kopyala ve yapıştır bölümünde İçerik yapıştırıldığında Yapıştırma Seçenekleri düğmesini göster onay kutusunu seçin.

 3. Tamam’ı tıklatın.

Taşıdığınız veya kopyaladığınız metne yazı tipi ya da kalın veya italik gibi başka bir tür biçimlendirme uygulanmış olabilir ve bu biçimlendirme metni yapıştırdığınız belgeninkinden farklı olabilir. Örneğin, kalın, 10 nokta boyutlu Times New Roman yazı tipindeki bir metni taşıyabilir veya kopyalayabilir ve normal, 11 nokta boyutlu Calibri yazı tipindeki bir metnin yanına yapıştırabilirsiniz. Yapıştırılan metnin Calibri yerine Times New Roman olmasını istiyorsanız, görünümünü koruyabilirsiniz.

 1. Taşımak veya kopyalamak istediğiniz metni seçin ve taşımak için CTRL+X tuşlarına veya kopyalamak için CTRL+C tuşlarına basın.

 2. Metni yapıştırmak istediğiniz konuma tıklayın, ardından CTRL+V tuşlarına basın.

 3. Siz metni yapıştırdıktan sonra görüntülenen Yapıştırma Seçenekleri düğmesine düğme görüntüsü tıklayın.

  Yapıştırma Seçenekleri düğmesini görmüyorsanız, CTRL+Z tuşlarına basarak yapıştırma işlemini geri alın ve düğmeyi görüntüleme seçeneğini açın. Yordamlar için, Yapıştırma Seçenekleri düğmesini açma konusuna gidin.

 4. Kaynak Biçimlendirmesini Koru’ya tıklayın.

  Not: Madde işaretli veya numaralandırılmış listedeki öğeleri, madde işaretli veya numaralandırılmış liste içeren bir belgeye yapıştırırsanız, Yapıştırma Seçenekleri düğmesine tıkladığınızda Kaynak Biçimlendirmesini Koru seçeneğini görmeyebilirsiniz. Listeleri yapıştırma hakkında daha fazla bilgi için, bu makalenin Madde işaretli veya numaralandırılmış listeden öğeleri yapıştırma bölümüne bakın.

Başka bir Word belgesinden paragrafın yalnızca bir bölümünü yapıştırıyorsanız ve belgelerdeki Normal, Başlık 1, vb. stiller farklı tanımlanmışsa, Yapıştırma Seçenekleri düğmesi Kaynak Biçimlendirmeyi Koru seçeneğini seçili olarak gösterilebilir ama yapıştırılan metin özgün belgedeki metinle aynı görünmeyebilir. Bunun nedeni, özgün belgedeki metnin biçiminin paragraf stili tarafından denetlenmesidir. Özgün biçimlendirmesini korumasını istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

 1. Özgün metni keser veya kopyalarken, bunu paragraf işaretini de (¶) içerecek şekilde yapmaya dikkat edin.

  Paragraf işaretini görüntülemek için, Giriş sekmesinin Paragraf grubunda ¶ göster/gizle’ye tıklayın.

  word şerit görüntüsü

 2. Metni yapıştırın.

 3. Siz metni yapıştırdıktan sonra görüntülenen Yapıştırma Seçenekleri düğmesine düğme görüntüsü tıklayın.

  Yapıştırma Seçenekleri düğmesini görmüyorsanız, CTRL+Z tuşlarına basarak yapıştırma işlemini geri alın ve düğmeyi görüntüleme seçeneğini açın. Yordamlar için, Yapıştırma Seçenekleri düğmesini açma konusuna gidin.

