Kullanılabilir alanlar

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Alan ekleyebilirsiniz görünüm, tabloveya proje veri türlerini özelleştirmek için form bu Microsoft Office Project 2007 görüntüler. Bir programcıysanız, alanları Project 2007 kuruluşunuzun gereksinimlerine uyacak şekilde değişiklik yapmak için kullanabilirsiniz.

Görünüme alan eklemek için Ekle menüsüde Sütun'u tıklatın.

Bu makalede

Alanlara genel bakış

Görev alanları

Görev-zaman aşamalı alanları

Kaynak alanları

Kaynak-zaman aşamalı alanları

Atama alanları

Zaman aşamalı atama alanları

Alanlara genel bakış

Bir alan bir tür bilgileri içerir ve tablo, form görünümü veya Kullanımı görünümünün zaman aşamalı alanına bir parçasıdır. Project 2007 çeşitli alan türleri vardır:

  • Görev ve zaman aşamalı görev alanları.

  • Kaynak ve zaman aşamalı kaynak alanları.

  • Atama ve zaman aşamalı atama alanları.

,

Not : Bazı alanlar yalnızca Microsoft Office Project Professional 2007kullanıyorsanız kullanılabilir.

Görev ve zaman aşamalı görev alanları

Görev alanlarında görevle ilgili bilgiler gösterilir ve bunlar Gantt Grafiği, Görev Sayfası ve Ağ Diyagramı görünümleri gibi görev görünümlerinde görüntülenebilir.

Zaman aşamalı görev alanlarında, görev süresine yayılmış olarak her görevin bilgileri gösterilir. Bu alanlar Görev Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümünde görüntülenebilir.

Kaynak ve zaman aşamalı kaynak alanları

Kaynak alanlarında, her kaynağa atanmış tüm görevler hakkındaki özet bilgiler de içinde olmak üzere her kaynakla ilgili bilgiler gösterilir. Bunlar, Kaynak Sayfası ve Kaynak Kullanımı görünümleri gibi kaynak görünümlerinde görüntülenebilir.

Zaman aşamalı kaynak alanlarında, kaynağın kullanılabildiği süreye yayılmış olarak her kaynakla ilgili bilgiler gösterilir. Bu alanlar, Kaynak Kullanımı görünümünün zaman aşamalı bölümünde görüntülenebilir.

Atama ve zaman aşamalı atama alanları

Atama alanlarında her atamayla ilgili bilgiler gösterilir. Bunlar, Görev Kullanımı ve Kaynak Kullanımı görünümlerinin sayfa bölümünde, Görev Formu ve Kaynak Formu görünümlerinin en alt kısmında görüntülenebilir. Biçim menüsünde Ayrıntılar'ın üzerine gelip bir komutu tıklatarak, Görev Formu veya Kaynak Formu görünümünün en altında yer alan atama alanını değiştirebilirsiniz.

Zaman aşamalı atama alanlarında, atama süresine yayılmış olarak her atamanın bilgileri gösterilir. Bu alanlar Kaynak Kullanımı ve Görev Kullanımı görünümlerinin zaman aşamalı bölümünde görüntülenebilir.

Sayfanın Başı

Görev alanları

Yeni alan Project 2007içinde yeni olduğunu gösterir.

Alan

Açıklama

Fiili Maliyet (görev alanı)

Fiili Maliyet alanında, kaynakların görevleri üzerinde gerçekleştirmiş oldukları çalışmaya tahakkuk ettirilmiş maliyetlerle birlikte, görevle ilişkilendirilmiş diğer kayıtlı maliyetleri gösterilir.

Fiili Süre (görev alanı)

Fiili Süre alanında, zamanlanmış süreye ve kalan çalışmaya veya tamamlanma yüzdesine bağlı olarak, göreve ilişkin fiili çalışma zamanının bu noktaya kadar olan yayılımını gösterilir.

Fiili Bitiş (görev alanı)

Fiili Bitiş alanında, görevin veya atamanın tamamlandığı tarih ve saat gösterilir.

Fiili fazla mesai maliyeti (görev alanı)

Fiili Fazla Mesai Maliyeti alanında, atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmaya tahakkuk ettirilmiş maliyetler gösterilir.

Fiili fazla mesai (görev alanı)

Fiili Fazla Mesai alanında, görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş olan fiili fazla mesai süresi yer alır. Bu alanların zaman aşamalı uyarlamaları, değerleri zamana yayılmış olarak gösterir.

Fiili Başlangıç (görev alanı)

Fiili Başlangıç alanında, girdiğiniz ilerleme bilgileri temelinde görev veya atamanın fiili olarak başladığı tarih ve saat gösterilir.

Fiili Çalışma (görev alanı)

Fiili Çalışma alanında, görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmanın miktarı gösterilir. Bu alanların zaman aşamalı uyarlamaları, değerleri zamana yayılmış olarak gösterir.

GÇFM (görev alanı)

GÇFM (gerçekleştirilen çalışmanın fiili maliyeti) alanında, projenin durum tarihine veya bugünün tarihine kadar çalışmaya tahakkuk eden maliyetler gösterilir.

Atama Gecikmesi (görev alanı)

Atama Gecikmesi alanında, kaynağın bir atama üzerinde çalışmaya başlamadan önce beklemesi gereken süre gösterilir. Atama Gecikmesi alanlarında hiçbir bilgi görüntülenmez; bunlar yalnızca ilgili Atama Gecikmesi alanı bilgilerinin kullanılabilmesini sağlarlar.

Atama birimleri (görev alanı)

Atama Birimleri alanında, atanan kaynakların ne kadarının göreve ayrıldığı gösterilir.

Yeni
Temel bütçe maliyeti (görev alanı)

Temel Bütçe Maliyeti alanında, bütçe maliyet kaynakları için başlangıçta planlanan bütçe görüntülenir. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Yeni
Temel Bütçe çalışması (görev alanı)

Temel Bütçe Çalışması alanında, bütçe çalışması ve malzeme kaynakları için başlangıçta planlanan bütçe çalışması tutarları görüntülenir. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Temel Maliyet (görev alanı)

Temel Maliyet alanında bir görev için, tüm atanan görevlerdeki kaynaklar için veya kaynak tarafından bir görevde gerçekleştirilecek çalışma için toplam planlanan maliyet gösterilir.

Yeni
Temel teslim edilebilir sonu (görev alanı)

Temel teslim edilebilir sonu alanı ile proje temeli kaydettiğiniz planlanan teslim edilebilir bitiş tarihi içerir.
Office Project Professional 2007 only

Yeni
Temel teslim edilebilir başlangıcı (görev alanı)

Temel Teslim Edilebilir Başlangıcı alanında ile proje temeli kaydettiğiniz başlangıçta planlanan teslim edilebilir başlangıç tarihi yer alır.
Office Project Professional 2007 only

Temel süre (görev alanı)

Temel Süre alanında, bir görevin tamamlanması için planlanmış özgün zaman dilimi gösterilir.

Temel Bitiş (görev alanı)

Temel Bitiş alanında görev veya atamanın temeli kaydettiğiniz andaki planlanan tamamlanma tarihi gösterilir.

Temel Başlangıç (görev alanı)

Temel Başlangıç alanında görev veya atamanın temeli kaydettiğiniz andaki planlanan başlangıç tarihi gösterilir.

Temel çalışma (görev alanı)

Temel Çalışma alanında bir görev, kaynak veya atamanın planlanan toplam adam-saat değerleri gösterilir.

Yeni
Temel1-10 bütçe maliyeti (görev alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Bütçe Maliyeti alanlarında, özellikle bütçe kaynakları olarak tanımlanan maliyet kaynaklarının başlangıçta planlanan bütçe maliyeti tutarları depolanır.

Yeni
Temel1-10 bütçe çalışması (görev alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Bütçe Çalışması alanlarında, özellikle bütçe kaynakları olarak tanımlanan çalışma kaynaklarıyla malzeme kaynaklarının başlangıçta planlanan bütçe çalışması miktarları depolanır.

Temel1-10 Maliyet (görev alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Maliyet alanlarında, bir görev, kaynak veya atama için planlanan toplam maliyet depolanır.

Yeni
Temel1-10 teslim edilebilir sonu (görev alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Teslim Edilebilir Sonu alanlarında, planlanan ve ilgili proje temelleriyle birlikte kaydedilen teslim edilebilir bitiş tarihleri yer alır.

Yeni
Temel1-10 teslim edilebilir başlangıcı (görev alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Teslim Edilebilir Başlangıcı alanlarında, planlanan ve ilgili proje temelleriyle birlikte kaydedilen teslim edilebilir başlangıç tarihleri yer alır.

Temel1-10 süre (görev alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Süre alanlarında görevi tamamlamak için planlanan zaman dilimini depolanır.

Temel1-10 Bitiş (görev alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Bitiş alanlarında görev veya kaynak atamasının, buna karşılık gelen temel kaydedildiği andaki planlanan tamamlanma tarihi depolanır.

Temel1-10 Başlangıç (görev alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Başlangıç alanlarında görev veya atamanın, buna karşılık gelen temel kaydedildiği andaki planlanan başlangıç tarihi depolanır.

Temel1-10 Çalışma (görev alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Çalışma alanlarında, bir görev, kaynak veya atama için planlanmış toplam adam/saat zamanlaması depolanır.

GÇBM (kazanılan değer veya EV) (görev alanı)

GÇBM (gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti) alanında görevlerin, kaynakların veya atamaların tamamlanma yüzdeleriyle zaman aşamalı temel maliyetlerin çarpımının biriktirmeli değeri yer alır.

ZÇBM (planlanan değer veya PV) (görev alanı)

ZÇBM (zamanlanan çalışma bütçe maliyeti) alanında, durum tarihine veya bugünün tarihine kadar olan birikmeli zaman aşamalı temel maliyetler yer alır.

Yeni
Bütçe maliyeti (görev alanı)

Bütçe Maliyeti alanı bütçe maliyet kaynaklarının bütçe maliyetlerini girmek veya incelemek için kullanılır. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Yeni
Bütçe çalışması (görev alanı)

Bütçe Çalışması alanı bütçe çalışma ve malzeme kaynaklarının bütçe çalışmasını girmek veya incelemek için kullanılır. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Tamamlanma (görev alanı)

Tamamlanma alanında Gantt Grafiği görünümünde bir görevin ilerlemesi gösterilir; görev için fiili değerlerin rapor edildiği ana kadar olan nokta belirtilir.

Onaylı (görev alanı)

Onaylı alanında bir göreve atanan kaynakların görev atamalarını kabul ettiği veya reddettiği gösterilir.

Sınırlama tarihi (görev alanı)

Sınırlama Tarihi alanında, belirli sınırlama türleriyle ilişkilendirilmiş belirli tarihler gösterilir. Örneğin; Başlaması Gereken Tarih, Bitmesi Gereken Tarih, İlk Başlatma Tarihi, Son Başlatma Tarihi, İlk Bitiş Tarihi ve Son Bitiş Tarihi.

Sınırlama türü (görev alanı)

Sınırlama Türü alanında, bir görevi zamanlarken uygulayabileceğiniz sınırlama türü için seçenekler sağlanır.

Kişi (görev alanı)

Kişi alanında bir görevden sorumlu olan kişinin adı bulunur.

Maliyet (görev alanı)

Maliyet alanında, kalan çalışma için planlanan maliyetlerle beraber görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen çalışmaya karşılık ortaya çıkan maliyetlere dayanarak görev, kaynak veya atamanın toplam zamanlanan veya öngörülen maliyeti gösterilir.

Maliyet fiyatı tablosu (görev alanı)

Maliyet Fiyatı Tablosu alanında, bir göreve atanan kaynaklarda kullanılacak maliyet fiyatı tablosu seçenekleri sağlanır.

Maliyet farkı (görev alanı)

Maliyet Farkı atama alanında, görev, kaynak veya atamanın temel maliyeti ile toplam maliyeti arasındaki fark gösterilir.

Maliyet1-10 (görev alanları)

Maliyet1 ile Maliyet10 arasındaki alanlarda görev, kaynak veya atamanın maliyet bilgileri depolanabilir.

MPE (görev alanı)

MPE (maliyet performans endeksi) alanında proje durum tarihine veya bugünün tarihine kadar gerçekleşen çalışmanın bütçe (veya temel) maliyetlerinin gerçekleşen çalışmanın fiili maliyetlerine oranı gösterilir.

Oluşturulan (görev alanı)

Oluşturma alanında, bir görevin projeye eklendiği tarih ve saat bulunur.

Kritik (görev alanı)

Kritik alanında görevin veya atamanın zamanlama içinde kaydırılabilecek yeri olup olmadığı veya görevin kritik yolda olduğu gösterilir.

MF (görev alanı)

MF (kazanılan değer maliyet farkı) alanında, durum tarihine veya bugünün tarihine kadar geçerli tamamlanma düzeyine erişmek için gereken planlanan maliyetle gerçekleşen maliyet arasındaki fark gösterilir.

MF % (görev alanı)

MF% (maliyet farkı yüzdesi) alanında, maliyet farkının (MF) gerçekleşen çalışma bütçe maliyetine (GÇBM) oranı yüzde değeri olarak gösterilir.

Tarih1-10 (görev alanları)

Tarih1 ile Tarih10 arasındaki alanlarda görev, kaynak veya atama tarihi bilgileri depolanır.

Son tarih (görev alanı)

Son Tarih alanında, görev için son tarih olarak girdiğiniz tarih gösterilir. Son tarih, bir görevin tamamlanmasını istediğiniz hedef tarihtir.

