Klasik sayfada InfoPath Form Web Bölümü'nü kullanma

Klasik sayfada InfoPath Form Web Bölümü'nü kullanma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

InfoPath Form Web Bölümünü bir sayfaya eklediğinizde, aşağıdaki özelliklere sahip bir tarayıcı formunu görüntüleyebilirsiniz:

 • Bir form veya belge kitaplığında yayımlanmış.

 • Microsoft InfoPath 2013 kullanılarak özelleştirilmiş bir SharePoint listesi formuyla ilişkili.

InfoPath Formu Web Bölümünü sayfaya ekledikten sonra, bunu sayfadaki diğer Web bölümlerine bağlayarak yararlı çözümler de üretebilirsiniz. Örneğin şunları yapabilirsiniz:

 • Benzer formlar içeren bir kitaplığın bir Liste Görünümü Web Bölümünden öğe seçme ve belli bir formu bir InfoPath Formu Web Bölümünde görüntüleme.

 • Liste Görünümü Web Bölümü'nden Yardım Masası bilet listesi gibi bir öğe seçme ve alanları bir InfoPath Formu Web Bölümü'nde görüntüleme.

 • InfoPath Formu Web Bölümündeki bir kullanıcıdan ipotek hesaplayıcısı gibi çeşitli parametre değerleri yakalama ve Excel Hizmetleri Web Bölümü'nde bir sonuçlar tablosu görüntüleme.

InfoPath 2010 ve 2013 hakkında içerik bulmadaha fazla bilgi için bkz.

Bu makalede

Bir InfoPath formu Web bölümü başka bir Web bölümüne bağlama

Özel özellikleri

Ortak özellikleri

Görünüm

Düzeni

Gelişmiş

InfoPath Formu Web Bölümünü başka bir Web Bölümüne bağlama

Bir InfoPath Formu Web Bölümünü Liste Görünümü Web Bölümü, veri sağlama, veri alma gibi başka bir Web Bölümüne bağlayabilir ve diğer Web Bölümünde verilerin görüntülenme şeklini değiştirebilirsiniz.

 1. Ayarlar menüsünde Office 365 Ayarlar düğmesi , Sayfayı Düzenle veya Sayfa Ekle'yitıklatın.

 2. Gerekiyorsa, bağlanmak istediğiniz sayfaya diğer Web Bölümlerini ekleyin.

 3. InfoPath Web Bölümünü sayfada bulun veya InfoPath Web Bölümünü sayfaya ekleyin.

 4. InfoPath Web Bölümünün Web Bölümü menüsünü tıklatın ve sonra Bağlantılar'a gidin.

 5. Aşağıdaki komutlardan birine gidin ve sonra bağlanmak istediğiniz sayfada başka bir Web Bölümünün adını tıklatın:

Komut

Açıklama

Veri Gönder

Sayfadaki form verilerini alabilecek bir veya daha fazla sayıdaki diğer Web Bölümlerinin listesini görüntüler. InfoPath Formu Web Bölümü, çıktı parametreleri olan bir kitaplık formu veya bir liste formu olabilir.

Form Al

Bir listeye veya kitaplığa dayanarak bir Liste Görünümü Web Bölümünü görüntüler. Kullanıcılar, belirli bir formu InfoPath Formu Web Bölümünde görüntülemek üzere Liste Görünümü Web Bölümünden formlar seçebilir.

Veri Al

Liste Görünümü Web Bölümü gibi bir veya birden fazla veri alanını InfoPath Formu Web Bölümüne gönderen, tanımlı girdi parametreleri olması gereken ve kitaplık formu veya liste formu olabilecek başka bir Web Bölümünü görüntüler.

Özel özellikler

Özellik

Açıklama

Liste veya Kitaplık

Yayımlanmış InfoPath formunu içeren liste veya kitaplığı belirtin.

İçerik türü

Formun içerik türünü belirtin. Birden fazla InfoPath formu içerik türü olarak yayımlanmışsa veya kitaplık şablonu olarak eklenmişse bu gereklidir. Bir seçim yapmazsanız, varsayılan bir içerik türü seçilir.

Salt okunur form görüntüle (yalnızca listeler)

Liste formuna veri girişi yapılmasına engel olmak veya izin vermek için bu onay kutusunu seçin ya da bu onay kutusunun işaretini kaldırın.

