Metin veya Mac için Word'de biçimlendirme bulma ve değiştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Arama ve metni (uzun tireler gibi) özel karakterler ve belge öğeleri (örneğin, sayfa sonları) dahil olmak üzere, değiştirin. Özel (karakter ve paragraf biçimleri gibi) biçimlendirme, Stiller ve vurgulama için arama ve metni değiştirmeden biçimlendirmesini değiştirme. Metin için arama yaptığınızda, Word belgedeki tüm eşleşmeleri vurgular. Metni bulmak ve değiştirmek için joker karakterler de kullanabilirsiniz.

Belgede, arama kutusu Belgede aramak üzere metin girin , sağ üst köşesindeki sözcük veya tümcecik bulmak istediğiniz yazın ve Word sözcük veya tümceciği tüm belgedeki tüm örneklerini vurgular.

Bulunan metin değiştirmek için:

 1. Büyütece tıklayın, sonra da Değiştir’e tıklayın.

  Arama kutusunda Değiştir seçeneği vurgulu

 2. Şununla Değiştir kutusuna, diğerinin yerine geçecek yeni metni yazın.

 3. Tümü Değiştir veya Değiştir’e tıklayın.

  İpuçları : 

  • Ayrıca, basic açabilirsiniz Bul ve Değiştir bölmesi için klavye kısayolu CONTROL + h

  • Metin değiştirdiğinizde, değiştirmek yerine Tümünü Değiştir'iiyi bir fikirdir. Bu şekilde değiştirmeden önce her öğenin gözden geçirebilirsiniz.

Özel biçimlendirme içeren metni bulma, aşağıdakiler gibi kalın veya Biçim menüsünü kullanarak vurgulayın.

 1. Görünüm > Gezinti Bölmesi’ne tıklayın.

  Görünüm sekmesinde, Gezinti Bölmesi işaretli

 2. Gezinti Bölmesi’ndeki büyütece tıklayın.

 3. Ayarlar düğmesine tıklayın, sonra da Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

  Bul ve Değiştir kutusunda, Gelişmiş Bul ve Değiştir vurgulanmış

  Notlar : 

  • Tüm seçenekleri göstermek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunun altındaki oka tıklayın.

  • Şifreli e-posta

 4. Biçim menüsünde, istediğiniz seçeneği tıklatın.

  Biçimlendirme seçeneklerini gösterir

  Açılan ikinci iletişim kutusunda, istediğiniz seçenekleri belirleyin ve Tamam' ı tıklatın.

 5. Bul ve Değiştir iletişim kutusunda, Sonrakini Bul veya Tümünü Bul seçeneklerinden birine tıklayın.

Bul ve özel biçimlendirme içeren metni değiştirin, aşağıdakiler gibi kalın veya kullanabilirsiniz vurgulayın, Biçim menüsünü kullanarak.

 1. Görünüm > Gezinti Bölmesi’ne tıklayın.

  Görünüm sekmesinde, Gezinti Bölmesi işaretli

 2. Gezinti Bölmesi’ndeki büyütece tıklayın.

 3. Ayarlar düğmesine tıklayın, sonra da Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

  Bul ve Değiştir kutusunda, Gelişmiş Bul ve Değiştir vurgulanmış

 4. İletişim kutusunun en üstündeki Değiştir’e tıklayın.

  Notlar : 

  • Tüm seçenekleri göstermek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunun altındaki oka tıklayın.

  • Şifreli e-posta

 5. Aranan kutusuna bulmak istediğiniz metni yazın.

 6. Biçim menüsünde, bulmak istediğiniz biçimlendirmeyi seçin.

  Biçimlendirme seçeneklerini gösterir

  Açılan ikinci iletişim kutusunda, istediğiniz seçenekleri belirleyin ve Tamam' ı tıklatın.

 7. Şununla değiştir’in yanındaki kutuya tıklayın.

 8. Biçim menüsünde, yeni biçimi seçin. İkinci bir iletişim kutusu görüntülenirse, istediğiniz biçimleri seçin ve Tamam’a tıklayın.

 9. Değiştir, Tümünü Değiştir veya Sonrakini Bul seçeneklerinden birine tıklayın.

 1. Görünüm > Gezinti Bölmesi’ne tıklayın.

 2. Gezinti Bölmesi’ndeki büyütece tıklayın.

 3. Ayarlar düğmesine tıklayın, sonra da Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

  Bul ve Değiştir kutusunda, Gelişmiş Bul ve Değiştir vurgulanmış

  Notlar : 

  • Tüm seçenekleri göstermek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunun altındaki oka tıklayın.

  • Şifreli e-posta

 4. Özel menüsünde, bulmak istediğiniz özel karaktere tıklayın.

