Mac için Outlook’ta klavye kısayolları

Mac için Outlook’ta klavye kısayolları

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Birçok kullanıcı, Mac için Outlook 2016 ile birlikte bir harici klavye ve klavye kısayolları kullanmanın daha verimli çalışmalarına yardımcı olduğunu belirtiyor. Klavye kısayolları, hareket veya görme engelli kişiler için dokunmatik ekranı kullanmaktan daha kolay olabilir ve fare kullanımı için önemli bir alternatiftir. Bu makalede Mac için Outlook 2016 ile kullanılabilen klavye kısayolları listelenmiştir.

Notlar: 

  • Bu konu başlığı altındaki kısayollar ABD klavye düzenine göredir. Diğer düzenlerdeki tuşlar ABD klavyesindeki tuşlara tam olarak karşılık gelmeyebilir.

  • Bir kısayolda aynı anda iki veya daha çok tuşa basmak gerekiyorsa bu konuda tuşlar artı işaretiyle (+) ayrılmış olarak gösterilir. Bir tuşun hemen ardından diğerine basmanız gerekiyorsa, tuşlar virgülle (,) ayrılmış olarak gösterilir.

  • Mac işletim sisteminin bazı sürümleriyle bazı yardımcı program uygulamalarındaki ayarlar, Office Mac’teki klavye kısayolları ve işlev tuşu işlemleriyle çakışabilir. Klavye kısayollarından birinin tuş atamasını değiştirme hakkında bilgi edinmek için, Mac işletim sisteminizin sürümüne yönelik Mac Yardımına veya yardımcı program uygulamanıza bakın.

  • Office Mac’te kendi kısayollarınızı oluşturmak istiyorsanız Office Mac 2016 için özel klavye kısayolu oluşturma bölümünü inceleyin

Bu konuda

Sık kullanılan kısayollar

Aşağıdaki tabloda, Mac için Outlook 2016’da sık kullanılan kısayollar gösterilir.

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Öğeyi kaydetme

COMMAND + S

Öğeyi yazdırma

COMMAND + P

Son eylemi geri alma

COMMAND + Z

Son eylemi yineleme

COMMAND + Y

Etkin pencereyi simge durumuna küçültme

COMMAND + M

Gezinti bölmesinde yeni klasör oluşturma

Shift + COMMAND + N

Yeni e-posta oluşturma (Posta görünümünde)

COMMAND + N

Okuma bölmesini gizleme veya sağ tarafta gösterme

COMMAND + Ters Eğik Çizgi ( \ )

Okuma bölmesini gizleme veya altta gösterme

Shift + COMMAND + Ters Eğik Çizgi ( \ )

Seçili öğeyi başka bir klasöre taşıma

Shift + COMMAND + M

Seçili öğeyi başka bir klasöre kopyalama

Shift + COMMAND + C

Öğe listesi etkin bölmedeyse, öğe listesindeki tüm öğeleri seçme

COMMAND + A

Şeridi simge durumuna küçültme veya genişletme

Options + COMMAND + R

Outlook’u gizleme

COMMAND + H

Outlook'tan çıkma

COMMAND + Q

Dikte etmeye başlama

Fn + Fn

Emoji ekleme

Control + COMMAND + Ara

Pencerelerde ve iletişim kutularında çalışma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Posta görünümüne gitme

COMMAND + 1

Takvim görünümüne gitme

COMMAND + 2

Kişiler görünümüne gitme

COMMAND + 3

Görevler görünümüne gitme

COMMAND + 4

Notlar görünümüne gitme

COMMAND + 5

Eşitleme Durumu penceresini açma veya etkin pencere durumuna getirme

COMMAND + 7

Eşitleme Hataları’nı açma veya etkin pencere durumuna getirme

COMMAND + 8

Kişileri Arama penceresini açma

COMMAND + 0

Outlook Tercihleri iletişim kutusunu açma

COMMAND + Virgül ( , )

Açık pencereler arasında ileri doğru geçiş yapma

COMMAND + Tilde ( ~ )

