Metin dosyasındaki verileri alma veya bağlama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

İki yolla Access içine metin dosyasından verileri getirebilirsiniz. Access içinden düzenleyebileceğiniz verilerin bir kopyasını istiyorsanız, dosyayı yeni veya varolan bir tabloya Metin Alma Sihirbazı'nı kullanarak alın. Daha zengin sorgulama ve raporlama için en son kaynak verileri Access içinden görüntülemek istiyorsanız, metin dosyasına bağlantı metin Bağlama Sihirbazı kullanarak, veritabanınızdaki oluşturun.

Bu makalede alın ve bu sihirbazların kullanarak bir metin dosyasına bağlantı işlemleri anlatılmaktadır.

Bu makalede

Metin dosyaları ve desteklenen biçimler hakkında

Metin dosyasından verileri içeri aktarma

Başka ne alma konusunda bilmeliyim?

İçeri aktarılan bir tabloda eksik veya yanlış değerlerle ilgili sorun giderme

Bir metin dosyasına bağlama

#Num giderme! ve bağlantılı bir tabloda hatalı değerler

Metin dosyaları ve desteklenen biçimler hakkında

Bir metin dosyası harfler ve sayılardan, gibi biçimlendirilmemiş okunabilir karakterler içeriyor ve sekmeler, satır beslemeler ve satır başı gibi özel karakterleri verir. Access aşağıdaki dosya adı uzantıları destekler — .txt, .csv, .asc, ve. sekmesi.

Bir metin dosyası içeri aktarma veya bağlama için kaynak dosyası olarak kullanmak için dosyasının içeriğini içeri aktarma ve bağlama sihirbazlar içeriği ve alanları (sütunlar) topluluğu her kayda kayıtları (satırlar) kümesi halinde bölebilirsiniz şekilde düzenlenmiş olması gerekir. Düzgün bir şekilde düzenlenen metin dosyaları iki türden birine ayrılır:

 • Sınırlandırılmış dosyalar    Sınırlandırılmış bir dosyayı, her kaydın ayrı bir satırda görüntülenir ve alanları ayırıcı olarak adlandırılan bir tek karakter tarafından ayrılır. Sınırlayıcı olmayan boşluk, sekme, noktalı virgül, virgül, örneğin alan değerlerini görünür ve benzeri herhangi bir karakter olabilir. Virgülle ayrılmış metin örneği verilmiştir.

  1,Company A,Anna,Bedecs,Owner
  2,Company C,Thomas,Axen,Purchasing Rep
  3,Company D,Christina,Lee,Purchasing Mgr.
  4,Company E,Martin,O’Donnell,Owner
  5,Company F,Francisco,Pérez-Olaeta,Purchasing Mgr.
  6,Company G,Ming-Yang,Xie,Owner
  7,Company H,Elizabeth,Andersen,Purchasing Rep
  8,Company I,Sven,Mortensen,Purchasing Mgr.
  9,Company J,Roland,Wacker,Purchasing Mgr.
  10,Company K,Peter,Krschne,Purchasing Mgr.
  11,Company L,John,Edwards,Purchasing Mgr.
  12,Company M,Andre,Ludo,Purchasing Rep
  13,Company N,Carlos,Grilo,Purchasing Rep
 • Sabit genişlikli dosyalar    Sabit genişlikli dosyasında, her kaydın ayrı bir satırda görüntülenir ve her alanın genişliğini kayıtları tutarlı olarak kalır. Örneğin, her kaydın ilk alanını her zaman yedi karakter uzunluğunda, ikinci alanın her kaydın her zaman 12 karakterden uzun, vb.. Alan değerini gerçek uzunluğunu kayıttan kayda değişiyorsa, gerekli genişliği yetersiz giren değerleri izleyen boşluk karakteri ile doldurulmalıdır gerekir. Sabit genişlikte metin örneği verilmiştir.

  1  Company A  Anna    Bedecs     Owner      
  2 Company C Thomas Axen Purchasing Rep
  3 Company D Christina Lee Purchasing Mgr.
  4 Company E Martin O’Donnell Owner
  5 Company F Francisco Pérez-Olaeta Purchasing Mgr.
  6 Company G Ming-Yang Xie Owner
  7 Company H Elizabeth Andersen Purchasing Rep
  8 Company I Sven Mortensen Purchasing Mgr.
  9 Company J Roland Wacker Purchasing Mgr.
  10 Company K Peter Krschne Purchasing Mgr.
  11 Company L John Edwards Purchasing Mgr.
  12 Company M Andre Ludo Purchasing Rep
  13 Company N Carlos Grilo Purchasing Rep

Sayfanın Başı

Metin dosyasından verileri içeri aktarma

Amacınız Access veritabanındaki bir metin dosyasına veya tüm verileri depolamak için ise, yeni bir tabloya dosyasının içeriğini içeri aktarma veya verileri varolan bir tabloya gerekir. Görüntüleyebilir ve içeri aktarılan verileri düzenlemek ve verilerde yaptığınız değişiklikler kaynak metin dosyasının etkilemez.

