Mac için Word’deki klavye kısayolları

Mac için Word’deki klavye kısayolları

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Çok sayıda kullanıcı Mac için Word için klavye kısayolları ile dış klavye kullanarak bunları daha verimli çalışmanıza yardımcı olacağını öğrenin. Mobility veya görme engelli olan kullanıcılar için klavye kısayolları fare kullanarak temel alternatif verilmiştir. Bu makalede Mac için Wordiçin klavye kısayolları maddeler halinde listelemektedir.

Notlar: 

 • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

 • Birden çok tuşa birlikte basıp bırakmanızı gerektiren komutlar artı işaretiyle (+) gösterilir. Birden çok tuşa sırayla basmanızı gerektiren komutlar virgül işaretiyle (,) gösterilir.

 • Mac işletim sistemindeki (OS) bazı sürümleri ve bazı yardımcı uygulamalarında ayarları klavye kısayolları ve Mac için Officeanahtar işlem işlevi çakışıyor. Önemli bir klavye kısayolu atamasını değiştirme hakkında bilgi için Mac OS sürümü için Mac Yardımı'na bakın veya yardımcı uygulamanızı bakın. Ayrıca bu konunun ilerleyen bölümlerindeki kısayol çakışmaları bakın.

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Bu tabloda, Mac için Word 2016'da sık kullanılan kısayollar sağlanır.

Yapılacak işlem

Buna basın

Son eylemi geri alma

COMMAND + Z veya Control + Z

Seçilen metni veya grafiği kesme

COMMAND + X veya Control + X

Seçilen metni veya grafiği Pano’ya kopyalama

COMMAND + C veya Control + C

Pano içeriğini yapıştırma

COMMAND + V veya Control + V

Git komutunu (Düzen menüsü) seçme

Option + COMMAND + G

Yazım Denetimi ve Dilbilgisi iletişim kutusunu açma

Option + COMMAND + L

Seçimi genişletme

F8

Sonraki pencereye gitme

COMMAND + Aksan işareti (')

Farklı Kaydet komutunu (Dosya menüsü) seçme

COMMAND + Shift + S

Seçili metni kopyalama

Shift + F2

Harfleri büyük harf, küçük harf veya karışık olarak değiştirme

Shift + F3

Bulma veya Bulma ve Değiştirme

Bulma için Control+F; odağı Ara kutusuna taşır

Bulma ve Değiştirme için Control+H

Belgeyi yazdırma

COMMAND + P veya Control + P

Önceki ekleme noktasına gitme

Shift + F5

Önceki pencereye gitme

COMMAND + Shift + `

Eş Anlamlılar bölmesini açma

Shift+ F7

Seçimi daraltma

Shift+ F8

Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma

Shift + F9

Seçilen öğeyi Depo'ya yapıştırma

COMMAND + F3

Pencereyi kapatma

COMMAND + F4

Şeridi genişletme veya simge durumuna küçültme

Option + COMMAND + R

Yer işaretini düzenleme

COMMAND + Shift + F5

Sonraki yazım veya dil bilgisi hatasını bulma Yazarken yazımı denetle onay kutusu seçili olmalıdır (Word menüsü, Tercihler komutu, Yazım ve Dil Bilgisi).

Option + F7

Seçili metni İnternet’te arama

COMMAND + Shift + L

Başlangıç yapma

Şeride klavyenizi kullanarak en iyi deneyimi için klavye ayarlarınızı tüm denetimler için aşağıdaki gibi geçmeyi deneyin:

 1. Sistem tercihleri ( COMMAND + boşluk, Sistem tercihleriyazın ve ENTER'a basın) açın.

 2. Klavye ayarları (türü klavye ve isabet Enter) gidin.

 3. Kısayolları gidin (üç kez sekmesini ve sonra sağ ok tuşuna basın ve sonra boşluk).

 4. Tam Klavye erişimi ayarı metin kutuları ve yalnızca listelerTüm denetimleri (Control + F7) değiştirme

Çoğu klavyede, işlev tuşlarına varsayılan olarak özel işlevler atanmıştır. İşlev tuşunu farklı bir amaçla kullanmak için Fn tuşuyla birlikte işlev tuşuna basmanız gerekir. Fn tuşuna basmak zorunda kalmadan işlev tuşlarının nasıl etkinleştirileceği ve kullanılacağı konusunda daha fazla bilgi için, bu konunun devamındaki İşlev tuşu kısayollarını kullanma bölümüne bakın.

Kısayol çakışmaları

Bazı Windows klavye kısayolları, bunlara karşılık gelen varsayılan Mac OS klavye kısayollarıyla çakışır. Bu kısayolları kullanmak için Mac klavye ayarlarınıza giderek, ilgili tuşun kullanıldığı kısayolu değiştirmeniz gerekebilir.

Klavye kısayolları için sistem tercihlerini fareyle değiştirme

 1. Apple menüsünde Sistem Tercihleri’ne basın.

 2. Klavye’ye tıklayın.

 3. Kısayollar sekmesine basın.

 4. Görev Kontrol’e tıklayın.

 5. Kullanmak istediğiniz klavye kısayolunun onay kutusunun işaretini kaldırın.

İmleci taşıma

Yapılacak işlem

Buna basın

Bir karakter sola ilerleme

Sol ok

Bir karakter sağa ilerleme

Sağ ok

Bir sözcük sola gitme

Option + Sol ok

Bir sözcük sağa ilerleme

Option + Sağ ok

Yukarı doğru bir paragraf ilerleme

COMMAND + Yukarı ok

Aşağı doğru bir paragraf ilerleme

COMMAND + Aşağı ok

Sola doğru bir hücre ilerleme (tabloda)

Shift + Sekme

Sağa doğru bir hücre ilerleme (tabloda)

Sekme

Bir satır yukarı gitme

Yukarı ok

Bir satır aşağı gitme

Aşağı

Satırın sonuna gitme

COMMAND + Sağ ok veya End

Satır başına gitme

COMMAND + Sol ok veya Home

Bir ekran yukarıya gitme (kaydırma)

Page Up

Bir ekran aşağıya gitme (kaydırma)

Page Down

Sonraki sayfanın en üstüne gitme

COMMAND + Page Down

Önceki sayfanın en üstüne gitme

COMMAND + Page Up

Belgenin sonuna

COMMAND + End

MacBook klavyesinde:
COMMAND + FN + Sağ ok

Belgenin başına

COMMAND + Home

MacBook klavyesinde:
COMMAND + FN + Sol Ok

Önceki ekleme noktasına

Shift + F5

Metin ve grafikleri seçme

İpucu: İmleci taşımak için gereken tuş bileşimini biliyorsanız, metni genellikle Shift tuşunu basılı tutarken aynı tuş bileşimini kullanarak seçebilirsiniz. Örneğin, COMMAND + Sağ Ok, imleci sonraki sözcüğe taşır ve COMMAND + Shift + Sağ Ok, imleçten itibaren sonraki sözcüğün başına kadar metni seçer.