Açık pencereler arasında geriye doğru geçiş yapma

Shift + COMMAND + Tilde ( ~ )

Etkin pencereyi kapatma

COMMAND + W

Seçili öğeyi açma

COMMAND + O

Penceredeki denetimler arasında ileri doğru gitme

Sekme

Penceredeki denetimler arasında geriye doğru gitme

Shift + Sekme

Aramayı kullanma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Geçerli klasörde arama

Option + COMMAND + F

Outlook’ta gelişmiş arama yapma (arama için Öğenin İçeriği filtresini ekleme)

Shift + COMMAND + F

Bir öğenin içindeki metni bulma

COMMAND + F

Bir öğenin içinde aradığınız metnin bir sonraki örneğini bulma

COMMAND + G

Bir öğenin içinde aradığınız metnin bir önceki örneğini bulma

COMMAND + Shift + G

Posta gönderme ve alma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yeni ileti oluşturma

COMMAND + N

Açık iletiyi gönderme

COMMAND + Return

Giden Kutusu’ndaki tüm iletileri gönderme ve tüm gelen iletileri alma

COMMAND + K

Giden Kutusu'ndaki tüm iletileri gönderme

Shift + COMMAND + K

Açık iletiyi kaydetme ve Taslaklar klasöründe depolama

COMMAND + S

Açık iletiye ek iliştirme

COMMAND + E

Yazım Denetimi ve Dilbilgisi iletişim kutusunu açma

COMMAND + İki Nokta ( : )

Açık iletilerde alıcı adlarını denetleme

Control + COMMAND + C

İletiyi göndereni yanıtlama veya ileti bir posta listesinden geldiyse, posta listesini yanıtlama

COMMAND + R

Tümünü yanıtlama

Shift+ COMMAND + R

İletiyi iletme

COMMAND + J

Seçili iletiyi ayrı pencerede açma

COMMAND + O

Seçili iletinin bayrağını temizleme

Option + COMMAND + Kesme İşareti ( ' )

Seçili iletiyi önemsiz posta olarak işaretleme

COMMAND + Shift + J

Seçili iletiyi önemsiz posta değil olarak işaretleme

COMMAND + Shift + Option + J

Bir önceki iletiyi görüntüleme

Control + Sol Köşeli Ayraç ( [ )

Bir sonraki iletiyi görüntüleme

Control + Sağ Köşeli Ayraç ( ] )

Posta görünümünde bir önceki bölmeye gitme

Shift + Control + Sol Köşeli Ayraç ( [ )

Posta görünümünde bir sonraki bölmeye gitme

Shift + Control + Sağ Köşeli Ayraç ( ] )

Seçili iletiyi klasöre taşıma

Shift + COMMAND + M

Açık iletide veya okuma bölmesinde metnin görüntü boyutunu azaltma

COMMAND + Kısa Çizgi ( - )

Açık iletide veya okuma bölmesinde metnin görüntü boyutunu artırma

COMMAND + Artı işareti ( + )

Görüntüyü aşağı kaydırarak bir sonraki metin ekranına gitme veya iletinin sonundaysanız, sonraki iletiyi görüntüleme

Ara Çubuğu

Görüntüyü yukarı kaydırarak bir önceki metin ekranına gitme veya iletinin başındaysanız, önceki iletiyi görüntüleme

Shift+ Ara Çubuğu

Seçili iletiyi silme

Delete

Seçili iletiyi kalıcı olarak silme

Shift + Delete

Geçerli iletiyi silme ve ileti penceresi açıksa, bu pencereyi kapatma

COMMAND + Delete

Seçili iletileri okundu olarak işaretleme

COMMAND + T

Seçili iletileri okunmadı olarak işaretleme

Shift + COMMAND + T

Bir klasördeki tüm iletileri okundu olarak işaretleme

Option + COMMAND + T

Takvimi kullanma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Takvim penceresini açma

COMMAND + 2

Yeni randevu oluşturma

COMMAND + N

Seçili takvim olayını açma

COMMAND + O

Takvim olayını silme

Delete

Bugünü içerecek şekilde görünümünü değiştirme

COMMAND + T

Gün görünümünde, önceki güne gitme. Hafta ve Çalışma Haftası görünümlerinde, önceki haftaya gitme. Ay görünümünde, önceki aya gitme.

