Listeyi gelişmiş ölçütler kullanarak süzme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Filtre uygulamak istediğiniz verilere karmaşık ölçütler (Tür = "Ürün" VEYA Satış Temsilcisi = "Kocak" gibi) gerekiyorsa Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu kullanabilirsiniz.

Gelişmiş Filtre

Örnek

Genel bakış

Birden çok ölçüt, bir sütun, herhangi bir ölçüt doğru

Satış Temsilcisi = "Oktay" veya satış temsilcisi = "Koç"

Birden çok ölçüt, birden çok sütun, tüm ölçütler doğru

Tür = "Sebze" ve satış > 1000

Birden çok ölçüt, birden çok sütun, herhangi bir ölçüt doğru

Tür = "Ürün" VEYA Satış Temsilcisi = "Biber"

Birden çok ölçüt, tüm kümelerde bir sütun

(Satış > 6000 VE Satış < 6500 ) VEYA (Satış < 500)

Birden çok ölçüt, her kümede birden çok sütun

(Satış Temsilcisi = "Kocak" VE Satış >3000) VEYA
(Satış Temsilcisi = "Biber" VE Satış > 1500)

Joker karakter ölçütleri

Satış Temsilcisi = ikinci harfi 'r' olan ad

Büyük/küçük harf duyarlı bir aramayla eşleşen metin (formül)

Tür = "Ürün" ile tam eşleşme

Sütundaki değer, bu sütundaki tüm değerlerin ortalamasından daha büyük (formül)

Satış > tüm satışlar ortalaması

Genel Bakış

Gelişmiş komutu bazı önemli açılardan Filtre Uygula komutundan farklı çalışır.

 • Otomatik Filtre menüsü yerine Gelişmiş Filtre iletişim kutusunu görüntüler.

 • Çalışma sayfasının üzerindeki ayrı bir ölçüt aralığına ve filtre uygulamak istediğiniz hücre aralığa veya tabloya gelişmiş ölçütler yazın. Microsoft Office Excel, Gelişmiş Filtre iletişim kutusundaki ayrı ölçüt aralığını gelişmiş ölçütler için kaynak olarak kullanır.

  Örnek: Aşağıdaki yordamlarda ölçüt aralığı (A1:C4) ve liste aralığı (A6:C10) kullanılır   

  Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

  Örneği kopyalama

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  2. Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme

   Yardım'dan örnek seçme

  3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

  4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

  5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Tür

Salesperson

Satış

Tür

Salesperson

Satış

İçecekler

Suyama

5122 TL

Et

Davolio

450 TL

ürün

Koç

6328 TL

Sebze

Davolio

6544 TL

Karşılaştırma işleçleri

Aşağıdaki işleçlerle iki değeri karşılaştırabilirsiniz. İki değer bu işleçler kullanılarak karşılaştırıldığında, sonuç mantıksal bir değerdir (DOĞRU veya YANLIŞ).

Karşılaştırma işleci

Anlamı

Örnek:

= (eşittir işareti)

Eşittir

A1=B1

> (büyüktür işareti)

Büyüktür

A1>B1

< (küçüktür işareti)

Küçüktür

A1<B1

>= (büyüktür veya eşittir işareti)

Büyüktür veya eşittir

A1>=B1

<= (küçüktür veya eşittir işareti)

Küçüktür veya eşittir

A1<=B1

<> (eşit değildir işareti)

Eşit değildir

A1<>B1

Metin veya değer yazmak için eşittir işaretini kullanma

Hücreye metin veya değer yazarken eşittir işareti (=) formül belirttiğinden Excel ne yazdığınızı değerlendirir; bununla birlikte bu işlem istenmeyen filtre sonuçlarına neden olabilir. Metin veya değer için eşitlik karşılaştırması işlecini göstermek için, ölçüt aralığında uygun hücreye ölçütü bir dize ifadesi olarak yazın:

=''= girdi ''

Burada giriş bulmak istediğiniz metin veya değerdir. Örneğin:

Hücreye yazdığınız

Excel'in değerlendirip görüntülediği

= "Oktay ="

= Oktay

="=3000"

=3000

Büyük/küçük harf duyarlılığını dikkate alma

Metin verileri filtreleme açtığınızda, Excel arasında büyük ve küçük harf ayrımı yapmaz. Bununla birlikte, büyük küçük harf duyarlı arama yapmak için bir formül kullanabilirsiniz. Örneğin, joker ölçütbakın.