Yapılacak işlem

Buna basın

Birden çok öğe yanındaki birbirine seçme

İstediğiniz ilk öğeyi seçin, COMMAND tuşunu basılı tutun ve ek öğeleri seçin

Bir karakter sağa doğru seçme

Shift + Sağ ok

Bir karakter sola doğru seçme

Shift + Sol ok

Sağdan bir sözcük seçme

Shift + Option + Sağ ok

Soldan bir sözcük seçme

Shift + Option + Sol ok

Satırın sonuna kadar seçme

COMMAND + Shift + Sağ Ok veya Shift + End

Satırın başına kadar seçme

COMMAND + Shift + Sol Ok veya Shift + Home

Aşağıdan bir satır seçme

Shift + Aşağı ok

Yukarıdan bir satır seçme

Shift + Yukarı ok

Paragrafın sonuna kadar olan bölümü seçme

COMMAND + Shift + Aşağı ok

Paragrafın başına kadar olan bölümü seçme

COMMAND + Shift + Yukarı ok

Aşağıdan bir ekran seçme

Shift + Page Down

Yukarıdan bir ekran seçme

Shift + Page Up

Belgenin başına kadar olan bölümü seçme

COMMAND + Shift + Home

Belgenin sonuna kadar olan bölümü seçme

COMMAND + Shift + End

Pencerenin sonuna kadar olan bölümü seçme

Option + COMMAND + Shift + Page Down

Belgenin tamamını seçme

COMMAND + A

Dikey metin bloğu seçme

COMMAND + SHIFT + F8 tuşlarına basın ve sonra ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için Esc tuşuna basın

Belgede belirli bir yere kadar seçme

F8 tuşuna ve ardından OK tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için Esc tuşuna basın

Tablodaki metin ve grafikleri seçme

Yapılacak işlem

Buna basın

Sonraki hücrenin içeriğini seçme

Sekme

Önceki hücrenin içeriğini seçme

Shift + Sekme

Seçimi bitişik sütunlara doğru genişletme

Shift tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna art arda basın

Sütun seçme

Sütunun en üst ve en alt hücresine tıklayın. Shift tuşunu basılı tutun ve Yukarı Ok veya Aşağı Ok tuşuna art arda basın

Seçimi (veya bloğu) genişletme

COMMAND + Shift + F8 tuşlarına basıp ok tuşlarını kullanın ve seçim modunu iptal etmek için Esc tuşuna basın

Seçim boyutunu küçültme

Shift + F8

Yan yana olmayan birden fazla hücre, sütun veya satırı seçme

İstediğiniz ilk öğeyi seçin, COMMAND tuşunu basılı tutun ve ek öğeleri seçin

Seçimi genişletme

Yapılacak işlem

Buna basın

Geniş modu açma

F8

Genişletilmiş seçim modunda, belgede bir yere tıklandığında mevcut seçim bu konuma kadar genişler.

Sola doğru en yakın karakteri seçme

F8, sol ok

Sağa doğru en yakın karakteri seçme

F8, sağ ok

Seçimi genişletme

Seçimi tüm sözcüğe, tümceye, paragrafa, bölüme ve belgeye genişletmek için F8 tuşuna art arda basın.

Seçim boyutunu küçültme

Shift + F8

Geniş modu kapatma

Esc

Metin ve grafikleri düzenleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Metin veya grafikleri kopyalama

COMMAND + C veya F3

Stil kopyalama

COMMAND + Shift + C

Stil yapıştırma

COMMAND + SHIFT + V

Yapıştırma defterine metin veya grafik kopyalama

Control + Option + C

Seçili metni keserek panoya aktarma

COMMAND + X veya F2

Metin ve grafikleri taşıma

COMMAND + X veya F2 (sonra imleci hareket ettirin ve COMMAND + V veya F4 tuşuna basın)

Otomatik Metin oluşturma

Option + F3

Otomatik metin ekleme

COMMAND + OPTION + SHIFT + V

Pano içeriğini yapıştırma

COMMAND + V veya F4

Özel yapıştırma

COMMAND + Control + V

Çevreleyen metnin biçimini yapıştırma ve eşleştirme

COMMAND + OPTION + SHIFT + V

Depo içeriğini yapıştırma

COMMAND + SHIFT + F3

Soldan bir karakter silme

Delete

Sola doğru bir sözcük silme

COMMAND + Delete

Sağdan bir karakter silme

COMMAND ya da temizleyin

Sağa doğru bir sözcük silme

COMMAND + COMMAND

Seçili metni keserek Pano’ya aktarma

COMMAND + X veya F2

Son eylemi geri alma

COMMAND + Z

Son eylemi yineleme

COMMAND + Y

Depo için kesme

COMMAND + F3

Çizim

Yapılacak işlem

Buna basın

Çizim modunu Değiştir

COMMAND + control + Z

Paragrafları hizalama ve biçimlendirme

Yapılacak işlem

Buna basın

Paragrafı ortalama

COMMAND + E

Paragrafı iki yana yaslama

COMMAND + J

Paragrafı sola hizalama

COMMAND + L

Paragrafı sağa hizalama

COMMAND + R

Paragrafa soldan girinti verme

Control + Shift + M

Paragrafın sol girintisini kaldırma

COMMAND + Üst Krkt + M

Asılı girinti oluşturma

COMMAND + T

Asılı girintiyi kaldırma

COMMAND + Shift + T

Otomatik Biçim'i başlatma

COMMAND + option + K

Normal stilini uygulama

COMMAND + SHIFT + N

Başlık 1 stilini uygulama

COMMAND + option + 1

Başlık 2 stilini uygulama

COMMAND + OPTION + 2

Başlık 3 stilini uygulama

COMMAND + option + 3

İmleç bir satırın başındayken Liste stilini uygulama

COMMAND + ÜST KRKT + L

Bölünemez boşluk ekleme

Option + Ara Çubuğu

Satır aralığı ayarlama

Yapılacak işlem

Buna basın

Satırları tek aralıklı olacak şekilde ayarlama

COMMAND + 1

Satırları çift aralıklı olacak şekilde ayarlama

COMMAND + 2

Satır aralığını 1,5 aralık olacak şekilde ayarlama

COMMAND + 5

Paragrafın tam önüne bir satır boşluk ekleme veya kaldırma

COMMAND + 0 (sıfır)