COMMAND + Sol ok

Gün görünümünde, sonraki güne gitme. Hafta ve Çalışma Haftası görünümlerde, sonraki haftaya gitme. Ay görünümünde, sonraki aya gitme.

COMMAND + Sağ ok

Takvim görünümünde bir önceki bölmeye gitme

Shift + Control + Sol Köşeli Ayraç ( [ )

Takvim görünümünde bir sonraki bölmeye gitme

Shift + Control + Sağ Köşeli Ayraç ( ] )

Kişilerle çalışma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Yeni kişi oluşturma

COMMAND + N

Seçili kişiyi açma

COMMAND + O

Kişiyi silme

Delete

Açık durumda olan kişiyi kapatma ve bir önceki kişiyi açma

Control + Sol Köşeli Ayraç ( [ )

Açık durumda olan kişiyi kapatma ve bir sonraki kişiyi açma

Control + Sağ Köşeli Ayraç ( ] )

Kişiler görünümünde bir önceki bölmeye gitme

Shift + Control + Sol Köşeli Ayraç ( [ )

Kişiler görünümünde bir sonraki bölmeye gitme

Shift + Control + Sağ Köşeli Ayraç ( ] )

Görevleri yönetme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Görev penceresine gitme

COMMAND + 4

Yeni görev oluşturma

COMMAND + N

Seçili görevi açma

COMMAND + O

Görevi silme

Delete

Açık durumdaki görevi kapatma ve Görevler listesinde bir önceki görevi açma

Control + Sol Köşeli Ayraç ( [ )

Açık durumdaki görevi kapatma ve Görevler listesinde bir sonraki görevi açma

Control + Sağ Köşeli Ayraç ( ] )

Görevler görünümünde bir önceki bölmeye gitme

Shift + Control + Sol Köşeli Ayraç ( [ )

Görevler görünümünde bir sonraki bölmeye gitme

Shift + Control + Sağ Köşeli Ayraç ( ] )

Notları kullanma

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Notlar penceresine gitme

COMMAND + 5

Yeni not oluşturma

COMMAND + N

Seçili notu açma

COMMAND + O

Notu silme

Delete

Açık durumdaki notu kapatma ve Notlar listesinde bir önceki notu açma

Control + Sol Köşeli Ayraç ( [ )

Açık durumdaki notu kapatma ve Notlar listesinde bir sonraki notu açma

Control + Sağ Köşeli Ayraç ( ] )

Notlar görünümünde bir önceki bölmeye gitme

Shift + Control + Sol Köşeli Ayraç ( [ )

Notlar görünümünde bir sonraki bölmeye gitme

Shift + Control + Sağ Köşeli Ayraç ( ] )

Notu e-posta olarak gönderme

COMMAND + J

Notu, e-postada HTML eki olarak gönderme

Control + COMMAND + J

Önce odağı, not listesindeki nota getirin.

Metni düzenleme ve biçimlendirme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçili metni keserek panoya aktarma

COMMAND + X

Seçimi panoya kopyalama

COMMAND + C

Panodan seçimi yapıştırma

COMMAND + V

Seçimi panodan yapıştırma ve hedef stille eşleştirme

Shift + Option + COMMAND + V

Seçili metni kalın yazılı hale getirme

COMMAND + B

Seçili metni italik yazılı hale getirme

COMMAND + I

Seçili metnin altını çizme

COMMAND + U

Seçili metnin üstünü çizme

Shift + COMMAND + X

Köprü ekleme

Control + COMMAND + K

İmleci bir karakter sola taşıma

Sol ok

İmleci bir karakter sağa taşıma

Sağ ok

İmleci bir üst satıra taşıma

Yukarı ok

İmleci bir alt satıra taşıma

Aşağı

İmleci geçerli paragrafın başına taşıma

Option + Yukarı ok

İmleci geçerli paragrafın sonuna taşıma

Option + Aşağı ok

İmleci geçerli sözcüğün başına taşıma

Option + Sol ok

İmleci geçerli sözcüğün sonuna taşıma

Option + Sağ ok

Girintiyi azaltma

Sil + Açılış küme ayracı ( { )