Yeni
Teslim edilebilir sonu (görev alanı)

Bir teslim edilebilir kendisiyle ilişkilendirilmiş olan her görev için teslim edilebilir sonu alanı görüntüler zamanlanmış konusu teslim bitiş tarihi.
Office Project Professional 2007 only

Yeni
Teslim Edilebilir GUID (görev alanı)

Bir teslim edilebilir kendisiyle ilişkilendirilmiş olan her görev için teslim edilebilir GUID alan için benzersiz tanımlayıcı (GUID) görüntüler o teslim edilebilir.
Office Project Professional 2007 only

Yeni
Teslim edilebilir adı (görev alanı)

Bir teslim edilebilir kendisiyle ilişkilendirilmiş olan her görev için adını veya başlığını konusu teslim teslim edilebilir adı alanını görüntüler.
Office Project Professional 2007 only

Yeni
Teslim Edilebilir Başlangıcı (görev alanı)

Bir teslim edilebilir kendisiyle ilişkilendirilmiş olan her görev için teslim edilebilir başlangıcı alanı konusu teslim planlanan başlangıç tarihini görüntüler.
Office Project Professional 2007 only

Yeni
Teslim edilebilir türü (görev alanı)

Teslim edilebilir türü alanı, geçerli görevin ilişkili olup olmadığını gösterir teslim edilebilir, o teslim edilebilir olup olmadığını ve geçerli görev tarafından üretilen veya ayrı bir proje veya görev geçerli görevin olduğu bağımlı tarafından üretilen.
Office Project Professional 2007 only

Süre (görev alanı)

Süre alanında bir göreve ilişkin etkin çalışma zamanının toplam yayılması gösterilir.

Süre farkı (görev alanı)

Süre Farkı alanında bir görevin temel süresiyle toplam süresi (geçerli tahmini süresi) arasındaki fark yer alır.

Süre1-10 (görev alanları)

Süre1 ile Süre10 arasındaki alanlarda, görev, kaynak veya atama süresi bilgileri depolanır.

TTM (görev alanı)

TZT (tamamlanma zamanı tahmini) alanında, durum tarihine kadar olan performansa bağlı olarak görevin tahmini toplam maliyeti gösterilir.

Erken bitiş (görev alanı)

Erken Bitirme alanında öncül ve ardıl görevlere, diğer sınırlamalara ve tüm seviyelendirme gecikmelerine bağlı olarak bir görevin olası olarak bitirilebileceği en erken tarih yer alır.

Erken başlangıç (görev alanı)

Erken Başlatma alanında öncül ve ardıl görevlerin en erken başlangıç tarihlerine ve diğer sınırlamalara bağlı olarak bir görevin başlama olasılığının bulunduğu en erken tarih yer alır.

Kazanılan değer yöntemi (görev alanı)

Kazanılan Değer Yöntemi alanında, gerçekleşen çalışma bütçe maliyetini (GÇBM) hesaplamak için Tamamlanma Yüzdesi alanının mı yoksa Fiziksel Tamamlanma Yüzdesi alanının mı kullanılacağına ilişkin seçenekler sağlanır.

Efor kullanımlı (görev alanı)

Efor Kullanımlı alanında görev zamanlamasının efor kullanımlı zamanlama olup olmadığı belirtilir.

Kurumsal Maliyet1-10 (görev alanları)

Kurumsal Maliyet1 ile Kurumsal Maliyet10 arasındaki alanlarda, herhangi bir özel görev, kaynak veya atamanın proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı şekilde maliyet bilgileri depolanabilir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Tarih1-30 (görev alanları)

Kurumsal Tarih1 ile Kurumsal Tarihi30 alanlar, Proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı şekilde herhangi bir özel görev, kaynak veya atama tarihi bilgileri depolanabilir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Süre1-10 (görev alanları)

Kurumsal Süre1 ile Süre10 arasındaki kurumsal alanlar proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı şekilde, herhangi bir özel görev, kaynak veya atama süresi bilgileri depolanabilir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Bayrak1-20 (görev alanları)

Kurumsal Bayrak1 ile Bayrak20 arasındaki kurumsal alanlar, Proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı şekilde herhangi bir özel görev, kaynak veya atama bayrak bilgileri depolanabilir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Numara1-40 (görev alanları)

Kurumsal Proje Numarası1 ile Kurumsal Proje Numarası40 alanlar proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı şekilde herhangi bir özel Proje numarası bilgileri depolanabilir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Görev Anahat Kodu1-30 (görev alanları)

Kurumsal Görev Anahat Kodu1 ile Kurumsal Görev Anahat Kodu30 alanlar düz bir liste veya görevler (örneğin, hesap kodlarını görevlerle ilgili maliyet) hiyerarşik yapısını temsil eden alfasayısal bir kod içerir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Metin1-40 (görev alanları)

Kurumsal Metin1 ile Kurumsal Metin40 alanları proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlanan görevler, kaynaklar veya atamalar için herhangi bir özel metin bilgileri depolayabilir
Office Project Professional 2007 yalnızca

Yeni
Hata iletisi (görev alanı)

Hata iletisi alanı, kaynak ve görev bilgileri sırasıyla Microsoft Office Project Server 2007içeri aktarma sonrasında hataları göstermek için kaynakları Alma Sihirbazı ve Proje Alma Sihirbazı tarafından kullanılır.
Office Project Professional 2007 only

Tahmini (görev alanı)

Tahmini alanında görev süresinin tahmini olarak işaretlenip işaretlenmediğini gösterilir.

Beklenen süre (görev alanı)

Beklenen Süre alanında, göreve ilişkin etkin çalışma zamanının toplam yayılması, başka bir deyişle görevin tahmini başlangıcından tahmini bitişine kadar olan süre yer alır.

Beklenen bitiş (görev alanı)

Beklenen Bitiş alanında görevin bitmesi beklenen tarih yer alır.

Beklenen başlangıç (görev alanı)

Beklenen Başlangıç alanında görevin başlaması beklenen tarih yer alır.

Dış görev (görev alanı)

Dış Görev alanında, görevin başka bir projeyle bağlantılı olup olmadığı veya geçerli projeden kaynaklanıp kaynaklanmadığı belirtilir.

Bitiş (görev alanı)

Bitiş alanında bir görevin tamamlanmak üzere zamanlandığı tarih gösterilir.

Bitirme Bolluğu (görev alanı)

Bitirme Bolluğu alanında, Erken Bitirme ve Geç Bitirme tarihleri arasındaki süre yer alır.

Bitiş Farkı (görev alanı)

Bitiş Farkı alanında görevin veya atamanın temel bitiş tarihi ile geçerli bitiş tarihi arasındaki farkı gösteren süre yer alır.

Bitiş1-10 (görev alanları)

Bitiş1 ile Bitiş10 arasındaki alanlarda görev, kaynak veya atamanın bitiş tarihi bilgileri depolanabilir.

Sabit Maliyet tahakkuku (görev alanı)

Sabit Maliyet Tahakkuku alanında, sabit maliyetlerin görev maliyetine nasıl ve ne zaman gider olarak kaydedileceği veya tahakkuk ettirileceğiyle ilgili seçenekler sağlanır.

Sabit Maliyet (görev alanı)

Sabit Maliyet alanında kaynak dışı görev giderleri gösterilir.

Bayrak1-20 (görev alanları)

Bayrak1 ile Bayrak20 arasındaki alanlarda görevin, kaynağın veya atamanın herhangi bir türde ek bir eylem veya tanımlama için işaretlenip işaretlenmediği gösterilir.

Serbest Bolluk (görev alanı)

Serbest Bolluk alanında, herhangi bir ardıl görevi geciktirmeden bir görevin geciktirilebileceği süre yer alır.

Gruplama Özeti (görev alanı)

Gruplama Özeti alanında, görev veya kaynak sayfasındaki bu satırın belirli bir kategoriye göre gruplanan görevlerin veya kaynakların özet satırı olup olmadığı gösterilir.

Çubuğu gizle (görev alanı)

Çubuğu Gizle alanında bir görev için Gantt ve Takvim çubuklarının gizlenip gizlenmeyeceği gösterilir.

Köprü (görev alanı)

Köprü alanında görev, kaynak veya atamayla ilişkili köprünün başlığı ve açıklayıcı metni gösterilir.

Köprü adresi (görev alanı)

Köprü Adresi alanında görev, kaynak veya atamayla ilişkilendirilmiş köprünün adresi yer alır.

Köprü Href Bölümü (görev alanı)

Köprü Href Bölümü alanında görev, kaynak veya atamayla ilişkilendirilmiş Köprü Adresi ve Köprü Alt Adresi alanlarının birleşimini veya birbirine eklenmiş biçimini yer alır.

Köprü alt adresi (görev alanı)

Köprü Alt Adresi alanında görev, kaynak veya atamayla ilişkilendirilmiş köprüdeki belgenin içinde belirli bir noktanın konumu yer alır.

Kimlik (görev alanı)

Kimlik numarası Kimliği alanında projeye ekledikçe o Project 2007 otomatik olarak her göreve veya kaynağa atar.

Kaynak takvimini yoksay (görev alanı)

Kaynak Takvimini Yoksay alanında, görevin zamanlamasında bu göreve atanan kaynakların takvimlerinin dikkate alınıp alınmadığı gösterilir.

Göstergeler (görev alanı)

Göstergeler alanında, görev veya kaynak hakkında farklı türde bilgiler sağlayan göstergeler görüntülenir.

Geç bitirme (görev alanı)

Geç Bitirme alanında, projenin tamamlanmasını geciktirmeden bir görevin tamamlanabileceği en son tarih yer alır.

Geç Başlatma (görev alanı)

Geç Başlatma alanında, projenin tamamlanmasını geciktirmeden bir görevin başlayabileceği en son tarih yer alır.

Atamaları Seviyelendir (görev alanı)

Atamaları Seviyelendir alanında, seviyelendirme işlevinin fazla yüklemeleri gidermek için tek tek atamalar üzerinde (tüm görev yerine) geciktirip geciktiremeyeceği ve bölüp bölemeyeceği gösterilir.

Seviyelendirme bölünebilir (görev alanı)

Seviyelendirme Bölebilir alanında, kaynak seviyelendirme işlevinin bu görev üzerinde kalan çalışmada bölünmelere neden olup olamayacağı gösterilir.

Seviyelendirme Gecikmesi (görev alanı)

Seviyelendirme Gecikmesi alanında, kaynak seviyelendirmenin sonucu olarak bir görevin veya kaynağın erken başlangıç tarihinden itibaren geciktirileceği süre belirtilir.

Bağlı alanlar (görev alanı)

Bağlı alanlar alanını olup olmadığını görev, kaynak veya atama, OLE bağlantıları ya da gösterir gelen başka bir yerde bu proje dosyasında Project 2007 başka bir dosyadan veya başka bir program.

İşaretli (görev alanı)

İşaretli görev alanında, görevin ek bir eylem veya tanımlama için işaretlenip işaretlenmediği gösterilir.

Kilometre Taşı (görev alanı)

Kilometre Taşı alanında bir görevin kilometre taşı olup olmadığı gösterilir.

Ad (görev alanı)

Ad alanında görevin veya kaynağın adı yer alır.

Negatif bolluk (görev alanı)

Negatif Bolluk alanında, ardıl görevlerin gecikmemesi için kazanılması gereken zamanı belirten, bir görevin negatif bolluk miktarı Gantt Grafiği'nde gösterilir.

Notlar (görev alanı)

Notlar alanında görev, kaynak veya atamayla ilgili girilen açıklamalar yer alır.

Numara1-20 (görev alanları)

Numara1 ile Numara20 arasındaki alanlarda projenize görev, kaynak veya atamalarla ilgili olarak eklemek istediğiniz sayısal bilgiler depolanır.

Nesneler (görev alanı)

Nesneler alanında göreve iliştirilen veya kaynakla ilişkili olan nesne sayısı yer alır.

İyimser Süre (görev alanı)

İyimser Süre alanında, bir göreve ilişkin etkin çalışma zamanının toplam yayılması için en iyi durum olasılığı, başka bir deyişle, görevin iyimser başlangıcından iyimser bitişine kadar olan süre yer alır.

İyimser bitiş (görev alanı)

İyimser Bitiş alanında, görevin tamamlanabileceği zaman için en iyi durum olasılığını gösteren tarih yer alır.

İyimser başlangıç (görev alanı)

İyimser Başlangıç alanında, görevin başlayabileceği zaman için en iyi durum olasılığını gösteren tarih yer alır.

Anahat Kodu1-10 (görev alanları)

Anahat Kodu1 ile Anahat Kodu10 arasındaki alanlarda, görevlerin veya kaynakların hiyerarşik yapısını temsil etmek için tanımladığınız alfasayısal kodlar yer alır.

Anahat düzeyi (görev alanı)

Anahat Düzeyi alanında, görevin veya atamanın proje anahat hiyerarşisindeki konumu gösterilir.

Anahat numarası (görev alanı)

Anahat Numarası alanında, hiyerarşik anahat yapısında bir görevin konumunu gösteren numara yer alır.

Fazla yüklenmiş (görev alanı)

Fazla Yüklenmiş alanında, bir kaynağın belirli bir görev veya tüm görevler içinde normal çalışma kapasitesiyle tamamlayabileceğinden daha çok çalışmaya atanmış olup olmadığı gösterilir.

Kalan fazla mesai maliyeti (görev alanı)

Fazla Mesai Maliyeti alanında, bir görevin, atanmış tüm görevleri dikkate alınarak bir kaynağın veya kaynak atamasının toplam fazla mesai maliyeti gösterilir.

Fazla mesai (görev alanı)

Fazla Mesai alanında, bir göreve atanan tüm kaynaklar tarafından, bir kaynağa atanan tüm görevler için veya belirli bir görevdeki bir kaynak tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan ve sürece dahil olan kaynakların fazla mesai ücretleri kullanılarak hesaplanan fazla mesai miktarı gösterilir.

