Liste Görünümü Web Bölümü

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Adı Liste Görünümü olan bir Web Bölümü yoktur. Bir site şablonundan yeni bir site oluşturduğunuzda, Web Bölümleri otomatik olarak site giriş sayfasına eklenir. Duyurular, Takvimler ve Bağlantılar Web Bölümlerini içeren bir ekip sitesi buna örnektir. Söz konusu Web Bölümleri, liste verilerini görüntülemek üzere önceden yapılandırılmış bir liste şablonunu kullanan Liste Görünümü Web Bölümü'nün örnekleridir.

Benzer şekilde, sitenizde bir liste veya kitaplık oluşturduğunuzda, liste veya kitaplıkla aynı adı taşıyan bir Liste Görünümü Web Bölümü otomatik olarak oluşturulur. Örneğin, Sözleşmeler adından bir liste oluşturduğunuzda, Site Adı Galerisi'nde Sözleşmeler adında bir Liste Görünümü Web Bölümü görünür. Web Bölümü oluşturduğunuz liste veya kitaplıkta bulunan verileri otomatik olarak görüntüler.

Bu makalede

Liste Görünümü Web Bölümünü olası kullanma yöntemleriniz

Liste veya kitaplık görünümünü bir Web Bölümünde özelleştirme

Liste Görünümü Web Bölümünü başka bir Web Bölümüne bağlama

Bağlanabilecek, desteklenen liste türleri

Bağlanabilecek, desteklenen liste sütun türleri

Liste Görünümü Web Bölümüne ait özel özellikler

Web Bölümlerinin ortak özellikleri

Liste Görünümü Web Bölümünü olası kullanma yöntemleriniz

Liste Görünümü Web Bölümünü, sitenizdeki liste veya kitaplık verilerini görüntülemek ve düzenlemek ve diğer Liste Görünümü Web Bölümleri dahil, diğer Web Bölümlerine bağlanmak için kullanabilirsiniz. Listeler, takım üyeleriyle paylaştığınız ve çoğunlukla tablo biçiminde görüntülediğiniz bilgilerdir. Liste görünümleri bu bilgilere filtre uygulama, sıralama, belirli sütunları seçme gibi farklı amaçlar doğrultusunda farklı şekillerde görüntüler.

Çoğu liste ve Liste Görünümü Web Bölümünü iki tablo görünümünün birinde görüntüleyebilirsiniz: herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılabilecek olan standart görünüm ve veri sayfası görünümü. Veri sayfası görünümü için, Microsoft Office Access 2007 gibi Microsoft Windows SharePoint Services ile uyumlu bir program veya denetim ve ActiveX denetimi desteği gerekir.

Aşağıdakileri yapmak için Liste Görünümü Bölümünü kullanabilirsiniz:

 • Verileri hızla sıralamak, süzmek, ayırmak ve güncelleştirmek için Web Bölümü Sayfasında tablo biçiminde görüntüleme.

 • Bir Liste Görünümü Web Bölümünde ekip incelemesi için hazır olan belgeleri veya grubunuzun sık kullandığı belgeleri görüntüleme.

 • Liste Görünümü Web Bölümündeki proje verilerini izleme ve kişi adı veya iş ataması içeren bir sütunu bağlantılı Kişiler Liste Görünümü Web Bölümündeki eşleşen bir sütuna göre, verilere filtre uygulama veya bu verileri sıralama.

 • Çalışan adı ve kimlik numarası içeren bir Çalışan Temel Bilgileri Web Bölümünden, ayrıcalık seçenekleri, ailevi durum, sağlık sigortası kapsamı gibi ayrıntılı çalışan bilgilerini bağlantılı bir Çalışanlar Ayrıntılı Bilgiler Liste Görünümü Web Bölümünden bakma.

 • İki bağlantılı Liste Görünümü Web Bölümünden bir müşteri siparişini tamamlama: sipariş bilgilerini içeren bir Sipariş Liste Görünümü Web Bölümünü ve bu sipariş için tüm satır öğelerini içeren bir Sipariş Ayrıntıları Liste Görünümü Web Bölümü.

 • Kişiler Liste Görünümü Web Bölümünde bir kişi hakkındaki temel bilgileri, kişinin resmini bağlantılı Görüntü Web Bölümünde veya kişinin iş adresini bir bağlantılı, özel Harita Web Bölümünde görüntüleyerek geliştirme.

