Liste ve kitaplık sütun türleri ve seçenekleri

Liste ve kitaplık sütun türleri ve seçenekleri

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Sütun türü nasıl veri depolanır ve bir liste veya kitaplıkta görüntülenen belirler. Liste veya kitaplık için bir sütun oluşturduğunuzda, yalnızca, metin veya otomatik olarak hesaplanan sayı biçimlendirilen sayılar gibi sütunda depolamak istediğiniz veri türünü belirten bir sütun türü seçin. Liste veya kitaplığın verileri anlamlı bir şekilde görüntülemenize yardımcı olması için bir veya daha fazla görünümlere sütunlar sonra eklenir.

Aşağıdaki bölümlerde, oluşturabileceğiniz varsayılan sütun türleri ve her bir sütun türünün ne zaman kullanılacağı hakkında bilgi verilmektedir. Kuruluşunuza bağlı olarak, ek sütun türleri de kullanılabilir.

Sütunlar bir listede veya kitaplıkta anlamlı öğe görünümleri oluşturmanıza yardım eder. Sütunlar kullanarak öğeleri sıralayabilir, gruplandırabilir ve onlara filtre uygulayabilirsiniz; ayrıca öğelerle ilgili verileri otomatik olarak hesaplayabilir ve bu hesaplamaların sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. Sütunlar ayrıca listeye ya da kitaplığa bir öğe eklenirken bu öğe ile ilgili olarak girilmesi gereken bilgileri belirtmenize olanak verir. Öğe eklendiğinde bir form görüntülenir ve bu bilgilerin girilmesiyle ilgili alanlar ve seçenekler sunulur. Bir liste ya da kitaplık oluşturduğunuzda, Başlık ve Değiştiren gibi sütunlar otomatik olarak oluşturulur. Gereksinimlerinize uygun şekilde ek sütunlar oluşturabilirsiniz. Oluşturduğunuz sütunlar, bu formda hangi alanların ve seçeneklerin görüntüleneceğini ve liste ya da kitaplık görünümlerine hangi sütunların eklenebileceğini belirler.

Kullanmak istediğiniz sütun türünü, sütunu oluşturduğunuz sırada belirtirsiniz. Bazı durumlarda, var olan bir sütun için farklı bir sütun türü de seçebilirsiniz; ancak bu, sütunda ne tür ve ne kadar veri depolanmakta olduğuna bağlıdır. Var olan bir sütunun türünü değiştirmek, sütunda o sırada depolanmakta olan verileri bozabilir. Bu nedenlerle, sütunu oluşturmadan önce ne tür veriler depolamak istediğinize karar vermeniz önemlidir. Kullanmak istediğiniz sütun türüne karar verirken şu noktaları göz önünde bulundurun:

 • Ne tür veri depolamak istiyorsunuz? Yalnızca harf mi? Yalnızca sayı mı? Biçimlendirilmiş metin mi? Örneğin, bir Sayı sütununda harf depolayamazsınız. En uygun sütun türünü seçerken ilk adım, ne tür veri depolamak istediğinizi bilmektir.

 • Bu verileri finansal hesaplamalarda kullanmak istiyor musunuz? İstiyorsanız, en iyi seçenek Para Birimi sütun türüdür.

 • Bu verileri matematik hesaplamalarında kullanmak istiyor musunuz? Bu hesaplamalar ne hassaslıkta olmalıdır? Sayı veya Para Birimi sütunlarındaki verilerle hesaplama yapabilirsiniz, ancak Metin sütunlarındakilerle yapamazsınız. Bunun yanı sıra, Para Birimi sütunundaki hesaplamalar en hassas olanıdır.

 • Nasıl sütundaki verileri sıralamak istiyor musunuz? Metin bir sütunda sayılar dizeleri olarak sıralanır joker karakterleri kullanma (1, 10, 100, 2, 20, 200 vb.), sayısal değerler olarak değil. Sayı sayısal değerler olarak sıralamak için sayı veya para birimi sütun kullanın. Bir metin sütununu depolanıyorsa Ayrıca, birçok tarih biçimleri doğru sıralamak değil. Uygun tarihleri sıralama sağlamak için tarih ve saat sütunu kullanın.

 • Bu sütuna başkalarının bilgi girmek zorunda olmalarını istiyor musunuz? İstiyorsanız, sütunun gerekli olduğunu ve kişilerin bilgileri girmeden öğe ekleyemeyeceklerini belirtebilirsiniz.

Bu sütun alanı türünü, şunlar gibi küçük miktarlarda biçimlendirilmemiş metni tek bir satırda toplamak ve görüntülemek için kullanın:

 • Adlar, soyadları veya departman adları gibi salt metinler

 • Cadde adresleri veya hesap numaraları gibi metin ve sayı birleşimleri

 • Çalışan kimlik numaraları, telefon numaraları, posta kodları veya parça numaraları gibi, hesaplamalarda kullanılmayan sayılar

Tek satır metin sütununu 255 karakter tek bir satırda görüntüler. Liste veya kitaplık için bir sütun oluşturuyorsunuz ve biçimlendirilmiş metin veya birden çok metin satırı aynı anda görüntülemek istiyorsanız, birden çok metin satırı sütun oluşturun. Sütunda depolanmış hiçbir veri kaybı olmadan, var olan bir tek satır metin sütun için birden çok metin satırı sütun değiştirebilirsiniz.