Tamamlanma yüzdesi (%) (Görev alanı)

Tamamlanma Yüzdesi alanında, görevin tamamlanma yüzdesi cinsinden ifade edilen görevin geçerli durumu yer alır.

Tamamlanma yüzdesi (%) Çalışma (görev alanı)

Tamamlanan Çalışma Yüzdesi alanında, bir görev, kaynak veya atamanın tamamlanan çalışmasının yüzdesi olarak ifade edilen geçerli durumu yer alır.

Kötümser süre (görev alanı)

Kötümser Süre alanında görev için beklenen toplam etkin çalışma zamanının (yani görevin kötümser başlangıcından kötümser bitişine kadar olan miktar) en kötü durumdaki olasılığı bulunur. Bu tarihi PERT çözümleme hesaplamasının bir parçası olarak girebilirsiniz.

Kötümser bitiş (görev alanı)

Kötümser Bitiş alanında görevin en kötü durumda bitebileceği tarih bulunur. Bu tarihi PERT çözümleme hesaplamasının bir parçası olarak girebilirsiniz.

Kötümser başlangıç (görev alanı)

Kötümser Başlangıç alanında görevin en kötü durumda başlayabileceği tarih bulunur. Bu tarihi PERT çözümleme hesaplamasının bir parçası olarak girebilirsiniz.

Fiziksel tamamlanma yüzdesi (%) (Görev alanı)

Fiziksel Tamamlanma Yüzdesi alanında, gerçekleşen çalışma bütçe maliyetini (GÇBM) hesaplamak için farklı bir yol olarak kullanılabilecek girilen tamamlanma yüzdesi değeri gösterilir.

Öncüller (görev alanı)

Öncüller alanında, görevlerin başlatılabilmesi veya bitirilebilmesi için bağlı oldukları öncül görevlerin görev kimlik numaraları listelenir.

Önceden dengelenmiş bitiş (görev alanı)

Önceden Seviyelendirilmiş Bitiş alanında, kaynak seviyelendirilmesi yapılmadan önceki görev bitiş tarihi yer alır.

Önceden dengelenmiş başlangıç (görev alanı)

Önceden Seviyelendirilmiş Başlangıç alanında bir görevin kaynak seviyelendirme yapılmadan önceki başlatma tarihi bulunur.

Öncelik (görev alanı)

Öncelik alanında, bir göreve verilen önem düzeyi gösterilir; bu önem düzeyi de bir görevin veya atamanın kaynak seviyelendirme sırasında nasıl kolaylıkla geciktirilebildiğini veya bölünebildiğini belirtir.

Proje (görev alanı)

Proje alanında görevlerin, kaynakların veya atamaların kaynaklandığı alt projelerin adı gösterilir.

Yeni
Yayımla (görev alanı)

Yayımlama alanı geçerli görevin proje diğer Project Server 2007 için yayımlanmış olup olmadığını gösterir. Varsayılan olarak, bu alan Evet olarak ayarlanır.
Office Project Professional 2007 only

Yinelenen (görev alanı)

Yinelenen alanında, bir görevin bir dizi yinelenen görevin parçası olup olmadığı belirtilir.

Olağan çalışma (görev alanı)

Olağan Çalışma alanında, fazla mesai dışında kaynaklar tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan toplam çalışma miktarı gösterilir.

Kalan Maliyet (görev alanı)

Kalan Maliyet alanında, kalan zamanlanmış çalışma tamamlanırken tahakkuk ettirilecek kalan zamanlanmış gider gösterilir.

Kalan süre (görev alanı)

Kalan Süre alanında, bir görevin bitmemiş kısmının tamamlanması için gereken süre gösterilir.

Kalan fazla mesai maliyeti (görev alanı)

Kalan Fazla Mesai Maliyeti alanında görev, kaynak veya atama için kalan zamanlanmış fazla mesai gideri gösterilir.

Kalan fazla mesai (görev alanı)

Kalan Fazla Mesai alanında, kalan zamanlanmış fazla mesai miktarı gösterilir.

Kalan çalışma (görev alanı)

Kalan Çalışma alanında, adam-saat veya gün gibi, bir görevi veya görevler kümesini tamamlamak için gereken süre gösterilir.

Kaynak grubu (görev alanı)

Kaynak Grubu alanında, kaynakların ait olduğu gruplar bulunur.

Kaynak baş harfleri (görev alanı)

Kaynağın Baş Harfleri alanında kaynak adlarının kısaltmaları gösterilir.

Kaynak adları (görev alanı)

Kaynak Adları alanında, göreve atanan tüm kaynakların adları listelenir.

Kaynak Fonetiği (görev alanı)

Kaynak Fonetiği alanı yalnızca Project 2007Japonca sürümünde kullanılır.

Kaynak türü (görev alanı)

Kaynak Türü alanında, bu göreve atanmış olan kaynakların çalışma kaynağı mı yoksa malzeme kaynağı mı olduğu belirtilir.

Yanıt Beklemede (görev alanı)

Yanıt Beklemede alanında görevlere atanan ekip üyelerinden onay alınıp alınmadığı belirtilir.

Sürdür (görev alanı)

Sürdür alanında, herhangi bir ilerleme durumu, örneğin, Tamamlanma Yüzdesi, Tamamlanan Çalışma Yüzdesi Fiili Çalışma, Fiili Süre veya Fiili Başlangıç girildikten sonra, görevin kalan bölümünün sürdürülmek üzere zamanlandığı tarih gösterilir.

Toplama (görev alanı)

Alt görevler söz konusu olduğunda Toplama alanı, alt görev Gantt çubuklarındaki bilgilerin özet görev çubuğunda toplanıp toplanmayacağı belirtilir.

ZPE (görev alanı)

ZPE (zamanlama performans endeksi) alanı, gerçekleşen çalışma bütçe maliyetinin zamanlanan çalışma bütçe maliyetine oranını (GÇBM/ZÇBM) gösterir.

Başlangıç (görev alanı)

Başlangıç alanında, atanan kaynağın bir görev üzerinde çalışmaya başlaması için zamanlandığı tarih gösterilir.

Başlangıç Bolluğu (görev alanı)

Başlangıç Bolluğu alanında Erken Başlatma ve Geç Başlatma tarihleri arasındaki süre bulunur.

Başlangıç farkı (görev alanı)

Başlangıç Farkı alanında, bir görevin veya atamanın temel başlangıç tarihiyle onun geçerli zamanlanan başlangıç tarihi arasındaki farkı temsil eden süre yer alır.

Başlangıç1-10 (görev alanları)

Başlangıç1 alanından Başlangıç10 alanına kadar olan alanlarda, projenizde ayrıca girmek ve depolamak istediğiniz belirli bir görev, kaynak veya atama başlangıç tarihi bilgileri gösterilir.

Durum (görev alanı)

Durum alanında, görevin geçerli durumu gösterilir: Tamamlandı, Zamanında, Geç veya Gelecekteki Görev.

Durum göstergesi (görev alanı)

Durum Göstergesi alanında, bir görevin geçerli durumunu temsil eden bir simge görüntülenir.

Yeni
Durum Yöneticisi (görev alanı)

Durum Yöneticisi alanında Microsoft Office Project Web Access' te çalışan kaynaklardan geçerli görevin durum güncelleştirmelerini alacak olan kurumsal kaynağın adını içerir.

Durdur (görev alanı)

Durdur alanında görevin fiili bölümünün sonunu temsil eden tarih gösterilir.

Alt proje dosyası (görev alanı)

Alt Proje Dosyası alanında etkin proje dosyasına eklenen projenin adı yer alır.

Alt proje salt okunur (görev alanı)

Alt Proje Salt Okunur alanında bu görevin alt projesinin salt okunur proje olup olmadığı belirtilir.

Ardıllar (görev alanı)

Ardıllar alanında görevin ardıl görevlerinin görev kimlik numaraları listelenir.

Özet (görev alanı)

Özet alanında görevin özet görev olup olmadığı gösterilir.

Özet ilerleme durumu (görev alanı)

Özet İlerleme Durumu alanında, alt görevlerinin ilerlemesi ve bu alt görevlerin zamanlanmış olduğu konum temelinde bir özet görevdeki ilerleme durumu gösterilir.

ZF (görev alanı)

ZF (kazanılan değer zamanlama farkı) alanında durum tarihine veya bugünün tarihine kadar bir görevin, bir kaynağa atanmış tüm görevlerin veya bir atamanın geçerli ilerleme durumuyla temel planı arasındaki maliyet farkı gösterilir.

ZF Yüzdesi (%) (görev alanı)

ZF Yüzdesi (zamanlama farkı yüzdesi) alanında, zamanlama farkının (ZF) zamanlanan çalışma bütçesi maliyetine (ZÇBM) oranı yüzde değeri olarak gösterilir.

Görev takvimi (görev alanı)

Görev Takvimi alanında bir göreve uygulamak için kullanılabilir tüm takvimler listelenir.

Yeni
Görev Takvimi GUID (görev alanı)

Görev Takvimi GUID alanı, projenizdeki her bir görev takvimi için oluşturulan benzersiz tanımlama kodlarını içerir. İki görev takvimi aynı Görev Takvimi GUID'sine sahip olamaz.

Yeni
Görev GUID (görev alanı)

Görev GUID alanı projenizdeki her görev için oluşturulan benzersiz tanımlama kodlarını içerir.

TPE (görev alanı)

TPE (tamamlanma performans endeksi) alanında, kalan çalışmanın, durum tarihi itibariyle kalan fonlara oranı gösterilir.

EkipDurumu Beklemede (görev alanı)

EkipDurumu Beklemede alanında, atanan görevler hakkında bir kaynağa gönderdiğiniz ilerleme isteğine yanıt alıp almadığınız gösterilir.

Yukarıdaki metin (görev alanı)

Yukarıdaki Metin alanında, özet görev çubuğuna toplandığında alt görev Gantt çubukları üzerindeki metnin nerede göründüğü gösterilir.

Metin1-30 (görev alanları)

Metin1 ile Metin30 arasındaki alanlarda, projenize görevler, kaynaklar veya atamalar hakkında eklemek istediğiniz metin bilgileri depolanır.

Toplam Bolluk (görev alanı)

Toplam Bolluk alanında, projenin bitiş tarihi geciktirilmeden bir görevin bitiş tarihinin geciktirilebileceği süre bulunur.

Tür (görev alanı)

Tür alanı çalışmanın, atama birimlerinin ve sürenin, diğer iki alanın hesaplamaları üzerindeki etkisini denetleyen seçimler sağlar.

Benzersiz kimlik (görev alanı)

Benzersiz kimlik alanını Project 2007 otomatik olarak yeni bir görev, kaynak belirlediği veya atama geçerli projede oluşturulduğunda numara yer alır.

Benzersiz kimlik öncülleri (görev alanı)

Benzersiz Kimlik Öncülleri alanında, görevin başlaması veya bitmesi için bağımlı olduğu öncül görevlerin benzersiz kimlik numaraları listelenir.

Benzersiz kimlik ardılları (görev alanı)

Benzersiz Kimlik Ardılları alanında görevin ardıl görevlerinin benzersiz kimlik numaraları listelenir.

Güncelleştirme gerekli (görev alanı)

Bitiş tarihi veya atamalarında güncelleştirme gerekli alanı Project Server 2007 güncelleştirme atanan ekip üyelerine bir görevin başlangıç tarihi, değişiklikleri nedeniyle gönderilip gönderilmeyeceği belirtilir.

TZF (görev alanı)

TZF alanında, görev, kaynak veya görevdeki atamanın tamamlanma zamanı bütçesi (TZB) ile tamamlanma zamanı tahmini (TZT) arasındaki farka eşit olan tamamlanma zamanı farkı (TZF) gösterilir.

ÇÇY (görev alanı)

ÇÇY alanı çalışma çözümleme yapısı (ÇÇY) kodlarını içerir.

ÇÇY Öncülleri (görev alanı)

ÇÇY Öncülleri alanında, görevin başlayabilmesi veya bitebilmesi için bağımlı olduğu öncül görevlere ilişkin çalışma çözümleme yapısı (ÇÇY) kodları listelenir.

ÇÇY ardılları (görev alanı)

ÇÇY Ardılları alanında ardıl görevler ile ilişkili çalışma çözümleme yapısı (ÇÇY) kodları listelenir.

Çalışma (görev alanı)

Çalışma alanında, tüm atanmış kaynaklar için bir görevde zamanlanan toplam süre, bir kaynağın tüm atanmış görevlerde zamanlandığı toplam süre veya bir görevde kaynak için zamanlanan toplam süre gösterilir.

Çalışma dağılımı (görev alanı)

Çalışma Dağılımı alanında, bir göreve atanmış kaynaklar için kullanmak üzere, dağılım biçimine ilişkin seçimler sağlanır.

Çalışma Farkı (görev alanı)

Çalışma Farkı alanında görev, kaynak veya atamanın temel çalışması ile geçerli durumda zamanlanmış çalışma arasındaki fark yer alır.

Sayfanın Başı

Zaman aşamalı görev alanları

Yeni alan Project 2007içinde yeni olduğunu gösterir.

Fiili Maliyet (görev-zaman aşamalı alanı)

Fiili Maliyet alanında, kaynakların görevleri üzerinde gerçekleştirmiş oldukları çalışmaya tahakkuk ettirilmiş maliyetlerle birlikte, görevle ilişkilendirilmiş diğer kayıtlı maliyetleri gösterilir.

Fiili Sabit Maliyet (görev-zaman aşamalı alanı)

Fiili Sabit Maliyet alanında, seçmiş olduğunuz maliyet tahakkuku yöntemine göre hesaplanan fiili zaman aşamalı kaynak dışı harcamalar gösterilir.