 4. Paragrafın sonundan önce gelen ve istemediğiniz metinleri silin.

Taşıdığınız veya kopyaladığınız metne yazı tipi ya da başka bir tür biçimlendirme (kalın veya italik gibi) uygulanmış olabilir ve bu biçimlendirme metni yapıştırdığınız belgeninkinden farklı olabilir. Örneğin, kalın, 10 nokta boyutlu Times New Roman yazı tipindeki bir metni taşıyabilir veya kopyalayabilir ve normal, 11 nokta boyutlu Calibri yazı tipindeki bir metnin yanına yapıştırabilirsiniz. Yapıştırılan metnin çevresindeki metinle eşleşecek şekilde Calibri olmasını istiyorsanız, bu adımları izleyin.

 1. Taşımak veya kopyalamak istediğiniz metni seçin ve taşımak için CTRL+X tuşlarına veya kopyalamak için CTRL+C tuşlarına basın.

 2. Metni yapıştırmak istediğiniz konuma tıklayın, ardından CTRL+V tuşlarına basın.

 3. Siz metni yapıştırdıktan sonra görüntülenen Yapıştırma Seçenekleri düğmesine düğme görüntüsü tıklayın.

  Yapıştırma Seçenekleri düğmesini görmüyorsanız, CTRL+Z tuşlarına basarak yapıştırma işlemini geri alın ve düğmeyi görüntüleme seçeneğini açın. Yordamlar için, Yapıştırma Seçenekleri düğmesini açma konusuna gidin.

 4. Şunlardan birini yapın:

  • Yapıştırdığınız metin kalın veya italik gibi korumak istediğiniz bazı biçimlendirme parçaları içeriyorsa, Hedef Biçimlendirmesiyle Eşleştir’e tıklayın.

  • Yapıştırdığınız metinden tüm özgün biçimlendirmeyi kaldırmak istiyorsanız, Yalnızca Metni Koru’ya tıklayın.

Seçiminizde metin olmayan içerik varsa, Yalnızca Metni Koru seçeneğinin bu içeriği attığına veya metne dönüştürdüğüne dikkat edin. Örneğin, içinde resim veya tablo bulunan içeriği yapıştırırken Yalnızca Metni Koru seçeneğini kullanırsanız, resimler yapıştırılan içerikten atılır ve tablo bir dizi paragrafa dönüştürülür.

Seçiminiz madde işaretli veya numaralandırılmış liste içeriyorsa

Yalnızca Metni Koru seçeneği Word’de metin yapıştırma işleminin varsayılan ayarına bağlı olarak madde işaretlerini ve numaralandırmayı atabilir. Madde işareti ve numara karakterlerini korumak için, madde işaretli veya numaralandırılmış liste biçimlendirmesini madde işareti veya numara karakterleri içeren paragraflara dönüştürebilirsiniz.

 1. Word 2010, 2013 veya 2016’da, Dosya > Seçenekler > Gelişmiş’e tıklayın.

  Word 2007’de, Microsoft Office Düğmesi’ne düğme resmi ve sonra Word Seçenekleri’ne tıklayın.

 2. Ekranı aşağı kaydırarak Kes, kopyala ve yapıştır bölümüne gidin.

 3. Yalnızca Metni Koru seçeneğiyle metin yapıştırırken madde işaretleri ve numaraları koru onay kutusunu seçin.

Madde işaretli veya numaralandırılmış listedeki öğeleri madde işaretli veya numaralandırılmış listesi bulunan bir belgeye yapıştırıyorsanız, öğeleri var olan listenin bir parçası olarak yapıştırıp numaralandırma dizisini devam ettirebilir veya öğeleri yeni bir liste olarak yapıştırabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için aşağıdaki başlıklara tıklayın.

 1. Taşımak veya kopyalamak istediğiniz liste öğelerini seçin ve öğeleri taşımak için CTRL+X tuşlarına veya öğeleri kopyalamak için CTRL+C tuşlarına basın.

 2. Öğeleri yapıştırmak istediğiniz konuma tıklayın, ardından CTRL+V tuşlarına basın.

