Kullanıcı ekleme

Not: En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz.

Her Microsoft Project Server 2010 kullanıcı he önce bir kullanıcı hesabına sahip olmaları gerekir veya Gamze Project Server 2010 için oturum açın ve Project Server verilerle etkileşim. Kullanıcı hesaplarını Microsoft Project Web App (PWA) sunucusu ayarları'nda Kullanıcıları Yönet sayfası aracılığıyla eklenebilir.

Not: Windows kullanıcıları Active Directory dizin hizmetinde Active Directory Eşitlemesi üzerinden Project Web Uygulaması için de eklenebilir.

Bu yordamı gerçekleştirmeden önce aşağıdakileri doğrulayın:

  • Project Web Uygulaması sitesi aracılığıyla Project Server 2010'a erişiyorsunuz.

  • Böylece bilgilerinde Project Server 2010için kullanılabilir eklemekte olduğunuz kullanıcı hesaplarını Active Directory veya form tabanlı üyelik sağlayıcısı düzgün bir şekilde yapılandırılır. Project Server 2010 kullanıcılarını (Windows kimlik doğrulaması ve form tabanlı kimlik doğrulaması) için iki kimlik doğrulama yöntemleri destekler. Project Server 2010için desteklenen kimlik doğrulama yöntemleri hakkında daha fazla bilgi için kimlik doğrulaması Project Server 2010'da planlamakonusuna bakın.

Önemli:  Bu yordamı tamamlamak için Project Server 2010'da Kullanıcıları ve grupları yönet genel izni gereklidir.

Yeni bir kullanıcı hesabı eklemek için aşağıdaki yordamı uygulayın.

Bir kullanıcı eklemek için:

  1. Sunucu ayarları sayfasında, Güvenlik bölümünde, Kullanıcıları Yönet'itıklatın.

  2. Kullanıcıları Yönet sayfasında Yeni kullanıcı' yı tıklatın.

  3. Yeni kullanıcı sayfasında, kullanıcı için gereken bilgileri doldurun. Her seçenek hakkında daha fazla bilgi için aşağıdaki bölümlere bakın.

  4. Kaydet'i tıklatın.

Sayfanın Başı

Kimlik bilgileri

Kullanıcı adı, e-posta adresi ve hesap durum gibi bilgileri belirtmek için Kimlik bilgileri bölümü kullanın.

Aşağıdaki tabloda kullanıcı kimlik seçenekleri açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

Kullanıcı bir kaynak olarak atanabilir

Kurumsal kaynak olarak kullanıcı durumu. Kaynak olarak görevlerin atanması için bu kullanıcı hesabı etkinleştirmek için Kullanıcı kaynak olarak atanabilir seçin. Bu girdi seçerek kullanıcı kurumsal kaynak yapar. Bu ayar varsayılan seçimdir. Bir kullanıcı hesabı onay kutusunun işaretli değilse bile geri bir kurumsal kaynak dışı için değiştirilemez Kurumsal Kaynak olduktan sonra.

Görünen Ad

Kullanıcı hesabının adı. Bu gerekli bir alandır.

E-posta adresi

Kullanıcı için e-posta adresi. Bu alan görevleri Microsoft Exchange Server ile eşitlemek için gereklidir.

KÇY

Kullanıcının konumunu kaynak çözümleme yapısı hiyerarşisi.

Baş harfler

Kullanıcının baş harflerini.

Köprü adı

Kullanıcının web adını (örneğin, bir ekip web sitesi) uygulanabilirse site.

Köprü URL'si

Kullanıcının web sitesi, uygulanabilirse URL'si.

Hesap durumu

Etkin veya etkin değilayarlayabilirsiniz. Değer Etkin, kullanıcı hesabı işlevleri normal olarak ayarlanırsa. Değer için etkin değilolarak ayarlandıysa, kullanıcı hesabı erişemiyor.

Sayfanın Başı

Kullanıcı kimlik doğrulaması

Kullanıcı kimlik doğrulaması bölümünde, kullanıcının oturum açma hesabı ve kullanıcı hesabının Active Directory ile eşitlensin mi belirtmek için kullanın.

