Makro çalıştırma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Microsoft Excel'de makro çalıştırmak için çeşitli yolları vardır. Makro bir eylem veya görevleri otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz Eylemler kümesidir. Makrolar, Visual Basic for Applications programlama dilinde kaydedilir. Her zaman, (Geliştirici sekmesi, kod grubunda) Şeritte makroları komutunu tıklatarak makroyu çalıştırabilirsiniz. Nasıl bir makroyu çalıştırmak için atanır bağlı olarak, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'ya da Şeritteki özel grupta düğme tıklatarak bir CTRL Birleşimli kısayol tuşubasarak çalıştırmak de. veya bir nesne, grafik veya denetim üzerindeki bir alanı tıklatarak. Ayrıca, çalışma kitabını açtığınızda bir makro otomatik olarak çalıştırabilirsiniz.

Not    Bildirimde bulunmadan tüm makroları devre dışı bırakmakiçin Excel'de makro güvenlik düzeyini ayarladığınızda, Excel dijital olarak imzalanmış veya bilgisayarınızdaki Excel Başlangıç klasörü gibi güvenilen bir konumda depolanan makroları çalıştırır. Çalıştırmak istediğiniz makroyu dijital olarak imzalanmış veya bir güvenilir konumiçinde yer alan, tüm makroları etkinleştirir güvenlik düzeyini geçici olarak değiştirebilirsiniz.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Makro çalıştırma

CTRL birleşimli bir kısayol tuşuna basarak makro çalıştırma

Hızlı Erişim Araç Çubuğu'ndaki bir düğmeyi tıklatarak makro çalıştırma

Şeritteki özel grupta düğme tıklatarak makro çalıştırma

Grafik nesnesindeki bir alanı tıklatarak makro çalıştırma

Çalışma kitabı açıldığında otomatik olarak çalışması için makro yapılandırma

Makro çalıştırma

Makroları çalıştırmadan önce

Makroları çalıştırabilmek için önce Excel'de birkaç ayarı değiştirmeniz gerekebilir:

 1. Geliştirici sekmesi kullanılamıyorsa, bu sekmeyi görüntülemek için aşağıdakileri yapın:

  1. Dosya sekmesini tıklatın, Seçenekler'i ve sonra da Şeridi Özelleştir kategorisini tıklatın.

  2. Ana Sekmeler listesinde Geliştirici onay kutusunu seçip Tamam'ı tıklatın.

 2. Güvenlik düzeyini, tüm makrolar etkinleştirilecek şekilde geçici olarak ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda, Makro Güvenliği öğesini tıklatın.

   Geliştirici sekmesindeki Kod grubu

  2. Makro Ayarları kategorisinde, Makro Ayarları altında, Tüm makroları etkinleştir (önerilmez; tehlikeli olabilecek kod çalıştırılabilir) seçeneğini tıklatıp Tamam düğmesini tıklatın.

   Not    Tehlikeli olabilecek bir kodun çalışmasını engellemek için makrolarla çalışmayı bitirdikten sonra tüm makroları devre dışı bırakan ayarlardan birine dönmenizi öneririz.

Makroyu çalıştırma

 1. Makroyu içeren çalışma kitabını açın.

 2. Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda, Makrolar öğesini tıklatın.

 3. Makro adı kutusunda çalıştırmak istediğiniz makroyu tıklatın.
  Geliştirici sekmesindeki Kod grubu

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  1. Excel çalışma kitabında makro çalıştırmak için Çalıştır komutunu tıklatın.

   İpucu    Makroyu çalıştırmak için CTRL+F8 tuş birleşimine de basabilirsiniz. ESC tuşuna basarak makronun yürütülmesini durdurabilirsiniz.

  2. Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) modülünden makro çalıştırmak için Düzen komutunu tıklatıp, Çalıştır menüsünde Alt/Kullanıcı Formunu Çalıştır seçeneğini tıklatın veya F5 tuşuna basın.

Sayfanın Başı

CTRL birleşimli bir kısayol tuşuna basarak makro çalıştırma

 1. Geliştirici sekmesi kullanılamıyorsa, bu sekmeyi görüntülemek için aşağıdakileri yapın:

  1. Dosya sekmesini tıklatın, Seçenekler'i ve sonra da Şeridi Özelleştir kategorisini tıklatın.

  2. Ana Sekmeler listesinde Geliştirici onay kutusunu seçip Tamam'ı tıklatın.

 2. Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda Makrolar öğesini tıklatın. Geliştirici sekmesindeki Kod grubu

 3. Makro adı kutusunda, CTRL birleşimli bir kısayol tuşuna atamak istediğiniz makroyu tıklatın.

 4. Seçenekler'i tıklatın.

  Makro Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 5. CTRL tuşuyla, Kısayol tuşu kutusuna kullanmak istediğiniz küçük veya büyük harfi yazın.