 3. Siz metni yapıştırdıktan sonra görüntülenen Yapıştırma Seçenekleri düğmesine düğme görüntüsü tıklayın.

  Yapıştırma Seçenekleri düğmesini görmüyorsanız, CTRL+Z tuşlarına basarak yapıştırma işlemini geri alın ve düğmeyi görüntüleme seçeneğini açın. Yordamlar için, Yapıştırma Seçenekleri düğmesini açma konusuna gidin.

 4. Varolan Listeyle Birleştir’e tıklayın.

 1. Taşımak veya kopyalamak istediğiniz liste öğelerini seçin ve öğeleri taşımak için CTRL+X tuşlarına veya öğeleri kopyalamak için CTRL+C tuşlarına basın.

 2. Öğeleri yapıştırmak istediğiniz konuma tıklayın, ardından CTRL+V tuşlarına basın.

 3. Siz metni yapıştırdıktan sonra görüntülenen Yapıştırma Seçenekleri düğmesine düğme görüntüsü tıklayın.

  Yapıştırma Seçenekleri düğmesini görmüyorsanız, CTRL+Z tuşlarına basarak yapıştırma işlemini geri alın ve düğmeyi görüntüleme seçeneğini açın. Yordamlar için, Yapıştırma Seçenekleri düğmesini açma konusuna gidin.

 4. Yeni Liste Olarak Yapıştır’a veya Listeyi Birleştirmeden Yapıştır’a tıklayın.

Numaralandırılmış listedeki numaralı öğeleri, yapıştırdığım öğeler çevrelerindeki listeden ayrı numaralandırılacak şekilde yapıştırmak istiyorum.

Örneğin, yapıştırdığınız öğelerin var olan listenin 2 numaralı öğesinin alt öğeleri olarak 1-3 arası numaralandırılmasını istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

 1. 2. öğeyi izleyen öğenin veya paragrafın önüne tıklayın ve ardından CTRL+V tuşlarına basın.

 2. Yapıştırma Seçenekleri düğme görüntüsü öğesine ve ardından Listeyi Birleştirmeden Yapıştır’a tıklayın.

  Not: Aynı belgede yer alan bir listeden diğerine yapıştırıyor ve Listeyi Birleştirmeden Yapıştır komutunu kullanıyorsanız, listelerinizden birinin numaralandırmasını yeniden başlatmanız gerekebilir. Numaralandırmayı yeniden başlatmak için, ilk öğe olacak öğeye sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Yeniden başlat: 1 seçeneğine tıklayın.

 3. Yapıştırdığınız numaralandırılmış öğeyi seçin ve ardından Giriş sekmesinin Paragraf grubunda Girintiyi Artır’a tıklayın.

  word şerit görüntüsü

 1. Taşımak veya kopyalamak istediğiniz liste öğelerini seçin ve öğeleri taşımak için CTRL+X tuşlarına veya öğeleri kopyalamak için CTRL+C tuşlarına basın.

 2. Öğeleri yapıştırmak istediğiniz konuma tıklayın, ardından CTRL+V tuşlarına basın.

 3. Siz metni yapıştırdıktan sonra görüntülenen Yapıştırma Seçenekleri düğmesine düğme görüntüsü tıklayın.

  Yapıştırma Seçenekleri düğmesini görmüyorsanız, CTRL+Z tuşlarına basarak yapıştırma işlemini geri alın ve düğmeyi görüntüleme seçeneğini açın. Yordamlar için, Yapıştırma Seçenekleri düğmesini açma konusuna gidin.

 4. Madde işaretli öğelerin listede numaralandırılmış öğelere dönüştürülmesini istiyorsanız, Varolan Listeyle Birleştir’e tıklayın. Madde işaretli öğelerin numaralandırılmış liste içinde madde işaretli bir liste oluşturmasını istiyorsanız, Listeyi Birleştirmeden Yapıştır’a tıklayın.

Madde işaretli öğeleri, numaralandırılmış listedeki bir öğenin altında bir madde işaretli liste oluşturacak şekilde yapıştırmak istiyorum.