Aşağıdaki tabloda kullanıcı hesabı seçenekleri açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

Kullanıcı oturum açma hesabı

Tümleşik Windows kimlik doğrulamasını kullanıyorsanız, DomainName\UserAccountName biçiminde kullanıcının hesap adını yazın.

Form tabanlı kimlik doğrulaması kullanıyorsanız, MembershipProviderName:UserAccount biçiminde kullanıcı hesap adı yazın.

Bu kullanıcı için Active Directory Eşitlemesi önleme

Bir kullanıcı hesabı Bu kullanıcı için önlemek Active Directory Eşitlemesi onay kutusunu seçerek Active Directory kaynak havuzu eşitlemesi sırasında eşitlenmesini önleyen.

Sayfanın Başı

Atama öznitelikleri

Atama öznitelikleri bölümünde, kullanıcının görevlere atama ile ilgili bilgileri tanımlamak için kullanın. Bu takvimi, kayıt türü, zaman çizelgesi Yöneticisi, atama sahibi ve maliyet ve kullanılabilirlik bilgileri içerir.

Not: Kullanıcı bir kaynak olarak atanabilir onay kutusunu seçmediyseniz, bu seçenekler kullanılamaz.

Aşağıdaki tabloda Project Server kullanıcı atama özniteliği seçenekleri açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

Kaynak seviyelendirilebilir

Kaynak seviyelendirilebilir olup olmadığını gösterir. Seviyelendirme geciktirme veya belirli görevleri bölerek kaynak çakışmalarını veya fazla Tahsisatlar çözmek için kullanılan bir işlemdir. Kaynak Project düzeyleri zaman kendi Seçilen atamaları dağıtılmış ve yeniden.

Temel Takvim

Temel takvim bu kaynağın. Temel takvim varsayılan çalışma ve çalışma dışı zamanları kaynaklar kümesi için belirten bir proje ve görev takvimi olarak kullanılan bir takvim olur.

Varsayılan Kayıt Türü

Bir kullanıcının kayıt türü olarak kabul edilen veya Önerilenyapılandırma. Kabul edilen kaynak herhangi bir projedeki görev ataması için resmi olarak ayrılır. Önerilen kaynak henüz yetkisiz bir görev ataması için beklemede kaynak ayırma bulunur. Bu kaynak atamasını diğer projelerde kaynak kullanılabilirliği'ndan değerini düşürebilir değil.

Zaman Çizelgesi Yöneticisi

Varsa, kullanıcı için zaman çizelgesi Yöneticisi.

Varsayılan Atama Sahibi

PWA içinde ilerleme bilgileri girmek için sorumlu olan kurumsal kaynağın. Bu kişinin ilk olarak göreve atanan kişi farklı olabilir. Örneğin, bir malzeme kaynağı için PWA oturum açılamıyor ancak atama sahibi alanı kaynağın PWA içinde ilerleme durumunu girmesi kurumsal kaynak sağlar.

En Erken Kullanım

Kullanıcı bir kaynak olarak kullanılabilir olduğunda en erken tarihi. Bu tarih Microsoft Project Professional 2010içinde görülebilen bir kaynak için kaynak kullanılabilirliği tarihleri karşılık gelir.

En Geç Kullanım

Kullanıcı bir kaynak olarak kullanılabilir en son tarih. Bu tarih Project Professional 2010içinde görülebilen bir kaynak için kaynak kullanılabilirliği tarihleri karşılık gelir.

Standart Fiyat

Atanan kaynağın normal çalışma saatleri içinde zamanlanan bir atama üzerinde çalışmanın oranı. Değişken ücretler kurmak için kurumsal kaynak Project Professional 2010 ' da açın ve bu bilgileri maliyet fiyatı tabloları'nda ayarlayın.

Fazla Mesai Fiyatı

Atanan kaynağın normal çalışma saatlerini zamanlanan bir atama üzerinde çalışmanın oranı. Değişken ücretler kurmak için kurumsal kaynak Project Professional 2010 ' da açın ve bu bilgileri maliyet fiyatı tabloları'nda ayarlayın.

