Kullanılabilir grafik türleri

Microsoft Office Excel 2007, hedef kitleniz için anlamlı olacak şekillerde veri görüntülemenize yardımcı olmak amacıyla birçok grafik türünü destekler. Grafik oluştururken veya var olan bir grafiğin türünü değiştirirken, aşağıdaki grafik türlerinden birini seçebilirsiniz.

Önemli : Bu makalede, kullanabileceğiniz grafik türleri açıklanır. Grafik oluşturma hakkında bilgi için bkz. Grafik oluşturma.

Bu makalede

Sütun grafikler

Çizgi grafikler

Pasta grafikler

Çubuk grafikler

Alan grafikleri

XY (dağılım) grafikleri

Hisse senedi grafikleri

Yüzey grafikleri

Halka grafikler

Kabarcık grafikleri

Radar grafikler

Excel'de oluşturabileceğiniz diğer grafik türleri

Sütun grafikler

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler sütun grafikte çizilebilir. Sütun grafikler bir zaman diliminde veri değişikliklerini göstermek veya öğeler arasındaki karşılaştırmaları göstermek için kullanışlıdır.

Sütun grafiklerde, kategoriler normal olarak yatay eksen boyunca, değerler de dikey eksen boyunca yerleştirilir.

3-B Kümelenmiş Sütun Grafiği

Sütun grafiklerin grafik alt türleri şunlardır:

 • Kümelenmiş sütun ve 3-B kümelenmiş sütun    Kümelenmiş sütun grafikleri, kategoriler arasında değerleri karşılaştırır. Kümelenmiş sütun grafiği, değerleri 2-B dikey dikdörtgenlerde görüntüler. 3-B kümelenmiş sütun grafiği verileri yalnızca 3-B perspektif kullanarak görüntüler. Üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

  kümelenmiş sütun grafiği ve 3-b kümelenmiş sütun grafiği

  Aşağıdakileri temsil eden kategorileriniz varsa, kümelenmiş sütun grafik türünü kullanabilirsiniz:

  • Değer aralıkları (örneğin, öğe sayıları).

  • Belirli ölçek düzenlemeleri (örneğin, girişleri şu şekilde olan bir Likert ölçeği: kesinlikle katılıyorum, katılıyorum, tarafsızım, katılmıyorum, kesinlikle katılmıyorum).

  • Belirli bir düzende olmayan adlar (örneğin, öğe adları, coğrafi adlar veya kişi adları).

   Not : Verileri, değiştirebileceğiniz üç eksenin (yatay eksen, dikey eksen ve derinlik ekseni) kullanıldığı 3-B biçiminde göstermek için, bunun yerine bir 3-B sütun grafiği alt türünü değiştirebilir ve kullanabilirsiniz.

 • Yığılmış sütun ve 3-B yığılmış sütun grafik     Kategoriler arasında her değerin toplama katkısını karşılaştırarak, tek tek öğelerin bütünle ilişkisini gösterir. Yığılmış sütun grafik, değerleri 2-B dikey yığılmış dikdörtgenlerde görüntüler. 3-B yığılmış sütun grafik ise verileri 3-B perspektif kullanarak görüntüler. Bir 3-B perspektif gerçek bir 3-B grafiği değildir, çünkü üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

  yığılmış sütun grafiği ve 3-b yığılmış sütun grafiği

  Birden çok veri serisi kullandığınızda ve toplamı vurgulamak istediğinizde, yığılmış sütun grafiğini kullanabilirsiniz.

