Koşullu biçimleri ekleme, bulma veya temizleme

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Verileri görsel olarak incelemek ve çözümlemek, kritik sorunları belirlemek, desenleri ve eğilimleri tanımlamak üzere size yardımcı olacak bir koşullu biçimden yararlanın.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Koşullu biçimlendirme hakkında bilgi edinme

İki renkli ölçek kullanarak tüm hücreleri biçimlendirme

Üç renkli ölçek kullanarak tüm hücreleri biçimlendirme

Veri çubuklarını kullanarak tüm hücreleri biçimlendirme

Simge kümesi kullanarak tüm hücreleri biçimlendirme

Yalnızca metin, sayı veya tarih/saat değerleri içeren hücreleri biçimlendirme

Yalnızca en yüksek veya en düşük dereceli hücreleri biçimlendirme

Yalnızca ortalamanın üstünde veya altında kalan değerleri biçimlendirme

Yalnızca benzersiz veya yinelenen değerleri biçimlendirme

Biçimlendirilecek hücreleri saptamak için formül kullanma

Koşullu biçimleri olan hücreleri bulma

Koşullu biçimleri temizleme

Koşullu biçimlendirme hakkında bilgi edinme

Koşullu biçimlendirme verileri hakkındaki belirli soruları görsel olarak yanıtlamanıza yardımcı olur. Bir hücre aralığına, Microsoft Excel tablosuna veya PivotTable raporuna koşullu biçimlendirme uygulayabilirsiniz. PivotTable raporunda koşullu biçimlendirme kullanırken anlamanız gereken önemli farklılıklar vardır.

Koşullu biçimlendirmenin avantajları

Verileri her çözümleyişinizde kendinize aşağıdakilere benzer sorular sorarsınız:

 • Son beş yıllık kar özetinde özel durumlar nerede?

 • Geçtiğimiz iki yılda pazar araştırmalarında eğilimler neler?

 • Bu ay kim 50.000 Dolar üzerinde satış yaptı?

 • Çalışanların toplam yaş dağılımı nedir?

 • Yıldan yıla %10 üzerinde gelir artışı sağlayan ürünler hangileri?

 • Birinci sınıf öğrencileri arasında en yüksek ve en düşük performansı gösteren öğrenciler hangileri?

Koşullu biçimlendirme, ilginç hücreleri veya hücre gruplarını vurgulamayı, olağandışı değerleri belirtmeyi ve veri çubukları, renk ölçekleri ve simge kümeleri aracılığıyla verileri görselleştirmeyi kolaylaştırarak bu soruları yanıtlamanıza yardımcı olur. Koşullu biçim, koşulları (veya ölçütleri) esas alarak hücre aralığının görünümünü değiştirir. Koşul doğruysa, hücre aralığı bu koşula göre biçimlendirilir; koşul yanlışsa, hücre aralığı bu koşula göre biçimlendirilmez.

Hücreleri ister el ile ister koşullu olarak biçimlendirmiş olun, verileri hücre rengi ve yazı tipi rengi de içinde olmak üzere biçimlerine göre sıralayabilir ve bunlara biçimlerine göre filtre uygulayabilirsiniz.

göstergeyle birlikte rengine göre sıralanmış ve filtre uygulanmış veriler

Not : Koşullu biçim oluşturduğunuzda, yalnızca aynı çalışma sayfasındaki diğer hücrelere veya bazı durumlarda o anda açık olan çalışma kitabının çalışma sayfalarındaki hücrelere başvurabilirsiniz. Başka bir çalışma sayfasına yönelik dış başvurularda koşullu biçimlendirme kullanamazsınız.

PivotTable raporu için koşullu biçimlendirme

PivotTable raporundaki koşullu biçimlendirme, hücre aralığındaki koşullu biçimlendirmeden veya Excel tablosundan çeşitli açılardan farklıdır:

 • Filtre uygulayarak, düzeyleri gizleyerek, düzeyleri daraltarak ve genişleterek veya alan taşıyarak PivotTable raporunun düzenini değiştirirseniz, biçimlendirmenin temelini oluşturan verilerdeki alanlar kaldırılmadığı sürece koşullu biçim korunur.

 • Değerler alanı içinde yer alan alanlar için koşullu biçimin kapsamı veri hiyerarşisine dayandırılabilir ve bir veya birden çok sütunun satırlarındaki veya bir veya birden çok satırın sütunlarındaki üst öğenin (hiyerarşide bir üstteki düzeyi) tüm görünür alt öğeleri (hiyerarşide bir alttaki düzey) tarafından belirlenir.

  Not : Veri hiyerarşisinde, alt öğeler üst öğenin koşullu biçimlendirmesini devralmaz ve üst öğe de alt öğelerin koşullu biçimlendirmesini devralmaz.

 • Değerler alanı içinde yer alan alanlarda koşullu biçiminin kapsamını belirlemenin üç yöntemi vardır: seçime göre, karşılık gelen alana göre veya değer alanına göre.

Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını belirlemek için varsayılan yöntem seçime göre belirleme yöntemidir. Kapsamını belirleme yöntemini karşılık gelen alana veya değer alanına göre belirleme olarak değiştirmek için Biçimlendirme kuralını uygula seçenek düğmesini, Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusunu veya Biçimlendirme Kuralını Düzenle iletişim kutusunu kullanabilirsiniz. Kapsam belirlemek için kullanılabilen bu üç yöntem (Giriş sekmesi, Stiller grubu, Koşullu Biçimlendirme komutu), gereksinimlerinize bağlı olarak size daha fazla esneklik sağlar:

Seçime göre kapsam belirleme    Aşağıdakileri seçmek istiyorsanız bu yöntemi kullanın:

 • Değerler alanı içinde yer alan bitişik alanlardan oluşmuş bir küme, örneğin bir bölgenin tüm ürün toplamları.

 • Değerler alanı içinde yer alan bitişik olmayan alanlardan oluşmuş bir küme, örneğin veri hiyerarşisindeki düzeylere dağılmış farklı bölgelerin ürün toplamları.

Değer alanına göre kapsam belirleme    Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız bu yöntemi kullanın:

 • Bitişik olmayan çok sayıda seçim belirlemekten kaçınma.