Tek satır metin sütununu şu yollarla özelleştirebilirsiniz:

 • Karakter sınırı atama    İstediğiniz karakter sayısı üst sınırı ayarlayarak karakter sayısını sınırlayın. Örneğin, sütun beş basamaklı çalışan kimlik numaraları depolar varsa, kişiler yalnızca beş karakter girmek sağlamaya yardımcı olmak için bu özelliği kullanabilirsiniz.

 • Varsayılan değeri görüntüleme    Birisi yeni bir öğe yapmanız gerekiyorsa, farklı bir metin girmek kişiler de izin verirken eklediğinde belirli bir metni otomatik olarak görüntüler. Varsayılan değerayarladığınızda, kişilerin bilgileri daha hızlı değiştirmek ihtiyaç duydukları sürece varsayılan kabul ederek girebilirsiniz. Örneğin, bir projeye atanan bir şirket adı sütunu depolar ve kuruluşunuzun çoğu projeler için belirli bir şirket birlikte çalıştığı varsayılan değer olarak bu şirket adı girebilirsiniz. Sonuç olarak, şirket adı otomatik olarak yeni proje listesine eklenir ve ekip üyelerinin adı girmek zorunda değilsiniz olduğunda görünür.

  Varsayılan değer, sizin belirttiğiniz bir metin ya da bir hesaplamanın sonucu olabilir (buna hesaplanan değer adı verilir). Hesaplanan değerler, belirli bir metni otomatik olarak görüntülemek istiyorsanız ancak bu metin öğeyi kimin eklediğine, öğenin ne zaman eklendiğine ya da başka nedenlere bağlı olarak değişebiliyorsa kullanışlıdır. Bir hesaplanan değer kullanmak için, varsayılan değer olarak belirli bir metin yerine bir formül girersiniz. Formül, diğer sütunlardaki bilgilere ya da geçerli tarihi belirtmek üzere [bugün] veya öğeyi ekleyen ya da değiştiren kişinin adını görüntülemek üzere [ben] gibi sistem işlevlerine dayalı olarak bir değeri hesaplayabilir

  Tek satır metin sütununu için seçenekleri

Bing Haritalar ya da kuruluş dizininizi zengin konum verisi ekleyin. Konum sütunu filtreleme, sıralama ve arama için ek sütunlarda adres, şehir veya eyalet gibi tarafından ilgili bilgi sağlar.

Bu sütun alanı türünü bir liste veya kitaplıkta toplamak ve birden fazla satırında, bir öğeyi açıklamasını gibi biçimlendirilmiş metin veya uzun metin ve sayı görüntülemek için kullanın. Birden çok metin satırı sütun 63,999 en fazla karakter saklayabilir, ve kişiler öğe hakkında bilgi girerken görüntülemek istediğiniz metin satırları sayısını belirtebilirsiniz. Bir liste veya kitaplıkta sütun görüntülendiğinde bu tür bir sütun tüm metni görüntüler.

Birden fazla satır metin sütununu şu yollarla özelleştirebilirsiniz:

 • Bir görüntü sınırı atama    Kişiler bir öğe düzenlemek için satır sayısı ile ilgili bilgileri girin, o satır sayısını ayar görünüyor sınırı. Örneğin, bir takvim olayını ilgili uzun Notlar sütun depolar varsa, metnin on satırları görüntülemek tercih edebilirsiniz. Bu kişilerin girdikleri tüm metni kolayca görebilmek için bilgileri girmek kolaylaştırır. Tersi durumda, yalnızca bir tümce veya olay hakkındaki iki sütun depolar varsa, metnin yalnızca iki veya üç satırları görüntülemek tercih edebilirsiniz.

  Görüntüleme sınırı atarsanız, sütun listesindeki görüntülendiğinde görünen metni miktarını sınırlandırmak değildir. bir öğe için girilen tüm metni sütununda görünür.

 • Sınırsız uzunluğa izin ver    (Yalnızca belge kitaplıklarında kullanılabilir) Birden fazla metin satırını bir belge kitaplığında kullanırken, alan uzunluğunu sınırlanmaz belirtebilirsiniz.

 • Etkinleştirme veya devre dışı metin biçimlendirme    (Yalnızca listelerde kullanılamaz) İzin verilecek metin türünü belirtin ayarlar kişiler uygulayabileceğiniz olup olmadığını gibi biçimlendirme kalın, italik veya renkleri metne. İki seçenek vardır: herhangi bir biçimlendirme seçeneklerini; desteklemiyor düz metin, veya kalın biçimlendirme gibi temel hangi destekler, zengin metin geliştirilmiş, italik, madde işaretli veya numaralandırılmış listeler, metin ve arka plan renkleri renkli. Ayrıca köprüler, resimler ve tablolar için ek seçenekler de vardır.

