Mac için Office grafikte özelleştirme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Grafiği oluşturduktan sonra, verilerinizi en iyi şekilde göstermesi için özelleştirebilirsiniz. Başlık, grafik alanı, çizim alanı, veri serisi ve eksen gibi daha birçok grafik öğesini tek tek biçimlendirebilirsiniz.

Önemli : Oluşturma veya bir grafiği değiştirmek için Excel yüklü olmalıdır. Excel bir kopyası üzerinde Microsoft Web sitesinidüzenleyebilirsiniz.

Açıklama balonlarıyla Office grafiği

Açıklama balonu 1 Grafik başlığı

Açıklama Balonu 2 Çizim alanı

belirtme çizgisi 3 Gösterge

Açıklama Balonu 4 Eksen başlıkları

Açıklama Balonu 5 Eksen etiketleri

Belirtme Çizgisi 6 Değer çizgileri

Açıklama Balonu 7 Kılavuz çizgileri

Not : Bu başlık altındaki içeriğin bir bölümü bazı diller için geçerli olmayabilir.

Mac için Word 2016, Mac için PowerPoint 2016 ve Mac için Excel 2016'da grafikler özelleştirmek için aşağıdaki yönergeleri izleyin

Grafiğinize başlık ekleyebilirsiniz.

Başlığı ve eksen başlıkları olan grafik

Açıklama balonu 1 Grafik başlığı

Açıklama Balonu 2 Eksen başlıkları

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiği tıklatın ve sonra da Grafik tasarımı sekmesine tıklayın.

 3. Grafik öğesi Ekle > Grafik başlığıve sonra da istediğiniz başlık seçeneğini tıklatın.

 4. Başlık Grafik başlığı kutusuna yazın.

  Başlığı biçimlendirmek için, başlık kutusundaki metni seçin ve Giriş sekmesindeki Yazı Tipi’nin altında istediğiniz biçimlendirmeyi seçin.

Grafikteki her eksen için bir başlık ekleyebilirsiniz. Eksen başlıkları normalde grafikte görüntülenebilen tüm eksenlerde kullanılabilir ve buna 3-B grafiklerdeki derinlik (seri) eksenleri de dahildir.

Bazı grafik türlerinin (radar grafikler gibi) eksenleri vardır ancak bunlar eksen başlığı görüntüleyemez. Ekseni olmayan grafik türleri de (pasta ve halka grafikleri gibi) eksen başlığı görüntüleyemez.

Başlığı ve eksen başlıkları olan grafik

Açıklama balonu 1 Grafik başlığı

Açıklama Balonu 2 Eksen başlıkları

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiği tıklatın ve sonra da Grafik tasarımı sekmesine tıklayın.

 3. Grafik öğesi Ekle > Eksen başlıklarıve sonra bir eksen başlığı seçeneğini seçin.

 4. Eksen Başlığı kutusuna metni yazın.

  Başlığı biçimlendirmek için, başlık kutusundaki metni seçin ve Giriş sekmesindeki Yazı Tipi’nin altında istediğiniz biçimlendirmeyi seçin.

Yatay eksen için, ekseni ekleyebilir ve çizim alanının sol tarafına veya sağ tarafına konumlandırabilirsiniz. Dikey eksen için, ekseni ekleyebilir ve çizim alanının üstüne veya altına konumlandırabilirsiniz.

Not : Çubuk grafiklere göre sütun grafiklerde seçenekler tersine çevrilebilir.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiği tıklatın ve sonra da Grafik tasarımı sekmesine tıklayın.

 3. Grafik öğesi Ekle > Eksenler > daha fazla eksen seçenekleri.

 4. Ekseni Biçimlendir bölmesinde Etiket genişletin ve sonra istediğiniz seçenekleri belirleyin. Etiket aralığı, eksenler ve etiket konumu mesafeyi değiştirebilirsiniz.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Gösterge, grafiğinizin daha kolay okunmasını sağlayabilir, çünkü veri serisinin etiketlerini grafik çizim alanının dışına yerleştirir. Göstergenin konumunu değiştirebilir veya renklerini ve yazı tiplerini özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, göstergedeki metni düzenleyebilir ve girdilerin sırasını değiştirebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiği tıklatın ve sonra da Grafik tasarımı sekmesine tıklayın.