  Özel karakterleri bulma

 5. Sonrakini Bul'a tıklayın.

 1. Görünüm > Gezinti Bölmesi’ne tıklayın.

  Görünüm sekmesinde, Gezinti Bölmesi işaretli

 2. Gezinti Bölmesi’ndeki büyütece tıklayın.

 3. Ayarlar düğmesine tıklayın, sonra da Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

  Bul ve Değiştir kutusunda, Gelişmiş Bul ve Değiştir vurgulanmış

  Notlar : 

  • Tüm seçenekleri göstermek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunun altındaki oka tıklayın.

  • Şifreli e-posta

 4. Bul ve Değiştir iletişim kutusunun üstünde, Değiştir ' i tıklatın ve sonra Aranan kutusuna tıklatın, ancak orada hiçbir şey yazmayın. Özel karakter seçtiğinizde, daha sonra Word otomatik olarak karakter kodu kutusunda için koyarsanız.

  Not : Tüm seçenekleri göstermek için Bul ve Değiştir iletişim kutusunun altındaki oka tıklayın.
  Şifreli e-posta

 5. Özel menüsünde, bulmak istediğiniz özel karaktere tıklayın.

 6. Şununla değiştir kutusuna tıklayın.

 7. Özel menüsünde yerine kullanmak istediğiniz özel karaktere tıklayın.

 8. Değiştir veya Sonrakini Bul’a tıklayın.

 1. Görünüm > Gezinti Bölmesi’ne tıklayın.

  Görünüm sekmesinde, Gezinti Bölmesi işaretli

 2. Gezinti Bölmesi’ndeki büyütece tıklayın.

 3. Ayarlar düğmesine tıklayın, sonra da Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

  Bul ve Değiştir kutusunda, Gelişmiş Bul ve Değiştir vurgulanmış

 4. Joker karakter kullan onay kutusunu seçin.

  Joker karakter kullan onay kutusunu görmüyorsanız, Daha fazla seçenek için aşağı ok ' ı tıklatın.

 5. Özel menüsünü tıklatın, bir joker karaktere tıklayın ve sonra Aranan kutusuna ek metni yazın.

  Bul ve Değiştir iletişim kutusunda joker karakter kullanma

 6. Sonrakini Bul'a tıklayın.

  İpuçları : 

  • Devam eden bir aramayı iptal etmek için COMMAND + NOKTA tuşlarına basın.

  • Özel açılır menüsünden bir öğe seçmek yerine, joker karakteri doğrudan Aranan kutusuna da girebilirsiniz.

  • Joker karakter olarak tanımlanmış bir karakteri aramak için, karakterin önüne bir ters eğik çizgi (\) koyun. Örneğin, soru işaretini aramak için \? yazın.

  • Joker karakterleri ve metni gruplandırmak ve değerlendirme sırasını belirtmek için ayraç kullanabilirsiniz. Örneğin, "önizleme" ve "önemseme" sözcüklerini bulmak için <(ön)*(me)> araması yapın.

  • İfade ve kullanılması için arama yapabilirsiniz \ arama dizesini düzenlenmiş bir ifadeyle değiştirmek için joker karaktern . Örneğin, Aranan kutusunda hem de \2 \1resimle kutusunda (Newman) (Belinda) yazın. Word "Newman Belinda" bulma ve "İle Belinda Newman." değiştirme

 7. Bulunan metin değiştirmek için:

  1. Değiştir sekmesine tıklayın ve sonra da Yeni değer kutusuna tıklayın.

  2. Özel’e tıklayın ve sonra Yeni değer kutusuna ek metni yazın.

  3. Tümünü Değiştir, Değiştirveya Sonrakini Bul'atıklayın.

   İpucu : Metin değiştirdiğinizde, değiştirmek yerine Tümünü Değiştir'iiyi bir fikirdir. Böylece emin olmak için her değiştirmeyi onaylamak doğru değil.

Aşağıdaki joker karakterlerden herhangi birini kullanarak bir arama tanımlayabilirsiniz.

Bulunan

Kullanılan

Örneğin

Tek bir karakter

?

s?t girişi "süt" ve "set" sözcüklerini bulur.

Herhangi bir karakter dizesi

*

t*k girişi "tek" ve "tarak" sözcüklerini bulur.

Belirtilen karakterlerden biri

[ ]

t[ae]n "tan" ve "ten" sözcüklerini bulur.

Bu aralıktaki herhangi bir karakter

[-]

[s-y]eni girişi "seni", "teni" ve "yeni" sözcüklerini bulur.

Aralıklar artan düzende olmalıdır.

Köşeli ayracın içinde bulunanlar dışındaki herhangi bir karakter

[!]

s[!a]na girişi "sena" ve "sina" sözcüklerini bulur ancak "sana" sözcüğünü bulmaz.

