Klasik sayfalarında iş verileri Web bölümlerini kullanma

Klasik sayfalarında iş verileri Web bölümlerini kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

İş Verileri Web Bölümleri, bir dış listeden alınan verilerle çalışmak için tasarlanmıştır ve bu Web Bölümlerini yararlı biçimlerde birleştirebilirsiniz. Örneğin, Liste ve Öğe Web Bölümlerini bağlayarak, Liste Web Bölümünde bir harcama raporu öğesini (Perşembe gününün masrafları gibi) seçtiğinizde, öğe ayrıntılarının (otel, yol ve yemek masrafları gibi) Öğe Web Bölümünde görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz: SharePoint Designer'da ilişkilendirmeler oluşturma, İş verileri Web bölümlerini (Demo)ve dış veri hakkında içerik bulma.

Bu makalede

İş Verileri Web bölümlerine genel bakış

Başlamadan önce

İş verileri listesi Web bölümünün özel özellikleri

İş verileri listesi özellikleri

Veri Görünümü Özellikleri

İş verileri öğesi Web bölümünün özel özellikleri

İş verileri öğesi özellikleri

Veri Görünümü Özellikleri

İş verileri eylemleri Web bölümünün özel özellikleri

İş verileri eylemleri özellikleri

İş Verileri Bağlantı filtresi Web bölümünün özel özellikleri

Filtre özellikleri

Gelişmiş filtre seçenekleri özellikleri

İş verileri ilişkili listesi Web bölümünün özel özellikleri

İş verileri ilişkili listesi özellikleri

Veri Görünümü Özellikleri

İş verileri öğe Oluşturucusu Web Bölümü

İş Verileri Web bölümlerinin ortak özellikleri

Görünüm

Düzeni

Gelişmiş

AJAX seçenekleri

Çeşitli

İş Verileri Web Bölümlerine genel bakış

Aşağıdaki tabloda her bir İş Verileri Web Bölümü kısaca özetlenmektedir.

Web Bölümü

Açıklama

İş Verileri Listesi

Bir dış listeden alınan öğelerin listesini görüntüler.

İş Verileri Öğesi

Dış listeden alınan bir öğeyi görüntüler.

İş Verisi Eylemleri

Dış listenin bir eylemini görüntüler.

İş Verileri Bağlantı Filtresi

Dış listeden alınan değerler listesini kullanarak bağlı İş Verileri Web Bölümünün içeriğine filtre uygular.

İş Verileri Öğesi Oluşturucu

URL sorgu dizesindeki parametrelerden bir İş Verileri öğesi oluşturur ve bunu diğer İş Verileri Web Bölümlerinin kullanımına sunar.

İş Verileri İlişkili Listesi

Bir dış listedeki üst öğeyle ilişkili alt öğelerin listesini görüntüler. İlişkilendirme gerekir.

Sayfanın Başı

Başlamadan önce

Dış verilerle çalışmak, verilere güvenli erişimi etkinleştirmek üzere bazı önkoşul görevlerin gerçekleştirilmesini gerektirir. Aşağıdaki bilgiler, sonraki adımınız planlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, dış verilerle çalışmada sorun yaşıyorsanız, bu bilgiler sorunu tanımlamanıza yardımcı olabilir. Dış verilere erişmek için sizin veya bir yöneticinin aşağıdakileri yapmanız gerekir:

Dış veri kaynağını hazırlama    Bir yönetici hesabı oluşturma ve veri kaynağına doğru kişilerin veri erişimi ve verileri yanlış elinizde sona ermeyen emin olmak için izinleri sağlamak için gerekebilir. Bir dış veritabanında belirli tablolar, görünümler, sorguları, vb. ne yalnızca gerektiği için sonuçları sınırlamak için ve performansı artırmaya yardımcı olması için oluşturmak yönetici isteyebilirsiniz.

SharePoint Yapılandırma Hizmetleri    Yönetici, İş Bağlantı Hizmetleri (BCS) ve güvenli depolama hizmeti etkinleştirmeniz gerekir.

Güvenli Depolama hizmetini yapılandırma    Bir yönetici gerekir dış veri kaynağı için en iyi erişim modunu belirlemesi, hedef uygulama oluşturması ve hedef uygulama için kimlik bilgilerini ayarlama.

İş verileri bağlantı Hizmetleri'ni yapılandırma    Bir yöneticinin dış içerik türü oluşturan kullanıcı için iş verileri bağlantı (İVB) meta veri deposu izni varsa ve uygun kullanıcıların dış listeyi dayandığı dış içerik türü erişimi olduğundan emin olun.

