LEFT JOIN, RIGHT JOIN İşlemleri

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Herhangi bir FROM yan tümcesinde kullanıldığında kaynak tablo kayıtlarını birleştirir.

Sözdizimi

Table1 TABLOSUNDAKİ [LEFT | DOĞRU] JOIN tablo2
ON table1.field1karşılaştırma tablo2.alan2

LEFT JOIN ve RIGHT JOIN işlemlerinin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

tablo1, tablo2

Kayıtların birleştirileceği tabloların adı.

alan1, alan2

Birleştirilen alanların adı. Alanlar aynı veri türü olmalı ve aynı türde veriler içermelidir, ancak alanların aynı ada sahip olması gerekmez.

karşılaştırma

Herhangi bir ilişkisel karşılaştırma işleci: "=," "<," ">," "<=," ">=" veya "<>."


Açıklamalar

Bir sol dış birleşim oluşturmak için LEFT JOIN işlemini kullanın. Sol dış birleşimler, ikinci tablonun (sağdaki tablo) kayıtlarında eşleşen değer olmasa bile, iki tablodan ilkinin (soldaki tablo) tüm kayıtlarını içerir.

Bir sağ dış birleşim oluşturmak için RIGHT JOIN işlemini kullanın. Sağ dış birleşimler, ilk tablonun (soldaki tablo) kayıtlarında eşleşen değer olmasa bile, iki tablodan ikincisinin (sağdaki tablo) tüm kayıtlarını içerir.

Örneğin, Bölümler (sol) ve Çalışanlar (sağ) tabloları ile, bölüme atanmış çalışan olmasa bile tüm bölümleri seçmek için LEFT JOIN işlemini kullanabilirsiniz. Herhangi bir bölüme atanmamış olanlar da dahil, tüm çalışanları seçmek için RIGHT JOIN'i kullanmalısınız.

Aşağıdaki örnek, Kategoriler ve Ürünler tablolarını KategoriNo alanına göre nasıl birleştirebileceğinizi gösterir. Sorgu, ürün içermeyenler de dahil olmak üzere tüm kategorilerin bir listesini oluşturur:

SELECT CategoryName, ProductName FROM Categories LEFT JOIN Products ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID;

Bu örnekte, KategoriNo birleştirilmiş alandır, SELECT ifadesinde seçilmediği için sorgu sonuçlarına dahil edilmez. Birleştirilmiş alanı dahil etmek için, SELECT ifadesine alan adını girin — burada, Kategoriler.KategoriNo.

Not : 

Yalnızca verileri birleştirilmiş alanlardaki verilerle aynı olan kayıtları içeren bir sorgu oluşturmak için, INNER JOIN işlemini kullanın.

  • LEFT JOIN veya RIGHT JOIN, INNER JOIN işleminde iç içe yer alabilir, ancak INNER JOIN, LEFT JOIN veya RIGHT JOIN içinde yer alamaz. Birleşimlerin diğer birleşimlerin içine nasıl konulabileceği hakkında bilgi için, INNER JOIN konusundaki iç içe yerleştirme bilgilerine bakın.

  • Çok sayıda ON yan tümcesini birbirine bağlayabilirsiniz. Bunun nasıl yapıldığı hakkında bilgi için, INNER JOIN konusundaki yan tümce bağlama bilgilerine bakın.

Not veya OLE nesnesi veri içeren alanları birleştirmeyi denerseniz, hata oluşur.Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×