Örneğin, yapıştırdığınız öğelerin var olan listenin 2 numaralı öğesinin madde işaretli alt öğeleri olarak yapıştırılmasını istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

 1. Numaralandırılmış listenizin alt öğeleri olarak yapıştırmak istediğiniz liste öğelerini seçin ve öğeleri taşımak için CTRL+X tuşlarına veya öğeleri kopyalamak için CTRL+C tuşlarına basın.

 2. 2. öğeyi izleyen öğenin veya paragrafın önüne tıklayın ve ardından CTRL+V tuşlarına basın.

 3. Yapıştırma Seçenekleri düğme görüntüsü öğesine ve ardından Listeyi Birleştirmeden Yapıştır’a tıklayın.

 4. Yapıştırdığınız madde işaretleri öğelerin girintisini artırmanız gerekiyorsa, öğeleri seçin ve ardından Giriş sekmesinin Paragraf grubunda Girintiyi Artır’a tıklayın.

  word şerit görüntüsü

 1. Taşımak veya kopyalamak istediğiniz liste öğelerini seçin ve öğeleri taşımak için CTRL+X tuşlarına veya öğeleri kopyalamak için CTRL+C tuşlarına basın.

 2. Öğeleri yapıştırmak istediğiniz konuma tıklayın, ardından CTRL+V tuşlarına basın.

 3. Siz metni yapıştırdıktan sonra görüntülenen Yapıştırma Seçenekleri düğmesine düğme görüntüsü tıklayın.

  Yapıştırma Seçenekleri düğmesini görmüyorsanız, CTRL+Z tuşlarına basarak yapıştırma işlemini geri alın ve düğmeyi görüntüleme seçeneğini açın. Yordamlar için, Yapıştırma Seçenekleri düğmesini açma konusuna gidin.

 4. Numaralandırılmış öğelerin listede madde işaretli öğelere dönüştürülmesini istiyorsanız, Varolan Listeyle Birleştir’e tıklayın. Numaralandırılmış öğelerin madde işaretli liste içinde numaralandırılmış bir liste oluşturmasını istiyorsanız, Listeyi Birleştirmeden Yapıştır’a tıklayın.

Numaralandırılmış öğeleri, madde işaretli listedeki bir öğenin altında bir numaralandırılmış liste oluşturacak şekilde yapıştırmak istiyorum.

Örneğin, yapıştırdığınız öğelerin var olan listenin madde işaretli bir öğesinin alt öğeleri olarak 1–3 arası numaralandırılmasını istiyorsanız, aşağıdakileri yapın:

 1. İmleci, yeni numaralandırılmış listeyi oluşturmak istediğiniz öğeyi izleyen öğe veya paragrafın önüne getirin ve ardından CTRL+V tuşlarına basın.

 2. Yapıştırma Seçenekleri düğme görüntüsü öğesine ve ardından Listeyi Birleştirmeden Yapıştır’a tıklayın.

 3. Yeni listenin ilk öğesi olacak öğeye sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Yeniden başlat: 1 seçeneğine tıklayın.

 4. Yapıştırdığınız numaralandırılmış öğeyi seçin ve ardından Giriş sekmesinin Paragraf grubunda Girintiyi Artır’a tıklayın.

  word şerit görüntüsü

Çoğunlukla yapıştırma seçeneklerinden birini kullanıyorsanız, Word’ü otomatik olarak bu yapıştırma seçeneğini kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bu şekilde, her metin yapıştırma işleminde hangi seçeneğin kullanılacağını belirtmeniz gerekmez. Metin yapıştırırken istediğiniz zaman Yapıştırma Seçenekleri menüsünde farklı bir seçenek belirterek varsayılan davranışı geçersiz kılabilirsiniz.

 1. Word 2010, 2013 veya 2016’da, Dosya > Seçenekler > Gelişmiş’e tıklayın.

  Word 2007’de, Microsoft Office Düğmesi’ne düğme resmi tıklayın ve sonra da Word Seçenekleri > Gelişmiş’e tıklayın.