Köşeli ayracın içindeki aralıkta bulunanlar dışında herhangi bir karakter

[!x-z]

t[!a-m]p girişi "top" ve "tüp" sözcüklerini bulur ancak "tıp" veya "tip" sözcüğünü bulmaz.

Aralıklar artan düzende olmalıdır.

Karakterin veya ifadenin tam olarak n kez yinelendiği yerler

{ n}

bel{2}i girişi "belli" sözcüğünü bulur ancak "beli" sözcüğünü bulmaz.

Karakterin veya ifadenin en az n kez yinelendiği yerler

{ n,}

bel{1,} girişi "beli" ve "belli" sözcüklerini bulur.

Karakterin veya ifadenin yinelenme aralığı

{ n, n}

10{1,3} girişi "10", "100" ve "1000" rakamlarını bulur.

Karakterin veya ifadenin bir veya birden çok kez yinelenmesi

@

ka@n girişi "kan" ve "kaan" sözcüklerini bulur.

Sözcüğün başı

<

<(mat) girişi "matematik" ve "matkap" sözcüklerini bulur ancak "şamata" sözcüğünü bulamaz.

Sözcüğün sonu

>

(in)> girişi "in" ve "derin" sözcüklerini bulur ancak "incelik" sözcüğünü bulamaz.

 1. Arama alanına Word'e Arama Alanı , bulmak istediğiniz sözcük veya tümceciği yazın.

  Word sözcük veya tümceciğin belgedeki tüm örneklerini vurgular.

 2. Bulunan metin değiştirmek için:

  1. Büyüteç açılır menüsünde, Değiştir’e tıklayın.

   Arama açılan menüsü

   Veya, klavye kısayolu KOMUTU COMMAND + ÜST KRKT + h kullanın

  2. Şununla Değiştir kutusuna, diğerinin yerine geçecek yeni metni yazın.

  3. Tümünü Değiştir, Değiştir veya Bul’a tıklayın.

  İpuçları : 

  • Metin değiştirirken, Tümünü Değiştir yerine Değiştir’e tıklamak daha uygun olur. Böylece, doğru olduğundan emin olmak için her bir değişikliği onaylayabilirsiniz.

  • Devam eden bir aramayı iptal etmek için COMMAND + NOKTA tuşlarına basın.

 1. Düzen menüsünde, Bul seçeneğine gidin ve Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

 2. Biçim açılan menüsünde, bulmak istediğiniz biçimlere tıklayın.

  Biçim açılır menüsünü göremiyorsanız, Ok düğmesi öğesine tıklayın.

 3. İkinci bir iletişim kutusu görüntülenirse, istediğiniz biçimleri seçin ve Tamam’a tıklayın.

 4. Sonrakini Bul’a tıklayın.

  İpuçları : 

  • Önceki bir aramayı seçmek için, Önceki arama düğmesi öğesine tıklayın.

  • Devam eden bir aramayı iptal etmek için COMMAND + NOKTA tuşlarına basın.

 5. Bulunan metin değiştirmek için:

  1. Değiştir sekmesinde, Şununla değiştir’in yanındaki kutuya tıklayın.

  2. Biçim açılan menüsünde, değiştirmek istediğiniz biçimlere tıklayın.

  3. İkinci bir iletişim kutusu görüntülenirse, istediğiniz biçimleri seçin ve Tamam’a tıklayın.

  4. Tümünü Değiştir, Değiştir veya Bul’a tıklayın.

   İpucu : Metin değiştirirken, Tümünü Değiştir yerine Değiştir’e tıklamak daha uygun olur. Böylece, doğru olduğundan emin olmak için her bir değişikliği onaylayabilirsiniz.

 1. Standart araç çubuğunda, Kenar çubuğunu göster veya gizle  Kenar Çubuğu Düğmesi ’ye tıklayın.

 2. Kenar çubuğunda, Bul ve Değiştir'e Bul ve Değiştir düğmesi tıklayın.

 3. Arama seçenekleri açılan menüsünde Arama seçenekleri düğmesi , Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

 4. Özel açılan menüsünde, istediğiniz özel karaktere tıklayın.

  Özel açılır menüsünü göremiyorsanız, Ok düğmesi öğesine tıklayın.

 5. Sonrakini Bul’a tıklayın.

  İpuçları : 

  • Önceki bir aramayı seçmek için, Önceki arama düğmesi öğesine tıklayın.

  • Devam eden bir aramayı iptal etmek için COMMAND + NOKTA tuşlarına basın.