 • Değişiklikleri ekleme    (Yalnızca listelerde kullanılamaz) sürüm oluşturma listesi için etkinleştirilmişse, Var olan metne ekleme değişiklikleri kişilerin bu öğeyle ilgili herhangi bir varolan metnin yerini almadan bir öğeyle ilgili yeni metin ekleyip ekleyemeyeceğini belirtir. Bir öğeyle ilgili yeni metin değişiklikleri değil eklemeyi seçerseniz, var olan herhangi bir metin sütununda bu öğeyle ilgili değiştirir. Değişiklikleri eklemeyi seçerseniz, kişiler, öğe hakkında ek bilgi görüntülerken de önceden girilmiş olan metin ve tarih ve saat metin girilmiş olan girebilirsiniz. Bir listede görüntülendiğinde, bir öğe formu alan olarak sütun yerine metin Girişleri görüntüleme, köprü görüntüler değil ve kişilerin bu öğe için sütununda depolanan tüm bilgileri görmek için köprüyü tıklatabilirsiniz.

  Önemli: Sütunu oluşturduktan sonra bu seçeneği devre dışı bırakırsanız, en son girdinin dışındaki tüm bilgiler silinir.

Metin sütununun birden çok liines için seçenekleri

Liste Ayarları

Belge kitaplıkları için sütun çok satırlı metin

Kitaplıklar için ayarları

Bu sütun alanı türünü, kişilerin sağladığınız seçenekler listesinden seçim izin vermek için kullanın. Bu sütun türü sütunundaki tüm verileri tutarlı bir sütununda depolanan değerleri sınırlandırabilirsiniz çünkü olmasını istediğiniz durumlarda ideal bir seçimdir.

İpucu: Bir sütundaki değerleri yalnızca sitede depolanan değerlerle sınırlamak için, Seçenek sütunu yerine Arama sütunu kullanın. Bu makalenin sonraki bölümlerinde Arama sütunları ile ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Seçenek sütununu şu yollarla özelleştirebilirsiniz:

 • Seçenek listesini tanımlama    Kişilerin seçim yapabileceği bir değer listesi sağlayın. Bu listeyi sağlamak için, Her seçeneği ayrı bir satıra yazın kutusundaki örnek metin yerine, istediğiniz değerleri yazın. Her bir değeri ayrı bir satırda yazın. Yeni bir satıra geçmek için ENTER tuşuna basın.

 • Görüntüleme biçimi seçme    Onay kutuları olan birden çok seçime veya tek seçim olmadan izin verin. Not Bu SharePoint Online yalnızca klasik SharePoint' te radyo düğmesi görüntülenir.

 • Ek özel seçenekleri etkinleştirme    Kişiler seçimler listede bulunmayan bir değer girmek izin vermek için Dolgu seçimlerine açın. Kişiler hakkında öğeler girmeniz gereken tüm değerleri emin değilseniz böylece iyi bir fikirdir. Kişiler belirlediğiniz değerleri kullanmak isterseniz, doldurma seçeneklerine devre dışı bırakın.

 • Varsayılan değeri görüntüleme    Birisi yeni bir öğe eklediğinde otomatik olarak belirli bir değeri seçin ve kişilerin farklı bir değer seçmeleri gerekiyorsa bunu yapmalarına izin verin. Varsayılan değer, kişilerin bilgileri daha hızlı girmelerine yardımcı olur. Örneğin sütunda bir projeye atanmış şirketlerin adları depolanıyorsa ve kuruluşunuz çoğu projede belirli bir şirket ile çalışıyorsa, varsayılan değer olarak bu şirketin adını girebilirsiniz. Böylece, listeye yeni bir proje eklendiğinde otomatik olarak şirket adı görüntülenir; ekip üyelerinin adı seçmeleri gerekmez.

  Varsayılan değer, sizin belirttiğiniz bir değer ya da bir hesaplamanın sonucu olabilir (buna hesaplanan değer adı verilir). Hesaplanan değerler, sütunda belirli bir metni otomatik olarak görüntülemek istiyorsanız ancak bu metin öğeyi kimin eklediğine, öğenin ne zaman eklendiğine ya da başka nedenlere bağlı olarak değişebiliyorsa kullanışlıdır. Bir hesaplanan değer kullanmak için, varsayılan değer olarak belirli bir metin yerine bir formül girersiniz. Formül, diğer sütunlardaki bilgilere ya da geçerli tarihi belirtmek üzere [bugün] veya öğeyi ekleyen ya da değiştiren kişinin adını görüntülemek üzere [ben] gibi sistem işlevlerine dayalı olarak bir değeri hesaplayabilir.

Seçim sütunlar için Seçenekler

Bu sütun alanı türünü, parasal değerleri olmayan sayısal değerleri depolamak için kullanın.

Bir sayı veya para birimi sütununu seçmeyle ilgili ipuçları

Sayı ve para birimi sütun türleri sayısal değerleri depolamak. Mali hesaplamalar olmasanız veya yüksek düzeyde doğruluk gerektirmeyen matematiksel hesaplamalar için sayısal verileri depolamak için bir sayı sütununu kullanın. Para birimi sütununu mali hesaplamalar veya nerede hesaplamalarda YUVARLA sayıları istemediğiniz durumlarda sayısal verileri depolamak için kullanın. Bir sayıyı farklı olarak, para birimi sütununu ondalık virgülün soluna doğru 15 basamak ve sağında 4 basamaklı sütundur. Sayı ve para birimi sütun türleri verilerin nasıl göründüğünü belirlemek önceden tanımlı biçimler sağlar.

