Korumalı alan modu tarafından engellenen erişim'işlevleri ve özellikleri

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede, bu korumalı alan işlevleri ve özellikleri hakkında başvuru bilgileri sağlar mod sağlar ve Accessiçinde engeller. Not AccessMonthName ve StrReverse, dahil olmak üzere Korumalı alan modunda çalışacak şekilde birçok yeni işlevleri sağlar ve şimdi bir Yardım, ExportNavigationPaneve LoadCustomUIgibi bazı diğer işlevleri engeller. Devam ederken, güvendiğiniz gerekir unutmayın (içeriği etkinleştir) veritabanı veya veritabanını güvenilen bir konumda kullanılamayacak bu makaledeki bilgiler için yerleştirin.

Bu makalede

Güvenli olmayan ifadeleri çalıştırmak için korumalı alan modunu ayarlama

Korumalı alan modu kullanabileceğiniz işlevleri

Korumalı alan modu hatalara neden işlevleri

Korumalı alan modu tarafından engellenen işlevleri

Korumalı alan modu tarafından engellenen özellikleri

Koruma modunu güvenilmeyen ifadeleri çalıştıracak şekilde ayarlama

Access veritabanına ifade eklediğinizde, o ifade korumalı alan modu adlı bir işletim ortamında çalıştırır. Access 2007, 2010, 2013, 2016 veya önceki Access dosya biçimlerindeki ya da Access ' da oluşturulan veritabanları için bunu yapar. Varsayılan olarak korumalı alan modu Access etkinleştirir ve bir veritabanına güvenilip daha sonra sırasıyla korumalı alan modu her zaman güvenli olmayan ifadeleri devre dışı bırakır.

Veritabanına güveniyor ve koruma modunun devre dışı bıraktığı bir ifadeyi çalıştırmak istiyorsanız, koruma modunu devre dışı bırakan bir kayıt defteri anahtarında değişiklik yaparak söz konusu ifadeyi çalıştırabilirsiniz. Bu bölümdeki adımları izlemeden önce veritabanına güvenmeniz gerektiğini unutmayın.

Bu şekil, güvenilmeyen ifadeleri çalıştırıp çalıştırmayacağınıza karar verirken izleyeceğiniz süreci gösterir.

Korumalı alan modu için karar süreci

Dikkat      Kayıt defterinin yanlış düzenlenmesi, işletim sisteminize ciddi zarar vererek yeniden yüklemenizi gerektirebilir. Microsoft, kayıt defterinin hatalı düzenlenmesi sonucu ortaya çıkacak sorunların çözümlenebileceği garantisini veremez. Kayıt defterini düzenlemeden önce, önemli verileri yedekleyin. Bilgisayarınızın kayıt defterinin kullanımı ve korunmasıyla ilgili en yeni bilgiler için Microsoft Windows Yardımı'na bakın.

Kayıt defteri ile tanıdık olmayan veya kendiniz kayıt defteri anahtarlarını değiştirmeye rahat yapamayacağınızı olup olmadığını veya veritabanını Access'in önceki sürümünden Access dosya biçimine dönüştürülmesi göz önünde bulundurun birisini başvurun. Ayrıca, kayıt defteri değerlerini değiştirmek için bilgisayarda yönetici izinlerine sahip olmanız gerekir.

Kayıt defteri anahtarını değiştirme

Önemli : Aşağıdaki adımlar izlendiğinde, bilgisayarın tüm kullanıcıları için Access'in tüm örneklerinde güvenilmeyen ifadelerin çalıştırılmasına izin verilir.

Aşağıdakilerden birini yapın:

 • Microsoft Windows 7 veya Microsoft Windows 10'da   

  1. Görev çubuğunda Başlat'ı, ardından da Çalıştır'ı tıklatın.

  2. kutusuna regedit yazıp ENTER tuşuna basın.

   Kayıt Defteri Düzenleyicisi başlatılır.