  Not    Makroyu içeren çalışma kitabı açıkken kısayol tuşu, varsayılan eşdeğer Excel kısayol tuşunu geçersiz kılar.

  Excel'de zaten atanmış olan CTRL Birleşimli kısayol tuşları listesi için Excel kısayol ve işlev tuşlarınınbaşlıklı makaleye bakın.

 6. Açıklama kutusuna makro açıklamasını yazın.

 7. Değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam'ı, Makro iletişim kutusunu kapatmak için de İptal'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Hızlı Erişim Araç Çubuğu'ndaki bir düğmeyi tıklatarak makro çalıştırma

Makroyu çalıştıracak Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na düğme eklemek için aşağıdakileri yapın:

 1. Dosya sekmesini, Seçenekler'i ve Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nu tıklatın.

 2. Komutları seçin listesinde Makrolar'ı seçin.

 3. Listede, oluşturduğunuz makroyu tıklatın ve sonra da Ekle'yi tıklatın.

 4. Makronun düğme resmini değiştirmek için eklendiği kutuda makroyu seçin ve Değiştir'i tıklatın.

 5. Simge'nin altında, kullanmak istediğiniz düğme resmini tıklatın.

 6. İşaretçiyi düğmenin üzerinde beklettiğinizde görüntülenen makro adını değiştirmek için, Görüntü adı kutusuna kullanmak istediğiniz adı yazın.

 7. Makro düğmesini Hızlı Erişim Araç Çubuğu'na eklemek için Tamam'ı tıklatın.

 8. Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda o sıra eklemiş olduğunuz makro düğmesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Şeritteki özel grupta düğme tıklatarak makro çalıştırma

Excel 2010 uygulamasındaki şeridin özelleştirilmesinin avantajlarından yararlanarak şeritteki sekmede görüntülenen özel grup oluşturabilir, sonra da bu gruptaki düğmeye makro atayabilirsiniz. Örneğin, "Makrolarım" adıyla özel bir grubu Geliştirici sekmesine ekleyebilir, sonra da yeni gruba makro ekleyebilirsiniz (düğme olarak görünür).

Daha fazla bilgi için Şeridi özelleştirme makalesine bakın.

Sayfanın Başı

Grafik nesnesindeki bir alanı tıklatarak makro çalıştırma

Kullanıcıların makroyu çalıştırabilmesi için grafikte etkin nokta oluşturabilirsiniz.

 1. Çalışma sayfasına resim, küçük resim, şekil veya SmartArt gibi bir grafik nesnesi ekleyin.

  Grafik nesnesi ekleme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Şekil ekleme, değiştirme veya silme.

 2. Varolan nesnede etkin nokta oluşturmak için Ekle sekmesinde, Çizimler grubunda, Şekiller'i tıklatıp istediğiniz şekli seçin ve bu şekli varolan nesneye çizin.

  excel şerit görüntüsü

 3. Oluşturduğunuz etkin noktayı sağ tıklattıktan sonra Makro Ata'yı tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir makroyu grafik nesnesine atamak için makroyu çift tıklatın veya makro adını Makro adı kutusuna girin.

  • Seçili grafik nesnesine atanacak yeni bir makroyu kaydetmek için Kaydet'i tıklatın, Makro Kaydet iletişim kutusuna makro için bir ad yazın ve makronun kaydedilmeye başlaması için Tamam'ı tıklatın. Makroyu kaydettikten sonra Kod grubundaki Geliştirici sekmesinde yer alan Kaydı Durdur Düğme resmi seçeneğini tıklatın.

   İpucu    Durum çubuğunun sol tarafındaki Kaydı Durdur Düğme resmi seçeneğini de tıklatabilirsiniz.

  • Varolan makroyu düzenlemek için Makro adı kutusundan makronun adını seçin ve sonra Düzen komutunu tıklatın.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 6. Çalışma sayfasında etkin noktayı seçin. Biçim sekmesi eklenerek Çizim Araçları görüntülenir.