Ayrıca Bkz. bölümünde, farklı türde Web Bölümlerinin özelleştirilmesi hakkındaki bilgilere ulaşmanızı sağlayan bağlantıları bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Liste veya kitaplık görünümünü bir Web Bölümünde özelleştirme

Web Bölümü Sayfasına bir Liste Görünümü Web Bölümü ekledikten sonra, görünümü özelleştirerek yalnızca sayfada görüntülenmesini istediğiniz bilgilerin gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Geçerli görünüm Web Bölümü Sayfasından düzenlenir.

Ayrıca bir listenin veya kitaplığın, o liste veya kitaplık için Web Bölümünün farklı örneklerindeki farklı bilgi kümelerini görüntülemek amacıyla kullanabileceğiniz özel görünümlerini oluşturabilirsiniz. Özelleştirmek istediğiniz listede ve kitaplıktaki Görünüm menüsünü görünüm menüsü kullanarak bir listenin veya kitaplığın özel görünümlerini oluşturabilirsiniz. Ayrıca Bkz. bölümünde, liste veya kitaplığın özel görünümlerini oluşturma hakkında daha fazla bilgiye ulaşmanızı sağlayacak bağlantılar bulabilirsiniz.

 1. Site Eylemleri menüsünde Düğme görüntüsü Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

 2. Özelleştirmek istediğiniz Web Bölümünün Web Bölümü menüsüne Web Bölümü menüsü tıklayın ve ardından Paylaşılan Web Bölümünü Değiştir’e tıklayın.

 3. Araç bölmesinde Geçerli görünümü düzenle'yi tıklatın.

 4. Sütunlar bölümünde, uygun onay kutularını seçerek sütunları gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Görünümde sütununuzun sırasını belirtmek üzere sütun adının yanına bir sayı girin.

 5. Sırala bölümünde, bilgilerin sıralanıp sıralanmayacağını ve nasıl sıralanmasını istediğinizi seçin. Sıralama için iki sütun kullanabilirsiniz (örneğin, önce yazara göre ve sonra da her yazar için dosya adına göre).

 6. Filtre bölümünde, bilgilerin filtre edilip edilmeyeceğini ve nasıl filtre edilmesini istediğinizi seçin. Filtre edilmiş görünümde daha küçük bir seçim gösterilir (belirli bir bölüm tarafından oluşturulmuş öğeler veya Onaylı durumdaki öğeler gibi).

 7. Gruplama bölümünde, aynı değere sahip öğeleri kendi bölümlerinde gruplandırabilirsiniz. Örneğin, belirli bir yazara ait belgeler için genişletilebilir bir bölüm olabilir.

 8. Toplamlar bölümünde, sütundaki öğelerin sayısını, örneğin toplam sorun sayısını sayabilirsiniz. Bazı durumlarda, bunları özetleyebilir veya ortalamalar gibi ek bilgiler alabilirsiniz.

 9. Stil bölümünde, görünüm için istediğiniz bir stili seçin (örneğin, iki satırdan birinin gölgeli gösterildiği gölgeli liste).

 10. Listenizde veya kitaplığınızda klasörler varsa, klasörleri içermeyen bir görünüm oluşturabilirsiniz. Buna bazen düz görünüm adı da verilir. Tüm liste öğelerinizi aynı düzeyde görüntülemek için, Tüm öğeleri, klasör olmadan görüntüle'yi tıklatın.

 11. Listeniz veya kitaplığınız büyükse, listede veya kitaplıkta görüntülenebilecek dosya sayısını veya aynı sayfada görüntülenebilecek dosya sayısını sınırlandırabilirsiniz. Öğe Sınırı bölümünde, istediğiniz seçenekleri belirleyin.

 12. Listeyi ve kitaplığı bir mobil aygıtta görüntülemeyi planlıyorsanız, istediğiniz seçenekleri Mobil bölümünde belirleyin.