Sayı sütununu şu yollarla özelleştirebilirsiniz:

 • En küçük ve en büyük değerleri belirtme    Kişilerin girebileceği sayı aralığını kısıtlayın. Örneğin, sütunda bir görev için tamamlanmış çalışma miktarı yüzde olarak depolanıyorsa, en küçük değer için sıfır ve en büyük değer için yüz belirtebilirsiniz. Benzer şekilde, sütunda bir etkinlik için katılımcı sayısı depolanıyorsa ve katılımcıları belirli bir sayıyla sınırlamak istiyorsanız, en büyük değer olarak katılımcı üst sınırını girebilirsiniz.

 • Ondalık basamakları içerme    Sayıların ondalık basamak içerip içermeyeceğini ve depolanacak ondalık basamak sayısını belirtin. Sütunda beşten fazla ondalık basamak depolanması gerekebilecekse, ondalık basamak sayısını seçerken Otomatik seçeneğini belirleyebilirsiniz. Otomatik seçeneği ayrıca sütunda hesaplama sonuçları depolanacaksa ve sonucun olabildiğince hassas olmasını istiyorsanız iyi bir seçimdir. Ancak sütundaki tüm değerlerin aynı sayıda ondalık basamak içermesini istiyorsanız, ondalık basamak sayısını tamsayılar için sıfır ve diğer sayılar için beşe kadar sınırlamak iyi bir fikirdir.

 • Varsayılan değeri görüntüleme    Birisi yeni bir öğe yapmanız gerekirse farklı sayıları girmek kişiler de izin verirken eklediğinde otomatik olarak belirli bir sayı görüntüler. Varsayılan değer kişilerin daha hızlı sekme durakları yardımcı olur. Örneğin, sütun sayısı her ekip üyesi olan bilgisayar depolar ve her ekip üyesi en az bir bilgisayar varsa, varsayılan değer olarak 1 girin. Sonuç olarak, 1 otomatik olarak yeni öğe listesine eklenir ve ekip üyelerinin numara girmek zorunda değilsiniz olduğunda görünür.

  Varsayılan değer, sizin belirttiğiniz bir sayı ya da bir hesaplamanın sonucu olabilir (buna hesaplanan değer adı verilir). Hesaplanan değerler, sütunda belirli bir sayıyı otomatik olarak görüntülemek istiyorsanız ancak bu sayı öğeyi kimin eklediğine, öğenin ne zaman eklendiğine ya da başka nedenlere bağlı olarak değişebiliyorsa kullanışlıdır. Bir hesaplanan değer kullanmak için, varsayılan değer olarak belirli bir sayı yerine bir formül girersiniz. Bu formül, diğer sütunlardaki bilgilere ya da sistem işlevlerine dayalı olarak bir sayıyı hesaplayabilir.

 • Sayıyı yüzde olarak biçimlendirme    Yüzde olarak göster ayarını görüntülemek ve sayıyı yüzde olarak ve başka değerleri hesaplamak için kullanılırken yüzde olarak nitelendirileceğini belirtin için saklamak olanak tanır.

Sayısal sütunun seçimler

Bu sütun alanı türünü, parasal değerleri depolamak için kullanın.

Sayı veya Para Birimi sütununu seçmeyle ilgili ipuçları

Sayı ve Para Birimi sütun türlerinde sayısal değerler depolanır. Finansal hesaplama olmayan veya yüksek derecede doğruluk gerektirmeyen matematik hesaplamalarıyla ilgili sayısal verileri depolamak için bir Sayı sütunu kullanın. Finansal hesaplamalarla veya hesaplamalarda sayıları yuvarlamak istemediğiniz durumlarla ilgili sayısal değerleri depolamak için bir Para Birimi sütunu kullanın. Sayı sütunundan farklı olarak, bir Para Birimi sütunu ondalık ayracın solunda 15 basamağa ve sağında 4 basamağa kadar doğru sonuçlar gösterir. Hem Sayı hem de Para Birimi sütun türü, verilerin nasıl görüneceğini belirleyen önceden tanımlanmış biçimler sağlar.

Para birimi sütunlar için seçenekleri

Para Birimi sütununu şu yollarla özelleştirebilirsiniz:

 • En küçük ve en büyük değerleri belirtme    Kişilerin girebileceği para birimi değerleri aralığını kısıtlayın. Örneğin sütunda bir etkinlikle ilgili olarak bildirilen giderler depolanıyorsa ve kuruluşunuzda belirli bir aralık içindeki tutarların bildirilmesi isteniyorsa, bu sınırları en küçük ve en büyük değerler olarak sınırlayabilirsiniz.

 • Ondalık basamakları içerme    Değerlerin ondalık basamak içerip içermeyeceğini ve depolanacak ondalık basamak sayısını belirtin. Para birimi değerleri için iki ondalık basamak seçebilir ya da yalnızca yuvarlanmış değerler depolanmasını tercih ediyorsanız sıfır değerini seçebilirsiniz. Yüksek derecede doğruluk gerektiren hesaplamalarda kullanılan ve parasal olmayan değerler için, ondalık basamak sayısı olarak sıfır ile beş arasında bir değer seçebilir ya da daha hassas değerler için hesaplama sonucunda otomatik olarak uygun sayıda ondalık basamak kullanmak üzere Otomatik seçeneğini belirleyebilirsiniz.