 7. Biçim sekmesindeki, Şekil Stilleri grubunda, Şekil Dolgusu'nun yanındaki oku, ardından Dolgu Yok'u tıklatın.

  Yüzde olarak biçimlendirilmiş veri etiketleriyle pasta grafik

 8. Şekil Seviyelendirme'nin yanındaki oku tıklatın ve ardından Seviyelendirme Yok'u tıklatın.

Sayfanın Başı

Çalışma kitabı açıldığında otomatik olarak çalışması için makro yapılandırma

Bir makroyu kaydedip "Kendiliğinden_Aç" adıyla saklarsanız, bu makro, onu içeren çalışma kitabını her açışınızda çalıştırılır. Çalışma kitabını açtığınızda bir makroyu otomatik olarak çalıştırmanın diğer bir yolu ise Visual Basic Düzenleyicisi'ni kullanarak çalışma kitabının olayında bir VBA yordamı yazmaktır. olayı, çalışma kitabını her açışınızda kendi makro kodunu çalıştıran yerleşik bir çalışma kitabı olayıdır.

Kendiliğinden_Aç makrosu oluşturma

 1. Geliştirici sekmesi kullanılamıyorsa, bu sekmeyi görüntülemek için aşağıdakileri yapın:

  1. Dosya sekmesini ve Seçenekler'i tıklatın.

  2. Şeridi Özelleştir kategorisinde, Ana Sekmeler listesinde, Geliştirici onay kutusunu seçip Tamam düğmesini tıklatın.

 2. Güvenlik düzeyini, tüm makrolar etkinleştirilecek şekilde geçici olarak ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Geliştirici sekmesindeki kod grubunda Makro güvenliğiöğesini tıklatın
   . Geliştirici sekmesindeki Kod grubu

  2. Makro Ayarları kategorisinde, Makro Ayarları altında, Tüm makroları etkinleştir (önerilmez, tehlikeli olabilecek kod çalıştırılabilir) seçeneğini tıklatıp, ardından Tamam düğmesini tıklatın.

   Not    Tehlikeli olabilecek bir kodun çalışmasını engellemek için makrolarla çalışmayı bitirdikten sonra tüm makroları devre dışı bırakan ayarlardan birine dönmenizi öneririz.

 3. Makroyu belirli bir çalışma kitabıyla kaydetmek isterseniz, önce o çalışma kitabını açın.

 4. Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda, Makro Kaydet öğesini tıklatın.

 5. Makro adı kutusuna Kendiliğinden_Aç yazın.

 6. Makroyu kaydetme yeri listesinde, makroyu depolamak istediğiniz çalışma kitabını seçin.

  İpucu    Excel'i her kullanışınızda kullanılabilmesi için bir makro istiyorsanız, Kişisel Makro Çalışma kitabıseçin. Kişisel Makro Çalışma kitabıseçtiğinizde, Excel zaten var olmayan ve bu çalışma kitabında makro kaydeder gizli Kişisel Makro Çalışma kitabı (Personal.xlsb) oluşturur. Windows Vista'da, bu çalışma kitabı C:\Users\user name\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart klasörüne kaydedilir. Orada bulamıyorsanız, bunun yerine yerel gezici alt kaydedilmiş olabilir. Microsoft Windows XP'de, bu çalışma kitabı C:\Documents and Settings\kullanıcı de Data\Microsoft\Excel\XLStart klasörüne kaydedilir. Excel başlattığında XLStart klasörü çalışma kitaplarında otomatik olarak açılır. Kişisel Makro Çalışma kitabı otomatik olarak başka bir çalışma kitabında çalışmaya makroda isterseniz, böylece Excel başlatıldığında her iki çalışma kitabı açıldığında, ayrıca bu çalışma kitabı XLStart klasörüne kaydetmeniz gerekir.

 7. Tamam düğmesini tıklatın ve daha sonra, kaydetmek istediğiniz eylemleri gerçekleştirin.

 8. Geliştirici sekmesinin Kod grubunda Kaydı Durdur Düğme resmi öğesine tıklayın.

  İpucu    Durum çubuğunun sol tarafındaki Kaydı Durdur seçeneğini de tıklatabilirsiniz.

  .

Notlar    

 • Makroyu 6. adımda Bu Çalışma Kitabı veya Yeni Çalışma Kitabı öğesine kaydetmeyi seçerseniz, çalışma kitabını XLStart klasörlerinden birine kaydedin veya taşıyın.