 13. Tamam'a tıklayın.

Sayfanın Başı

Liste Görünümü Web Bölümünü başka bir Web Bölümüne bağlama

Çoğu liste ve Liste Görünümü Web Bölümünü iki tablo görünümünün birinde görüntüleyebilirsiniz: herhangi bir kullanıcı tarafından kullanılabilecek olan standart görünüm ve veri sayfası görünümü. Veri sayfası görünümü için, Office Access 2007 gibi Microsoft Windows SharePoint Services ile uyumlu bir program veya denetim ve ActiveX denetim desteği gerekir.

Standart veya veri sayfası görünümlerini kullanarak bir Liste Görünümü Web Bölümünü başka bir Web Bölümüne bağlayabilir, ona veri sağlayabilir ve verilerin, başka bir Liste Görünümü Web Bölümü dahil diğer bir Web Bölümünde görüntülenme şeklini değiştirebilirsiniz.

 1. Site Eylemleri menüsünde Düğme görüntüsü Sayfayı Düzenle’ye tıklayın.

 2. Web Bölümü menüsüne Web Bölümü menüsü tıklayın ve sonra Bağlantılar’ın üzerine gelin.

 3. Satır Sağla'nın veya Sıralama/Filtre Al'ın üzerine gelin ve bağlanmak istediğiniz Web Bölümünün adını tıklatın.

Bağlantılar alt menüsündeki komutların anahtarı

Alt menüdeki komutlar

Açıklama

Satır Sağla

Liste Görünümü Web Bölümünü, seçili veri satırını diğer Web Bölümüne geçirerek, başka bir Web Bölümüne bağlayabilirsiniz. Diğer Web Bölümünün oluşturulma ve verileri alma şekline bağlı olarak, diğer Web Bölümü satır verilerini görüntüleyebilir veya satır verilerini süzgeç ya da parametre değeri olarak kullanabilir.

Standart görünümde, Liste Görünümü Web Bölümünü bağladığınızda, seçenek düğmeleri içeren bir Öğeyi Seç sütunu otomatik olarak eklenerek, diğer Web Bölümüne geçirilecek satırı belirtmenize olanak verir. Standart görünümde bir defada yalnızca bir satır seçebilirsiniz. Düzenle sütunu gibi bazı sütunlar, Web Bölümü bağlantısında kullanılamaz.

Veri Sayfası görünümünde birden çok satır seçebilirsiniz, ancak diğer Web Bölümüne yalnızca bir satır geçirilir. Birden çok satır seçiliyse, etkin hücreyi içeren satır diğer Web Bölümüne geçirilir ve diğer tüm satırlar yok sayılır. Toplam satır veya Yeni satır içindeki verileri diğer Web Bölümüne sağlayamazsınız.

Bu bağlantı türüyle, Liste Görünümü Web Bölümüne bağlı birden çok Web Bölümünüz olabilir.

Veri Sağla

Liste Görünümü Web Bölümünü, liste verileriyle çalışan başka bir Web Bölümüne bağlayabilirsiniz. Bu durumda, Liste Görünümü Web Bölümü diğer Web Bölümünün veri kaynağı olur.

Standart ve veri sayfası görünümünde, yalnızca görünümde sağlanan veriler diğer web Bölümüne sağlanır.

Bu bağlantı türüyle, Liste Görünümü Web Bölümüne bağlı birden çok Web Bölümünüz olabilir.

Sıralamayı/Filtreyi Al

Standart ve veri sayfası görünümünde, Liste Görünümü Web Bölümünü, ona aşağıdaki bilgileri sağlayabilecek, başka bir Web Bölümüne bağlayabilirsiniz:

 • Verileri Liste Görünümü Web Bölümünde süzecek bir veya birden çok sütun adı ve veri değeri çifti.

 • Verileri Liste Görünümü Web Bölümünde artan veya azalan sırada düzenleyecek veri sütunu.

Bu bağlantı türüyle, Liste Görünümü Web Bölümüne yalnızca bir Web Bölümü bağlanabilir.

Sitenizdeki tüm Liste Görünümü Web Bölümleri, genellikle Site Adı Galerisi'nden bulunabilir. Bir Liste Görünümü Web Bölümünü, Web Bölümü galerisinden Web Bölümü Sayfasına ilk eklediğinizde, Web Bölümü Sayfası Web Bölümündeki varsayılan liste görünümünü görüntüler. Liste Görünümü Web Bölümünde ve diğer bağlantılı Web Bölümünde istediğiniz verileri görüntülemek için, listenin görünümünü düzenlemeniz gerekebilir. Örneğin, verileri farklı bir biçimde süzebilir, sıralayabilir veya gruplandırabilirsiniz ya da farklı sütunları görüntüleyebilirsiniz.