InfoPath Şeridini veya araç çubuğunu göster

InfoPath Şeridini veya araç çubuğunu göstermek ya da gizlemek için bu onay kutusunu seçin ya da bu onay kutusunun işaretini kaldırın. Onay kutusunun işaretini kaldırırsanız, kullanıcının InfoPath formunu bir Gönder düğmesi ekleyerek kullanabileceğinden emin olun.

Sayfa yüklendiğinde bağlı Web Bölümlerine veri gönder

Sayfa ilk görüntülendiğinde, bir veya birden fazla bağlı Web Bölümüne ilk veri satırını göndermek ya da göndermemek ve varsayılan değerleri göstermek veya gizlemek için bu onay kutusunu seçin ya da bu onay kutusunun işaretini kaldırın.

Varsayılan olarak görüntülenecek form görünümünü seçin

Form için tanımlanmış iki veya daha çok görünüm varsa, görüntülenmesini istediğiniz görünümü açılan listeden seçin.

Bir form gönderildikten sonra gerçekleştirilecek eylemi seçin

Aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

 • Formu Kapat Formu şu iletiyle değiştirir: "Form kapatıldı".

 • Yeni Bir Form Aç    Yeni bir boş form açar.

 • Formu Açık Bırak    Formu açık tutar.

Sayfanın Başı

Genel özellikler

Tüm Web Bölümleri görünümlerini, yerleşimlerini ve gelişmiş özelliklerini denetleyen bir ortak özellikler kümesine sahiptir.

Not:  Araç bölmesinde gördüğünüz ortak Web Bölümü özellikleri, çeşitli nedenlerle bu bölümde belirtilen özelliklerden farklı olabilir:

 • Araç bölmesindeki Gelişmiş bölümünü görmek için uygun izinlere sahip olmanız gerekir.

 • Belirli bir Web Bölümü için, bir Web Bölümü geliştiricisi bu ortak özelliklerden bir veya daha fazlasını görüntülememeyi ya da araç bölmesinin Görünüm, Yerleşim ve Gelişmiş bölümlerinde aşağıda listelenmemiş ek özellikler oluşturmayı ve görüntülemeyi seçmiş olabilir.

Sayfanın Başı

Görünüm

Özellik

Açıklama

Başlık

Web Bölümü başlık çubuğunda görünen Web Bölümünün başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümünün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümünün genişliğini belirtir.

Krom Durumu

Bir kullanıcı Web Bölümü sayfasını açtığında tüm Web Bölümü'nün sayfada görünüp görünmeyeceğini belirtir. Varsayılan olarak, krom durumu Normal olarak ayarlanmıştır ve tüm Web Bölümü görünür. Durum, Simge Durumuna Küçültülmüş olarak ayarlandığında yalnızca başlık çubuğu görünür..

Krom Türü

Web Bölümü çerçevesi başlık çubuğunun ve kenarlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirtir.

Başlık

Web Bölümü başlık çubuğunda görünen Web Bölümünün başlığını belirtir.

Yükseklik

Web Bölümünün yüksekliğini belirtir.

Genişlik

Web Bölümünün genişliğini belirtir.

Sayfanın Başı

Düzen

Özellik

Açıklama

Gizli

Bir kullanıcı, Web Bölümü Sayfası'nı açtığında, Web Bölümü'nün görünür olup olmayacağını belirtir. Onay kutusu seçilirse, Web Bölümü yalnızca siz sayfayı tasarladığınız sırada görünür ve başlığına (Gizli) soneki eklidir.

Web Bölümü bağlantısı üzerinden başka bir Web Bölümüne veri sağlamakta kullanmak istiyor, ancak Web Bölümünü görüntülemek istemiyorsanız, Web Bölümünü gizleyebilirsiniz.

Yön

Web Bölümü içeriğindeki metnin yönünü belirtir. Örneğin, Arapça sağdan sola yazılan bir dildir; İngilizce ve diğer Avrupa dillerinin çoğu soldan sağa yazılan dillerdir. Bu ayar tüm Web Bölümü türlerinde kullanılamayabilir.

Bölge

Web Bölümü Sayfasında Web Bölümünün bulunduğu bölgeyi belirtir.

Not: Web Bölümü Sayfasındaki bölgeler, bölgeyi değiştirme izniniz olmadığında liste kutusunda sıralanmaz.

