Mac için PowerPoint 2016 veya 2011 Slayt gösterinizi kaydetme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kulaklık veya Mikrofonunuzu ve hoparlörlerinizi PowerPoint sunuyu kaydedin ve slaytları ve mürekkep ve işaretçi hareketlerini arasında zamanlamasını sesli anlatımı yakalama varsa. Beğendiğiniz bir kayıtlı sürüm olduktan sonra tam olarak size beklendiğini başkalarının sunuyu görüntüleyebilirsiniz.

Mac için PowerPoint 2016 ile kaydetmeye Hazırlık

Başlamak için istediğiniz sunuyu açın ve Slayt Gösterisi sekmesine tıklayın.

İpucu:    Sununuzu slaytları birçok varsa, Slayt sıralayıcısı görünümünde çalışmak daha kolay bulabilirsiniz. Görünüm > Slayt sıralayıcısı deneyin.

Kaydetmeye başlamadan önce denetlemeniz gereken bazı şeyler şunlardır:

 • Slayt destenizin yalnızca bir bölümünü kaydetmek isterseniz, başlamadan önce aşağıdakilerden birini yapın:

  • Dahil etmek istemediğiniz slaytları seçin ve Slaydı Gizle’ye tıklayın.

   VEYA

  • Özel Gösteri > Özel Slayt Gösterisi > + (toplama) işaretine tıklayın.

   Slaytların bir alt kümesini kaydetmek için Slaydı Gizle’yi ve Özel Gösteri’yi seçin
 • Zaten kayıtlı anlatım veya hareketleri etkilemeden slaytlar arasındaki zamanlamayı değiştirmek için Prova düğmesini kullanın.

  Prove düğmesiyle slaytlar arasında farklı zamanlamaları deneyin
 • Mikrofonunuzun düzgün ayarlandığından emin olun. Mac bilgisayarda, Sistem Tercihleri > Ses’e gidin.

 • Kaydederken başvurmak için bu klavye kısayolları listesini yazdırın.

  Görev

  Klavye Kısayolu

  Sonraki slayda veya animasyona ilerleme

  N
  Şunlara tıklayın:
  Ara Çubuğu
  Sağ Ok
  Aşağı Ok
  Return
  Page Down

  Önceki slayda veya animasyona dönme:

  P
  Delete
  Sol Ok
  Yukarı Ok
  Page Up

  Belirli bir slayda gitme

  Slayt numarası + Enter

  Ekran kararmasını açma/kapatma

  B
  . (nokta)

  Ekran beyazlaşmasını açma/kapatma

  W
  , (virgül)

  Otomatik gösteriyi Durdurma/Yeniden Başlatma:

  S

  Slayt gösterisini sonlandırma

  Esc
  Command+. (nokta)

  Ekrandaki çizimi silme

  E

  Gizliyse sonraki slayda gitme

  H

  İşaretçiyi kaleme dönüştürme

  Command+P

  İşaretçiyi oka dönüştürme

  Command+A

  Fare hareket ettiğinde oku gizleme

  CONTROL+H

  Kısayol menüsü

  CONTROL+tıklama

  Fareye tıklandığında ilerle (yalnızca prova)

  M

Mac için PowerPoint 2016 ile slayt gösterinizi kaydetme

Slayt gösterisine anlatım veya yorum eklemek isterseniz, mikrofonunuzun ayarlanmış olduğundan ve çalıştığından emin olun.

Kaydetmeye başlamak için:

 1. Slayt Gösterisi sekmesine tıklayın, slaytta kaydın başlamasını istediğiniz yeri seçin ve Slayt Gösterisini Kaydet’e tıklayın.

  Kaydı başlatmak için Slayt Gösterisini Kaydet’e tıklayın
 2. Kayıt sırasında, slaytlarda gezinmenize, imleçleri değiştirmenize veya ekran kararması veya beyazlaması başlatmanıza olanak sağlayan kayıt komutlarına erişmek için Ctrl+tıklama yapın.

  Kayıt yaparken komut listesini görmek için CONTROL tuşuna basarak tıklayın
 3. Kaydetmeyi durdurmak için Gösteriyi Bitir’e tıklayın.

