Kuruluşum sesli konferans ayarlarını yönetme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

It might be easier for you to see all of the audio conferencing settings for Skype for Business and Microsoft Teams in one place.

Not : You can't assign licenses using the Skype Kurumsal yönetim merkezi, you must use the Office 365 admin center. See Assign Skype for Business and Microsoft Teams licenses.

To assign a license for a user

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. In the left navigation of the Office 365 admin center, go to Users > Active users > and then select the user or users from the list of available users.

  Not : If you are assigning licenses to up to 20 users at the same time, you can use the Select a view drop-down then choose one of the options or create your own view. Then click Edit, Next twice then select the license and click Submit. You can also assign licenses to multiple users by using Windows Powershell. For instructions and sample PowerShell scripts, see Assign Skype for Business and Microsoft Teams licenses.

 3. Eylem bölmesindeki Atanan lisans'ın altında Düzenle'ye tıklayın.

 4. On the Assign License page, check Audio Conferencing and then click Save. For more on licensing, see Skype for Business and Microsoft Teams add-on licensing.

Not : After you assign the license, Microsoft might not appear initially in the drop-down as a audio conferencing provider. If this happens, either log out of the Office 365 admin center or press CTRL+F5 to refresh the browser window.

A conference ID is automatically assigned to a user when they are set up for audio conferencing using Microsoft as the audio conferencing provider. The conference ID assigned can be either a static or dynamic and is sent in the meeting invite when the meeting is scheduled.

Static IDs are used when people in your organization like it when they don't want to remember a random number, they can select a certain number, or they have one that's easy to remember. When dynamic conference IDs are used, each meeting that a user schedules will get assigned a unique conference ID. If you want to assign dynamic and not static conference IDs, go here.

Skype Kurumsal yönetim merkezi kullanıcıya konferans kimliği atamak için kullanılamaz, ancak bunun için Windows PowerShell cmdlet’ini kullanabilirsiniz.

Bir kullanıcının konferans kimliğini ayarlamak için şunu çalıştırın:

Set-CsOnlineDialInConferencingUser -Identity “Amos Marble” -ConferenceId 8271964 

Önemli : Konferans kimliği 7 rakam içermelidir ve Skype Kurumsal yönetim merkezinden veya Windows PowerShell kullanılarak değiştirilemez.

See Set-CsOnlineDialInConferencingUser to learn more about the cmdlet.

Önemli : After a new conference ID is created, the old conference ID can't be used by callers. You should notify users to reschedule their existing meeting invites to make sure the new conference ID is added to the invitations. The users can use Skype Kurumsal Meeting Migration Tool to update their existing meetings. To see how to download, install and run the Skype for Business Meeting Update Tool, see:

See Assign a conference ID to a user.

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. Office 365 yönetim merkezi > Skype Kurumsal öğesine gidin.

 3. In the Skype Kurumsal yönetim merkezi, in the left navigation go to Audio conferencing > Dial-in users and then and select the user you want to change the audio conferencing provider for.

 4. Eylem bölmesinde Düzenle'ye tıklayın.

 5. In the Skype Kurumsal yönetim merkezi, in the left navigation go to Audio conferencing > Provider name drop-down, and then select the audio conferencing provider for the user.

  Not : You can only select Microsoft as the audio conferencing provider or None if you have selected multiple users.

 6. Kaydet'e tıklayın.

See Change the audio conferencing provider for users.

Kullanıcılara e-posta gönderilmesini etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için Skype Kurumsal yönetim merkezini ya da Windows PowerShell’i kullanabilirsiniz.

Using the Skype for Business admin center

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. Go to the Office 365 admin center > Skype Kurumsal and in the left navigation click Audio conferencing

 3. On the Microsoft bridge settings page, check or uncheck the Automatically send emails to users if any of the audio conferencing configuration changes

 4. Kaydet'e tıklayın.

  You can also send emails to the user with the audio conferencing settings, by going to the user's properties > Audio conferencing > Send conference info via email. The conference ID and default audio conferencing phone number is included on the meeting invite but not the PIN.

  See Send an email to a user with their audio conferencing information.

