Kullanıcı Hedefi: Maliyetleri yönetme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

proje maliyetleri

Maliyet bilgilerini izlemeyi düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz. Projeniz ilerledikçe toplam maliyetinizi zaman zaman görüntüleyip inceleyebilmek için maliyetle ilgili çeşitli ayrıntıları nasıl ve nereye gireceğinizi öğrenin.

Paranızın nereye gittiğini bilmek, bütçeyi aşmadan projenizi tamamlayabilmek için daha iyi kararlar vermenizde size yardımcı olacaktır.

Microsoft Project 2016, 2013 ve 2010 için bu yönergeleri özgüdür.

Başlamadan önce maliyet yönetimi ipuçları

Bu makale, proje yönetimiyle ilgili Proje yönetimi yol haritasındaki pek çok hedeften biridir.

 • Proje maliyetlerini tahmin etme   Çalışmaya başlarken, planladığınız projelere benzer projelerin maliyet geçmişleri yararlı olabilir. Yüksek maliyetli hataları önlemeye yardımcı olur. Kuruluşunuzda Proje Yönetim Ofisi (PMO) uzmanları varsa, maliyet ve bütçe planlarınızı onlarla da tartışabilir veya tecrübeli ve bilgili bir ekip üyesinden görev ve kaynak maliyet tahminlerinizi incelemesini isteyebilirsiniz. Maliyet tahminleri yanıltıcı olabilir, büyük ölçekli kuruluşlar PMO yönergelerini izler veya profesyonel maliyet tahmincileri çalıştırır.

 • Projede ne tür maliyetler olduğunu bilme   Çoğu proje maliyeti çalışma kaynaklarından gelir; bu kaynaklar atanan görevlerde çalışan kişiler veya projenin tamamlanması için gereken malzeme ve donanımlardır. Kaynak maliyetlerinde genellikle saat ücreti veya birim fiyatları temel alınır, ancak danışman ücreti, satıcı ücreti veya seyahat ücretleri gibi bir defalık maliyetler de olabilir. Kaynaklarla ilişkili olmayan maliyetler genellikle belirli görevlerle veya tüm projeyle ilgili sabit maliyetler olarak girilir.

 • Maliyetleri girme   Kaynak maliyetleri; saat ücretiyle çalışanlar, maaşlı çalışanlar, yükleniciler, malzeme maliyetleri veya diğer bir defalık kaynak maliyetleri (örneğin, sigorta veya teminat maliyeti) için Kaynak sayfası görünümünde girilir. Görev maliyetleri ise görevleri ekleyebileceğiniz bir maliyet tablosuna girilir.

 • Maliyet toplamlarını alma    Proje, girdiğiniz maliyetler için maliyet toplamlarını hesaplar, böylece projenizin maliyetlerini hızlı şekilde görebilirsiniz. Bu maliyet bilgilerini, projede payı olan ve bu bilgileri edinmek isteyenlerle de paylaşın.

 • Bütçenizi ayarlama    Maliyet toplamları, proje için sizin ve pay sahiplerinin düşündüğü bütçeyi gerektiriyorsa, bir temel kaydetmek o maliyet toplamlarını projenizin bütçesi haline getirir. Bunu genellikle, projenizin gerektirdiği tüm bilgileri girdikten sonra ve bir işe başlanmadan önce yaparsınız. Maliyetleri izlemeyi ve yönetmeyi düşünüyorsanız, özellikle de projenizdeki maliyet farklarını incelemek için kazanılan değer çözümlemesi yapacaksanız, temel bütçe gereklidir. Daha fazla bilgi için bkz. Temel ayarlama ve kaydetme.

 • Maliyetleri çözümlemesi yapma   Ayrıntılı veri çözümlemesi için maliyet verilerinizi Excel'e aktarın; bunu yapmak için Excel Özet Tabloları'nı, grafikleri ve koşullu biçimlendirme ile mini grafikler gibi diğer özellikleri kullanabilirsiniz (aşağıdaki resimde gösterilmiştir).

  Excel'de mini grafikleri kullanan EVM
  Veya Projede Görsel Raporlar kullanarak kazanılan değerin PivotChart'ını görüntüleyin (yaygın olarak S eğrisi adıyla bilinir).
  Excel'de Kazanılan Değer tablosu
  Hatta Proje verilerinizde bir adım daha ileri giderek, Excel'de Çözümleme Araç Takımı'nın ANOVA çözümleme özelliklerini kullanıp gelişmiş bir çözümleme de oluşturabilirsiniz. Söz konusu olan Proje maliyetlerini çözümlemek ise sınır yoktur!