Liste görünümünü araç bölmesinin Liste Görünümleri bölümündeki özelliklerden iki yolla değiştirebilirsiniz.

 • Seçili Görünüm özelliğinden farklı bir görünüm seçme.

 • Geçerli görünümü düzenlemek için Geçerli görünümü düzenle'yi tıklatma.

Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımının kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devreden çıkarabilirsiniz. Görünümü değiştirmeniz durumunda onay uyarısı alırsınız.

Sayfanın Başı

Bağlanabilecek, desteklenen liste türleri

Liste Görünümü Web Bölümünde tüm liste türlerini görüntüleyebilmenize rağmen, Web Bölümü bağlantısı yapılırken yalnızca belirli liste türleri desteklenir. Genelde, verileri tablo biçiminde görüntüleyen, Kişiler gibi liste türleri desteklenir. Verileri tablo biçiminde görüntülemeyen, klasör görünümü gibi listeler desteklenmez.Desteklenen ve desteklenmeyen liste türleri aşağıda sıralanmaktadır.

Desteklenen liste türleri

Desteklenmeyen liste türleri

 • Duyurular

 • Kişiler

 • Olaylar

 • Sorunlar

 • Bağlantılar

 • Görevler

 • Özel listeler

 • Bir elektronik tablodan alınan verileri içeren listeler

 • Belge kitaplıkları

 • Form kitaplıkları

 • Olaylar listesinin Takvim görünümü

 • Tartışma panoları

 • Anketler

 • Resim kitaplıkları

 • Site ve liste şablon katalogları

 • Web Bölümü galerileri

 • Veri kaynakları

Sayfanın Başı

Bağlanabilecek, desteklenen liste sütun türleri

Liste Görünümü Web Bölümünde tüm sütun türlerini görüntüleyebilmenize rağmen, Web Bölümü bağlantısı yapılırken yalnızca belirli liste sütun türleri desteklenir. Desteklenen ve desteklenmeyen sütun türleri aşağıda listelenmektedir.

Desteklenen liste sütun türleri

Desteklenmeyen liste sütun türleri

 • Tek metin satırı

 • Seçim

 • Sayı

 • Para Birimi

 • Tarih ve Saat

 • Köprü veya Resim (eşleşen sütunlar için)

 • Arama

 • Evet/Hayır

 • Hesaplanmış

 • Köprü veya resim (süzme için)

 • Birden çok metin satırı

 • Düzen

Sayfanın Başı

Liste Görünümü Web Bölümüne ait özel özellikler

Liste Görünümü Web Bölümüne ait özel özellikler aşağıda sıralanmaktadır.

Not: Bu özel özelliklerden hiçbirini kişisel görünümde göremez veya düzenleyemezsiniz.

Özellik:

description

Seçili Görünüm

Geçerli görünümden farklı bir görünüme geçerken dikkatli olun. Geçerli görünümde yaptığınız değişiklikleri silebilir ve geçerli görünümdeki sütunları temel alan Web Bölümü bağlantılarını devreden çıkarabilirsiniz. Görünümü değiştirmeniz durumunda onay uyarısı alırsınız.

Liste görünümünde görüntülemek için bir liste görünümü belirtir. Aşağıdakilerden birini seçebilirsiniz:

 • Tüm Liste adı veya Tüm Belgeler     Bu özellik, liste türüne bağlı olarak liste veya kitaplıkta tüm sütunları görüntüler.

  Not: Tamam veya Uygula düğmelerini tıklatmadan önce, kullanılan son görünüme dönmek ve liste görünümü tasarım bilgileri kopyasında yaptığınız kaydedilmemiş değişiklikleri yok saymak için <Geçerli görünüm>'ü seçin. Tamam veya Uygula düğmelerine bastıktan sonra yaptığınız değişiklikler yeni geçerli görünüme uygulanır ve Liste Görünümü Web Bölümüyle birlikte kaydedilir.