Fiili fazla mesai (görev-zaman aşamalı alanı)

Fiili Fazla Mesai alanında, görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş olan fiili fazla mesai süresi yer alır. Bu alanların zaman aşamalı uyarlamaları, değerleri zamana yayılmış olarak gösterir.

Fiili Çalışma (görev-zaman aşamalı alanı)

Fiili Çalışma alanında, görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmanın miktarı gösterilir. Bu alanların zaman aşamalı uyarlamaları, değerleri zamana yayılmış olarak gösterir.

GÇFM (görev-zaman aşamalı alanı)

GÇFM (gerçekleştirilen çalışmanın fiili maliyeti) alanında, projenin durum tarihine veya bugünün tarihine kadar çalışmaya tahakkuk eden maliyetler gösterilir.

Yeni
Temel bütçe maliyeti (görev-zaman aşamalı alanı)

Temel Bütçe Maliyeti alanında, bütçe maliyet kaynakları için başlangıçta planlanan bütçe görüntülenir. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Yeni
Temel Bütçe çalışması (görev-zaman aşamalı alanı)

Temel Bütçe Çalışması alanında, bütçe çalışması ve malzeme kaynakları için başlangıçta planlanan bütçe çalışması tutarları görüntülenir. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Temel Maliyet (görev-zaman aşamalı alanı)

Temel Maliyet alanında bir görev için, tüm atanan görevlerdeki kaynaklar için veya kaynak tarafından bir görevde gerçekleştirilecek çalışma için toplam planlanan maliyet gösterilir.

Temel çalışma (görev-zaman aşamalı alanı)

Temel Çalışma alanında bir görev, kaynak veya atamanın planlanan toplam adam-saat değerleri gösterilir.

Yeni
Temel1-10 bütçe maliyeti (görev-zaman aşamalı alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Bütçe Maliyeti alanlarında, özellikle bütçe kaynakları olarak tanımlanan maliyet kaynaklarının başlangıçta planlanan bütçe maliyeti tutarları depolanır.

Yeni
Temel1-10 bütçe çalışması (görev-zaman aşamalı alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Bütçe Çalışması alanlarında, özellikle bütçe kaynakları olarak tanımlanan çalışma kaynaklarıyla malzeme kaynaklarının başlangıçta planlanan bütçe çalışması miktarları depolanır.

Temel1-10 Maliyet (görev-zaman aşamalı alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Maliyet alanlarında, bir görev, kaynak veya atama için planlanan toplam maliyet depolanır.

Temel1-10 Çalışma (görev-zaman aşamalı alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Çalışma alanlarında, bir görev, kaynak veya atama için planlanmış toplam adam/saat zamanlaması depolanır.

GÇBM (kazanılan değer veya EV) (görev-zaman aşamalı alanı)

GÇBM (gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti) alanında görevlerin, kaynakların veya atamaların tamamlanma yüzdeleriyle zaman aşamalı temel maliyetlerin çarpımının biriktirmeli değeri yer alır.

ZÇBM (planlanan değer veya PV) (görev-zaman aşamalı alanı)

ZÇBM (zamanlanan çalışma bütçe maliyeti) alanında, durum tarihine veya bugünün tarihine kadar olan birikmeli zaman aşamalı temel maliyetler yer alır.

Yeni
Bütçe maliyeti (görev-zaman aşamalı alanı)

Bütçe Maliyeti alanı bütçe maliyet kaynaklarının bütçe maliyetlerini girmek veya incelemek için kullanılır. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Yeni
Bütçe çalışması (görev-zaman aşamalı alanı)

Bütçe Çalışması alanı bütçe çalışma ve malzeme kaynaklarının bütçe çalışmasını girmek veya incelemek için kullanılır. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Maliyet (görev-zaman aşamalı alanı)

Maliyet alanında, kalan çalışma için planlanan maliyetlerle beraber görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen çalışmaya karşılık ortaya çıkan maliyetlere dayanarak görev, kaynak veya atamanın toplam zamanlanan veya öngörülen maliyeti gösterilir.

MPE (görev-zaman aşamalı alanı)

MPE (maliyet performans endeksi) alanında proje durum tarihine veya bugünün tarihine kadar gerçekleşen çalışmanın bütçe (veya temel) maliyetlerinin gerçekleşen çalışmanın fiili maliyetlerine oranı gösterilir.

Birikmeli Maliyet (görev-zaman aşamalı alanı)

Birikmeli Maliyet alanında, görevin, kaynağın veya atamanın şu ana kadarki zamanlanan birikmeli zaman aşamalı maliyeti gösterilir.

Birikmeli Tamamlanma yüzdesi (%) (Görev-zaman aşamalı alanı)

Birikmeli Tamamlanma Yüzdesi alanında, bir görevin zaman içinde dağıtılmış birikmeli tamamlanma yüzdesi değerleri bulunur.

Birikmeli Çalışma (görev-zaman aşamalı alanı)

Birikmeli Çalışma alanında, görevlere atanan tüm kaynaklar için zamanlanan sürenin zaman içinde biriktirilmiş değeri yer alır.

MF (görev-zaman aşamalı alanı)

MF (kazanılan değer maliyet farkı) alanında, durum tarihine veya günün tarihine kadar olan geçerli tamamlanma düzeyine ulaşmak için gereken maliyet ve fiili maliyet arasındaki fark gösterilir.

MF % (görev-zaman aşamalı alanı)

MF% (maliyet farkı yüzdesi) alanında, maliyet farkının (MF) gerçekleşen çalışma bütçe maliyetine (GÇBM) oranı yüzde değeri olarak gösterilir.

Sabit Maliyet (görev-zaman aşamalı alanı)

Sabit Maliyet alanında kaynak dışı görev giderleri gösterilir.

Fazla yükleme (görev-zaman aşamalı alanı)

Fazla Yükleme alanında, göreve atanmış kaynaklardan herhangi birinin birden çok çalışmaya atanıp atanmadığı veya bir kaynağın tüm atanmış görevlerinde normal bir çalışma kapasitesiyle yapılabilecek çalışmadan fazlasına atanıp atanmadığı gösterilir.

Fazla mesai (görev-zaman aşamalı alanı)

Fazla Mesai alanında, bir göreve atanan tüm kaynaklar tarafından, bir kaynağa atanan tüm görevler için veya belirli bir görevdeki bir kaynak tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan ve sürece dahil olan kaynakların fazla mesai ücretleri kullanılarak hesaplanan fazla mesai miktarı gösterilir.

Tamamlanma yüzdesi (%) (Görev-zaman aşamalı alanı)

Tamamlanma Yüzdesi alanında, görevin tamamlanma yüzdesi cinsinden ifade edilen görevin geçerli durumu yer alır.

Olağan çalışma (görev-zaman aşamalı alanı)

Olağan Çalışma alanında, fazla mesai dışında kaynaklar tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan toplam çalışma miktarı gösterilir.

ZPE (görev-zaman aşamalı alanı)

ZPE (zamanlama performans endeksi) alanı, gerçekleşen çalışma bütçe maliyetinin zamanlanan çalışma bütçe maliyetine oranını (GÇBM/ZÇBM) gösterir.

ZF (görev-zaman aşamalı alanı)

ZF (kazanılan değer zamanlama farkı) alanında durum tarihine veya bugünün tarihine kadar bir görevin, bir kaynağa atanmış tüm görevlerin veya bir atamanın geçerli ilerleme durumuyla temel planı arasındaki maliyet farkı gösterilir.

ZF Yüzdesi (%) (görev-zaman aşamalı alanı)

ZF Yüzdesi (zamanlama farkı yüzdesi) alanında, zamanlama farkının (ZF) zamanlanan çalışma bütçesi maliyetine (ZÇBM) oranı yüzde değeri olarak gösterilir.

Çalışma (görev-zaman aşamalı alanı)

Çalışma alanında, tüm atanmış kaynaklar için bir görevde zamanlanan toplam süre, bir kaynağın tüm atanmış görevlerde zamanlandığı toplam süre veya bir görevde kaynak için zamanlanan toplam süre gösterilir.

Sayfanın Başı

Kaynak alanları

Yeni alan Project 2007içinde yeni olduğunu gösterir.

Alan

Açıklama

Tahakkuk Zamanı (kaynak alanı)

Tahakkuk Zamanı alanı, kaynak standart ve fazla mesai maliyetlerinin görevin maliyetine nasıl ve ne zaman ücretlendirileceği veya tahakkuk ettirileceği ile ilgili seçenekler sağlar.

Fiili Maliyet (kaynak alanı)

Fiili Maliyet alanında, kaynakların görevleri üzerinde gerçekleştirmiş oldukları çalışmaya tahakkuk ettirilmiş maliyetlerle birlikte, görevle ilişkilendirilmiş diğer kayıtlı maliyetleri gösterilir.

Fiili Bitiş (kaynak alanı)

Fiili Bitiş alanında, görevin veya atamanın tamamlandığı tarih ve saat gösterilir.

Fiili fazla mesai maliyeti (kaynak alanı)

Fiili Fazla Mesai Maliyeti alanında, atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmaya tahakkuk ettirilmiş maliyetler gösterilir.

Fiili fazla mesai (kaynak alanı)

Fiili Fazla Mesai alanında, görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş olan fiili fazla mesai süresi yer alır. Bu alanların zaman aşamalı uyarlamaları, değerleri zamana yayılmış olarak gösterir.

Fiili Başlangıç (kaynak alanı)

Fiili Başlangıç alanında, girdiğiniz ilerleme bilgileri temelinde görev veya atamanın fiili olarak başladığı tarih ve saat gösterilir.

Fiili Çalışma (kaynak alanı)

Fiili Çalışma alanında, görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmanın miktarı gösterilir. Bu alanların zaman aşamalı uyarlamaları, değerleri zamana yayılmış olarak gösterir.

GÇFM (kaynak alanı)

GÇFM (gerçekleştirilen çalışmanın fiili maliyeti) alanında, projenin durum tarihine veya bugünün tarihine kadar çalışmaya tahakkuk eden maliyetler gösterilir.

Atama (kaynak alanı)

Atama alanında, satırın görev veya kaynak satırı değil, atama satırı olup olmadığını gösterilir.

Atama Gecikmesi (kaynak alanı)

Atama Gecikmesi alanında, kaynağın bir atama üzerinde çalışmaya başlamadan önce beklemesi gereken süre gösterilir. Atama Gecikmesi alanlarında hiçbir bilgi görüntülenmez; bunlar yalnızca ilgili Atama Gecikmesi alanı bilgilerinin kullanılabilmesini sağlarlar.

Atama birimleri (kaynak alanı)

Atama Birimleri alanında, atanan kaynakların ne kadarının göreve ayrıldığı gösterilir.

Başlangıcı (kaynak alanı)

Başlangıcı alanında, geçerli tarih aralığına yönelik olarak belirtilen birimlerde çalışma için bir kaynağın kullanılabileceği başlangıç tarihi gösterilir.

Bitişi (kaynak alanı)

The Bitişi alanında, geçerli tarih aralığına yönelik olarak belirtilen birimlerde çalışma için bir kaynağın kullanımının bitiş tarihi gösterilir.

Temel Takvim (kaynak alanı)

Temel Takvim alanında, kaynak takvimi için hangi takvimin temel takvim olduğu gösterilir.

Yeni
Temel bütçe maliyeti (kaynak alanı)

Temel Bütçe Maliyeti alanında, bütçe maliyet kaynakları için başlangıçta planlanan bütçe görüntülenir. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Yeni
Temel Bütçe çalışması (kaynak alanı)

Temel Bütçe Çalışması alanında, bütçe çalışması ve malzeme kaynakları için başlangıçta planlanan bütçe çalışması tutarları görüntülenir. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Temel Maliyet (kaynak alanı)

Temel Maliyet alanında bir görev için, tüm atanan görevlerdeki kaynaklar için veya kaynak tarafından bir görevde gerçekleştirilecek çalışma için toplam planlanan maliyet gösterilir.

Temel Bitiş (kaynak alanı)

Temel Bitiş alanında görev veya atamanın temeli kaydettiğiniz andaki planlanan tamamlanma tarihi gösterilir.

Temel Başlangıç (kaynak alanı)

Temel Başlangıç alanında görev veya atamanın temeli kaydettiğiniz andaki planlanan başlangıç tarihi gösterilir.

Temel çalışma (kaynak alanı)

Temel Çalışma alanında bir görev, kaynak veya atamanın planlanan toplam adam-saat değerleri gösterilir.

Yeni
Temel1-10 bütçe maliyeti (kaynak alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Bütçe Maliyeti alanlarında, özellikle bütçe kaynakları olarak tanımlanan maliyet kaynaklarının başlangıçta planlanan bütçe maliyeti tutarları depolanır.

Yeni
Temel1-10 bütçe çalışması (kaynak alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Bütçe Çalışması alanlarında, özellikle bütçe kaynakları olarak tanımlanan çalışma kaynaklarıyla malzeme kaynaklarının başlangıçta planlanan bütçe çalışması miktarları depolanır.

Temel1-10 Maliyet (kaynak alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Maliyet alanlarında, bir görev, kaynak veya atama için planlanan toplam maliyet depolanır.

Temel1-10 Bitiş (kaynak alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Bitiş alanlarında görev veya kaynak atamasının, buna karşılık gelen temel kaydedildiği andaki planlanan tamamlanma tarihi depolanır.

Temel1-10 Başlangıç (kaynak alanları)

Temel başlangıç alanlarında (Temel1 Başlangıç - Temel10 Başlangıç) görev veya kaynak atamasının, bunlara karşılık gelen temeli kaydettiğiniz andaki planlanan başlangıç tarihi depolanır.