Karakterleri biçimlendirme

Yapılacak işlem

Buna basın

Yazı tipini değiştirme

COMMAND + SHIFT + F

Yazı tipi boyutunu büyütme

COMMAND + ÜST KRKT + >

Yazı tipi boyutunu küçültme

COMMAND + SHIFT + <

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütme

COMMAND +]

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültme

COMMAND + [

Karakter biçimlendirmesini değiştirme (Yazı Tipi komutu, Biçim menüsü)

COMMAND + D

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirme

Shift + F3

Tümünü büyük harf olarak biçimlendirme

COMMAND + SHIFT + A

Kalın biçimlendirme uygulama

COMMAND + B

Alt çizgi uygulama

COMMAND + U

Boşluklar hariç sözcüklerin altını çizme

COMMAND + SHIFT + W

Metnin altına çift çizgi çizme

COMMAND + Shift + D

İtalik biçimlendirme uygulama

COMMAND + I

Tümünü küçük harf olarak biçimlendirme

COMMAND + ÜST KRKT + K

Alt simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık)

COMMAND + eşittir işareti

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık)

COMMAND + SHIFT + artı işareti

Üstü çizili biçimlendirme uygulama

COMMAND + Shift + X

Özel karakterler ekleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Boş alan ekleme

COMMAND + F9

Satır sonu ekleme

Üst Krkt + Return

Sayfa sonu ekleme

COMMAND + Enter

Sütun sonu ekleme

COMMAND + Shift + Return

Bölünemez kısa çizgi ekleme

COMMAND + Shift + Kısa çizgi

Telif hakkı simgesi ekleme

Option + G

Tescilli ticari marka simgesi ekleme

Option + R

Ticari marka simgesi ekleme

Option + 2

Üç nokta ekleme

Option + Noktalı Virgül

Alanlarla çalışma

Yapılacak işlem

Buna basın

DATE alanı ekleme

Control + Shift + D

LISTNUM alanı ekleme

COMMAND + OPTION + SHIFT + L

PAGE alanı ekleme

Control + Shift + P

TIME alanı ekleme

Control + Shift + T

Boş alan ekleme

COMMAND + F9

Seçili alanları güncelleştirme

F9

Alanın bağlantısını kesme

COMMAND + SHIFT + F9

Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma

Shift + F9

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma

Option + F9

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma

Option + Shift + F9

Sonraki alana gitme

F11

Önceki alana gitme

Shift + F11

Alanı kilitleme

COMMAND + F11

Alanın kilidini açma

COMMAND + Shift + F11

Belge ana hattı

Yapılacak işlem

Buna basın

Paragrafı yükseltme

Control + Shift + Sol ok

Paragrafı indirgeme

Control + Shift + Sağ ok

Düzeyi gövde metnine düşürme

COMMAND + SHIFT + N

Seçilen paragrafları yukarı taşıma

Varsayılan görev Control tuşuna bu klavye kısayolunu çakışıyor. Bu Office klavye kısayolunu kullanmak için bu anahtarın görev denetim kısayolu değiştirmeniz gerekir. Apple menüsünde sistem tercihleri > Görev denetim. Klavye ve fare ' nın altında başka bir kısayol için görev denetimini seçin veya – devre dışı bırakmak (eksi işareti) seçin.

Control + Shift + Yukarı ok

Seçilen paragrafları aşağı taşıma

Varsayılan görev Control tuşuna bu klavye kısayolunu çakışıyor. Bu Office klavye kısayolunu kullanmak için bu anahtarın uygulaması windows kısayolu değiştirmeniz gerekir. Apple menüsünde sistem tercihleri > Görev denetim. Klavye ve fare ' nın altında uygulaması windows için başka bir kısayol seçin veya – devre dışı bırakmak (eksi işareti) seçin.

Control + Shift + Aşağı ok

Başlığın altındaki metni genişletme

Control + Shift + Artı işareti

Başlığın altındaki metni daraltma

Control + Shift + Eksi işareti

Tüm gövde metnini ve başlıkları genişletme veya gövde metninin tamamını daraltma

Control + Shift + A

Gövde metninin ilk satırını veya gövde metninin tamamını gösterme

Control + Shift + L

Belirtilen başlık düzeyindeki tüm başlıkları gösterme

Control + Shift +<Başlık düzeyi>

Belgeyi gözden geçirme

Yapılacak işlem

Buna basın

Açıklama ekleme

COMMAND + Option + A

Değişiklikleri izlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

COMMAND + ÜST KRKT + E

Açıklamanın başına gitme

Home

Açıklamanın sonuna gitme

End (End tuşu tüm klavyelerde kullanılamaz)

İnceleme Bölmesi’ndeyken açıklama listesinin başına gitme

COMMAND + Home

İnceleme Bölmesi’ndeyken açıklama listesinin sonuna gitme

COMMAND + End

Belgeyi yazdırma

Yapılacak işlem

Buna basın

Belgeyi yazdırma

COMMAND + P

Tabloda gezinme

Yapılacak işlem

Buna basın

Bir sonraki hücreye gitme

Sekme (imleç tablonun son hücresindeyse, Sekme tuşuna basıldığında yeni satır eklenir)

Bir önceki hücreye gitme

Shift + Sekme

Bir sonraki veya önceki satıra gitme

Yukarı ok veya Aşağı ok

Satırdaki ilk hücreye gitme

Control + Home

Satırdaki son hücreye gitme

Control + End

Sütundaki ilk hücreye gitme

Control + Page Up

Sütundaki son hücreye gitme

Control + Page Down

Yeni paragraf başlatma

Return

Tablonun altına yeni satır ekleme

Son sıranın sonundaki sekme

Belgenin başında bir tablonun önüne metin ekleme

İlk hücrenin başında dönme

Satır ekleme

COMMAND + control + ı

Tablo sütunlarını yeniden boyutlandırma

Cetveli kullanarak

Yapılacak işlem

Kısayol tuşlarına basın ve daha sonra bir sütun sınırını sürükleyin

Tek bir sütun çizgisini taşıma

Tablo genişliğini koruma

Shift

Sağa doğru tüm sütunları eşit olarak yeniden boyutlandırma

Tablo genişliğini koruma

COMMAND + üst karakter

Sağa doğru tüm sütunları orantılı olarak yeniden boyutlandırma

Tablo genişliğini koruma

COMMAND

Doğrudan tablonun içinde tablo sütunlarını yeniden boyutlandırma

İpuçları: 

 • Sütunu yeniden boyutlandırdığınızda bir sütunun ölçülerini cetvelde görüntülemek için bu kısayol tuşları ile Option tuşuna basın.

