Liste veya kitaplığın içerik türünü değiştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Liste veya kitaplık için bir içerik türü ekledikten sonra böylece yalnızca liste veya kitaplıktaki öğeleri bu değişikliklerden etkileniyor içerik türü bu konumda kullanım için özelleştirebilirsiniz. Örneğin, belirli belge şablonları veya iş akışları bir liste veya kitaplığa içerik türü için ekleyebilir, veya herhangi bir verilen liste veya kitaplık için içerik türündeki sütunları değiştirin. Bununla birlikte, içerik türünün değiştirmeden önce oluşturulan tüm öğeler yeni değişiklikleri devralmaz dikkate almak önemlidir. Örneğin, bir liste veya kitaplığa içerik türü ile ilişkilendirilmiş şablonu güncelleştirirseniz, yeni şablon için önceden oluşturulmuş tüm belgeleri uygulanmaz. Yalnızca değiştirilen içerik türünden oluşturulan yeni öğeler etkiler. Ayrıca, bir liste veya kitaplık için içerik türüne yaptığınız tüm değişiklikler yalnızca liste veya kitaplığa eklenmiş olan bu içerik türü örneği uygulayın. İçerik türü oluşturulduğu üst site içerik türü değişikliklere güncelleştirilmez.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Kitaplık içerik türü için bir belge şablonu ekleme

İçerik türüne sütun ekleme

İçerik türü için sütunların sırasını değiştirme

Sütunu bir içerik türü için gerekli yapma

İçerik türü için bir iş akışı ekleme

Bir içerik türünü salt okunur yapma

Kitaplık içerik türü için bir belge şablonu ekleme

Bir belge şablonu, yalnızca belge içerik türünün (belge üst site içerik türünden türetilen herhangi bir içerik türü) ile ilişkilendirebilirsiniz. Bir belge şablonu içerik türüyle ilişkilendirmek yoluyla yazarlar bu içerik türündeki yeni belgeler oluşturduğunuzda, belgeleri tümünü aynı şablona dayalı olarak olduğunu engellenmesine yardımcı olabilir.

Örneğin, kuruluşunuz yasal sözleşmeler için belirli bir belge şablonu kullanıyor olabilir. Bu belge şablonunu kuruluşunuzun yasal sözleşmeler için kullandığı içerik türüyle ilişkilendirdiğinizde, söz konusu içerik türünü kullanarak oluşturulan yeni yasal sözleşmelerin tümü bu yasal sözleşme belge şablonunu temel alır.

 1. Kitaplık zaten açık değilse, Hızlı Başlat'ta kitaplığın adını tıklatın.

  Kitaplığınızın adı görünmezse, Bütün Site İçeriğini Göster'i tıklatın ve ardından kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Şeritte, kitaplık sekmesini tıklatın ve sonra Kitaplık Ayarları' nı tıklatın.

  Select Library Settings from the Ribbon

 3. İçerik Türleri'nin altında, değiştirmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Belge kitaplığı birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 4. Genel ayarlar' ın altında Gelişmiş ayarlar' ı tıklatın.

  Liste içerik türü Gelişmiş ayarlar sayfasının görüntülenir.

  List content type advanced settings

 5. Belge şablonu bölümünde, var olan bir belge şablonu için URL'yi sağlamak için kullanmak istediğiniz belge şablonunun konumunu URL'sini yazın.

  Not: Bir site veya kaynak klasörü konuma bir URL kullanabilirsiniz. Belge şablonları ya da varsayılan site kaynak konum http://Server içinde Site/ad/belge kitaplığı formları/ad/içerik türü adı depolanır / veya konum özellikle belge depolamak için ayarlanan bir kaynak liste veya kitaplık konumu olabilir şablonları.

  Aşağıdaki tabloda, kullanabileceğiniz URL türlerinin örnekleri sunulmaktadır. Örneklerde, http://Sunucu Adı/Site/Belge Kitaplığı Adı/Forms/İçerik Türü Adı/ konumunda bulunan bir varsayılan belge şablonu kaynak klasörü (site içerik türleriyle ilgili dosyaları içeren klasör) olduğu ve belge şablonunun adının Belgeadı.doc olduğu varsayılmıştır.