 3. Grafik öğesi Ekle > Gösterge.

 4. Göstergenin konumunu değiştirmek için sağ, üst, Solveya alt' ı seçin. Göstergenin biçimini değiştirmek için Tüm Gösterge Seçenekleri' ni tıklatın ve sonra da istediğiniz biçim değişikliklerini yapın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, veri etiketleri ekleyebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiği tıklatın ve sonra da Grafik tasarımı sekmesine tıklayın.

 3. Grafik öğesi Ekle > veri etiketleri.

 4. Veri etiketi konumu seçin. Daha fazla seçenek için Daha fazla veri etiketi seçenekleri' ni tıklatın ve sonra Veri etiketlerini bölmesinde istediğiniz seçenekleri seçin.

Eksenler, sizin seçtiğiniz aralıklarla ana ve ara değer çizgileri görüntülenecek şekilde biçimlendirilebilir.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiği tıklatın ve sonra da Grafik tasarımı sekmesine tıklayın.

 3. Grafik öğesi Ekle > Eksenler > daha fazla eksen seçenekleri.

 4. Ekseni Biçimlendir bölmesinde Onay işaretlerigenişletin ve büyük ve küçük onay işareti türleri için Seçenekler'i tıklatın.

  Değer çizgilerini ekledikten sonra değer çizgileri arasındaki aralığı kutusunda değiştirerek değer çizgileri arasındaki aralıkları değiştirebilirsiniz.

Grafikteki verileri daha kolay okunmasını sağlamak için, grafiğin çizim alanı boyunca uzanan yatay ve dikey grafik kılavuz çizgileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, 3-B grafiklerde derinlik kılavuz çizgileri de görüntülenebilir. Ana ve alt birimler için kılavuz çizgileri görüntülenebilir ve bunlar eksenlerin üzerindeki ana ve alt değer çizgileriyle (bu değer çizgileri görüntülendiğinde) hizalı olur.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiği tıklatın ve sonra da Grafik tasarımı sekmesine tıklayın.

 3. Grafik öğesi Ekle > Kılavuz çizgilerini.

 4. Kılavuz çizgileri için uygulama veya Birincil Kılavuz Çizgilerini Biçimlendir bölmesini açmak için Diğer kılavuz çizgisi seçenekleri ' ni istediğiniz eksen seçin. Çizgi saydamlığını değiştirme, oklar ekleme ve gölge, parlama ve Yumuşak Kenar efektleri uygulayabilirsiniz.

  Veri tablosunun veya grafiğin türüne bağlı olarak, bazı kılavuz çizgisi seçenekleri kullanılamayabilir.

Word

Grafiğinize başlık ekleyebilirsiniz.

Başlığı ve eksen başlıkları olan grafik

Açıklama balonu 1 Grafik başlığı

Açıklama Balonu 2 Eksen başlıkları

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Etiketler’in altında Grafik Başlığı’na tıklayın ve sonra da istediğiniz birine tıklayın.

  Grafik düzeni sekmesi, etiketler grubu

 4. Grafik Başlığı kutusundaki metni seçin ve sonra grafik başlığını yazın.

  Başlığı biçimlendirmek için, başlık kutusundaki metni seçin ve Giriş sekmesindeki Yazı Tipi’nin altında istediğiniz biçimlendirmeyi seçin.

Grafikteki her eksen için bir başlık ekleyebilirsiniz. Eksen başlıkları normalde grafikte görüntülenebilen tüm eksenlerde kullanılabilir ve buna 3-B grafiklerdeki derinlik (seri) eksenleri de dahildir.

Bazı grafik türlerinin (radar grafikler gibi) eksenleri vardır ancak bunlar eksen başlığı görüntüleyemez. Ekseni olmayan grafik türleri de (pasta ve halka grafikleri gibi) eksen başlığı görüntüleyemez.

Başlığı ve eksen başlıkları olan grafik

Açıklama balonu 1 Grafik başlığı

Açıklama Balonu 2 Eksen başlıkları

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Etiketler’in altında Eksen Başlıklar’na tıklayın, başlık eklemek istediğiniz eksenin üzerine gelin ve sonra istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Grafik düzeni sekmesi, etiketler grubu

 4. Eksen Başlığı kutusundaki metni seçin ve sonra eksen başlığını yazın.

  Başlığı biçimlendirmek için, başlık kutusundaki metni seçin ve Giriş sekmesindeki Yazı Tipi’nin altında istediğiniz biçimlendirmeyi seçin.