İçeri aktarma işlemi sırasında kaynak dosyanın nasıl düzenlenir ve yeni bir tablo oluşturmak veya var olan bir tabloya veri eklemek isteyip istemediğinizi belirtebilirsiniz.

İpucu : Tabloları veya veritabanı nasıl yapılandırıldığını bilmiyorsanız, bir veritabanındaki tablolar Oluştur veya veritabanı tasarımında temel bilgilermakalelerine bakın.

İçeri aktarma işlemini sonunda, içeri aktarma işleminin ayrıntılarını belirtim olarak kaydetmek, seçebilirsiniz. İçeri aktarma belirtimini, yaşıyorsunuz daha sonra işlemi yineleyin yardımcı olan her zaman metin Alma Sihirbazı'nı aracılığıyla adım.

Bir metin dosyası Access'e aktarmak için genel senaryolar

Normalde, şu nedenlerden dolayı Access'e metin veri aktarma:

 • Access tarafından tanınan değil biçiminde bazı verilerinizin olduğu ve bu verileri veritabanlarınızı birini kullanmak istediğiniz. İlk kaynak verileri bir metin dosyası olarak dışarı aktarın ve sonra bir Access tablosuna metin dosyasının içeriğini içeri aktarın.

 • Verilerinizi yönetmek için Access kullanın, ancak farklı bir programın kullanıcılarından metin biçimindeki düzenli olarak veri alma. Verileri düzenli aralıklarla alın ve emek ve zaman kaydetmek için içeri aktarma işlemi daha verimli kullanmak istiyorsanız.

Not : Access'te ( Tüm dosyaları iletişim kutusunda Dosya türü liste kutusu değiştirerek ve sonra metin dosyanızı seçerek) bir metin dosyası açtığınızda, Access bağlantı metin yerine metin dosyasına bağlantı oluşturmak izin veren Sihirbazı ' nı başlatır ben mporting içeriğini. İlişkilendirme içeriğini alma dan farklıdır. Metin dosyalara bağlanma hakkında daha fazla bilgi için bir metin dosyasına bağlantı, bu makalede bölümüne bakın.

Kaynak dosya hazırlama

 1. Kaynak dosyayı Not Defteri gibi bir metin düzenleyicisinde açın.

  Not : Tek bir dosya bir içeri aktarma işlemi sırasında içeri aktarabilirsiniz. Birden çok dosyayı içeri aktarmak için her dosya için içeri aktarma işlemini yineleyin.

 2. Kaynak dosya içeriğini gözden geçirin ve bu tabloda açıklanan eylemleri.

  Öğe

  Açıklama

  Sınırlandırılmış veya sabit genişlikli

  Dosya biçimlerinden birini tutarlı bir şekilde uyduğundan emin olun. Dosyayı sınırlanmış ise, ayırıcı tanımlayın. Sabit genişlikli alanlar dosyası varsa, her bir alanın her kayıtta aynı genişlikte olduğundan emin olun.

  Metin belirleyicileri

  Bazı sınırlandırılmış dosyalarda aşağıda gösterildiği gibi tek veya çift tırnak işareti içine alınırlar alan değerlerini içeriyor olabilir:

  • "Kerim Hanif", 25, 4/5/2017, "İstanbul"

  • "Daniel Brunner", 27,2018, "Ankara"

  Bir alan değerini kapsayan karakteri metin Belirleyicisi adı verilir. Metin Belirleyicileri zorunlu değildir, ancak bunlar birini doğru ise temel şunlardır:

  • Alan sınırlayıcısı alan değerlerinin parçası olarak görünüyorsa. Örneğin, alan sınırlayıcısı olarak virgül kullanılıyorsa ve İstanbul, Adana geçerli bir alan değeriyse, değeri buradaki gibi bir çift belirleyici içine almanız gerekir: "İstanbul, Adana"

  • Access'in 0452934 ve 0034539 gibi metin olmayan karakterlerle metin gibi işlem yapmasını ve bunları bir Metin alanında depolamasını isterseniz.

  İçeri aktarma işlemi sırasında dosyayı niteleyici kullanır ve bu durumda, Niteleyici olarak davranan karakteri belirtin olup olmadığını, belirtebilirsiniz.

  Aynı metin Belirleyicisi dosyanın tamamında kullanılır ve yalnızca metin değerlerini Belirleyicileri çifti alınırlar emin olun.

  Alan sayısı

  Kaynak alan sayısı 255 aşmamalıdır — Access bir tabloda 255'ten fazla alanları destek yapamazsınız.

  Kayıtları ve değerleri atlama

  Yalnızca bir metin dosyası bölümünde ilgileniyorsanız, içeri aktarma işlemini başlatmadan önce kaynak dosyayı düzenleyin. İçeri aktarma işlemi sırasında kayıtları atlayamazsınız.

  Yeni bir tabloya verileri ekliyorsanız, belirli alanları atlayabilirsiniz, ancak varolan bir tabloya içeriği ekleyerek, bu seçenek kullanılamaz. Varolan tabloya veri Ekle açtığınızda, kaynak verilerin yapısıyla hedef tablo yapısını aynı olmalıdır. Başka bir deyişle, kaynak verileri hedef tabloya aynı sayıda sütun olması gerekir ve kaynak verilerin veri türleri hedef tablo veri türlerini eşleşmelidir.

