Klavye kısayollarını özelleştirme

Klavye kısayollarını özelleştirme

Klavye kısayollarını (veya kısayol tuşlarını) bir komut, makro, yazı tipi, stil veya sık kullanılan bir simgeye atayarak özelleştirebilirsiniz. Ayrıca klavye kısayollarını kaldırabilirsiniz: Klavye kısayollarını atamak veya kaldırmak için yalnızca klavye kullanabileceğiniz gibi, fare de kullanabilirsiniz.

Yalnızca klavyeyi kullanarak klavye kısayolu atama veya kaldırma

 1. Word Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için ALT+F, T tuşlarına basın.

 2. Şeridi Özelleştir'i seçmek için AŞAĞI OK tuşuna basın.

 3. İletişim kutusunun en altındaki Özelleştir seçilene kadar SEKME tuşuna art arda basın ve sonra ENTER tuşuna basın.

  Şeridi ve klavye kısayollarını özelleştirin bölmesinde Özelleştir düğmesi

 4. Kategoriler kutusunda, klavye kısayolu atamak istediğiniz veya klavye kısayolunu kaldırmak istediğiniz komutu veya diğer bir öğeyi içeren kategoriyi seçmek için AŞAĞI OK veya YUKARI OK tuşuna basın.

 5. SEKME tuşuna basarak Komutlar kutusuna geçin.

 6. AŞAĞI OK'a veya YUKARI OK'a basarak, klavye kısayolu atamak istediğiniz ya da klavye kısayolunu kaldırmak istediğiniz komutun veya başka bir öğenin adını seçin.

  İlgili komut veya öğeye atanmış durumdaki herhangi bir klavye kısayolu Geçerli tuşlar kutusunda veya Şu anda atandığı etiketli kutunun altında görüntülenir.

 7. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Klavye kısayolu atama

  Klavye kısayollarına CTRL tuşuyla veya bir işlev tuşuyla başlayın.

  1. İmleç Yeni kısayol tuşuna basın kutusuna gelene kadar SEKME tuşuna art arda basın.

  2. Atamak istediğiniz tuş birleşimine basın. Örneğin, CTRL tuşuyla birlikte kullanmak istediğiniz tuşa basın.

  3. Tuş birleşiminin daha önce komut veya diğer bir öğeye atanmış olup olmadığını görmek için, Geçerli tuşlar (veya Şu anda atandığı) kutusuna bakın. Tuş birleşimi zaten atanmışsa, farklı bir tuş birleşimi yazın.

   Klavyeyi Özelleştir iletişim kutusunda yeni klavye kısayolu oluşturma

   Önemli: Bir tuş birleşimini yeniden atamak, birleşimi artık özgün işlevi için kullanamayacağınız anlamına gelir. Örneğin CTRL+B tuşlarına basmak, seçili metni kalın yapar. CTRL+B birleşimini yeni bir komut veya öğeye atarsanız, Klavyeyi Özelleştir iletişim kutusunun en altındaki Tümünü Sıfırla'ya tıklayarak klavye kısayolu atamalarını özgün ayarlarına döndürmediğiniz sürece, CTRL+B birleşimini metni kalınlaştırmak için kullanamazsınız.

  4. Değişiklikleri kaydet kutusu seçilene kadar SEKME tuşuna ardı ardına basın.

  5. Klavye kısayolu değişikliklerini kaydetmek istediğiniz geçerli belge adı veya şablonunu vurgulamak için AŞAĞI OK veya YUKARI OK tuşuna basın ve sonra da ENTER tuşuna basın.

  6. Ata seçilene kadar SEKME tuşuna art arda basın ve sonra da ENTER'a basın.

   Not: Programlanabilir bir klavye kullanıyorsanız, CTRL+ALT+F8 birleşimi, klavye programlamayı başlatmak için ayrılmış olabilir.

  Klavye kısayolunu kaldırma

  1. Değişiklikleri kaydet kutusu seçilene kadar SEKME tuşuna art arda basın.

  2. Klavye kısayolu değişikliklerini kaydetmek istediğiniz geçerli belge adını veya şablonunu vurgulamak için AŞAĞI OK veya YUKARI OK tuşuna basın ve sonra da ENTER tuşuna basın.

  3. İmleç Geçerli tuşlar kutusuna gelene kadar SHIFT+SEKME tuşlarına art arda basın.

  4. Kaldırmak istediğiniz klavye kısayolunu seçmek için AŞAĞI OK veya YUKARI OK tuşuna basın.

  5. Kaldır seçilene kadar SEKME tuşuna ardı ardına basın ve sonra da ENTER'a basın.

 1. Word Seçenekleri iletişim kutusunu açmak için ALT+F, I tuşlarına basın.

 2. Özelleştir'i seçmek için AŞAĞI OK tuşuna basın.