Girintiyi artırma

Sil + Kapanış küme ayracı ( { )

İmlecin solundaki karakteri silme veya seçili metni silme

Delete

İmlecin sağ tarafındaki karakteri silme veya seçili metni silme

Sil

Klavyenizde Sil tuşu yoksa, FN + Delete tuşlarını kullanın.

Sekme durağı ekleme

Sekme

İmleci satırın başına taşıma

COMMAND + Sol ok

İmleci satırın sonuna taşıma

COMMAND + Sağ ok

İmleci ileti gövdesinin en üstüne taşıma

COMMAND + Yukarı ok

İmleci ileti gövdesinin en altına taşıma

COMMAND + Aşağı ok

İmleci seçili metnin başına taşıma

COMMAND + Home

İmleci seçili metnin sonuna taşıma

COMMAND + End

Yukarı kaydırma

Page up

Aşağı kaydırma

Page down

İzlemek için iletilere, kişilere ve görevlere bayrak ekleme

Yapılacak işlem

Basılacak tuş

Seçili öğeye izleme için bayrak ekleme (Son Tarihi Bugün)

Control + 1

Seçili öğeye izleme için bayrak ekleme (Son Tarihi Yarın)

Control + 2

Seçili öğeye izleme için bayrak ekleme (Son Tarihi Bu Hafta)

Control + 3

Seçili öğeye izleme için bayrak ekleme (Son Tarihi Gelecek Hafta)

Control + 4

Seçili öğeye izleme için bayrak ekleme (Son Tarihi Yok)

Control + 5

Seçili öğeye izleme için bayrak ekleme ve özel bir Son Tarih belirtme

Control + 6

Seçili öğeye izleme için bayrak ekleme ve anımsatıcı ekleme

Control + Eşittir işareti ( = )

Seçili öğeyi Tamamlandı olarak işaretleme

Control + Sıfır ( 0 )

Seçili öğenin izleme bayrağını temizleme

Option + COMMAND + Kesme İşareti ( ' )

Bu konuda

Ortak Outlook işlevleri

Kullanım amacı

Tuş

Çalışan zamanlamalar veya bir posta sunucusuna bağlanma girişimi olmadan Outlook'u başlatın. Ağa bağlı olmadan Outlook’u kullanırken bağlantı hatalarıyla karşılaşmamak için bu seçeneği kullanın.

SHIFT (Outlook’u başlattığınızda)

Outlook kapalıyken Veritabanı Yardımcı Programı'nı açın.

OPTION tuşunu basılı tutun ve sonra Dock’ta Outlook simgesine tıklayın.

