Kullanılabilir grafik türleri

Microsoft Office Excel 2007, verilerin izleyicilerinize anlamlı bir şekilde görüntülenmesine yardımcı olmak için pek çok türde grafiği destekler. Grafik oluşturduğunuzda veya varolan bir grafiğin türünü değiştirdiğinizde, aşağıdaki grafik türlerinden birini seçebilirsiniz.

Önemli   Bu makalede, kullanabileceğiniz grafik türleri açıklanmaktadır. Grafik oluşturma hakkında bilgi almak için bkz. Grafik oluşturma.

Bu makalede

Sütun grafikler

Çizgi grafikler

Pasta grafikler

Çubuk grafikler

Alan grafikler

XY (dağılım) grafikleri

Hisse senedi grafikleri

Yüzey grafikler

Halka grafik

Kabarcık grafikler

Radar grafikler

Excel'de oluşturabileceğiniz diğer grafik türleri

Sütun grafikler

Çalışma sayfasındaki sütun veya satırlarda düzenlenen verilerin sütun grafiği çizilebilir. Sütun grafikler, belirli bir süredeki veri değişikliklerini veya öğeler arasındaki karşılaştırmayı göstermek için kullanışlıdır.

Sütun grafiklerde, kategoriler genellikle yatay eksen boyunca, değerler dikey eksen boyunca düzenlenir.

3-B Kümelenmiş Sütun Grafiği

Sütun grafikler, aşağıdaki alt türlere sahiptir:

 • Kümelenmiş sütun ve 3-B kümelenmiş sütun    Kümelenmiş sütun grafikler, kategoriler arasında değerleri karşılaştırır. Kümelenmiş sütun grafik, değerleri 2-B dikey dikdörtgende görüntüler. 3-B kümelenmiş sütun grafik ise verileri yalnızca 3-B perspektif kullanarak görüntüler. Üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

  Kümelenmiş sütun grafiği ve 3-B kümelenmiş sütun grafiği

  Aşağıdakileri temsil eden kategorileriniz olduğunda, kümelenmiş sütun grafik türünü kullanabilirsiniz:

  • Değer aralıkları (örneğin, öğe sayısı).

  • Belirli ölçek düzenlemeleri (örneğin, girişleri şu şekilde olan bir Likert ölçeği: tamamen katılıyorum, katılıyorum, tarafsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum).

  • Belirli bir sıralaması olmayan adlar (örneğin, öğe adları, coğrafi isimler veya kişi adları).

   Not   Değiştirebileceğiniz üç eksenin (yatay eksen, dikey eksen ve derinlik ekseni) kullanıldığı 3-B biçiminde verileri sunmak için, bunun yerine bir 3-B sütun grafik alt türü kullanın.

 • Yığılmış sütun ve 3-B yığılmış sütun    Yığılmış sütun grafikler, her değerin toplam kategoriye katkısını karşılaştırarak tek başına öğelerin bütün ile ilişkisini gösterir. Yığılmış sütun grafik, değerleri 2-B dikey yığılmış dikdörtgenlerde görüntüler. 3-B yığılmış sütun grafik ise verileri yalnızca 3-B perspektif kullanarak görüntüler. Üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

  Yığılmış sütun grafiği ve 3-B yığılmış sütun grafiği

  Birden çok veri serisine sahip olduğunuzda veya toplamı vurgulamak isteğinizde yığılı sütun grafik kullanabilirsiniz.

 • %100 yığılmış sütun ve 3-B %100 yığılmış sütun    %100 yığılmış sütun grafikler ve 3-B %100 yığılmış sütun grafikler, her değerin kategoriler toplamındaki katkısını yüzde olarak karşılaştırır. %100 yığılmış sütun grafik, değerleri 2-B dikey %100 yığılmış dikdörtgenlerde görüntüler. 3-B %100 yığılmış sütun grafik ise verileri yalnızca 3-B perspektif kullanarak görüntüler. Üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

  %100 yığılmış sütun grafiği ve 3-B %100 yığılmış sütun grafiği

  Üç veya daha fazla veri seriniz olduğunda ve özellikle de her kategori için toplam aynı olduğunda toplamdaki katkıları vurgulamak istediğinizde, %100 yığılmış sütun grafik kullanabilirsiniz.