Yatay eksen için, ekseni ekleyebilir ve çizim alanının sol tarafına veya sağ tarafına konumlandırabilirsiniz. Dikey eksen için, ekseni ekleyebilir ve çizim alanının üstüne veya altına konumlandırabilirsiniz.

Not : Çubuk grafiklere göre sütun grafiklerde seçenekler tersine çevrilebilir.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Eksenler’in altında Eksenler’e tıklayın, istediğiniz yatay veya dikey eksenin üzerine gelin ve istediğiniz türde eksen etiketine tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Varsayılan olarak, grafikteki her eksenin en küçük ve en büyük ölçek değerleri otomatik hesaplanır. Bununla birlikte, ölçeği gereksinimlerinizi daha uygun olacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Örneğin, veri tablonuzdaki veri noktalarının hepsi 60 ile 90 arasındaysa, değer (y) ekseninizin aralığının 0 - 100 değil 50 - 100 olmasını isteyebilirsiniz. Değer ekseni çok büyük bir aralığı kapsadığında, ekseni değiştirip logaritmik ölçek de kullanabilirsiniz (log ölçek olarak da bilinir).

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Eksenler’in altında Eksenler’e tıklayın, değiştirmek istediğiniz eksenin üzerine gelin ve Eksen Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

 4. Gezinti bölmesinde Ölçek’e tıklayın ve Yatay eksen ölçeği’nin veya Dikey eksen ölçeği’nin altında istediğiniz seçenekleri girin.

Gösterge, grafiğinizin daha kolay okunmasını sağlayabilir, çünkü veri serisinin etiketlerini grafik çizim alanının dışına yerleştirir. Göstergenin konumunu değiştirebilir veya renklerini ve yazı tiplerini özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, göstergedeki metni düzenleyebilir ve girdilerin sırasını değiştirebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Göstergenin konumunu değiştirmek için, Etiketler’in altında Gösterge’ye tıklayın ve sonra da istediğiniz gösterge konumuna tıklayın.

  Grafik düzeni sekmesi, etiketler grubu

 4. Göstergenin biçimini değiştirmek için, Etiketler’in altında Gösterge’ye tıklayın, Gösterge Seçenekleri’ne tıklayın ve istediğiniz biçim değişikliklerini yapın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, veri etiketleri ekleyebilirsiniz.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin üst kısmında istediğiniz veri etiketi türüne tıklayın.

  Grafik düzeni sekmesi, etiketler grubu

 4. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin alt kısmında veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz yere tıklayın.

Eksenler, sizin seçtiğiniz aralıklarla ana ve ara değer çizgileri görüntülenecek şekilde biçimlendirilebilir.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Eksenler’in altında Eksenler’e tıklayın, değiştirmek istediğiniz eksenin üzerine gelin ve Eksen Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

 4. Gezinti bölmesinde Onay İşaretleri’ne tıklayın ve sonra da ana ve ara değer işareti türleri için seçeneklere tıklayın.

  Değer çizgilerini ekledikten sonra, değer çizgileri arasındaki aralıkları değiştirmek için gezinti bölmesinde Ölçek’e tıklayabilir ve sonra da istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

Grafikteki verileri daha kolay okunmasını sağlamak için, grafiğin çizim alanı boyunca uzanan yatay ve dikey grafik kılavuz çizgileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, 3-B grafiklerde derinlik kılavuz çizgileri de görüntülenebilir. Ana ve alt birimler için kılavuz çizgileri görüntülenebilir ve bunlar eksenlerin üzerindeki ana ve alt değer çizgileriyle (bu değer çizgileri görüntülendiğinde) hizalı olur.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Eksenler’in altında Kılavuz Çizgileri’ne tıklayın, kılavuz çizgisi eklemek istediğiniz eksenin üzerine gelin ve sonra istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

  Not : Veri tablosunun veya grafiğin türüne bağlı olarak, bazı kılavuz çizgisi seçenekleri kullanılamayabilir.

 1. Görünüm menüsünde Yazdırma Düzeni’ne tıklayın.

 2. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 3. Eksenler’in altında Kılavuz Çizgileri’ne tıklayın, kılavuz çizgisini biçimlendirmek istediğiniz eksenin üzerine gelin ve Kılavuz Çizgisi Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

 4. Gezinti bölmesinde Çizgi, Gölge veya Kenarları Parlat ve Bulanıklaştır’a tıklayın ve ardından istediğiniz ayarları değiştirin.