Bölge Dizini

Bölge birden çok Web Bölümü içerdiğinde, Web Bölümünün bölge içindeki konumunu belirtir.

Sırayı belirtmek için, metin kutusuna sıfırdan büyük bir tamsayı yazın.

Bölge içindeki Web Bölümleri yukarıdan aşağıya doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin en üstünde görüntülenmesi anlamına gelir. Bölge içindeki Web Bölümleri soldan sağa doğru sıralıysa, 1 değeri Web Bölümünün bölgenin solunda görünmesi anlamına gelir.

Örneğin, yukarıdan aşağıya doğru sıralı boş bir bölgeye Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 0 olur. Bölgenin en altına ikinci bir Web Bölümü eklediğinizde, Bölge Dizini 1 olur. İkinci Web Bölümünü bölgenin en üstüne taşımak için, 0 yazın ve sonra ilk Web Bölümü için 1 yazın.

Not: Bölgedeki her Web Bölümünün benzersiz bir Bölge Dizini değerine sahip olması gerekir. Bu nedenle, geçerli Web Bölümü için Bölge Dizini değerinin değiştirilmesi, bölgedeki diğer Web Bölümleri için de Bölge Dizini değerini değiştirebilir.

Sayfanın Başı

Gelişmiş

Özellik

Açıklama

Simge Halinde Küçültmeye İzin Ver

Web Bölümünün simge durumuna küçültülüp küçültülemeyeceğini belirtir.

Kapatmaya İzin Ver

Web Bölümünün Web Bölümü Sayfasından kaldırılıp kaldırılamayacağını belirtir.

Gizlemeye İzin Ver

Web Bölümünün gizlenip gizlenemeyeceğini belirtir.

Bölge Değişikliğine İzin Ver

Web Bölümünün farklı bir alana taşınıp taşınamayacağını belirtir.

Bağlantılara İzin Ver

Web Bölümünün diğer Web Bölümleriyle olan bağlantılara katılıp katılamayacağını belirtir.

Kişisel Görünümde Düzenlemeye İzin Ver

Web Bölümü özelliklerinin kişisel görünümde değiştirilip değiştirilemeyeceğini belirtir.

Verme Modu

Bu Web Bölümü için dışarı aktarılmasına izin verilen veri düzeyini belirtir. Yapılandırmanıza bağlı olarak bu ayar kullanılamayabilir.

Başlık URL'si

Web Bölümü hakkında ek bilgiler içeren bir dosyanın URL'sini belirtir. Dosya, Web Bölümü başlığına tıkladığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Açıklama

Fare işaretçisi Web Bölümü başlığı veya Web Bölümü simgesi üzerine getirildiğinde görünen Ekran İpucunu belirtir. Bu özelliğin değeri, şu Web Bölmesi galerindeki araç bölmesinin Web Bölümlerini Bul menüsündeki Ara komutunu kullanarak Web Bölümü aradığınızda kullanılır: Site, Sanal Sunucu ve Web Bölümü Sayfası.

Yardım URL'si

Web Bölümü hakkında Yardım bilgileri içeren dosyanın konumunu belirtir. Yardım bilgileri, Web Bölümü menüsünde Yardım’a tıkladığınızda ayrı bir tarayıcı penceresinde görüntülenir.

Yardım Modu

Tarayıcının, Web Bölümü için Yardım içeriğini nasıl görüntüleyeceğini belirtir.

Aşağıdakilerden birini seçin:

 • Kalıcı Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekir.

 • Geçici Tarayıcıda bu özelliğin olması koşuluyla, ayrı bir tarayıcı penceresi açar. Kullanıcının, Web sayfasına dönmeden önce bu pencereyi kapatması gerekmez. Varsayılan değer budur.

 • Gezin Web sayfasını geçerli tarayıcı penceresinde açar.

Not: Özel Microsoft ASP.NET Web Bölümleri bu özelliği desteklese de, varsayılan Yardım konuları yalnızca ayrı bir tarayıcı penceresinde açılır.

Katalog Simge Resmi URL'si

Web Bölümü Listesinde Web Bölümü simgesi olarak kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Başlık Simge Resmi URL's

Web Bölümü başlık çubuğunda kullanılacak resmi içeren dosyanın konumunu belirtir. Resim boyutu 16 x 16 piksel olmalıdır.

Alma Hata İletisi

Web Bölümünü içeri aktarma sorunu olduğunda görünen iletiyi belirtir.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×