Projenizde maliyetleri girme

Kişiler ve malzemeler için ücret tabanlı maliyetler girme

Öncelikle, işi yapacak kişilere ödenecek ücretleri ve projeyi tamamlamak için gereken malzemelerin birim fiyatlarını girerek başlarsınız.

Ekipman maliyetlerini ve diğer maliyet kaynaklarını girme

Ardından, projenizde izlemek istediğiniz bir defalık kaynak maliyetleriyle birlikte, donanımlara ilişkin “sabit” kaynak maliyetlerini girersiniz.

Görevler için sabit maliyetleri girme

Sonra, belirli görevlere veya tüm projeyi temsil eden proje özeti görevine ilişkin bir defalık, çeşitli maliyetleri ekleyebilirsiniz.

Proje maliyet toplamlarını görüntüleme

Kaynaklar, görevler veya her ikisi için maliyetleri girdikten sonra, maliyetlerle ilgili hedeflerinize uygun olması için düzeltilmelerinin gerekip gerekmediğini anlamak üzere maliyet toplamlarını inceleyin.

Doğru raporu seçme

Bir noktada, proje maliyeti bilgilerini kuruluşunuzdaki diğer kişilere de bildirmek istersiniz. Nakit Akışı veya Kazanılan Değer raporu gibi önceden tanımlanmış bir maliyet raporunu kullanın veya maliyet verilerinizi Excel PivotChart ya da Visio Özet Diyagram gibi bir görsel raporla anında görüntüleyin.

Proje maliyetlerinizi yönetme

Temel ayarlama ve kaydetme

Maliyet tahminlerinizi girdikten sonra, bütçenizi oluşturmak üzere onları temel planınızla kaydedin. Bu, planlanmış maliyetlerinizi projeniz ilerledikçe oluşan fiili maliyetlerle karşılaştırmanıza olanak verir ve proje maliyetlerinizin bütçe sınırları içinde kalıp kalmayacağını tahmin eder.

En basitinden en uzmanına, zamanlamanızın ilerleme durumunu izleme

Projenizin bütçe sınırları içinde kalıp kalmayacağını anlamak için görevlere ilişkin çalışmaların nasıl gittiğini ve fiili maliyetlerin nasıl biriktiğini takip edin.

Fiili maliyetleri el ile girme

Proje; fiili maliyetleri, toplam fiili çalışmaya veya görevlerde tüketilen malzemelere göre otomatik olarak hesaplar, ancak gerekirse tamamlanmış bir atanmış göreve fiili maliyetleri girebilirsiniz.

Geri kalan herkes için kazanılan değer çözümlemesi

Projenin herhangi bir noktasında kazanılan değer çözümlemesi yaparak, o ana kadar harcanan paranın yapılan işle doğru orantılı olup olmadığını, görevler, kaynaklar ve atamalar için ayarladığınız temel maliyetlere uygun olup olmadığını görün.

Kazanılan değer çözümlemesinin gelişmiş ilkelerini öğrenin (blog)

Zamanlamanızı, Birleşmiş Milletler Ticari Kolaylık ve Elektronik Ticaret Merkezi (UN/CEFACT) ile uyumlu bir biçime nasıl aktaracağınızı öğrenin.

Microsoft Project 2007 için şu yönergeleri özgüdür.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Ne tür maliyetler Project 2007'de kullanılabilir?

Nasıl, bütçeler oluşturabilir ve bunları karşı maliyetleri izleme?

Ücret tabanlı maliyetler nedir ve nasıl hesaplanır?

Kullanım başına maliyetleri nedir ve nasıl hesaplanır?

Sabit maliyetler nelerdir ve nasıl hesaplanır?

Ne kaynaklar maliyet ve nasıl hesaplanır?

Nasıl nakit akışını?

Ne tür maliyetler Project 2007'de kullanılabilir?

Proje zamanlaması ve denetiminde önemli bir yönü maliyetleri verilmiştir. maliyetleri çeşitli türde Project 2007 sağlar. Project 2007kullanarak, girin ve aşağıdaki türden maliyetleri izleme:

 • Fiyat temelli maliyet, o kaynak tarafından gerçekleştirilen çalışma miktarına ve kaynak için belirtilen ücret oranı hesaplanır bir maliyet temel.