PowerPoint

Grafiğinize başlık ekleyebilirsiniz.

Başlığı ve eksen başlıkları olan grafik

Açıklama balonu 1 Grafik başlığı

Açıklama Balonu 2 Eksen başlıkları

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Grafik Başlığı’na tıklayın ve sonra da istediğiniz birine tıklayın.

  Grafik düzeni sekmesi, etiketler grubu

 3. Grafik Başlığı kutusundaki metni seçin ve sonra grafik başlığını yazın.

  Başlığı biçimlendirmek için, başlık kutusundaki metni seçin ve Giriş sekmesindeki Yazı Tipi’nin altında istediğiniz biçimlendirmeyi seçin.

Grafikteki her eksen için bir başlık ekleyebilirsiniz. Eksen başlıkları normalde grafikte görüntülenebilen tüm eksenlerde kullanılabilir ve buna 3-B grafiklerdeki derinlik (seri) eksenleri de dahildir.

Bazı grafik türlerinin (radar grafikler gibi) eksenleri vardır ancak bunlar eksen başlığı görüntüleyemez. Ekseni olmayan grafik türleri de (pasta ve halka grafikleri gibi) eksen başlığı görüntüleyemez.

Başlığı ve eksen başlıkları olan grafik

Açıklama balonu 1 Grafik başlığı

Açıklama Balonu 2 Eksen başlıkları

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Eksen Başlıklar’na tıklayın, başlık eklemek istediğiniz eksenin üzerine gelin ve sonra istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Grafik düzeni sekmesi, etiketler grubu

 3. Eksen Başlığı kutusundaki metni seçin ve sonra eksen başlığını yazın.

  Başlığı biçimlendirmek için, başlık kutusundaki metni seçin ve Giriş sekmesindeki Yazı Tipi’nin altında istediğiniz biçimlendirmeyi seçin.

Yatay eksen için, ekseni ekleyebilir ve çizim alanının sol tarafına veya sağ tarafına konumlandırabilirsiniz. Dikey eksen için, ekseni ekleyebilir ve çizim alanının üstüne veya altına konumlandırabilirsiniz.

Not : Çubuk grafiklere göre sütun grafiklerde seçenekler tersine çevrilebilir.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Eksenler’in altında Eksenler’e tıklayın, istediğiniz yatay veya dikey eksenin üzerine gelin ve istediğiniz türde eksen etiketine tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Varsayılan olarak, grafikteki her eksenin en küçük ve en büyük ölçek değerleri otomatik hesaplanır. Bununla birlikte, ölçeği gereksinimlerinizi daha uygun olacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Örneğin, veri tablonuzdaki veri noktalarının hepsi 60 ile 90 arasındaysa, değer (y) ekseninizin aralığının 0 - 100 değil 50 - 100 olmasını isteyebilirsiniz. Değer ekseni çok büyük bir aralığı kapsadığında, ekseni değiştirip logaritmik ölçek de kullanabilirsiniz (log ölçek olarak da bilinir).

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Eksenler’in altında Eksenler’e tıklayın, değiştirmek istediğiniz eksenin üzerine gelin ve Eksen Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

 3. Gezinti bölmesinde Ölçek’e tıklayın ve Yatay eksen ölçeği’nin veya Dikey eksen ölçeği’nin altında istediğiniz seçenekleri girin.

Gösterge, grafiğinizin daha kolay okunmasını sağlayabilir, çünkü veri serisinin etiketlerini grafik çizim alanının dışına yerleştirir. Göstergenin konumunu değiştirebilir veya renklerini ve yazı tiplerini özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, göstergedeki metni düzenleyebilir ve girdilerin sırasını değiştirebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Göstergenin konumunu değiştirmek için, Etiketler’in altında Gösterge’ye tıklayın ve sonra da istediğiniz gösterge konumuna tıklayın.

  Grafik düzeni sekmesi, etiketler grubu

 3. Göstergenin biçimini değiştirmek için, Etiketler’in altında Gösterge’ye tıklayın, Gösterge Seçenekleri’ne tıklayın ve istediğiniz biçim değişikliklerini yapın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, veri etiketleri ekleyebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin üst kısmında istediğiniz veri etiketi türüne tıklayın.

  Grafik düzeni sekmesi, etiketler grubu

 3. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin alt kısmında veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz yere tıklayın.