 • 3-B sütun    3-B sütun grafikler, değiştirebileceğiniz üç eksen (yatay eksen, dikey eksen ve derinlik ekseni) kullanır ve yatay eksen ve derinlik eksenleri boyunca veri noktaları karşılaştırır.

  3-B sütun grafiği

  3-B sütun grafik, değerleri dikey eksende gösterirken kategorileri hem yatay eksende hem de derinlik ekseninde gösterdiğinden, kategorilerde ve serilerdeki verileri eşit olarak karşılaştırmak istediğinizde bu grafik türünü kullanabilirsiniz.

 • Silindir, koni ve piramit    Silindir, koni ve piramit grafikler, dikdörtgen sütun grafiklerde sağlanan aynı kümelenmiş, %100 kümelenmiş ve 3-B grafik türlerinde kullanılabilir ve verileri aynı şekilde gösterip karşılaştırır. Tek fark, bu grafik türlerinin dikdörtgenler yerine silindir, koni ve piramit şekillerini görüntülemesidir.

  Silindir, koni ve piramit grafiği

İpucu   Sütun grafik oluşturmak için bkz. Sütun grafikte verilerinizi sunma.

Sayfanın Başı

Çizgi grafikler

Çalışma sayfasındaki sütun veya satırlarda düzenlenen verilerin çizgi grafiği çizilebilir. Çizgi grafikler, zaman içindeki aralıksız verileri gösterebilir, ortak bir ölçekle karşılaştırabilir; dolayısıyla eşit aralıktaki eğilimleri göstermek için idealdir. Bir çizgi grafikte, kategori verisi eşit aralıklarla yatay eksen boyunca ve tüm değer verileri eşit aralıklarla dikey eksen boyunca dağıtılır.

İşaretleyicili Çizgi Grafiği

Kategori etiketleriniz metinse ve aylar, çeyrekler veya mali yıllar gibi eşit aralıklı değerleri gösteriyorsa, çizgi grafik kullanmanız gerekir. Bu durum özellikle, birden çok seri varsa geçerlidir (tek bir seri için kategori grafiği kullanmanız gerekir). Elinizde özellikle yıllar gibi eşit aralıklı sayısal etiketler bulunuyorsa da çizgi grafik kullanmanız gerekir. Birden çok sayısal etiketiniz varsa, çizgi grafik değil dağılım grafik kullanmanız gerekir.

Çizgi grafikler, aşağıdaki alt türlere sahiptir:

 • Çizgi ve işaretleyicili çizgi    Tek tek veri değerlerini belirtmek üzere işaretleyicili veya işaretleyicisiz olarak görüntülenebilen çizgi grafikler, özellikle de çok sayıda veri noktası varsa ve bunların sırası önemliyse, zaman içindeki veya sıralı kategorilerdeki eğilimleri göstermek için kullanışlıdır. Birçok kategori varsa veya değerler yaklaşıksa, işaretleyicisiz çizgi grafik kullanın.

  İşaretleyicili ve işaretleyicisiz çizgi grafikleri

 • Yığılı çizgi ve işaretleyicili yığılı çizgi    Tek tek veri değerlerini belirtmek üzere işaretleyicili veya işaretleyicisiz olarak görüntülenebilen yığılmış çizgi grafikler, her bir değerin zaman içindeki veya sıralı kategorilerdeki katkı eğilimlerini göstermek için kullanılabilir ancak çizgilerin yığılması kolay görülmediğinden, bunun yerine farklı bir çizgi grafik türü ya da yığılmış alan grafik kullanın.

  İşaretleyicili ve işaretleyicisiz yığılmış çizgi grafikleri

 • %100 yığılı çizgi ve işaretleyicili %100 yığılı çizgi    Tek tek veri değerlerini belirtmek üzere işaretleyicili veya işaretleyicisiz olarak görüntülenebilen %100 yığılmış çizgi grafikler, zaman içindeki veya sıralı kategorilerde her değerin kattığı yüzde eğilimleri göstermek için kullanışlıdır. Birçok kategori varsa veya değerler yaklaşık olarak verilmişse, işaretleyicisiz %100 yığılmış çizgi grafik kullanın.

  İpucu   Bu türdeki verilerin daha iyi sunulması için, %100 yığılmış alan grafik kullanabilirsiniz.