Önceden tanımlı adlar kullanma

Bir aralığa Ölçüt adını verebilirsiniz; o aralığın başvurusu Ölçüt aralığı iletişim kutusunda otomatik olarak görüntülenecektir. Aynı zamanda, süzülecek liste aralığı için Veritabanı adını tanımlayabilir ve satırları yapıştırmak istediğiniz alan için Ayıkla adını tanımlayabilirsiniz ve bu aralıklar otomatik olarak sırasıyla Liste aralığı ve Hedef iletişim kutularında görünecektir.

Formül kullanarak ölçüt oluşturma

Ölçüt olarak, formülle elde edilen bir hesaplanmış değeri kullanabilirsiniz. Aşağıdaki önemli noktaları aklınızda tutun:

 • Formül DOĞRU veya YANLIŞ değerlendirmesi yapmalıdır.

 • Formül kullandığınızdan, formülü normalde yaptığınız gibi girin ve şu şekilde ifade yazmayın:

  =''= girdi ''

 • Sütun etiketini ölçüt etiketi için kullanmayın; ölçüt etiketi boş bırakın veya bir sütun etiketi aralığında listesi (Aşağıdaki örneklerde, hesaplanan ortalama ve tam eşleşme) olmayan bir etiket kullanın.

  Formülde, göreli bir hücre başvurusu ya da aralık adı yerine, bir sütun etiketi kullanırsanız, Excel ölçütü içeren hücrede #AD? ya da #DEĞER! gibi bir hata değeri görüntüler. Hata liste aralığının filtresini etkilemeyeceğinden, bu hatayı göz ardı edebilirsiniz.

 • Ölçüt olarak kullandığınız formülün veri ilk satırdaki ilişkili hücreye başvurmak için göreli bir başvuru kullanmanız gerekir. Örnekte, A (Formül) o sütundaki tüm değerlerin ortalamasından daha büyük bir sütundaki değer, C7 kullanmayı tercih ve büyük küçük harf duyarlı arama (Formül) eşleşen metin, örnekte A7 kullanmayı tercih). Sonra liste aralığı içinde verileri her satır için formülü değerlendirilir.

 • Formüldeki diğer tüm başvurular mutlak başvurular olmalıdır.

Sayfanın Başı

Birden çok ölçüt, bir sütun, tüm ölçütler doğru

Boole mantığı:     (Satış Temsilcisi = "Oktay" veya satış temsilcisi = "Koç")

 1. Liste aralığının üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

  Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

  Örneği kopyalama

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  2. Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme

   Yardım'dan örnek seçme

  3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

  4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

  5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Tür

Salesperson

Satış

Tür

Salesperson

Satış

İçecekler

Suyama

5122 TL

Et

Davolio

450 TL

ürün

Koç

6328 TL

Sebze

Davolio

6544 TL

 1. Bir sütun için birden çok ölçütle eşleşen satırları bulmak için, ölçütleri doğrudan ölçüt aralığında ayrı satırlara alt alta yazın. Örnekte, aşağıdaki şekilde girersiniz:

 

A

B

C

1

Tür

Salesperson

Satış

2

= "Oktay ="

3

= "Koç ="

 1. Liste aralıktaki bir hücreyi tıklatın. Örnekte, a6: C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini, Kopyala kutusunu ve satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 4. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $A$1:$C$3 girebilirsiniz.

Ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunun dışına taşımak için İletişimi Daralt Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 1. Örnekte, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olmalıdır:

 

A

B

C

6

Tür

Salesperson

Satış

8

Et

Davolio

450 TL

9

ürün

Koç

6328 TL

10

Sebze

Davolio

6544 TL

Sayfanın Başı

Birden çok ölçüt, birden çok sütun, tüm ölçütler doğru

Boole mantığı:     (Tür = "Sebze" ve satış > 1000)

 1. Liste aralığının üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

  Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

  Örneği kopyalama

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  2. Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme

   Yardım'dan örnek seçme

  3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

  4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

  5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Tür

Salesperson

Satış

Tür

Salesperson

Satış

İçecekler

Suyama

5122 TL

Et

Davolio

450 TL

ürün

Koç

6328 TL

Sebze

Davolio

6544 TL

 1. Birden çok sütunda birden çok ölçüte uyan satırları bulmak için, ölçütlerin tümünü ölçüt aralığında aynı satıra yazın. Örnekte, şunu girebilirsiniz:

 

A

B

C

1

Tür

Salesperson

Satış

2

= "Hazırlamanıza ="

>1000

 1. Liste aralıktaki bir hücreyi tıklatın. Örnekte, a6: C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini, Kopyala kutusunu ve satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 4. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $A$1:$C$2 girebilirsiniz.

  Ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunun dışına taşımak için İletişimi Daralt Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 5. Örnekte, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olmalıdır:

 

A

B

C

6

Tür

Salesperson

Satış

9

ürün

Koç

6328 TL

10

Sebze

Davolio

6544 TL

Sayfanın Başı

Birden çok ölçüt, birden çok sütun, tüm ölçütler doğru

Boole mantığı:    (Tür = "Sebze" veya satış temsilcisi = "Koç")

 1. Liste aralığının üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

  Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

  Örneği kopyalama

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  2. Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme

   Yardım'dan örnek seçme

  3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

  4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

  5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Tür

Salesperson

Satış

Tür

Salesperson

Satış

İçecekler

Suyama

5122 TL

Et

Davolio

450 TL

ürün

Koç

6328 TL

Sebze

Davolio

6544 TL

 1. Birden çok sütunda herhangi birinin doğru olabileceği birden çok ölçüte uyan satırları bulmak için, ölçütleri ölçüt aralığında farklı satırlara yazın. Örnekte, aşağıdaki şekilde girersiniz:

 

A

B

C

1

Tür

Salesperson

Satış

2

= "Hazırlamanıza ="

3

= "Koç ="

 1. Liste aralıktaki bir hücreyi tıklatın. Örnekte, liste aralığında, a6: C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini, Kopyala kutusunu ve satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 4. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $A$1:$B$3 girebilirsiniz.

  Ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunun dışına taşımak için İletişimi Daralt Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 5. Örnekte, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olmalıdır:

 

A

B

C

6

Tür

Salesperson

Satış

9

ürün

Koç

6328 TL

10

Sebze

Davolio

6544 TL

Sayfanın Başı

Birden çok ölçüt, tüm kümelerde bir sütun

Boole mantığı:     ((Satış > 6000 ve satış < 6500) veya (satış < 500))

 1. Liste aralığının üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

  Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

  Örneği kopyalama

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  2. Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme

   Yardım'dan örnek seçme

  3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

  4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

  5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Tür

Salesperson

Satış

Tür

Salesperson

Satış

İçecekler

Suyama

5122 TL

Et

Davolio

450 TL

ürün

Koç

6328 TL

Sebze

Davolio

6544 TL

 1. Her birinde tek bir sütun için ölçütlerin bulunduğu birden çok ölçüt kümesine uyan satırları bulmak için, sütun başlığı aynı olan birden çok sütun ekleyin. Örnekte, şunu girebilirsiniz:

 

A

B

C

D

1

Tür

Salesperson

Satış

Satış

2

>6000

<6500

3

<500

 1. Liste aralıktaki bir hücreyi tıklatın. Örnekte, liste aralığında, a6: C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini, Kopyala kutusunu ve satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 4. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $A$1:$D$3 girebilirsiniz.

Ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunun dışına taşımak için İletişimi Daralt Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 1. Örnekte, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olmalıdır:

 

A

B

C

6

Tür

Salesperson

Satış

8

Et

Davolio

450 TL

9

ürün

Koç

6328 TL

Sayfanın Başı

Birden çok ölçüt, her kümede birden çok sütun

Boole mantığı:     ((Satış Temsilcisi = "Tekin" ve satış > 3000) veya (Satış Temsilcisi = "Koç" ve satış > 1500))

 1. Liste aralığının üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

  Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

  Örneği kopyalama

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  2. Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme

   Yardım'dan örnek seçme

  3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

  4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

  5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Tür

Salesperson

Satış

Tür

Salesperson

Satış

İçecekler

Suyama

5122 TL

Et

Davolio

450 TL

ürün

Koç

6328 TL

Sebze

Davolio

6544 TL

 1. Her birinde birden çok sütun için ölçütlerin bulunduğu birden çok ölçüt kümesine uyan satırları bulmak için, ölçütleri ölçüt aralığının ayrı sütunlarına ve satırlarına yazın. Örnekte, şunu girebilirsiniz:

 

A

B

C

1

Tür

Salesperson

Satış

2

= "Oktay ="

>3000

3

= "Koç ="

>1500

 1. Liste aralıktaki bir hücreyi tıklatın. Örnekte, liste aralığında, a6: C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini, Kopyala kutusunu ve satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 4. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $A$1:$C$3 girebilirsiniz.

Ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunun dışına taşımak için İletişimi Daralt Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 1. Örnekte, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olmalıdır:

 

A

B

C

6

Tür

Salesperson

Satış

9

ürün

Koç

6328 TL

10

Sebze

Davolio

6544 TL

Sayfanın Başı

Joker karakter ölçütleri

Boole mantığı:    Satış Temsilcisi = ikinci harfi 'r' olan ad

Bazı karakterleri paylaşıp diğerlerini paylaşmayan metin değerlerini bulmak için, aşağıdakilerden birini yapın:

 • Başlayan bir veya daha fazla karakterlerle sütundaki bir metin değerini içeren satırları bulmak için eşittir işareti (=) olmadan bu karakterleri yazın. Örneğin, metni Dav bir ölçüt olarak, Excel bulur "Oktay", "Kerim" ve "Davis." yazarsanız

 • Joker karakter kullanın.

Joker karakter

Bulduğu öğe

? (soru işareti)

Herhangi bir tek karakter
Örneğin, ata?an, "atakan" ve "atacan" sözcüklerini bulur

* (yıldız)

Herhangi bir karakter sayısı
Örneğin, *doğu "Kuzeydoğu" ve "Güneydoğu" sözcüklerini bulur

~ (tilde simgesi), arkasından ?, * ya da ~

Bir soru işareti, yıldız işareti ya da tilde
Örneğin, fy91 ~? "fy91?" sözcüklerini bulur

 1. Liste aralığının üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

  Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

  Örneği kopyalama

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  2. Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme

   Yardım'dan örnek seçme

  3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

  4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

  5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Tür

Salesperson

Satış

Tür

Salesperson

Satış

İçecekler

Suyama

5122 TL

Et

Davolio

450 TL

ürün

Koç

6328 TL

Sebze

Davolio

6544 TL

 1. Sütun etiketlerinin altındaki satırlara, eşleştirmek istediğiniz ölçütleri yazın. Örnekte, şunu girebilirsiniz:

 

A

B

C

1

Tür

Salesperson

Satış

2

= "Bana = *"

3

="=?u*"

 1. Liste aralıktaki bir hücreyi tıklatın. Örnekte, liste aralığında, a6: C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 2. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini, Kopyala kutusunu ve satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 4. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $A$1:$B$3 girebilirsiniz.

  Ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunun dışına taşımak için İletişimi Daralt Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 5. Örnekte, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olmalıdır:

 

A

B

C

6

Tür

Salesperson

Satış

7

İçecekler

Suyama

5122 TL

8

Et

Davolio

450 TL

9

ürün

Koç

6328 TL

Sayfanın Başı

Büyük/küçük harf duyarlı bir aramayla eşleşen metin (formül)

Boole mantığı:    Tür = "Ürün" ile tam eşleşme

 1. Liste aralığının üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

  Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

  Örneği kopyalama

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  2. Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme

   Yardım'dan örnek seçme

  3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

  4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

  5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Tür

Salesperson

Satış

Tür

Salesperson

Satış

İçecekler

Suyama

5122 TL

Et

Davolio

450 TL

ürün

Koç

6328 TL

Sebze

Davolio

6544 TL

 1. Sütun etiketlerinin altına satırlar büyük küçük harf duyarlı arama yapmaya tam işlevini kullanarak bir formül eşleştirmek istediğiniz ölçütleri yazın. Tam eşleşme sütununda olduğu, tür sütununda, aradığınız çünkü A7 ilk bağımsız değişken girersiniz. Örnekte, girersiniz:

A

B

C

D

1

Tür

Salesperson

Satış

Tam eşleşme

2

=ÖZDEŞ(A7, "Ürün")

 1. Formül, liste aralığında her veri satırı için değerlendirilir.

 2. Liste aralıktaki bir hücreyi tıklatın. Örnekte, liste aralığında, a6: C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 3. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini, Kopyala kutusunu ve satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 5. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $D$1:$D$2 girebilirsiniz.

Ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunun dışına taşımak için İletişimi Daralt Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 1. Örnekte, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olmalıdır:

A

B

C

6

Tür

Salesperson

Satış

10

Sebze

Davolio

6544 TL

Sayfanın Başı

Sütundaki değer, bu sütundaki tüm değerlerin ortalamasından daha büyük (formül)

Boole mantığı:    Satış > tüm satışlar ortalaması

 1. Liste aralığının üstüne ölçüt aralığı olarak kullanılabilecek en az üç boş satır ekleyin. Ölçüt aralığında sütun etiketleri bulunmalıdır. Ölçüt değerleriyle liste aralığı arasında en az bir boş satırın bulunduğundan emin olun.

  Örneği boş çalışma sayfasına kopyalarsanız anlamanız daha kolay olabilir.

  Örneği kopyalama

  1. Boş bir çalışma kitabı veya çalışma sayfası oluşturun.

  2. Yardım konusundaki örneği seçin.

   Not : Satır veya sütun başlıklarını seçmeyin.

   Yardım'dan örnek seçme

   Yardım'dan örnek seçme

  3. CTRL+C tuş bileşimine basın.

  4. Çalışma sayfasında, A1 hücresini seçin ve CTRL+V tuşlarına basın.

  5. Sonuçları görüntüleme ile bu sonuçları döndüren formülleri görüntüleme arasında geçiş yapmak için CTRL+` (aksan) tuş bileşimine basın veya Formüller sekmesindeki Formül Denetimi grubunda Formülleri Göster düğmesini tıklatın.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

Tür

Salesperson

Satış

Tür

Salesperson

Satış

İçecekler

Suyama

5122 TL

Et

Davolio

450 TL

ürün

Koç

6328 TL

Sebze

Davolio

6544 TL

 1. Sütun etiketlerinin altına satırlar satış sütunundaki tüm satış değerlerin ortalamasından daha büyük bir değer bulduğu formül olarak eşleştirmek istediğiniz ölçütleri yazın. Değerleri olan C sütununda, Satışlar sütununda, formüle karşılaştırma çünkü ilk bağımsız değişken C7 girmeniz gerekir. Örnekte, girersiniz:

A

B

C

D

1

Tür

Salesperson

Satış

Hesaplanan ortalama

2

=C7>ORTALAMA($C$7:$C$10)

 1. Formül, liste aralığında her veri satırı için değerlendirilir.

 2. Liste aralıktaki bir hücreyi tıklatın. Örnekte, liste aralığında, a6: C10 aralığındaki herhangi bir hücreyi tıklatın.

 3. Veri sekmesinin Sırala ve Filtre Uygula grubunda Gelişmiş'i tıklatın.

  Veri sekmesindeki Sırala ve Filtre grubu

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşmeyen satırları gizleyerek filtre uygulamak için Listeye yerinde filtre uygula seçeneğini tıklatın.

  • Liste aralığına, ölçütlerinizle eşleşen satırları çalışma sayfasının başka bir alanına kopyalayarak filtre uygulamak için Başka bir yere kopyala seçeneğini, Kopyala kutusunu ve satırları yapıştırmak istediğiniz alanın sol üst hücresini tıklatın.

   Filtre uygulanmış satırları başka bir konuma kopyaladığınızda, kopyalama işleminde hangi sütunların ekleneceğini belirleyebilirsiniz. Filtre uygulamadan önce, istediğiniz sütunların sütun etiketlerini filtre uygulanan satırları yapıştırmayı planladığınız alanın ilk satırına kopyalayın. Filtre uyguladığınızda, Kopyala kutusuna kopyalanan sütun etiketleri için bir başvuru girin. Bundan sonra, kopyalanan satırlar yalnızca etiketlerini kopyalamış olduğunuzu sütunları kapsayacaktır.

 5. Ölçüt aralığı kutusuna, ölçüt etiketleriyle birlikte ölçüt aralığının başvurusunu girin. Örnekte, $D$1:$D$2 girebilirsiniz.

  Ölçüt aralığını seçerken Gelişmiş Filtre iletişim kutusunun dışına taşımak için İletişimi Daralt Düğme görüntüsü ' ı tıklatın.

 6. Örnekte, liste aralığı için filtrelenmiş sonuç şöyle olmalıdır:

A

B

C

6

Tür

Salesperson

Satış

7

İçecekler

Suyama

5122 TL

9

ürün

Koç

6328 TL

10

Sebze

Davolio

6544 TL

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Paylaş Facebook Facebook Twitter Twitter E-posta E-posta

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×