Temel1-10 Çalışma (kaynak alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Çalışma alanlarında, bir görev, kaynak veya atama için planlanmış toplam adam/saat zamanlaması depolanır.

GÇBM (kazanılan değer veya EV) (kaynak alanı)

GÇBM (gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti) alanında görevlerin, kaynakların veya atamaların tamamlanma yüzdeleriyle zaman aşamalı temel maliyetlerin çarpımının biriktirmeli değeri yer alır.

ZÇBM (planlanan değer veya PV) (kaynak alanı)

ZÇBM (zamanlanan çalışma bütçe maliyeti) alanında, durum tarihine veya bugünün tarihine kadar olan birikmeli zaman aşamalı temel maliyetler yer alır.

Yeni
Bütçe (kaynak alanı)

Bütçe alanı bir çalışmanın, malzemenin veya maliyet kaynağının bütçe kaynağı olup olmadığını görüntülemek veya değiştirmek için kullanılır, bir başka deyimle çalışması, malzemesi veya maliyetleri proje içinde izlenmesi gereken kaynaktır.

Yeni
Bütçe maliyeti (kaynak alanı)

Bütçe Maliyeti alanı bütçe maliyet kaynaklarının bütçe maliyetlerini girmek veya incelemek için kullanılır. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Yeni
Bütçe çalışması (kaynak alanı)

Bütçe Çalışması alanı bütçe çalışma ve malzeme kaynaklarının bütçe çalışmasını girmek veya incelemek için kullanılır. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Dengelebilir (kaynak alanı)

Seviyelendirilebilir alanında, bir kaynakta kaynak seviyelendirme yapılıp yapılamayacağı belirtilir.

Kod (kaynak alanı)

Kod alanında, bir kaynağın bilgilerinin parçası olarak girmek istediğiniz bir kod, kısaltma veya numara yer alır.

Onaylı (kaynak alanı)

Onaylı alanında bir göreve atanan kaynakların görev atamalarını kabul ettiği veya reddettiği gösterilir.

Maliyet (kaynak alanı)

Maliyet alanında, kalan çalışma için planlanan maliyetlerle beraber görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen çalışmaya karşılık ortaya çıkan maliyetlere dayanarak görev, kaynak veya atamanın toplam zamanlanan veya öngörülen maliyeti gösterilir.

Kullanım Başına Maliyet (kaynak alanı)

Bir çalışma kaynağı (kişi veya donanım) için, Kullanım Başına Maliyet alanında kaynağın her kullanımında tahakkuk eden maliyet gösterilir. Göreve atanan her çalışma kaynağı biriminde bu değer toplanır.

Maliyet fiyatı tablosu (kaynak alanı)

Maliyet Fiyatı Tablosu alanında, bir göreve atanan kaynaklarda kullanılacak maliyet fiyatı tablosu seçenekleri sağlanır.

Maliyet farkı (kaynak alanı)

Maliyet Farkı alanında, görev, kaynak veya atamanın temel maliyeti ile toplam maliyeti arasındaki fark gösterilir.

Maliyet1-10 (kaynak alanları)

Maliyet1 ile Maliyet10 arasındaki alanlarda görev, kaynak veya atamanın maliyet bilgileri depolanabilir.

Yeni
oluşturma (kaynak alanı)

Oluşturma alanında, kaynağın projeye eklendiği tarih ve saat yer alır.

MF (kaynak alanı)

MF (kazanılan değer maliyet farkı) alanında, durum tarihine veya günün tarihine kadar olan geçerli tamamlanma düzeyine ulaşmak için gereken maliyet ve fiili maliyet arasındaki fark gösterilir.

Tarih1-10 (kaynak alanları)

Tarih1 ile Tarih10 arasındaki alanlarda görev, kaynak veya atama tarihi bilgileri depolanır.

Yeni
Varsayılan atama sahibi (kaynak alanı)

Varsayılan atama sahibi alanı, belirli bir atamaya durum girme sorumlu kuruluş kullanıcının adını içerir.
Office Project Professional 2007 only

Süre1-10 (kaynak alanları)

Süre1 ile Süre10 arasındaki alanlarda, görev, kaynak veya atama süresi bilgileri depolanır.

E-posta adresi (kaynak alanı)

E-posta Adresi alanında kaynağın e-posta adresi yer alır.

Kuruluş (kaynak alanı)

Kuruluş alanında, kaynağın kurumsal kaynak havuzuna mı (Evet) yoksa yerel kaynak havuzuna mı (Hayır) ait olduğu gösterilir.

Kurumsal temel takvim (kaynak alanı)

Kurumsal Temel Takvim alanında, kaynağın temel takvime kurumsal global şablondan atanıp atanmadığı gösterilir.

Kurumsal Maliyet1-10 (kaynak alanları)

Kurumsal Maliyet1 ile Kurumsal Maliyet10 arasındaki alanlarda, herhangi bir özel görev, kaynak veya atamanın proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı şekilde maliyet bilgileri depolanabilir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Tarih1-30 (kaynak alanları)

Kurumsal Tarih1 ile Kurumsal Tarihi30 alanlar, Proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı şekilde herhangi bir özel görev, kaynak veya atama tarihi bilgileri depolanabilir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Süre1-10 (kaynak alanları)

Kurumsal Süre1 ile Süre10 arasındaki kurumsal alanlar proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı şekilde, herhangi bir özel görev, kaynak veya atama süresi bilgileri depolanabilir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Bayrak1-20 (kaynak alanları)

Kurumsal Bayrak1 ile Bayrak20 arasındaki kurumsal alanlar, Proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı şekilde herhangi bir özel görev, kaynak veya atama bayrak bilgileri depolanabilir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Numara1-40 (kaynak alanları)

Kurumsal Proje Numarası1 ile Kurumsal Proje Numarası40 alanlar proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı şekilde herhangi bir özel Proje numarası bilgileri depolanabilir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal gerekli değerler (kaynak alanı)

Kurumsal gerekli değerler alanında kaynak Project Server 2007için gerekli değerlere sahip olup olmadığı gösterilir.

Kurumsal Kaynak Anahat Kodu1-29 (kaynak alanları)

Kurumsal Kaynak Anahat Kodu1 ile Kurumsal Kaynak Anahat Kodu29 alanlar düz bir liste veya (örneğin, beceri kodları veya iş kodları) kaynakların hiyerarşik yapısını temsil eden alfasayısal bir kod içerir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal ekip üyesi (kaynak alanı)

Birden fazla kurumsal proje açıkken, kaynak görünümleri aynı sürümdeki tüm açık projelerin (örneğin, açık projelerin tüm yayımlanan sürümleri) tüm kaynaklarını görüntüler.

Kurumsal Metin1-40 (kaynak alanları)

Kurumsal Metin1 ile Kurumsal Metin40 alanları proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlanan görevler, kaynaklar veya atamalar için herhangi bir özel metin bilgileri depolayabilir
Office Project Professional 2007 yalnızca

Benzersiz Kurumsal kimlik (kaynak alanı)

Kurumsal kaynaklar Project Server 2007içindeki tüm projelerin kullanımına açıktır.

Yeni
Hata iletisi (kaynak alanı)

Hata iletisi alanı, kaynak ve görev bilgileri sırasıyla Project Server 2007içeri aktarma sonrasında hataları göstermek için kaynakları Alma Sihirbazı ve Proje Alma Sihirbazı tarafından kullanılır.
Office Project Professional 2007 only

Bitiş1-10 (kaynak alanları)

Bitiş1 ile Bitiş10 arasındaki alanlarda görev, kaynak veya atamanın bitiş tarihi bilgileri depolanabilir.

Bitiş (kaynak alanı)

Bitiş alanında, bir kaynağın atanan tüm görevler üzerinde çalışmasını tamamlamak üzere zamanlanan tarihi gösterilir.

Bayrak1-20 (kaynak alanları)

Bayrak1 ile Bayrak20 arasındaki alanlarda görevin, kaynağın veya atamanın herhangi bir türde ek bir eylem veya tanımlama için işaretlenip işaretlenmediği gösterilir.

Genel (kaynak alanı)

Genel alanında bir kaynağın genel kaynak olup olmadığı gösterilir.

Grup (kaynak alanı)

Grup alanında bir kaynağın ait olduğu grubun adı yer alır.

Gruplama Özeti (kaynak alanı)

Gruplama Özeti alanında, görev veya kaynak sayfasındaki bu satırın belirli bir kategoriye göre gruplanan görevlerin veya kaynakların özet satırı olup olmadığı gösterilir.

Köprü (kaynak alanı)

Köprü alanında görev, kaynak veya atamayla ilişkili köprünün başlığı ve açıklayıcı metni gösterilir.

Köprü adresi (kaynak alanı)

Köprü Adresi alanında görev, kaynak veya atamayla ilişkilendirilmiş köprünün adresi yer alır.

Köprü Href Bölümü (kaynak alanı)

Köprü Href Bölümü alanında görev, kaynak veya atamayla ilişkilendirilmiş Köprü Adresi ve Köprü Alt Adresi alanlarının birleşimini veya birbirine eklenmiş biçimini yer alır.

Köprü alt adresi (kaynak alanı)

Köprü Alt Adresi alanında görev, kaynak veya atamayla ilişkilendirilmiş köprüdeki belgenin içinde belirli bir noktanın konumu yer alır.

Kimlik (kaynak alanı)

Kimlik numarası Kimliği alanında projeye ekledikçe o Project 2007 otomatik olarak her göreve veya kaynağa atar.

Yeni
içeri aktar (kaynak alanı)

İçeri aktarma alan, kaynağın kurumsal kaynak olarak Project Server 2007 içine alınması gerekip gerekmediğini belirtir. Kaynakları Alma Sihirbazı bölümüdür.
Office Project Professional 2007 only

Etkin değil (kaynak alanı)

Kurumsal kaynaklar silinmez. Bunun yerine, yönetim haklarına sahip bir kullanıcı tarafından bu kaynaklar etkinlik dışı bırakılır.

Göstergeler (kaynak alanı)

Göstergeler alanında, görev veya kaynak hakkında farklı türde bilgiler sağlayan göstergeler görüntülenir.

Baş harfleri (kaynak alanı)

Baş Harfleri alanında kaynak adının kısaltması gösterilir.

Seviyelendirme Gecikmesi (kaynak alanı)

Seviyelendirme Gecikmesi alanında, kaynak seviyelendirmenin sonucu olarak bir görevin veya kaynağın erken başlangıç tarihinden itibaren geciktirileceği süre belirtilir.

Bağlı alanlar (kaynak alanı)

Bağlı alanlar alanını olup olmadığını görev, kaynak veya atama, OLE bağlantıları ya da gösterir gelen başka bir yerde bu proje dosyasında Project 2007 başka bir dosyadan veya başka bir program.

Malzeme etiketi (kaynak alanı)

Malzeme Etiketi alanında bir malzeme kaynağı için girdiğiniz, ton, kutu veya yarda küp gibi ölçü birimi yer alır.

En fazla birim (kaynak alanı)

En Fazla Birim alanında, geçerli dönem içinde kaynağın herhangi bir görevi yerine getirmek üzere kullanabileceği en büyük kapasiteyi gösteren en yüksek yüzde oranı veya birim sayısı yer alır.

Ad (kaynak alanı)

Ad alanında görevin veya kaynağın adı yer alır.

Notlar (kaynak alanı)

Notlar alanında görev, kaynak veya atamayla ilgili girilen açıklamalar yer alır.

Numara1-20 (kaynak alanları)

Numara1 ile Numara20 arasındaki alanlarda projenize görev, kaynak veya atamalarla ilgili olarak eklemek istediğiniz sayısal bilgiler depolanır.

Nesneler (kaynak alanı)

Nesneler alanında göreve iliştirilen veya kaynakla ilişkili olan nesne sayısı yer alır.

Anahat Kodu1-10 (kaynak alanları)

Anahat Kodu1 ile Anahat Kodu10 arasındaki alanlarda, görevlerin veya kaynakların hiyerarşik yapısını temsil etmek için tanımladığınız alfasayısal kodlar yer alır.

Fazla yüklenmiş (kaynak alanı)

Fazla Yüklenmiş alanında, bir kaynağın belirli bir görev veya tüm görevler içinde normal çalışma kapasitesiyle tamamlayabileceğinden daha çok çalışmaya atanmış olup olmadığı gösterilir.

Kalan fazla mesai maliyeti (kaynak alanı)

Fazla Mesai Maliyeti alanında, bir görevin, atanmış tüm görevleri dikkate alınarak bir kaynağın veya kaynak atamasının toplam fazla mesai maliyeti gösterilir.

Fazla mesai fiyatı (kaynak alanı)

Fazla Mesai Fiyatı alanında, bir kaynak tarafından gerçekleştirilen fazla mesai için ödenecek miktar gösterilir.

Fazla mesai (kaynak alanı)

Fazla Mesai alanında, bir göreve atanan tüm kaynaklar tarafından, bir kaynağa atanan tüm görevler için veya belirli bir görevdeki bir kaynak tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan ve sürece dahil olan kaynakların fazla mesai ücretleri kullanılarak hesaplanan fazla mesai miktarı gösterilir.

Tepe (kaynak alanı)

Tepe alanında, herhangi bir anda bir atama üzerinde çalışan kaynağın en yüksek yüzde oranı veya birim sayısı yer alır.

Tamamlanma yüzdesi (%) Çalışma (kaynak alanı)

Tamamlanan Çalışma Yüzdesi alanında, bir görev, kaynak veya atamanın tamamlanan çalışmasının yüzdesi olarak ifade edilen geçerli durumu yer alır.

Fonetik (kaynak alanı)

Fonetik alanı yalnızca Project 2007Japonca sürümünde kullanılır.