 2. Ekranı aşağı kaydırarak Kes, kopyala ve yapıştır bölümüne gidin.

 3. İstediğiniz ayarları seçmek için kutulara tıklayın.

  • Aynı belge içinde yapıştırma

  • Belgeler arasında yapıştırma

  • Stil tanımlarının çakıştığı durumlarda belgeler arasında yapıştırma

  • Diğer programlardan yapıştırma

  Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Belge içinde, belgeler arasında veya başka programlarda yapıştırma seçenekleri.

 4. Akıllı kesme ve yapıştırma seçeneğinin ayarlarını kullanmak için, Akıllı kes ve yapıştır özelliğini kullan onay kutusunu seçin, Ayarlar’a tıklayın ve ardından istediğiniz ayarları seçin. Daha fazla bilgi için bkz. Akıllı kesme ve yapıştırma seçeneklerini ayarlama.

 5. Tamam’ı tıklatın.

Belge içinde, belgeler arasında veya başka programlarda yapıştırma seçenekleri

Biçimlendirme paragrafların stil tanımlarında depolanabildiğinden, Word’ün çeşitli kaynaklardan metin yapıştırma işlevinde ince ayarlar yapabilirsiniz.

Aynı belge içinde yapıştırma

Kopyaladığınız içeriği aynı belgenin içine yapıştırırken, aşağıdaki varsayılan davranışı belirtebilirsiniz.

 • Kaynak Biçimlendirmeyi Koru (Varsayılan)      Bu seçenek, kopyalanan metne uygulanmış olan karakter stillerini ve doğrudan biçimlendirmeyi korur. Doğrudan biçimlendirme, yazı tipi boyutu, italik veya başka bir biçimlendirme gibi paragraf stilinde yer almayan özellikleri içerir.

 • Hedef Biçimlendirmesini Eşleştir     Bu seçenek, kopyalanan metne doğrudan uygulanmış olan biçimlendirmenin büyük bölümünü atar, ancak kalın ve italik yazı gibi vurgu kabul edilen biçimlendirmeyi (seçimin yalnızca bir bölümüne uygulandığında) korur. Metin, içine yapıştırıldığı paragrafın stil özelliklerini alır. Ayrıca metin, yapıştırıldığı konumda imlecin hemen arkasında yer alan metnin doğrudan biçimlendirmesini ve karakter stili özelliklerini de alır.

 • Yalnızca Metni Koru     Bu seçenek tüm biçimlendirmeyi ve resim veya tablo gibi metin olmayan öğeleri atar. Metin, yapıştırıldığı paragrafın stil özelliklerini aldığı gibi, yapıştırıldığı konumda imlecin hemen arkasında yer alan metnin doğrudan biçimlendirmesini ve karakter stili özelliklerini de alır. Grafik öğeler atılır ve tablolar bir paragraf dizisine dönüştürülür.

Belgeler arasında yapıştırma

Başka bir Word belgesinden kopyalanan içeriği yapıştırdığınızda, aşağıdaki varsayılan davranışı belirtebilirsiniz.

 • Kaynak Biçimlendirmeyi Koru (Varsayılan)     Bu seçenek, kopyalanan metne uygulanmış olan biçimlendirmeyi korur. Kopyalanan metinle ilişkilendirilmiş stil tanımları hedef belgeye kopyalanır.

 • Hedef Biçimlendirmesini Eşleştir     Bu seçenek, kopyalanan metne doğrudan uygulanmış olan biçimlendirmenin çoğunu atar, ancak kalın ve italik yazı gibi vurgu kabul edilen biçimlendirmeyi (seçimin yalnızca bir bölümüne uygulandığında) korur. Metin, içine yapıştırıldığı paragrafın stil özelliklerini alır. Ayrıca metin, yapıştırıldığı konumda imlecin hemen arkasında yer alan metnin doğrudan biçimlendirmesini ve karakter stili özelliklerini de alır.

