Makro çalıştırma

Microsoft Excel'de makro çalıştırmanın farklı yolları vardır. Makro, görevleri otomatikleştirmeniz için kullanabildiğiniz bir veya bir dizi eylemdir. Makrolar, Visual Basic for Applications programlama dilinde kaydedilir. Şeritteki Makrolar komutuna tıklayarak makroyu her zaman çalıştırabilirsiniz. Makronun çalıştırılmak amacıyla nasıl atandığına bağlı olarak CTRL içeren bir kısayol tuşu bileşimine basarak, Hızlı Erişim Araç Çubuğu'nda ya da şeritteki özel bir grupta yer alan bir düğmeye tıklayarak veya bir nesne, grafik ya da denetimdeki bir alana tıklayarak da makroyu çalıştırabilirsiniz. Ek olarak, makro çalışma kitabını açtığınızda otomatik olarak da çalıştırılabilir.

Not : Excel'de makro güvenlik düzeyini Bildirimde bulunmadan tüm makroları devre dışı bırak olarak ayarladığınızda, Excel yalnızca dijital olarak imzalanan veya bilgisayarınızdaki Excel başlangıç klasörü gibi güvenilir bir konumda depolanan makroları çalıştırır. Çalıştırmak istediğiniz makro dijital olarak imzalanmamışsa veya bir güvenilir konum içinde bulunmuyorsa, güvenlik düzeyini tüm makrolar etkinleştirilecek şekilde geçici olarak değiştirebilirsiniz.

Makroları çalıştırmadan önce

Makroları çalıştırabilmek için önce Excel'de birkaç ayarı değiştirmeniz gerekir:

 1. Geliştirici sekmesi kullanılabilir durumda değilse sekmeyi görüntüleyin. Daha fazla bilgi için bkz. Geliştirici sekmesini gösterme.

 2. Güvenlik düzeyini, tüm makrolar etkinleştirilecek şekilde geçici olarak ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

  1. Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda, Makro Güvenliği öğesini tıklatın.

   Şeritte Geliştirici sekmesi
  2. Makro Ayarları kategorisindeki Makro Ayarları’nın altında Tüm makroları etkinleştir (önerilmez, tehlikeli olabilecek kod çalıştırılabilir) seçeneğine ve sonra Tamam’a tıklayın.

   Not : Tehlikeli olabilecek bir kodun çalışmasını engellemek için makrolarla çalışmayı bitirdikten sonra tüm makroları devre dışı bırakan ayarlardan birine dönmenizi öneririz.

 1. Makroyu içeren çalışma kitabını açın.

 2. Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda, Makrolar öğesini tıklatın.

  Şeritte Geliştirici sekmesi
 3. Makro adı kutusunda, çalıştırmak istediğiniz makroyu tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Makroyu çalıştırmak için CTRL+F8 tuşlarına da basabilirsiniz. Makroyu durdurmak için ESC tuşuna basın.

  • Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) modülünden makro çalıştırmak için, Düzenle’ye tıklayıp Çalıştır menüsünde Alt/Kullanıcı Formunu Çalıştır’a tıklayın veya F5 tuşuna basın.

 1. Geliştirici sekmesindeki Kod grubunda Makrolar’a tıklayın.

  Şeritte Geliştirici sekmesi
 2. Makro adı kutusunda, Ctrl içeren bir kısayol tuşu bileşimine atamak istediğiniz makroya tıklayın.

 3. Seçenekler'i tıklatın.

  Makro Seçenekleri iletişim kutusu görünür.

 4. Kısayol tuşu kutusuna Ctrl tuşuyla birlikte kullanmak istediğiniz küçük veya büyük harfi yazın.

  Not : Makroyu içeren çalışma kitabı açıkken kısayol tuşu, varsayılan eşdeğer Excel kısayol tuşunu geçersiz kılar.

  Excel'de önceden atanmış Ctrl içeren kısayol tuşu bileşimlerinin listesi için Excel'de kısayollar ve işlev tuşları makalesine bakın.

 5. Açıklama kutusuna makro açıklamasını yazın.

 6. Değişikliklerinizi kaydetmek için Tamam'ı, Makro iletişim kutusunu kapatmak için de İptal'i tıklatın.

Makroyu Hızlı Erişim araç çubuğundaki bir düğmeden çalıştırabilmek için önce bu düğmeyi araç çubuğuna eklemeniz gerekir. Bunu yapmak için bkz. Düğmeye makro atama.

Şeritteki bir sekmede görüntülenen özel bir grup oluşturabilir, sonra da bu gruptaki bir düğmeye makro atayabilirsiniz. Örneğin, "Makrolarım" adındaki özel bir grubu Geliştirici sekmesine ekleyebilir, sonra da yeni gruba bir makro ekleyebilirsiniz (düğme olarak görünür). Bunu yapmak için bkz. Düğmeye makro atama.