Proje (kaynak alanı)

Proje alanında görevlerin, kaynakların veya atamaların kaynaklandığı alt projelerin adı gösterilir.

KÇY (kaynak alanı)

KÇY alanında, Kullanıcı Çözümleme Yapısı olarak da bilinen Kaynak Çözümleme Yapısı yer alır.

Olağan çalışma (kaynak alanı)

Olağan Çalışma alanında, fazla mesai dışında kaynaklar tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan toplam çalışma miktarı gösterilir.

Kalan Maliyet (kaynak alanı)

Kalan Maliyet alanında, kalan zamanlanmış çalışma tamamlanırken tahakkuk ettirilecek kalan zamanlanmış gider gösterilir.

Kalan fazla mesai maliyeti (kaynak alanı)

Kalan Fazla Mesai Maliyeti alanında görev, kaynak veya atama için kalan zamanlanmış fazla mesai gideri gösterilir.

Kalan fazla mesai (kaynak alanı)

Kalan Fazla Mesai alanında, kalan zamanlanmış fazla mesai miktarı gösterilir.

Kalan çalışma (kaynak alanı)

Kalan Çalışma alanında, adam-saat veya gün gibi, bir görevi veya görevler kümesini tamamlamak için gereken süre gösterilir.

Yeni
Kaynak Takvim GUID (kaynak alanı)

Kaynak Takvim GUID alanı, projenizdeki kaynak takvimler için oluşturulan benzersiz tanımlama kodlarını içerir. İki kaynak takvimi aynı Kaynak Takvim GUID değerine sahip olamaz.

Yeni
Kaynak GUID (kaynak alanı)

Kaynak GUID alanı, projenizdeki kaynaklar için oluşturulan benzersiz tanımlama kodlarını içerir. İki kaynak aynı Kaynak GUID değerine sahip olamaz.

Yanıt Beklemede (kaynak alanı)

Yanıt Beklemede alanında görevlere atanan ekip üyelerinden onay alınıp alınmadığı belirtilir.

Standart Fiyat (kaynak alanı)

Standart Fiyat alanında, bir kaynak tarafından gerçekleştirilen olağan, fazla mesai olmayan çalışmanın ücreti gösterilir.

Başlangıç (kaynak alanı)

Başlangıç alanında, atanan kaynağın bir görev üzerinde çalışmaya başlaması için zamanlandığı tarih gösterilir.

Başlangıç1-10 (kaynak alanları)

Başlangıç1 alanından Başlangıç10 alanına kadar olan alanlarda, projenizde ayrıca girmek ve depolamak istediğiniz belirli bir görev, kaynak veya atama başlangıç tarihi bilgileri gösterilir.

Yeni
özeti (kaynak alanı)

Özet alanında, geçerli projede kullanılan kaynaklara ilişkin atama bilgilerinin şu anda açık olan projeden mi yoksa aynı kaynakları kullanan başka bir projeden mi geldiği belirtilir.

ZF (kaynak alanı)

ZF (kazanılan değer zamanlama farkı) alanında durum tarihine veya bugünün tarihine kadar bir görevin, bir kaynağa atanmış tüm görevlerin veya bir atamanın geçerli ilerleme durumuyla temel planı arasındaki maliyet farkı gösterilir.

Yeni
Ekip atama havuzu (kaynak alanı)

Ekip atama havuzu alanı, geçerli kaynak ekip kaynak olup olmadığını gösterir.
Office Project Professional 2007 only

Görev Özeti Adı (kaynak alanı)

Görev Özeti Adı alanında, bir kaynak atamasıyla ilişkilendirilmiş görevin özet görevlerinin adları yer alır.

EkipDurumu Beklemede (kaynak alanı)

EkipDurumu Beklemede alanında, atanan görevler hakkında bir kaynağa gönderdiğiniz ilerleme isteğine yanıt alıp almadığınız gösterilir.

Metin1-30 (kaynak alanları)

Metin1 ile Metin30 arasındaki alanlarda, projenize görevler, kaynaklar veya atamalar hakkında eklemek istediğiniz metin bilgileri depolanır.

Tür (kaynak alanı)

Tür alanı çalışmanın, atama birimlerinin ve sürenin, diğer iki alanın hesaplamaları üzerindeki etkisini denetleyen seçimler sağlar.

Benzersiz kimlik (kaynak alanı)

Benzersiz kimlik alanını Project 2007 otomatik olarak yeni bir görev, kaynak belirlediği veya atama geçerli projede oluşturulduğunda numara yer alır.

Güncelleştirme gerekli (kaynak alanı)

Bitiş tarihi veya atamalarında güncelleştirme gerekli alanı Project Server 2007 güncelleştirme atanan ekip üyelerine bir görevin başlangıç tarihi, değişiklikleri nedeniyle gönderilip gönderilmeyeceği belirtilir.

TZF (kaynak alanı)

TZF alanında, görev, kaynak veya görevdeki atamanın tamamlanma zamanı bütçesi (TZB) ile tamamlanma zamanı tahmini (TZT) arasındaki farka eşit olan tamamlanma zamanı farkı (TZF) gösterilir.

Windows kullanıcı hesabı (kaynak alanı)

Windows Kullanıcı Hesabı alanında, bir çalışma kaynağı için girdiğiniz Microsoft Windows kullanıcı adı yer alır.

Çalışma (kaynak alanı)

Çalışma alanında, tüm atanmış kaynaklar için bir görevde zamanlanan toplam süre, bir kaynağın tüm atanmış görevlerde zamanlandığı toplam süre veya bir görevde kaynak için zamanlanan toplam süre gösterilir.

Çalışma (kaynak alanı)

Çalışma Grubu alanı, proje ekibinizdeki her çalışma kaynağıyla iletişim kurmak ve işbirliği yapmak için kullanmakta olduğunuz elektronik güncelleştirme yöntemine yönelik seçenekler sağlar.

Çalışma dağılımı (kaynak alanı)

Çalışma Dağılımı alanında, bir göreve atanmış kaynaklar için kullanmak üzere, dağılım biçimine ilişkin seçimler sağlanır.

Çalışma Farkı (kaynak alanı)

Çalışma Farkı alanında görev, kaynak veya atamanın temel çalışması ile geçerli durumda zamanlanmış çalışma arasındaki fark yer alır.

Sayfanın Başı

Zaman aşamalı kaynak alanları

Yeni alan Project 2007içinde yeni olduğunu gösterir.

Fiili Maliyet (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Fiili Maliyet alanında, kaynakların görevleri üzerinde gerçekleştirmiş oldukları çalışmaya tahakkuk ettirilmiş maliyetlerle birlikte, görevle ilişkilendirilmiş diğer kayıtlı maliyetleri gösterilir.

Fiili fazla mesai (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Fiili Fazla Mesai alanında, görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş olan fiili fazla mesai süresi yer alır. Bu alanların zaman aşamalı uyarlamaları, değerleri zamana yayılmış olarak gösterir.

Fiili Çalışma (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Fiili Çalışma alanında, görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmanın miktarı gösterilir. Bu alanların zaman aşamalı uyarlamaları, değerleri zamana yayılmış olarak gösterir.

GÇFM (kaynak-zaman aşamalı alanı)

GÇFM (gerçekleştirilen çalışmanın fiili maliyeti) alanında, projenin durum tarihine veya bugünün tarihine kadar çalışmaya tahakkuk eden maliyetler gösterilir.

Yeni
Temel bütçe maliyeti (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Temel Bütçe Maliyeti alanında, bütçe maliyet kaynakları için başlangıçta planlanan bütçe görüntülenir. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Yeni
Temel Bütçe çalışması (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Temel Bütçe Çalışması alanında, bütçe çalışması ve malzeme kaynakları için başlangıçta planlanan bütçe çalışması tutarları görüntülenir. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Temel Maliyet (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Temel Maliyet alanında bir görev için, tüm atanan görevlerdeki kaynaklar için veya kaynak tarafından bir görevde gerçekleştirilecek çalışma için toplam planlanan maliyet gösterilir.

Temel çalışma (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Temel Çalışma alanında bir görev, kaynak veya atamanın planlanan toplam adam-saat değerleri gösterilir.

Yeni
Temel1-10 bütçe maliyeti (kaynak-zaman aşamalı alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Bütçe Maliyeti alanlarında, özellikle bütçe kaynakları olarak tanımlanan maliyet kaynaklarının başlangıçta planlanan bütçe maliyeti tutarları depolanır.

Yeni
Temel1-10 bütçe çalışması (kaynak-zaman aşamalı alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Bütçe Çalışması alanlarında, özellikle bütçe kaynakları olarak tanımlanan çalışma kaynaklarıyla malzeme kaynaklarının başlangıçta planlanan bütçe çalışması miktarları depolanır.

Temel1-10 Maliyet (kaynak-zaman aşamalı alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Maliyet alanlarında, bir görev, kaynak veya atama için planlanan toplam maliyet depolanır.

Temel1-10 Çalışma (kaynak-zaman aşamalı alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Çalışma alanlarında, bir görev, kaynak veya atama için planlanmış toplam adam/saat zamanlaması depolanır.

GÇBM (kazanılan değer veya EV) (kaynak-zaman aşamalı alanı)

GÇBM (gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti) alanında görevlerin, kaynakların veya atamaların tamamlanma yüzdeleriyle zaman aşamalı temel maliyetlerin çarpımının biriktirmeli değeri yer alır.

ZÇBM (planlanan değer veya PV) (kaynak-zaman aşamalı alanı)

ZÇBM (zamanlanan çalışma bütçe maliyeti) alanında, durum tarihine veya bugünün tarihine kadar olan birikmeli zaman aşamalı temel maliyetler yer alır.

Yeni
Bütçe maliyeti (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Bütçe Maliyeti alanı bütçe maliyet kaynaklarının bütçe maliyetlerini girmek veya incelemek için kullanılır. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Yeni
Bütçe çalışması (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Bütçe Çalışması alanı bütçe çalışma ve malzeme kaynaklarının bütçe çalışmasını girmek veya incelemek için kullanılır.

Maliyet (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Maliyet alanında, kalan çalışma için planlanan maliyetlerle beraber görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen çalışmaya karşılık ortaya çıkan maliyetlere dayanarak görev, kaynak veya atamanın toplam zamanlanan veya öngörülen maliyeti gösterilir.

Birikmeli Maliyet (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Birikmeli Maliyet alanında, görevin, kaynağın veya atamanın şu ana kadarki zamanlanan birikmeli zaman aşamalı maliyeti gösterilir.

Birikmeli Çalışma (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Birikmeli Çalışma alanında, görevlere atanan tüm kaynaklar için zamanlanan sürenin zaman içinde biriktirilmiş değeri yer alır.

MF (kaynak-zaman aşamalı alanı)

MF (kazanılan değer maliyet farkı) alanında, durum tarihine veya günün tarihine kadar olan geçerli tamamlanma düzeyine ulaşmak için gereken maliyet ve fiili maliyet arasındaki fark gösterilir.

Fazla yükleme (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Fazla Yükleme alanında, göreve atanmış kaynaklardan herhangi birinin birden çok çalışmaya atanıp atanmadığı veya bir kaynağın tüm atanmış görevlerinde normal bir çalışma kapasitesiyle yapılabilecek çalışmadan fazlasına atanıp atanmadığı gösterilir.

Fazla mesai (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Fazla Mesai alanında, bir göreve atanan tüm kaynaklar tarafından, bir kaynağa atanan tüm görevler için veya belirli bir görevdeki bir kaynak tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan ve sürece dahil olan kaynakların fazla mesai ücretleri kullanılarak hesaplanan fazla mesai miktarı gösterilir.

Tepe Birimleri (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Tepe Birimleri alanında, bir kaynağın görevler için zaman içinde dağıtıldığı şekilde, herhangi bir zamanda atandığı yüzde veya birim sayısı yer alır.

Tamamlanma yüzdesi (%) Yükleme (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Yükleme Yüzdesi alanında, kaynağın toplam kapasitesinin görevler için ayrılmakta olan miktarını temsil eden yüzde yer alır.

Olağan çalışma (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Olağan Çalışma alanında, fazla mesai dışında kaynaklar tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan toplam çalışma miktarı gösterilir.

Kalan kullanım olanağı (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Kalan Kullanım Olanağı alanında, bir kaynağın çalışma için kullanılabilir olduğu süre yer alır.

ZF (kaynak-zaman aşamalı alanı)

ZF (kazanılan değer zamanlama farkı) alanında durum tarihine veya bugünün tarihine kadar bir görevin, bir kaynağa atanmış tüm görevlerin veya bir atamanın geçerli ilerleme durumuyla temel planı arasındaki maliyet farkı gösterilir.

Birim Kullanılabilirliği (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Birim Kullanım Olanağı alanında, bir çalışma kaynağının görevleri, seçili bir dönemde zamana dağılmış şekilde gerçekleştirmek üzere kullanılabilir durumda olduğu en fazla birim yüzdesi veya sayısı yer alır.

Çalışma (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Çalışma alanında, tüm atanmış kaynaklar için bir görevde zamanlanan toplam süre, bir kaynağın tüm atanmış görevlerde zamanlandığı toplam süre veya bir görevde kaynak için zamanlanan toplam süre gösterilir.

Çalışma olanağı (kaynak-zaman aşamalı alanı)

Çalışma Olanağı alanında, bir çalışma kaynağının seçili dönem için zamana dağıtılmış şekilde çalışmak üzere zamanlanmak için kullanılabilir durumda olduğu en uzun zaman yer alır.

Sayfanın Başı

Atama alanları

Yeni alan Project 2007içinde yeni olduğunu gösterir.