Öğe kaydetme

COMMAND + S

Öğeyi yazdırma

COMMAND + P

Son eylemi geri alma

COMMAND + Z

Son eylemi yineleme

COMMAND + Y

Etkin pencereyi simge durumuna küçültme

COMMAND + M

gezinti bölmesi içinde yeni klasör oluşturma

SHIFT + COMMAND + N

Okuma bölmesini gizleme veya sağ tarafta gösterme

COMMAND + \

Okuma bölmesini gizleme veya altta gösterme

SHIFT + COMMAND + \

Seçili öğeyi başka bir klasöre taşıma

SHIFT + COMMAND + M

Seçili öğeyi başka bir klasöre kopyalama

SHIFT + COMMAND + C

Öğe listesi etkin bölmedeyse, öğe listesindeki tüm öğeleri seçme

COMMAND + A

Şeridi simge durumuna küçültme veya genişletme

OPTION + COMMAND + R

Outlook’u gizleme

COMMAND + H

Outlook'tan çıkma

COMMAND + Q

Pencereler ve iletişim kutuları

Kullanım amacı

Tuş

Posta görünümüne gitme

COMMAND + 1

Takvim görünümüne gitme

COMMAND + 2

Kişiler görünümüne gitme

COMMAND + 3

Görevler görünümüne gitme

COMMAND + 4

Notlar görünümüne gitme

COMMAND + 5

İlerleme Durumu penceresini açma veya etkin pencere durumuna getirme

COMMAND + 7

Hata günlüğünü açma veya etkin pencere durumuna getirme

COMMAND + 8

Günüm’ü açma

COMMAND + 9

Kişileri Arama penceresini açma

COMMAND + 0

Tercihler iletişim kutusunu açma

COMMAND + VİRGÜL (,)

Medya Tarayıcısı’nı açma

CONTROL + COMMAND + M

Açık pencereler arasında ileri doğru geçiş yapma

COMMAND + TILDE (~)

Açık pencereler arasında geriye doğru geçiş yapma

SHIFT + COMMAND + TILDE (~)

Etkin pencereyi kapatma

COMMAND + W

Seçili öğeyi açma

COMMAND + O

Bir iletişim kutusunda kutular arasında ileri gitme

SEKME

Bir iletişim kutusunda kutular arasında geri gitme

SHIFT+SEKME

Arama

Kullanım amacı

Tuş

Outlook’ta temel arama yapma

OPTION + COMMAND + F

Outlook’ta gelişmiş arama yapma

SHIFT + COMMAND + F

Bir öğenin içindeki metni bulma

COMMAND + F

Bir öğenin içinde aradığınız metnin bir sonraki örneğini bulma

COMMAND + G

Bir öğenin içinde aradığınız metnin bir önceki örneğini bulma

COMMAND + SHIFT + G

Devam eden bir aramayı iptal etme

COMMAND + NOKTA (.)

Posta

Kullanım amacı

Tuş

Yeni ileti oluşturma

COMMAND + N

Açık iletiyi gönderme

COMMAND + RETURN

Giden Kutusu’ndaki tüm iletileri gönderme ve tüm gelen iletileri alma

COMMAND + K

Giden Kutusu'ndaki tüm iletileri gönderme

SHIFT + COMMAND + K

Açık iletiyi kaydetme ve Taslaklar klasöründe depolama

COMMAND + S

Açık iletiye ek iliştirme

COMMAND + E

Yazım Denetimi ve Dilbilgisi iletişim kutusunu açma

COMMAND + İKİ NOKTA ÜST ÜSTE (:)

Açık iletilerde alıcı adlarını denetleme

CONTROL + COMMAND + C

İletiyi göndereni yanıtlama veya ileti bir posta listesinden geldiyse, posta listesini yanıtlama

COMMAND + R

Tümünü yanıtlama

SHIFT + COMMAND + R

İletiyi iletme

COMMAND + J

Seçili iletiyi ayrı pencerede açma

COMMAND + O

Seçili iletinin bayrağını temizleme

OPTION + COMMAND + KESME İŞARETİ (')

Seçili iletiyi önemsiz posta olarak işaretleme

COMMAND + SHIFT + J

Seçili iletiyi önemsiz posta değil olarak işaretleme

COMMAND + SHIFT + OPTION + J

Bir önceki iletiyi görüntüleme

CONTROL + [

Bir sonraki iletiyi görüntüleme

CONTROL + ]

Seçili iletiyi klasöre taşıma

SHIFT + COMMAND + M

Açık iletide veya okuma bölmesinde metnin görüntü boyutunu azaltma

COMMAND + KISA ÇİZGİ (-)

Açık iletide veya okuma bölmesinde metnin görüntü boyutunu artırma

COMMAND + +

Görüntüyü aşağı kaydırarak bir sonraki metin ekranına gitme veya iletinin sonundaysanız, sonraki iletiyi görüntüleme