 3. İletişim kutusunun en altındaki Özelleştir seçilene kadar SEKME tuşuna art arda basın ve sonra ENTER tuşuna basın.

  Word Seçenekleri'nde Özelleştir düğmesi - Özelleştir bölmesi

 4. Kategoriler kutusunda, klavye kısayolu atamak istediğiniz veya klavye kısayolunu kaldırmak istediğiniz komutu veya diğer bir öğeyi içeren kategoriyi seçmek için AŞAĞI OK veya YUKARI OK tuşuna basın.

 5. SEKME tuşuna basarak Komutlar kutusuna geçin.

 6. AŞAĞI OK'a veya YUKARI OK'a basarak, klavye kısayolu atamak istediğiniz ya da klavye kısayolunu kaldırmak istediğiniz komutun veya başka bir öğenin adını seçin.

  İlgili komut veya öğeye atanmış durumdaki herhangi bir klavye kısayolu Geçerli tuşlar kutusunda veya Şu anda atandığı etiketli kutunun altında görüntülenir.

 7. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Klavye kısayolu atama

  Klavye kısayollarına CTRL tuşuyla veya bir işlev tuşuyla başlayın.

  1. İmleç Yeni kısayol tuşuna basın kutusuna gelene kadar SEKME tuşuna art arda basın.

  2. Atamak istediğiniz tuş birleşimine basın. Örneğin, CTRL tuşuyla birlikte kullanmak istediğiniz tuşa basın.

  3. Tuş birleşiminin daha önce komut veya diğer bir öğeye atanmış olup olmadığını görmek için, Geçerli tuşlar (veya Şu anda atandığı) kutusuna bakın. Tuş birleşimi zaten atanmışsa, farklı bir tuş birleşimi yazın.

   Klavyeyi Özelleştir iletişim kutusunda yeni klavye kısayolu oluşturma

   Önemli: Bir tuş birleşimini yeniden atamak, birleşimi artık özgün işlevi için kullanamayacağınız anlamına gelir. Örneğin CTRL+B tuşlarına basmak, seçili metni kalın yapar. CTRL+B birleşimini yeni bir komut veya öğeye atarsanız, Klavyeyi Özelleştir iletişim kutusunun en altındaki Tümünü Sıfırla'ya tıklayarak klavye kısayolu atamalarını özgün ayarlarına döndürmediğiniz sürece, CTRL+B birleşimini metni kalınlaştırmak için kullanamazsınız.

  4. Değişiklikleri kaydet kutusu seçilene kadar SEKME tuşuna ardı ardına basın.

  5. Klavye kısayolu değişikliklerini kaydetmek istediğiniz geçerli belge adı veya şablonunu vurgulamak için AŞAĞI OK veya YUKARI OK tuşuna basın ve sonra da ENTER tuşuna basın.

  6. Ata seçilene kadar SEKME tuşuna art arda basın ve sonra da ENTER'a basın.

   Not: Programlanabilir bir klavye kullanıyorsanız, CTRL+ALT+F8 birleşimi, klavye programlamayı başlatmak için ayrılmış olabilir.

  Klavye kısayolunu kaldırma

  1. Değişiklikleri kaydet kutusu seçilene kadar SEKME tuşuna art arda basın.

  2. Klavye kısayolu değişikliklerini kaydetmek istediğiniz geçerli belge adını veya şablonunu vurgulamak için AŞAĞI OK veya YUKARI OK tuşuna basın ve sonra da ENTER tuşuna basın.

  3. İmleç Geçerli tuşlar kutusuna gelene kadar SHIFT+SEKME tuşlarına art arda basın.

  4. Kaldırmak istediğiniz klavye kısayolunu seçmek için AŞAĞI OK veya YUKARI OK tuşuna basın.

  5. Kaldır seçilene kadar SEKME tuşuna ardı ardına basın ve sonra da ENTER'a basın.

Fare kullanarak klavye kısayolunu atama veya kaldırma

 1. Dosya > Seçenekler > Şeridi Özelleştir'e tıklayın.

 2. Şeridi ve klavye kısa yollarını özelleştirin bölmesinin en altında Özelleştir'e tıklayın.

  Şeridi ve klavye kısayollarını özelleştirin bölmesinde Özelleştir düğmesi

 3. Değişiklikleri kaydet kutusunda, klavye kısayolu değişikliklerini kaydetmek istediğiniz geçerli belge adını veya şablonunu tıklatın.

 4. Kategoriler kutusunda, klavye kısayolu atamak istediğiniz veya klavye kısayolunu kaldırmak istediğiniz komutu veya diğer bir öğeyi içeren kategoriyi tıklatın.

 5. Komutlar kutusunda, klavye kısayolu atamak istediğiniz veya klavye kısayolunu kaldırmak istediğiniz komutun veya diğer bir öğenin adını tıklatın.