 • % 100 yığılmış sütun ve 3B %100 yığılmış sütun grafik    %100 yığılmış sütun grafikler ve 3B %100 yığılmış sütun grafikler kategoriler genelinde her değerin toplama katkı yüzdesini karşılaştırır. %100 yığılmış sütun grafik, değerleri 2-B dikey %100 yığılmış dikdörtgenlerde görüntüler. 3-B %100 yığılmış sütun grafik ise verileri yalnızca 3-B perspektif kullanarak görüntüler. Üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

  %100 yığılmış sütun grafiği ve 3-B %100 yığılmış sütun grafiği

  Üç veya üçten fazla veri seriniz olduğunda ve değerlerin bütüne katkısını vurgulamak istediğinizde (özellikle de her kategori için toplam aynıysa), %100 yığılmış sütun grafiğini kullanabilirsiniz.

 • 3B sütun    3B sütun grafikler değiştirebileceğiniz üç eksen (bir yatay eksen, bir dikey eksen ve bir derinlik ekseni) kullanır ve yatay ve derinlik eksenleri boyunca veri noktaları karşılaştırır.

  3-b sütun grafiği

  Bu grafik türü hem dikey eksen hem de derinlik ekseni boyunca kategorileri ve yatay eksende de değerleri gösterdiğinden, verileri kategoriler ve seriler genelinde eşit olarak karşılaştırmak istediğinizde 3-B sütun grafiğini kullanabilirsiniz.

 • Silindir, koni ve piramit     Silindir, koni ve piramit grafikler, dikdörtgen sütun grafikler için sağlanan kümelenmiş, yığılmış, %100 yığılmış ve 3-B grafik türleriyle aynı türlerde sağlanır. Bunlar verileri aynı şekilde gösterir ve karşılaştırır. Tek fark, bu grafik türlerinin dikdörtgenler yerine silindir, konu ve piramit şekilleri görüntülemesidir.

  silindir, koni ve piramit grafiği

Sütun grafiği oluşturmak için bkz. Verilerinizi sütun grafiğinde gösterme.

Sayfanın Başı

Çizgi grafikler

Çalışma sayfasında sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler çizgi grafikte çizilebilir. Çizgi grafikler ortak bir ölçekte ayarlanmış sürekli verilerin zaman içindeki durumunu görüntüleyebilir ve bu nedenle eşit aralıklarla verilerdeki eğilimleri göstermek için idealdir. Çizgi grafikte, kategori verileri yatay eksen boyunca eşit aralıklarla ve tüm değer verileri de dikey eksen boyunca eşit aralıklarla dağıtılmıştır.

İşaretleyicili Çizgi Grafiği

Kategori etiketleriniz metinse ve aylar, üç aylık dönemler veya mali yıllar gibi düzgün dağılan değerleri temsil ediyorsa, çizgi grafik kullanmalısınız. Özellikle birden çok seri varsa bu durum geçerlidir; tek seri için kategori grafiğini kullanmayı düşünmelisiniz. Ayrıca, düzgün dağılmış birkaç sayısal etiketiniz (özellikle yıllar) olduğunda da çizgi grafiği kullanmanız gerekir. Sayısal etiketlerinizin sayısı ondan çoksa, bunun yerine dağılım grafiğini kullanın.

Çizgi grafiklerin grafik alt türleri şunlardır:

 • Çizgi ve işaretçileri olan çizgi    Tek tek veri değerlerini göstermek için işaretçileri olan veya işaretçileri olmayan çizgi grafikler, özellikle çok fazla veri noktası bulunduğunda ve bunların gösterilme sırası önemli olduğunda, zaman içindeki eğilimleri ve sıralanmış kategorileri göstermek için kullanışlıdır. Çok fazla kategori varsa veya değerler yaklaşıksa, işaretçileri olmayan çizgi grafik kullanın.

  İşaretleyicili ve işaretleyicisiz çizgi grafikleri

 • Yığılmış çizgi ve işaretçileri olan yığılmış çizgi    Tek tek veri değerlerini göstermek için işaretçileri olan veya olmayan yığılmış çizgi grafikleri, her değerin zaman içindeki veya sıralı kategorilerdeki katkı eğilimini göstermek için kullanılabilir. Ancak satırları yığılmış durumda görmek kolay olmadığından, bunun yerine başka bir çizgi grafiği türü veya yığılmış alan grafiği kullanmayı düşünebilirsiniz.