  İşaretleyicili ve işaretleyicisiz %100 yığılmış çizgi grafikleri

 • 3-B çizgi    3-B çizgi grafikler, satır veya sütundaki verileri 3-B şerit olarak gösterir. 3-B şerit grafiğin değiştirilebilen dikey, yatay ve derinlik eksenleri bulunur.

  3-B çizgi grafiği

İpucu   Çizgi grafik oluşturmak için bkz. Verilerinizi dağılım grafikte veya çizgi grafikte sunma.

Sayfanın Başı

Pasta grafikler

Çalışma sayfasındaki bir sütun veya bir satırda düzenlenen verilerin çizgi grafiği çizilebilir. Pasta grafikler, bir veri serisi öğelerin, bu öğelerin toplamıyla orantılı boyutlarını gösterir. Pasta grafikte veri noktaları tüm pastanın yüzde oranı biçiminde gösterilir.

3-B Pasta Grafiği

Şu durumlarda pasta grafik kullanabilirsiniz:

 • Çizmek istediğiniz tek bir veri seriniz varsa.

 • Çizmek istediğiniz değerlerden hiçbiri eksi değilse.

 • Çizmek istediğiniz değerlerden hemen hemen hiçbiri sıfır değerinde değilse.

 • Yediden çok kategoriniz yoksa.

 • Kategoriler tüm pastanın parçalarını temsil ediyorsa.

Pasta grafikler, aşağıdaki alt türlere sahiptir:

 • Pasta ve 3-B pasta    Pasta grafikler, her bir değerin toplama katkısını 2-B veya 3-B biçiminde gösterir. Pasta grafiğin dilimlerini, vurgulamak için el ile dışarı çıkarabilirsiniz.

  2-B ve 3-B pasta grafiği örneği

 • Pasta pastası ve pasta çubuğu    Pasta pastası ve pasta çubuğu grafikler, ana pasta grafikten çıkarılan ve ikincil bir pasta grafikle ya da yığılmış çubuk grafikle birleşen, kullanıcı tanımlı değerlere sahip pasta grafikleri gösterir. Bu tür grafikler, ana pastada ayırt edilmesi daha kolay olan küçük dilimler oluşturmak istediğinizde kullanışlıdır.

  Paspa pasta ve pasta grafik çubuğu örneği

 • Ayrılmış pasta ve 3-B ayrılmış pasta    Ayrılmış pasta grafikler, değerleri tek tek vurgularken, her bir değerin toplama olan katkısını gösterir. Ayrılmış pasta grafikler 3-B biçiminde görüntülenebilir. Tüm dilimler ve ayrı ayrı dilimler için pasta ayırma ayarını değiştirebilirsiniz ancak ayrılmış pasta dilimlerini el ile hareket ettiremezsiniz. Dilimleri el ile dışarı çıkarmak isterseniz bu grafik türü yerine pasta veya 3-B pasta grafik kullanmayı düşünebilirsiniz.

  2-B ve 3-B ayrılmış pasta grafiği örneği

İpucu   Pasta grafik oluşturmak için bkz. Pasta grafikte verilerinizi sunma.

Sayfanın Başı

Çubuk grafikler

Çalışma sayfasındaki sütun veya satırlarda düzenlenen verilerin çubuk grafiği çizilebilir. Çubuk grafikler, tek tek öğeler arasındaki karşılaştırmayı gösterir.

3-B Çubuk Grafiği

Şu durumlarda çubuk grafik kullanabilirsiniz:

 • Eksen etiketleri uzunsa.

 • Gösterilen değerler süre ise.

Çubuk grafikler, aşağıdaki alt türlere sahiptir:

 • Kümelenmiş çubuk ve 3-B kümelenmiş çubuk    Kümelenmiş çubuk grafikler, kategoriler arasında değerleri karşılaştırır. Kümelenmiş çubuk grafikte kategoriler genellikle dikey eksende ve değerler yatay eksende düzenlenir. 3-B kümelenmiş çubuk grafiklerde, yatay dikdörtgenler 3-B biçiminde görüntülenir; veriler üç eksende görüntülenmez.

  Kümelenmiş çubuk ve 3-B kümelenmiş çubuk grafikleri

 • Yığılı çubuk ve 3-B yığılı çubuk    Yığılmış çubuk grafikler tek tek öğelerin bütünle ilişkisini gösterir. 3-B yığılmış çubuk grafiklerde, yatay dikdörtgenler 3-B biçiminde görüntülenir; üç eksende veriler görüntülenmez.