 • Kendiliğinden_Aç makrosu kaydedilirken aşağıdaki sınırlamalara tabi tutulur:

  • Kendiliğinden_Aç makrosunu kaydettiğiniz çalışma kitabının Open olayında zaten bir VBA yordamı varsa, Open olayının VBA yordamı, Kendiliğinden_Aç makrosundaki tüm eylemleri geçersiz kılar.

  • Bir çalışma kitabı, Open yöntemi kullanılarak programlama yoluyla açıldığında Kendiliğinden_Aç makrosu yok sayılır.

  • Kendiliğinden_Aç makrosu, diğer çalışma kitapları açılmadan çalıştırılır. Dolayısıyla, Excel'in gerçekleştirmesini istediğiniz eylemleri varsayılan Kitap1 çalışma kitabına veya XLStart klasöründen yüklenen bir çalışma kitabına kaydederseniz, makro varsayılan ve başlangıç çalışma kitapları açılmadan önce çalıştırılmış olacağı için Excel'i yeniden başlattığınızda Kendiliğinden_Aç makrosu başarısız olur.

   Bu sınırlamalarla karşılaşırsanız, bu makalenin sonraki bölümünde anlatıldığı gibi Open olayı için Kendiliğinden_Aç makrosu kaydetmek yerine bir VBA yordamı oluşturmanız gerekir.

 • Excel'in Kendiliğinden_Aç makrosu çalıştırılmadan başlatılmasını istiyorsanız, Excel'i başlatırken SHIFT tuşunu basılı tutun.

Çalışma kitabının Open olayı için bir VBA yordamı oluşturma

Aşağıdaki örnekte, çalışma kitabını açtığınızda bir makro çalıştırılması için Open olayı kullanılır.

 1. Geliştirici sekmesi kullanılamıyorsa, bu sekmeyi görüntülemek için aşağıdakileri yapın:

  1. Dosya sekmesini ve Seçenekler'i tıklatın.

  2. Şeridi Özelleştir kategorisinde, Ana Sekmeler listesinde, Geliştirici onay kutusunu seçip Tamam düğmesini tıklatın.

 2. Güvenlik düzeyini, tüm makrolar etkinleştirilecek şekilde geçici olarak ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Geliştirici sekmesindeki kod grubunda Makro güvenliğiöğesini tıklatın.
   Geliştirici sekmesindeki Kod grubu

  2. Makro Ayarları kategorisinde, Makro Ayarları altında, Tüm makroları etkinleştir (önerilmez, tehlikeli olabilecek kod çalıştırılabilir) seçeneğini tıklatıp, ardından Tamam düğmesini tıklatın.

   Not    Tehlikeli olabilecek bir kodun çalışmasını engellemek için makrolarla çalışmayı bitirdikten sonra tüm makroları devre dışı bırakan ayarlardan birine dönmenizi öneririz.

 3. Tüm açık çalışma kitaplarını kaydedin ve kapatın.

 4. Makroyu eklemek istediğiniz çalışma kitabını açın veya yeni bir çalışma kitabı oluşturun.

 5. Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda, Visual Basic öğesini tıklatın.

 6. Project Explorer penceresinde Bu Çalışma Kitabı nesnesini sağ tıklatın, sonra da Kod Görüntüle komutunu tıklatın.

  İpucu    Project Explorer penceresi görünmezse Görünüm menüsünde Project Explorer öğesini tıklatın.

 7. Kod penceresinin üst bölümündeki Nesne listesinde Çalışma kitabı seçeneğini belirleyin.

  Bu otomatik olarak, bu gibi Open olayı için boş bir yordam oluşturur:

  Özel Sub Workbook_Open()

  End Sub

 8. Yordama şu kod satırlarını ekleyin:

  Özel Sub Workbook_Open()
  MsgBox tarih
  Worksheets("Sheet1"). Range("a1"). Değer = tarihi
  End Sub

 9. Excel'e geçip çalışma kitabını makroları etkin çalışma kitabı (.xlsm) olarak kaydedin.

 10. Çalışma kitabını kapatıp yeniden açın. Dosyayı yeniden açtığınızda, Excel bir ileti kutusunda bugünün tarihini görüntüleyen Workbook_Open yordamını çalıştırır.

 11. İleti kutusunda Tamam düğmesini tıklatın.

  Sayfa1'deki A1 hücresinde, Workbook_Open yordamının çalıştırılması nedeniyle tarih bulunmaktadır.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×