  İşaretleyicili ve işaretleyicisiz yığılmış çizgi grafikleri

 • %100 yığılmış çizgi ve işaretçileri olan %100 yığılmış çizgi    Tek tek veri değerlerini göstermek için işaretçileri olan veya işaretçileri olmayan %100 yığılmış çizgi grafikler, zaman içinde veya sıralı kategorilerde her değerin yüzde olarak katkısının eğilimini göstermek için kullanışlıdır. Çok fazla kategori varsa veya değerler yaklaşıksa, işaretçileri olmayan %100 yığılmış çizgi grafik kullanın.

  İpucu : Bu tür verilerin daha iyi bir gösterimi için, bunun yerine %100 yığılmış alan grafiği kullanmayı tercih edebilirsiniz.

  İşaretleyicili ve işaretleyicisiz %100 yığılmış çizgi grafikleri

 • 3-B çizgi    3-B çizgi grafikler, her veri satırını veya sütununu bir 3-B şerit olarak gösterir. 3-B çizgi grafiğin değiştirebileceğiniz yatay, dikey ve derinlik eksenleri vardır.

  3-B çizgi grafik

Çizgi grafik oluşturmak için bkz. Verilerinizi dağılım grafiğinde veya çizgi grafikte gösterme.

Sayfanın Başı

Pasta grafikler

Çalışma sayfasında yalnızca bir sütun veya satır halinde yerleştirilmiş veriler pasta grafiğinde çizilebilir. Pasta grafikler, bir veri serisi öğelerinin boyutunu tüm öğelerin toplamına orantılı olarak gösterir. Pasta grafikteki veri noktaları, tüm pastanın yüzdesi olarak görüntülenir.

3-B Pasta Grafiği

Aşağıdaki koşullarda pasta grafik kullanmayı tercih edebilirsiniz:

 • Çizmek istediğiniz tek bir veri serisi var.

 • Çizmek istediğiniz değerlerin hiçbiri eksi değer değil.

 • Çizmek istediğiniz değerlerden neredeyse hiçbiri sıfır değeri değil.

 • Yediden fazla kategoriniz yok.

 • Kategoriler tüm pastanın parçalarını temsil ediyor.

Pasta grafiklerinin grafik alt türleri şunlardır:

 • Pasta ve 3-B pasta    Pasta grafikler her değerin toplama katkısını 2-B veya 3-B biçiminde gösterir. Pasta grafiğin dilimlerini vurgulamak için bu dilimleri el ile dışarı çekebilirsiniz.

  2-b ve 3-b pasta grafiği örneği

 • Pasta pastası ve pasta çubuğu    Pasta pastası ve pasta çubuğu grafikleri, pasta grafiklerini ana pasta grafikten ayıklanan ve ikincil bir pasta grafikte veya yığılmış çubuk grafikte bir araya getirilen kullanıcı tanımlı değerlerle gösterir. Ana pasta grafikteki küçük dilimleri daha kolay ayırt edilebilmesini istediğiniz durumlarda bu grafik türleri kullanışlı olur.

  Paspa pasta ve pasta grafik çubuğu örneği

 • Ayrılmış pasta ve 3-B ayrılmış pasta    Ayrılmış pasta grafikler her değerin toplama katkısını görüntülerken tek tek değerleri de vurgular. Ayrılmış pasta grafikler 3-B biçiminde gösterilebilir. Tüm dilimlerin veya tek tek dilimlerin pasta ayrılma ayarını değiştirebilir, ancak ayrılmış pasta grafiğin dilimlerini el ile taşıyamazsınız. Dilimleri el ile dışarı çekmek istiyorsanız, ayrılmış pasta grafik yerine pasta veya 3-B pasta grafik kullanabilirsiniz.