  3. HKEY_LOCAL_MACHINE klasörünü genişletin ve şu kayıt defteri anahtarına gidin:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

   Not : Not, Access 2007 12.0 gösterir, Access 2010 14.0 gösterir, Access 2013 15.0 gösterir ve Access 2016 16,0 gösterir.

  4. Kayıt defteri düzenleyicisinin sağ bölmesinde, Ad'ın altındaki SandboxMode öğesini çift tıklatın.

   DWORD Değerini Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

  5. Değer Verisi alanındaki 3 değerini 2 olarak değiştirin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  6. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın.

 • In Windows Vista'da    

  1. Başlat düğmesini tıklatın, Tüm Programlar' ın, Donatılar' ı tıklatın ve ardından Çalıştır' ı tıklatın.

  2. kutusuna regedit yazıp ENTER tuşuna basın.

   Kayıt Defteri Düzenleyicisi başlatılır.

  3. HKEY_LOCAL_MACHINE klasörünü genişletin ve şu kayıt defteri anahtarına gidin:

   \Software\Microsoft\Office\12.0\Access Connectivity Engine\Engines

   Not : Not, Access 2007 12.0 gösterir, Access 2010 14.0 gösterir, Access 2013 15.0 gösterir ve Access 2016 16,0 gösterir.

  4. Kayıt defteri düzenleyicisinin sağ bölmesinde, Ad'ın altındaki SandboxMode öğesini çift tıklatın.

   DWORD Değerini Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

  5. Değer Verisi alanındaki 3 değerini 2 olarak değiştirin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  6. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın.

Önemli    Önce veritabanına güvenmezseniz, bu kayıt defteri ayarını değiştirip değiştirmemenize bakılmaksızın Access'in tüm güvenilmeyen ifadeleri devre dışı bırakacağını unutmayın.

Kayıt defteri değeri için ayarları kullanabilirsiniz; 0 (sıfır) en çok izin veren ve 3 en az izin veren ayardır.

Ayar

Açıklama

0

Korumalı alan modu her zaman devre dışıdır.

1

Korumalı alan modu Access için kullanılır, ancak Access dışındaki programlar için kullanılmaz.

2

Korumalı alan modu Access dışındaki programlar için kullanılır, ancak Access için kullanılmaz.

3

Korumalı alan modu her zaman kullanılır. Bu Accessyüklediğinizde ayarlama varsayılan değerdir.

Sayfanın Başı

Koruma modunda kullanabileceğiniz işlevler

Aşağıdaki tabloda, koruma modu etkinken Access veritabanı altyapısı sorgularında kullanabileceğiniz işlevler listelenir. Listede yer almayan hiçbir işlev koruma modunda kullanılamaz.

Karın kasları

Dizi

Asc

Ascb

Ascw

Atn

CBool

CByte

CCur

CDate

CDbl

Choose

Chr

Chr$

Chrb

Chrb$

Chrw

Chrw$

Cint

Clng

Cos

Csng

Cstr

Cvar

CVDate

CVErr

Tarih

Date$

DateAdd

DateDiff

DatePart

DateSerial

DateValue

Gün

ÇİFTAZALANBAKİYE

Hata

Error$

Exp

Fix

Biçim

Format$

FormatCurrency

FormatDateTime

FormatNumber

FormatPercent

ANBD

Hex

Hex$

Saat

IIf

IMEStatus

InStr

InStrb

Int

IPmt

İÇ_VERİM_ORANI

IsDate

IsEmpty

IsError

IsNull

IsNumeric

IsObject

LCase

LCase$

Soldan

Left$

Leftb

Leftb$

Len

Lenb

Log

LTrim

LTrim$

Mid

Mid$

Midb

Midb$

Dakika

D_İÇ_VERİM_ORANI

Ay

MonthName

Now

NPer

Npm

Eki

Oct$

Partition

Pmt

PPmt

BD

QBColor İşlevi

Oran

Replace

RGB

Sağ

Right$

RightB

Rightb$

Rnd

Round

RTrim

RTrim$

Second

Sgn

Sgr

Sin

DA

Alan

Space$

Str

Str$

StrComp

StrConv

Dize

String$

StrReverse

Anahtar

YAT

Tan

Saat

Time$

Timer

TimeSerial

TimeValue

Dekoratif malzeme

Trim$

TypeName

UCase

UCase$

Val

VarType

Çalışma günü

Yıl

Sayfanın Başı

Koruma modunda hataya neden olan işlevler

Aşağıdaki Visual Basic for Applications (VBA) işlevleri Access veritabanı altyapı sorgularındaki ifadelerden veya Access özelliklerinden çağrıldıklarında hataya neden olurlar.