Using Windows PowerShell

 • Ayrıca, Windows PowerShell’i kullanabilir ve şunu çalıştırabilirsiniz:

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  You can use the Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings to manage other settings for your organization including email.

You can make changes to the email that is automatically sent to your users including the actual email address and the display name of the sender's contact information. By default, the sender of the emails will be from Office 365 but you can change the email address and display name using Windows PowerShell and the Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings cmdlet. To make changes to the email address that is sending the email to the users you must:

 • E-posta adresini SendEmailFromAddress parametresine girin.

 • E-postada görünen adı SendEmailFromDisplayName parametresine girin.

 • SendEmailOverride parametresini True değerine ayarlayın.

Kullanıcılara gönderilen e-postada, e-postanın gönderildiği e-posta adresi veya e-postanın görünen adı gibi alanlarda, aşağıdakini çalıştırarak değişiklik yapabilirsiniz.

Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSetting -SendEmailOverride $true -SendEmailFromAddress amos.marble@contoso.com -SendEmailFromDisplayName "Amos Marble"

E-posta adresi bilgilerini değiştirmek istiyorsanız, kuruluşunuzun gelen e-posta ilkelerinin bu özel e-posta adresinden gelen e-postalara izin verdiğinden emin olun.

You can use the Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings to manage other settings for your organization including email.

See Emails that are automatically sent to users when their settings change.

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. Office 365 yönetim merkezi > Skype Kurumsal öğesine gidin.

 3. In the Skype Kurumsal yönetim merkezi > Audio conferencing, in the Action page under Conference ID click Reset.

 4. Konferans Kimliği sıfırlansın mı? penceresinde Evet’e tıklayın. Konferans kimliği otomatik olarak oluşturulur ve kullanıcılarınıza e-posta gönderme etkinleştirildiyse kullanıcıya yeni konferans kimliğini içeren bir e-posta gönderilir. Bu seçenek varsayılan değer olarak etkinleştirilmiştir.

  Önemli : After a new conference ID is created, the old conference ID can't be used by callers. You should notify users to reschedule their existing meeting invites to make sure the new conference ID is added to the invitations. The users can use Skype Kurumsal Meeting Migration Tool to update their existing meetings. To see how to download, install and run the Skype for Business Meeting Update Tool, see:

See Reset a conference ID for a user.

Static IDs are used when people in your organization like it when they don't want to remember a random number, they can select a certain number, or they have one that's easy to remember. When dynamic conference IDs are used, each meeting that a user schedules will get assigned a unique conference ID. If you want to assign dynamic and not static conference IDs, go here.

Although a static conference ID will be automatically created and assigned to a user, there may be times when a user doesn't want to use this one and you want to set it to a certain number or if your users can't remember or have lost their conference ID, you can use the Skype for Business admin center and Windows PowerShell to view, change, and reset their conference ID.

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. Go to the Office 365 admin center > Skype Kurumsal and in the left navigation click Audio conferencing

 3. Arayarak bağlanılan kullanıcılar’a tıklayın, PIN’ini sıfırlamak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

 4. Eylem bölmesinde PIN’i sıfırla'ya tıklayın.

Users will receive an email with their PIN when they’re enabled for audio conferencing or when the PIN is reset. But if you have disabled automatically sending emails, then a PIN reset email won't be sent to a user and you will have to manually send the PIN to the user. The PIN will only be shown once after it has been reset. Once it’s displayed just after being reset, the PIN won't be shown anymore on the user properties and instead ***** will be shown.

See Reset the audio conferencing PIN for a user.

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. Go to the Office 365 admin center > Skype Kurumsal and in the left navigation click Audio conferencing

 3. Arayarak bağlanılan kullanıcılar’a tıklayın, PIN’ini sıfırlamak istediğiniz kullanıcıyı seçin.

 4. Eylem bölmesinde Konferans bilgilerini e-postayla gönder’e tıklayın.

  Not : When you do this, the audio conferencing PIN isn't sent to the user.

See Send an email to a user with their audio conferencing information.

To set the default audio conferencing phone number for meeting organizers when you are enabling a user for Audio Conferencing

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. Office 365 yönetim merkezi > Skype Kurumsal öğesine gidin.

 3. In the left navigation go to Audio conferencing > Dial-in users. Select the user that you want to enable for Audio Conferencing.