Alan

Açıklama

Fiili Maliyet (atama alanı)

Fiili Maliyet alanında, kaynakların görevleri üzerinde gerçekleştirmiş oldukları çalışmaya tahakkuk ettirilmiş maliyetlerle birlikte, görevle ilişkilendirilmiş diğer kayıtlı maliyetleri gösterilir.

Fiili Bitiş (atama alanı)

Fiili Bitiş alanında, görevin veya atamanın tamamlandığı tarih ve saat gösterilir.

Fiili fazla mesai maliyeti (atama alanı)

Fiili Fazla Mesai Maliyeti alanında, atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmaya tahakkuk ettirilmiş maliyetler gösterilir.

Fiili fazla mesai (atama alanı)

Fiili Fazla Mesai alanında, görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş olan fiili fazla mesai süresi yer alır. Bu alanların zaman aşamalı uyarlamaları, değerleri zamana yayılmış olarak gösterir.

Fiili Başlangıç (atama alanı)

Fiili Başlangıç alanında, girdiğiniz ilerleme bilgileri temelinde görev veya atamanın fiili olarak başladığı tarih ve saat gösterilir.

Fiili Çalışma (atama alanı)

Fiili Çalışma alanında, görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmanın miktarı gösterilir. Bu alanların zaman aşamalı uyarlamaları, değerleri zamana yayılmış olarak gösterir.

GÇFM (atama alanı)

GÇFM (gerçekleştirilen çalışmanın fiili maliyeti) alanında, projenin durum tarihine veya bugünün tarihine kadar çalışmaya tahakkuk eden maliyetler gösterilir.

Atama (atama alanı)

Atama alanında, satırın görev veya kaynak satırı değil, atama satırı olup olmadığını gösterilir.

Atama Gecikmesi (atama alanı)

Atama Gecikmesi alanında, kaynağın bir atama üzerinde çalışmaya başlamadan önce beklemesi gereken süre gösterilir. Atama Gecikmesi alanlarında hiçbir bilgi görüntülenmez; bunlar yalnızca ilgili Atama Gecikmesi alanı bilgilerinin kullanılabilmesini sağlarlar.

Yeni
Atama sahibi (atama alanı)

Atama sahibi alanı geçerli atama için Office Project Web Access içinde durum girme sorumlu kullanıcının adını içerir.
Office Project Professional 2007 only

Atama birimleri (atama alanı)

Atama Birimleri alanında, atanan kaynakların ne kadarının göreve ayrıldığı gösterilir.

Yeni
Temel bütçe maliyeti (atama alanı)

Temel Bütçe Maliyeti alanında, bütçe maliyet kaynakları için başlangıçta planlanan bütçe görüntülenir. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Yeni
Temel Bütçe çalışması (atama alanı)

Temel Bütçe Çalışması alanında, bütçe çalışması ve malzeme kaynakları için başlangıçta planlanan bütçe çalışması tutarları görüntülenir. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Temel Maliyet (atama alanı)

Temel Maliyet alanında bir görev için, tüm atanan görevlerdeki kaynaklar için veya kaynak tarafından bir görevde gerçekleştirilecek çalışma için toplam planlanan maliyet gösterilir.

Temel Bitiş (atama alanı)

Temel Bitiş alanında görev veya atamanın temeli kaydettiğiniz andaki planlanan tamamlanma tarihi gösterilir.

Temel Başlangıç (atama alanı)

Temel Başlangıç alanında görev veya atamanın temeli kaydettiğiniz andaki planlanan başlangıç tarihi gösterilir.

Temel çalışma (atama alanı)

Temel Çalışma alanında bir görev, kaynak veya atamanın planlanan toplam adam-saat değerleri gösterilir.

Yeni
Temel1-10 bütçe maliyeti (atama alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Bütçe Maliyeti alanlarında, özellikle bütçe kaynakları olarak tanımlanan maliyet kaynaklarının başlangıçta planlanan bütçe maliyeti tutarları depolanır.

Yeni
Temel1-10 bütçe çalışması (atama alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Bütçe Çalışması alanlarında, özellikle bütçe kaynakları olarak tanımlanan çalışma kaynaklarıyla malzeme kaynaklarının başlangıçta planlanan bütçe çalışması miktarları depolanır.

Temel1-10 Maliyet (atama alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Maliyet alanlarında, bir görev, kaynak veya atama için planlanan toplam maliyet depolanır.

Temel1-10 Bitiş (atama alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Bitiş alanlarında görev veya kaynak atamasının, buna karşılık gelen temel kaydedildiği andaki planlanan tamamlanma tarihi depolanır.

Temel1-10 Başlangıç (atama alanları)

Temel başlangıç alanlarında (Temel1 Başlangıç - Temel10 Başlangıç) görev veya kaynak atamasının, bunlara karşılık gelen temeli kaydettiğiniz andaki planlanan başlangıç tarihi depolanır.

Temel1-10 Çalışma (atama alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Çalışma alanlarında, bir görev, kaynak veya atama için planlanmış toplam adam/saat zamanlaması depolanır.

GÇBM (kazanılan değer veya EV) (atama alanı)

GÇBM (gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti) alanında görevlerin, kaynakların veya atamaların tamamlanma yüzdeleriyle zaman aşamalı temel maliyetlerin çarpımının biriktirmeli değeri yer alır.

ZÇBM (planlanan değer veya PV) (atama alanı)

ZÇBM (zamanlanan çalışma bütçe maliyeti) alanında, durum tarihine veya bugünün tarihine kadar olan birikmeli zaman aşamalı temel maliyetler yer alır.

Yeni
Bütçe maliyeti (atama alanı)

Bütçe Maliyeti alanı bütçe maliyet kaynaklarının bütçe maliyetlerini girmek veya incelemek için kullanılır. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Yeni
Bütçe çalışması (atama alanı)

Bütçe Çalışması alanı bütçe çalışma ve malzeme kaynaklarının bütçe çalışmasını girmek veya incelemek için kullanılır. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Onaylı (atama alanı)

Onaylı alanında bir göreve atanan kaynakların görev atamalarını kabul ettiği veya reddettiği gösterilir.

Maliyet (atama alanı)

Maliyet alanında, kalan çalışma için planlanan maliyetlerle beraber görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen çalışmaya karşılık ortaya çıkan maliyetlere dayanarak görev, kaynak veya atamanın toplam zamanlanan veya öngörülen maliyeti gösterilir.

Maliyet fiyatı tablosu (atama alanı)

Maliyet Fiyatı Tablosu alanında, bir göreve atanan kaynaklarda kullanılacak maliyet fiyatı tablosu seçenekleri sağlanır.

Maliyet farkı (atama alanı)

Maliyet Farkı atama alanında, görev, kaynak veya atamanın temel maliyeti ile toplam maliyeti arasındaki fark gösterilir.

Maliyet1-10 (atama alanları)

Maliyet1 ile Maliyet10 arasındaki alanlarda görev, kaynak veya atamanın maliyet bilgileri depolanabilir.

Kritik (atama alanı)

Kritik alanında görevin veya atamanın zamanlama içinde kaydırılabilecek yeri olup olmadığı veya görevin kritik yolda olduğu gösterilir.

MF (atama alanı)

MF (kazanılan değer maliyet farkı) alanında, durum tarihine veya günün tarihine kadar olan geçerli tamamlanma düzeyine ulaşmak için gereken maliyet ve fiili maliyet arasındaki fark gösterilir.

Tarih1-10 (atama alanları)

Tarih1 ile Tarih10 arasındaki alanlarda görev, kaynak veya atama tarihi bilgileri depolanır.

Süre1-10 (atama alanları)

Süre1 ile Süre10 arasındaki alanlarda, görev, kaynak veya atama süresi bilgileri depolanır.

Kurumsal Maliyet1-10 (atama alanları)

Kurumsal Maliyet1 ile Kurumsal Maliyet10 arasındaki alanlarda, herhangi bir özel görev, kaynak veya atamanın proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı şekilde maliyet bilgileri depolanabilir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Tarih1-30 (atama alanları)

Kurumsal Tarih1 ile Kurumsal Tarihi30 alanlar, Proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı şekilde herhangi bir özel görev, kaynak veya atama tarihi bilgileri depolanabilir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Süre1-10 (atama alanları)

Kurumsal Süre1 ile Süre10 arasındaki kurumsal alanlar proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı şekilde, herhangi bir özel görev, kaynak veya atama süresi bilgileri depolanabilir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Bayrak1-20 (atama alanları)

Kurumsal Bayrak1 ile Bayrak20 arasındaki kurumsal alanlar, Proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı şekilde herhangi bir özel görev, kaynak veya atama bayrak bilgileri depolanabilir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Numara1-40 (atama alanları)

Kurumsal Proje Numarası1 ile Kurumsal Proje Numarası40 alanlar proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlandığı şekilde herhangi bir özel Proje numarası bilgileri depolanabilir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Kaynak Anahat Kodu1-29 (atama alanları)

Kurumsal Kaynak Anahat Kodu1 ile Kurumsal Kaynak Anahat Kodu29 alanlar düz bir liste veya (örneğin, beceri kodları veya iş kodları) kaynakların hiyerarşik yapısını temsil eden alfasayısal bir kod içerir.
Office Project Professional 2007 only

Kurumsal Metin1-40 (atama alanları)

Kurumsal Metin1 ile Kurumsal Metin40 alanları proje yöneticiniz veya yönetici izinleri olan başka bir kullanıcı tarafından tanımlanan görevler, kaynaklar veya atamalar için herhangi bir özel metin bilgileri depolayabilir
Office Project Professional 2007 yalnızca

Bitiş (atama alanı)

Bitiş alanında, atanan bir kaynağın bir görev üzerinde çalışmasını tamamlamak üzere zamanlandığı tarih gösterilir.

Bitiş Farkı (atama alanı)

Bitiş Farkı alanında görevin veya atamanın temel bitiş tarihi ile geçerli bitiş tarihi arasındaki farkı gösteren süre yer alır.

Bitiş1-10 (atama alanları)

Bitiş1 ile Bitiş10 arasındaki alanlarda görev, kaynak veya atamanın bitiş tarihi bilgileri depolanabilir.

Bayrak1-20 (atama alanları)

Bayrak1 ile Bayrak20 arasındaki alanlarda görevin, kaynağın veya atamanın herhangi bir türde ek bir eylem veya tanımlama için işaretlenip işaretlenmediği gösterilir.

Köprü (atama alanı)

Köprü alanında görev, kaynak veya atamayla ilişkili köprünün başlığı ve açıklayıcı metni gösterilir.

Köprü adresi (atama alanı)

Köprü Adresi alanında görev, kaynak veya atamayla ilişkilendirilmiş köprünün adresi yer alır.

Köprü Href Bölümü (atama alanı)

Köprü Href Bölümü alanında görev, kaynak veya atamayla ilişkilendirilmiş Köprü Adresi ve Köprü Alt Adresi alanlarının birleşimini veya birbirine eklenmiş biçimini yer alır.

Köprü alt adresi (atama alanı)

Köprü Alt Adresi alanında görev, kaynak veya atamayla ilişkilendirilmiş köprüdeki belgenin içinde belirli bir noktanın konumu yer alır.

Seviyelendirme Gecikmesi (atama alanı)

Seviyelendirme Gecikmesi alanında, kaynak seviyelendirmenin sonucu olarak bir görevin veya kaynağın erken başlangıç tarihinden itibaren geciktirileceği süre belirtilir.

Bağlı alanlar (atama alanı)

Bağlı alanlar alanını olup olmadığını görev, kaynak veya atama, OLE bağlantıları ya da gösterir gelen başka bir yerde bu proje dosyasında Project 2007 başka bir dosyadan veya başka bir program.

Notlar (atama alanı)

Notlar alanında görev, kaynak veya atamayla ilgili girilen açıklamalar yer alır.

Numara1-20 (atama alanları)

Numara1 ile Numara20 arasındaki alanlarda projenize görev, kaynak veya atamalarla ilgili olarak eklemek istediğiniz sayısal bilgiler depolanır.

Anahat düzeyi (atama alanı)

Anahat Düzeyi alanında, görevin veya atamanın proje anahat hiyerarşisindeki konumu gösterilir.

Fazla yüklenmiş (atama alanı)

Fazla Yüklenmiş alanında, bir kaynağın belirli bir görev veya tüm görevler içinde normal çalışma kapasitesiyle tamamlayabileceğinden daha çok çalışmaya atanmış olup olmadığı gösterilir.

Kalan fazla mesai maliyeti (atama alanı)

Fazla Mesai Maliyeti alanında, bir görevin, atanmış tüm görevleri dikkate alınarak bir kaynağın veya kaynak atamasının toplam fazla mesai maliyeti gösterilir.

Fazla mesai (atama alanı)

Fazla Mesai alanında, bir göreve atanan tüm kaynaklar tarafından, bir kaynağa atanan tüm görevler için veya belirli bir görevdeki bir kaynak tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan ve sürece dahil olan kaynakların fazla mesai ücretleri kullanılarak hesaplanan fazla mesai miktarı gösterilir.

Tepe (atama alanı)

Tepe alanında, herhangi bir anda bir atama üzerinde çalışan kaynağın en yüksek yüzde oranı veya birim sayısı yer alır.

Tamamlanma yüzdesi (%) Çalışma (atama alanı)

Tamamlanan Çalışma Yüzdesi alanında, bir görev, kaynak veya atamanın tamamlanan çalışmasının yüzdesi olarak ifade edilen geçerli durumu yer alır.

Öncelik (atama alanı)

Öncelik alanında, bir göreve verilen önem düzeyi gösterilir; bu önem düzeyi de bir görevin veya atamanın kaynak seviyelendirme sırasında nasıl kolaylıkla geciktirilebildiğini veya bölünebildiğini belirtir.