 • Varsayılan değeri görüntüleme    Birisi yeni bir öğe eklediğinde otomatik olarak belirli bir değeri görüntüleyin ve kişilerin farklı bir değer girmeleri gerekiyorsa bunu yapmalarına izin verin. Varsayılan değer, kişilerin bilgileri daha hızlı girmelerine yardımcı olur. Örneğin sütunda yeni hesaplar kurmak için yapılan harcamalar depolanıyorsa ve bu harcama miktarı tüm yeni hesaplar için genellikle aynıysa, bu tutarı varsayılan değer olarak belirtebilirsiniz. Böylece, listeye yeni bir öğe eklendiğinde otomatik olarak bu değer görünür; ekip üyelerinin sayıyı girmeleri gerekmez.

  Varsayılan değer, sizin belirttiğiniz bir değer ya da bir hesaplamanın sonucu olabilir (buna hesaplanan değer adı verilir). Hesaplanan değerler, sütunda belirli bir değeri otomatik olarak görüntülemek istiyorsanız ancak bu değer öğeyi kimin eklediğine, öğenin ne zaman eklendiğine ya da başka nedenlere bağlı olarak değişebiliyorsa kullanışlıdır. Bir hesaplanan değer kullanmak için, varsayılan değer olarak belirli bir değer yerine bir formül girersiniz. Bu formül, diğer sütunlardaki bilgilere ya da sistem işlevlerine dayalı olarak bir değeri hesaplayabilir.

 • Para birimi biçimini seçme    Bir sütun için belirli para birimi biçimi seçerek sütundaki tüm değerlerin aynı para dayanan emin olun. Para birimi çoğu yerel biçimlerinde belirtebilmeniz için açılan kutuyu 100'den ülke seçenek sunar.

Bu sütun alanı türünü, takvim günlerini veya tarih ve saatleri bir arada depolamak için kullanın. Tarih biçimi, sitenin bölgesel ayarlarına bağlı olarak değişebilir. İstediğiniz biçim kullanılamıyorsa, yöneticinizden siteye uygun bölge için destek eklemesini isteyin.

Tarih ve Saat sütununu şu yollarla özelleştirebilirsiniz:

 • Yalnızca tarihi veya tarih ve saati bir arada ekleyin    Yalnızca takvim gününü mü yoksa tarih ve saati bir arada mı eklemek istediğinizi belirtin.

 • Varsayılan değeri görüntüleme    Birisi yeni bir öğe eklediğinde otomatik olarak belirli bir tarih ya da tarih ve saat görüntüleyin ve kişilerin farklı bir değer girmeleri gerekiyorsa bunu yapmalarına izin verin. Varsayılan değer, kişilerin bilgileri daha hızlı girmelerine yardımcı olur. Örneğin sütunda bir harcamanın yapıldığı tarih depolanıyorsa ve çoğu harcama mali yılın ilk günü yapılıyorsa, varsayılan değer olarak mali yılın ilk gününü belirtebilirsiniz. Böylece, listeye yeni bir öğe eklendiğinde otomatik olarak bu tarih görünür; ekip üyelerinin tarihi girmeleri gerekmez.

  Varsayılan değer; sizin belirttiğiniz bir değer, bir öğenin listeye ya da kitaplığa eklendiği tarih veya bir hesaplamanın sonucu olabilir (buna hesaplanan değer adı verilir), Hesaplanan değerler, belirli bir tarih veya saati otomatik olarak görüntülemek istiyorsanız ancak bu tarih veya saat öğeye bağlı olarak değişebiliyorsa kullanışlıdır. Bir hesaplanan değer kullanmak için, varsayılan değer olarak bir formül girersiniz. Formül, diğer sütunlardaki bilgilere ya da geçerli tarihi belirtmek üzere [bugün] gibi sistem işlevlerine dayalı olarak bir değeri hesaplayabilir. Örneğin, sütunda geçerli tarihten 30 gün sonrasının tarihini görüntülemek istiyorsanız, Hesaplanan Değer kutusuna =[BUGÜN]+30 formülünü yazın.

Tarih saat sütunu için seçenekleri

Bu sütun alanı türünü, kişilerin değerleri sitede zaten depolanmakta olan bilgilere dayalı olarak seçmesine olanak vermek için kullanın. Örneğin bir sütunda çalışanların atanmış olduğu müşteri hesaplarının adlarını depolamak istiyorsanız ve hesap listesinin sitedeki bir Müşteri Hesapları listesiyle sınırlanmış olması gerekiyorsa, Müşteri Hesapları listesindeki adları görüntüleyen bir Arama sütunu oluşturabilirsiniz. Arama sütunundaki seçenek listesi, kişilerin birden fazla değer seçmelerine izin vermek isteyip istemediğinize bağlı olarak, açılan menü adı verilen bir genişletilebilir kutu veya bir liste kutusu olarak görüntülenir.