 • Bir sütun genişliğini ince ayarlamak için, kısayol tuşlarıyla birlikte Option tuşuna basarak uydurma işlevini devre dışı bırakın.

Yapılacak işlem

Kısayol tuşlarına basın ve daha sonra bir sütun sınırını sürükleyin

Tek bir sütun çizgisini taşıma

Tablo genişliğini koruma

Tuş yok

Sağdaki sütun boyutlarını koruma

Tablo genişliğini değiştirme

Shift

Sağa doğru tüm sütunları eşit olarak yeniden boyutlandırma

Tablo genişliğini koruma

COMMAND + üst karakter

Sağa doğru tüm sütunları orantılı olarak yeniden boyutlandırma

Tablo genişliğini koruma

COMMAND

Tabloya paragraflar ve sekme karakterleri ekleme

Yapılacak işlem

Buna basın

Hücrenin içinde yeni paragraf ekleme

Return

Hücrenin içine Sekme karakteri ekleme

Option + Sekme

Dipnot ve son notları kullanma

Yapılacak işlem

Buna basın

Dipnot ekleme

COMMAND + Option + F

Son not ekleme

COMMAND + Option + E

Soldan sağa dil özellikleri

Word, metin yazma, düzenleme ve görüntüleme için sağdan sola veya hem sağdan sola hem de soldan sağa birleşik olan ortamlarda çalışan diller için sağdan sola işlevselliğini destekler. Bu bağlamda sağdan sola diller, sağdan sola yazılan ve bağlamsal şekillendirme gerektiren (Arapça gibi) ve gerektirmeyen dilleri içeren herhangi bir yazma sistemini ifade eder.

Bu klavye kısayollarını kullanabilmeniz için, önce kullandığınız dilde klavye kısayollarının etkinleştirildiğinden emin olmalısınız:

 1. Apple > Sistem Tercihleri > Klavye’ye gidin.

 2. Giriş Kaynakları sekmesinde, klavye kısayollarını etkinleştirmek istediğiniz dili seçin.

 3. Sekmenin sağ tarafında, Klavye kısayollarını etkinleştir onay kutusunu seçin.

Geçiş yapmak için

Basılan tuş

Paragraf yönünü sağdan sola

Control + COMMAND + Sol ok

Paragraf yönünü soldan sağa

Control + COMMAND + Sağ ok

İşlev tuşu kısayollarını kullanma

Mac için Word 2016, Kopyala ve Yapıştır gibi yaygın komutlar için işlev tuşlarını kullanır. Bu kısayollara hızla erişmek için Apple sistem tercihlerinizi değiştirebilirsiniz; böylece her işlev tuşu kısayolu kullandığınızda Fn tuşuna basmak zorunda kalmazsınız.

Not: İşlev tuşları için sistem tercihlerini değiştirdiğinizde işlev tuşlarının çalışma biçimi, yalnızca Word’de değil Mac’inizin tamamında değişir. Bu ayarı değiştirdikten sonra, işlev tuşunun üzerinde yazan özel işlevleri gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Bunun için Fn tuşuna basmanız yeterlidir. Örneğin, ses düzeyinizi değiştirmek amacıyla F12 tuşunu kullanmak için Fn+F12 tuşlarına basın.

İşlev tuşu tercihlerini fareyle değiştirme

 1. Apple menüsünde Sistem Tercihleri’ne basın.

 2. Klavye’yi seçin.

 3. Klavye sekmesinde, Tüm F1, F2 gibi tuşları standart işlev tuşları olarak kullan kutusunu işaretleyin.

Function tuşu kısayolları

Yapılacak işlem

Buna basın

Son eylemi geri alma

F1

Seçilen metni veya grafiği kesme

F2

Seçilen metni veya grafiği panoya kopyalama

F3

Pano içeriğini yapıştırma

F4

Git komutunu (Düzen menüsü) seçme

F5

Yazım Denetimi ve Dilbilgisi iletişim kutusunu açma

F7

Seçimi genişletme

F8

Seçili alanları güncelleştirme.

F9

Sonraki pencereye gitme

COMMAND + F6

Seçili metni kopyalama

Shift + F2

Harfleri büyük harf, küçük harf veya karışık olarak değiştirme

Shift + F3

Bul veya Git eylemini yineleme

Üst karakter + F4 veya COMMAND + SHIFT + F4

Önceki ekleme noktasına gitme

Shift + F5

Eş Anlamlılar bölmesini açma

Shift+ F7

Seçimi daraltma

Shift+ F8

Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma.

Shift + F9

Önceki alana gitme

Bu klavye kısayolu, Masaüstünü Göster varsayılan Görev Denetimi tuşuyla çakışır. Bu Office klavye kısayolunu kullanmak için, önce, bu tuşun Masaüstünü Göster kısayol işlevini değiştirmeniz gerekir. Apple menüsünde, Sistem Tercihleri > Görev Denetimi’ne gidin. Klavye ve Fare'nin altında, Masaüstünü Göster için başka bir kısayol seçin veya kapatmak üzere (eksi) işaretini seçin.

Shift + F11

Seçilen öğeyi Depo'ya yapıştırma

COMMAND + F3

Pencereyi kapatma

COMMAND + F4

Sonraki pencereye gitme

COMMAND + F6

Boş alan ekleme

COMMAND + F9

Alanı kilitleme

COMMAND + F11

Depo içeriğini ekleme

COMMAND + Shift + F3

Yer işaretini düzenleme

COMMAND + ÜST KRKT + F5

Bir Word kaynak belgesinde bağlı bilgileri güncelleştirme

COMMAND + ÜST KRKT + F7

Seçimi blok seçim olarak genişletme

COMMAND + Shift + F8, bir ok tuşu

Alanın bağlantısını kesme

COMMAND + SHIFT + F9

Alanın kilidini açma

COMMAND + SHIFT + F11

Otomatik Metin girdisi oluşturma

Option + F3

Sonraki yazım veya dil bilgisi hatasını bulma

Option + F7

Makro çalıştırma

Option + F8

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma

Option + F9

Seçili metni İnternet’te arama

COMMAND + Shift + L

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma

Option + Shift + F9

Klavye kısayollarını kullanarak hızlı bir şekilde görevleri gerçekleştirebilir — bir veya daha fazla tuşları görevi tamamlamak için klavyede tuşlarına basın. Örneğin, bastığınızda COMMAND + P Yazdır iletişim kutusunu açar.

