Len İşlevi

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Bir dizedeki karakter sayısını veya bir değişkensaklamak için gereken bayt sayısını içeren Long'u döndürür.

Söz dizimi

Len ( dize | Değişkenadı)

Uzunluk işlevinin söz diziminde aşağıdaki bağımsız değişkenler bulunur:

Bağımsız Değişken

Açıklama

dize

Herhangi bir geçerli dize ifadesi. Dize Null içeriyorsa, Null döndürülür.

Değişkenadı

Herhangi bir geçerli değişken adı. Değişkenadı Null içeriyorsa, Null döndürülür. Değişkenadı bir değişken ise, uzunluk aynı dize olarak değerlendirir ve her zaman içerdiği karakter sayısını verir.


Notlar

Bir (ve yalnızca bir) iki olası bağımsız değişkenleri belirtilmesi gerekir. Dosyaya yazılır gibi kullanıcı tanımlı türleriyle uzunluk boyutunu verir.

Not: Çift bayt karakter kümeli (DBCS) dillerde olduğu gibi bir dize bulunan bayt verilerle UZUNLUKB işlevini kullanın. Bir dizedeki karakter sayısı döndürme yerine, UZUNLUKB bu dizesini temsil etmek üzere kullanılan bayt sayısını verir. Kullanıcı tanımlı türleriyle UZUNLUKB bellek içi boyutuna öğeleri arasındaki herhangi bir dolgu dahil olmak üzere, verir. UZUNLUKBkullanan örnek kod için örnek konusundaki ikinci örneğe bakın.

Not: Uzunluk gerçek değişken uzunluklu dizeler kullanıcı tanımlı veri türleri ile kullanıldığında gereken depolama bayt sayısını belirlemek mümkün olmayabilir.

Örnek

Not: Aşağıdaki örneklerde, bu işlevin Visual Basic for Applications (VBA) modülünde kullanımı gösterilir. VBA ile çalışma hakkında daha fazla bilgi için, rama'nın yanındaki açılan listede Geliştirici Başvurusu'nu seçin ve arama kutusuna bir veya birden çok terim yazın.

İlk örnek uzunluk karakter sayısını bir dize veya bir değişkeni saklamak için gereken bayt sayısını döndürmek için kullanır. Türü... Sonlandırma türüCustomerRecord tanımlama bloğu gerekir öncesinde anahtar sözcüğe göre Özel sınıf modülünde görüntülenirse. Standart modül içinde bir tür deyimi Genelolabilir.

Type CustomerRecord    ' Define user-defined type.
ID As Integer ' Place this definition in a
Name As String * 10 ' standard module.
Address As String * 30
End Type
Dim Customer As CustomerRecord ' Declare variables.
Dim MyInt As Integer, MyCur As Currency
Dim MyString, MyLen
MyString = "Hello World" ' Initialize variable.
MyLen = Len(MyInt) ' Returns 2.
MyLen = Len(Customer) ' Returns 42.
MyLen = Len(MyString) ' Returns 11.
MyLen = Len(MyCur) ' Returns 8.

İkinci örnek dizesini temsil etmek için ANSI kullandıysanız dizede bayt karakter sayısını döndürmek için UZUNLUKB ve kullanıcı tanımlı işlev (LenMbcs) kullanır.

Function LenMbcs (ByVal str as String)
LenMbcs = LenB(StrConv(str, vbFromUnicode))
End Function
Dim MyString, MyLen
MyString = "ABc"
' Where "A" and "B" are DBCS and "c" is SBCS.
MyLen = Len(MyString)
' Returns 3 - 3 characters in the string.
MyLen = LenB(MyString)
' Returns 6 - 6 bytes used for Unicode.
MyLen = LenMbcs(MyString)
' Returns 5 - 5 bytes used for ANSI.
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×