URL türü

Örnek

Siteye göreli yolu

Sunucu Adı/Site/Kitaplık Adı/Forms/Belgeadı.doc

Kaynak klasöre göreli yol

Docname.doc

 1. Kullanmak istediğiniz belge şablonunu karşıya yüklemek isterseniz, Belge Şablonları bölümünde Yeni belge şablonunu karşıya yükle'yi tıklatıp, ardından Gözat'ı tıklatın. Dosya Seç iletişim kutusunda, kullanmak istediğiniz dosyanın konumuna gidin, onu seçin ve sonra 'ı tıklatın.

  Not: Yeni bir belge şablonu karşıya yüklerken, şablon otomatik olarak Site/ad/belge kitaplığı formları/ad/içerik türü adı http://Server alan varsayılan belge şablonu kaynak klasöründe depolanır /

 2. Kitaplık içerik türü için belge şablonu ekledikten sonra da Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türüne sütun ekleme

İçerik türüne sütunlar ekleyerek, belirli bir içerik türüne ait öğe için toplamak istediğiniz özellikleri veya meta verileri belirtebilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuz hesap numarası, proje numarası veya proje yöneticisi gibi tüm sipariş formları için belirli bir meta veri kümesini izlemek isteyebilir. Hesap numarası, proje numarası ve proje yöneticisi sütunlarını sipariş formu içerik türüne eklediğinizde kullanıcılardan, söz konusu içerik türüne ait öğeler için bu meta verileri sunmaları istenir.

Birden fazla içerik türüne ait öğeleri içeren listeye veya kitaplığa sahipseniz, sütunları liste veya kitaplığa eklemek yerine doğrudan ilgili içerik türüne ekleyerek, her bir içerik türüne ait öğeler için benzersiz meta veriler toplayabilirsiniz.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta liste veya kitaplığın adını tıklatın.

  Liste veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site içeriğini görüntüle'yitıklatın ve sonra liste veya kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Bir listeyle çalışıyorsanız, Şeritte liste sekmesini tıklatın ve sonra Liste ayarları Library Settings ' ı tıklatın. Alternatif olarak, bir kitaplıkla çalışıyorsanız, Şerit üzerindeki kitaplık sekmesini tıklatın ve sonra Kitaplık Ayarları Library Settings ' ı tıklatın.

 3. İçerik Türleri'nin altında, değiştirmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Belge kitaplığı birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 4. Sütunlar altında, Varolan site sütunlarından ekle'yi tıklatın.

  Adding columns to content types

 5. Sütunları Seç bölümünde, Sütunları Seçaltında sütunu eklemek istediğiniz sütun grubu seçmek için oku tıklatın.

 6. Kullanılabilir sütunlar'ın altında, eklemek istediğiniz sütunu tıklatın ve sütunu Eklenecek sütunlar listesine eklemek için Ekle'yi tıklatın.

 7. Başka sütunlar eklemek için, 5. ve 6.adımları yineleyin.

 8. Liste veya kitaplık için birden fazla içerik türünü ayarlanmışsa, tüm içerik türlerine Ekle onay kutusunu seçerek liste veya kitaplık ilişkilendirilmiş tüm içerik türleri için bu sütunlar eklemeyi seçebilirsiniz. Eklenen sütunlar varsayılan görünüme Ekle onay kutusunu seçerek liste veya kitaplığın varsayılan görünümünde görüntüleme seçeneğini de.

 9. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türüne ait sütunların sırasını değiştirme

Sütunları bir içerik türü için görünme sırasını değiştirebilirsiniz. Örneğin, kullanıcılar bir kitaplığın bilgileri doldurun olmasını isteyebilirsiniz veya belirli bir sırada veya belki de, liste öğesi istediğiniz veriler elde edilir başka bir forma veri girildiğinde görüntülenmek üzere sırayı eşleşecek şekilde.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta liste veya kitaplığın adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'yi tıklatın ve sonra da listenizin ya da kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Bir listeyle çalışıyorsanız, Şeritte liste sekmesini tıklatın ve sonra Liste ayarları List Settings ' ı tıklatın. Alternatif olarak, bir kitaplıkla çalışıyorsanız, Şerit üzerindeki kitaplık sekmesini tıklatın ve sonra Kitaplık Ayarları Library Settings ' ı tıklatın.