ARA ÇUBUĞU

Görüntüyü yukarı kaydırarak bir önceki metin ekranına gitme veya iletinin başındaysanız, önceki iletiyi görüntüleme

SHIFT + ARA ÇUBUĞU

Seçili iletiyi silme

DELETE

Geçerli iletiyi silme ve ileti penceresi açıksa, bu pencereyi kapatma

COMMAND + DELETE

Seçili iletileri okundu olarak işaretleme

COMMAND + T

Seçili iletileri okunmadı olarak işaretleme

SHIFT + COMMAND + T

Bir klasördeki tüm iletileri okundu olarak işaretleme

OPTION + COMMAND + T

Takvim

Kullanım amacı

Tuş

Yeni randevu oluşturma

COMMAND + N

Seçili takvim olayını açma

COMMAND + O

Takvim olayını silme

DELETE

Bugünü içerecek şekilde görünümünü değiştirme

COMMAND + T

Tarih Görüntüle tarih seçiciyi açma

SHIFT + COMMAND + T

Gün görünümünde, önceki güne gitme. Hafta ve çalışma haftası görünümlerinde, önceki haftaya gitme. Ay görünümünde, önceki aya gitme.

COMMAND + SOL OK

Gün görünümünde, sonraki güne gitme. Hafta ve çalışma haftası görünümlerde, sonraki haftaya gitme. Ay görünümünde, sonraki aya gitme.

COMMAND + SAĞ OK

Kişiler

Kullanım amacı

Tuş

Yeni kişi oluşturma

COMMAND + N

Kişiyi kaydedip kapatma

COMMAND + RETURN

Seçili kişiyi açma

COMMAND + O

Kişiyi silme

DELETE

Açık durumda olan kişiyi kapatma ve bir önceki kişiyi açma

CONTROL + [

Açık durumda olan kişiyi kapatma ve bir sonraki kişiyi açma

CONTROL + ]

Görevler

Kullanım amacı

Tuş

Yeni görev oluşturma

COMMAND + N

Görevi kaydedip kapatma

COMMAND + RETURN

Seçili görevi açma

COMMAND + O

Görevi silme

DELETE

Açık durumdaki görevi kapatma ve Görevler listesinde bir önceki görevi açma

CONTROL + [

Açık durumdaki görevi kapatma ve Görevler listesinde bir sonraki görevi açma

CONTROL + ]

Notlar

Kullanım amacı

Tuş

Yeni not oluşturma

COMMAND + N

Seçili notu açma

COMMAND + O

Notu silme

DELETE

Açık durumdaki notu kapatma ve Notlar listesinde bir önceki notu açma

CONTROL + [

Açık durumdaki notu kapatma ve Notlar listesinde bir sonraki notu açma

CONTROL + ]

Bir notu e-posta iletisi olarak gönderme

COMMAND + J

Notu bir e-posta iletisinin eki olarak gönderme

CONTROL + COMMAND + J

Metni düzenleme ve biçimlendirme

Kullanım amacı

Tuş

Seçili metni keserek Pano’ya aktarma

COMMAND + X

Seçimi Pano'ya kopyalama

COMMAND + C

Seçimi Yapıştırma Defteri'ne kopyalama

CONTROL + OPTION + C

Pano'dan seçimi yapıştırma

COMMAND + V

Yapıştırma Defteri'den klip yapıştırma

CONTROL + OPTION + V

Seçimi Pano'dan yapıştırma ve hedef stille eşleştirme

SHIFT + OPTION + COMMAND + V

Seçili metni kalın yazılı hale getirme

COMMAND + B

Seçili metni italik yazılı hale getirme

COMMAND + I

Seçili metnin altını çizme

COMMAND + U

Seçili metnin üstünü çizme

SHIFT + COMMAND + X

İmleci bir karakter sola taşıma

SOL OK

İmleci bir karakter sağa taşıma

SAĞ OK

İmleci bir üst satıra taşıma

YUKARI OK

İmleci bir alt satıra taşıma

AŞAĞI OK

İmleci geçerli paragrafın başına taşıma

OPTION + YUKARI OK

İmleci geçerli paragrafın sonuna taşıma

OPTION + AŞAĞI OK

İmleci geçerli sözcüğün başına taşıma

OPTION + SOL OK

İmleci geçerli sözcüğün sonuna taşıma

OPTION + SAĞ OK

İmlecin solundaki karakteri silme veya seçili metni silme

DELETE

İmlecin sağ tarafındaki karakteri silme veya seçili metni silme

Sil

Klavyenizde Sil tuşu yoksa, FN + DELETE tuşlarını kullanın.