  Boş satırlar ve alanlar

  Delete all unnecessary blank lines in the file. If there are blank fields, try to add the missing data. If you are planning to append the records to an existing table, make sure the corresponding field in the table accepts null values. A field will accept null values if its Required field property is set to No and its ValidationRule property setting doesn't prevent null values.

  Yabancı karakterler

  Sekme, satır besleme ve satır başı gibi fazlalık karakterleri gözden geçirin ve kaldırın.

  Veri türleri

  İçeri aktarma sırasında hatalardan kaçınmak için aynı tür verinin her satırda her kaynak alan içerdiğinden emin olun. Access tablodaki alanlar veri türünü belirlemek için bir dosyanın ilk 25 satırları tarar. İlk 25 kaynak satırları alanlar içinde farklı veri türünde değerler karıştırmayın emin olun öneririz. Ayrıca, bu metin olmayan değerler emin olun metin değerleri tek veya çift tırnak işareti içine alınırlar olarak kabul edilir üzeresiniz.

  Kaynak dosya 25 satır takip satırların karma değerlerini içeriyorsa, içeri aktarma işlemini bunları atlayın hala veya yanlış dönüştürün. Sorun giderme bilgileri için bu makalenin devamındaki giderme eksik veya yanlış değerleri içeri aktarılan bir tabloda, bölümüne bakın.

  Alan adları

  Dosyayı alanların adları içermiyorsa sınırlandırılmış metin dosyaları için onu ilk satıra yerleştirmeyi iyi uygulamadır. İçeri aktarma işlemi sırasında Access ilk satırdaki değerler alan adları olarak işle belirtebilirsiniz. Sabit genişlikte metin dosyası aldığınızda, Access size değerleri ilk satırda alan adı olarak kullanmanın seçeneği vermez.

  Not : When you append a delimited text file to an existing table, ensure that the name of each column exactly matches the name of the corresponding field. If the name of a column is different from the name of the corresponding field in the table, the import operation fails. To find the names of the fields, open the destination table in Design view.

 3. Close the source file, if it is open. Keeping the source file open might result in data conversion errors during the import operation.

Start the import process in Access

 1. İçeri aktarılan verileri depolanacak Access veritabanını açın. Varolan veritabanlarınızı hiçbirini verileri depolamak istemiyorsanız, boş bir veritabanı oluşturun.

 2. İçeri aktarma işlemini başlatmadan önce, verileri yeni veya var olan bir tabloda depolayacağınıza karar verin.

  • Create new table    If you choose to store the data in a new table, Access creates a table and adds the imported data to it. If a table with the specified name already exists, Access overwrites the contents of the table with the imported data.

  • Append to an existing table    If you are adding the data to an existing table, the import process appends the data to the specified table.

   As you proceed, remember that most append operations fail because the source data does not match the structure and field settings of the destination table. To avoid this, open the table in Design view, and review the following:

   • First row    If the first row of the source text file does not contain field names, make sure the position and data type of each column matches those of the corresponding field in the table. For delimited text files, if the first row contains column headings, the order of columns and fields need not match, but the name and data type of each column must exactly match those of its corresponding field. When you import fixed-width text files, Access does not give you the option of using the values in the first row as the field name.

   • Missing or extra fields    If one or more fields are not in the destination table, add them before you start the import operation. However, if the destination table contains fields that don't exist in the source file, you need not delete them from the table as long as they accept null values.

    İpucu : A field will accept null values if its Required field property is set to No and its ValidationRule property setting doesn't prevent null values.

   • Primary key    If the table contains a primary key field, the source file must contain a column that contains values that are compatible with the primary key field. In addition, the imported key values must be unique. If an imported record contains a primary key value that already exists in the destination table, the import operation displays an error message. You must edit the source data so that it contains unique key values and then start the import operation again.

   • Indexed fields    If the Indexed property of a field in the table is set to Yes (No Duplicates), the corresponding column in the source text file must contain unique values.

 3. The location of the import/link text wizard differs slightly depending upon your version of Access. Choose the steps that match your Access version:

  • If you're using the latest version of the Office 365 subscription version of Access, on the External Data tab, in the Import & Link group, click New Data Source > From File > Text File.

  • If you're using Access 2016, Access 2013, or Access 2010, on the External Data tab, in the Import & Link group, click Text File.

  • If you're using Access 2007, on the External Data tab, in the Import group, click Text File.

 4. Access opens the Get External Data – Text File dialog box.

  İçeri aktarma, eklemek veya bir metin dosyasına bağlanmak için seçin.

 5. In the Get External Data - Text File dialog box, in the File name box, type the name of the source file.

 6. İçeri aktarılan verileri nasıl depolamak istediğinizi belirtin.

  • Verileri yeni bir tabloda depolamak için, Kaynak verileri geçerli veritabanında yeni bir tabloya aktar öğesini seçin. Daha sonra bu tabloya bir ad vermeniz istenecektir.

  • To append the data to an existing table, select Append a copy of the records to the table and then select a table from the drop-down list.