 • Değerler alanı içinde yer alan bir alan kümesini, veri hiyerarşisindeki tüm düzeyler için koşullu biçimlendirme.

 • Alt toplamları ve genel toplamları ekleme.

Karşılık gelen alana göre kapsam belirleme    Aşağıdakileri yapmak istiyorsanız bu yöntemi kullanın:

 • Bitişik olmayan çok sayıda seçim belirlemekten kaçınma.

 • Değerler alanı içinde yer alan bir alan kümesini, veri hiyerarşisindeki tek bir düzey için koşullu biçimlendirme.

 • Alt toplamları dışlama.

Değerler alanı içinde yer alan alanlara en üstteki, en alttaki, ortalamanın üstündeki veya ortalamanın altındaki değerler için koşullu biçimlendirme uyguladığınızda, kural varsayılan olarak tüm görünür değerleri temel alır. Öte yandan, karşılık gelen alana göre kapsam belirlediğinizde, tüm görünür değerleri kullanmak yerine isteğinize bağlı olarak koşullu biçimi aşağıdakilerin her türlü bileşimine uygulayabilirsiniz:

 • Sütun ve onun üst satır alanı.

 • Satır ve onun üst sütun alanı.

Çalışma kitapları arasında koşullu biçimlendirme

Aynı çalışma kitabının başka bir çalışma sayfasında başvuruda bulunulan hücrelerde koşullu biçimlendirme kullanabilirsiniz. Bu yetenek, çalışma kitapları arasında kullanılamaz.

Sayfanın Başı

İki renkli ölçek kullanarak tüm hücreleri biçimlendirme

Renk ölçekleri, veri dağılımını ve çeşitlemesini anlamanıza yardımcı olan görsel kılavuzlardır. İki renkli ölçek, iki rengin farklı tonlarını kullanarak hücre aralığını karşılaştırmanıza yardımcı olur. Rengin gölgesi daha yüksek veya daha düşük değerleri temsil eder. Örneğin, yeşil ve kırmızı renk ölçeğinde, daha yüksek değerli hücrelerin daha yeşil ve daha düşük değerli hücrelerin de daha kırmızı renkte olmasını belirtebilirsiniz.

Aralıktaki bir veya birden çok hücre hata döndüren bir işlev içeriyorsa, koşullu biçimlendirme aralığın tamamına uygulanmaz. Koşullu biçimlendirmenin aralığın tamamına uygulandığından emin olmak için, DIR veya EĞERHATA işlevini kullanarak hata değeri dışında bir değer döndürülmesini sağlayın.

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Renk Ölçekleri'ni tıklatın.

  Giriş sekmesinin Stiller grubu

 3. İki renkli ölçek seçin.

  Renk ölçeği simgelerinin üzerinde dolaşarak hangi simgenin iki renkli ölçek olduğuna bakın. Üstteki renk yüksek değerleri, alttaki renk ise düşük değerleri temsil eder.

Koşullu biçimlendirme uygulanmış PivotTable alanının yanındaki Biçimlendirme Seçenekleri düğmesini kullanarak PivotTable raporundaki Değerler alanında yer alan alanlar için kapsam belirleme yöntemini değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın.

  Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın.

   Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu DaraltDüğme resmi tıklatarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasında yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet'i Düğme resmi seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın.

    Biçimlendirme Kuralı Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını değiştirme ölçütü:

  • Seçim, Seçili hücreler'i tıklatın.

  • Değer etiketi için tüm hücreler, <Değer etiketi> değerlerini gösteren tüm hücreler'i tıklatın.

  • Değer etiketi için tüm hücreler, alt toplamları ve genel toplamı dışlayarak, <Satır etiketi> için <Değer etiketi> değerlerini gösteren tüm hücreler'i tıklatın.

 5. Kural Türü Seçin altında Değerlerine göre tüm hücreleri biçimlendir (varsayılan) seçeneğini tıklatın.

 6. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Biçim Stili liste kutusundan İki renkli ölçek öğesini seçin.

 7. En Az ve En FazlaTür değerlerini seçmek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • En düşük ve en yüksek değerleri biçimlendirme    En Küçük Değer ve En Büyük Değer öğelerini seçin.

   Bu durumda, En Az ve En FazlaDeğer girmezsiniz.

  • Sayı, tarih/saat değerini biçimlendirme    Sayı seçin ve ardından En Az ve En FazlaDeğer girin.

  • Yüzdeyi biçimlendirme    Yüzde öğesini seçin ve ardından En Az ve En FazlaDeğer girin.

   Geçerli değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır. Yüzde işareti girmeyin.

   Değerlerin dağılımı orantılı olduğundan tüm değerleri orantılı olarak görselleştirmek istediğinizde yüzde işareti kullanın.

  • Yüzde birlik değeri biçimlendirme    Yüzdebirlik öğesini seçin ve ardından En Az ve En FazlaDeğer girin.

   Geçerli yüzde birlik değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır.

   Verilerinizin görselliğini bozabilecek aşırı uç değerleri temsil eden bir grup yüksek değeri (ilk 20 yüzde birlik gibi) bir renk tonunda ve bir grup düşük değeri(son 20 yüzde birlik gibi) ise başka bir renk tonunda görselleştirmek istediğinizde,yüzde birlik değer kullanın.

  • Formül sonucunu biçimlendirme    Formül öğesini seçin ve ardından En Az ve En Fazla değerlerini girin.

   Formülün sayı, tarih/saat değeri geri döndürmesi gerekir. Formülü eşittir işaretiyle (=) başlatın. Geçersiz formüllere biçimlendirme uygulanmaz. Hata değeri geri döndürmediğinden emin olmak için formülü sınayabilirsiniz.

   Notlar   

   • En Az değerin En Fazla değerden küçük olmasına dikkat edin.

   • Birbirinden farklı türde En Az ve En Fazla ayarları seçebilirsiniz. Örneğin, En Az için bir sayı ve En Fazla için ise yüzde değeri seçebilirsiniz.

 8. En Az ve En Fazla renk ölçeği seçmek için, her birinde Renk öğesini tıklatın ve renk seçin.

  Başka renkler seçmek veya özel renk oluşturmak isterseniz Daha Fazla Renk öğesini tıklatın. Seçtiğiniz renk ölçeği Önizleme kutusunda görüntülenir.

