Kullanıcı rolü ekleme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Bir form şablonu tasarlama oluşturduğunuzda, kullanıcı rolleri belirtebilirsiniz. Kullanıcı rolleri form kullanıcılara kendi iş unvanı veya diğer bazı ölçütlere göre atanabilir önceden tanımlanmış kategoriler bulunur. Kullanıcı rolleri özelleştirilmiş bir form farklı türdeki kullanıcılara görünümlerini, farklı bölümlere görüntüleme veya bir alanı veya denetimin varsayılan değeri hesaplamak için kullanılabilir. Örneğin, izin uygulama form şablonu tasarlarken, Yükleniciler, alıcı aracıları ve Yöneticiler için form şablonunu farklı görünümlerini oluşturma ve ardından ayrı görünüme her kullanıcı rolü atama. Kullanıcılar form şablonunuzu temel alan bir form açtığında, Microsoft Office InfoPath kullanıcının adına göre kullanıcı rolü belirler ve sonra bu kullanıcı rolüne dayalı uygun görünümü açar.

Güvenlik Notu: Bir formda hassas verilere erişimi kısıtlamak için kullanıcı rollerini kullanılmamalıdır. Form şablonunun salt okunur yapma veya kullanıcı rollerine göre belirli denetimleri gizleme bile, kullanıcıların görüntülemek veya form şablonu (.xsn) dosyasını değiştirmek ve bu verilere erişmek için olabilecek Microsoft Notepad'te gibi bir metin düzenleme programı kullanabilirsiniz.

Bu makalede

Genel bakış

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Başlamadan önce

Kullanıcı rolü ekleme

Bir kullanıcı rolüne dayalı görünümü görüntüleme

Kullanıcı rollerini sınama

Genel Bakış

Yeni bir kullanıcı rolü oluşturduğunuzda, aşağıdaki yollarla için kullanıcılara atayabilirsiniz:

 • Bir Microsoft Active Directory dizin hizmetinden (örneğin, "sales\andrew") kullanıcı adlarını belirterek. Kullanıcı adını bir Active Directory dizin hizmetinde belirtmek için form şablonu oluşturulur ve gerekir, Active Directory kullanan bir Microsoft Windows ağ yayımlanmış.

 • Active Directory dizin hizmetinden grupları belirterek. Örneğin, pazarlama ekip üyelerinin adlarını içeren bir e-posta dağıtım listesi belirtebilirsiniz. Gruba bir Active Directory dizin hizmetinde belirtmek için form şablonu oluşturulur ve gerekir, Active Directory kullanan bir Microsoft Windows ağ yayımlanmış.

 • Formdaki bir alandan doğrudan gelen bir değere belirterek. Alan Active Directory'den veri alabilirsiniz veya kullanıcı bu alana bağlı bir denetime veri girebilirsiniz. Örneğin, form şablonunuzu bir yönetici metin kutusu içeriyorsa, belirli bir kullanıcı rolü, metin kutusuna bağlı olduğu alan ile ilişkilendirebilirsiniz.

Kullanıcı rolü ekledikten sonra aşağıdakilerden birini ayarlayabilirsiniz:

Varsayılan rol    Varolan bir kullanıcı rolüne atanmamış olan kullanıcılar için varsayılan rol olarak belirtilen kullanıcı rolü otomatik olarak atanır. Varsayılan rol kimlerin grubunun bir parçası olan ancak çevrimdışı durumda çalışan kullanıcılar için de kullanılır. Bir kullanıcı rolü her zaman varsayılan olarak ayarlanır.

Başlatıcı rolü    İlk kez formunuza açan kullanıcıların belirli bir kullanıcı rolü uygulamak isterseniz, bir Başlatıcı rolü belirtebilirsiniz. Örneğin, "Yeni izin uygulama formları doldurmak kullanıcılar içindir yüklenici" adlı bir Başlatıcı rolü tanımlayabilirsiniz. Yeni izin başvurusu formunun açıldığında yüklenici rolü farklı kullanıcı role atanan bir kullanıcı otomatik olarak atanır. Bununla birlikte, gelecek sefer o kullanıcı aynı form açtığında, Microsoft Office InfoPath Başlatıcı rolü yerine kişinin atanan kullanıcı rolü kullanır.