Arama sütununu şu yollarla özelleştirebilirsiniz:

 • Arama değerlerinin kaynağını seçme    Sütunda depolamak istediğiniz değerleri içeren, sitenizde hangi liste, kitaplık veya tartışma panosunu belirtin. Kaynak alt site, çalışma alanı sitesi, wiki veya blog olamaz. Liste, kitaplık veya istediğiniz tartışma panosunu belirttikten sonra bu liste, kitaplık veya tartışma panosunu hangi sütununda aralarından seçim yapabileceğiniz kişilerin istediğiniz değerleri içeren belirtebilirsiniz.

 • Birden çok seçime izin verme    Beğendiğiniz veya yalnızca bir değere tercih edebilirsiniz değerlerin sayısını sınırlandırmak sayıda değerler seçmek kişilere izin verin. Kişiler birden çok değer seçerseniz noktalı virgül (;) ayrılmış sütununda, tüm değerleri görüntülenir.

 • Görüntülenecek sütunları seçme    Bu sütun türü için belirli alan değerlerini göstermek üzere bir veya daha fazla sütun ekleyebilirsiniz.

Arama sütun seçimi iletişim kutusu

Bu sütun alanı türünü, birisinin bir etkinliğe katılıp katılmayacağı gibi doğru/yanlış ya da evet/hayır bilgilerini depolamak için kullanın. Ever/Hayır sütunu, bir öğe ile ilgili bilgiler girilirken tek bir onay kutusu olarak görünür. Ekip üyelerinin Evet yanıtı için bu onay kutusunu seçmeleri gerekir. Hayır yanıtı için, ekip üyelerinin onay kutusunu temizlemeleri gerekir.

Evet/Hayır sütunundaki veriler, diğer sütunlarda hesaplamalar için kullanılabilir. Bu durumda, Evet seçeneği bir (1) sayısal değerine ve Hayır seçeneği de sıfır (0) sayısal değerine dönüştürülür.

Evet/Hayır sütunu için bir varsayılan değer seçerek bu sütunu özelleştirebilirsiniz. Varsayılan değer, birisi yeni bir öğe eklediğinde otomatik olarak görüntülenen seçimdir. Kişiler gerek duyarsa farklı bir değer seçebilirler. Evet/Hayır sütunu için onay kutusunun otomatik olarak seçilerek bir Evet değeri mi belirteceğini yoksa seçili olmayarak bir Hayır değeri mi belirteceğini seçebilirsiniz.

Evet için seçenekleri/hiçbir sütun

Bu sütun alanı türünü, kişiler ve gruplar bunlar veya eklediğinizde öğe düzenleme içinden kişileri seçebilirsiniz aranabilir listesini sağlamak için kullanılır. Örneğin, bir görevler listesinde, bir görev atanabilir kişilerin listesini Atanan adlı bir kişi veya grup sütununu sağlayabilir. Liste içeriğini nasıl Dizin Hizmetleri ve SharePoint gruplar site için yapılandırılmış üzerinde bağlıdır. Liste içeriğini özelleştirmek için yöneticinize başvurmanız gerekebilir.

Kişi veya Grup sütununu şu yollarla özelleştirebilirsiniz:

 • Birden çok seçime izin verme    Kişilerin diledikleri kadar seçeneği belirlemelerine izin verin veya seçim sayısını tek bir seçenek ile sınırlayın.

 • Kişi grupları Ekle veya çıkar    Listeyi yalnızca bireyler içerir mi, yoksa ek olarak e-posta dağıtım listeleri ve SharePoint grupları içeren belirtin. Örneğin, bir görevler listesi üzerinde belirli bir kişi her görevden sorumlu olduğundan emin olmak için yalnızca tek tek kişiler eklemek isteyebilirsiniz. Projeler listesinde, e-posta dağıtım listeleri ve bir ekip her project ile ilişkilendirilmiş olduğundan emin olmak için SharePoint grupları eklemek isteyebilirsiniz.

 • Listeyi yalnızca site kullanıcıları sınırı    Listeyi dizin hizmeti veya yalnızca bu kişilerin ve SharePoint grubunun üyesi olarak siteye erişimi olan gruplara içindeki tüm kişiler ve gruplar dahil olup olmadığını belirtebilirsiniz.

 • Hangi bilgilerin görüntüleneceğini belirtme    Kişiler ve gruplar ile ilgili olarak hangi bilgilerin görüntülenmesini istediğinizi seçin. Örneğin büyük bir kuruluşun Kişiler listesinde, bir kişinin adını, resmini, becerileri ve uzmanlığı gibi ayrıntıları görüntülemeyi seçebilirsiniz. Küçük bir ekibin Kişiler listesinde, yalnızca kişinin adını veya e-posta adresini görüntülemeyi seçebilirsiniz.

Not: İletişim durumu, ad (iletişim durumu)eski adıyla kullanılabilir modern tarayıcılarda kullanılamaz. Kuruluşunuz Internet Explorer 10 belge modunda klasik bir SharePoint Online site görüntülenecekadımları izleyerek iletişim durumu kullanılabilir duruma getirmek tercih edebilirsiniz.

Bu sütun alanı türünü, bir Web sayfasına köprüyü depolamak ya da intranette veya Internet'te bir grafik görüntülemek için kullanın.