Sekme durağı ekleme

SEKME

İmleci satırın başına taşıma

COMMAND + SOL OK

İmleci satırın sonuna taşıma

COMMAND + SAĞ OK

İmleci ileti gövdesinin en üstüne taşıma

COMMAND + YUKARI OK

İmleci ileti gövdesinin en altına taşıma

COMMAND + AŞAĞI OK

İmleci seçili metnin başına taşıma

COMMAND + HOME

İmleci seçili metnin sonuna taşıma

COMMAND + END

Yukarı kaydırma

PAGE UP

Aşağı kaydırma

PAGE DOWN

İzlemek için iletilere, kişilere ve görevlere bayrak ekleme

Kullanım amacı

Tuş

Seçili öğeye izleme için bayrak ekleme (Son Tarihi Bugün)

CONTROL + 1

Seçili öğeye izleme için bayrak ekleme (Son Tarihi Yarın)

CONTROL + 2

Seçili öğeye izleme için bayrak ekleme (Son Tarihi Bu Hafta)

CONTROL + 3

Seçili öğeye izleme için bayrak ekleme (Son Tarihi Gelecek Hafta)

CONTROL + 4

Seçili öğeye izleme için bayrak ekleme (Son Tarihi Yok)

CONTROL + 5

Seçili öğeye izleme için bayrak ekleme ve özel bir Son Tarih belirtme

CONTROL + 6

Seçili öğeye izleme için bayrak ekleme ve anımsatıcı ekleme

CONTROL + =

Seçili öğeyi Tamamlandı olarak işaretleme

CONTROL + 0

Seçili öğenin izleme bayrağını temizleme

OPTION + COMMAND + KESME İŞARETİ (')

Yardım penceresi

Kullanım amacı

Tuş

Outlook Yardım menüsünü açma

SHIFT + COMMAND + ?

Bir Yardım konusunu başa doğru bir kerede bir ekran kaydırma

PAGE UP

Bir Yardım konusunu sona doğru bir kerede bir ekran kaydırma

PAGE DOWN

Bir Yardım konusunu başa doğru bir kerede bir satır kaydırma

YUKARI OK

Bir Yardım konusunu sona doğru bir kerede bir satır kaydırma

AŞAĞI OK

Seçimi Pano'ya kopyalama

COMMAND + C

Yardım penceresini kapatma

COMMAND + W

Ayrıca bkz.

Araştırma ve Outlook posta gezinme için ekran okuyucu kullanın

Outlook'ta e-postayla ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Outlook'ta takvimle ilgili temel görevleri ekran okuyucu kullanarak gerçekleştirme

Engelli müşteriler için teknik destek

Microsoft tüm müşterilerine mümkün olan en iyi deneyimi sağlamayı amaçlamaktadır. Engellilik durumunuzla veya erişilebilirlikle ilgili sorularınız varsa lütfen teknik yardım için Microsoft Engelli Yanıt Masası ile iletişime geçin. Engelli Yanıt Masası destek ekibi, birçok yaygın yardımcı teknolojinin eğitimini almıştır ve İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Amerikan İşaret Dili’nde yardımcı olabilir. Lütfen bölgenizdeki ekibin iletişim bilgilerini öğrenmek için Microsoft Engelli Yanıt Masası sitesini ziyaret edin.

Kamusal, kurumsal ya da ticari bir kullanıcıysanız kurumsal Engelli Yanıt Masası’nı ziyaret edin.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×