Proje (atama alanı)

Proje alanında görevlerin, kaynakların veya atamaların kaynaklandığı alt projelerin adı gösterilir.

KÇY (atama alanı)

KÇY alanında, Kullanıcı Çözümleme Yapısı olarak da bilinen Kaynak Çözümleme Yapısı yer alır.

Olağan çalışma (atama alanı)

Olağan Çalışma alanında, fazla mesai dışında kaynaklar tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan toplam çalışma miktarı gösterilir.

Kalan Maliyet (atama alanı)

Kalan Maliyet alanında, kalan zamanlanmış çalışma tamamlanırken tahakkuk ettirilecek kalan zamanlanmış gider gösterilir.

Kalan fazla mesai maliyeti (atama alanı)

Kalan Fazla Mesai Maliyeti alanında görev, kaynak veya atama için kalan zamanlanmış fazla mesai gideri gösterilir.

Kalan fazla mesai (atama alanı)

Kalan Fazla Mesai alanında, kalan zamanlanmış fazla mesai miktarı gösterilir.

Kalan çalışma (atama alanı)

Kalan Çalışma alanında, adam-saat veya gün gibi, bir görevi veya görevler kümesini tamamlamak için gereken süre gösterilir.

İstek/Talep (atama alanı)

Kaynak Değiştirme Sihirbazı kullanıldığında İstek/Talep alanı kaynakların nasıl atanacağı konusunda seçenekler sunar.

Kaynak grubu (atama alanı)

Kaynak Grubu alanında, kaynakların ait olduğu gruplar bulunur.

Kaynak Kimliği (atama alanı)

Kaynak Kimliği alanında tanımlayıcı numarasını içeren her kaynak için o Project 2007 atar.

Kaynak baş harfleri (atama alanı)

Kaynağın Baş Harfleri alanında kaynak adlarının kısaltmaları gösterilir.

Kaynak adı (atama alanı)

Kaynak Adı alanı, kendisine ait bir atama bulunan kaynağın adını içerir.

Kaynak türü (atama alanı)

Kaynak Türü alanında, bu atama için kaynağın bir çalışma kaynağı mı yoksa malzeme kaynağı mı olduğu gösterilir.

Yanıt Beklemede (atama alanı)

Yanıt Beklemede alanında görevlere atanan ekip üyelerinden onay alınıp alınmadığı belirtilir.

Başlangıç (atama alanı)

Başlangıç alanında, atanan kaynağın bir görev üzerinde çalışmaya başlaması için zamanlandığı tarih gösterilir.

Başlangıç farkı (atama alanı)

Başlangıç Farkı alanında, bir görevin veya atamanın temel başlangıç tarihiyle onun geçerli zamanlanan başlangıç tarihi arasındaki farkı temsil eden süre yer alır.

Başlangıç1-10 (atama alanları)

Başlangıç1 alanından Başlangıç10 alanına kadar olan alanlarda, projenizde ayrıca girmek ve depolamak istediğiniz belirli bir görev, kaynak veya atama başlangıç tarihi bilgileri gösterilir.

ZF (atama alanı)

ZF (kazanılan değer zamanlama farkı) alanında durum tarihine veya bugünün tarihine kadar bir görevin, bir kaynağa atanmış tüm görevlerin veya bir atamanın geçerli ilerleme durumuyla temel planı arasındaki maliyet farkı gösterilir.

Görev Kimliği (atama alanı)

Görev Kimliği alanında, projeye eklediğiniz numarayı bu Project 2007 her göreve atadığı içerir.

Görev adı (atama alanı)

Görev Adı alanında, atamanın ait olduğu görevin adı yer alır.

Görev Anahat numarası (atama alanı)

Görev Anahat Numarası alanında, hiyerarşik anahat yapısında ilişkili görevin konumunu gösteren numara yer alır.

Görev Özeti Adı (atama alanı)

Görev Özeti Adı alanında, bir kaynak atamasıyla ilişkilendirilmiş görevin özet görevlerinin adları yer alır.

EkipDurumu Beklemede (atama alanı)

EkipDurumu Beklemede alanında, atanan görevler hakkında bir kaynağa gönderdiğiniz ilerleme isteğine yanıt alıp almadığınız gösterilir.

Metin1-30 (atama alanları)

Metin1 ile Metin30 arasındaki alanlarda, projenize görevler, kaynaklar veya atamalar hakkında eklemek istediğiniz metin bilgileri depolanır.

Benzersiz kimlik (atama alanı)

Benzersiz kimlik alanını Project 2007 otomatik olarak yeni bir görev, kaynak belirlediği veya atama geçerli projede oluşturulduğunda numara yer alır.

Güncelleştirme gerekli (atama alanı)

Bitiş tarihi veya atamalarında güncelleştirme gerekli alanı Project Server 2007 güncelleştirme atanan ekip üyelerine bir görevin başlangıç tarihi, değişiklikleri nedeniyle gönderilip gönderilmeyeceği belirtilir.

TZF (atama alanı)

TZF alanında, görev, kaynak veya görevdeki atamanın tamamlanma zamanı bütçesi (TZB) ile tamamlanma zamanı tahmini (TZT) arasındaki farka eşit olan tamamlanma zamanı farkı (TZF) gösterilir.

ÇÇY (atama alanı)

ÇÇY alanı, ilişkilendirilen görevin projenin hiyerarşik yapısı içindeki konumunu temsil etmek üzere kullanabildiğiniz alfasayısal kodlar olan çalışma çözümleme yapısı (ÇÇY) kodlarını içerir.

Çalışma (atama alanı)

Çalışma alanında, tüm atanmış kaynaklar için bir görevde zamanlanan toplam süre, bir kaynağın tüm atanmış görevlerde zamanlandığı toplam süre veya bir görevde kaynak için zamanlanan toplam süre gösterilir.

Çalışma dağılımı (atama alanı)

Çalışma Dağılımı alanında, bir göreve atanmış kaynaklar için kullanmak üzere, dağılım biçimine ilişkin seçimler sağlanır.

Çalışma Farkı (atama alanı)

Çalışma Farkı alanında görev, kaynak veya atamanın temel çalışması ile geçerli durumda zamanlanmış çalışma arasındaki fark yer alır.

Sayfanın Başı

Zaman aşamalı atama alanları

Yeni alan Project 2007içinde yeni olduğunu gösterir.

Fiili Maliyet (atama-zaman aşamalı alanı)

Fiili Maliyet alanında, kaynakların görevleri üzerinde gerçekleştirmiş oldukları çalışmaya tahakkuk ettirilmiş maliyetlerle birlikte, görevle ilişkilendirilmiş diğer kayıtlı maliyetleri gösterilir.

Fiili fazla mesai (atama-zaman aşamalı alanı)

Fiili Fazla Mesai alanında, görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş olan fiili fazla mesai süresi yer alır. Bu alanların zaman aşamalı uyarlamaları, değerleri zamana yayılmış olarak gösterir.

Fiili Çalışma (atama-zaman aşamalı alanı)

Fiili Çalışma alanında, görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilmiş olan çalışmanın miktarı gösterilir. Bu alanların zaman aşamalı uyarlamaları, değerleri zamana yayılmış olarak gösterir.

GÇFM (atama-zaman aşamalı alanı)

GÇFM (gerçekleştirilen çalışmanın fiili maliyeti) alanında, projenin durum tarihine veya bugünün tarihine kadar çalışmaya tahakkuk eden maliyetler gösterilir.

Yeni
Temel bütçe maliyeti (atama-zaman aşamalı alanı)

Temel Bütçe Maliyeti alanında, bütçe maliyet kaynakları için başlangıçta planlanan bütçe görüntülenir. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Yeni
Temel Bütçe çalışması (atama-zaman aşamalı alanı)

Temel Bütçe Çalışması alanında, bütçe çalışması ve malzeme kaynakları için başlangıçta planlanan bütçe çalışması tutarları görüntülenir. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Temel Maliyet (atama-zaman aşamalı alanı)

Temel Maliyet alanında bir görev için, tüm atanan görevlerdeki kaynaklar için veya kaynak tarafından bir görevde gerçekleştirilecek çalışma için toplam planlanan maliyet gösterilir.

Temel çalışma (atama-zaman aşamalı alanı)

Temel Çalışma alanında bir görev, kaynak veya atamanın planlanan toplam adam-saat değerleri gösterilir.

Yeni
Temel1-10 bütçe maliyeti (atama-zaman aşamalı alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Bütçe Maliyeti alanlarında, özellikle bütçe kaynakları olarak tanımlanan maliyet kaynaklarının başlangıçta planlanan bütçe maliyeti tutarları depolanır.

Yeni
Temel1-10 bütçe çalışması (atama-zaman aşamalı alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Bütçe Çalışması alanlarında, özellikle bütçe kaynakları olarak tanımlanan çalışma kaynaklarıyla malzeme kaynaklarının başlangıçta planlanan bütçe çalışması miktarları depolanır.

Temel1-10 Maliyet (atama-zaman aşamalı alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Maliyet alanlarında, bir görev, kaynak veya atama için planlanan toplam maliyet depolanır.

Temel1-10 Çalışma (atama-zaman aşamalı alanları)

Temel1 ile Temel10 arasındaki Çalışma alanlarında, bir görev, kaynak veya atama için planlanmış toplam adam/saat zamanlaması depolanır.

GÇBM (kazanılan değer veya EV) (atama-zaman aşamalı alanı)

GÇBM (gerçekleşen çalışma bütçe maliyeti) alanında görevlerin, kaynakların veya atamaların tamamlanma yüzdeleriyle zaman aşamalı temel maliyetlerin çarpımının biriktirmeli değeri yer alır.

ZÇBM (planlanan değer veya PV) (atama-zaman aşamalı alanı)

ZÇBM (zamanlanan çalışma bütçe maliyeti) alanında, durum tarihine veya bugünün tarihine kadar olan birikmeli zaman aşamalı temel maliyetler yer alır.

Yeni
Bütçe maliyeti (atama-zaman aşamalı alanı)

Bütçe Maliyeti alanı bütçe maliyet kaynaklarının bütçe maliyetlerini girmek veya incelemek için kullanılır. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Yeni Bütçe çalışması (atama-zaman aşamalı alanı)

Bütçe Çalışması alanı bütçe çalışma ve malzeme kaynaklarının bütçe çalışmasını girmek veya incelemek için kullanılır. Bütçe kaynakları yalnızca proje özet görevine atanır.

Maliyet (atama-zaman aşamalı alanı)

Maliyet alanında, kalan çalışma için planlanan maliyetlerle beraber görevlere atanan kaynaklar tarafından gerçekleştirilen çalışmaya karşılık ortaya çıkan maliyetlere dayanarak görev, kaynak veya atamanın toplam zamanlanan veya öngörülen maliyeti gösterilir.

Birikmeli Maliyet (atama-zaman aşamalı alanı)

Birikmeli Maliyet alanında, görevin, kaynağın veya atamanın şu ana kadarki zamanlanan birikmeli zaman aşamalı maliyeti gösterilir.

Birikmeli Çalışma (atama-zaman aşamalı alanı)

Birikmeli Çalışma alanında, görevlere atanan tüm kaynaklar için zamanlanan sürenin zaman içinde biriktirilmiş değeri yer alır.

MF (atama-zaman aşamalı alanı)

MF (kazanılan değer maliyet farkı) alanında, durum tarihine veya günün tarihine kadar olan geçerli tamamlanma düzeyine ulaşmak için gereken maliyet ve fiili maliyet arasındaki fark gösterilir.

Fazla yükleme (atama-zaman aşamalı alanı)

Fazla Yükleme alanında, göreve atanmış kaynaklardan herhangi birinin birden çok çalışmaya atanıp atanmadığı veya bir kaynağın tüm atanmış görevlerinde normal bir çalışma kapasitesiyle yapılabilecek çalışmadan fazlasına atanıp atanmadığı gösterilir.

Fazla mesai (atama-zaman aşamalı alanı)

Fazla Mesai alanında, bir göreve atanan tüm kaynaklar tarafından, bir kaynağa atanan tüm görevler için veya belirli bir görevdeki bir kaynak tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan ve sürece dahil olan kaynakların fazla mesai ücretleri kullanılarak hesaplanan fazla mesai miktarı gösterilir.

Tepe Birimleri (atama-zaman aşamalı alanı)

Tepe Birimleri alanında, bir kaynağın görevler için zaman içinde dağıtıldığı şekilde, herhangi bir zamanda atandığı yüzde veya birim sayısı yer alır.

Tamamlanma yüzdesi (%) Yükleme (atama-zaman aşamalı alanı)

Yükleme Yüzdesi alanında, kaynağın toplam kapasitesinin görevler için ayrılmakta olan miktarını temsil eden yüzde yer alır.

Olağan çalışma (atama-zaman aşamalı alanı)

Olağan Çalışma alanında, fazla mesai dışında kaynaklar tarafından gerçekleştirilmek üzere zamanlanan toplam çalışma miktarı gösterilir.

Kalan kullanım olanağı (zaman aşamalı atama alanı)

Kalan Kullanım Olanağı alanında, bir kaynağın çalışma için kullanılabilir olduğu süre yer alır.

ZF (atama-zaman aşamalı alanı)

ZF (kazanılan değer zamanlama farkı) alanında durum tarihine veya bugünün tarihine kadar bir görevin, bir kaynağa atanmış tüm görevlerin veya bir atamanın geçerli ilerleme durumuyla temel planı arasındaki maliyet farkı gösterilir.

Çalışma (atama-zaman aşamalı alanı)

Çalışma alanında, tüm atanmış kaynaklar için bir görevde zamanlanan toplam süre, bir kaynağın tüm atanmış görevlerde zamanlandığı toplam süre veya bir görevde kaynak için zamanlanan toplam süre gösterilir.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×