Eksenler, sizin seçtiğiniz aralıklarla ana ve ara değer çizgileri görüntülenecek şekilde biçimlendirilebilir.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Eksenler’in altında Eksenler’e tıklayın, değiştirmek istediğiniz eksenin üzerine gelin ve Eksen Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

 3. Gezinti bölmesinde Onay İşaretleri’ne tıklayın ve sonra da ana ve ara değer işareti türleri için seçeneklere tıklayın.

  Değer çizgilerini ekledikten sonra, değer çizgileri arasındaki aralıkları değiştirmek için gezinti bölmesinde Ölçek’e tıklayabilir ve sonra da istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

Grafikteki verileri daha kolay okunmasını sağlamak için, grafiğin çizim alanı boyunca uzanan yatay ve dikey grafik kılavuz çizgileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, 3-B grafiklerde derinlik kılavuz çizgileri de görüntülenebilir. Ana ve alt birimler için kılavuz çizgileri görüntülenebilir ve bunlar eksenlerin üzerindeki ana ve alt değer çizgileriyle (bu değer çizgileri görüntülendiğinde) hizalı olur.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Eksenler’in altında Kılavuz Çizgileri’ne tıklayın, kılavuz çizgisi eklemek istediğiniz eksenin üzerine gelin ve sonra istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

  Not : Veri tablosunun veya grafiğin türüne bağlı olarak, bazı kılavuz çizgisi seçenekleri kullanılamayabilir.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Eksenler’in altında Kılavuz Çizgileri’ne tıklayın, kılavuz çizgisini biçimlendirmek istediğiniz eksenin üzerine gelin ve Kılavuz Çizgisi Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

 3. Gezinti bölmesinde Çizgi, Gölge veya Kenarları Parlat ve Bulanıklaştır’a tıklayın ve ardından istediğiniz ayarları değiştirin.

Excel

Grafiğinize başlık ekleyebilirsiniz.

Başlığı ve eksen başlıkları olan grafik

Açıklama balonu 1 Grafik başlığı

Açıklama Balonu 2 Eksen başlıkları

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Grafik Başlığı’na tıklayın ve sonra da istediğiniz birine tıklayın.

  Grafik düzeni sekmesi, etiketler grubu

 3. Grafik Başlığı kutusundaki metni seçin ve sonra grafik başlığını yazın.

  Başlığı biçimlendirmek için, başlık kutusundaki metni seçin ve Giriş sekmesindeki Yazı Tipi’nin altında istediğiniz biçimlendirmeyi seçin.

Grafikteki her eksen için bir başlık ekleyebilirsiniz. Eksen başlıkları normalde grafikte görüntülenebilen tüm eksenlerde kullanılabilir ve buna 3-B grafiklerdeki derinlik (seri) eksenleri de dahildir.

Bazı grafik türlerinin (radar grafikler gibi) eksenleri vardır ancak bunlar eksen başlığı görüntüleyemez. Ekseni olmayan grafik türleri de (pasta ve halka grafikleri gibi) eksen başlığı görüntüleyemez.

Başlığı ve eksen başlıkları olan grafik

Açıklama balonu 1 Grafik başlığı

Açıklama Balonu 2 Eksen başlıkları

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Eksen Başlıklar’na tıklayın, başlık eklemek istediğiniz eksenin üzerine gelin ve sonra istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Grafik düzeni sekmesi, etiketler grubu

 3. Eksen Başlığı kutusundaki metni seçin ve sonra eksen başlığını yazın.

  Başlığı biçimlendirmek için, başlık kutusundaki metni seçin ve Giriş sekmesindeki Yazı Tipi’nin altında istediğiniz biçimlendirmeyi seçin.

Yatay eksen için, ekseni ekleyebilir ve çizim alanının sol tarafına veya sağ tarafına konumlandırabilirsiniz. Dikey eksen için, ekseni ekleyebilir ve çizim alanının üstüne veya altına konumlandırabilirsiniz.

Not : Çubuk grafiklere göre sütun grafiklerde seçenekler tersine çevrilebilir.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Eksenler’in altında Eksenler’e tıklayın, istediğiniz yatay veya dikey eksenin üzerine gelin ve istediğiniz türde eksen etiketine tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Varsayılan olarak, grafikteki her eksenin en küçük ve en büyük ölçek değerleri otomatik hesaplanır. Bununla birlikte, ölçeği gereksinimlerinizi daha uygun olacak şekilde özelleştirebilirsiniz. Örneğin, veri tablonuzdaki veri noktalarının hepsi 60 ile 90 arasındaysa, değer (y) ekseninizin aralığının 0 - 100 değil 50 - 100 olmasını isteyebilirsiniz. Değer ekseni çok büyük bir aralığı kapsadığında, ekseni değiştirip logaritmik ölçek de kullanabilirsiniz (log ölçek olarak da bilinir).