 • Kullanım başına olan bir maliyet ya da bir kaynak kullanılan, veya bir kez kaynağın atandığı her tam görev için her zaman tahakkuk.

 • Sabit, bir görev için değil de bir kaynak olarak ayarlanmış bir maliyet. Sabit Maliyet görev süre ne olursa olsun değişmez, veya iş görev üzerinde bir kaynak tarafından gerçekleştirilen.

 • Maliyet kaynağını, göreve ait bir defalık veya düzenli aralıklarla maliyetleri toplaması olanak sağlayan bir kaynak. Maliyet kaynakları uçak bileti ve lojman içerebilir. Bu genellikle bir kerelik Maliyet görev başına'dır, ancak Project 2007 Altyapı Güncelleştirmesiyüklediyseniz, görev süresini maliyet kaynak atama şekillendirilmiş.

 • Bütçe kaynağı, bir bütün olarak proje doğru uygulanmış bir kaynak. Bütçe kaynakları para, iş veya malzeme birimleri kullanmak bir proje için maksimum kapasiteyi temsil eder. Bununla birlikte, bu proje kendi bütçe aşamaz gelmez. Bunun yerine, bütçe kaynağıyla projenizi mali durumunu izlemenize yardımcı olması için planlanan numaralarınızı devam eden maliyetlerinizi ile karşılaştırmak için bir yol sağlar.

  • Tek bir çalışma kaynağı için maliyeti birden fazla türünü girilebilecek. Örneğin, bir saat ücreti çalışması kaynağın, ancak bir kullanım başına maliyet için de gezi zamanı veya diğer masrafları gösteren için girdiğiniz.

  • Kaynak çalışma kaynağı (kişi), olup olmadığına bağlı olarak çeşitli maliyet türleri farklı şekillerde çalışır bir malzeme kaynağı (örneğin, çimento veya inşaat demiri veya bir maliyet kaynağı (örneğin, uçak bileti). Çalışma kaynakları için zaman birimi başına fiyatı uygulanır. Malzeme kaynakları ve maliyet kaynakları için fiyat (ton, yarda veya seçili bir para birimlerini gibi) diğer belirtilen birim başına uygulanır.

Nasıl, bütçeler oluşturabilir ve bunları karşı maliyetleri izleme?

Bütçeler oluşturulan ve iki yönlü birinden bir aşağıdan yukarıya veya aşağıya doğru estimating yöntemini kullanarak izlenir. Her iki yönteme Project 2007 destekler.

Aşağıdan yukarıya yöntemini kullanarak bütçe oluşturma

Aşağıdan yukarıya bir yaklaşımla temel ücret veya kullanım başına maliyet kaynakları ve Sabit maliyetlerin veya tek tek görevler için gider kaynakları tahmin edilir. Project 2007 kaynaklar, görevler ve tüm proje maliyet toplamlarını hesaplar. Bu yöntem (olarak da bilinen aşağıdan yukarıya tahmin) güvenilir ve doğru sonuçlar yardımcı olur.

Aşağıdan yukarıya bütçe içinde Project 2007oluşturduğunuzda:

 • İlk olarak, ücret oranı, kullanım başına maliyet, Sabit maliyetlerin girin ve maliyet kaynakları.

 • Ardından, tahmini çalışma veya her görevin süresini girin.

 • Son olarak, görevlere kaynak atama.

Not : Bütçe kaynakları yukarıdan aşağıya planlamada kullanmak için daha uygun. Bunlar proje düzeyinde bütçe kaynağı yalnızca proje özet görevini atayarak uygulanabilir.

Project 2007 sonra projedeki tüm görevleri tamamlama tahmini toplam maliyetlerini hesaplar. Bu toplam bütçeniz hizalamayla değilse ücret oranı, kaynak atamaları ve diğerleri ayarlamanız gerekir.

Tahmini maliyetleri İyileştir sonra dolayısıyla proje için bütçe oluşturma temel plankaydedebilirsiniz.