 • Gezgin Görünümü     Bu özellik, Windows Explorer'a benzer şekilde yalnızca simgelerden yararlanarak bir belge kitaplığının içeriğini görüntüler. Bu görünüm, yalnızca belge kitaplıklarında kullanılabilir.

 • <Özet Görünüm>     Bu özellik, listenin özet görünümünü görüntüler ve liste türleri arasında değişiklik gösterir.

 • Diğer liste görünümleri    Bu özellik, liste türüne bağlı olarak kullanıcı tanımlı görünümleri veya diğer varsayılan görünümleri görüntüler.

Geçerli görünümü düzenle

Web Bölümünde kullanılan geçerli görünümü, görüntülenen sütunlar, kullanılan sıralama sırası ve süzgeç, toplamların görüntülenip görüntülenmeyeceği ve öğe sınırı dahil düzenlemek için Geçerli görünümü düzenle'yi tıklatın.

Bir liste görünümünü seçtiğinizde veya düzenlediğinizde, özgün liste tasarımından gelen liste tasarımı bilgilerinin bir kopyası oluşturulur ve Liste Görünümü Web Bölümü ile kaydedilir. Ancak, liste verileri aynı kalır.

Araç Çubuğu Türü

Liste araç çubuğunun görüntülenme şeklini veya görüntülenip görüntülenmediğini belirtir. Üç seçenek arasında bir seçim yapın:

Özet Araç Çubuğu     Bu seçenek geçerli durumda seçili liste görünümü için özet araç çubuğunu görüntüler. Bu özel listeler dışında, çoğu liste türü için varsayılan değerdir.

Tam Araç Çubuğu     Bu seçenek, geçerli durumda seçili liste görünümü için araç çubuğunun tamamını görüntüler. Bu özel listeler için varsayılan değerdir. .

Araç Çubuğu Yok     Herhangi bir araç çubuğu görüntülenmez.

Sayfanın Başı

Web Bölümlerinin ortak özellikleri

Tüm Web Bölümleri görünümleri, yerleşimleri ve gelişmiş özelliklerini denetleyen bir ortak özellikler kümesine sahiptir.

Not: Birkaç nedenden dolayı, araç bölmesinde gördüğünüz ortak Web Bölümü özellikleri, bu bölümde belgelenenlerden farklı olabilir:

 • Araç bölmesindeki Gelişmiş bölümünü görmek için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

 • Belirli bir Web Bölümü için, bir Web Bölümü geliştiricisi bu özelliklerden bir veya birden fazlasını görüntülememeyi seçmiş veya araç bölmesinin Görünüm, Yerleşim ve Gelişmiş bölümlerinde aşağıda listelenmemiş, ek özellikler oluşturmayı ve görüntülemeyi seçmiş olabilir.

 • Bazı izin ve özellik ayarları Web Bölümü özelliklerini devre dışı bırakabilir veya gizleyebilir.

Görünüm

Özellik:

description

Başlık

Web Bölümünün, Web Bölümü başlık çubuğunda görülen başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümünün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümünün genişliğini belirtir.

Krom Durumu

Kullanıcı Web Bölümü Sayfasını açtığında, sayfada Web Bölümünün tamamının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, krom durumu Normal'e ayarlıdır ve Web Bölümünün tamamı görüntülenir. Simge Durumuna Küçültülmüş olarak ayarlandığında yalnızca başlık çubuğu görünür.

Krom Türü

Başlık çubuğunun ve Web Bölümü çerçevesinin kenarlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Yerleşim

Özellik:

description

Gizli

Kullanıcı Web Bölümü Sayfasını açtığında, Web Bölümünün görünür olup olmadığını belirtir. Onay kutusu seçilirse, Web Bölümü yalnızca siz sayfayı tasarladığınız sırada görünür ve başlığına (Gizli) soneki eklenmiştir.

Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak Web Bölümünü görüntülemek istemiyorsanız, Web Bölümünü gizleyebilirsiniz.

Yön

Web Bölümü içeriğindeki metnin yönünü belirtir. Örneğin, Arapça sağdan sola yazılan bir dildir; İngilizce ve diğer Avrupa dillerinin çoğu soldan sağa yazılan dillerdir. Bu ayar tüm Web Bölümü türlerinde kullanılamayabilir.

Bölge

Web Bölümü Sayfasında Web Bölümünün bulunduğu bölgeyi belirtir.