Sayfanın Başı

Üç renkli ölçek kullanarak tüm hücreleri biçimlendirme

Renk ölçekleri veri dağılımını ve çeşitlemesini anlamanıza yardımcı olan görsel kılavuzlardır. Üç renkli ölçek, üç rengin tonlamalarını kullanarak hücre aralığını karşılaştırmanıza yardımcı olur. Rengin gölgesi yüksek, orta ve düşük değerleri temsil eder. Örneğin, yeşil, sarı ve kırmızı renk ölçeğinde, daha yüksek değerli hücrelerin yeşil renkte, orta değerli hücrelerin sarı renkte ve düşük değerli hücrelerin de kırmızı renkte olmasını belirtebilirsiniz.

Aralıktaki bir veya birden çok hücre hata döndüren bir işlev içeriyorsa, koşullu biçimlendirme aralığın tamamına uygulanmaz. Koşullu biçimlendirmenin aralığın tamamına uygulandığından emin olmak için, DIR veya EĞERHATA işlevini kullanarak hata değeri yerine sizin belirttiğiniz bir değerin (0 veya "Yok" gibi) döndürülmesini sağlayın.

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Renk Ölçekleri'ni tıklatın.

  Giriş sekmesinin Stiller grubu

 3. Üç renkli ölçek seçin. En üstteki renk daha yüksek değerleri, ortadaki renk orta değerleri ve en alttaki renk de daha düşük değerleri temsil eder.

  Renk ölçeği simgelerinin üzerinde dolaşarak hangi simgenin üç renkli ölçek olduğuna bakın.

Koşullu biçimlendirme uygulanmış PivotTable alanının yanındaki Biçimlendirme Seçenekleri düğmesini kullanarak PivotTable raporundaki Değerler alanında yer alan alanlar için kapsam belirleme yöntemini değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın.

  Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın.

   Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu DaraltDüğme resmi tıklatarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasında yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet'i Düğme resmi seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın.

    Biçimlendirme Kuralı Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını:

  • Seçime göre değiştirmek için Yalnızca bu hücreler'i tıklatın.

  • Karşılık gelen alana göre değiştirmek için Aynı alanlara sahip tüm <değer alanı> hücreleri'ni tıklatın.

  • Değer alanına göre değiştirmek için Tüm <değer alanı> hücreleri'ni tıklatın.

 5. Kural Türü Seçin altında Bütün hücreleri değerlerini temel alarak biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 6. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Biçim Stili liste kutusundan 3-Renk Ölçeği öğesini seçin.

 7. En Az, Orta Nokta ve En Fazla için tür seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • En düşük ve en yüksek değerleri biçimlendirme    Bir Orta Nokta değeri seçin.

   Bu durumda, En Küçük ve En BüyükDeğer değeri girmezsiniz.

  • Sayı, tarih/saat değeri biçimlendirme    Sayı öğesini seçin ve ardından En Az, Orta Nokta ve En Fazla için değer girin.

  • Yüzdeyi biçimlendirme    Yüzde öğesini seçin ve ardından En Az, Orta Nokta ve En Fazla için değer girin.

   Geçerli değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır. Yüzde (%) işareti girmeyin.

   Yüzde kullanımı değerlerin dağılımının orantılı olmasını sağladığından, tüm değerleri orantılı olarak görselleştirmek istediğinizde yüzdeyi kullanın.

  • Yüzde birlik değeri biçimlendirme    Yüzdebirlik öğesini seçin ve ardından En Az, Orta Nokta ve En Fazla için değer girin.

   Geçerli yüzde birlik değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır.

   Verilerinizin görselliğini bozabilecek aşırı uç değerleri temsil eden bir grup yüksek değeri(ilk 20 yüzde birlik gibi) bir renk tonunda ve bir grup düşük değeri(son 20 yüzde birlik gibi) ise başka bir renk tonunda görselleştirmek istediğinizde, yüzde birlik değer kullanın.

  • Formül sonucu biçimlendirme    Formül öğesini seçin ve ardından En Az, Orta Nokta ve En Fazla için değer girin.

   Formülün sayı, tarih/saat değeri geri döndürmesi gerekir. Formülü eşittir işaretiyle (=) başlatın. Geçersiz formüllere biçimlendirme uygulanmaz. Hata değeri geri döndürmediğinden emin olmak için formülü sınayabilirsiniz.

   Notlar   

   • Hücre aralığının en düşük, orta ve en yüksek değerlerini ayarlayabilirsiniz. En Az alanındaki değerin Orta Nokta alanındaki değerden küçük ve Orta Nokta değerinin de En Fazla alanındaki değerden küçük olduğundan emin olun.

   • Birbirinden farklı türde En Az, Orta Nokta ve En Fazla ayarları seçebilirsiniz. Örneğin, En Az ayarı olarak bir sayı, Orta Nokta ayarı olarak yüzde birlik bir değer ve En Fazla ayarı olarak da yüzde seçebilirsiniz.

   • Birçok durumda, varsayılan yüzde 50 Orta Nokta değeri en iyi neticeyi verir, yine de bu değeri kendi ihtiyaçlarınıza göre ayarlayabilirsiniz.

 8. En Az, Orta Nokta ve En Fazla renk ölçeği seçmek için, her birinde Renk öğesini tıklatın ve renk seçin.

  Başka renkler seçmek veya özel renk oluşturmak isterseniz, Daha Fazla Renk öğesini tıklatın.

  Seçtiğiniz renk ölçeği Önizleme kutusunda görüntülenir.

Sayfanın Başı

Veri çubuklarını kullanarak tüm hücreleri biçimlendirme

Veri çubuğu, bir hücre değerini diğer hücrelere göre değerlendirmenize yardımcı olur. Veri çubuğunun uzunluğu hücredeki değeri gösterir. Uzun çubuk yüksek değeri, kısa çubuk ise düşük değeri gösterir. Veri çubukları, tatil satış raporundaki en yüksek ve en düşük oyuncak satışı gibi özellikle büyük miktarda verilerle çalışılırken yüksek ve düşük sayıların tespit edilmesi konusunda çok kullanışlıdır.