Yerinde bir bütçe ile fiili harcamaların harcamak ve bütçe dışına çıkmamak için gerekli ayarlamaları yapın için planlanan tutarları karşı karşılaştırabilirsiniz. Çoğu durumda, yapmanız gereken tek şey her görev için fiili maliyet tutarlarını girin. projenin ilerleme durumuna göre görevin maliyeti Project 2007 hesaplar. Gerekirse, özel maliyet de girebilirsiniz.

Maliyet toplamlarını izleme amacıyla herhangi birinde üç yolla görüntüleyebilirsiniz: Proje bilgileri iletişim kutusunda, proje görünümlerinde (özellikle Görev Kullanımı ve kaynak kullanımı görünümleri) veya rapordaki. Görsel Raporlar kullanarak, bu maliyet bilgileri Microsoft Office Excel 2007 ve Microsoft Office Visio 2007gibi diğer programlara de aktarabilirsiniz.

Yukarıdan aşağıya yöntemini kullanarak bir bütçe oluşturma

Bütçe tahmin, genel kaynak, görev ve proje için yukarıdan aşağıya yaklaşımı içinde maliyet toplamlarını benzer projelerinin önceki deneyimi dayanarak tahmin edilir. Proje üzerinde harcadığınız kullanabilen para sabit en fazla miktarda varsa, yukarıdan aşağıya bütçeleme yöntemi aşağıdan yukarıya yönteme tercih edilir.

Yukarıdan aşağıya bütçe projeniz için oluşturduğunuzda:

 • İlk olarak, genel bütçe maliyetleri, iş ve malzemeler için bütçe kaynakları dahil olmak üzere proje göstermek bütçe kaynakları oluşturun.

 • İkinci olarak, proje özet görevini bütçe kaynakları atayın. Bu şekilde, tüm proje için bütçeler uygulanır.

 • Üçüncü, bütçe kaynağı için değer girin.

 • Dördüncü olarak, diğer kaynakları, projenizde izlemek ve genel karşı ölçmek istediğiniz belirtmek bütçe kaynakları. Projenizdeki tüm kaynaklar için özel bir alanı oluşturarak yapın ve ardından her (bütçe kaynakları dahil) kaynakların hangi bütçe kaynak yazın gösteren bir değeri özel alanında belirterek kategorilere ayırma karşı ölçülen niteliği.

 • Son olarak, tüm kaynaklar bütçe türe göre kategorilere sonra genel proje bütçeye karşılaştırmasını görüntülemek için kaynakları gruplandırın.

Sayfanın Başı

Ücret tabanlı maliyetler nedir ve nasıl hesaplanır?

Fiyata bağlı kaynak maliyetleri olan standart atadığınız kişi veya kiralama donanımı gibi iş kaynakların maliyetlerini ve (uygunsa) fazla mesai fiyatlarını, genellikle saatlik hesaplamasını karar. Göreve bir kaynak atadığınızda, Project 2007 toplam kaynak maliyeti belirtilen saatlik kaynak fiyatlarını ve saat (veya süre) kullanarak hesaplar, görevi yerine getirmek için gereken.

Not : Varsayılan olarak, Project 2007 tamamını bir görevi tamamlamak için kullanılan çalışma miktarını maliyetlerini hesaplamak için standart kaynak fiyatlarını kullanır. fazla mesai olarak ek saatler özellikle atamazsanız Project 2007 otomatik olarak fazla mesai, ek saatleri hesaplama değil.

İş her zaman Toplam tamamlanan çalışma miktarını temsil eden olduğundan, iş dahil, fazla mesai miktarını eklenip eklenmeyeceği için toplam çalışma miktarı. Örneğin, bir kişi 40 saat dört gün üzerinde çalışmak için normal çalışma 8 saatlik oluşan zamanlandığı ve gün başına 2 saat fazla mesai çalışmak isterseniz, 10 saat her gün çalışma atayın ve sonra bu 10 'un 2 saat fazla mesai atayın. Project 2007 belirtilen kaynağın fazla mesai fiyatı kullanılarak mesai belirtilen saatlerin maliyeti hesaplar. Kalan saati standart fiyatı kullanılarak hesaplanır.