  2-b ve 3-b ayrılmış pasta grafiği örneği

Pasta grafiği oluşturmak için bkz. Verilerinizi pasta grafiğinde gösterme.

Sayfanın Başı

Çubuk grafikler

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler çubuk grafikte çizilebilir. Çubuk grafikler tek tek öğeler arasındaki karşılaştırmaları görüntüler.

3-b çubuk grafiği

Aşağıdaki durumlarda çubuk grafik kullanmayı düşünebilirsiniz:

 • Eksen etiketleri uzun.

 • Gösterilen değerler süre değerleri.

Çubuk grafiklerin grafik alt türleri şunlardır:

 • Kümelenmiş çubuk ve 3-B kümelenmiş çubuk     Kümelenmiş çubuk grafikler kategoriler arasında değerleri karşılaştırır. Kümelenmiş çubuk grafiklerde, kategoriler genellikle dikey eksen boyunca ve değerler de dikey eksen boyunca düzenlenir. 3-B kümelenmiş çubuk grafik, yatay dikdörtgenleri 3-B biçiminde görüntüler; verileri üç eksen üzerinde görüntülemez.

  Kümelenmiş çubuk ve 3-B kümelenmiş çubuk grafikleri

 • Yığılmış çubuk ve 3-B yığılmış çubuk    Yığılmış çubuk grafikler tek tek öğelerin bütünle ilişkisini gösterir. 3-B yığılmış çubuk grafikte, yatay dikdörtgenler 3-B biçiminde görüntülenir; veriler üç eksen üzerinde görüntülenmez.

  Yığılmış çubuk ve 3-B yığılmış çubuk grafikleri

 • %100 yığılmış çubuk ve 3-B %100 yığılmış çubuk    Bu grafik türü, kategoriler genelinde her değerin toplama katkı yüzdesini karşılaştırır. 3-B %100 yığılmış çubuk grafikte, yatay dikdörtgenler 3-B biçiminde görüntülenir; veriler üç eksen üzerinde görüntülenmez.

  %100 yığılmış çubuk ve 3-B %100 yığılmış çubuk grafikleri

 • Yatay silindir, koni ve piramit     Bu grafikler, aynı dikdörtgen sütun grafiklerde olduğu gibi, kümelenmiş, yığılmış ve %100 yığılmış grafik türlerinde sağlanır. Verileri aynı yolla gösterir ve karşılaştırır. Tek fark, bu grafik türlerinin yatay dikdörtgenler yerine silindir, konu ve piramit şekilleri görüntülemesidir.

  Silindir, koni ve piramit grafikleri

Çubuk grafik oluşturmak için bkz. Verilerinizi çubuk grafikte gösterme.

Sayfanın Başı

Alan grafikleri

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler alan grafiğinde çizilebilir. Alan grafikleri zaman içindeki değişimin boyutlarını vurgular ve bir eğilimdeki toplam değere dikkat çekmek için kullanılabilir. Örneğin, toplam kârı vurgulamak için zaman içinde değişen kârı temsil eden verilerin alan grafiği çizilebilir.

Bir alan grafiği, çizili değerlerin toplamını görüntüleyerek, parçaların bütünle ilişkisini de gösterir.

alan grafiği

Alan grafiklerinin grafik alt türleri şunlardır:

 • 2-B alan ve 3-B alan    Alan grafikleri, ister 2-B ister 3-B olarak gösterilsin, zamana göre veya diğer kategori verilerine göre değişen değerlerin eğilimini görüntüler. 3-B alan grafiklerinde değiştirebileceğiniz üç eksen (yatay, dikey ve derinlik) kullanılır. Kural olarak, yığılmamış alan grafiği yerine çizgi grafik kullanmayı tercih etmelisiniz, çünkü bir serideki veriler başka bir serinin verileri tarafından gözden gizlenebilir.