İpucu : Aralıktaki bir veya birden çok hücre hata döndüren bir işlev içeriyorsa, koşullu biçimlendirme aralığın tamamına uygulanmaz. Koşullu biçimlendirmenin aralığın tamamına uygulandığından emin olmak için, DIR veya EĞERHATA işlevini kullanarak hata değeri yerine başka bir değer (0 veya "Yok" gibi) döndürülmesini sağlayın.

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Stil grubunda, Koşullu Biçimlendirme seçeneğinin yanındaki oku ve Veri Çubukları seçeneğini tıklatıp veri çubuğu simgesini seçin.

  Giriş sekmesinin Stiller grubu

Biçimlendirme kuralını uygula seçenek düğmesini kullanarak, PivotTable raporundaki Değerler alanı içinde yer alan alanlar için kapsam belirleme yöntemini değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın.

  Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın.

   Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu DaraltDüğme resmi tıklatarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasında yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet'i Düğme resmi seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın.

    Biçimlendirme Kuralı Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını:

  • Seçime göre değiştirmek için Yalnızca bu hücreler'i tıklatın.

  • Karşılık gelen alana göre değiştirmek için Aynı alanlara sahip tüm <değer alanı> hücreleri'ni tıklatın.

  • Değer alanına göre değiştirmek için Tüm <değer alanı> hücreleri'ni tıklatın.

 5. Kural Türü Seçin altında Bütün hücreleri değerlerini temel alarak biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 6. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Biçim Stili liste kutusundan Veri Çubuğu öğesini seçin.

 7. En Az ve En FazlaTür seçin. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • En düşük ve en yüksek değerleri biçimlendirme    En Küçük Değer ve En Büyük Değer değerini seçin.

   Bu durumda, En Az ve En Fazla için değer girmezsiniz.

  • Sayı, tarih/saat değerini biçimlendirme    Sayı seçin ve ardından En Az ve En FazlaDeğer girin.

  • Yüzdeyi biçimlendirme    Yüzde öğesini seçin ve ardından En Az ve En Fazla için değer girin.

   Geçerli değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır. Yüzde (%) işareti girmeyin.

   Yüzde kullanımı değerlerin dağılımının orantılı olmasını sağladığından, tüm değerleri orantılı olarak görselleştirmek istediğinizde yüzdeyi kullanın.

  • Yüzde birlik değeri biçimlendirme    Yüzdebirlik öğesini seçin ve ardından En Az ve En Fazla için değer girin.

   Geçerli yüzde birlik değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır.

   Verilerinizin görselliğini bozabilecek aşırı uç değerleri temsil eden bir grup yüksek değeri (ilk 20 yüzde birlik gibi)bir veri çubuğunda ve bir grup düşük değeri (son 20 yüzde birlik gibi)ise başka bir veri çubuğunda görselleştirmek istediğinizde, yüzde birlik değer kullanın.

  • Formül sonucunu biçimlendirme    Formül öğesini seçin ve ardından En Az ve En Fazla için değer girin.

   Formülün sayı, tarih/saat değeri geri döndürmesi gerekir. Formülü eşittir işaretiyle (=) başlatın. Geçersiz formüllere biçimlendirme uygulanmaz. Hata değeri geri döndürmediğinden emin olmak için formülü sınayabilirsiniz.

   Notlar   

   • En Az değerin En Fazla değerden küçük olmasına dikkat edin.

   • Birbirinden farklı türde En Az ve En Fazla ayarları seçebilirsiniz. Örneğin, bir En Az sayı ve En Fazla yüzde değeri seçebilirsiniz.

 8. En Az ve En Fazla renk ölçeği seçmek için Çubuk Rengi öğesini tıklatın.

  Başka renkler seçmek veya özel renk oluşturmak isterseniz Daha Fazla Renk öğesini tıklatın. Seçtiğiniz çubuk rengi Önizleme kutusunda görüntülenir.

 9. Hücredeki değer olmaksızın yalnızca veri çubuğunu göstermek için Yalnızca Çubuğu Göster öğesini seçin.

 10. Veri çubuklarına düz bir kenarlık uygulamak için Kenarlık liste kutusunda Düz Kenarlık öğesini seçin ve kenarlığın rengini belirtin.

 11. Düz çubukla gradyan çubuk arasında bir seçim yapmak için, Dolgu liste kutusunda Düz Dolgu veya Gradyan Dolgu seçin.

 12. Negatif çubukları biçimlendirmek için, Negatif Değer ve Eksen'i tıklatın ve Negatif Değer ve Eksen Ayarları iletişim kutusunda negatif çubuk dolgusu ve kenarlık renkleri için seçenekleri belirtin. Eksenin konum ayarlarını ve rengini de seçebilirsiniz. Seçenekleri seçmeyi tamamladığınızda Tamam'ı tıklatın.

 13. Çubuk Yönü liste kutusunda bir ayar seçenek çubukların yönünü değiştirebilirsiniz. Çubuk yönünün varsayılan ayarı Bağlam'dır ancak verilerinizi nasıl göstermek istediğinize bağlı olarak soldan sağa ve sağdan sola yönlerini de seçebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Simge kümesi kullanarak tüm hücreleri biçimlendirme

Verileri, bir eşik değerine göre ayrılmış üç ila beş kategoride sınıflandırmak ve verilere açıklama eklemek için simge kümesi kullanın. Her simge bir değer aralığını temsil eder. Örneğin, 3 Ok simge kümesinde yeşil yukarı oku yüksek değerleri, sarı yan yönler oku orta değerleri ve kırmızı aşağı oku düşük değerleri temsil eder.

Yalnızca koşula uyan hücreler için simgelerin gösterilmesini seçebilirsiniz; örneğin, belirli bir kritik değerin altında kalan hücrelerde bir uyarı simgesi görüntülemeyi ve söz konusu değerin üstündeki hücrelerde hiçbir simge görüntülememeyi seçebilirsiniz. Bunu yapmak için, koşulları ayarlarken simgenin yanındaki simge açılan listesinde Hücre Simgesi Yok'u seçerek simgeleri gizlersiniz. Ayrıca, kendi simge kümelerinizi de oluşturabilirsiniz; örneğin, bir yeşil "sembol" onay işareti, sarı "trafik ışığı" ve kırmızı "bayrak".