 3. İçerik Türleri altında, değiştirmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Liste veya kitaplık birden fazla içerik türüne izin verecek şekilde ayarlanmadıysa, İçerik Türleri bölümü liste veya kitaplığa ait Özelleştirme sayfasında görüntülenmez.

 4. Sütunlar' ın altında sütun sırası' ı tıklatın.

  Changing the order of columns

 5. Alan sırası bölümünde, Üstten konumu sütununda yeniden sıralamak istediğiniz sütunları yanındaki oku tıklatın ve sonra da istediğiniz sıra numarasını seçin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türü için bir sütunu zorunlu kılma

Bir içerik türü için sütunları zorunlu kıldığınızda, kullanıcılardan bu içerik türüne ait yeni öğeleri oluştururlarken meta verileri (sütun değerleri) sunmaları istenir.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta liste veya kitaplığın adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'yi tıklatın ve sonra da listenizin ya da kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Bir listeyle çalışıyorsanız, Şeritte liste sekmesini tıklatın ve sonra Liste ayarları List Settings ' ı tıklatın. Alternatif olarak, bir kitaplıkla çalışıyorsanız, Şerit üzerindeki kitaplık sekmesini tıklatın ve sonra Kitaplık Ayarları Library Settings ' ı tıklatın.

 3. İçerik Türleri altında, değiştirmek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Liste veya kitaplık birden fazla içerik türüne izin verecek şekilde ayarlanmadıysa, İçerik Türleri bölümü liste veya kitaplığa ait Özelleştirme sayfasında görüntülenmez.

 4. Sütunlar'ın altında, zorunlu kılmak istediğiniz sütunun adını tıklatın.

  Make column a required field

 5. Ek sütun ayarları bölümünde Bu sütunun bilgi içermesini gerekli kılaltında Evet seçeneğini seçin.

 6. Tamam'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

İçerik türüne iş akışı ekleme

İş akışları bir sitede öğelerini ve belgeleri için bir iş süreci belirtmek olası olun. Kuruluşlar otomatikleştirme ve belge onayı gibi bazı ortak iş süreçlerini yönetmek veya gözden geçirmek için iş akışları kullanabilirsiniz. İş akışını bir içerik türüne eklediğinizde, bu içerik türündeki tüm öğeleri tutarlı ve benzer iş süreçlerini tabi olmasını sağlamak yardımcı olabilir. İçerik türüne iş akışı eklenmişse, bu içerik türündeki tek tek öğelerde iş akışının başlatılabilir.

 1. Liste veya kitaplık açık değilse, Hızlı Başlat'ta liste veya kitaplığın adını tıklatın.

  Listenizin veya kitaplığınızın adı görünmüyorsa Tüm Site İçeriğini Görüntüle'yi tıklatın ve sonra da listenizin ya da kitaplığınızın adını tıklatın.

 2. Bir listeyle çalışıyorsanız, Şeritte liste sekmesini tıklatın ve sonra Liste ayarları List Settings ' ı tıklatın. Alternatif olarak, bir kitaplıkla çalışıyorsanız, Şerit üzerindeki kitaplık sekmesini tıklatın ve sonra Kitaplık Ayarları Library Settings ' ı tıklatın.

 3. İçerik Türleri'nin altında, kendisine iş akışı eklemek istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Liste veya kitaplık birden fazla içerik türüne izin verecek şekilde ayarlanmadıysa, İçerik Türleri bölümü liste veya kitaplığa ait Özelleştirme sayfasında görüntülenmez.

 4. Ayarlaraltında İş akışı ayarları' nı tıklatın.

  İş akışı ayarları sayfası görüntülenir.

 5. İş akışı ekle'yi tıklatın.

  Ekle bir iş akışı sayfası görüntülenir.

  İş Akışı ekle penceresi

 6. İş akışı ekle sayfasında, İş akışı bölümünde kullanmak istediğiniz iş akışı şablonunu tıklatın.

  Not: İş akışı site veya çalışma alanı için yalnızca dağıtılmış olan varsa, bir liste veya kitaplık için bir içerik türü için bir iş akışı ekleyebilirsiniz. Kullanılabilir olması için iş akışları görünmüyorsa, yöneticinize başvurun.