 6. Değiştirilecek işaretleri veya karakterleri, Tümünü Değiştir, Değiştirveya Bul'atıklayın buldu.

  İpucu : Metin değiştirirken, Tümünü Değiştir yerine Değiştir’e tıklamak daha uygun olur. Böylece, doğru olduğundan emin olmak için her bir değişikliği onaylayabilirsiniz.

 1. Düzen menüsünde, Bul seçeneğine gidin ve Gelişmiş Bul ve Değiştir’e tıklayın.

 2. Joker karakter kullan onay kutusunu seçin

  Joker karakter kullan onay kutusunu görmüyorsanız, Ok düğmesi ögesine tıklayın.

 3. Özel açılır menüsünde bir joker karaktere tıklayın ve sonra Aranan kutusuna ek metni yazın.

 4. Sonrakini Bul'u tıklatın.

  İpuçları : 

  • Devam eden bir aramayı iptal etmek için COMMAND + NOKTA tuşlarına basın.

  • Özel açılır menüsünden bir öğe seçmek yerine, joker karakteri doğrudan Aranan kutusuna da girebilirsiniz.

  • Joker karakter olarak tanımlanmış bir karakteri aramak için, karakterin önüne bir ters eğik çizgi (\) koyun. Örneğin, soru işaretini aramak için \? yazın.

  • Joker karakterleri ve metni gruplandırmak ve değerlendirme sırasını belirtmek için ayraç kullanabilirsiniz. Örneğin, "önizleme" ve "önemseme" sözcüklerini bulmak için <(ön)*(me)> araması yapın.

  • İfade ve kullanılması için arama yapabilirsiniz \ arama dizesini düzenlenmiş bir ifadeyle değiştirmek için joker karaktern . Örneğin, Aranan kutusunda hem de \2 \1resimle kutusunda (Newman) (Belinda) yazın. Word "Newman Belinda" bulma ve "İle Belinda Newman." değiştirme

 5. Bulunan metin değiştirmek için:

  1. Değiştir sekmesine tıklayın ve sonra da Yeni değer kutusuna tıklayın.

  2. Özel’e tıklayın ve sonra Yeni değer kutusuna ek metni yazın.

  3. Tümünü Değiştir, Değiştir veya Bul’a tıklayın.

   İpucu : Metin değiştirirken, Tümünü Değiştir yerine Değiştir’e tıklamak daha uygun olur. Böylece, doğru olduğundan emin olmak için her bir değişikliği onaylayabilirsiniz.

Aşağıdaki joker karakterlerden herhangi birini kullanarak bir arama tanımlayabilirsiniz.

Bulunan

Kullanılan

Örneğin

Tek bir karakter

?

s?t girişi "süt" ve "set" sözcüklerini bulur.

Herhangi bir karakter dizesi

*

t*k girişi "tek" ve "tarak" sözcüklerini bulur.

Belirtilen karakterlerden biri

[ ]

t[ae]n "tan" ve "ten" sözcüklerini bulur.

Bu aralıktaki herhangi bir karakter

[-]

[s-y]eni girişi "seni", "teni" ve "yeni" sözcüklerini bulur.

Aralıklar artan düzende olmalıdır.

Köşeli ayracın içinde bulunanlar dışındaki herhangi bir karakter

[!]

s[!a]na girişi "sena" ve "sina" sözcüklerini bulur ancak "sana" sözcüğünü bulmaz.

Köşeli ayracın içindeki aralıkta bulunanlar dışında herhangi bir karakter

[!x-z]

t[!a-m]p girişi "top" ve "tüp" sözcüklerini bulur ancak "tıp" veya "tip" sözcüğünü bulmaz.

Aralıklar artan düzende olmalıdır.

Karakterin veya ifadenin tam olarak n kez yinelendiği yerler

{ n}

bel{2}i girişi "belli" sözcüğünü bulur ancak "beli" sözcüğünü bulmaz.

Karakterin veya ifadenin en az n kez yinelendiği yerler

{ n,}

bel{1,} girişi "beli" ve "belli" sözcüklerini bulur.

Karakterin veya ifadenin yinelenme aralığı

{ n, n}

10{1,3} girişi "10", "100" ve "1000" rakamlarını bulur.

Karakterin veya ifadenin bir veya birden çok kez yinelenmesi

@

ka@n girişi "kan" ve "kaan" sözcüklerini bulur.

Sözcüğün başı

<

<(mat) girişi "matematik" ve "matkap" sözcüklerini bulur ancak "şamata" sözcüğünü bulamaz.

Sözcüğün sonu

>

(in)> girişi "in" ve "derin" sözcüklerini bulur ancak "incelik" sözcüğünü bulamaz.

Ayrıca bkz.

Metin ve diğer verileri Windows için Word bulma ve değiştirme

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×