Metin veya başka öğeleri bulma ve değiştirme

Bu başlık altında yer alan içeriğin bir bölümü bazı diller için geçerli olmayabilir.

Metin, biçimlendirme, paragraf işareti, sayfa sonu ve diğer öğeleri bulmak ve değiştirmek için Microsoft Office Word 2007 kullanın. Ad veya sıfat biçimlerini ya da fiil çekimlerini de bulup değiştirebilirsiniz.

Belirli harfleri veya harf birleşimlerini içeren sözcük veya tümcecikleri bulmak için joker karakterler ve kodlar kullanarak aramanızı genişletebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Metin bulma

Metin bulma ve değiştirme

Ekranda metin bulma ve vurgulama

Belirli bir biçimlendirmeyi bulma ve değiştirme

Paragraf işareti, sayfa sonu ve diğer öğeleri bulma ve değiştirme

Belirli harfleri bulmak için joker karakterler kullanarak arama yapma

Harf, biçimlendirme, alan veya özel karakterler bulmak için kod kullanma

Metin bulma

Belirli bir sözcük veya deyimin her oluşumunu hızla arayabilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul'u tıklatın.

 2. Aranan iletişim kutusuna aramak istediğiniz metni yazın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sözcük veya tümceciğin her oluşumunu bulmak için Sonrakini Bul seçeneğini tıklatın.

  • Belirli bir sözcük veya tümceciğin tüm oluşumlarını bir kerede bulmak için, sırasıyla Tümünü Bul ve Ana Belge seçeneklerini tıklatın.

Not   Devam eden bir aramayı iptal etmek için ESC tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Metin bulma ve değiştirme

Bir sözcük veya tümceciği otomatik olarak başkasıyla değiştirebilirsiniz;  örneğin, Acme sözcüğünü Apex ile değiştirebilirsiniz.

Not   Yeni metin değiştirilen eski metinin büyük/küçük harf kullanımının aynısını kullanacaktır. Örneğin, BKZ sözcüğünü bulup bunu bakınız sözcüğüyle değiştirirseniz sonuç BAKINIZ olacaktır.

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Değiştir'i tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Değiştir sekmesini tıklatın.

 3. Aranan iletişim kutusuna aramak istediğiniz metni yazın.

 4. Yerine konan kutusuna yerine geçecek metni yazın.

 5. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Metnin sonraki oluşumunu bulmak için Sonrakini Bul seçeneğini tıklatın.

  • Metnin bir oluşumunu değiştirmek için Değiştir seçeneğini tıklatın. Değiştir seçeneğini tıklattıktan sonra, Office Word 2007 metnin bir sonraki oluşumuna geçer.

  • Metnin tüm oluşumla değiştirmek için Tümünü Değiştir seçeneğini tıklatın.

Not   Devam eden bir aramayı iptal etmek için ESC tuşuna basın.

Sayfanın Başı

Ekranda metin bulma ve vurgulama

Belgede bir sözcük veya tümceciğin her oluşumunu gözle tarayabilmek için, tüm oluşumları arayıp ekranda vurgulanmasını sağlayabilirsiniz. Metin ekranda vurgulansa da, belge yazdırılırken vurgulu olmaz.

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul'u tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Aranan iletişim kutusuna aramak istediğiniz metni yazın.

 3. Okuma Vurgusu seçeneğini, adından da Tümünü Vurgula seçeneğini tıklatın.

  Not   Ekranda vurguyu kapamak için Okuma Vurgusu seçeneğini, sonra da Vurgulamayı Temizle seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Belirli bir biçimlendirmeyi bulma ve değiştirme

Karakter biçimlendirmesi arayabilir, değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz. Örneğin, belirli bir sözcük veya tümceciği arayabilir ve yazı tipi rengini değiştirebilir veya kalın yazı tipi gibi belirli bir biçimlendirmeyi bulup kaldırabilir veya değiştirebilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Değiştir'i tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Biçim düğmesini göremiyorsanız Diğer'i tıklatın.

 3. Belirli bir biçime sahip metni aramak için, metni Aranan kutusuna yazın. Yalnızca biçimlendirmeyi bulmak için kutuyu boş bırakın.

