Makro Kaydedici ile görevleri otomatik hale getirme

Yinelenen bir görevi otomatik hale getirmek için, Microsoft Excel’deki Makro Kaydedicisi’yle bir makro kaydı yapabilirsiniz. Rasgele biçimlerde tarihleriniz olduğunu ve bunların hepsine tek bir biçim uygulamak istediğinizi düşünün. Bir makro, sizin için bunu yapabilir. İstediğiniz biçimi uygulayan bir makro kaydedebilir ve ardından her gerektiğinde makroyu yeniden yürütebilirsiniz.

Excel’de tarihleri biçimlendiren bir makronun nasıl oluşturulduğunu gösteren videoyu izleyin.

Makro kaydı yaparken, makro kaydedicisi Visual Basic for Applications (VBA) kodundaki tüm adımları kaydeder. Bu adımlar metin veya sayıları yazma, hücrelere veya şeritteki ya da menülerdeki komutlara tıklama, hücreleri, satırları ya da sütunları biçimlendirme, hatta bir dış kaynaktan, örneğin Microsoft Access’ten veri içeri aktarma gibi eylemlerden oluşabilir. Visual Basic Application (VBA), güçlü Visual Basic programlama dilinin bir alt kümesidir ve Office uygulamalarının çoğuna eklenmiştir. VBA, Office uygulamaları içinde ve bu uygulamalar arasında işlemleri otomatik hale getirebilmenize olanak tanısa da, Makro Kaydedicisi istediğiniz işlemi yapabiliyorsa VBA kodunu veya bilgisayar programlamasını bilmeniz gerekmez.

Makro kaydı yaparken Makro Kaydedicisi’nin yaptığınız hemen her hareketi yakaladığını bilmek önemlidir. Dolayısıyla, işlem dizinizde bir hata yaparsanız, örneği yanlışlıkla bir düğmeye tıklarsanız, Makro Kaydedicisi bunu kaydedecektir. Çözüm, dizinin tamamını yeniden kaydetmek veya VBA kodunda değişiklik yapmaktır. İşte bu nedenle, makro kaydı yaparken en iyisi çok alışkın olduğunuz bir işlemi kaydetmektir. Bir diziyi ne kadar rahat kaydederseniz, kayıttan yürüttüğünüz makro da o kadar verimli çalışır.

Makrolar ve VBA araçları, varsayılan olarak gizli olan Geliştirici sekmesinde bulunabilir; dolayısıyla ilk adım bu sekmeyi etkinleştirmektir. Daha fazla bilgi için bkz. Geliştirici sekmesini gösterme.

Şeritte Geliştirici sekmesi

Makro kaydetme

Makrolar hakkında bilmeniz gereken birkaç yararlı nokta vardır:

 • Excel’de bir aralık üzerinde bir dizi görevi gerçekleştirmek üzere makro kaydettiğinizde, makro yalnızca aralığın içindeki hücrelerde çalışır. Dolayısıyla aralığa fazladan bir satır eklediyseniz, makro yeni satırda işlemi çalıştırmaz; yalnızca aralık içindeki hücrelerde çalıştırır.

 • Birçok görev içeren uzun bir işlem kaydetmeyi planlıyorsanız, tek bir uzun makro yerine ilişkili daha küçük makrolar oluşturmayı planlayın.

 • Makroya yalnızca Excel’deki görevlerin kaydedilmesi gerekmez. Makro işleminiz diğer Office uygulamalarına ve Visual Basic Application (VBA) desteği olan başka uygulamalara da genişletilebilir. Örneğin, önce Excel’de bir tabloyu güncelleştirdiğiniz ve ardından bu tabloyu bir e-posta adresine göndermek üzere Outlook’u açtığınız bir makro kaydedebilirsiniz.

Makro kaydetmek için bu adımları izleyin.

 1. Önce Excel’de makroları etkinleştirmelisiniz. Bunu yapmak için:

  1. Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda, Makro Güvenliği öğesine tıklayın.

  2. Makro Ayarları altında, Tüm makroları etkinleştir (önerilmez, zararlı olabilecek kodlar çalışabilir) seçeneğini ve ardından Tamam'ı tıklatın.