Geçerli En Fazla Birim (%)

Kaynak atamaları için kullanılabilir olduğu süre yüzdesi. Geçerli en fazla birim, erken ve geç kullanılabilirliği tarihleri için bağlı ayarlayın. Örneğin, 1/1/2011 ve en erken kullanım tarihi bugün ise, 2/1/2011 sonra en fazla birim %0 değeridir ve alanının yanındaki metin yazan "özel kullanılabilirlik algılandı, düzenleme içinde Project Professional 2010."

Maliyet/Kullanım

Kullanım başına maliyet kaynağı uygulanabilirse. Çalışma kaynakları için kaynak kullanılan her zaman bir kullanım başına maliyet tahakkuk. Malzeme kaynakları için kullanım başına maliyet tahakkuk eden yalnızca bir kez olur.

Sayfanın Başı

Exchange Server ayrıntıları

Exchange sunucusu ayrıntıları bölümünde, kullanıcının görevler Exchange sunucusuyla eşitlenen olup olmadığını belirlemek için kullanın.

Bu kullanıcı için Microsoft Exchange Server kullanarak görev eşitleme sağlamak istiyorsanız, Görevler Eşitle onay kutusunu seçin. Exchange tümleştirme görev eşitleme işlevi için yapılandırılması gerekir.

Görev eşitleme Exchange sunucusuyla yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için Exchange Server ile Project Server 2010 dağıtmabakın.

Sayfanın Başı

Bölümler

Bölümler bölümünde, kullanıcı belirli bir bölüme üyesi olup olmadığını tanımlamak için kullanın. (Departmanlar kuruluşunuz için Departmanlar özel arama tablosu doldurmaya göre tanımladığınız.)

Kullanıcı bir departman üyesi değilse, Genişlet düğmesini (...) tıklatın ve görüntülenen hiyerarşiden departmanı seçin.

Sayfanın Başı

Güvenlik grupları

Güvenlik gruplar bölümünde güvenlik gruplarında kullanıcının üyeliğini belirlemek için kullanın.

Bir güvenlik grubuna kullanıcı eklemek için Kullanılabilir gruplar listesinde grubu seçin ve Ekle'yitıklatın.

Aşağıdaki tabloda bir kullanıcı için güvenlik grubu yapılandırma seçenekleri açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

Kullanılabilir grupları

Kullanılabilir gruplar listesinde kullanıcı şu anda üyesi olmayan grupları içerir.

Bu kullanıcıyı içeren gruplar

Bu kullanıcıyı içeren gruplar listesinde kullanıcının şu anda üyesi olduğu grupları içerir.

Sayfanın Başı

Güvenlik kategorisi

Kullanıcının üyelik güvenlik kategorilerinde belirtmek için Güvenlik kategorisi bölümü kullanın.

Kategori kullanıcı eklemek için Kullanılabilir kategoriler listesinde kategoriyi seçin ve Ekle'yitıklatın. Bu kullanıcının kategorideki kategori izinlerini değiştirmek için Seçili kategoriler listesinde kategoriyi seçin ve ardından etkinleştirmek istediğiniz izinlerini İzin Ver'i seçin.

Önemli: Tek kullanıcı için kategori izinlerini ayarlamak değil öneririz. Bunun yerine, kullanıcı bir gruba atayın ve kategori izin grubu için ayarlayın. Bu daha kolay bakım için izin verir.

Aşağıdaki tabloda bir kullanıcı için güvenlik kategori yapılandırma seçenekleri açıklanmıştır.

Öznitelik

Açıklama

Kullanılabilir kategoriler

Kullanılabilir kategoriler listesinden kullanıcı üyesi değil kategorileri içerir.

Seçili kategorileri

Kullanıcının üyesi olduğu kategorilerin Seçili kategoriler listesini içerir.

< Kategori > için izinleri

_LT_category için İzinler > alanına, bu kullanıcının seçilen kategori için kategori izinlerini yapılandırma olanak sağlar.

Şablon ile izinlerini ayarlama

Şablon izinlerini ayarla seçeneği kullanıcının rolünü (örneğin, yönetici veya Proje Yöneticisi) için önceden tanımlanmış bir şablonu temel alan kategorisi izinler kümesi önceden doldurmak için kullanılabilir.