 • Yalnızca Metni Koru     Bu seçenek tüm biçimlendirmeyi ve resim veya tablo gibi metin olmayan öğeleri atar. Metin, yapıştırıldığı paragrafın stil özelliklerini aldığı gibi, yapıştırıldığı konumda imlecin hemen arkasında yer alan metnin doğrudan biçimlendirmesini ve karakter stili özelliklerini de alır. Grafik öğeler atılır ve tablolar bir paragraf dizisine dönüştürülür.

Stil tanımlarının çakıştığı durumlarda belgeler arasında yapıştırma

Word’de başka bir belgeden kopyalanmış içeriği yapıştırıyorsanız ve kopyalanan metne atanmış olan stil metnin yapıştırılmakta olduğu belgede farklı tanımlanmışsa, aşağıdaki varsayılan davranışı belirtebilirsiniz.

 • Kaynak Biçimlendirmeyi Koru     Bu seçenek, yapıştırılan metne Normal stilini atayarak ve doğrudan biçimlendirme uygulayarak, kopyalanan metnin görünümünü korur. Doğrudan biçimlendirme, yazı tipi boyutu, italik veya başka bir biçimlendirme gibi, kopyalanan metnin stil tanımını taklit etmeye yönelik özellikleri içerir.

 • Hedef Stillerini Kullan (Varsayılan)     Bu seçenek, kopyalanan metinle ilişkilendirilmiş stil adını korur, ancak metnin yapıştırıldığı belgenin stil tanımını kullanır. Örneğin, bir belgeden diğerine Başlık 1 metnini kopyaladığınızı varsayalım. Bir belgede Başlık 1 Arial kalın, 14 punto olarak tanımlanırken, metni yapıştırdığınız belgede Başlık 1 Cambria kalın, 16 punto olarak tanımlanır. Hedef Stillerini Kullan seçeneğini kullandığınızda, yapıştırılan metinde Başlık 1 stili, Cambria kalın, 16 punto kullanılır.

 • Hedef Biçimlendirmesini Eşleştir     Bu seçenek, stil tanımını ve kopyalanan metne doğrudan uygulanmış olan biçimlendirmenin çoğunu atar, ancak kalın ve italik yazı gibi vurgu kabul edilen biçimlendirmeyi (seçimin yalnızca bir bölümüne uygulandığında) korur. Metin, yapıştırıldığı belgedeki stil tanımını alır.

 • Yalnızca Metni Koru     Bu seçenek tüm biçimlendirmeyi ve resim veya tablo gibi metin olmayan öğeleri atar. Metin, yapıştırıldığı paragrafın stil özelliklerini aldığı gibi, yapıştırıldığı konumda imlecin hemen arkasında yer alan metnin doğrudan biçimlendirmesini ve karakter stili özelliklerini de alır. Grafik öğeler atılır ve tablolar bir paragraf dizisine dönüştürülür.

Diğer programlardan yapıştırma

Başka bir programdan kopyalanan içeriği yapıştırdığınızda, aşağıdaki varsayılan davranışı belirtebilirsiniz.

 • Kaynak Biçimlendirmeyi Koru (Varsayılan)     Bu seçenek, kopyalanan metnin biçimlendirmesini korur.

 • Hedef Biçimlendirmesini Eşleştir     Bu seçenek, kopyalanan metne doğrudan uygulanmış olan biçimlendirmenin çoğunu atar, ancak kalın ve italik yazı gibi vurgu kabul edilen biçimlendirmeyi (seçimin yalnızca bir bölümüne uygulandığında) korur. Metin, içine yapıştırıldığı paragrafın stil özelliklerini alır. Ayrıca metin, yapıştırıldığı konumda imlecin hemen arkasında yer alan metnin doğrudan biçimlendirme özelliklerini de alır.