 4. Biçim seçeneğini tıklatıp, bulup değiştirmek istediğiniz biçimleri seçin.

 5. Yeni değer kutusunu, sonra da Biçim seçeneğini tıklatıp değiştirme biçimlerini seçin.

  Not   Metni de değiştirmek istiyorsanız Yeni değer kutusuna değişiklik metnini yazın.

 6. Belirtilen biçimlendirmenin her örneğini bulmak ve değiştirmek için Sonrakini Bul'u, sonra da Değiştir'i tıklatın. Belirtilen biçimlendirmenin tüm örneklerini değiştirmek için Tümünü Değiştir'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Paragraf işareti, sayfa sonu ve diğer öğeleri bulma ve değiştirme

Belirli karakterin yanı sıra sekme ve el ile sayfa sonları gibi belge öğelerini arayabilir ve değiştirebilirsiniz. Örneğin, tüm çift paragraf işaretlerini bulabilir ve bunları tek paragraf işaretiyle değiştirebilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul'u tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Özel düğmesini göremiyorsanız, Diğer'i tıklatın.

 3. Özel'i tıklatın, sonra da istediğiniz öğeyi tıklatın.

 4. Öğeyi değiştirmek istiyorsanız, Değiştir sekmesini tıklatın ve yapılacak değişikliği Yeni değer kutusuna yazın.

 5. Sonrakini Bul, Tümünü Bul, Değiştir veya Tümünü Değiştir seçeneğini tıklatın.

  Devam eden bir aramayı iptal etmek için ESC tuşuna basın.

  İpucu   Grafikler veya açıklama gibi öğeleri kolayca bulmak için, dikey kaydırma çubuğundaki Tarama Nesnesini Bul'u Düğme resmi tıklatın ve sonra istediğiniz öğeyi tıklatın. Aynı türden bir sonraki veya önceki öğeyi bulmak için Sonraki Düğme resmi veya Önceki Düğme resmi simgesini tıklatabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Belirli harfleri bulmak için joker karakterler kullanarak arama yapma

Metinde arama yapmak için joker karakterler kullanabilirsiniz. Örneğin, yıldız işareti (*) joker karakterini kullanarak bir karakter dizisini arayabilirsiniz ("s*t" "sat" ve "saadet"i bulur).

Joker karakterler kullanarak metin bulma ve değiştirme

 1. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul'u veya Değiştir'i tıklatın.

  Word Şerit Resmi

 2. Joker karakterlerini kullan onay kutusunu seçin.

  Joker karakterlerini kullan onay kutusunu göremiyorsanız, Diğer'i tıklatın.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

 4. Öğeyi değiştirmek istiyorsanız, Değiştir sekmesini tıklatın ve yapılacak değişikliği Yeni değer kutusuna yazın.

 5. Sonrakini Bul, Tümünü Bul, Değiştir veya Tümünü Değiştir seçeneğini tıklatın.

  Devam eden bir aramayı iptal etmek için ESC tuşuna basın.

Bulmak ve değiştirmek istediğiniz öğeler için joker karakterler

Not   

 • Joker karakter kullan onay kutusu seçiliyse, Word yalnızca belirttiğiniz tam metni bulur. Büyük/küçük harf eşleştir ve Yalnızca tam sözcükleri bul onay kutularının, bu seçeneklerin otomatik olarak etkinleştirilmiş olduğunu belirtecek şekilde kullanılamaz (soluk) olduğuna dikkat edin. Bu seçenekleri devre dışı bırakamazsınız.

 • Joker karakter olarak tanımlanmış bir karakteri aramak için, bir karakterden önce ters eğik çizgi (\) yazın. Örneğin, bir soru işareti bulmak için \? yazın.

 • Joker karakterleri ve metni gruplandırmak ve değerlendirme sırasını belirtmek parantez için kullanabilirsiniz. Örneğin, "önizleme" ve "önemseme" sözcüklerini bulmak için <(ön)*(me)> yazın.

 • \n joker karakterini bir ifadeyi aramak ve onu yeniden düzenlenmiş bir ifadeyle değiştirmek için kullanabilirsiniz. Örneğin, Aranan iletişim kutusuna (Mersin) (Sibel) yazın, Yeni değer kutusuna da, \2 \1 yazın. Word Mersin Sibel ifadesini bulacak ve Sibel Mersin ile değiştirecektir.

Bulunacak olan

Yazılacak olan

Örnek

Tek bir karakter

?

s?t sat ve set bulacaktır.