AppActivate

Beep

Takvim

CallByName

ChDir

ChDrive

Komut

Command$

CreateObject

CurDir

CurDir$

DeleteSetting

DoEvents

Environ

Environ$

EOF

Err

FileAttr

FileCopy

FileDateTime

FileLen

FreeFile

GetAllSettings

GetAttr

GetObject

GetSetting

Input

Input$

InputB

InputB$

Kill

Load

Loc

LOF

Randomize

Sıfırla

SaveSetting

Seek

TuşGönder

SetAttr

Shell

Spc

Sekme

Unload

UserForms

Genişlik

Sayfanın Başı

Koruma modu tarafından engellenen işlevler

Korumalı alan modu işlevleri sorguda bir ifade veya Access özelliği adlı olduğunda aşağıdaki Access işlevleri engeller. Office Access 2007içinde başlayarak yeni bir yıldız işareti (işlevi bir işlev adı gösterdikten sonra *).

AddAutoCorrect

AddToFavorites

ADOConnectString

AnswerWizard

Uygulama

Yardımcı

Assistance*

Otomatik Düzeltme

AutomationSecurity*

BeginUndoable

CloseCurrentDatabase

CodeContextObject

CodeDb

COMAddIns

CommandBars

CompactRepair

ConvertAccessProject

CreateAccessProject

CreateAdditionalData

CreateControl

CreateControlEx

CreateDataAccessPage

CreateForm

CreateGroupLevel

CreateNewWorkgroupFile

CreateReport

DataAccessPages

DBEngine

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDESend

DDETerminate DDETerminateAll deyimi

DefaultWebOptions

DefaultWorkspaceClone

DelAutoCorrect

DeleteControl

DeleteReportControl

DoCmd

Echo

ExportCustomFixedFormat*

ExportNavigationPane*

ExportXML

FeatureInstall

FileDialog

FileSearch

FollowHyperlink

GetHiddenAttribute

ImportNavigationPane*

ImportXML

InsertText

LanguageSettings

LoadCustomUI*

LoadFromText

LoadPicture

Modüller

NewAccessProject

NewCurrentDatabase

NewFileTaskPane

OpenAccessProject

OpenCurrentDatabase

Parent

ProductCode

Quit

Başvurular

RefreshDatabaseWindow

RefreshTitleBar

ReloadAddIns

ReplaceModule

Çalıştır

RunCommand

SaveAsText

SetDefaultWorkGroupFile

SetHiddenAttribute

SetOption

SetUndoRecording

SysCmd

TransformXML

VBE

Sayfanın Başı

Koruma modu tarafından engellenen özellikler

Koruma modu, önceki bölümde listelenen işlevlerin yanı sıra bir dizi nesne özelliğini de engeller. Aşağıdaki tabloda nesneler ve her nesnenin engellenen özellikleri listelenir.

Nesne

Engellenen Özellik veya Özellikler

İlişkili Nesne Çerçevesi

Nesne

Açılan Kutu

Recordset

Denetim

Nesne

CurrentProject

AccessConnection, BaseConnectionString, CloseConnection, Connection, OpenConnection

Özel Denetim

Nesne

Form

Dynaset

Hyperlink

Sık kullanılanlara ekleme

Listbox

Recordset

Nesne Çerçevesi

Nesne

Rapor

Recordset

Akıllı Etiket Eylemi

Execute

Ekran

ActiveDataAccessPage

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×