Ücret tabanlı maliyetler Malzeme maliyetlerini malzemeleri veya kaynakları, standart fiyat (ancak genellikle değil saatte bir hesaplanan oranlarını) atadığınız oluşturma gibi sarf malzeme kaynakları şunlardır. Malzeme kaynaklar için maliyetleri atamak için birim fiyatı gibi bir metreküp veya ton fiyat malzeme ayarlayın. Malzeme kaynağı için bir görev atadığınızda, Project 2007 malzeme maliyet toplamlarını görevi tamamlamak için kullanılan malzeme birim sayısına göre belirtilen malzeme kaynağı fiyatı çarpar.

İş kaynakları bazen maliyetleri hesaplanırken uygulanmış bir maliyet fiyatı tablosu sahiptir. Maliyet fiyatı tablosu oranları ve çalışabilir ve malzeme kaynaklar için kullanım başına maliyetleri topluluğudur. böylece bir kaynak ücretleri ayırmak için ayrı tür çalışmanın ücreti varsa, bu kaynak için ayrı beşe kadar fiyat kümeleri atayabilir Project 2007 A ile E arasındaki (adları değiştirilemez) adlı beş maliyet fiyatı tabloları sağlar. Örneğin, bir marangoz ücretleri için daha yüksek hızı bitiş iş çerçevesini için bir maliyet fiyatı tablosu bitiş iş atama ve zaman çerçevesini atama diğerine uygulayabileceğiniz daha.

Her maliyet fiyatı tablosu (örneğin, Ödeme ücret artışlarını veya malzeme maliyeti değişikliklerini) gelecekteki fiyat değişiklikleri girmek için kullanabileceğiniz en çok 25 satır vardır. Her fiyat değişikliğinin için değişikliğin geçerlilik kazandığından tarihi belirtin. Örneğin, bir kaynak altı ay içinde ücret artışı alacağını biliyorsanız, o anda yeni oranı kullanarak otomatik olarak başlayacak şekilde Project 2007 ayarlayabilirsiniz.

Microsoft Office Project Professional 2007 kullanarak ve kurumsal kaynaklarile çalışma, kuruluşunuz fiyatı tabloları kısıtlamalar tutulacak seçebilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuzun fatura oranları için A tablosunu ve nonbillable oranları için fiyatı tablosu B tasarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için yönetici başvurun.

Sayfanın Başı

Kullanım başına maliyetleri nedir ve nasıl hesaplanır?

Kullanım başına maliyet donanımı gibi bir kaynak kullanımı için tek seferlik ücretleri verilmiştir. Kullanım başına maliyet hiçbir zaman yapılan iş miktarına bağlıdır. Bunun yerine, kaynak kullanılan her zaman tahakkuk tek seferlik maliyetleri şunlardır. Çalışma kaynağı için kullanım başına maliyet kullanılan atama birimleri sayısına bağlı olsa da, bir malzeme kaynağı için kullanım başına maliyeti yalnızca bir kez uygulanır. Örneğin, kullanım başına maliyet (yerine bir ücreti) 100 TL Tuğla katmanı varsa ve bir görevi tamamlamak için üç duvarcıların alır, maliyet 300 TL olur. Ancak 100 TL 10 ton çimento teslim olup olmadığını çimento teslim yalnızca bir kez uygulanır gibi bir malzeme kaynağı için kullanım başına teslim maliyetinin veya 100 ton.

Kullanım başına maliyet Kaynak bilgileri iletişim kutusunda maliyetler sekmesinde ayarlanır.

Sabit maliyetler nelerdir ve nasıl hesaplanır?

Sabit maliyetlerin görev için görev süresini ne olursa olsun, kaynak tarafından gerçekleştirilen çalışma miktarını ve atama birimlerinin sayısı sabit kalmasını maliyetleri şunlardır.

Not : Fiyata bağlı kaynak Maliyet görev öngörülen edebileceğinizden daha fazla zaman alır, ancak bir sabit maliyet artırabilirsiniz. Örneğin, bir marangoz Fiyata bağlı kaynak değilse (yani, oluşturmuşsa saatlik ödenen varsa) ve beş gün içinde bir görevi tamamlamak için zamanlandığı ancak aslında, tamamlamak için yedi gün sürer marangoz bütçelenen kadar çok ödenen. Sabit Maliyet marangoz çalışma için ödenen Bununla birlikte, maliyet aynı, görevi tamamlamak için gereken süreyi bağımsız olarak kalır.