Sayfanın Başı

Genel izinleri

Genel izinleri bölümü kullanıcı için genel izinleri yapılandırmak için kullanın.

Kullanıcı için genel bir izni vermek veya vermemek için izin Ver veya Reddet onay kutusunu seçin.

Tek kullanıcı için genel izin yapılandırma değil öneririz. Bunun yerine grup düzeyinde izinleri yapılandırmak ve uygun grubuna kullanıcı ekleme. Bunu yapmak için ne kadar kolay yönetim sağlar ve izinleri sorun gidermede yardımcı olur.

Genel izinleri tam listesi için bkz: Project Server 2010 genel izinleri.

Sayfanın Başı

Grup alanları

Grup alanlar bölümünde kullanıcı için gruplandırma ve maliyet bilgileri tanımlamak için kullanın. Grup alanları için Project Server güvenlik bağlı değil, ancak bir kullanıcı, kuruluşunuzdaki belirli bir gruba ait olduğunu belirtmek için bir yoldur. Bu alanları Project Server Raporlama veritabanında görünür ve raporlama için kullanılabilir. Maliyet türü için kaynak ve atama OLAP küpleri eklenebilir.

Kuruluşunuzda kişiler için Grup adları, kodları veya maliyet merkezi bilgileri kullanılıyorsa Grup alanları alanında bilgileri yazın. Maliyet türü için kullanılabilen değerler Maliyet türü özel arama tablosunda tanımlanan kişilerdir. Active Directory Eşitlemesi kullanırsanız, varsayılan olarak, Grup alanını Active Directory ile eşitlenir.

Sayfanın Başı

Ekip ayrıntıları

Ekip ayrıntıları bölümünde, kullanıcı için bir ekip ilişkilendirme tanımlamak için kullanın. Ekiplerin kullanmak için önce aşağıdakileri yapmanız gerekir:

  1. Özel arama tablosu oluşturmak ve kullanmak istediğiniz ekip adlarla doldurun.

  2. Yeni arama tablosu kullanmak için Ekip adı özel alanını düzenleyin.

Burada bunların daha sonra diğer kaynakları atanabilir ekiplerin altında tek bir kaynak havuzu atamalar için kullanabilirsiniz. Örneğin, "yazılım geliştirme görevleri atadığınız geliştirme" adlı bir ekip kaynağı oluşturabilirsiniz. Geliştirme ekibine bu kaynak atama ve Ekip atama havuzu onay kutusunu seçerek, diğer kullanıcıların geliştirme ekibi geliştirme kaynağa atanan tüm görevler görmek için ve PWA atamalarını kabul etmek için etkinleştirin. Ayrıca ekip müşteri adayı Ekip atama havuzu seçin ve tüm atamalarınızın dağıtım için o kişinin aracılığıyla ekip üyelerine gidin.

Sayfanın Başı

Sistem kimlik verileri

Sistem kimlik verileri bölümü ne zaman hesabı oluşturulmuş, güncelleştirme veya kullanıma kullanıcı meta verileri görüntüler.

Sistem kimlik verileri bölümünde, Dış kimliği kutusuna kullanıcı için ek tanımlama bilgilerini yazın. Bu bilgiler, kişinin kuruluş herhangi bir yerindeki ilgili bilgilere yönelik bağlantı veya kaynak kullanım ne Project Server sağlar ötesinde raporlama birleştirmeyi kolaylaştırmak için kullanılabilir.

Aşağıdaki tabloda, sistem tanımlama veri alanları açıklanmaktadır.

Öznitelik

Açıklama

GUID

Bu kullanıcı ile ilişkili benzersiz kimlik.

Dış kimliği

Bu kullanıcı için dış verilere bağlanmak için kullanılan bir tanımlayıcı.

Active Directory GUID

Bu kullanıcının Active Directory hesabıyla benzersiz kimliği.

Oluşturulma tarihi

Bu kullanıcı hesabının oluşturulduğu tarih.

Son güncelleştirme tarihi

Bu kullanıcı hesabının son güncelleştirme tarihi.

Kullanıma alan

Şu anda kullanıma bu kullanıcı hesabı olan kullanıcı.

Kullanıma alma tarihi

Bu kullanıcı hesabı kullanıma tarih.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×