Kullanıcı form şablonunuzu temel alan bir form açtığında, kullanıcı adlarını, grupları veya değerleri bir alandan herhangi bir bileşimini dayanan kullanıcılara roller atadıysanız, InfoPath aşağıdaki sırada kullanarak bu kullanıcıya atamak için rol belirler. :

 1. Kullanıcı adı alanının form şablonunda bir değerdir.

 2. Kullanıcının Active Directory'de adıdır.

 3. Active Directory grubunun üyesi kullanıcıdır.

  Not: Kullanıcı birkaç gruplarına üye ve bir grubu temel alan kullanıcı rolleri atıyorsanız, InfoPath grubu Kullanıcı Rolleri Yönet iletişim kutusunda listelenir sırayla her grubu üye listesini denetler. Örneğin, kullanıcı alıcı aracı grubu hem yönetici grubunun üyesi olan ve Yönetici grubu alıcı Aracısı grubu önce listelenir, Yönetici grubu için kullanıcı rolü kullanıcı atanır.

 4. Varsayılan rol Yukarıdakilerin hiçbiri doğru olduğunda kullanılır.

Form şablonunuz için kullanıcı rollerini tanımladıktan sonra otomatik olarak kullanıcının rolünü temel alarak görünümleri arasında geçiş yapan bir kural ayarlayabilirsiniz. Örneğin, yönetici kullanıcı rolü oluşturabilir ve ardından manager role atanan bir kullanıcı form açıldığında otomatik olarak Yöneticisi görünümüne geçmek için bir kural oluşturun. Alternatif olarak, ilk kuralı oluşturmak ve sonra kullanıcı rollerini kural oluşturma işleminin parçası olarak tanımlayın.

Sayfanın Başı

Uyumluluk dikkat edilmesi gereken noktalar

Kullanıcı rolleri içinde bir tarayıcıyla uyumlu form şablonuoluşturamazsınız. Kullanıcı rolleri yalnızca başlayan formları InfoPath içinde doldurulur form şablonunda oluşturun.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Form şablonunuz için kullanıcı rollerini eklemeden önce şunlar gerekir:

 • Her kullanıcı rolü üyelerinin birlikte, eklemek istediğiniz kullanıcı rolleri listesi. Üye kullanıcı adlarını veya bir Microsoft Active Directory dizin hizmeti veya form şablonunun veri kaynağı belirli bir alana bağlı bir denetimi bir kullanıcı tarafından girilen değer gruplarından olabilir.

 • Herhangi bir kullanıcı rolü üyesi olmayan zaman form şablonunuzu temel alan bir form açan kullanıcılara atamak istediğiniz varsayılan kullanıcı rolü.

Sayfanın Başı

Kullanıcı rolü ekleme

 1. Araçlar menüsünde, Kullanıcı rolleri' ı tıklatın.

 2. Kullanıcı Rolleri Yönet iletişim kutusunda, Ekle'yitıklatın.

 3. Rol adı kutusuna, yeni kullanıcı rolü için bir ad yazın.

 4. Kullanıcılar veya kullanıcı grupları role atamak için aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın.

  Active Directory dizin hizmeti kullanan bir ağ parçası olan bir veya daha fazla kullanıcılar belirtme

  1. Kullanıcı adlarını onay kutusunu seçin ve sonra bir veya birden çok kullanıcı seçmek Geri Al düğmesi ' ı tıklatın.

   Not: Etki alanı ve kullanıcı adını biliyorsanız, bunları kullanıcı adı kutusuna yazın. Biçim etkialanı\kullanıcıadı adı içinde olmalıdır. Birden çok kullanıcı adlarını noktalı virgülle (;) ile ayırın.

  2. Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna, noktalı virgülle (;) ayrılmış bir veya birden çok kullanıcı adlarını yazın.

   Not: Kullanıcı adlarını biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için iletişim kutusunda örnekler bağlantısını tıklatın.

  3. Active Directory içindeki adlarla yazdığınız kullanıcı adlarını denetlemek için Adları Denetle'yitıklatın.

  4. Tamam’a tıklayın.

  Active Directory dizin hizmeti kullanan bir ağ parçası olan bir veya daha fazla gruplarını belirtin

  1. Grup adları onay kutusunu seçin ve sonra Düğme resmi bir veya daha fazla gruplarını seçin' i tıklatın.

   Not: Grubun adını biliyorsanız, Grup adları kutusuna yazın. Bu biçimi ETKİALANI\kullanıcıadı adı içinde olmalıdır. Birden çok grup adlarını noktalı virgülle (;) ile ayırın.