   Dikkat :  Kötü amaçlı makro kodu bilgisayarınıza önemli ölçüde zarar verebilir. Tehlikeli olabilecek bir kodun çalıştırılmasını önlemek için, bir virüs tarama uygulaması yüklemenizi ve makrolarla çalışmayı bitirdikten sonra varsayılan makro ayarına dönmenizi öneririz.

 2. Geliştirici sekmesindeki Kod grubunda, Makro Kaydet öğesini tıklatın.

  -VEYA-

  Alt+T+M+R tuşlarına basın.

  Makro Kaydet
 3. Makro adı kutusuna makro için bir ad girin. Birden çok makro oluşturduğunuz durumlarda bu makroyu hızla bulabilmek için, olabildiğince açıklayıcı bir ad kullanın.

  Not : Makro adının ilk karakterinin harf olması gerekir. İzleyen karakterler harf, rakam veya altçizgi karakterleri olabilir. Makro adında boşluk kullanılamaz; altçizgi karakteri sözcük ayırıcı olarak kullanılabilir. Aynı zamanda hücre başvurusu olan bir makro adı kullanırsanız, makro adının geçersiz olduğunu belirten bir hata iletisi alabilirsiniz.

 4. Makroyu çalıştıracak bir Control (Ctrl) kısayol tuşu atamak için, Kısayol tuşu kutusuna, kullanmak istediğiniz harfi girin (hem küçük hem de büyük harf kullanılabilir). En iyisi Ctrl + Shift (büyük harf) tuş bileşimlerini kullanmaktır; çünkü makroyu içeren çalışma kitabı açıkken bu kısayol tuşu, varsayılan eşdeğer Excel kısayol tuşunu geçersiz kılar. Örneğin, Ctrl + z (Geri Al) tuş bileşimini kullanırsanız, bu Excel örneğinde Geri Alma özelliğini kaybedersiniz.

 5. Makroyu kaydetme yeri listesinde, makroyu depolamak istediğiniz yeri seçin.

  Genel olarak, makronuzu Bu Çalışma Kitabı konumuna kaydedersiniz; ancak Excel’i her kullandığınızda bu makronun kullanılabilir olmasını istiyorsanız, Kişisel Makro Çalışma Kitabı’nı seçin. Kişisel Makro Çalışma Kitabı'nı seçtiğinizde, Excel (henüz oluşturulmamışsa) gizli bir kişisel makro çalışma kitabı (Personal.xlsb) oluşturur ve makroyu bu çalışma kitabına kaydeder. Windows 10, Windows 7, ve Windows Vista’da, bu çalışma kitabı C:\Users\kullanıcı adı\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart klasörüne kaydedilir. Microsoft Windows XP’de, bu çalışma kitabı C:\Documents and Settings\kullanıcı adı\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart klasörüne kaydedilir. XLStart klasöründeki çalışma kitapları Excel her başlatıldığında otomatik olarak açılır ve kişisel makro çalışma kitabında depoladığınız her kod, sonraki bölümde açıklanacak olan Makro iletişim kutusunda listelenir. Daha fazla bilgi için bkz. Makroyu kaydetme.

 6. Açıklama kutusuna, isteğe bağlı olarak makronun yaptığı işin kısa bir açıklamasını yazın.

  Açıklama alanı isteğe bağlı bir alan olsa da, açıklama girmeniz önerilir. Ayrıca, makroyu çalıştırırken size veya diğer kullanıcılara yararlı olabilecek bilgileri içeren, anlamlı bir açıklama girmeye çalışın. Çok fazla makro oluşturuyorsanız, açıklama hangi makronun ne yaptığını hemen belirlemenize yardımcı olabilir. Yoksa, bunu tahmin etmeniz gerekecektir.

 7. Kaydetmeye başlamak için Tamam'ı tıklatın.

 8. Kaydetmek istediğiniz eylemleri gerçekleştirin.

 9. Geliştirici sekmesinin Kod grubunda Kaydı Durdur Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

  -VEYA-

  Alt+T+M+R tuşlarına basın.