  Alan ve 3-B alan grafiği türleri

 • Yığılmış alan ve 3-B yığılmış alan    Yığılmış alan grafikleri, zaman içinde veya başka kategori verilerinde her değerin katkısının eğilimini gösterir. 3-B yığılmış alan grafiği de aynı şekilde görüntülenir, ama 3-B perspektif kullanır. Bir 3-B perspektif gerçek bir 3-B grafiği değildir, üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

  Yığılmış alan ve 3-B yığılmış alan grafiği türleri

 • %100 yığılmış alan ve 3-B %100 yığılmış alan    %100 yığılmış alan grafikleri, zaman içinde veya başka kategori verilerinde her değerin katkı yüzdesinin eğilimini gösterir. 3-B %100 yığılmış alan grafiği de aynı şekilde görüntülenir, ama 3-B perspektif kullanır. Bir 3-B perspektif gerçek bir 3-B grafiği değildir, üçüncü bir değer ekseni (derinlik ekseni) kullanılmaz.

  %100 yığılmış alan ve 3-B %100 yığılmış alan grafiği türleri

Alan grafiği oluşturmak için bkz. Verilerinizi alan grafiğinde gösterme.

Sayfanın Başı

XY (dağılım) grafikleri

Çalışma sayfasında sütunlar ve satırlar halinde yerleştirilmiş verilerin xy (dağılım) grafiği çizilebilir. Dağılım grafikleri, birden çok veri serisindeki sayısal değerler arasında var olan ilişkileri gösterir ya da iki sayı grubunu bir xy koordinatları serisi olarak çizer.

Dağılım grafiğinin iki değer ekseni vardır; sayısal verilerin bir kümesi yatay eksende (x ekseni) ve diğer kümesi de dikey eksende (y ekseni) gösterilir. Bu değerleri tek tek veri noktalarında birleştirir ve düzensiz aralıklar veya kümeler halinde görüntüler. Dağılım grafikleri normalde bilimsel ve istatistiksel verilerle mühendislik verileri gibi sayısal değerleri görüntülemek ve karşılaştırmak için kullanılır.

Aşağıdaki durumlarda dağılım grafiği kullanmayı düşünebilirsiniz:

 • Yatay eksenin ölçeğini değiştirmek istiyorsunuz.

 • Bu ekseni logaritmik ölçekli yapmak istiyorsunuz.

 • Yatay eksen değerleri eşit aralıklı değil.

 • Yatay eksen üzerinde pek çok veri noktası var.

 • Çiftler ve gruplandırılmış değer kümeleri içeren çalışma sayfası verilerini etkili bir şekilde göstermek ve dağılım grafiğinin bağımsız ölçeklerini ayarlayarak gruplandırılmış değerler hakkında daha fazla bilgiyi ortaya çıkarmak istiyorsunuz.

 • Veri noktaları arasındaki farklar yerine büyük veri kümeleri arasındaki farkları göstermek istiyorsunuz.

 • Birçok veri noktasını zamanı dikkate almadan karşılaştırmak istiyorsunuz. Dağılım grafiğine ne kadar çok veri eklerseniz, o kadar iyi karşılaştırma yapabilirsiniz.

Çalışma sayfasındaki verileri dağılım grafiğine uygun olarak düzenlemek için, x değerlerini bir satır veya sütuna yerleştirmeli ve sonra bunlara karşılık gelen y değerlerini bitişikteki satır veya sütunlara girmelisiniz.

XY (dağılım) grafiği

Dağılım grafiklerinin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Yalnızca işaretçileri olan dağılım     Bu grafik türü veri çiftlerini karşılaştırır. Çok fazla veri noktası kullanıyorsanız ve bağlayıcı çizgiler verilerin okunmasını zorlaştıracaksa, işaretçileri olan ancak çizgileri olmayan dağılım grafiğini kullanın. Veri noktalarının bağlantısını göstermeniz gerekmediğinde de bu grafik türünü kullanabilirsiniz.