Sorun: Koşullu biçimlendirme aralıktaki hiçbir hücrede görünmüyor.   

Aralıktaki bir veya birden çok hücre hata döndüren bir işlev içeriyorsa, koşullu biçimlendirme aralığın tamamına uygulanmaz. Koşullu biçimlendirmenin aralığın tamamına uygulandığından emin olmak için, DIR veya EĞERHATA işlevini kullanarak hata değeri yerine başka bir değer (0 veya "Yok" gibi) döndürülmesini sağlayın.

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Stil grubunda, Koşullu Biçimlendirme seçeneğinin yanındaki oku ve Simge Kümesi seçeneğini tıklatıp simge kümesi simgesini seçin.

  Giriş sekmesinin Stiller grubu

Biçimlendirme kuralını uygula seçenek düğmesini kullanarak, PivotTable raporundaki Değerler alanı içinde yer alan alanlar için kapsam belirleme yöntemini değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın.

  Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın.

   Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu DaraltDüğme resmi tıklatarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasında yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet'i Düğme resmi seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın.

    Biçimlendirme Kuralı Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını:

  • Seçime göre değiştirmek için Yalnızca bu hücreler'i tıklatın.

  • Karşılık gelen alana göre değiştirmek için Aynı alanlara sahip tüm <değer alanı> hücreleri'ni tıklatın.

  • Değer alanına göre değiştirmek için Tüm <değer alanı> hücreleri'ni tıklatın.

 5. Kural Türü Seçin altında Bütün hücreleri değerlerini temel alarak biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 6. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Biçim Stili liste kutusundan Simge Kümesi öğesini seçin.

  1. Simge kümesi seçin. Varsayılan 3 Trafik Işığı (Çerçevesiz) seçeneğidir. Simge sayısı, her simgeye yönelik karşılaştırma işleçleri ve eşik değerleri, her simge kümesinde farklıdır.

  2. İsterseniz karşılaştırma işleçlerini ve eşik değerlerini değiştirebilirsiniz. Her simgenin varsayılan değer aralığı eşit boyuta sahip olsa da, bu değerleri ihtiyaçlarınıza göre değiştirebilirsiniz. Eşiklerin yukarıdan aşağı, en yüksekten en düşüğe doğru mantıksal bir sırada olduğundan emin olun.

  3. Aşağıdakilerden birini yapın:

   • Sayı, tarih/saat biçimlendirme    Sayı öğesini seçin.

   • Yüzde biçimlendirme    Yüzde öğesini seçin.

    Geçerli değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır. Yüzde (%) işareti girmeyin.

    Yüzde kullanımı değerlerin dağılımının orantılı olmasını sağladığından, tüm değerleri orantılı olarak görselleştirmek istediğinizde yüzdeyi kullanın.

   • Yüzde birlik değer biçimlendirme    Yüzdebirlik öğesini seçin.

    Geçerli yüzde birlik değerler 0 (sıfır) ile 100 arasındaki sayılardır.

    Verilerinizin görselliğini bozabilecek aşırı uç değerleri temsil eden bir grup yüksek değeri (ilk 20yüzde birlik gibi) belirli bir simgeyle ve bir grup düşük değeri (son 20yüzde birlik gibi) ise başka bir simgeyle görselleştirmek istediğinizde, yüzde birlik değer kullanın.

   • Formül sonucunu biçimlendirme    Formül öğesini seçin ve ardından her bir Değer kutusuna bir formül girin.

    Formülün sayı, tarih/saat değeri geri döndürmesi gerekir. Formülü eşittir işaretiyle (=) başlatın. Geçersiz formüllere biçimlendirme uygulanmaz. Hata değeri geri döndürmediğinden emin olmak için formülü sınayabilirsiniz.

  4. İlk simgenin düşük değerleri ve son simgenin de yüksek değerleri göstermesini sağlamak için, Simge Sırasını Tersine Çevir'i seçin.

  5. Hücredeki değer olmaksızın yalnızca veri çubuğunu göstermek için Yalnızca Çubuğu Göster öğesini seçin.

   Notlar : 

   1. Çalışma sayfasının sütun genişliğini simgeye uydurmak için ayarlamanız gerekebilir.

   2. Üç simge boyutu vardır. Görüntülenen simgenin boyutu, söz konusu hücrede kullanılan yazı tipi boyutuna bağlıdır.

Sayfanın Başı

Yalnızca metin, sayı veya tarih/saat değerleri içeren hücreleri biçimlendirme

Hücre aralığındaki belirli hücreleri daha kolay bulmak için, bu belirli hücreleri bir karşılaştırma işlecini esas alarak biçimlendirebilirsiniz. Örneğin, kategorilere göre sıralanmış bir envanter çalışma sayfasında, stokta 10 kalemden az kalan ürünleri sarı renkle vurgulayabilirsiniz. İsterseniz, perakende mağaza özeti çalışma sayfasında, %10'un üzerinde kar oranına, 100.000 Dolar'ın altında satış hacmine sahip ve "GüneyDoğu" kapsamındaki bölgede yer alan tüm mağazaları tanımlayabilirsiniz.

Not : PivotTable raporunun Değerler bölümündeki alanlara metin veya tarihe göre koşullu biçimlendirme uygulayamazsınız; yalnızca sayıya göre uygulayabilirsiniz.

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Stil grubunda, Koşullu Biçimlendirme seçeneğinin yanındaki oku ve ardından Hücre Kurallarını Vurgula seçeneğini tıklatın.

  Giriş sekmesinin Stiller grubu

 3. Arasında, Şu İçeriğe Sahip Metne Eşit veya İlgili Tarih gibi istediğiniz komutu seçin.

 4. Kullanmak istediğiniz değerleri girip bir biçim seçin.

Biçimlendirme kuralını uygula seçenek düğmesini kullanarak, PivotTable raporundaki Değerler alanı içinde yer alan alanlar için kapsam belirleme yöntemini değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın.

  Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın.

   Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu DaraltDüğme resmi tıklatarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasındaki veya başka çalışma sayfalarındaki yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet'i Düğme resmi seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın.

    Biçimlendirme Kuralı Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını:

  • Seçime göre değiştirmek için Yalnızca bu hücreler'i tıklatın.

  • Karşılık gelen alana göre değiştirmek için Aynı alanlara sahip tüm <değer alanı> hücreleri'ni tıklatın.

  • Değer alanına göre değiştirmek için Tüm <değer alanı> hücreleri'ni tıklatın.

 5. Kural Türü Seçin altında, Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 6. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Yalnızca şunu içeren hücreleri biçimlendir liste kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Sayıya, tarihe/saate göre biçimlendirme     Önce Hücre Değeri, ardından karşılaştırma işleci seçip sayı, tarih veya saat girin.

   Örneğin, Arasında öğesini seçip 100 ve 200 değerlerini girin veya Eşit öğesini seçip 1/1/2009 değerini girin.

   Sayı, tarih veya saat değeri geri döndüren bir formül de girebilirsiniz. Formül girerseniz, bunu eşittir işaretiyle (=) başlatın. Geçersiz formüllere biçimlendirme uygulanmaz. Hata değeri geri döndürmediğinden emin olmak için formülü sınayabilirsiniz.

  • Metne göre biçimlendirme    Önce Belirli Bir Metin seçeneğini, sonra da karşılaştırma işlecini seçip metni girin.

   Örneğin, İçerir öğesini seçip Gümüş girebilir veya Şununla başlar öğesini seçip Üçlü girebilirsiniz.

   Arama dizesinde tek tırnak işareti bulunabilir; burada joker karakterler de kullanabilirsiniz. Dize en çok 255 karakter olabilir.

   Metin geri döndüren bir formül de girebilirsiniz. Formül girerseniz, bunu eşittir işaretiyle (=) başlatın. Geçersiz formüllere biçimlendirme uygulanmaz. Hata değeri geri döndürmediğinden emin olmak için formülü sınayabilirsiniz.

  • Tarihe göre biçimlendirme    İlgili Tarihler seçeneğini ve karşılaştırma tarihini seçin.

   Örneğin, Dün veya Gelecek Hafta öğesini seçin.

  • Boş olan veya olmayan hücreleri biçimlendirme    Boş Olanlar veya Boşluk Yok öğesini seçin.

   Boş değer, veri içermeyen hücredir ve bir veya daha fazla boşluk içeren (boşluklar metin olarak kabul edilir) hücrelerden farklıdır.

  • Hata veya Hata yok değerlerine sahip hücreleri biçimlendirme    Hatalar veya Hata Yok öğesini seçin.

   Hata değerleri şunlardır: #####, #DEĞER!, #:BÖL/0!, #AD?, #YOK, #BAŞV!, #SAYI!, ve #BOŞ!.

 7. Biçim belirtmek için Biçim öğesini tıklatın.

  Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu görüntülenir.

 8. Hücre değeri, koşulu karşıladığında; uygulamak istediğiniz sayı, yazı tipi, kenarlık veya doldurma biçimini seçip Tamam düğmesini tıklatın.

  Birden fazla biçim seçebilirsiniz. Seçtiğiniz biçimler Önizleme kutusunda görüntülenir.

Sayfanın Başı

Yalnızca en yüksek veya en düşük dereceli hücreleri biçimlendirme

Belirttiğiniz kesme biçimi değerini esas alarak, hücre aralığındaki en yüksek ve en düşük değerleri bulabilirsiniz. Örneğin, bölge raporundaki en çok satılan 5 ürünü, müşteri anketlerinde %15 değerinin altında kalan ürünleri veya bölüm personeli analizindeki en yüksek 25 ücreti bulabilirsiniz.

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Stil grubunda, Koşullu Biçimlendirme seçeneğinin yanındaki oku ve ardından İlk/Son Kurallar seçeneğini tıklatın.

  Giriş sekmesinin Stiller grubu

 3. İlk 10 öğe veya Son % 10 gibi istediğiniz komutu seçin.

 4. Kullanmak istediğiniz değerleri girip bir biçim seçin.

Biçimlendirme kuralını uygula seçenek düğmesini kullanarak, PivotTable raporundaki Değerler alanı içinde yer alan alanlar için kapsam belirleme yöntemini değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın.

  Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın.

   Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu DaraltDüğme resmi tıklatarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasında yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet'i Düğme resmi seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın.

    Biçimlendirme Kuralı Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını:

  • Seçime göre değiştirmek için Yalnızca bu hücreler'i tıklatın.

  • Karşılık gelen alana göre değiştirmek için Aynı alanlara sahip tüm <değer alanı> hücreleri'ni tıklatın.

  • Değer alanına göre değiştirmek için Tüm <değer alanı> hücreleri'ni tıklatın.

 5. Kural Türü Seçin altında Yalnızca en üst veya en alt dereceli değerleri biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 6. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Şunun içinde derecelendirilen değerleri biçimlendir liste kutusundan İlk veya Son öğesini seçin.

 7. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Üst veya alt sayıyı belirtmek için bir sayı girip Seçili aralığın yüzdesi onay kutusunun işaretini kaldırın. Geçerli değerler 1 ile 1000 arasındadır.

  • Üst veya alt yüzdeyi belirtmek için bir sayı girip Seçili aralığın yüzdesi onay kutusunu seçin. Geçerli değerler 1 ile 100 arasındadır.

 8. İsteğe bağlı olarak, karşılık gelen alana göre kapsamı belirlenen biçimin PivotTable raporunun Değerler bölümündeki alanlara uygulanma şeklini değiştirebilirsiniz.

  Varsayılan olarak, koşullu biçim tüm görünür değerlere göre uygulanır. Öte yandan, karşılık gelen alana göre kapsam belirlediğinizde, tüm görünür değerleri kullanmak yerine koşullu biçimi aşağıdakilerin her türlü bileşimine uygulayabilirsiniz:

  • her Sütun grubu'nu seçerek, sütun ve onun üst satır alanı.

  • her Satır grubu'nu seçerek, satır ve onun üst sütun alanı.

 9. Biçim belirtmek için Biçim öğesini tıklatın.

  Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusu görüntülenir.