  Yığılmış çubuk ve 3-B yığılmış çubuk grafikleri

 • %100 yığılı çubuk ve 3-B %100 yığılı çubuk    Bu grafik türü, her değerin kategoriler toplamındaki katkısını yüzde olarak karşılaştırır. 3-B %100 yığılmış çubuk grafiklerde, yatay dikdörtgenler 3-B biçiminde görüntülenir; veriler üç eksende görüntülenmez.

  %100 yığılmış çubuk ve 3-B %100 yığılmış çubuk grafikleri

 • Yatay silindir, koni ve piramit    Bu grafikler, dikdörtgen çubuk grafikler için sağlanan kümelenmiş, yığılmış ve %100 yığılmış grafik türlerinin aynısında kullanılabilir. Veriyi aynı şekilde gösterip karşılaştırırlar. Tek fark, bu grafik türlerinin yatay dikdörtgenler yerine silindir, koni ve piramit şekillerini görüntülemesidir.

  Silindir, koni ve piramit grafikleri

İpucu   Çubuk grafik oluşturmak için bkz. Çubuk grafikte verilerinizi sunma.

Sayfanın Başı

Alan grafikler

Çalışma sayfasındaki sütun veya satırlarda düzenlenen verilerin alan grafiği çizilebilir. Alan grafikler zaman içindeki değişikliğin büyüklüğünü vurgular, bir eğilimdeki toplam değere dikkat çekmek için kullanılabilir. Örneğin, belirli bir zaman içindeki karı gösteren veriler, toplam karı vurgulamak için alan grafiğinde çizilebilir.

Bir alan grafiği, çizili değerlerin toplamını görüntüleyerek parçaların bütünle ilişkisini de gösterir.

Alan Grafiği

Alan grafikler, aşağıdaki alt türlere sahiptir:

 • 2-B alan ve 3-B alan    Alan grafikler, ister 2-B ister 3-B biçiminde görüntülensin, değerlerin zaman içindeki veya diğer kategori verilerindeki eğilimlerini gösterir. 3-B alan grafikler, değiştirebileceğiniz üç eksen (yatay, dikey ve derinlik) kullanır. Genel bir kural olarak bir serideki veriler başka bir serideki verilerle örtülebildiğinden, yığılı olmayan alan grafik yerine çizgi grafik kullanmalısınız.

  Alan ve 3-B alan grafiği türleri

 • Yığılmış alan ve 3-B yığılmış alan    Yığılmış alan grafikler, her bir değerin zaman içinde veya diğer kategori verilerinde yaptığı katkı eğilimini gösterir. 3-B yığılmış alan grafik aynı şekilde görüntülenir ancak 3-B perspektif kullanır. 3-B perspektif, gerçek bir 3-B grafik değildir — üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

  Yığılmış alan ve 3-B yığılmış alan grafiği türleri

 • %100 yığılmış alan ve 3-B %100 yığılmış alan    %100 yığılmış alan grafikler, her bir değerin zaman içinde veya kategori verilerinde yaptığı değer katkılarının yüzde olarak eğilimini gösterir. 3-B %100 yığılmış alan grafik aynı şekilde görüntülenir ancak 3-B perspektif kullanır. 3-B perspektif gerçek bir 3-B grafik değildir — üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

  %100 yığılmış alan ve 3-B %100 yığılmış alan grafiği türleri

İpucu   Alan grafik oluşturmak için bkz. Alan grafikte verilerinizi sunma.

Sayfanın Başı

XY (dağılım) grafikleri

Çalışma sayfasındaki sütun ve satırlarda düzenlenen verilerin xy dağılım grafiği çizilebilir. Dağılım grafiği, çeşitli veri serilerindeki sayısal değerler arasındaki ilişkiyi gösterir veya iki sayı grubunu xy koordinatının bir serisi olarak çizer.

Dağılım grafiğinin iki değer ekseni mevcuttur; yatay eksen (x ekseni) boyunca sayısal veri kümesi, dikey eksen (y ekseni) boyunca da bir başka veri kümesi gösterilir. Bu değerleri tek bir veri noktasında birleştirir ve düzensiz aralıklarla veya kümelerle gösterir. Dağılım grafikleri genellikle bilimsel, istatistik veya mühendislik verileri gibi sayısal değerleri karşılaştırmak ve görüntülemek için kullanılır.