Excel'de kayıtlı makrolarla çalışma

Geliştirici sekmesinde Makrolar’a tıklayarak çalışma kitabıyla ilişkilendirilmiş makroları görüntüleyin. İsterseniz Alt+ F8 tuşlarına da basabilirsiniz. Bu, Makro iletişim kutusunu açar.

Makro iletişim kutusu

Not : Makrolar geri alınamaz. Kayıtlı makroyu ilk kez çalıştırmadan önce, makroyu çalıştırmak istediğiniz çalışma kitabını kaydettiğinizden emin olun veya daha da iyisi, istenmeyen değişikliklerden kaçınmak için çalışma kitabının bir kopyasıyla çalışın. Makroyu çalıştırırsanız ve makro istediğiniz şeyi yapmazsa, çalışma kitabını kaydetmeden kapatabilirsiniz.

Burada, Excel’de makrolarla çalışma konusunda başka bilgiler bulabilirsiniz.

Görev

Açıklama

Excel'de makro güvenlik ayarlarını değiştirme

Makrolar için sağlanan güvenlik ayarları ve bunların anlamları hakkındaki belirli bilgileri okuyun.

Makro çalıştırma

Makroyu çalıştırmanızın çeşitli yolları vardır. Örneğin kısayol tuşu, grafik nesnesi, Hızlı Erişim Araç Çubuğu veya düğme kullanabilir, hatta çalışma kitabını açarken çalıştırılmasını sağlayabilirsiniz.

Makro düzenleme

Çalışmak kitabına eklenmiş makroları düzenlemek için Visual Basic Düzenleyicisi’ni kullanırsınız.

Başka bir çalışma kitabına makro modülü kopyalama

Çalışma kitabı başka yerde kullanmak istediğiniz bir VBA makrosu içeriyorsa, Microsoft Visual Basic Düzenleyicisi'ni kullanarak, makroyu içeren modülü açık olan başka bir çalışma kitabına kopyalayabilirsiniz.

Nesne, şekil veya grafiğe makro atama

 1. Çalışma sayfasında, var olan bir makroyu atamak istediğiniz nesne, grafik, şekil veya öğeye sağ tıklayın ve ardından Makro Ata’ya tıklayın.

 2. Makro Ata kutusunda, atamak istediğiniz makroya tıklayın.

Bir düğmeye makro atama

Grafik simgesine makro atayabilir ve bunu Hızlı Erişim Araç Çubuğu’na veya şeride ekleyebilirsiniz.

Çalışma sayfasındaki bir denetime makro atama

Çalışma sayfasındaki formlara ve ActiveX denetimlerine makro atayabilirsiniz.

Office dosyalarındaki makroları etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Office dosyalarındaki makroları etkinleştirmeyi veya devre dışı bırakmayı öğrenin.

Visual Basic Düzenleyicisi'ni açma

Alt+F11 tuşlarına basın

Visual Basic Düzenleyicisi kullanımı hakkında Yardım bulma

Visual Basic öğeleriyle ilgili nasıl yardım bulabileceğinizi öğrenin.

Visual Basic Düzenleyicisi’nde (VBE) kayıtlı kodla çalışma

Visual Basic Düzenleyicisi’nde (VBE) kayıtlı kodla çalışabilir, kendi değişkenlerinizi ekleyebilir, yapıları ve Makro Kaydedicisi’nin kaydedemediği diğer kodları denetleyebilirsiniz. Makro kaydedicisi kayıt sırasında izlediğiniz hemen her adımı yakaladığından, makroda kaydedilmiş ama hiçbir işlevi olmayan tüm gereksiz kodu da temizleyebilirsiniz. Kayıtlı kodunuzu gözden geçirmek, VBA programlamasını öğrenmenin ve programlama becerilerinizi keskinleştirmenin harika bir yoludur.

Örnekteki kayıtlı kodda değişiklik yapma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Excel’de VBA ile Çalışmaya Başlama.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğu’ndan destek alabilir ya da Excel için UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Ayrıca Bkz:

Hızlı başlangıç: Makro oluşturma

Windows için Excel’de klavye kısayolları

Mac için Excel’de klavye kısayolları

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×