Liste kutusu ekleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Kullanıcıya birbirini dışlayan seçenekleri içeren bir liste sunmak için Microsoft Office InfoPath form şablonunda bir liste kutusu kullanabilirsiniz.

Bu makalede

Liste kutusu ne zaman kullanılır

Kullanıcı deneyimi

Liste kutusu ekleme

Düzen ipuçları

Liste kutusu ne zaman kullanılır

Şunları yapmak istediğinizde liste kutusu kullanın:

 • Kullanıcıların önceden tanımlanmış öğeleri içeren bir listeden tek bir seçim belirlemelerine olanak tanıma

 • Sabit bir listeden, form şablonunun veri kaynağı veya bir veritabanı veya Microsoft Windows SharePoint Services listesi gibi bir dış veri kaynağından alınan değerleri görüntüleme.

Aşağıdaki örnekte, kullanıcılar liste kutusundan değerler seçerek giderleri bir gider formunda kategorilere ayırmaktadır.

Liste kutusunda seçili öğe

Form şablonunuza liste kutusu ekledikten sonra, içinde görünmesini istediğiniz değerleri belirtmelisiniz. Aksi takdirde, kullanıcılar form şablonunuzu temel alan bir form açtıklarında boş bir liste görürler. Liste Kutusu Özellikleri iletişim kutusunda, girişleri kendiniz yazabilir veya liste kutusunu, girişleri veritabanından veya başka bir veri kaynağından almak üzere yapılandırabilirsiniz.

İlgili denetimler

InfoPath, liste kutularına benzeyen ancak farklı amaçlarla kullanılan denetimler içerir. Form şablonunuzda bu denetimlerden hangilerinin en iyi çalışacağına karar vermek için aşağıdaki listeye bakın:

Açılan liste kutusu    Açılan liste kutusu, liste kutusu gibi, kullanıcılara çeşitli seçeneklerden oluşan bir liste sunar. Ancak, açılan liste kutusunda, kullanıcı liste kutusunun yanındaki oku tıklatana kadar liste girişleri gizlidir. Listenizde birden çok seçenek sunmayı planlıyorsanız veya form şablonunuzdaki alan sınırlıysa, açılan liste kutusu iyi bir seçim olabilir.

Açılan kutu    Açılan kutu, liste kutusu gibi, kullanıcılara bir seçenek listesi sunar. Ancak, açılan kutuda, kullanıcı açılan kutunun yanındaki oku tıklatana kadar liste girişleri gizlidir. Kullanıcılar açılan kutuya kendi girişlerini yazabilir veya önceden belirlenmiş girişlerin olduğu bir listeden seçim yapabilir.

Çoklu seçim listesi kutusu    Kullanıcıların listeden birden çok öğe seçebilmelerini isterseniz, liste kutusu yerine çoklu seçim listesi kutusu kullanabilirsiniz. Kullanıcılar, çoklu seçim listesi kutusunda, listedeki bir değeri tıklatmak yerine, bir veya daha çok onay kutusunu seçerek bir seçim belirtirler. Çoklu seçim listesi kutusundaki girişler, standart liste kutularında olduğu gibi, ancak kullanıcılar formu açtıktan sonra görünür.

Seçenek düğmeleri    Seçenek düğmesi grubu, liste kutusu gibi, kullanıcıların birbirini dışlayan seçenekleri içeren bir listeden seçim yapmalarına olanak tanır. Ancak, seçenek düğmeleriyle, kullanıcılar seçim yapmak için liste kutusundaki bir öğeyi tıklatmak yerine küçük bir daireyi tıklatırlar.

Sayfanın Başı

Kullanıcı deneyimi

Liste kutuları en yaygın olarak kullanılan form denetimleri olduğundan, kullanıcıların büyük çoğunluğu liste kutularının nasıl kullanıldığını bilir.

Kullanıcılar, liste kutusundan bir şey seçmek için yalnızca istedikleri öğeyi tıklatırlar. Liste kutusu "açık" olduğundan, kullanıcılar denetimi tıklatmak zorunda kalmadan seçenek listesini görebilirler. Listedeki seçenekler, onları içeren kutunun yüksekliğini aşarsa, denetimin sağında bir kaydırma çubuğu belirir. Kullanıcılar formu doldurmak için klavye kullanıyorsa, liste kutusundaki öğeler üzerinde hareket etmek için YUKARI OK ve AŞAĞI OK tuşlarına basabilirler.

Sayfanın Başı

Liste kutusu ekleme

Liste kutusu ekleme yordamı, yeni ve boş bir form şablonu tasarlamanıza veya form şablonunuz için bir veritabanını veya başka bir dış veri kaynağını temel almanıza bağlı olarak biraz değişir.

Aşağıdaki çizimde, tasarım modunda seçildiğinde, liste kutusunun etiket ve girişler eklenmeden önce nasıl görüneceği gösterilmektedir.