Şu durumlarda dağılım grafiği kullanabilirsiniz:

 • Yatay eksenin ölçeğini değiştirmek istiyorsunuz.

 • Yatay ekseni logaritmik ölçek yapmak istiyorsunuz.

 • Yatay eksenin değerleri eşit aralıklarla sıralanmıyor.

 • Yatay eksen üzerinde birçok veri noktası var.

 • Çiftleri veya değerlerin gruplandırılmış kümelerini içeren çalışma sayfası verilerini etkili bir biçimde göstermek ve gruplandırılmış değerler hakkında daha fazla bilgi vermek için dağılım grafiğinin bağımsız ölçeklerini ayarlamak istiyorsunuz.

 • Veri noktaları arasındaki farklılıklardan çok büyük kümeler arasındaki benzerlikleri göstermek istiyorsunuz.

 • Zamandan bağımsız olarak çok sayıda veriyi karşılaştırmak istiyorsunuz (dağılım grafik ne kadar çok veri içerirse, o kadar iyi karşılaştırma yapabilirsiniz).

Çalışma sayfasındaki verileri bir dağılım grafiği için düzenlemek istediğinizde, x değerlerini bir satır veya sütuna yerleştirmeniz, ardından karşılık gelen y değerlerini bitişik satır veya sütunlara girmeniz gerekir.

XY (dağılım) grafiği

Dağılım grafikleri, aşağıdaki alt türlere sahiptir:

 • Yalnızca işaretleyiciyle dağılım    Bu grafik türü, iki değer çiftini karşılaştırır. Çok sayıda veri noktası kullandığınızda veri işaretleyici ancak çizgisiz bir dağılım grafik kullanın. Ayrıca bağlantı çizgileri, verinin okunmasını kolaylaştırır. Veri noktalarının bağlantısını göstermeniz gerekmediğinde de bu grafik türünü kullanabilirsiniz.

  Yalnızca işaretleyicileri olan dağılım grafiği

 • Düzgün çizgilerle dağılım ve düzgün çizgi ve işaretleyicilerle dağılım    Bu grafik türü, veri noktalarını bağlayan düz bir eğri görüntüler. Düz çizgiler, işaretçilerle veya işaretçiler olmadan görüntülenebilir. Çok sayıda veri noktası varsa, işaretleyicisiz bir düz çizgi kullanın.

  İşaretleyicili veya işaretleyicisiz düz çizgileri olan dağılım grafikleri

 • Düz çizgilerle dağılım ve düz çizgi ve işaretleyicilerle dağılım    Bu tür bir grafik, veri noktaları arasında düz bağlantı çizgileri görüntüler. Düz çizgiler, işaretleyicili veya işaretleyicisiz görüntülenebilir.

  İşaretleyicili veya işaretleyicisiz düz çizgileri olan dağılım grafikleri

İpucu   Dağılım grafik oluşturmak için bkz. Verilerinizi dağılım grafikte veya çizgi grafikte sunma.

Sayfanın Başı

Hisse senedi grafikleri

Çalışma sayfasındaki sütun veya satırlarda belirli bir sıralamayla düzenlenen verilerin hisse senedi grafiği çizilebilir. Adından da anlaşılacağı gibi, hisse senedi grafiği en çok hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmaları göstermek için kullanılır. Bunun yanı sıra, bu grafik bilimsel veriler için de kullanılabilir. Örneğin, hisse senedi grafiğini günlük veya yıllık hava durumu değişikliklerini göstermek için kullanabilirsiniz. Hisse senedi grafikleri oluşturmak için verileri doğru sırada düzenlemeniz gerekir.

Hisse senedi grafik verilerinin çalışma sayfasında düzenlenme biçimi çok önemlidir. Örneğin, basit bir en yüksek-en düşük-kapanış hisse senedi grafiği oluşturmak için, sütun başlığı olarak sırasıyla En Yüksek, En Düşük ve Kapanış girerek verilerinizi düzenlemeniz gerekir.

Hisse senedi grafiği

Hisse senedi grafiklerinin aşağıdaki alt türleri vardır:

 • En yüksek-en düşük-kapanış    En yüksek-en düşük-kapanış grafiği, genellikle hisse senedi fiyatlarını göstermek için kullanılır. Üç değer dizisinin şu sırayla olması gerekir: en yüksek, en düşük ve kapanış.