 4. Eylemler bölmesinde, kullanıcı özellikleri içinde Düzenle’ye tıklayın.

 5. On the Properties page, under Provider name use drop-down to select the audio conferencing provider.

  • If you select Microsoft as the audio conferencing provider, you can choose the default audio conferencing phone number from the list.  

  • If you select a third-party ACP as the audio conferencing provider, you will need to manually enter the Toll and if required, the Toll-free phone number. These phone numbers will be the default phone number.

   The default audio conferencing phone number of a user is the number that is shown on the meeting invite when they schedule a meeting.

 6. Kaydet'e tıklayın.

See Set the phone number that will be used when a user calls into a meeting.

To set the default audio conferencing phone number for meeting organizers after you have enabled a user for audio conferencing

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. Office 365 yönetim merkezi > Skype Kurumsal öğesine gidin.

 3. In the Skype Kurumsal yönetim merkezi, in the left navigation go to Audio conferencing > Dial-in users, select the user you want and in the Action page, click Edit.

 4. On the Properties page, under Provider name use drop-down to select the audio conferencing provider

  • If the user uses Microsoft as the audio conferencing provider, you can choose the default audio conferencing phone number from the list.  

  • If the user uses a third-party ACP as the audio conferencing provider, you will need to manually enter the Toll and if required, the Toll-free phone number.

   The default audio conferencing phone number of a user is the number that is shown on the meeting invite when they schedule a meeting.

 5. Kaydet'e tıklayın.

See Set the phone number that will be used when a user calls into a meeting.

Set the meeting experience when callers join a meeting

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. Office 365 yönetim merkezi > Skype Kurumsal öğesine gidin.

 3. In the Skype Kurumsal yönetim merkezi, in the left navigation go to Audio conferencing > Microsoft bridge settings.

 4. Toplantıya katılma deneyimi'nin altında aşağıdaki eylemleri seçin:

  • Toplantıya giriş ve çıkış bildirimlerinin etkinleştirilmesine izin ver Bu ayar varsayılan değer olarak seçilidir. Bununla birlikte, bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, toplantıya katılan veya toplantıdan ayrılan bir kişi olduğunda, toplantıya varsayılan olarak zaten katılmış kullanıcılar bildirim almaz.

   This can be set on a meeting-by-meeting basis when a user joins a meeting using a Skype for Business or Microsoft Teams app and they modify the Announce when people enter or leave setting in the Skype Meeting or Microsoft Teams Options menu of the meeting.

  • Arayanlardan toplantıya katılmak için adlarını kaydetmelerini iste Bu ayar varsayılan olarak seçilidir. Bununla birlikte, bu seçeneğin işaretini kaldırırsanız, arayanlardan toplantıya katılmadan önce adlarını kaydetmeleri istenmez.

 5. Değişikliklerinizi yaptıktan sonra Kaydet'e tıklayın.

See Set the settings for a Microsoft audio conferencing bridge.

Set the PIN length for meetings

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. Office 365 yönetim merkezi > Skype Kurumsal öğesine gidin.

 3. In the Skype Kurumsal yönetim merkezi, in the left navigation go to Audio conferencing > Microsoft bridge settings.

 4. Güvenlik > PIN uzunluğu'nun altında, PIN için istediğiniz basamak sayısını girin ve Kaydet'e tıklayın.

  PIN'in uzunluğu 4 ile 12 basamak arasında olabilir. Varsayılan değer 5’tir.

See Set the settings for a Microsoft audio conferencing bridge.

Enable or disable email from being sent to audio users

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. Go to the Office 365 admin center > Skype Kurumsal and in the left navigation click Audio conferencing.

 3. On the Microsoft bridge settings page, check or uncheck the Automatically send emails to users if any of the audio configuration changes.

 4. Kaydet'e tıklayın.

  You can also send email to the user with the audio conferencing settings, by going to the user's properties > Audio conferencing > Send conference info via email.

  Bunu yaparsanız, yalnızca konferans kimliğini ve konferans telefon numarasını içeren bir e-posta gönderilecektir, PIN eklenmeyecektir.

  See Send an email to a user with their audio conferencing information.