  Yalnızca işaretleyicileri olan dağılım grafiği

 • Düzgünleştirilmiş çizgileri ve işaretçileri olan dağılım    Bu grafik türü, veri noktalarını birleştiren düzgünleştirilmiş bir eğri görüntüler. Düzgünleştirilmiş çizgiler işaretçilerle veya işaretçiler olmadan görüntülenebilir. Çok sayıda veri noktası varsa, işaretçiler olmadan düzgünleştirilmiş çizgi kullanın.

  İşaretleyicili veya işaretleyicisiz düz çizgileri olan dağılım grafikleri

 • Düz çizgileri olan dağılım ve düz çizgileri ve işaretçileri olan dağılım    Bu grafik türü veri noktaları arasında düz bağlantı çizgileri görüntüler. Düz çizgiler işaretçilerle veya işaretçiler olmadan görüntülenebilir.

  İşaretleyicili veya işaretleyicisiz düz çizgileri olan dağılım grafikleri

Dağılım grafiği oluşturmak için bkz. Verilerinizi dağılım grafiğinde veya çizgi grafikte gösterme.

Sayfanın Başı

Hisse senedi grafikleri

Çalışma sayfasında, belirli bir düzende sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş verilerin hisse senedi grafiği çizilebilir. Adından da anlaşılacağı gibi, hisse senedi grafikleri çoğunlukla hisse senedi fiyatlarındaki dalgalanmaları göstermek için kullanılır. Bununla birlikte, bu grafik bilimsel veriler için de kullanılabilir. Örneğin, günlük veya yıllık sıcaklık dalgalanmalarını göstermek için hisse senedi grafiğini kullanabilirsiniz. Hisse senedi grafiklerini oluşturmak için verilerinizi doğru sırada düzenlemelisiniz.

Hisse senedi grafiği verilerinin çalışma sayfasında nasıl düzenlendiği çok önemlidir. Örneğin, basit bir en yüksek-en düşük-kapanış hisse senedi grafiği oluşturmak için, verilerinizi En Yüksek, En Düşük ve Kapanış'ın bu sırayla sütun başlıkları olarak girilmiş olduğu şekilde yerleştirmeniz gerekir.

Hisse Senedi grafiği

Hisse senedi grafiklerinin şu alt grafik türleri vardır:

 • En yüksek-en düşük-kapanış    En yüksek-en düşük-kapanış hisse senedi grafiği, genellikle hisse senedi fiyatlarını göstermek için kullanılır. Üç değer serisinin şu sırayla bulunmasını gerektirir: en yüksek, en düşük ve kapanış.

  en yüksek-en düşük-kapanış hisse senedi grafik türü

 • Açılış-en yüksek-en düşük-kapanış    Bu hisse senedi grafiği türünde, dört değer serisinin doğru sırada kullanılması gerekir (açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış).

  Açılış-en yüksek-en düşük-kapanış hisse senedi grafik türü

 • İşlem hacmi-en yüksek-en düşük-kapanış    Bu hisse senedi grafiği türünde dört değer serisinin doğru sırada kullanılması gerekir (işlem hacmi, en yüksek, en düşük ve kapanış). İşlem hacmini iki değer eksenini kullanarak ölçer: işlem hacmini ölçen sütunlar için bir eksen ve hisse senedi fiyatları için diğer eksen.

  işlem hacmi-en yüksek-en düşük-kapanış hisse senedi grafik türü

 • İşlem hacmi-açılış-en yüksek-en düşük-kapanış    Bu hisse senedi grafiği türünde beş değer dizisinin doğru sırada kullanılması gerekir (işlem hacmi, açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış).

  İşlem hacmi-açılış-en yüksek-en düşük-kapanış hisse senedi grafik türü

Hisse senedi grafiği oluşturmak için bkz. Verilerinizi hisse senedi grafiğinde gösterme.