   Not : To link to the data source by creating a linked table, see the section Link to a text file, later in this article.

 7. Tamam’a tıklayın.

  Access dosyasının içeriğini tarar ve dosyayı düzenli nasıl önerir. Dosyayı alanları ayırmak için bir sınırlayıcı kullanıyorsa, sınırlandırılmış seçeneği seçili olduğundan emin olun. Sabit genişlikli alanlar dosyası varsa, Sabit genişlikli seçeneği seçili olduğundan emin olun. Dosyanızın sabit genişlikli veya sınırlandırılmış alanları olup olmadığı hakkında belirsiz iseniz, hazırla kaynak dosyanınönceki bölümüne bakın.

  Not : If the source text file contains tabs or other special characters, these are represented in the Import Text Wizard as small boxes between the columns of data.

 8. İleri'ye tıklayın.

  The information that the wizard displays depends on whether you select the Delimited option or the Fixed-Width option.

  Delimited

  Seçin veya alan değerlerini - sekme, noktalı virgül, virgül, boşluk veya diğer sınırlandıran karakteri belirtin. Dosya kullanıcıların Metin Belirleyicisi kutusunda, bir metin Belirleyicisi seçeneğini belirlerseniz çift tırnak işareti ("") veya tek tırnak işareti ('). Kaynak dosyanın ilk satırı alan adlarını içeriyorsa, ilk satırı alan adlarını içeren onay kutusunu seçin. Sonra İleri' yi tıklatın.

  Sabit genişlikli

  Sihirbaz dosyasının içeriğini görüntüler. Access verileri sütunlar halinde bir yapı algılarsa, alanları ayırmak için verileri dikey çizgiler yerleştirir. Sihirbaz tarafından önerilen yapısını gözden geçirin ve gerekirse, ekleme, kaldırma veya satırları ayarlamak için Sihirbazı sayfadaki yönergeleri izleyin. Sonra İleri' yi tıklatın.

 9. Veri eklemeyi seçerseniz, adım 13'e atlayın. Yeni bir tabloya veri alıyorsanız, İleri' yi tıklatın. Bu noktada, sihirbazda görüntülenen alanı özelliklerini gözden geçirmeniz gerekir.

  Not : The wizard page on which you can specify information about fields you are importing is not displayed if you are appending records to an existing table.

 10. Click a column in the lower half of the wizard page to display the corresponding field's properties. Review and change, if you want, the name and data type of the destination field.

  Access reviews the first 25 rows in each column to suggest the default data type for the corresponding field. If there are different types of values, such as text and numeric values, in the first 25 rows of a column, the wizard suggests a data type that is compatible with all or most of the values in the column — that is often the Text data type. Although you can choose a different data type, remember that values that are not compatible with the data type you choose are either ignored or converted incorrectly. For more information about how to correct missing or incorrect values, see the section Troubleshoot missing or incorrect values in an imported table, later in this article.

 11. To create an index on the field, set Indexed to Yes. To altogether skip a source column, select the Do not import field (Skip) check box. Then click Next.

 12. If the records are being added to a new table, the wizard prompts you to specify a primary key for the table. If you select Let Access add primary key, Access adds an AutoNumber field as the first field in the destination table, and automatically populates it with unique IDs, starting with 1. Click Next.

  Not : Varolan bir tabloya kayıt ekleme, içeri aktarılan alanlar hakkında bilgi belirtmek sihirbaz sayfasının görüntülenmez.

 13. Access displays the final page of the wizard. If you are importing records into a new table, specify a name for the destination table. In the Import to Table box, type a name for the table. If the table already exists, a prompt asks you whether you want to overwrite the existing contents of the table. Click Yes to continue or No to specify a different name for the destination table.

  What is the Advanced button used for?

  The Advanced button in the Import Text Wizard allows you to create or open an import specification in the format used by earlier versions of Access. Unless you have import specifications from earlier versions of Access (before Access 2007), we recommend that you do not use the Advanced button. Instead, if you want to save the details of this import operation, you can learn more about this procedure in the next section.

 14. Click Finish to import the data.

  Access attempts to import the data. If any of the data is imported, the wizard displays a dialog box that tells you the status of the import operation. Conversely, if the operation completely fails, Access displays the error message An error occurred trying to import file.

 15. Open the destination table in Datasheet view. Compare the data in the table with the source file, and make sure the data appears to be correct.

What else should I know about importing?

İçeri aktarılan bir tabloda eksik veya yanlış değerlerle ilgili sorun giderme

Dosyayı içeri aktarmak için çalışırken bir hata oluştubir ileti görürseniz, içeri aktarma işlemini tamamen başarısız oldu. Tersi durumda, içeri aktarma işlemini işleminin ayrıntılarını kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar sayfa görüntüleniyorsa, işlemi tüm veya bazı verileri içeri aktarmak yönetilen. Durum iletisi de içeri aktarma işlemi sırasında oluşan hatalar açıklamasını içeren hata günlüğü tablonun adını bahsetmeler.

Durum iletisi başarılı bir işlemi gösterir bile, tabloyu kullanmaya başlamadan önce her şeyin doğru olduğundan emin olmak için tablo yapısını ve içeriğini gözden geçirmeniz gereken olduğunu dikkate almak önemlidir.