Notlar: 

 • Klavye kısayolu açıklamalarında ABD klavye düzeni kullanılır. Diğer klavye düzenlerindeki tuşlar, ABD klavyesindeki tuşlara karşılık gelmeyebilir. Dizüstü bilgisayarlara yönelik klavye kısayolları farklı olabilir.

 • Macintosh işletim sisteminin bazı sürümleriyle bazı yardımcı program uygulamalarındaki ayarlar, Office’teki klavye kısayolları ve işlev tuşu işlemleriyle çakışabilir. Klavye kısayollarından birinin tuş atamasını değiştirme hakkında bilgi için, Macintosh işletim sisteminizin sürümüne yönelik Mac Yardımına veya yardımcı program uygulamanıza bakın.

 • Aşağıdaki liste, yalnızca en yaygın görevler için klavye kısayollarını içerir. Tüm Word komutlarını ve klavye kısayollarını listelemek için, Araçlar menüsünde, Makro üzerine gelin ve Makrolar’a tıklayın. Makro yeri açılır menüsünde, Word komutları’na tıklayın ve Makro adı kutusuna, ListCommands yazın, Çalıştır’a tıklayın ve istediğiniz seçenekleri belirleyin.

Bu konuda

İşlev tuşları

Not: MacBook kullanıyorsanız, bir işlev tuşunu kullanmak için, aynı anda fn tuşuna da (klavyedeki sol alt tuş) basmanız gerekir.

Kullanım amacı

Buna basın

Son eylemi geri alma

F1

Metin ve grafikleri kesme

F2

Metin veya grafikleri kopyalama

F3

Pano içeriğini yapıştırma

F4

Git komutunu (Düzen menüsü) seçme

F5

Sonraki bölme veya çerçeveye gitme

F6

Yazım ve Dil Bilgisi komutunu (Araçlar menüsü) seçme

F7

Seçimi genişletme

Bu klavye kısayolu varsayılan Mac OS X tuş atamasıyla çakışır. Bu Office klavye kısayolunu kullanmak için, önce bu tuş için Mac OS X klavye kısayolunu devre dışı bırakmanız gerekir. Apple menüsünde, Sistem Tercihleri’ne tıklayın. Donanım’ın altında, Klavye simgesine tıklayın. Klavye Kısayolları sekmesine tıklayın ve kapatmak istediğiniz tuş atamasına ait Açık onay kutusunu temizleyin.

F8

Seçili alanları güncelleştirme.

Bu klavye kısayolunu çakışıyor bir varsayılan Exposé anahtar atamanın Mac OS X 10.3 veya sonraki bir sürümü. Bu Office klavye kısayolunu kullanmak için önce bu anahtar Exposé klavye kısayolu kapatmanız gerekir. Apple menüsünde Sistem Tercihleri'netıklayın. Kişiselaltında Exposé & boşlukEkle'yi tıklatın. Klavye ve Fare kısayollarıaltında açılır menüsünde, kapatmak istediğiniz kısayolu tıklatıp .

F9

Sonraki alana gitme.

Bu klavye kısayolu Mac OS X sürüm 10.3 veya daha yeni sürümlerindeki varsayılan Exposé tuşu atamasıyla çakışır. Bu Office klavye kısayolunu kullanmak için, önce bu tuş için Exposé klavye kısayolunu devre dışı bırakmanız gerekir. Apple menüsünde, Sistem Tercihleri’ne tıklayın. Kişisel’in altında, Exposé & Spaces’e tıklayın. Klavye ve Fare Kısayolları altında, kapatmak istediğiniz kısayola ait açılır menüde, simgesine tıklayın.

F11

Farklı Kaydet komutunu (Dosya menüsü) seçme.

COMMAND + SHIFT + S

Metni kopyalama

SHIFT + F2

Harfleri büyük harf, küçük harf veya karışık olarak değiştirme

SHIFT + F3

Bul veya Git eylemini yineleme

SHIFT + F4

Önceki ekleme noktasına gitme

SHIFT + F5

Önceki bölme veya çerçeveye gitme

SHIFT + F6

Aş Anlamlılar komutunu (Araçlar menüsü) seçme

SHIFT + F7

Seçimi daraltma

Bu klavye kısayolu Mac OS X sürüm 10.3 veya daha yeni sürümlerindeki varsayılan Exposé tuşu atamasıyla çakışır. Bu Office klavye kısayolunu kullanmak için, önce bu tuş için Exposé klavye kısayolunu devre dışı bırakmanız gerekir. Apple menüsünde, Sistem Tercihleri’ne tıklayın. Kişisel’in altında, Exposé & Spaces’e tıklayın. Klavye ve Fare Kısayolları altında, kapatmak istediğiniz kısayola ait açılır menüde, simgesine tıklayın.

SHIFT + F8

Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma.

Bu klavye kısayolunu çakışıyor bir varsayılan Exposé anahtar atamanın Mac OS X 10.3 veya sonraki bir sürümü. Bu Office klavye kısayolunu kullanmak için önce bu anahtar Exposé klavye kısayolu kapatmanız gerekir. Apple menüsünde Sistem Tercihleri'netıklayın. Kişiselaltında Exposé & boşlukEkle'yi tıklatın. Klavye ve Fare kısayollarıaltında açılır menüsünde, kapatmak istediğiniz kısayolu tıklatıp .

SHIFT + F9

kısayol menüsü görüntüleme.

Bu klavye kısayolu Mac OS X sürüm 10.3 veya daha yeni sürümlerindeki varsayılan Exposé tuşu atamasıyla çakışır. Bu Office klavye kısayolunu kullanmak için, önce bu tuş için Exposé klavye kısayolunu devre dışı bırakmanız gerekir. Apple menüsünde, Sistem Tercihleri’ne tıklayın. Kişisel’in altında, Exposé & Spaces’e tıklayın. Klavye ve Fare Kısayolları altında, kapatmak istediğiniz kısayola ait açılır menüde, simgesine tıklayın.

SHIFT + F10

Önceki alana gitme.

Bu klavye kısayolunu çakışıyor bir varsayılan Exposé anahtar atamanın Mac OS X 10.3 veya sonraki bir sürümü. Bu Office klavye kısayolunu kullanmak için önce bu anahtar Exposé klavye kısayolu kapatmanız gerekir. Apple menüsünde Sistem Tercihleri'netıklayın. Kişiselaltında Exposé & boşlukEkle'yi tıklatın. Klavye ve Fare kısayollarıaltında açılır menüsünde, kapatmak istediğiniz kısayolu tıklatıp .