 7. Ad bölümünde iş akışı için benzersiz bir ad yazın.

 8. Görevler listesi bölümünde bu iş akışıyla kullanmak için bir görev listesi belirtin. Nasıl görevler listenizde kullanmayı planladığınız bağlı olarak, birkaç farklı seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz:

  • Varsayılan Görevler listesini kullanın veya Yeni bir görev listesiöğesini seçerek yeni bir tane oluşturabilirsiniz. Varsayılan Görevler listesini kullanırsanız, iş akışı katılımcılarının iş akışı görevleri kolayca görevler listesi görevlerim görünümünü kullanarak görüntüleme ve bulmak edebilirsiniz.

  • Bu iş akışıyla ilgili görevler genel Görevler Listesi'nden ayrı tutmanız gereken hassas veya gizli bilgiler içeriyorsa veya açıklıyorsa, yeni bir görevler listesi oluşturun.

  • Kuruluşunuz sayısız iş akışına sahipse veya iş akışları çok sayıda görev içeriyorsa yeni bir görevler listesi oluşturun. Bu örnekte her bir iş akışı için görev listeleri oluşturabilirsiniz.

 9. Geçmiş Listesi bölümünde bu iş akışıyla kullanılacak bir geçmiş listesi seçin. Geçmiş listesi, her bir iş akışı örneğinde meydana gelen olayların tümünü görüntüler.

  Varsa veya yeni bir tane oluşturabilirsiniz, varsayılan geçmiş listesini kullanabilirsiniz. Kuruluşunuzun çok sayıda iş akışları olacaksa, her iş akışı için ayrı bir geçmiş listesi oluşturmak isteyebilirsiniz.

 10. Başlatma Seçenekleri bölümünde bir iş akışının nasıl, ne zaman veya kim tarafından başlatıldığını belirtin.

 11. İleri'yi tıklatın.

 12. İş Akışını Özelleştir sayfasında istediğiniz diğer seçenekleri seçip Tamam'ı tıklatın.

  • Belirli seçenekler seçmiş olduğunuz iş akışı şablonu tarafından desteklenmiyorsa kullanılamaz.

  • Öğenin ana sürümünü yayımlamayı onaylamak için bu iş akışını başlat seçeneği, yalnızca kitaplık için birincil ve ikincil sürüm oluşturma etkinleştirildiğinde ve seçtiğiniz iş akışı şablonundan içerik onayı için yararlanabildiğinizde kullanılabilir.

 13. Tamam'ı tıklatın.

İş akışlarını özelleştirme hakkında daha fazla bilgi için Ayrıca bkzaltındaki bağlantılara bakın.

Sayfanın Başı

İçerik türünü salt okunur yapma

İnsanların bir liste veya kitaplığa eklenmiş içerik türünde değişiklik yapmasını istiyorsanız, liste içerik türünü salt okunur yapabilirsiniz. Bir liste içerik türünü salt okunur yaptığınızda, bu liste içerik türünün kendisine ait üst site içerik türünde yapılan değişiklikleri devralmasını önlemiş olursunuz.

 1. İçerik türünü değiştirmek istediğiniz liste veya kitaplık henüz açılmadıysa, Hızlı Başlat'ta Listeler'in veya Belgeler'in altında içerik türünün adını tıklatın.

 2. Bir listeyle çalışıyorsanız, Şeritte liste sekmesini tıklatın ve sonra Liste ayarları List Settings ' ı tıklatın. Alternatif olarak, bir kitaplıkla çalışıyorsanız, Şerit üzerindeki kitaplık sekmesini tıklatın ve sonra Kitaplık Ayarları Library Settings ' ı tıklatın.

 3. İçerik Türleri'nin altında, salt okunur yapmak istediğiniz içerik türünün adını tıklatın.

  Not: Belge kitaplığı birden çok içerik türüne olanak tanıyacak şekilde ayarlanmamışsa, kitaplığın Özelleştir sayfasında İçerik Türleri bölümü görüntülenmez.

 4. Ayarlar'ın altında Gelişmiş ayarlar'ı tıklatın.

 5. Salt okunur bölümünde altında Bu içerik türünü salt okunur?, Evet'i tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×