 4. Kaydet iletişim kutusu görüntülenir. Kaydınızı kaydetmek için Evet'i tıklatın veya yeniden kaydetmek isterseniz yok .

  Kaydetme herhangi bir şey daha önce kaydettiğiniz üzerine yazılır. Slaytları aynı kümesini içeren başka bir slayt gösterisi kaydetmek isterseniz, sunu dosyanızı farklı bir adla kaydedin.

 5. Kaydınızın önizlemesini görüntülemek için Başından Yürüt’e tıklayın.

Mac için PowerPoint 2016 ile kayıttan yürütme seçeneklerini ayarlama

Kaydetmeyi tamamlayıp sunuyu dağıtmaya hazır olduğunuzda, Slayt Gösterisi Ayarla’ya tıklayın ve izleyicileriniz için uygun seçenekleri belirleyin.

Gösteriyi dağıtmadan önce gösteri türünü ve diğer seçenekleri ayarlayın
 • Gösteri türü    Tam ekran veya pencereli olarak gösterir.

 • Gösteri seçenekleri    Anlatımı ve geçişleri kapatır.

 • Slaytları    Bir ayarladıysanız, slaytları veya bir özel gösteri kümesini seçin.

 • Slaytları ilerlet    İzleyenin el ile sayfaları tek tek ilerletmesi için slayt gösterisinin bu sürümünü ayarlayın.

Notlar : 

 • Bu yordamı gerçekleştirmek için yürütebilmek için bilgisayarınızda ses kartı, mikrofon ve hoparlör olmalıdır. Herhangi bir ses kaydı gibi diğer uygulamalara konuşma tanıma çalışmayan emin olun.

 • Slayt zamanlamalarını kayıt zamanlamasını ve animasyon efektleri süresini ve herhangi bir Tetikleyicileri slaydınızda kullanımını de kaydı. Bunları kullanmak için sunuyu istemediğinizde, zamanlamaları kapatabilirsiniz.

 • Sunuyu film olarak kaydettiğinizde anlatım kaydedilmez.

Mac için PowerPoint 2011 ile bir sunuyu kaydetme

 1. Gezinti Bölmesi'nde, başlamasını istediğiniz slaydı tıklatın.

  Gezinti bölmesindeki slaytları seçme

  1. Görünüm menüsünde, Normal’e tıklayın.

  2. Gezinti bölmesinin en üstünde Slaytlar  Slaytlar sekmesi  sekmesine tıklayın ve sonra da bir slayda tıklayın. Gezinti bölmesinin genişliğine bağlı olarak, Slaytlar adlı sekme ve Anahat adlı sekme  adlı sekmeleri veya Slaytlar Slaytlar sekmesi ve Ana Hat Ana Hat sekmesi simgesi sekmelerini görürsünüz.

 2. Slayt gösterisi sekmesinde Sunucu Araçları' nın altında Slayt gösterisi kaydı'ıtıklatın.

  Slayt gösterisi sekmesi, sunum araçları grubu

 3. Sunucu Görünümü girdiğinizde kayıt otomatik olarak başlar; Bununla birlikte, duraklatın ve gerektiğinde kaydı yeniden başlatın. Aşağıdakilerden birini yapın:

Kullanım amacı

Yapılması gereken

Kaydı duraklatma

Süreölçeri duraklat düğmesi tıklatın

Kaydetmeye devam edin

Başlangıç süreölçeri düğmesi tıklatın

Kaydı geçerli slaydın sıfırlama

Süreölçeri düğmesi sıfırlama tıklatın

Önceki veya sonraki slayda ilerleme

Sonraki veya önceki slayda gitme düğmeleri tıklatın

 1. Son slayda ulaşmak ya da sunucu görünümünü çıkma PowerPoint zamanlamalarını kaydetmek isteyip istemediğinizi sorar.

  İpuçları : 

  1. Slayt sıralayıcısı görünümünde, her slaydın zamanlamasını görebilirsiniz.

  2. Bir ses simgesi Slaytta Ses simgesi konuşma içeren her slaydın sağ alt köşesinde görüntülenir. Bununla birlikte, bu simge bir slayt gösterisi sırasında izleyicilere tarafından görülemez.