Köprü veya resim sütunu için bir Web sayfası, grafik veya başka kaynağa Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL) depolar. Seçtiğiniz görüntüleme biçimini bağlı olarak, access kaynak veya grafik dosyası URL'sini yerine grafik için tıklanabilir bir ya da bir köprü görüntüler.

URL'yi bir köprü olarak görüntülemek için, Köprü biçimini seçin. Kişiler bir öğe ile ilgili bilgi girerken URL yerine sütunda görünen URL'yi ve açıklayıcı metni girebilirler. Bir grafik görüntülemek için, grafik dosyasının URL'si yerine Resim biçimini seçin. Kişiler bir öğe ile ilgili bilgi girerken grafik dosyasının tam URL'sini (http://www.example.com/image.gif gibi) girmelidir ve dilerlerse grafik için açıklayıcı olan alternatif metin de girebilirler; bu metin, tarayıcılarında grafikleri kapatmış olan veya ekrandaki grafikleri konuşmalara dönüştüren ekran okuma yazılımları kullanan kişilere görüntülenir.

Resim/köprü sütun seçimleri

Bu sütun alanı türünü, yalnızca bir liste veya kitaplıktaki diğer sütunlara hesaplama sonuçları dayanan bilgileri görüntülemek için kullanın. Örneği kullanarak için = [Miktar] * [toplam fiyatı hesaplamak için öğeyi Fiyat].

Liste veya kitaplık için hesaplanan bir sütun eklediğinizde, gibi işleçleri çıkarma (-) ve toplama (+), işlevleri, belirli değerleri ve diğer sütunlar için başvurular içeren bir formül oluşturun. Formüller, tarihleri ve saatleri, matematik denklemleri gerçekleştirme veya metni düzenlemek hesaplayabilirsiniz. Örneğin, bir görevler listesinde, bu tür bir sütun her görevin başlangıç tarihi ve tamamlanma tarihi sütun temelinde tamamlamak için gereken takvim gün sayısını hesaplamak için kullanabileceğiniz (= [Tamamlanma tarihi]-[Başlangıç tarihi]). Kişi listenizde, kişilerinizin adlarını ilk ve son birleştirmek ve bunları ad ve Soyadı sütun temelinde birer boşluk bulunan ayırmak için bir hesaplanan sütun kullanabilirsiniz (& [ad] = "" [Soyadı] &). Hesaplanan sütundaki formülü yalnızca aynı liste veya kitaplıktaki diğer sütunlara başvurma dikkat edin.

Hesaplama formülünü girmenin yanı sıra, hesaplamanın ne tür veri döndürmesini istediğinizi ve bu verilerin nasıl depolanıp görüntüleneceğini de belirtirsiniz. Her bir veri türü hakkında daha fazla bilgi edinmek için, bu makaledeki ilgili bölüme bakın.

Daha fazla açık formüller ve hesaplanan alanı ile kullanmak üzere işlevleri için SharePoint listeleri sık rastlanan formüllerde örneklerinebakın. Bu makalede birçok yaygın formül bulunur yanı sıra SharePoint' te kullanılabilen tüm işlevleri açıklamalarını bağlar.

Hesaplanan sütun seçenekleri

Ek Seçenekleri görev iş akışları kullanırken onaylayanların oluşturmak için bu sütunu kullanın.

Bir görev iş akışını yalnızca genellikle Onayla veya Reddet, öğe veya belge nasıl işleneceğini sınırlama sonuçlarını sağlar. Görevi başka birine atamak veya daha fazla bilgi için ilgilenmesini dönmenize gerekebilir. Görev sonucu sütunuyla farklı tamamlanma ölçüt seçenekleri seçmenize izin veren bir seçim sütun alanı sunabilir. Örneğin, öğe hakkında bilgi sahibi olmak isteyemez veya onaylayıcı iş akışında daha fazla esneklik sağlamak için bir kişiye atama.

Görev sonucu sütun seçimleri

Seçenekleri seçim alanına yazarken seçim alanını Görev sonucunu sütun benzer. Tek tek bir seçim varsayılan olarak ayarla veya hesaplanan değerini kullanın. Hesaplanan bir değeri kullanmak için varsayılan değer olarak belirli bir sayı yerine bir formül girin. Formülü başka bir sütun veya sistem işlevleri bir sayı dayalı olarak bilgileri hesaplayabilirsiniz. Ayrıca sütun değeri gereklidir yanı sıra olup olmadığını değer arasındaki tüm girdileri benzersiz olacak seçebilirsiniz.

SharePoint 2013 Visual Studio 2012 kullanarak iş akışları görevlerle çalışma bir indepth öğretici görevler ve görev sonuçları SharePointiçinde kullanma konusuna bakın

CRM uygulamaları, veritabanları veya elektronik tablolar gibi dış kaynaklardan veri görüntülemek için bu sütunu kullanın.

Dış veri sütununun veritabanları, elektronik tablolar ve CRM uygulamaları gibi sağlamak için dış veri kaynaklarına bağlanma olanak tanır. Örneğin, SAP veya Microsoft CRM gibi bir çizgi iş kolu uygulamasıyla bağlanmayı görüntülenen ve listede kullanılan dış veri kaynağından güncel müşteri bilgileri sağlayabilir. Bir dış Envanter veritabanını kullanarak, geçerli fiyatları, açıklama veya diğer sütunlara göre arama veya hesaplama için kullanılabilecek sevk kalınlıklar listenizi sunabilir.