  2. Seçilecek nesne adlarını girin kutusuna, noktalı virgülle (;) ayrılmış bir veya daha fazla grup adları yazın.

   Not: Grup adları biçimlendirme hakkında daha fazla bilgi için iletişim kutusunda örnekler bağlantısını tıklatın.

  3. Active Directory içindeki adlarla yazdığınız grup adları denetlemek için Adları Denetle'yitıklatın.

  4. Tamam’a tıklayın.

  Formdaki bir alandan doğrudan gelen kullanıcı adlarını belirtme

  1. Kullanıcı adlarını formdan onay kutusunu seçin ve Düğme görüntüsü alanında bir veri kaynağını seçin' i tıklatın.

  2. Alan veya Grup Seç iletişim kutusunda, kullanıcı rollerini istediğiniz değerlerini girin ve Tamam' ı alanı tıklatın.

 5. Kullanıcı rolü Başlatıcı rolü olarak ayarlamak için Başlatıcı olarak ayarla onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

  Not: Kullanıcı rolü Başlatıcı belirtilmişse, Başlatıcı rolü Kullanıcı Rollerini Yönet iletişim kutusunda Liste ortasında olsa bile bu rolü diğer tüm rol atamalarını önceliklidir.

 6. Herhangi bir rol üyesi olmayan kullanıcılar için varsayılan kullanıcı rolü belirtmek için Kullanıcı Rolleri Yönet iletişim kutusunda rolü seçin ve sonra da Varsayılan Ayarla' yı tıklatın.

  Not: Varsayılan Ayarla' yı tıklatın için birden fazla kullanıcı rolü olması gerekir.

Sayfanın Başı

Kullanıcı rolüne dayalı görünümü görüntüleme

Kullanıcı roller içerir ve birden çok görünüm içeren bir form şablonu tasarlarken varsa, bir kullanıcıya atanan kullanıcı rolüne dayalı görünümü görüntüleme yararlı olabilir. Örneğin, belirli bir kullanıcı role atanan bir kullanıcı form şablonunuzu temel alan bir form açtığında açma belirli bir görünümü için bir kural kullanabilirsiniz.

 1. Araçlar menüsünde, Form Seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Form Seçenekleri iletişim kutusundaki Kategori listesinde, açmak ve Kaydet'itıklatın.

 3. Açık davranışıaltında kurallar' ı tıklatın.

 4. Ekle'ye tıklayın.

 5. Ad kutusuna kural için bir ad yazın.

 6. Koşul Ayarla' yı tıklatın.

 7. İlk kutuya, kullanıcının geçerli rolünütıklatın.

 8. İkinci kutuda, eşittir' i tıklatın.

 9. Üçüncü kutusunda, kullanıcı rolü adını tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 10. Kuralı iletişim kutusunda, Eylem Ekle'ıtıklatın.

 11. Eylem listesinde, görünümleri değiştir'itıklatın ve sonra Görünüm listesinde bir görünümü tıklatın.

Sayfanın Başı

Kullanıcı rollerini sınama

Form birden çok kullanıcı rolü varsa, her bir rolün davranışını ve görünümünü sınamak için bir fikirdir. Kullanıcı rolleri ile beklediğiniz gibi görünümleri çalışma olup olmadığını denetlemek için form şablonunu önizleme uygulayabilirsiniz, ancak kullanıcı kullanıcının verilen rol ataması karşı değerlendirirken işlemi benzetmek mümkün olmayacaktır. InfoPath formu, bunu önizlemede değil doldururken kullanıcı rollerini denetler olmasıdır. Form şablonunuz için kullanıcı rollerini tamamen test etmek isterseniz, geçici olarak kendiniz test edin ve sonra doldurmaya gibi kullanacaksanız formunu açmak için istediğiniz her kullanıcı rolü atayabilirsiniz.

 1. Araçlar menüsünde, Form Seçenekleri' ni tıklatın.

 2. Kategori listesinde Önizleme ' yi tıklatın.

 3. Kullanıcı rolüaltında Önizleme olarak listesinde, önizlemek istediğiniz rolü tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

 4. Yaptığınız değişiklikleri test etmek için, Standart araç çubuğunda Önizleme’ye tıklayın veya CTRL+SHIFT+B tuşlarına basın.

  Geçerli kullanıcı rolü adı önizleme penceresinin sağ alt köşedeki durum çubuğunda görünür.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×