SHIFT + F11

Depo için kesme

COMMAND + F3

Pencereyi kapatma

COMMAND + F4

Sonraki pencereye gitme

COMMAND + F6

Şeridi genişletme veya simge durumuna küçültme

OPTION + COMMAND + R

Boş alan ekleme

COMMAND + F9

Alanı kilitleme

COMMAND + F11

Depo içeriğini ekleme

COMMAND + SHIFT + F3

Bul veya Git eylemini yineleme

COMMAND + SHIFT + F4

Yer işaretini düzenleme

COMMAND + SHIFT + F5

Önceki pencereye gitme

COMMAND + SHIFT + F6

Bir Word kaynak belgesinde bağlı bilgileri güncelleştirme

COMMAND + SHIFT + F7

Seçimi veya bloğu genişletme (daha sonra bir ok tuşuna basın)

COMMAND + SHIFT + F8

Alanın bağlantısını kesme

COMMAND + SHIFT + F9

Alanın kilidini açma

COMMAND + SHIFT + F11

Otomatik Metin girdisi oluşturma

OPTION + F3

Sonraki pencereye gitme

OPTION + F6

Sonraki yazım veya dil bilgisi hatasını bulma Yazarken yazımı denetle onay kutusu seçili olmalıdır (Word menüsü, Tercihler komutu, Yazım ve Dil Bilgisi).

OPTION + F7

Makro çalıştırma

OPTION + F8

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma

OPTION + F9

Önceki pencereye gitme

OPTION + SHIFT + F6

Sözlüğü değiştirme

OPTION + SHIFT + F7

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma

OPTION + SHIFT + F9

İmleci taşıma

Gidilecek yer

Tuş

Sola doğru bir karakter

SOL OK

Sağa doğru bir karakter

SAĞ OK

Sola doğru bir sözcük

OPTION + SOL OK

Sağa doğru bir sözcük

OPTION + SAĞ OK

Yukarı doğru bir paragraf

COMMAND + YUKARI OK

Aşağı doğru bir paragraf

COMMAND + AŞAĞI OK

Sola doğru bir hücre (tabloda)

SHIFT + SEKME

Sağa doğru bir hücre (tabloda)

SEKME

Yukarı doğru bir satır

YUKARI OK

Aşağı doğru bir satır

AŞAĞI OK

Satırın sonuna

COMMAND + SAĞ OK veya END

Satırın başına

COMMAND + SOL OK veya HOME

Bir ekran yukarıya (kaydırma)

PAGE UP

Bir ekran aşağıya (kaydırma)

PAGE DOWN

Sonraki sayfanın üst tarafına

COMMAND + PAGE DOWN

COMMAND + FN + AŞAĞI OK (MacBook klavyede)

Önceki sayfanın üst tarafına

COMMAND + PAGE UP

COMMAND + FN + YUKARI OK (MacBook klavyede)

Belgenin sonuna

COMMAND + END

COMMAND + FN + SAĞ OK (MacBook klavyede)

Belgenin başına

COMMAND + HOME

COMMAND + FN + SOL OK (MacBook klavyede)

Önceki ekleme noktasına

SHIFT + F5

Metin ve grafikleri seçme

İpucu: İmleci taşıma tuş bileşimini biliyorsanız, metni genellikle SHIFT tuşunu basılı tutarken aynı tuş bileşimini kullanarak seçebilirsiniz. Örneğin, COMMAND + SAĞ OK imleci sonraki sözcüğe taşır ve COMMAND + SHIFT + SAĞ OK imleçten itibaren sonraki sözcüğün başına kadar metni seçer.

Seçimi genişletme

Buna basın

Yan yana olmayan birden çok öğeyi seçerek

İstediğiniz ilk öğeyi seçin, COMMAND tuşunu basılı tutun ve ek öğeleri seçin

Sağa doğru bir karakter

SHIFT + SAĞ OK

Sola doğru bir karakter

SHIFT + SOL OK

Sağa doğru bir sözcük

SHIFT + OPTION + SAĞ OK

Sola doğru bir sözcük

SHIFT + OPTION + SOL OK

Satırın sonuna

COMMAND + SHIFT + SAĞ OK veya SHIFT + END

Satırın başına

COMMAND + SHIFT + SOL OK veya SHIFT + HOME

Bir satır aşağı

SHIFT + AŞAĞI OK

Bir satır yukarı

SHIFT + YUKARI OK

Paragrafın sonuna

COMMAND + SHIFT + AŞAĞI OK

Paragrafın başına

COMMAND + SHIFT + YUKARI OK

Bir ekran aşağı

SHIFT + PAGE DOWN

Bir ekran yukarı

SHIFT + PAGE UP

Belgenin başına

COMMAND + SHIFT + HOME

Belgenin sonuna

COMMAND + SHIFT + END

Pencerenin sonuna

OPTION + COMMAND + SHIFT + PAGE DOWN

Belgenin tamamını seçmek için

COMMAND + A

Dikey metin bloğuna

COMMAND + SHIFT + F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için COMMAND + NOKTA tuşuna basın

Belgede belirli bir yere

F8 tuşuna basın ve ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için COMMAND + NOKTA tuşuna basın

Tablodaki metin ve grafikleri seçme

Kullanım amacı

Buna basın

Sonraki hücrenin içeriğini seçme

SEKME

Önceki hücrenin içeriğini seçme

SHIFT + SEKME

Seçimi bitişik sütunlara doğru genişletme

SHIFT tuşunu basılı tutun ve bir ok tuşuna art arda basın

Sütun seçme

Sütunun en üst ve en alt hücresine tıklayın. SHIFT tuşunu basılı tutun ve YUKARI OK veya AŞAĞI OK tuşuna art arda basın

Seçimi (veya bloğu) genişletme

COMMAND + SHIFT + F8 tuşlarına basın ve ok tuşlarını kullanın; seçim modunu iptal etmek için COMMAND + NOKTA tuşuna basın

Seçim boyutunu küçültme

SHIFT + F8

Yan yana olmayan birden fazla hücre, sütun veya satırı seçme

İstediğiniz ilk öğeyi seçin, COMMAND tuşunu basılı tutun ve ek öğeleri seçin

Seçimi genişletme

Kullanım amacı

Buna basın

Genişletme modunu etkinleştirme

F8

Bu klavye kısayolu varsayılan Mac OS X tuş atamasıyla çakışır. Bu Office klavye kısayolunu kullanmak için, önce bu tuş için Mac OS X klavye kısayolunu devre dışı bırakmanız gerekir. Apple menüsünde, Sistem Tercihleri’ne tıklayın. Donanım’ın altında, Klavye simgesine tıklayın. Klavye Kısayolları sekmesine tıklayın ve kapatmak istediğiniz tuş atamasına ait Açık onay kutusunu temizleyin.