Dış veri sütunu seçimler

Dış veri olması bazı önkoşulların dış verilere erişmek mümkün önce uygun olmalıdır. Bu görevleri genellikle yöneticiniz tarafından yapılması ve oluşturmayı hesapları ve İş Verileri Bağlantısı ve Güvenli Depolama Hizmeti'nietkinleştirme verilerine erişim izinlerini oluşturulmasını gerektirir.

Oluşturma hakkında daha fazla bilgi için güncelleştirme ve dış veri sütunları, yenileme Oluştur ve güncelleştir bir listede veya kitaplıkta dış veri sütunu veya Excel Services'ta (SharePoint Server) dış verilerle çalışmabölümüne bakın.

Site kullanıcılarının değerleri yönetilen terimler içeren belirli bir terim kümesinden seçmelerini ve bu değerleri kendi içeriklerine uygulamalarını sağlamak için bu sütun türünü kullanın. Kullanıcılar var olan bir terim kümesi ya da terim ile eşlemek üzere bir Yönetilen Meta Veri sütunu oluşturup yapılandırabilir ya da bir Yönetilen Meta Veri sütunu için özel olarak hazırlanmış yeni bir terim kümesi oluşturabilirler. Yönetilen Meta Veri sütunları kullanıcıların “doğrudan yazma” desteğinin yanı sıra terimlerin, açıklamaların, eşanlamlıların ve çok dilde değerlerin kesinleştirilmesi desteği gibi birkaç benzersiz özelliğe sahiptir.

Yönetilen Meta Veri sütunları kullanıcıların kendi içeriklerine uygulayabilecekleri bir terim listesi sağladıkları için meta verilerin siteler arasında tutarlı şekilde kullanılmasına olanak verir. Bu terimler, bir Terim Deposu Yöneticisi ya da terimleri yönetme izinleri bulunan başka kişiler tarafından Terim Deposu Yönetim Aracı'nda merkezi olarak yönetilen bir terim kümesinden gelir. Belirli bir Yönetilen Meta Veri sütununun bağlı olduğu terim kümesi güncelleştirildiğinde, güncelleştirilmiş terimler, Yönetilen Meta Veri sütunu ile aynı anda otomatik olarak kullanıcılara sağlanır. Yönetilen Meta Veri sütununu aşağıdaki yollarla özelleştirebilirsiniz.

Yönetilen Meta veri sütunu için seçenekleri

Birden çok değer alanı   Birden çok değere izin ver onay kutusunu seçerek, birden fazla değer içeren sütunun etkinleştirir. Bu özelliği etkinleştirme engeller Not liste görünümlerinde veri sıralama.

Görüntüleme biçimi    Terim kümesinden seçilen değer, tek bir değer olarak veya tam hiyerarşik yoluyla birlikte görüntülenebilir.

 • Tek bir değer ayarlanmış koşullara değerini görüntülemek için terim etiketini alanında görüntüle onay kutusunu seçin. Örneğin: Şehir.

 • Tam hiyerarşik bir yolu olarak ayarlanmış koşullara değerini görüntülemek için yolun tamamı terimin alanında görüntüle onay kutusunu seçin. Örneğin: konum, kıta, ülke/bölge, şehir.

Terim Kümesi Ayarları    Bir site koleksiyonunda, kuruluş genelinde yönetilen bir terim kümesindeki terimleri görüntüleyin veya diğerleriyle paylaşmak üzere bir özel terim kümesi oluşturun.

 • Yönetilen terim kümesi kullanma    Noktalı virgülle ayrılmış bir veya daha fazla terim girin ve yalnızca istenen terimleri içerecek şekilde seçeneklere filtre uygulamak üzere Bul'u seçin. Bu sütunda görüntülenecek değer listesini içeren terim kümesini bulduktan sonra, bir terimi tıklatarak, sütunda gösterilecek ilk hiyerarşi düzeyini seçin. Kullanıcılar bir değer seçtiklerinde, sizin seçtiğiniz terimin altındaki tüm düzeyler görüntülenir.

Özel terim kümesi oluşturma    Özel terim kümeniz için bir açıklama yazın ve terim kümenizin hiyerarşisini doğrudan sağlanan kutuya girin veya Terim Yönetimi aracını açıp kullanmak üzere Terim Kümesi Yöneticisi'ni kullanarak düzenle'yi tıklatın.

Yönetilen Meta verileri girişYönetilen Meta veriler hakkında daha fazla bilgi için bkz. Bu makalede, hangi Yönetilen Meta veriler ve nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Not:  Özel bir terim, site koleksiyonundaki tüm kullanıcılar tarafından kullanılabilir; ancak kümedeki terimler, Kurumsal Anahtar Sözcükler olarak kullanılamaz.

Sütun, listeleri ve kitaplıkları ile çalışma

Listeler ve kitaplıklar çalışmanıza yardımcı olacak bazı ek kaynaklar şunlardır:

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×