 10. Hücre değeri, koşulu karşıladığında; uygulamak istediğiniz sayı, yazı tipi, kenarlık veya doldurma biçimini seçip Tamam düğmesini tıklatın.

  Birden fazla biçim seçebilirsiniz. Seçtiğiniz biçimler Önizleme kutusunda görüntülenir.

Sayfanın Başı

Yalnızca ortalamanın üstünde veya altında kalan değerleri biçimlendirme

Hücre aralığında, ortalama veya standart sapmanın üstünde veya altında değerler bulabilirsiniz. Örneğin, yıllık performans değerlendirmesinde ortalamanın üzerinde performans göstermiş kişileri bulabilir veya kalite derecelendirmesinde iki standart sapmanın altında kalan ürünleri bulabilirsiniz.

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Stil grubunda, Koşullu Biçimlendirme seçeneğinin yanındaki oku ve ardından İlk/Son Kurallar seçeneğini tıklatın.

  Giriş sekmesinin Stiller grubu

 3. Ortalamanın üstünde veya Ortalamanın altında gibi istediğiniz komutu seçin.

 4. Kullanmak istediğiniz değerleri girip bir biçim seçin.

Biçimlendirme kuralını uygula seçenek düğmesini kullanarak, PivotTable raporundaki Değerler alanı içinde yer alan alanlar için kapsam belirleme yöntemini değiştirebilirsiniz.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın.

  Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın.

   Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu DaraltDüğme resmi tıklatarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasında yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet'i Düğme resmi seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın.

    Biçimlendirme Kuralı Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını:

  • Seçime göre değiştirmek için Yalnızca bu hücreler'i tıklatın.

  • Karşılık gelen alana göre değiştirmek için Aynı alanlara sahip tüm <değer alanı> hücreleri'ni tıklatın.

  • Değer alanına göre değiştirmek için Tüm <değer alanı> hücreleri'ni tıklatın.

 5. Kural Türü Seçin altında Yalnızca ortalamanın üstünde veya altında olan değerleri biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 6. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Şu değerleri biçimlendir liste kutusunda aşağıdakilerden birini yapın:

  • Aralık kapsamındaki tüm hücrelerde, ortalamanın altında veya üstünde kalan hücreleri biçimlendirmek için Üst veya Alt öğesini seçin.

  • Aralık kapsamındaki tüm hücrelerde bir, iki veya üç standart sapmanın üstünde veya altında kalan hücreleri biçimlendirmek üzere bir standart sapma seçin.

 7. İsteğe bağlı olarak, karşılık gelen alana göre kapsamı belirlenen biçimin PivotTable raporunun Değerler bölümündeki alanlara uygulanma şeklini değiştirebilirsiniz.

  Varsayılan olarak, koşullu biçim tüm görünür değerlere göre uygulanır. Öte yandan, karşılık gelen alana göre kapsam belirlediğinizde, tüm görünür değerleri kullanmak yerine koşullu biçimi aşağıdakilerin her türlü bileşimine uygulayabilirsiniz:

  • her Sütun grubu'nu seçerek, sütun ve onun üst satır alanı.

  • her Satır grubu'nu seçerek, satır ve onun üst sütun alanı.

 8. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntülemek için Biçim seçeneğini tıklatın.

 9. Hücre değeri, koşulu karşıladığında; uygulamak istediğiniz sayı, yazı tipi, kenarlık veya doldurma biçimini seçip Tamam düğmesini tıklatın.

  Birden fazla biçim seçebilirsiniz. Seçtiğiniz biçimler Önizleme kutusunda görüntülenir.

Sayfanın Başı

Yalnızca benzersiz veya yinelenen değerleri biçimlendirme

Not : PivotTable raporunun Değerler bölümündeki alanlara benzersiz veya yinelenen değerlere göre koşullu biçimlendirme uygulayamazsınız.

Hızlı biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinde, Stil grubunda, Koşullu Biçimlendirme seçeneğinin yanındaki oku ve ardından Hücre Kurallarını Vurgula seçeneğini tıklatın.

  Giriş sekmesinin Stiller grubu

 3. Yinelenen Değerler öğesini seçin.

 4. Kullanmak istediğiniz değerleri girin ve bir biçim seçin.

Gelişmiş biçimlendirme

 1. Aralıkta, tabloda veya PivotTable raporunda bir veya birden çok hücre seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın.

  Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın.

   Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster: liste kutusunda uygun çalışma sayfasının veya tablonun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu DaraltDüğme resmi tıklatarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasında yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet'i Düğme resmi seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın.

    Biçimlendirme Kuralı Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 4. Kural Türü Seçin altında Yalnızca benzersiz veya yinelenen değerleri biçimlendir seçeneğini tıklatın.

 5. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Tümünü biçimlendir liste kutusundan benzersiz veya yinelenen öğesini seçin.

 6. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntülemek için Biçim seçeneğini tıklatın.

 7. Hücre değeri, koşulu karşıladığında; uygulamak istediğiniz sayı, yazı tipi, kenarlık veya doldurma biçimini seçip Tamam düğmesini tıklatın.

  Birden fazla biçim seçebilirsiniz. Seçtiğiniz biçimler Önizleme kutusunda görüntülenir.

Sayfanın Başı

Biçimlendirilecek hücreleri saptamak için formül kullanma

Koşullu biçimlendirme gereksinimleriniz daha karmaşıksa, biçimlendirme ölçütünü belirtmek için mantıksal formül kullanabilirsiniz. Örneğin; değerleri, bir işlev tarafından geri döndürülen sonuçla karşılaştırmak veya seçili aralığın dışında kalan ve aynı çalışma kitabının başka bir çalışma sayfasında yer alan hücrelere ait verileri değerlendirmek isteyebilirsiniz.

 1. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Yönet'i tıklatın.

Giriş sekmesinin Stiller grubu

Koşullu Biçimlendirme Kuralları Yöneticisi iletişim kutusu görüntülenir.

 1. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Koşullu biçim eklemek için Yeni Kural öğesini tıklatın.

   Yeni Biçimlendirme Kuralı iletişim kutusu görüntülenir.