Dış liste oluşturma    Bir kullanıcının dış içerik türü ve dış listenin bir veya daha fazla görünümünü gerektiği gibi dayalı bir dış liste oluşturması gerekir.

İş Verileri Listesi Web Bölümünün özel özellikleri

İş Verileri Listesi Özellikleri

Özellik

Açıklama

Tür

Görüntülenecek Dış İçerik Türünü girin. Dış İçerik Türünün var olup olmadığını görmek ve belirli bir Dış İçerik Türünü seçmek için kutunun yanındaki düğmeleri kullanın.

Görünüm

Görüntülenmesini istediğiniz görünümü seçin.

Not:  Bir Dış İçerik Türünü seçtikten sonra tüm görünümleri görmek için birkaç saniye beklenmesi gerekebilir.

Araç Çubuğunu Görüntüle

Araç çubuğunu göstermek veya gizlemek için bu onay kutusunu seçin ya da temizleyin.

Yüklerken Canlandırma Görüntüle

Yükleme sırasında görüntüye animasyon eklemek veya eklememek için bu onay kutusunu seçin ya da temizleyin.

Veri Görünümü Özellikleri

Özellik

Açıklama

XSL Düzenleyicisi

XSLT kaynak kodunu düz metin düzenleyicisine girmek için kullanın. Bu düzenleyiciyi kullanmak için XSLT sözdizimi bilgisi gereklidir. Örneğin, Sayı ve Para Birimi sütunlarını yeniden biçimlendirmek için bu özelliği kullanın.

Sayfanın Başı

İş Verileri Öğesi Web Bölümünün özel özellikleri

İş Verileri Öğesi Özellikleri

Özellik

Açıklama

Tür

Görüntülenecek Dış İçerik Türünü girin. Dış İçerik Türünün var olup olmadığını görmek ve belirli bir Dış İçerik Türünü seçmek için kutunun yanındaki düğmeleri kullanın.

Görünüm

Görüntülenmesini istediğiniz görünümü seçin.

Not:  Bir Dış İçerik Türünü seçtikten sonra tüm görünümleri görmek için birkaç saniye beklenmesi gerekebilir.

Öğe

Görüntülenecek öğeleri girin. Öğelerin varolup olmadığını görmek ve belirli öğeleri seçmek için kutunun yanındaki düğmeleri kullanın. Bunun yerine, öğe değerini otomatik olarak girmek için bir Web Bölümü bağlantısına da güvenebilirsiniz.

Yüklerken Canlandırma Görüntüle

Yükleme sırasında görüntüye animasyon eklemek veya eklememek için bu onay kutusunu seçin ya da temizleyin.

Alanlar

Görüntülenecek alanları ve bu alanların öğe listesindeki konumunu seçin.

Eylemler

Görüntülenmek üzere, önceden tanımlanmış bir eylem seçin.

Varsayılan değer olarak yeni eylemleri görüntüle

Varsayılan olarak yeni eylemleri görüntülemek için bu onay kutusunu seçin ya da temizleyin.

Veri Görünümü Özellikleri

Özellik

Açıklama

XSL Düzenleyicisi

XSLT kaynak kodunu düz metin düzenleyicisine girmek için kullanın. Bu düzenleyiciyi kullanmak için XSLT sözdizimi bilgisi gereklidir. Örneğin, Sayı ve Para Birimi sütunlarını yeniden biçimlendirmek için bu özelliği kullanın.

Sayfanın Başı

İş Verileri Eylemleri Web Bölümünün özel özellikleri

İş Verileri Eylemleri Özellikleri

Özellik

Açıklama

Tür

Kullanılacak Dış İçerik Türünü girin. Dış İçerik Türünün var olup olmadığını görmek ve belirli bir Dış İçerik Türünü seçmek için kutunun yanındaki düğmeleri kullanın.

Öğe

Görüntülenecek öğeleri girin. Öğelerin var olup olmadığını görmek ve belirli öğeleri seçmek için kutunun yanındaki düğmeleri kullanın. Bunun yerine, öğe değerini otomatik olarak girmek için bir Web Bölümü bağlantısına güvenebilirsiniz.

Eylemler

Görüntülenmek üzere, önceden tanımlanmış bir eylem seçin.

Varsayılan değer olarak yeni eylemleri görüntüle

Varsayılan olarak yeni eylemleri görüntülemek için bu onay kutusunu seçin ya da temizleyin.