Tasarım modunda seçili liste kutusu

Denetimler bağlı olabilir veya olmayabilir. Denetim bağlı olduğunda, veri kaynağındaki bir alan veya grupla bağlantılıdır ve denetime girilen veriler temel form (.xml) dosyasına kaydedilir. Denetim bağlı olmadığında, bir alan veya grupla bağlantılı değildir ve denetime girilen veriler kaydedilmez. Denetimi seçtiğinizde veya işaretçinizi denetim üzerine getirdiğinizde, denetimin sağ üst köşesinde metin ve bağlama simgesi gösterilir. Metin, denetimin veri kaynağında bağlı olduğu grubu veya alanı belirtir. Simge, denetimin söz konusu grup veya alana doğru bağlanıp bağlanmadığını gösterir. Bağlama doğruysa, yeşil bir simge görüntülenir. Bağlamada herhangi bir yanlışlık varsa, yeşil yerine mavi veya kırmızı bir simge görürsünüz.

Form şablonu için veri kaynağı alanlar ve Veri kaynağı görev bölmesinde hiyerarşik görünümde gruplardan oluşur. Liste kutuları her zaman alanlara bağlıdır. Aşağıdaki örnekte, kategori liste kutusu form şablonuna Veri kaynağı görev bölmesinde Kategori alanında bağlıdır.

form şablonundaki liste kutusuyla veri kaynağındaki ilgili alan arasındaki ilişki

Yeni, boş bir form şablonu tasarladığınızda, Denetimler görev bölmesindeki Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusu varsayılan olarak seçili durumdadır. Bu, siz forma denetim ekledikçe InfoPath’in veri kaynağında otomatik olarak alanlar ve gruplar oluşturmasını sağlar. Bu alan ve gruplar, Veri Kaynağı dosya bölmesinde klasör ve dosya simgeleri olarak temsil edilirler.

Form şablonunuz varolan bir Genişletilebilir Biçimlendirme Dili (XML) dosyası, veritabanı veya Web hizmetini temel alıyorsa, InfoPath, Veri Kaynağı görev bölmesindeki alanları ve grupları bu varolan veri kaynağındaki öğelerden türetir.

Liste kutusu ekleme

 1. Form şablonunda, imleci denetimin eklenmesini istediğiniz konuma getirin.

 2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

 3. Denetimler görev bölmesinde, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Liste kutusuna bağlı veri kaynağında otomatik olarak bir alan oluşturmak için Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu işaretleyin.

  • Liste kutusunu varolan bir alana bağlamak istiyorsanız, Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunu temizleyin.

   Not : Onay kutusu kullanılamıyorsa, veri kaynağı kilitli demektir. Örneğin, form şablonunuzun tasarımında bir XML Şemasını temel aldıysanız, InfoPath’de veri kaynağına yeni alanlar veya gruplar ekleyemeyebilirsiniz. Bu kısıtlama, şemada yanlışlıkla geçersiz duruma gelmesine neden olabilecek değişiklikler yapmanızı önlemeye yardımcı olur.

 4. Denetimleri ekle altında, Liste Kutusu'nu tıklatın.

 5. Üçüncü adımda Veri kaynağını otomatik olarak oluştur onay kutusunun işaretini kaldırdıysanız, Liste Kutusu Bağlama iletişim kutusunda, liste kutusunu bağlamak istediğiniz alanı seçin.

 6. Liste kutusuna etiket eklemek için, form şablonunda, metni liste kutusunun üzerine veya soluna yazın, sonra iki nokta üst üste (:) koyun.

 7. Listede giriş olarak kullanmak istediğiniz değerleri belirtmek için, form şablonunuzda liste kutusunu çift tıklatın.

 8. Veri sekmesini tıklatın.

 9. Liste kutusunu doldurmak için aşağıdakilerden birini yapın:

  Liste kutusu değerlerini kendiniz yazın

  Önceden belirlenmiş, sınırlı bir değer kümeniz olduğunda ve bu değerlerin gelecekte değişmesini beklemediğinizde, bu seçenek kullanışlıdır. Ama değerler değişirse, kullanıcıların en son girdi listesini görebilmesi ve kullanabilmesi için, form şablonunuzun güncelleştirilmiş bir sürümünü yayımlamanız gerekir.

  1. Ekle'yi tıklatın.

  2. Değer kutusunda, kullanıcı bu girdiyi seçtiğinde depolanmasını istediğiniz metni yazın.

  3. Görünen ad kutusunda, bu girdi için görüntülenecek metni yazın ve ardından Tamam’a tıklayın.

  4. Liste kutusuna eklemek istediğiniz her girdi için 1 ile 3 arasındaki adımları yineleyin.

  5. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

  Formun başka bir parçasından aldığınız değerleri kullanın

  Listenizdeki değerlerin, kullanıcıların formda girdikleri başka değerlere bağlı olarak değişmesini istiyorsanız, bu seçenek kullanışlıdır.