Sola doğru en yakın karakteri seçme

F8 ve sonra SOL OK

Sağa doğru en yakın karakteri seçme

F8 ve sonra SAĞ OK

Seçimi genişletme

Seçimi tüm sözcüğe, tümceye, paragrafa, bölüme vb. genişletmek için F8 tuşuna basmaya devam edin.

Seçim boyutunu küçültme

SHIFT + F8

Genişletme modunu devre dışı bırakma

COMMAND + NOKTA

Metin ve grafikleri düzenleme

Kullanım amacı

Buna basın

Metin veya grafikleri kopyalama

COMMAND + C veya F3

Stil kopyalama

COMMAND + SHIFT + C

Stil yapıştırma

COMMAND + SHIFT + V

Yapıştırma defterine metin veya grafik kopyalama

CONTROL + OPTION + C

Metin ve grafikleri taşıma

COMMAND + X veya F2 (sonra imleci hareket ettirin ve COMMAND + V veya F4 tuşuna basın)

Medya Tarayıcısını kullanarak grafik ekleme

COMMAND + CONTROL + M

Otomatik Metin oluşturma

OPTION + F3

Otomatik metin ekleme

COMMAND + OPTION + SHIFT + V

Pano içeriğini yapıştırma

COMMAND + V veya F4

Yapıştırma defterinden seçili parçayı yapıştırma

CONTROL + OPTION + V

Özel yapıştırma

COMMAND + CONTROL + C

Çevreleyen metnin biçimini yapıştırma ve eşleştirme

COMMAND + OPTION + SHIFT + V

Yapıştırma defterine yapıştırma

CONTROL + OPTION + V

Depo içeriğini yapıştırma

COMMAND + SHIFT + F3

Soldan bir karakter silme

DELETE

Sola doğru bir sözcük silme

COMMAND + DELETE

Sağdan bir karakter silme

Delete ya da TEMİZLEYİN

Sağa doğru bir sözcük silme

COMMAND + Delete

Seçili metni keserek Pano’ya aktarma

COMMAND + X veya F2

Son eylemi geri alma

COMMAND + Z

Depo için kesme

COMMAND + F3

Paragrafları biçimlendirme ve hizalama

Kullanım amacı

Buna basın

Paragrafı ortalama

COMMAND + E

Paragrafı iki yana yaslama

COMMAND + J

Paragrafı sola yaslama

COMMAND + L

Paragrafı sağa yaslama

COMMAND + R

Paragrafa soldan girinti verme

CONTROL + SHIFT + M

Paragrafın sol girintisini kaldırma

COMMAND + SHIFT + M

Asılı girinti oluşturma

COMMAND + T

Asılı girintiyi kaldırma

COMMAND + SHIFT + T

Otomatik Biçim'i başlatma

COMMAND + OPTION + K

Normal stilini uygulama

COMMAND + SHIFT + N

Başlık 1 stilini uygulama

COMMAND + OPTION + 1

Başlık 2 stilini uygulama

COMMAND + OPTION + 2

Başlık 3 stilini uygulama

COMMAND + OPTION + 3

Liste stili uygulama

COMMAND + SHIFT + L

Bölünemez boşluk ekleme

OPTION + ARA ÇUBUĞU

Satır aralığını ayarlama

Satır aralığını ayarlamak için

Buna basın

Tek aralıklı satırlar

COMMAND + 1

Çift aralıklı satırlar

COMMAND + 2

1,5 satır aralığı

COMMAND + 5

Paragrafın tam önüne bir satır boşluk ekleme veya kaldırma

COMMAND + 0 (sıfır)

Karakterleri biçimlendirme

Kullanım amacı

Buna basın

Yazı tipini değiştirme

COMMAND + SHIFT + F

Yazı tipi boyutunu büyütme

COMMAND + SHIFT + >

Yazı tipi boyutunu küçültme

COMMAND + SHIFT + <

Yazı tipi boyutunu 1 punto büyütme

COMMAND + ]

Yazı tipi boyutunu 1 punto küçültme

COMMAND + [

Karakter biçimlendirmesini değiştirme (Yazı Tipi komutu, Biçim menüsü)

COMMAND + D

Harflerin büyük küçük harf durumunu değiştirme

SHIFT + F3

Tümünü büyük harf olarak biçimlendirme

COMMAND + SHIFT + A

Kalın biçimlendirme uygulama

COMMAND + B

Alt çizgi uygulama

COMMAND + U

Boşluklar hariç sözcüklerin altını çizme

COMMAND + SHIFT + W

Metnin altına çift çizgi çizme

COMMAND + SHIFT + D

İtalik biçimlendirme uygulama

COMMAND + I

Tümünü küçük harf olarak biçimlendirme

COMMAND + SHIFT + K

Alt simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık)

COMMAND + EŞİT İŞARETİ

Üst simge biçimlendirmesi uygulama (otomatik aralık)