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Eksenler’in altında Eksenler’e tıklayın, değiştirmek istediğiniz eksenin üzerine gelin ve Eksen Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

 3. Gezinti bölmesinde Ölçek’e tıklayın ve Yatay eksen ölçeği’nin veya Dikey eksen ölçeği’nin altında istediğiniz seçenekleri girin.

Gösterge, grafiğinizin daha kolay okunmasını sağlayabilir, çünkü veri serisinin etiketlerini grafik çizim alanının dışına yerleştirir. Göstergenin konumunu değiştirebilir veya renklerini ve yazı tiplerini özelleştirebilirsiniz. Ayrıca, göstergedeki metni düzenleyebilir ve girdilerin sırasını değiştirebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Göstergenin konumunu değiştirmek için, Etiketler’in altında Gösterge’ye tıklayın ve sonra da istediğiniz gösterge konumuna tıklayın.

  Grafik düzeni sekmesi, etiketler grubu

 3. Göstergenin biçimini değiştirmek için, Etiketler’in altında Gösterge’ye tıklayın, Gösterge Seçenekleri’ne tıklayın ve istediğiniz biçim değişikliklerini yapın.

  Grafik türüne bağlı olarak, bazı seçenekler kullanılamayabilir.

Excel sayfasındaki veri noktası değerlerini grafikte göstermek için, veri etiketleri ekleyebilirsiniz.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin üst kısmında istediğiniz veri etiketi türüne tıklayın.

  Grafik düzeni sekmesi, etiketler grubu

 3. Etiketler’in altında Veri Etiketleri’ne tıklayın ve listenin alt kısmında veri etiketinin gösterilmesini istediğiniz yere tıklayın.

Eksenler, sizin seçtiğiniz aralıklarla ana ve ara değer çizgileri görüntülenecek şekilde biçimlendirilebilir.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Eksenler’in altında Eksenler’e tıklayın, değiştirmek istediğiniz eksenin üzerine gelin ve Eksen Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

 3. Gezinti bölmesinde Onay İşaretleri’ne tıklayın ve sonra da ana ve ara değer işareti türleri için seçeneklere tıklayın.

  Değer çizgilerini ekledikten sonra, değer çizgileri arasındaki aralıkları değiştirmek için gezinti bölmesinde Ölçek’e tıklayabilir ve sonra da istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz.

Grafikteki verileri daha kolay okunmasını sağlamak için, grafiğin çizim alanı boyunca uzanan yatay ve dikey grafik kılavuz çizgileri görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, 3-B grafiklerde derinlik kılavuz çizgileri de görüntülenebilir. Ana ve alt birimler için kılavuz çizgileri görüntülenebilir ve bunlar eksenlerin üzerindeki ana ve alt değer çizgileriyle (bu değer çizgileri görüntülendiğinde) hizalı olur.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Eksenler’in altında Kılavuz Çizgileri’ne tıklayın, kılavuz çizgisi eklemek istediğiniz eksenin üzerine gelin ve sonra istediğiniz seçeneğe tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

  Not : Veri tablosunun veya grafiğin türüne bağlı olarak, bazı kılavuz çizgisi seçenekleri kullanılamayabilir.

 1. Grafiğe tıklayın ve sonra da Grafik Düzeni sekmesine tıklayın.

 2. Eksenler’in altında Kılavuz Çizgileri’ne tıklayın, kılavuz çizgisini biçimlendirmek istediğiniz eksenin üzerine gelin ve Kılavuz Çizgisi Seçenekleri’ne tıklayın.

  Grafik Düzeni sekmesi, Eksenler grubu

 3. Gezinti bölmesinde Çizgi, Gölge veya Kenarları Parlat ve Bulanıklaştır’a tıklayın ve ardından istediğiniz ayarları değiştirin.

Ayrıca bkz.

Grafik oluşturma

Grafik türleri

Nesneler veya metinler arasında biçimlendirmeyi kopyalama

Grafikteki verileri düzenleme

Metne animasyon uygulama, nesneler ve Mac için PowerPoint grafikleri

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×