Hedef Tablo tüm verileri başarıyla varsa tabloya eklenip görmek için veri sayfası görünümünde açın. Tabloyu Tasarım görünümünde veri türünü ve diğer alanların özellik ayarları gözden geçirmek için sonra açmalısınız.

Aşağıdaki tabloda eksik veya yanlış değerleri düzeltmek için uygulayabileceğiniz adımlar açıklanmaktadır.

İpucu : While troubleshooting, if you find just a few missing values, you can add them directly to the table in Datasheet view. On the other hand, if you find entire columns or large number of values either missing or not imported properly, correct the problem in the source file. When you think you have corrected all known problems, repeat the import operation.

Sorun

Çözüm

-1 veya 0 değerleri

Kaynak dosyada, yalnızca Doğru veya Yanlış değerlerini veya yalnızca Evet veya Hayır değerlerini içeren bir alan varsa ve alan için Evet/Hayır veri türünü seçtiyseniz, tabloda -1 ve 0 görürsünüz. Tabloyu Tasarım görünümünde açın ve Biçim özelliğini Doğru/Yanlış veya Evet/Hayır olarak ayarlayın.

Birden çok değerli alanlar

Access bir alanda birden fazla değer alma desteklemez. Değer listesini tek bir değer işlem görür ve noktalı virgülle ayrılmış bir metin alanı yerleştirilir.

Kesilmiş veriler

Veri sütundaki kesilmiş görüntülenirse, veri sayfası görünümünde sütun genişliğini artırmayı deneyin. Genişliğini artırma sorununuzu çözmezse, onu çiftiçin ayarlanan zaman bir sayısal alanın veri türünü Uzun tamsayı olarak ayarlandığını neden olabilir.

Birincil anahtarda veya dizine eklenmiş alanlarda eksik veri

İçeri aktardığınız kayıt hedef tablonun birincil anahtar alanı veya sıralı özelliği Evet (yineleme yok) olarak ayarlı Access veritabanında bulunan bir alanı depolanan yapamazsınız yinelenen değerler içeriyor. Kaynak dosyadaki yinelenen değerleri kaldırın ve yeniden almayı deneyin.

Boş değerler

Tabloyu Veri Sayfası görünümünde açtığınızda, bazı alanların boş olduğunu görebilirsiniz. Tabloda olabilecek boş değerleri en aza indirmek veya ortadan kaldırmak için aşağıdakileri yapın:

 • İlk 25 kaynak satır farklı veri türlerinde değerler içeriyorsa, kaynak dosyayı açın ve satırları ilk 25 satırları karma değerleri alanlardan hiçbirini içermeyen emin olmak için yeniden yerleştirin. Sonra yeniden içeri aktarmayı deneyin.

 • Metin olarak depolamak istediğiniz metin olmayan tüm değerleri tek veya çift tırnak işaretleri içine alın.

 • İçeri aktarma işlemi sırasında, her alan için uygun veri türünü seçin. Veri türü yanlış olursa, tüm sütunda boş değerler veya yanlış değerler görebilirsiniz.

Ayrıca, veri sayfası görünümünde sihirbazın son sayfasında hata günlüğü tablosundan gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Tabloda üç alan vardır — hata, alan ve satır. Her satır belirli bir hata hakkında bilgi içeren ve hata alanının içeriği, sorunu gidermenize yardımcı olacaktır.

Hata dizeleri ve sorun giderme ipuçları tam listesi

Hata

Açıklama

Alan Kırpma

Dosyadaki bir değer, bu alanın AlanBoyutu özelliği ayarına göre fazla büyüktür.

Dönüşüm Başarısızlığı Türü

Bir metin dosyası veya çalışma sayfasında bu alan için yanlış veri türü değerdir. Değer eksik olabilir veya hedef alan yanlış görünebilir. Bu sorun giderme hakkında daha fazla bilgi için önceki tabloda girdileri konusuna bakın.

Anahtar ihlali

Bu kaydın birincil anahtar değeri çoğaltılan bir değerdir — tabloda zaten var.

GeçerlilikKuralı Başarısızlığı

Bir değer, bu alanın veya tablonun GeçerlilikKuralı özelliği kullanılarak tanımlanmış kuralı bozmaktadır.

Gerekli Alanda Boş değer

Bu alanda boş değere izin verilmez, çünkü bu alanın Gerekli özelliği Evet'e ayarlıdır.

Otomatik Sayı alanındaki Boş değer

İçeri aktarılan verileri otomatik sayı alanına eklemeyi denediğiniz bir boş değer içerir.

Ayrıştırılamayan Kayıt

Metin değeri, metin sınırlandırma karakteri içermektedir (genellikle çift tırnak imi). Bir değer sınırlandırma karakterini içeriyorsa, karakter metin dosyasında iki kez yinelenmelidir; örneğin:

10-3 1/2"" disk/kutu

Sayfanın Başı

Bir metin dosyasına bağlama

İçeri aktarmadan verileri başka bir dosyaya bağlanmak için bağlama kullanın; böylece, en son verileri hem özgün programında ve Access dosyasını oluşturma ve Access'te bir kopyasını koruma olmadan görüntüleyebilirsiniz. Access veritabanınıza metin dosyasının içeriğini kopyalamak istemiyorsanız, ancak yine de sorgu çalıştırma ve bu verilere dayanan raporlar oluşturmak istediğiniz, bağlantı, yerine, içeri aktarma, metin dosyası.