  • Koşullu biçimi değiştirmek için aşağıdakileri yapın:

   1. Biçimlendirme kurallarını göster liste kutusunda uygun çalışma sayfasının, tablonun veya PivotTable raporunun seçili olmasına dikkat edin.

   2. İsteğe bağlı olarak, hücre aralığını değiştirmek için Uygulandığı yerler kutusunda İletişim Kutusunu DaraltDüğme resmi tıklatarak iletişim kutusunu geçici olarak gizleyin, çalışma sayfasındaki veya başka çalışma sayfalarındaki yeni hücre aralığını seçin ve ardından İletişim Kutusunu Genişlet'i Düğme resmi seçin.

   3. Kuralı seçin ve Kural düzenle öğesini tıklatın.

    Biçimlendirme Kuralı Düzenle iletişim kutusu görüntülenir.

 2. Kuralı Uygula'nın altında, isteğe bağlı olarak PivotTable raporunun Değerler alanı içinde yer alan alanların kapsamını değiştirme ölçütü:

  • Seçim, Seçili hücreler'i tıklatın.

  • Karşılık gelen alana göre değiştirmek için <Değerler alanı> değerlerini gösteren tüm hücreler'i tıklatın.

  • Değer alanına göre değiştirmek için <Satır> için <Değerler alanı> gösteren tüm hücreler'i tıklatın.

 3. Kural Türü Seçin altında Biçimlendirilecek hücreleri belirlemek için formül kullan öğesini tıklatın.

  1. Kural Açıklamasını Düzenleyin altında, Bu formül doğru olduğunda değerleri biçimlendir liste kutusuna formülü girin.

   Formüle eşittir işaretiyle (=) başlanması ve formülün bir DOĞRU (1) veya YANLIŞ (0) mantıksal değeri geri döndürmesi gerekir.

   1. Örnek: Hücre aralığı dışında birden fazla ölçüte ve hücre başvurusuna sahip koşullu biçim kullanma   

   Bu formülde, A1:A5 aralığına uygulanan birden fazla ölçüte sahip tek koşullu biçim; aralıktaki tüm hücrelerin ortalama değeri F1 hücresindeki değerden büyükse ve aralıktaki herhangi bir hücrenin en küçük değeri G1 hücresindeki değerden büyükse veya buna eşitse yeşil hücreleri biçimlendirir. F1 ve G1 hücreleri koşullu biçimin uygulandığı hücre aralığı dışındadır. VE işlevi birden fazla ölçütü birleştirirken, ORTALAMA ve MIN işlevleri de değerleri hesaplar.

Formül

Biçim

=VE(ORTALAMA($A$1:$A$5)>$F$1, MİN($A$1:$A$5)>=$G$1)

Yeşil hücre rengi

2.Örnek: MOD ve SATIR işlevlerini kullanarak diğer tüm satırları gölgelendirme   

Bu formül hücre aralığındaki diğer tüm satırları mavi hücre rengiyle gölgelendirir. MOD işlevi bir sayının (birinci bağımsız değişken) bir bölenle (ikinci bağımsız değişken) bölünmesinin ardından bir kalan geri döndürür. SATIR işlevi geçerli satır sayısını geri döndürür. Geçerli satır sayısını 2'ye bölerseniz, her zaman çift sayılar için 0 kalan, tek sayılar için de 1 kalan bulursunuz. 0 değeri YANLIŞ, 1 değeri ise DOĞRU olduğundan tek sayılı tüm satırlar biçimlendirilir.

Formül

Biçim

=MOD(SATIR(),2)=1

Mavi hücre rengi

 1. Hücreleri Biçimlendir iletişim kutusunu görüntülemek için Biçim seçeneğini tıklatın.

 2. Hücre değeri, koşulu karşıladığında; uygulamak istediğiniz sayı, yazı tipi, kenarlık veya doldurma biçimini seçip Tamam düğmesini tıklatın.

  Birden fazla biçim seçebilirsiniz. Seçtiğiniz biçimler Önizleme kutusunda görüntülenir.

  Hücreleri doğrudan çalışma sayfasından veya başka çalışma sayfalarından seçerek bir formüle hücre başvuruları girebilirsiniz. Hücrelerin çalışma sayfasından seçilmesi, mutlak hücre başvurularının eklenmesini sağlar. Excel'in başvuruları seçili aralıktaki her hücre için ayarlamasını istiyorsanız, göreli hücre başvurularını kullanın.

Sayfanın Başı

Koşullu biçimleri olan hücreleri bulma

Çalışma sayfanızda bir veya daha fazla koşullu biçimi olan hücre varsa, bunu hemen bulabilir, böylece koşullu biçimleri kopyalayabilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz. Özel Git komutunu kullanarak belirli bir koşullu biçimi olan hücreleri veya koşullu biçimleri olan tüm hücreleri bulabilirsiniz.

Koşullu biçimi olan tüm hücreleri bulma

 1. Koşullu biçimi olmayan herhangi bir hücreyi tıklatın.

 2. Giriş sekmesinin Düzenleme grubunda Bul ve Seç'in yanındaki oku ve ardından Koşullu Biçimlendirme'yi tıklatın.

Aynı koşullu biçime sahip hücreleri bulma

 1. Bulmak istediğiniz koşullu biçimin yer aldığı hücreyi tıklatın.

 2. Giriş sekmesinde, düzenleme grubunda Bul ve Seç'inyanındaki oku tıklatın ve ardından Özel Git'i. tıklatın

 3. Koşullu biçimler seçeneğini tıklatın.

 4. Veri doğrulama altında Aynı seçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Koşullu biçimleri temizleme

 • Aşağıdakilerden birini yapın:

  Çalışma sayfasında   

  1. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Temizle'yi tıklatın.

  2. Tüm sayfa öğesini tıklatın.

   Hücre aralığı, tablo veya PivotTable'da   

  3. Koşullu biçimleri temizlemek istediğiniz hücre aralığını, tabloyu veya PivotTable'ı seçin.

  4. Giriş sekmesinin Stiller grubunda Koşullu Biçimlendirme'nin yanındaki oku ve ardından Kuralları Temizle'yi tıklatın.

  5. Seçiminize göre Seçili hücreler, Bu Tablo veya Bu PivotTable öğesini tıklatın.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×