Stil

Aşağıdaki görüntüleme stillerinden birini seçin:

  • Madde işaretli liste

  • Liste

  • Araç Çubuğu

Sayfanın Başı

İş Verileri Bağlantı Filtresi Web Bölümünün özel özellikleri

Filtre Özellikleri

Özellik

Açıklama

Filtre Adı

Filtre için benzersiz ve anlamlı bir ad sağlayın.

Dış İçerik Türü

Filtre değerleri için kullanılacak Dış İçerik Türünü girin. Dış İçerik Türünün var olup olmadığını görmek ve belirli bir Dış İçerik Türünü seçmek için kutunun yanındaki düğmeleri kullanın.

Görünüm

Bir görünüm seçin.

Not:  Bir Dış İçerik Türünü seçtikten sonra tüm görünümleri görmek için birkaç saniye beklenmesi gerekebilir...

Değer sütunu

Filtre değeri olarak kullanılacak sütunu seçin.

Açıklama sütunu

Kullanıcıya gösterilmek üzere alternatif ve daha anlamlı bir değer olarak kullanılacak sütunu seçin.

Listeyi farklı görüntüle

Kullanılabilir seçeneklerin birinden filtreyi görüntülemek için bir yol seçin.

Gelişmiş Filtre Seçenekleri Özellikleri

Özellik

Açıklama

Genişlik

Web Bölümünün genişliğini denetlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  • Piksel cinsinden ölçülen belirli bir genişlik girin.

  • Genişliği otomatik olarak boyutlandırmak için kutuyu boş bıkarın ya da 0 girin.

Kullanıcının değer seçmesini iste

Kullanıcının bir değer seçmenizi zorunlu tutmak veya kullanıcının değeri boş bırakmasına izin vermek için onay kutusunu seçin ya da temizleyin.

Varsayılan Değer

Öğe değerini girin. Öğenin var olup olmadığını görmek ve belirli bir öğe seçmek için kutunun yanındaki düğmeleri kullanın.

Sayfanın Başı

İş Verileri İlişkili Listesi Web Bölümünün özel özellikleri

İş Verileri İlişkili Listesi Özellikleri

Özellik

Açıklama

Tür

Görüntülenecek Dış İçerik Türünü girin. Dış İçerik Türünün var olup olmadığını görmek ve belirli bir Dış İçerik Türünü seçmek için kutunun yanındaki düğmeleri kullanın.

İlişki

Önceden tanımlanmış ilişkilendirme tabanlı bir ilişki seçin.

Araç Çubuğunu Görüntüle

Araç çubuğunu göstermek veya gizlemek için bu onay kutusunu seçin ya da temizleyin.

Yüklerken Canlandırma Görüntüle

Yükleme sırasında görüntüye animasyon eklemek veya eklememek için bu onay kutusunu seçin ya da temizleyin.

Veri Görünümü Özellikleri

Özellik

Açıklama

XSL Düzenleyicisi

XSLT kaynak kodunu düz metin düzenleyicisine girmek için kullanın. Bu düzenleyiciyi kullanmak için XSLT sözdizimi bilgisi gereklidir. Örneğin, Sayı ve Para Birimi sütunlarını yeniden biçimlendirmek için bu özelliği kullanın.

Sayfanın Başı

İş Verileri Öğe Oluşturucusu Web Bölümü

Bu Web Bölümünün özel özellikleri yoktur. URL sorgu dizesindeki parametrelerden bir İş Verileri öğesi oluşturur ve bunu diğer İş Verileri Web Bölümlerine sağlar. Bu Web Bölümü kullanıcı tarafından görülmez ve yalnızca sayfa düzenleme modundayken görülebilir.

İş Verileri Web Bölümlerinin ortak özellikleri

Tüm Web Bölümleri görünümlerini, yerleşimlerini, gelişmiş özelliklerini, Ajax seçeneklerini ve çeşitli özelliklerini denetleyen bir ortak özellikler kümesine sahiptir.

Not:  Araç bölmesinde gördüğünüz ortak Web Bölümü özellikleri, çeşitli nedenlerle bu bölümde belirtilen özelliklerden farklı olabilir:

  • Araç bölmesindeki Gelişmiş bölümünü görmek için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

  • Belirli bir Web Bölümü için, bir Web Bölümü geliştiricisi bu ortak özelliklerden bir veya daha fazlasını görüntülememeyi ya da araç bölmesinin Görünüm, Yerleşim ve Gelişmiş bölümlerinde aşağıda listelenmemiş ek özellikler oluşturmayı ve görüntülemeyi seçmiş olabilir.