  1. Liste kutusu girdileri’nin altında Değerleri formun veri kaynağında ara’ya tıklayın.

   Liste kutusundaki girdilerin, form şablonunuzdaki belirli bir yinelenen grup veya yinelenen alanla ilişkilendirilmesi gerekir.

  2. Girdiler kutusunun yanında XPath Seç düğme görüntüsü öğesini seçin ve sonra Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, liste kutusuna değerleri sağlayacak alanları içeren yinelenen alana veya yinelenen gruba tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın.

  3. Değer kutusunun yanında XPath Seç düğme görüntüsü öğesini seçin ve liste kutusundaki öğelerin olası değerlerini içeren alana tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın. Kullanıcı liste kutusundaki bir öğeye tıkladığında, bu değerlerden biri temel XML’ye kaydedilir.

  4. Görünen ad kutusunun yanında XPath Seç düğme görüntüsü öğesini seçin ve liste kutusunda görüntülenen öğelerin değerlerini içeren alana tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın.

   İpucu : Görünen ad değerlerinin liste kutusunda birden çok kez gösterilmesini önlemek için, Yalnızca benzersiz görüntü adına sahip girdileri göster onay kutusunu seçin.

  Bir veritabanı, Web hizmeti, XML belgesi veya SharePoint sitesinden aldığınız değerleri kullanın

  Liste kutusundaki değerlerin düzenli olarak güncelleştirilmesini veya yenilenmesini istiyorsanız, bu seçenek kullanışlıdır. Değerler normalde veritabanında veya başka bir dış veri kaynağında depolanır ve form her açıldığında oradan alınır.

  1. Değerleri dış veri kaynağında ara’ya tıklayın.

  2. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Zaten bir veri bağlantısı eklediyseniz, Veri Bağlantısı kutusunda o bağlantıya tıklayın.

   • Yeni veri bağlantısı eklemek için, Ekle’ye tıklayın ve Veri Bağlantı Sihirbazı’ndaki yönergeleri izleyin.

    Liste kutusundaki girdilerin, belirli bir yinelenen grup veya yinelenen alanla ilişkilendirilmesi gerekir.

  3. Girdiler kutusunun yanında XPath Seç düğme görüntüsü öğesini seçin ve sonra Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, liste kutusuna değerleri sağlayacak alanları içeren gruba veya alana tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın.

  4. Değer kutusunun yanında XPath Seç düğme görüntüsü öğesini seçin ve liste kutusundaki öğelerin olası değerlerini içeren alana tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın. Kullanıcı liste kutusundaki bir öğeye tıkladığında, bu değerlerden biri temel XML’ye kaydedilir.

  5. Görünen ad kutusunun yanında XPath Seç düğme görüntüsü öğesini seçin ve liste kutusunda görüntülenen öğelerin değerlerini içeren alana tıklayın. Ardından Tamam’a tıklayın.

   İpucu : Görünen ad değerlerinin liste kutusunda birden çok kez gösterilmesini önlemek için, Yalnızca benzersiz görüntü adına sahip girdileri göster onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Düzen ipuçları

Liste kutusunun görünümünü, boyutunu ve diğer özelliklerini zarifleştirmek için aşağıdaki ipuçlarını kullanın.

 • Listedeki öğelerin ortalama genişliğinden birkaç boşluk daha geniş olacak şekilde liste kutusunu genişletmeyi deneyin. Böylece, liste öğeleri kısmen gizlenmezler.

 • Bir kerede birkaç liste kutusunun genişliğini değiştirmek için, boyutunu değiştirmek istediğiniz liste kutularını seçin, ALT+ENTER tuşlarına basın, Boyut sekmesini tıklatın ve ardından Genişlik kutusuna yeni bir sayı yazın.

 • Bir kerede birkaç liste kutusunun arka plan rengini değiştirmek için, değiştirmek istediğiniz liste kutularını seçin. Biçim menüsünde Kenarlıklar ve Gölgelendirme'yi tıklatın ve Gölgelendirme sekmesinde gerekli ayarlamaları yapın.

 • Liste kutusunda görünen yazı tipini özelleştirmek için, Biçimlendirme araç çubuğundaki Yazı Tipi ve Yazı Tipi Boyutu kutularını kullanın. Form şablonunuzdaki tüm liste kutularının yazı tipini ve yazı tipi boyutunu bir kerede değiştirmek için, istediğiniz biçimlendirmeyi içeren liste kutusunu tıklatın ve ardından Biçim menüsünde, Yazı Tipini Tüm Liste Kutusu Denetimlerine Uygula'yı tıklatın.

 • Form şablonunda liste kutusu ile onu çevreleyen nesnelerin arasındaki boşluğu ayarlamak isterseniz, Liste Kutusu Özellikleri iletişim kutusunda (Boyut sekmesi) kenar boşluğu ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Boşluğu artırmak için kenar boşluklarının kullanılması, boşluğu artırmak için paragraf sonlarının kullanılmasına kıyasla daha duyarlı bir denetim sağlar.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×