Sayfanın Başı

Yüzey grafikleri

Çalışma sayfasında, sütunlar veya satırlar halinde düzenlenmiş verilerin yüzey grafiği çizilebilir. Yüzey grafiği, iki veri kümesi arasındaki en uygun birleşimi bulmak istediğinizde çok yararlıdır. Topografik bir haritada olduğu gibi, renkler ve desenler aynı değer aralığındaki alanları gösterir.

Hem kategoriler hem de veri serileri sayısal değerlerden oluştuğunda, yüzey grafiğini kullanabilirsiniz.

Yüzey grafiği

Yüzey grafiklerinin grafik alt türleri şunlardır:

 • 3-B yüzey    3-B yüzey grafiği değer eğilimlerini iki boyutlu olarak sürekli bir eğride gösterir. Yüzey grafiğindeki renk şeritleri veri serilerini temsil etmez; bunlar iki değer arasındaki farkları temsil eder. Bu grafikte verilerin 3-B görünümü gösterilir ve bu, bir 3-B sütun grafiğin üzerine gerilmiş bir lastik yaprak olarak hayal edilebilir. Normal olarak, başka türlü gösterilmesi zor olacak kadar büyük miktarda verilerin arasındaki ilişkileri göstermek için kullanılır.

  3-B yüzey grafik türü

 • Tel çerçeve 3-B yüzey    Yüzeyde renk olmadan görüntülenen bir 3-B yüzey grafiğine, tel çerçeve 3-B yüzey grafiği adı verilir. Bu grafikte yalnızca çizgiler gösterilir.

  Tel çerçeve 3-B yüzey grafiği zor okunur, ancak bu grafik türü büyük veri kümelerinin daha hızlı çizilmesi açısından kullanışlıdır.

  Tel çerçeve 3-B yüzey grafik türü

 • Kontur    Kontur grafikleri yukarıdan bakılan yüzey grafikleridir ve 2-B topografya haritalarına benzer. Kontur grafiklerinde, renk şeritleri belirli değer aralıklarını temsil eder. Kontur grafiklerindeki çizgiler eşit değere sahip ara değer noktalarını birbirine bağlar.

  kontur grafik türü

 • Tel çerçeve kontur    Tel çerçeve kontur grafikleri de yukarıdan bakılan yüzey grafikleridir. Yüzeyde renk şeritleri olmadığından, tel çerçeve grafikleri yalnızca çizgileri gösterir.

  Not : Tel çerçeve kontur grafikleri kolay okunmaz. Bunun yerine bir 3-B yüzey grafiği kullanmayı tercih edebilirsiniz.

  Tel çerçeve kontur grafik türü

Yüzey grafiği oluşturmak için bkz. Verilerinizi yüzey grafiğinde gösterme.

Sayfanın Başı

Halka grafikler

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler halka grafikte çizilebilir. Pasta grafik gibi, halka grafik de parçaların bütünle olan ilişkisini gösterir, ancak halka grafik birden çok veri serisi içerir.

Halka grafik

Not : Halka grafiklerin okunması kolay değildir. Bunun yerine yığılmış sütun veya yığılmış çubuk grafik kullanmak isteyebilirsiniz.

Halka grafiklerinin grafik alt türleri şunlardır:

 • Halka    Halka grafikler verileri halkalar halinde görüntüler ve her halka bir veri serisini temsil eder. Veri etiketlerinde yüzdeler gösteriliyorsa, her halka toplam %100'e eşittir.

  Halka grafik türü

 • Ayrılmış Halka    Ayrılmış pasta grafiklere çok benzer biçimde, ayrılmış halka grafikler de her değerin bütüne katkısını görüntüler ve tek tek değerleri vurgular; ancak halka grafikler birden çok veri serisi içerebilir.

  Ayrılmış halka grafik türü

Halka grafik oluşturmak için bkz. Verilerinizi halka grafikte gösterme.