Karakter dizisi

*

s*t set ve saadet bulacaktır.

Sözcüğün başı

<

<(kül) küllük ve külüstür sözcüklerini bulabilir, ancak dökülen sözcüğünü bulmaz.

Sözcüğün sonu

>

(in)> derin ve serin sözcüklerini bulabilir, ancak ince sözcüğünü bulmaz.

Belirlenen karakterlerden biri

[ ]

s[eü]t set ve süt sözcüklerini bulur.

Bu aralıktaki herhangi bir karakter

[-]

[s-y]on son ve ton sözcüklerini bulur. Aralıklar artan düzende olmalıdır.

Köşeli ayracın içindeki aralıkta bulunanlar dışında herhangi bir karakter

[!x-z]

a[!a-k]ın alın ve atın sözcüğünü bulabilir, ancak akın sözcüğünü bulamaz.

Önceki karakterin veya ifadenin n kez yinelendiği yerler

{n}

sa{2}t saat sözcüğünü bulur, ancak sat sözcüğünü bulmaz.

Önceki karakterin veya ifadenin en az n kez yinelendiği yerler

{n,}

sa{1,}t sat ve saat sözcüklerini bulur.

Önceki karakterin veya ifadenin n ile m arasında yinelendiği yerler

{n,m}

10{1,3} 10, 100 ve 1000 bulur.

Önceki karakterin bir veya daha fazla yinelendiği yerler

@

fi@l fil ve fiil sözcüklerini bulur.

Sayfanın Başı

Harf, biçimlendirme, alan veya özel karakterler bulmak için kod kullanma

Harf, biçimlendirme, alan veya özel karakterler bulmak için aşağıdaki kodları kullanın. Bazı kodların yalnızca Joker karakter kullan seçeneği etkinleştirildiğinde veya devre dışı bırakıldığında kullanıldığını unutmayın.

Aranan kutusunda veya Yeni değer kutusunda çalışan kodlar

Bulunacak olan

Yazılacak olan

Paragraf işareti (Paragraf işareti

^p (Aranan kutusunda Joker karakter kullan seçeneği açık olduğunda çalışmaz) veya ^13

Sekme karakteri (Sekme karakteri)

^t veya ^9

ASCII karakter

^nnn, burada nnn karakter kodudur.

ANSI karakter

^0nnn, burada 0 sıfır, nnn de karakter kodudur.

Uzun tire ( — )

^+

Tire ( - )

^=

Şapka karakteri

^^

El ile satır sonu (El ile satır sonu)

^l veya ^11

Sütun sonu

^n veya ^14

Sayfa veya bölüm sonu

^12 (değiştirme sırasında sayfa sonu ekler)

El ile sayfa sonu 

^m (Joker karakter kullan seçeneği açık olduğunda bölüm sonlarını da bulup değiştirir)

Bölünemez boşluk (Bölünemez boşluk)

^s

Bölünemez tire (Bölünmez kısa çizgi)

^~

Seçmeli tire (seçmeli kısa çizgi)

^-

Yalnızca Aranan kutusunda çalışan kod (Joker karakter kullan açık olduğunda)

Bulunacak olan

Yazılacak olan

Resim veya grafik (yalnızca satır içi)

^g

Yalnızca Aranan kutusunda çalışan kodlar (Joker karakter kullan kapalı olduğunda)

Bulunacak olan

Yazılacak olan

Herhangi bir karakter

^?

Herhangi bir rakam

^#

Herhangi bir harf 

^$

Unicode karakter

^Unnnn, burada nnnn karakter kodudur.

Resim veya grafik (yalnızca satır içi)

^1

Dipnot işareti

^f veya ^2

Sonnot işareti 

^e

Alan 

^d

Açma alan ayracı (alan kodları görünür olduğunda)

^19

Kapatma alan ayracı (alan kodları görünür olduğunda)

^21

Açıklama

^a veya ^5

Bölüm sonu

^b

Uzun boşluk (Unicode)

^u8195

Boşluk (Unicode)

^u8194

Beyaz boşluk 

^w (herhangi bir normal veya bölünemez boşluk bileşimi ve sekme karakterleri)

Yalnızca Yeni değer kutusuyla çalışan kodlar

Bulunacak olan

Yazılacak olan

Microsoft Windows Pano içeriği

^c

Aranan kutusu içeriği

^&

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Word 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Dili değiştir