Görünüm

Özellik

Açıklama

Başlık

Web Bölümü başlık çubuğunda görünen Web Bölümünün başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümünün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümünün genişliğini belirtir.

Krom Durumu

Bir kullanıcı Web Bölümü sayfasını açtığında tüm Web Bölümü'nün sayfada görünüp görünmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, krom durumu Normal olarak ayarlanmıştır ve tüm Web Bölümü görünür. Durum, Simge Durumuna Küçültülmüş olarak ayarlandığında yalnızca başlık çubuğu görünür..

Krom Türü

Web Bölümü çerçevesi başlık çubuğunun ve kenarlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Sayfanın Başı

Düzen

Özellik

Açıklama

Gizli

Bir kullanıcı, Web Bölümü Sayfası'nı açtığında, Web Bölümü'nün görünür olup olmayacağını belirtir. Onay kutusu seçilirse, Web Bölümü yalnızca siz sayfayı tasarladığınız sırada görünür ve başlığına (Gizli) soneki eklidir.

Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak Web Bölümünü görüntülemek istemiyorsanız, Web Bölümünü gizleyebilirsiniz.

Yön

Web Bölümü içeriğindeki metnin yönünü belirtir. Örneğin, Arapça sağdan sola yazılan bir dildir; İngilizce ve diğer Avrupa dillerinin çoğu soldan sağa yazılan dillerdir. Bu ayar tüm Web Bölümü türlerinde kullanılamayabilir.

Bölge

Web Bölümü Sayfasında Web Bölümünün bulunduğu bölgeyi belirtir.

Not: Web Bölümü Sayfasındaki bölgeler, bölgeyi değiştirme izniniz olmadığında liste kutusunda sıralanmaz.

Bölge Dizini

Bölge birden çok Web Bölümü içerdiğinde, Web Bölümünün bölge içindeki konumunu belirtir.

Sırayı belirtmek için, metin kutusuna sıfırdan büyük bir tamsayı yazın.

Bölge içindeki Web Bölümleri yukarıdan aşağıya doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin en üstünde görüntülenmesi anlamına gelir. Bölge içindeki Web Bölümleri soldan sağa doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin solunda görünmesi anlamına gelir.

Örneğin, yukarıdan aşağıya doğru sıralı boş bir bölgeye Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 0 olur. Bölgenin en altına ikinci bir Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 1 olur. İkinci Web Bölümünü bölgenin en üstüne taşımak için, 0 yazın ve sonra ilk Web Bölümü için 1 yazın.

Not: Bölgedeki her Web Bölümünün benzersiz bir Bölge Dizini değerine sahip olması gerekir. Bu nedenle, geçerli Web Bölümü için Bölge Dizini değerinin değiştirilmesi, bölgedeki diğer Web Bölümleri için de Bölge Dizini değerini değiştirebilir.

Sayfanın Başı

Gelişmiş

Özellik

Açıklama

Simge Halinde Küçültmeye İzin Ver

Web Bölümünün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceğini belirtir.

Kapatmaya İzin Ver

Web Bölümünün Web Bölümü Sayfasından kaldırılıp kaldırılamayacağını belirtir.

Gizlemeye İzin Ver

Web Bölümünün gizlenip gizlenemeyeceğini belirtir.

Bölge Değişikliğine İzin Ver

Web Bölümünün farklı bir alana taşınıp taşınamayacağını belirtir.

Bağlantılara İzin Ver

Web Bölümünün diğer Web Bölümleriyle olan bağlantılara katılıp katılamayacağını belirtir.

Kişisel Görünümde Düzenlemeye İzin Ver

Web Bölümü özelliklerinin kişisel görünümde değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Verme Modu

Bu Web Bölümü için dışarı aktarılmasına izin verilen veri düzeyini belirtir. Yapılandırmanıza bağlı olarak bu ayar kullanılamayabilir.

Başlık URL'si

Web Bölümü hakkında ek bilgiler içeren bir dosyanın URL'sini belirtir. Dosya, Web Bölümü başlığına tıkladığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Açıklama

Fare işaretçisi Web Bölümü başlığı veya Web Bölümü simgesi üzerine getirildiğinde görünen Ekran İpucunu belirtir. Bu özelliğin değeri, şu Web Bölmesi galerindeki araç bölmesinin Web Bölümlerini Bul menüsündeki Ara komutunu kullanarak Web Bölümü aradığınızda kullanılır: Site, Sanal Sunucu ve Web Bölümü Sayfası.