Sabit maliyetlerin Fiyata bağlı kaynak maliyetleri atanan bir göreve atayabilirsiniz. Örneğin, bir göreve atanan ücret tabanlı bir kaynak maliyeti de de getiriyorsa, sabit bir tutar olarak aynı görev için seyahat maliyetleri ekleyebilirsiniz. Sabit maliyetleri maliyet toplamlarını hem proje aşamaların (Özet görevler) ve tüm projenin, dahil edilir.

Uygun maliyet fiyatı tablosu uygulamak ve sonra maliyet tutarı Sabit Maliyet alanında bulunan ayarlayarak Sabit maliyetlerin görev görünümünde (örneğin, Gantt Grafiği) ayarlayın.

Ne kaynaklar maliyet ve nasıl hesaplanır?

Sabit maliyetlerin ve kullanım başına maliyet farklı olarak, maliyet kaynakları (örneğin, lojman veya uçak bileti) kaynak türü olarak oluşturulur ve sonra bir göreve atanır. Çalışma kaynakları farklı olarak, maliyet kaynaklarının uygulanmış bir takvim olamaz. Maliyet kaynaklarının miktarını görev yapılan iş miktarına bağlı değildir.

Sonra Project 2007 Altyapı Güncelleştirmesiyüklediyseniz, maliyet kaynaklarının görevin başlangıç veya bitiş tarihi etkileyebilir. Örneğin, 1 Ağustos başlayan ve 15 Ağustos bir görev varsa ve 500 TL değerini içeren bir maliyet kaynağı 21 Ağustos atamak, görevin bitiş tarihini 21 maliyet kaynak atama için hesap için Ağustos genişletilir.

Değiştirilen olmayan birden çok ayrı çeşitli maliyetler (tek bir göreve) uygulamak istediğiniz zaman maliyet kaynakları görevde gerçekleştirilen çalışma miktarını tarafından kullanılır. Örneğin, yeni bir proje teklifi üzerinde çalışan bir yönetici veya kendisiyle için uygulanmış üç ayrı maliyet kaynaklarının olabilir: uçak bileti, biri Kompozit ve otel odası masrafları için bir tane için bir tane. Bu şekilde, tek bir görev için birkaç "sabit" maliyetleri uygulanabilir. Farklı çalışma kaynakları ve malzeme kaynakları ile maliyet oranlarını maliyet kaynakları uygulanamaz.

Maliyet kaynakları kaynak sayfada oluşturulur. ( Kaynak bilgileri iletişim kutusunun Genel sekmesinde, tür listesinde Maliyet'i tıklatın.) Maliyet kaynağının oluşturduktan sonra gerektiği gibi bu görevlere atayabilirsiniz. Maliyet kaynağı için bir görev atandıktan sonra Görev bilgileri iletişim kutusunu kullanarak bu görevi, bu görevi veya maliyet tablosunu uygulanmış olan Görev Kullanımı görünümüne Atama bilgileri iletişim kutusunda, maliyet tutarını ayarlayabilirsiniz.

Nasıl nakit akışını?

Görevler ve kaynaklar için maliyetleri atama oluşturduğunuzda, maliyetlerin ne zaman tahakkuk belirtebilirsiniz. Nakit akışı projenizdeki kritik faktörü ise, yalnızca fon bunları ödeme için kullanılabilir olduğunda bunlar tahakkuk emin olmak için tek tek görevler için maliyetlerin nasıl arttığını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Her zaman bir görevin başlangıç tahakkuk, kullanım başına maliyetleri dışında Project 2007 maliyetleri varsayılan olarak tahakkuklarını ve tamamlanan görev yüzdesinin temel Maliyet tahakkuku görev tüm süresi boyunca tahakkuk dağıtma hesaplar. Bununla birlikte, maliyetleri (çalışmanın bitmesini ödeme tuttuğunuz değilse) başındaki (Başlangıç Ödenecek bir peşin tutarı varsa) bir görev veya görev sonunda tahakkuk olabilir.

Tahakkuk yöntemi maliyet türüne bağlı olarak birkaç şekilde ayarlanabilir. Çoğu (çalışma, malzeme ve maliyet kaynakları dahil olmak üzere ve ayrıca kullanım başına maliyetleri) kaynak türleri için Kaynak bilgileri iletişim kutusundaki Maliyet sekmesinde tahakkuk yöntemini ayarlayın. Sabit maliyetlerin için Sabit Maliyet tahakkuku alanını kullanarak tahakkuk yöntemini ayarlayın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×