Mac için PowerPoint 2011 ile slayttaki Konuşmayı değiştirme

Tek bir slayt için Konuşmayı değiştirdiğinizde, zamanlamasını de güncelleştirilir.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, Konuşmayı değiştirmek istediğiniz slaydı seçin.

  Gezinti bölmesindeki slaytları seçme

  1. Görünüm menüsünde, Normal’e tıklayın.

  2. Gezinti bölmesinin üst kısmındaki, Slaytlar Slaytlar sekmesi sekmesini tıklatın ve sonra bir slaydı tıklatın. Gezinti Bölmesi'ni genişliğini, bağlı olarak, Slaytlar adlı sekme görürsünüz ve Anahat adlı sekme simgesi sekmeleri sekmeler veya Slaytlar sekmesi Slaytlarve Anahat Ana Hat sekmesi adlı.    

 2. Slayt gösterisi sekmesinde Sunucu Araçları' nın altında Slayt gösterisi kaydı'ıtıklatın.

  Slayt gösterisi sekmesi, sunum araçları grubu

 3. İşiniz bittiğinde kaydı, Çıkış Göster ' i tıklatın veya ESC tuşuna basın.

 4. Zamanlamaları kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulduğunda Evet'itıklatın.

  Not : Konuşmayı slayttan silmek için slaytta ses simgesi Slaytta Ses simgesi seçin ve DELETE tuşuna basın.

Mac için PowerPoint 2011 el ile slayt zamanlamalarını ayarlama

PowerPoint slayt gösterisi kaydı veya alanınızı anlatım eşlik edecek şekilde slayt zamanlamalarını el ile kurabilirsiniz zaman otomatik olarak, slayt zamanlamalarını kaydeder.

 1. Gezinti Bölmesi'nde, slayt veya el ile slayt zamanlamasını ayarlamak istediğiniz slaytları seçin.

  Gezinti bölmesindeki slaytları seçme

  1. Görünüm menüsünde, Normal’e tıklayın.

  2. Gezinti bölmesinin üst kısmındaki, Slaytlar Slaytlar sekmesi sekmesini tıklatın ve sonra bir slaydı tıklatın. Birden çok slayt seçmek için slaytları tıklatırken COMMAND basılı tutun. Veya Slaytlarınızı bölümler halinde düzenlenmiş, tüm slaytları birtakım bölüm başlığını tıklatarak seçin. Gezinti Bölmesi'ni genişliğini, bağlı olarak, Slaytlar adlı sekme görürsünüz ve Anahat adlı sekme simgesi sekmeleri sekmeler veya Slaytlar sekmesi Slaytlarve Anahat Ana Hat sekmesi adlı.    

 2. Geçişler sekmesinde, Slaydı İlerletaltında sonra onay kutusunu seçin ve ardından saniye sayısını yazın.

  Geçişler sekmesi, Slaydı İlerlet grubu

Mac için PowerPoint 2011 ile bir slayt gösterisini oynatabilirsiniz önce anlatım veya slayt zamanlamalarını kapatma

Anlatımı ve slayt zamanlamalarını kapatmayı silinmez. Konuşmayı kapatabilirsiniz zamanlamaları üzerinde herhangi bir kerede veya bunları yeniden oluşturmak zorunda kalmadan geri.

 • Aşağıdakilerden birini yapın:

Kullanım amacı

Yapılması gereken

Slayt zamanlamalarını kapatma

Slayt gösterisi sekmesinde, Ayarlaaltında Zamanlamaları kullan onay kutusunu temizleyin.

Slayt gösterisi sekmesi, Ayarla grubu

Tüm slaytlarda konuşmaları kapatma

Slayt gösterisi sekmesinde, Ayarlaaltında Konuşmaları yürütme onay kutusunu temizleyin.

Slayt gösterisi sekmesi, Ayarla grubu

İlgili bilgiler

Mac için PowerPoint 2016’da slayt ekleme, düzenleme veya slaytlar arası geçişleri kaldırma

Mac için PowerPoint 2016’da slayt gösterinizi sunarken konuşmacı notlarınızı görüntüleme

Mac için PowerPoint 2016’da slayt gösterinize ses ekleme

Sunuyu film dosyası olarak kaydetme

Ses kaydetme

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×