  İlgili komuta veya diğer öğeye atanmış durumdaki herhangi bir klavye kısayolu Geçerli tuşlar kutusunda veya Şu anda atandığı etiketli kutunun altında görüntülenir.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Klavye kısayolu atama

  Klavye kısayollarına CTRL tuşuyla veya bir işlev tuşuyla başlayın.

  1. Yeni kısayol tuşuna bas kutusunda, atamak istediğiniz tuş birleşimine basın. Örneğin, CTRL tuşuyla birlikte kullanmak istediğiniz tuşa basın.

  2. Tuş birleşiminin daha önce komuta veya başka bir öğeye atanmış olup olmadığını görmek için, Geçerli tuşlar (veya Şu anda atandığı) kutusuna bakın. Tuş birleşimi zaten atanmışsa, farklı bir tuş birleşimi yazın.

   Klavyeyi Özelleştir iletişim kutusunda yeni klavye kısayolu oluşturma

   Önemli: Bir tuş birleşimini yeniden atamak, birleşimi artık özgün işlevi için kullanamayacağınız anlamına gelir. Örneğin CTRL+B tuşlarına basmak, seçili metni kalın yapar. CTRL+B birleşimini yeni bir komut veya öğeye atarsanız, Klavyeyi Özelleştir iletişim kutusunun en altındaki Tümünü Sıfırla'ya tıklayarak klavye kısayolu atamalarını özgün ayarlarına döndürmediğiniz sürece, CTRL+B birleşimini metni kalınlaştırmak için kullanamazsınız.

  3. Ata'yı tıklatın.

   Not: Programlanabilir bir klavye kullanıyorsanız, CTRL+ALT+F8 birleşimi, klavye programlamayı başlatmak için ayrılmış olabilir.

  Klavye kısayolunu kaldırma

  1. Geçerli tuşlar kutusunda, kaldırmak istediğiniz klavye kısayolunu tıklatın.

  2. Kaldır'ı tıklatın.

 1. Microsoft Office Düğmesi Office düğmesi resmi > Word Seçenekleri > Özelleştir'e tıklayın.

 2. Şeridi ve klavye kısa yollarını özelleştirin bölmesinin en altında Özelleştir'e tıklayın.

  Word Seçenekleri'nde Özelleştir düğmesi - Özelleştir bölmesi

 3. Değişiklikleri kaydet kutusunda, klavye kısayolu değişikliklerini kaydetmek istediğiniz geçerli belge adını veya şablonunu tıklatın.

 4. Kategoriler kutusunda, klavye kısayolu atamak istediğiniz veya klavye kısayolunu kaldırmak istediğiniz komutu veya diğer bir öğeyi içeren kategoriyi tıklatın.

 5. Komutlar kutusunda, klavye kısayolu atamak istediğiniz veya klavye kısayolunu kaldırmak istediğiniz komutun veya diğer bir öğenin adını tıklatın.

  İlgili komuta veya diğer öğeye atanmış durumdaki herhangi bir klavye kısayolu Geçerli tuşlar kutusunda veya Şu anda atandığı etiketli kutunun altında görüntülenir.

 6. Aşağıdakilerden birini yapın:

  Klavye kısayolu atama

  Klavye kısayollarına CTRL tuşuyla veya bir işlev tuşuyla başlayın.

  1. Yeni kısayol tuşuna bas kutusunda, atamak istediğiniz tuş birleşimine basın. Örneğin, CTRL tuşuyla birlikte kullanmak istediğiniz tuşa basın.

  2. Tuş birleşiminin daha önce komuta veya başka bir öğeye atanmış olup olmadığını görmek için, Geçerli tuşlar (veya Şu anda atandığı) kutusuna bakın. Tuş birleşimi zaten atanmışsa, farklı bir tuş birleşimi yazın.

   Klavyeyi Özelleştir iletişim kutusunda yeni klavye kısayolu oluşturma

   Önemli: Bir tuş birleşimini yeniden atamak, birleşimi artık özgün işlevi için kullanamayacağınız anlamına gelir. Örneğin CTRL+B tuşlarına basmak, seçili metni kalın yapar. CTRL+B birleşimini yeni bir komut veya öğeye atarsanız, Klavyeyi Özelleştir iletişim kutusunun en altındaki Tümünü Sıfırla'ya tıklayarak klavye kısayolu atamalarını özgün ayarlarına döndürmediğiniz sürece, CTRL+B birleşimini metni kalınlaştırmak için kullanamazsınız.

  3. Ata'yı tıklatın.

   Not: Programlanabilir bir klavye kullanıyorsanız, CTRL+ALT+F8 birleşimi, klavye programlamayı başlatmak için ayrılmış olabilir.

  Klavye kısayolunu kaldırma

  1. Geçerli tuşlar kutusunda, kaldırmak istediğiniz klavye kısayolunu tıklatın.

  2. Kaldır'ı tıklatın.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×