Metin dosyasına bağlandığınızda, Access kaynak dosyaya bağlı yeni bir tablo oluşturur. Kaynak dosyaya yaptığınız değişiklikler bağlantılı tabloda yansıtılır, ancak Access ilgili tablo içeriğini düzenleyemezsiniz olmayacaktır. İçeriği veya veri yapısı değişiklikleri yapmak istiyorsanız, siz kaynak dosyayı açın ve değişiklik yapabilir.

Access içinden bir metin dosyasına bağlanmak için genel senaryolar

 • Metin biçimindeki verileri bir program kullanın, ancak verileri daha ileri çözümleme ve bunlardan biri birden çok uygulama kullanarak raporlama için kullanmak istediğiniz Access olma.

 • Çalışmak istediğiniz verileri bir farklı bölümünüz veya çalışma grubunuz tarafından korunur. En son verileri görüntülemek istediğiniz, ancak düzenleyemez ya da kendi, bir kopyasını tutmak istemiyorsanız.

Bu ilk kez açıyorsanız metin dosyasına bağlanma

 • Metin dosyasına bağlandığınızda, Access genellikle bir bağlantılı tablo olarak adlandırılan yeni bir tablo oluşturur. Bağlantılı Tablo veri kaynağı dosyadaki gösterir, ancak gerçekten veritabanında verileri depolamak değildir.

 • Varolan bir tablonun veritabanındaki bir metin dosyası bağlayamazsınız. Başka bir deyişle, bağlanma işlemi gerçekleştirerek verileri varolan bir tabloya ekleyemezsiniz.

 • Bir veritabanı birden fazla bağlantılı tablo içerebilir.

 • Kaynak dosyaya yaptığınız tüm değişiklikler otomatik olarak bağlantılı tabloda yansıtılır. Bununla birlikte, Access'te bağlantılı bir tablo yapısını ve içeriğini salt okunur olur.

 • Access'te, bir metin dosyası açtığınızda, Access boş bir veritabanı oluşturur ve otomatik olarak metin Bağlama Sihirbazı başlar.

Metin dosyasına bağlanma adımları

 1. Metin dosyasını bulun ve programı, Word veya Not Defteri gibi bir sözcük işleme açın.

  Tek bir metne bağlayabilirsiniz Not bir bağlantı işlemi sırasında bir zaman dosya. Birden çok metin dosyaları için bağlantı vermek için her dosya için bağlantı işlemi yineleyin.

 2. Kaynak dosya içeriğini gözden geçirin ve aşağıdaki tabloda açıklanan eylemleri:

  Öğe

  Açıklama

  Sınırlandırılmış veya sabit genişlikli

  Dosyayı tutarlı biçimlerinden birini olduğundan emin olun. Dosyayı sınırlanmış ise, sınırlandırma karakteri tanımlayın. Sabit genişlikli alanlar dosyası varsa, her alanın her kayıtta aynı genişlikte olduğundan emin olun.

  Metin belirleyicileri

  Bazı sınırlandırılmış dosyalarda aşağıda gösterildiği gibi tek veya çift tırnak işareti içine alınırlar alan değerlerini içeriyor olabilir:

  "Kerim Hanif", 25, 4/5/2017, "İstanbul"

  "Daniel Brunner", 27,2018, "Ankara"

  Bir alan değerini kapsayan karakteri metin Belirleyicisi adı verilir. Metin Belirleyicileri gerekli değildir, ancak bunlar temel varsa:

  • Alan ayırıcı alan değerlerini bir parçası olarak görünür. Örneğin, bir virgül alan ayırıcı kullanılır ve İstanbul, Ankara geçerli bir alan değeri ise, değeri çifti Belirleyicileri, içinde gibi almanız gerekir: "İstanbul, Ankara".

  • Access'in 0452934 ve 0034539, gibi metin olmayan değerler metin değerleri kabul et ve bunları bir metin alanında depolamak için Access'in istiyorsunuz.

  Bağlanma işlemi sırasında niteleyici dosya kullanır ve Öyleyse, Niteleyici olarak davranan karakteri, belirttiğiniz olup olmadığını belirtebilirsiniz.

  Aynı metin Belirleyicisi dosyanın tamamında kullanılır ve yalnızca metin değerlerini Belirleyicileri çifti alınırlar emin olun.

  Alan sayısı

  Kaynak alan sayısı 255 aşmamalıdır — Access bir tabloda 255'ten fazla alanları destek yapamazsınız.

  Alanlar ve kayıtlar atlama

  Belirli alanları atlayabilirsiniz, ancak kayıtları atlayamazsınız.

  Boş satırlar ve alanlar

  Dosyadaki tüm gereksiz boş satırları silme. Boş alanları varsa, kaynak dosyada eksik verileri eklemeyi deneyin.