Not: Web Bölümü Sayfasındaki bölgeler, bölgeyi değiştirme izniniz olmadığında, liste kutusunda sıralanmaz.

Bölge Dizini

Bölge birden çok Web Bölümü içerdiğinde, Web Bölümünün bölge içindeki konumunu belirtir.

Sırayı belirtmek için, metin kutusuna sıfırdan büyük bir tamsayı yazın.

Bölge içindeki Web Bölümleri yukarıdan aşağıya doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin en üstünde görüntülenmesi anlamına gelir. Bölge içindeki Web Bölümleri soldan sağa doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin solunda görünmesi anlamına gelir.

Örneğin, yukarıdan aşağıya doğru sıralı boş bir bölgeye Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 0 olur. Bölgenin en altına ikinci bir Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 1 olur. İkinci Web Bölümünü bölgenin en üstüne taşımak için, 0 yazın ve sonra ilk Web Bölümü için 1 yazın.

Not: Bölgedeki her Web Bölümünün benzersiz bir Bölge Dizini değerine sahip olması gerekir. Bu yüzden, geçerli Web Bölümü için Bölge Dizini değerinin değiştirilmesi, bölgedeki diğer Web Bölümleri için de Bölge Dizini değerini değiştirebilir.

Gelişmiş

Özellik:

description

Simge Durumuna Küçültmeye İzin Ver

Web Bölümünün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceğini belirtir.

Kapatmaya İzin Ver

Web Bölümünün Web Bölümü Sayfasından kaldırılıp kaldırılamayacağını belirtir.

Gizlemeye İzin Ver

Web Bölümünün gizlenip gizlenemeyeceğini belirtir.

Bölge Değişikliğine İzin Ver

Web Bölümünün farklı bir bölgeye taşınıp taşınamayacağını belirtir.

Bağlantılara İzin Ver

Web Bölümünün diğer Web Bölümleriyle bağlantılara katılıp katılamayacağını belirtir.

Kişisel Görünümde Düzenlemeye İzin Ver

Web Bölümü özelliklerinin kişisel görünümde değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Verme Modu

Bu Web Bölümü için verilmesine izin verilen veri düzeyini belirtir. Yapılandırmanıza bağlı olarak bu ayar kullanılamayabilir.

Başlık URL'si

Web Bölümü hakkında ek bilgiler içeren bir dosyanın URL'sini belirtir. Dosya, Web Bölümü başlığını tıklattığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Açıklama

Fare işaretçisini Web Bölümü başlığında veya Web Bölümü simgesi üzerinde tuttuğunuzda görünecek Ekran İpucu'nu belirler. Araç bölmesinin Web Bölümü Bul menüsündeki Ara komutunu kullanarak Web Bölümlerini aradığınızda; Site, Sanal Sunucu ve Web Bölümü Sayfası adlı Web Bölümü galerileri aranırken bu özelliğin değeri kullanılır.

Yardım URL'si

Web Bölümü hakkında Yardım bilgileri içeren bir dosyanın konumunu belirtir. Yardım bilgileri, Web Bölümü menüsünde Yardım komutunu tıklattığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Yardım Modu

Tarayıcının, bir Web Bölümüne ilişkin Yardım içeriğini nasıl görüntüleyeceğini belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kalıcı Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekir.

 • Geçici Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekmez. Varsayılan değer budur.

 • Gezinti Web sayfasını geçerli tarayıcı penceresinde açar.

Not: Özel Microsoft ASP.NET Web Bölümleri bu özelliği desteklese de, varsayılan Windows SharePoint Services 3.0 Yardım konuları yalnızca ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

Katalog Simgesi Görüntü URL'si

Web Bölümü Listesinde Web Bölümü simgesi olarak kullanılacak görüntüyü içeren dosyanın konumunu belirtir. Görüntü boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Başlık Simgesi Görüntü URL'si

Web Bölümü başlık çubuğunda kullanılacak görüntüyü içeren dosyanın konumunu belirtir. Görüntü boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Alma Hatası İletisi

Web Bölümü'nü almaya ilişkin bir hata olduğunda görünen iletiyi belirtir.

Sayfanın Başı

Son güncelleştirilen 2014-6-16

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×