Yardım URL'si

Web Bölümü hakkında Yardım bilgileri içeren dosyanın konumunu belirtir. Yardım bilgileri, Web Bölümü menüsünde Yardım’a tıkladığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Yardım Modu

Tarayıcının, Web Bölümü için Yardım içeriğini nasıl görüntüleyeceğini belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

  • Kalıcı Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekir.

  • Geçici Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekmez. Varsayılan değer budur.

  • Gezin Web sayfasını geçerli tarayıcı penceresinde açar.

Not: Özel Microsoft ASP.NET Web Bölümleri bu özelliği desteklese de, varsayılan Yardım konuları yalnızca ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

Katalog Simge Resmi URL'si

Web Bölümü Listesinde Web Bölümü simgesi olarak kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Başlık Simge Resmi URL's

Web Bölümü başlık çubuğunda kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Alma Hata İletisi

Web Bölümünü içeri aktarma sorunu olduğunda görünen iletiyi belirtir.

Sayfanın Başı

Ajax Seçenekleri

Not:  Aşağıdaki ortak özellikler yalnızca İş Verileri Listesi ve İş Verileri İlişkili Listesi Web Bölümlerinde kullanılabilir.

Özellik

Açıklama

Zaman Uyumsuz Yükü Etkinleştir

Verileri zaman uyumlu (Tüm veriler yüklenmeden önce çalışmaya devam edebilirsiniz) veya zaman uyumsuz (tüm veriler sunucudan getirilinceye kadar Liste görünümünde "yükleniyor" resmi görüntülenir) olarak yüklemek için bu onay kutusunu seçin ya da temizleyin.

Zaman Uyumsuz Güncelleştirmeyi Etkinleştir

Sıralama, sayfalama, filtre uygulama ve yenileme işlemleri için zaman uyumlu veya zaman uyumsuz davranışını etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu onay kutunu seçin ya da temizleyin.

Elle Yenileme Düğmesini Göster

Liste görünümünü elle yenilemek için kullanılan düğmeyi göstermek veya gizlemek için bu onay kutusunu seçin ya da temizleyin.

Zaman Uyumsuz Otomatik Yenilemeyi Etkinleştir

Liste görünümünü otomatik olarak yenilemeyi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için bu onay kutusunu seçin ya da temizleyin.

Otomatik Yenileme Aralığı (saniye)

Her bir otomatik yenileme işlemi arasındaki zaman aralığını belirtin. Varsayılan değer 60 saniyedir.

Sayfanın Başı

Çeşitli

Not:  Aşağıdaki ortak özellikler yalnızca İş Verileri Listesi ve İş Verileri İlişkili Listesi Web Bölümlerinde kullanılabilir.

Özellik

Açıklama

Örnek Veriler

Örnek verileri, geçerli bir XML dosyası olarak ve veri kaynağının döndürdüğü verilerle aynı yapıda girin. Microsoft SharePoint Designer 2013 gibi SharePoint uyumlu bir düzenleyici, bu özellik ile belirtilen örnek XML verilerini kullanarak tasarım zamanında Veri Görünümü'nü işleyebilir.

XSL Bağlantısı

XSLT kaynak kodunu düz metin düzenleyicisine girmek için kullanın. Bu düzenleyiciyi kullanmak için XSLT sözdizimi bilgisi gereklidir. Örneğin, Sayı ve Para Birimi sütunlarını yeniden biçimlendirmek için bu özelliği kullanın.

Veri Görünümü Önbelleğe Almayı Etkinleştir

Hem XLS dönüşümünü hem de Veri Kaynağı Denetimi örneğini önbelleğe almak veya almamak için bu onay kutusunu seçin ya da temizleyin.

Veri Görünümü Önbelleğe Alma Zaman Aşımı (saniye)

Saniye cinsinden, önbelleği temizleme süresini belirtir. 0 seçildiğinde, bu özellik 86.400 saniye (bir güne eşittir) varsayılan değerine ayarlanır.

Sayfa yüklendiğinde ilk satırı bağlı Web Bölümlerine gönder

Sayfa yüklendiğinde ilk veri satırını bir veya daha fazla bağlı Web Bölümlerine göndermek veya göndermemek için bu onay kutusunu işaretleyin veya kutunun işaretini kaldırın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×