  En yüksek-en düşük-kapanış hisse senedi grafik türü

 • Açılış-en yüksek-en düşük-kapanış    Bu hisse senedi grafik türünde, dört değer dizisinin doğru sırada kullanılması gerekir (açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış).

  Açılış-en yüksek-en düşük-kapanış hisse senedi grafik türü

 • İşlem hacmi-en yüksek-en düşük-kapanış    Bu hisse senedi grafik türünde dört değer dizisinin doğru sırada kullanılması gerekir (işlem hacmi, en yüksek, en düşük ve kapanış). Bu grafik türü, iki değer ekseni kullanarak işlem hacmini ölçer: İşlem hacmini ölçen sütunlar için bir eksen ve hisse senedi fiyatları için diğer eksen.

  İşlem hacmi-en yüksek-en düşük-kapanış hisse senedi grafik türü

 • İşlem hacmi-açılış-en yüksek-en düşük-kapanış    Bu hisse senedi grafik türünde beş değer dizisinin doğru sırada kullanılması gerekir (işlem hacmi, açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış).

  İşlem hacmi-açılış-en yüksek-en düşük-kapanış hisse senedi grafik türü

İpucu   Hisse senedi grafiği oluşturmak için bkz. Hisse senedi grafiğinde verilerinizi sunma.

Sayfanın Başı

Yüzey grafikler

Çalışma sayfasındaki sütun veya satırlarda düzenlenen verilerin yüzey grafiği çizilebilir. Yüzey grafiği, iki veri kümesi arasında en uygun birleşimi bulmak istediğinizde kullanışlıdır. Topografya haritasında olduğu gibi, renk ve desenler aynı değer aralığını içeren alanları belirtir.

Hem kategoriler, hem de veri serileri sayısal değerler olduğunda yüzey grafik kullanabilirsiniz.

Yüzey grafiği

Yüzey grafikler, aşağıdaki alt türlere sahiptir:

 • 3-B yüzey    3-B yüzey grafikler,

  3-B yüzey grafik türü

 • Tel Çerçeve 3-B yüzey    3-B yüzey grafik, yüzeyde renk olmadan görüntülendiğinde, tel çerçeve 3-B yüzey grafik olarak adlandırılır. Bu grafik yalnızca çizgileri gösterir. Herhangi bir yüzeyde renk bantları olmadan görüntülenen 3-B yüzey grafik, tel çerçeve 3-B yüzey grafik olarak adlandırılır. Bu grafik yalnızca çizgileri gösterir.

  Not   Tel çerçeve 3-B yüzey grafik kolay okunmaz ancak bu grafik türü büyük veri kümelerinin daha hızlı çizilmesinde kullanışlıdır.

  Tel çerçeve 3-B yüzey grafik türü

 • Kontur    Kontur grafikleri, 2-B topografik haritalara benzer şekilde, yukarıdan görünen yüzey grafiklerdir. Kontur grafiğinde, renk bantları belirli değer aralıklarını temsil eder. Kontur grafiğindeki çizgiler, eşit değerde olan ara değerli noktaları bağlar.

  Kontur grafik türü

 • Tel çerçeve kontur    Tel çerçeve kontur grafikler ayrıca yukarıdan görünen yüzey grafiklerdir. Tel çerçeve grafik, yüzeyde renk bantları olmadan yalnızca çizgileri gösterir.

  Not   Tel çerçeve kontur grafiklerin okunması kolay değildir. Bunun yerine, 3-B yüzey grafik kullanmak isteyebilirsiniz.

  Tel çerçeve kontur grafik türü

İpucu   Yüzey grafik oluşturmak için bkz. Yüzey grafikte verilerinizi sunma.

Sayfanın Başı

Halka grafik

Yalnızca bir çalışma sayfasındaki sütun veya satırlarda düzenlenen verilerin halka grafiği çizilebilir. Pasta grafik gibi, halka grafik de parçaların bütünle olan ilişkisini gösterir, ancak halka grafik birden fazla veri serisi içerebilir.

Halka grafik

Not   Halka grafiklerin okunması kolay değildir. Bu grafik türü yerine, yığılı sütun veya yığılı çubuk grafik kullanmak isteyebilirsiniz.

Halka grafikler, aşağıdaki alt türlere sahiptir:

 • Halka    Halka grafikler, verileri halkalarla gösterir; burada her halka bir veri serisini temsil eder. Veri etiketlerinde yüzdeler görüntülenirse, her halka %100 olur.