  Yabancı karakterler

  Gözden geçirme ve sekmeler, satır beslemeler ve Satır başları gibi fazlalık karakterleri kaldırın.

  Veri türleri

  Bağlama sırasında hatalardan kaçınmak için her kaynak alan aynı tür verinin her satırdaki içerdiğinden emin olun. Access tablodaki alanlar veri türünü belirlemek için bir dosyanın ilk 25 satırları tarar. İlk 25 kaynak satırları alanlar içinde farklı veri türünde değerler karıştırmayın sağlamak öneririz. Ayrıca, metin değerleri tek veya çift tırnak işareti içine alınırlar olarak kabul edilir istediğiniz herhangi bir metin olmayan değerler, ayrıca emin olmalısınız.

  Kaynak dosyayı 25 satır takip satırların karma değerlerini içeriyorsa, içeri aktarma işlemini hata değerleri görüntüleme veya yanlış dönüştürün. Sorun giderme bilgileri için bölümüne bakın giderme #Num! ve yanlış değerlerle bağlantılı bir tabloda, bu makalenin devamındaki.

  Alan adları

  Dosyayı alanların adları içermiyorsa sınırlandırılmış metin dosyaları için onu ilk satıra yerleştirmeyi iyi bir uygulamadır. Bağlanma işlemi sırasında Access ilk satırdaki değerler alan adları olarak işle belirtebilirsiniz. Bununla birlikte, sabit genişlikte metin dosyası aldığınızda, alan adları olarak ilk satırdaki değerleri değerlendirmesini için seçeneği yoktur.

 3. Açıksa kaynak dosyayı kapatın.

 4. Bağlantı oluşturmak istediğiniz veritabanını açın. Veritabanı salt okunur olmadığından ve veritabanına değişiklik yapmak için gerekli izinlere sahip olduğundan emin olun.

  Bağlantıyı varolan veritabanlarınızı hiçbirini depolamak istemiyorsanız, boş bir veritabanı oluşturun.

 5. Metin Alma/Bağlama Sihirbazı konumunu biraz olmasına bağlı olarak Access sürümünüzü farklıdır. Access sürümünüzü eşleşen adımları seçin:

  • Dış veri sekmesindeki Al ve Bağla grubunda, Access, Office 365 abonelik sürümünü en son sürümünü kullanıyorsanız, Yeni veri kaynağı tıklatın > Dosyadan > Metin dosyası.

  • Dış veri sekmesinde, Access 2016, Access 2013 veya Access 2010 kullanıyorsanız, Metin dosyasıİçeri Aktar ve Bağla grubunda öğesini tıklatın.

  • Access 2007'de, Dış veri sekmesinde, kullanıyorsanız, Metin dosyasıİçeri Aktar grubunda öğesini tıklatın.

 6. Access Dış Veri Al – metin dosyası iletişim kutusu açılır.

  İçeri aktarma, eklemek veya bir metin dosyasına bağlanmak için seçin.

 7. Dış Veri Al - metin dosyası iletişim kutusunda, Dosya adı kutusuna bağlamak istediğiniz verileri içeren metin dosyasının adını belirtin.

 8. Bağlı tablo oluşturarak veri kaynağına bağlantı ' yı seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Metin Bağlama Sihirbazı başlar. Bu sihirbazı bağlama işleminde size yol gösterir.

 9. Access dosyasının içeriğini tarar ve dosyayı nasıl düzenlenir önerir. Dosyayı alanları ayırmak için bir sınırlandırma karakter kullanıyorsa, sınırlandırılmış seçeneğinin işaretli olduğundan emin olmalısınız. Sabit genişlikli alanlar dosyası varsa, Sabit genişlikli seçeneği seçili olduğundan emin olun.

 10. İleri'ye tıklayın.

 11. Görüntülenen sihirbazın sonraki sayfasında, yoksa sınırlandırılmış veya sabit genişlikli seçeneğini seçtiğiniz üzerinde bağlıdır.

  Sınırlandırılmış dosyalar    Seçin veya alan değerlerini sınırlandıran karakteri belirtin. Dosya kullanıcıların Metin Belirleyicisi kutusunda, bir metin Belirleyicisi seçeneğini belirlerseniz ya da " " veya '. Kaynak dosyanın ilk satırı alan adlarını içeriyorsa, ilk satırı alan adlarını içeren onay kutusunu seçin. Sonra İleri' yi tıklatın.

  Sabit genişlikli dosyalar    Sihirbaz dosyasının içeriğini gösterir. Access verileri sütunlar halinde bir yapı algılarsa, alanları ayırmak için verileri dikey çizgiler yerleştirir. Sihirbaz tarafından önerilen yapısını gözden geçirin ve gerekirse, ekleme, kaldırma veya satırları ayarlamak için Sihirbazı sayfadaki yönergeleri izleyin. Sonra İleri' yi tıklatın.

 12. Sihirbazın sonraki sayfasında, Access alan özelliklerini görüntüler. Karşılık gelen alan özelliklerini görüntülemek için sihirbaz sayfasının alt kısmında bir sütunu tıklatın. Gözden geçirme ve isterseniz, hedef alanları adı ve veri türünü değiştirin.