Grafik nesnesindeki bir alana tıklayarak makro çalıştırma

Grafikte kullanıcıların makro çalıştırmasına yönelik bir etkin nokta oluşturabilirsiniz.

 1. Çalışma sayfasına resim, küçük resim, şekil veya SmartArt gibi bir grafik nesnesi ekleyin.

  Grafik nesnesi ekleme hakkında bilgi edinmek için bkz. Şekil ekleme, değiştirme veya silme.

 2. Mevcut nesnede etkin nokta oluşturmak için Ekle > Şekiller'e tıklayıp kullanmak istediğiniz şekli seçin ve bu şekli mevcut nesneye çizin.

  Şekiller
 3. Oluşturduğunuz etkin noktayı sağ tıkladıktan sonra Makro Ata'ya tıklayın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir makroyu grafik nesnesine atamak için makroyu çift tıklatın veya makro adını Makro adı kutusuna girin.

  • Seçili grafik nesnesine atanacak yeni bir makroyu kaydetmek için Kaydet'i tıklatın, Makro Kaydet iletişim kutusuna makro için bir ad yazın ve makronun kaydedilmeye başlaması için Tamam'ı tıklatın. Makroyu kaydettikten sonra Kod grubundaki Geliştirici sekmesinde yer alan Kaydı Durdur Düğme görüntüsü seçeneğini tıklatın.

   İpucu : Durum çubuğunun sol tarafındaki Kaydı Durdur Düğme görüntüsü öğesine de tıklayabilirsiniz.

  • Varolan makroyu düzenlemek için Makro adı kutusundan makronun adını seçin ve sonra Düzen komutunu tıklatın.

 5. Tamam'ı tıklatın.

 6. Çalışma sayfasında etkin noktayı seçin. Biçim sekmesi eklenerek Çizim Araçları görüntülenir.

 7. Biçim sekmesindeki Şekil Stilleri grubunda Şekil Dolgusu'nun yanındaki oka ve sonra Dolgu Yok'a tıklayın.

  Şekil Dolgusu renk seçenekleri menüsü

 8. Şekil Seviyelendirme'nin yanındaki oku tıklatın ve ardından Seviyelendirme Yok'u tıklatın.

Bir makroyu kaydedip Kendiliğinden_Aç adıyla saklarsanız bu makro, onu içeren çalışma kitabını her açışınızda çalıştırılır. Çalışma kitabını açtığınızda bir makroyu otomatik olarak çalıştırmanın diğer bir yolu ise Visual Basic Düzenleyicisi kullanarak çalışma kitabının olayında bir VBA yordamı yazmaktır. olayı, çalışma kitabını her açışınızda kendi makro kodunu çalıştıran yerleşik bir çalışma kitabı olayıdır.

Kendiliğinden_Aç makrosu oluşturma

 1. Makroyu belirli bir çalışma kitabıyla kaydetmek isterseniz, önce o çalışma kitabını açın.

 2. Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda, Makro Kaydet öğesini tıklatın.

 3. Makro adı kutusuna Kendiliğinden_Aç yazın.

 4. Makroyu kaydetme yeri listesinde, makroyu depolamak istediğiniz çalışma kitabını seçin.

  İpucu : Makronun, Excel'i her kullanışınızda geçerli olmasını isterseniz Kişisel Makro Çalışma Kitabı'nı seçin. Kişisel Makro Çalışma Kitabı'nı seçtiğinizde, Excel daha önce oluşturulmamışsa gizli bir kişisel makro çalışma kitabı (Personal.xlsb) oluşturur ve makroyu bu çalışma kitabına kaydeder. Windows Vista'da bu çalışma kitabı C:\Users\kullanıcı adı\AppData\Local\Microsoft\Excel\XLStart klasörüne kaydedilir. Burada bulamazsanız Local yerine Roaming alt klasörüne kaydedilmiş olabilir. Microsoft Windows XP'de bu çalışma kitabı C:\Documents and Settings\kullanıcı adı\Application Data\Microsoft\Excel\XLStart klasörüne kaydedilir. XLStart klasöründeki çalışma kitapları, Excel her başlatıldığında otomatik olarak açılır. Kişisel makro çalışma kitabındaki bir makronun başka bir çalışma kitabında otomatik olarak çalıştırılmasını isterseniz Excel başlatıldığında her iki çalışma kitabının da açılması için söz konusu çalışma kitabını da XLStart klasörüne kaydetmeniz gerekir.