Sayfanın Başı

Kabarcık grafikleri

Çalışma sayfasında, sütunlar halinde düzenlenmiş, yani x değerlerinin ilk sütunda ve bunlara karşılık gelen y değerlerinin ve kabarcık boyutu değerlerinin bitişik sütunlarda listelendiği değerlerin kabarcık grafiği çizilebilir.

Örneğin, verilerinizi aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi düzenleyebilirsiniz.

Kabarcık grafik

Kabarcık grafiklerinin aşağıdaki grafik alt türleri vardır:

 • Kabarcık veya 3-B efektli kabarcık    Her iki kabarcık grafiği türü de, iki yerine üç veri kümesini karşılaştırır. Üçüncü değer kabarcığın boyutunu belirler. Kabarcıkları 2-B biçiminde veya 3-B efektiyle görüntülemeyi seçebilirsiniz.

  Baloncuk ve 3-B efektli baloncuk grafiği

Kabarcık grafiği oluşturmak için bkz. Verilerinizi kabarcık grafiğinde gösterme.

Sayfanın Başı

Radar grafikler

Çalışma sayfasında yalnızca sütunlar veya satırlar halinde yerleştirilmiş veriler radar grafikte çizilebilir. Radar grafikler pek çok veri serisi toplam değerlerini karşılaştırır.

Dolu radar grafiği

Radar grafiklerinin grafik alt türleri şunlardır:

 • Radar ve işaretçileri olan radar    Radar grafikler, tek tek veri noktalarında işaretçilerle veya işaretçiler olmaksızın, merkez noktaya göre değerlerdeki değişimleri görüntüler.

  Radar ve işaretçileri olan radar grafik türleri

 • Doldurulmuş radar    Doldurulmuş radar grafik türünde, veri dizisinin kapladığı alan bir renkle doldurulur.

  Dolu radar grafik türü

Radar grafik oluşturmak için bkz. Verilerinizi radar grafikte gösterme.

Sayfanın Başı

Excel'de oluşturabileceğiniz diğer grafik türleri

Kullanılabilir grafik türleri listesinde oluşturmak istediğiniz grafik türünü görmüyorsanız, Excel'de o grafiği oluşturmanın başka yolları olabilir.

Örneğin, aşağıdaki grafikleri oluşturabilirsiniz:

 • Gantt grafikleri ve yüzen sütun grafikler    Bu grafik türlerinin benzetimini yapmak için bir grafik türü kullanabilirsiniz. Örneğin, çubuk grafik kullanarak Gantt grafiğinin benzetimini veya sütun grafiği kullanarak en düşük ve en yüksek değerlerin çizildiği bir yüzen sütun grafiğin benzetimini yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Excel'de verilerinizi Gantt grafiğinde gösterme ve Verilerinizi sütun grafiğinde gösterme.

 • Karma grafikler    Grafikteki farklı bilgi türlerini vurgulamak için, bu grafikte iki veya daha çok grafik türünü bir araya getirebilirsiniz. Örneğin, grafiğin daha kolay anlaşılmasını sağlayacak anlık bir görsel etki yaratmak için sütun grafiğini çizgi grafiğiyle bir arada kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Verilerinizi karma grafikte gösterme.

 • Kuruluş şemaları    Kuruluş şeması, akış çizelgesi veya hiyerarşi grafiği oluşturmak için bir SmartArt grafiği kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kuruluş şeması oluşturma.

 • Histogram ve pareto grafikleri    Excel'de histogram veya pareto (sıralanmış histogram) grafiği oluşturmak için, Veri Çözümleme Araçları'nı kullanabilirsiniz. Bu araçlar, Microsoft Office'i veya Excel'i yüklediğinizde sağlanan Excel eklenti programı Çözümleyici Araç Takımı'nı yükledikten sonra kullanılabilir duruma gelir. Daha fazla bilgi için bkz. Verilerinizi çubuk grafikte gösterme.

Sayfanın Başı

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×