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. Office 365 yönetim merkezi > Skype Kurumsal öğesine gidin.

 3. In the Skype Kurumsal yönetim merkezi, in the left navigation go to Audio conferencing and then click Microsoft bridge.

 4. Eylem bölmesinde listeden bir telefon numarası seçin, Dilleri ayarla'ya tıklayın ve Dilleri ayarla sayfasında Birincil dil'in altındaki açılan listeye tıklayarak desteklenen dillerin tam listesini görüntüleyin.

  You can also set the primary and secondary languages that are supported when you select Microsoft as the audio conferencing provider. The order that you select in the drop-downs will be the order of the languages that will be presented to the callers.

See View and select the primary and secondary languages for a audio conferencing dial-in number.

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. Office 365 yönetim merkezi > Skype Kurumsal öğesine gidin.

 3. In the Skype Kurumsal yönetim merkezi, in the left navigation go to Audio conferencing> Microsoft bridge, and then under Microsoft bridge:

  • You can view the phone numbers that are set by Office 365 to be used for Audio Conferencing.

  • You can also view the location, and the primary and secondary languages that will be used by the audio conferencing auto attendant.

  • You can select the audio conferencing default phone number that will be given to users when they are enabled for audio conferencing. However, if the default phone number of the audio conferencing bridge changes, the default phone number for existing users won't change.

You can go to Audio conferencing > Dial-in users and select the user's properties to change the default number for a user by choosing a new number from the list of numbers that are available in your organization.

See View a list of audio conferencing audio numbers.

 1. İş veya okul hesabınızla Office 365’te oturum açın.

 2. Office 365 yönetim merkezi > Skype Kurumsal öğesine gidin.

 3. In the Skype Kurumsal yönetim merkezi, in the left navigation go to Audio conferencing> and then Dial-in users.

See View a list of users that are enabled for audio conferencing.

 • Windows PowerShell kullanarak kuruluş düzeyinde ayarlarını yönetebileceğiniz birkaç ayar vardır. Bu olanak, bu ayarları yapmayı ve bunları kullanıcılarınızın tümüne uygulamayı kolaylaştırır. Kuruluş düzeyi ayarlar şunlardır:

  To get more help on each cmdlet, see Skype for Business Online cmdlets.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableEntryExitNotifications $true|$false

  Varsayılan değer: $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -EnableNameRecording $true|false

  Varsayılan değer: $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -PinLength 7

  Varsayılan değer 5’tir.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AllowPSTNOnlyMeetingsByDefault $true|$false

  Varsayılan değer: $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -AutomaticallySendEmailsToUsers $true|$false

  Varsayılan değer: $true.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromOverride $true|$false

  Varsayılan değer: $false.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromAddress

  Varsayılan değer: $null.

  Set-CsOnlineDialInConferencingTenantSettings -SendEmailFromDisplayName

  Varsayılan değer: $null.

 • Windows PowerShell tamamen kullanıcıların yönetilmesi ve bu kullanıcıların neler yapmasına izin verilmesi veya verilmemesiyle ilgilidir. Windows PowerShell ile, yapacak çok fazla işiniz olduğunda günlük çalışmalarınızı basitleştirebilecek şekilde, tek bir yönetim noktası kullanarak Office 365'i yönetebilirsiniz. Windows PowerShell’i kullanmaya başlamak için aşağıdaki konulara bakın:

 • Yalnızca, bir kerede birçok kullanıcının ayarlarında değişiklik yapma gibi işlemler için Office 365 yönetim merkezini kullanmayla karşılaştırıldığında Windows PowerShell, hız, kolaylık ve verimlilik açısından birçok avantaja sahiptir. Bu avantajlar hakkındaki bilgileri aşağıdaki başlıklar altında bulabilirsiniz:

  The Windows PowerShell module for Skype Kurumsal Çevrimiçi enables you to create a remote Windows PowerShell session that connects to Skype Kurumsal Çevrimiçi. This module, which is supported only on 64-bit computers, can be downloaded from the Microsoft Download Center at Windows PowerShell Module for Skype for Business Online.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Ayrıca Bkz:

Set up audio conferencing for Skype for Business and Microsoft Teams

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×