 5. Tamam düğmesini tıklatın ve daha sonra, kaydetmek istediğiniz eylemleri gerçekleştirin.

 6. Geliştirici sekmesinin Kod grubunda Kaydı Durdur Düğme görüntüsü öğesine tıklayın.

  İpucu : Durum çubuğunun sol tarafındaki Kaydı Durdur’a da tıklayabilirsiniz.

  Durum çubuğundaki Kaydı Durdur düğmesi

Notlar : 

 • Makroyu 6. adımda Bu Çalışma Kitabı veya Yeni Çalışma Kitabı öğesine kaydetmeyi seçerseniz, çalışma kitabını XLStart klasörlerinden birine kaydedin veya taşıyın.

 • Kendiliğinden_Aç makrosu kaydedilirken aşağıdaki sınırlamalara tabi tutulur:

  • Kendiliğinden_Aç makrosunu kaydettiğiniz çalışma kitabının Open olayında zaten bir VBA yordamı varsa, Open olayının VBA yordamı, Kendiliğinden_Aç makrosundaki tüm eylemleri geçersiz kılar.

  • Bir çalışma kitabı, Open yöntemi kullanılarak programlama yoluyla açıldığında Kendiliğinden_Aç makrosu yok sayılır.

  • Kendiliğinden_Aç makrosu, diğer çalışma kitapları açılmadan çalıştırılır. Dolayısıyla, Excel'in gerçekleştirmesini istediğiniz eylemleri varsayılan Kitap1 çalışma kitabına veya XLStart klasöründen yüklenen bir çalışma kitabına kaydederseniz, makro varsayılan ve başlangıç çalışma kitapları açılmadan önce çalıştırılmış olacağı için Excel'i yeniden başlattığınızda Kendiliğinden_Aç makrosu başarısız olur.

   Bu sınırlamalarla karşılaşırsanız, bu makalenin sonraki bölümünde anlatıldığı gibi Open olayı için Kendiliğinden_Aç makrosu kaydetmek yerine bir VBA yordamı oluşturmanız gerekir.

 • Excel'in Kendiliğinden_Aç makrosu çalıştırılmadan başlatılmasını istiyorsanız, Excel'i başlatırken SHIFT tuşunu basılı tutun.

Çalışma kitabının Open olayı için bir VBA yordamı oluşturma

Aşağıdaki örnekte, çalışma kitabını açtığınızda bir makro çalıştırılması için Open olayı kullanılmaktadır.

 1. Tüm açık çalışma kitaplarını kaydedin ve kapatın.

 2. Makroyu eklemek istediğiniz çalışma kitabını açın veya yeni bir çalışma kitabı oluşturun.

 3. Geliştirici sekmesinde, Kod grubunda, Visual Basic öğesini tıklatın.

 4. Project Explorer penceresinde Bu Çalışma Kitabı nesnesini sağ tıklatın, sonra da Kod Görüntüle komutunu tıklatın.

  İpucu : Proje Gezgini penceresi görünmüyorsa Görünüm menüsünde Proje Gezgini’ne tıklayın.

 5. Kod penceresinin üstündeki Nesne listesinde Çalışma Kitabı’nı seçin.

  Bunu yaptığınızda Open olayı için otomatik olarak şu şekilde boş bir yordam oluşturulur:

  Private Sub Workbook_Open()

  End Sub

 6. Yordama şu kod satırlarını ekleyin:

  Private Sub Workbook_Open()
  MsgBox Date
  Worksheets("Sheet1").Range("A1").Value = Date
  End Sub

 7. Excel'e geçip çalışma kitabını makroları etkin çalışma kitabı (.xlsm) olarak kaydedin.

 8. Çalışma kitabını kapatıp yeniden açın. Dosyayı yeniden açtığınızda, Excel bir ileti kutusunda bugünün tarihini görüntüleyen Workbook_Open yordamını çalıştırır.

 9. İleti kutusunda Tamam düğmesini tıklatın.

  Not : Sayfa1'deki A1 hücresinde Workbook_Open yordamının çalıştırılması nedeniyle tarih de bulunmaktadır.

Daha fazla yardım mı gerekiyor?

Sorularınızı Excel Teknoloji Topluluğu’ndaki uzmanlara sorabilir, Yanıt topluluğundan destek alabilir ya da Excel UserVoice platformuna yeni bir özellik veya iyileştirme önerisi sunabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz:

Çalışma kitabını açtığınızda bir makroyu otomatik olarak çalıştırma 

Makro Kaydedici ile görevleri otomatikleştirme

Excel başlatıldığında belirli çalışma kitaplarını açmak için bir makro kaydetme

Tüm makrolarınızı tek bir çalışma kitabında oluşturup kaydetme

Makro kaydetme

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×