COMMAND + SHIFT + ARTI İŞARETİ

El ile yapılan karakter biçimlendirmelerini kaldırma

COMMAND + SHIFT + Z

Üstü çizili biçimlendirme uygulama

COMMAND + SHIFT + X

Özel karakter ekleme

Eklenenler

Tuş

Alan

COMMAND + F9

Satır sonu

SHIFT + RETURN

Sayfa sonu

SHIFT + ENTER

Sütun sonu

COMMAND + SHIFT + RETURN

Bölünemez kısa çizgi

COMMAND + SHIFT + TİRE

Telif hakkı simgesi

OPTION + G

Tescilli ticari marka simgesi

OPTION + R

Ticari marka simgesi

OPTION + 2

Üç nokta

OPTION + NOKTALI VİRGÜL

Alan ekleme

Eklenenler

Buna basın

TARİH alanı

CONTROL + SHIFT + D

LISTNUM alanı

COMMAND + OPTION + SHIFT + L

SAYFA alanı

CONTROL + SHIFT + P

SAAT alanı

CONTROL + SHIFT + T

Boş alan

COMMAND + F9

Alanlarla çalışma

Kullanım amacı

Buna basın

Seçili alanları güncelleştirme

F9

Alanın bağlantısını kesme

COMMAND + SHIFT + F9

Alan kodu ve sonucu arasında geçiş yapma

SHIFT + F9

Tüm alan kodları ve sonuçları arasında geçiş yapma

OPTION + F9

Alan sonuçlarını görüntüleyen alandan GOTOBUTTON veya MACROBUTTON'ı çalıştırma

OPTION + SHIFT + F9

Sonraki alana gitme

F11

Önceki alana gitme

SHIFT + F11

Alanı kilitleme

COMMAND + F11

Alanın kilidini açma

COMMAND + SHIFT + F11

Belge anahattı

Kullanım amacı

Buna basın

Paragrafı yükseltme

CONTROL + SHIFT + SOL OK

Paragrafı indirgeme

CONTROL + SHIFT + SAĞ OK

Düzeyi gövde metnine düşürme

COMMAND + SHIFT + N

Seçilen paragrafları yukarı taşıma

CONTROL + SHIFT + YUKARI OK

Seçilen paragrafları aşağı taşıma

CONTROL + SHIFT + AŞAĞI OK

Başlığın altındaki metni genişletme

CONTROL + SHIFT + ARTI İŞARETİ

Başlığın altındaki metni daraltma

Bu klavye kısayolu varsayılan Mac OS X tuş atamasıyla çakışır. Bu Office klavye kısayolunu kullanmak için, önce bu tuş için Mac OS X klavye kısayolunu devre dışı bırakmanız gerekir. Apple menüsünde, Sistem Tercihleri’ne tıklayın. Donanım’ın altında, Klavye simgesine tıklayın. Klavye Kısayolları sekmesine tıklayın ve kapatmak istediğiniz tuş atamasına ait Açık onay kutusunu temizleyin.

CONTROL + SHIFT + EKSİ İŞARETİ

Tüm gövde metnini ve başlıkları genişletme veya gövde metninin tamamını daraltma

CONTROL + SHIFT + A

Gövde metninin ilk satırını veya gövde metninin tamamını gösterme

CONTROL + SHIFT + L

Belirtilen başlık düzeyindeki tüm başlıkları gösterme

CONTROL + SHIFT +<BAŞLIK DÜZEYİ>

Belgeleri gözden geçirme

Kullanım amacı

Buna basın

Açıklama ekleme

COMMAND + OPTION + A

Değişiklikleri izlemeyi etkinleştirme veya devre dışı bırakma

COMMAND + SHIFT + E

Açıklamanın başına gitme

HOME

Açıklamanın sonuna gitme

END (END tuşu tüm klavyelerde kullanılamaz)

İnceleme Bölmesi’ndeyken açıklama listesinin başına gitme

COMMAND + HOME

İnceleme Bölmesi’ndeyken açıklama listesinin sonuna gitme

COMMAND + END

Belgeleri yazdırma

Kullanım amacı

Buna basın

Belgeyi yazdırma

COMMAND + P

Tabloda gezinme

Kullanım amacı

Buna basın

Bir sonraki hücreye gitme

SEKME (imleç tablonun son hücresindeyse, SEKME tuşuna basıldığında yeni satır eklenir)

Bir önceki hücreye gitme

SHIFT + SEKME

Bir sonraki veya önceki satıra gitme

YUKARI OK veya AŞAĞI OK

Satırdaki ilk hücreye gitme

CONTROL + HOME

Satırdaki son hücreye gitme

CONTROL + END

Sütundaki ilk hücreye gitme

CONTROL + PAGE UP

Sütundaki son hücreye gitme

CONTROL + PAGE DOWN

Yeni paragraf başlatma

RETURN

Tablonun altına yeni satır ekleme

Son satırın sonunda SEKME

Belgenin başında bir tablonun önüne metin ekleme

İlk hücrenin başında RETURN

Satır ekleme

COMMAND + CONTROL + I

Cetvel kullanarak tablo sütunlarını yeniden boyutlandırma


Kullanım amacı

Kısayol tuşlarına basın ve sonra cetvel üzerinde bir işaretçiyi sürükleyin

Sağdaki sütun boyutlarını koruma

Tablo genişliğini değiştirme

Tuş yok

Tek bir sütun çizgisini taşıma

Tablo genişliğini koruma

SHIFT

Sağa doğru tüm sütunları eşit olarak yeniden boyutlandırma

Tablo genişliğini koruma

COMMAND + SHIFT

Sağa doğru tüm sütunları orantılı olarak yeniden boyutlandırma

Tablo genişliğini koruma

COMMAND

Doğrudan bir tablo içinde tablo sütunlarını yeniden boyutlandırma

İpuçları: 

 • Sütunu yeniden boyutlandırdığınızda bir sütunun ölçülerini cetvelde görüntülemek için bu kısayol tuşları ile OPTION tuşuna basın.

 • Bir sütun genişliğini ince ayarlamak için, kısayol tuşlarıyla birlikte OPTION tuşuna basarak uydurma işlevini devre dışı bırakın.

Kullanım amacı

Kısayol tuşlarına basın ve daha sonra bir sütun sınırını sürükleyin

Tek bir sütun çizgisini taşıma

Tablo genişliğini koruma

Tuş yok

Sağdaki sütun boyutlarını koruma

Tablo genişliğini değiştirme

SHIFT

Sağa doğru tüm sütunları eşit olarak yeniden boyutlandırma

Tablo genişliğini koruma

COMMAND + SHIFT

Sağa doğru tüm sütunları orantılı olarak yeniden boyutlandırma

Tablo genişliğini koruma

COMMAND

Tabloya paragraflar ve sekme karakterleri ekleme

Eklenenler

Tuş

Hücreye yeni paragraflar

RETURN

Hücre içinde sekme karakterleri

OPTION + SEKME

Veri birleştirme

Aşağıdaki klavye kısayollarını kullanmak için önce bir veri birleştirme ayarlamanız gerekir.

Kullanım amacı

Buna basın

Belge birleştirme

CONTROL + SHIFT + N

Veri birleştirme veri belgesini düzenleme

CONTROL + SHIFT + E

Hataları denetleme

CONTROL + SHIFT + K

Adres mektup birleştirme alanı ekleme

CONTROL + SHIFT + F

Dipnotlar ve son notlar

Eklenenler

Buna basın

Dipnot

COMMAND + OPTION + F

Sonnot

COMMAND + OPTION + E

Ayrıca bkz.

Erişilebilirlik özelliklerini kullanarak Word’de gezinmeyi öğrenme

Word’de temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×