 • Yalnızca Metni Koru     Bu seçenek tüm biçimlendirmeyi ve resim veya tablo gibi metin olmayan öğeleri atar. Metin, yapıştırıldığı paragrafın stil özelliklerini aldığı gibi, yapıştırıldığı konumda imlecin hemen arkasında yer alan metnin doğrudan biçimlendirmesini ve karakter stili özelliklerini de alır. Grafik öğeler atılır ve tablolar bir paragraf dizisine dönüştürülür.

Metni yapıştırmak için Word varsayılanlarını ayarlama konusuna dön

Akıllı kesme ve yapıştırma seçeneği, metni yapıştırırken biçimlendirmenin otomatik olarak ayarlanmasını sağlamanıza yardımcı olur.

Ayarlar iletişim kutusunda, metni birleştirirken, keserken ve yapıştırırken varsayılan davranışı belirtin. Pano'dan belgenize içerik yapıştırırken görüntülenen Yapıştırma Seçenekleri düğmesini kullanarak varsayılan davranışı değiştirebilirsiniz. Bu düğme yalnızca Akıllı kesme ve yapıştırma kullan seçeneği açık olduğunda kullanılabilir.

 • Varsayılan seçeneklerin kullanılacağı öğe     İletişim kutusunda seçeneklerin yapılandırmasını önceden seçmek için listedeki bir öğeye tıklayın. Kendi seçeneklerinizin yapılandırmasını seçmek için, listede Özel’e tıklayın.

 • Tümce ve sözcük aralıklarını otomatik olarak ayarla     Metni silerken fazla boşlukları kaldırmak veya panodan metin yapıştırırken gerekli boşlukları eklemek için bu seçeneği belirtin.

 • Paragraf aralıklarını yapıştırırken ayarla     Boş paragraflar oluşturulmasını ve tutarsız paragraf aralığını önlemek için bu seçeneği belirtin.

 • Tablo biçimlendirmesini ve hizalamayı yapıştırırken ayarla     Tabloların biçimlendirmesini ve hizalamasını denetlemek için bu seçeneği belirtin. Bu seçenek açıldığında, tek tek hücreler metin olarak yapıştırılır, tablo bölümleri (iç içe tablo olarak değil) var olan tabloya satır olarak yapıştırılır ve var olan bir tabloya eklenen tablolar, var olan tabloyla eşleşecek şekilde hizalanır.

 • Akıllı stil davranışı     Bu seçeneğin hiçbir etkisi yoktur. İçerik yapıştırırken stillerin davranışında ince ayar yapmak için, Gelişmiş seçeneklerin Kes, kopyala ve yapıştır bölümündeki Yapıştırma seçeneklerini kullanın.

 • Microsoft Office PowerPoint'ten yapıştırırken biçimlendirmeyi birleştir     PowerPoint sunucusundan içerik yapıştırırken elde edilecek sonuçları denetlemek için bu seçeneği belirtin. Bu seçenek açıldığında, yapıştırılan metne çevresindeki metin veya tablonun biçimlendirmesi uygulanır; yapıştırılan listeye en son kullanılan madde işareti, numara veya liste stili uygulanır; PowerPoint'teki kaynaktan gelen tablo, köprü, resim, OLE nesnesi ve şekil gibi öğelerin görünümü korunur.

 • Microsoft Office Excel'den yapıştırırken biçimlendirmeyi ayarla     Excel'den veri yapıştırırken elde edilecek sonuçları denetlemek için bu seçeneği belirtin. Bu seçenek açıldığında, yapıştırılan veriler bir tabloya yerleştirilir ve grafikler de Word nesneleri olarak değil resim olarak yapıştırılır.

 • Yapıştırılan listeleri çevrelerindeki listelerle birleştir     Listeye öğe yapıştırırken, bu liste öğelerini çevresindeki listeye uygun biçimlendirmek için bu seçeneği belirtin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×