  Access, ilgili alan için varsayılan veri türünü önermek için her sütundaki ilk 25 satır gözden geçirir. Değerleri, metin ve bir sütunun ilk 25 satırlar sayısal değerleri gibi farklı türde varsa sihirbaz tümünü veya bir sütundaki değerler çoğunu ile uyumlu bir veri türü önerir. Çoğu durumda, metin veri türü olmasıdır. Farklı bir veri türü seçebilirsiniz, ancak seçtiğiniz veri türüyle uyumlu olmayan değerlerin hata değerleri ya da sonuç anımsar veya yanlış dönüştürülmüş. Daha fazla bilgi için sonraki bölüme bakın giderme #Num! ve yanlış değerlerle bağlantılı bir tabloda.

  Gelişmiş düğmesini ne amaçla kullanılır?

  Metin Alma Sihirbazı'ndaki Gelişmiş düğmesini oluşturun veya Access önceki sürümleri tarafından kullanılan biçiminde bağlantı belirtim açın olanak tanır. Access değil sağlarlar alma farklı bir bağlantı belirtimini kaydetme ve dışarı aktarma işlemleri için bir bağlantı belirtimi ayrıntılarını kaydetmek istiyorsanız, bu nedenle Gelişmiş düğmesini tıklatın, istediğiniz seçenekleri ayarlayın ve sonra Farklı Kaydet'itıklatın.

 13. İleri'ye tıklayın.

 14. Sihirbazın son sayfasında, bağlantılı tablo için bir ad belirtin ve Son'utıklatın. Aynı ada sahip bir tablo zaten varsa, Access varolan bir tablodan üzerine yazmak isteyip istemediğinizi sorar. Üzerine yazmak istiyorsanız, Evet veya Hayır farklı bir tablo adı belirtmek için tıklatın.

  Bağlantılı Tablo oluşturmak Access çalışır. Access tabloyu başarıyla oluşturduysanız, iletiyi tamamlandı... Tablo Bağlamagörüntüler. Bağlantılı tabloyu açın ve alanlar ve tüm alanları doğru verilerin gördüğünüz emin olmak için verileri gözden geçirin.

Sayfanın Başı

#Num giderme! ve bağlantılı bir tabloda hatalı değerler

Tablo Bağlama tamamlandıiletisini görürseniz, tüm satırları ve sütunları doğru verilerin göründüğünden doğrulamak için veri sayfası görünümünde tablo yine de açmalısınız.

Hataları veya yanlış veri tablonun herhangi bir yerindeki görürseniz, aşağıdaki tabloda açıklandığı gibi düzeltmeleri yapın ve yeniden bağlamayı deneyin. Tablo salt okunur olduğundan, değerleri doğrudan bağlantılı tablo eklemek açamazsınız olduğunu unutmayın.

Sorun

Çözüm

-1 veya 0 değerleri

Kaynak dosya yalnızca doğru içeren bir alan içerir veya yanlış değerleri veya yalnızca Evet veya Hayır değerlerini ve Evet/Hayır alanı için veri türü olarak seçili, -1 veya 0 tablosundaki görürsünüz. Tabloyu Tasarım görünümünde açın ve Biçim özelliği Doğru/yanlış veya Evet/Hayırolarak ayarlayın.

Çok değerli alanlar

Veri bağladığınızda, Access bir alanda birden fazla değer için destek sağlamaz. Değer listesini tek bir değer işlem görür ve noktalı virgülle ayrılmış bir metin alanı yerleştirilir.

Kesilmiş veriler

Veri sütundaki kesilmiş görüntülenirse, veri sayfası görünümünde sütun genişliğini artırmayı deneyin. Genişliğini artırma sorununuzu çözmezse, çift için ayarlanmış zaman bir sayısal alanın veri türünü uzun tamsayı ayarlamanızı neden olabilir.

#Num!

When you open the table in Datasheet view, you might see that some fields contain #Num! instead of the actual value. Do the following to minimize or eliminate any instances of null values in the source file:

 • Metin olarak depolamak istediğiniz metin olmayan tüm değerleri tek veya çift tırnak işaretleri içine alın.

 • Bağlanma işlemi sırasında her alan için uygun veri türünü seçin. Veri türü yanlış ise, tüm sütun yalnızca içerebilir #Num! tüm satırlar için değerleri.

Aşağıdaki tabloda burada hala görürsünüz çalışmalarını listeler #Num! alanlarda hata:

Eksik değerleri olduğunda türündedir...

Ve hedef alanın türü...

Aşağıdakileri yapmalısınız...

Metin

Sayı veya Tarih

Tüm metin değerlerini hedef alanın veri türünü ve sonra yeniden bağlamayı deneyin değerlerle değiştirin.

Tarih

Sayısal

Tüm tarih değerlerini sayı değerleriyle değiştirin ve yeniden bağlanma sonra deneyin.

Sayısal

Tarih

Tüm sayı değerlerini tarih değerleriyle değiştirin ve yeniden bağlanma sonra deneyin.

Top of Page

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×