  Halka grafik türü

 • Ayrılmış Halka    Ayrılmış pasta grafiklere benzeyen ayrılmış halka grafikler, değerleri tek tek vurgular ve her bir değerin toplama olan katkısını gösterir, ancak bu grafik türü birden fazla veri serisi içerebilir.

  Ayrılmış halka grafik türü

İpucu   Halka grafik oluşturmak için bkz. Halka grafikte verilerinizi sunma.

Sayfanın Başı

Kabarcık grafikler

Çalışma sayfasındaki sütunlarda düzenlenen verilerin, x değerleri birinci sütunda ve karşılık gelen y değerleri ve kabarcık boyutu değerleri bitişik sütunlarda listelenmek üzere kabarcık grafiği çizilebilir.

Örneğin, verilerinizi aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi düzenleyebilirsiniz.

Baloncuk grafiği

Kabarcık grafikler, aşağıdaki alt türlere sahiptir:

 • Kabarcık veya 3-B efektli kabarcık    Her iki kabarcık grafik türü de iki yerine üç veri kümesini karşılaştırır. Üçüncü değer, kabarcık işaretleyicisinin boyutunu belirler. Kabarcıkları 2-B biçiminde veya 3-B efektli görüntülemeyi seçebilirsiniz.

  Baloncuk ve 3-B efektli baloncuk grafiği

İpucu   Kabarcık grafik oluşturmak için bkz. Kabarcık grafikte verilerinizi sunma.

Sayfanın Başı

Radar grafikler

Çalışma sayfasındaki sütun veya satırlarda düzenlenen veriler bir radar grafikte çizilebilir. Radar grafikler birçok veri serisi toplu değerlerini karşılaştırır.

Dolu radar grafiği

Radar grafikler, aşağıdaki alt türlere sahiptir:

 • Radar ve işaretleyicili radar    Tek tek veri noktaları için işaretleyicili veya işaretleyicisiz radar grafikler, merkezi bir noktaya göre değerlerdeki değişimi gösterir.

  Radar ve işaretçileri olan radar grafik türleri

 • Doldurulmuş radar    Doldurulmuş radar grafiğinde, veri serisiyle kaplanan alan boya ile doldurulur.

  Dolu radar grafik türü

İpucu   Radar grafik oluşturmak için bkz. Radar grafikte verilerinizi sunma.

Sayfanın Başı

Excel'de oluşturabileceğiniz diğer grafik türleri

Oluşturmak istediğiniz grafik türünü kullanılabilir grafik türleri listesinde göremezseniz, bunu Excel'de oluşturmanın başka bir yolu olabilir.

Örneğin, aşağıdaki grafikleri oluşturabilirsiniz:

 • Gantt grafikleri ve kayan sütun grafikleri    Bu grafik efektlerinin benzetimini yapmak için bir grafik türünü kullanabilirsiniz. Örneğin, Gantt grafiğinin benzetimini yapmak için bir çubuk grafik veya minimum ve maksimum değerleri gösteren kayan sütun grafiğinin benzetimini yapmak için bir sütun grafik kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Excel'de Gantt grafiğinde verilerinizi sunma ve Sütun grafikte verilerinizi sunma.

 • Karma grafikler    Bir grafikte farklı bilgi türlerini vurgulamak için, o grafikte iki veya daha fazla grafik türünü birleştirebilirsiniz. Örneğin, grafiğin anlaşılmasını kolaylaştırabilecek hızlı bir görsel efekt için sütun grafiği çizgi grafikle birleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Karma grafikte verilerinizi sunma.

 • Kuruluş şemaları    Kuruluş şeması, akış grafiği veya hiyerarşi grafiği oluşturmak için bir SmartArt grafiği ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kuruluş şeması oluşturma.

 • Histogram ve pareto grafikler    Excel'de histogram veya pareto (sıralı histogram) grafik oluşturmak için, Microsoft Office ya da Excel yüklediğinizde kullanılabilir olan bir Excel eklenti programı niteliğindeki Çözümleme Araç Takımı'nı yükledikten sonra kullanımınıza sunulan Veri Çözümleme Araçları'nı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Histogramda verilerinizi sunma.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Excel 2007, Outlook 2007, Word 2007, PowerPoint 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Dili değiştir