Kendi kendine çalışan sunu oluşturma

Önemli: Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Ticari bir gösteri veya toplantıdaki stantta veya bilgi noktası katılımsız çalışması için kendi kendine çalışan sunu kullanabilir veya bu sunuyu video olarak kaydedip müşteriye gönderebilirsiniz.

Bir PowerPoint sunusunu otomatik olarak çalışacak şekilde ayarlamak için aşağıdakileri yapın:

 1. Slayt Gösterisi sekmesinde, Slayt Gösterisi Ayarla'yı tıklatın.

 2. Gösteri türü altında, aşağıdakilerden birini seçin:

  • Slayt gösterinizi izleyen kişilerin, slaytların ne zaman ilerletileceğini denetlemelerine olanak tanımak için, Konuşmacı sunacak (tam ekran) öğesini seçin.

  • Slayt gösterinizi, izleyen kişilerin slaydı ilerletemediği bir pencerede sunmak için Kişi göz atacak (pencere) öğesini seçin.

  • İzleyen kişiler Esc tuşuna basana kadar slayt gösterinizi döngüye sokmak için Bilgi noktasında göz atılacak (tam ekran) öğesini seçin.

   kendi kendine çalışan PowerPoint iletişim kutusunu gösterir

Konuşmacı sunacak (tam ekran) ve Bilgi noktasında göz atılacak (tam ekran) gösteri türlerini seçtiğinizde, efektlerin ve slaytların zamanlamasını prova yapmak ve kaydetmek istemiş olursunuz.

 1. Slayt Gösterisi sekmesinde, Zamanlama Provası'nı tıklatın.

  Not: Zamanlama Provası'nı tıklattığınızda sunu süre ölçeri hemen başlar.

  Prova araç çubuğu görünür ve Slayt Süresi kutusu sunu zamanlamasına başlar.

  PowerPoint’te kayıt zamanlamalarını gösterir
  Prova araç çubuğu

  1 İleri (sonraki slayda ilerletir)

  2 Duraklat

  Çağrı görüntüsü Slayt Süresi

  Açıklama balonu 4 Yinele

  5 Toplam sunu süresi

 2. Sununuzun zamanlamasını yaparken, Prova araç çubuğunda aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapabilirsiniz:

  • Sonraki slayda geçmek için, İleri düğmesini tıklatın.

  • Süre kaydetmeyi geçici olarak durdurmak için, Duraklat düğmesini tıklatın.

  • Duraklatma sonrasında kaydetmeyi yeniden başlatmak için, Duraklat düğmesini tıklatın.

  • Bir slaydın görüneceği tam süreyi ayarlamak için Slayt Süresi kutusuna süreyi yazın.

  • Geçerli slaydın süresini kaydetmeyi yeniden başlatmak için, Yinele öğesini tıklatın.

 3. Son slaydın zamanını ayarladıktan sonra, bir ileti kutusunda sununun toplam süresi görüntülenir ve aşağıdakilerden birini yapmanız istenir:

  • Kaydedilen slayt zamanlamalarını tutmak için Evet düğmesini tıklatın.

  • Kaydedilen slayt zamanlamalarını atmak için Hayır düğmesini tıklatın.

   Slayt Sıralayıcısı görünümü açılarak, sununuzdaki her slaydın zamanını görüntüler.

Anlatım kaydetmek için, bilgisayarınızın ses kartı ve mikrofonu olması gerekir; bilgisayarınızda tümleşik mikrofon yoksa mikrofon konektörü de olması gerekir.

 1. Slayt Gösterisi sekmesinin Ayarla grubunda, Slayt Gösterisi Kaydı düğmesindeki oka tıklayın.

  PowerPoint’te slayt gösterisi kaydı düğmesini gösterir

 2. Aşağıdakilerden birini seçin:

  • Kayda Başlangıçtan Başla

  • Kaydı Geçerli Slayttan Başlat

 3. Slayt Gösterisi Kaydı iletişim kutusunda, Anlatımlar ve lazer işaretçisi onay kutusunu seçin ve Slayt ve animasyon zamanlamaları onay kutusunu gerektiği şekilde seçin veya temizleyin.

 4. Kaydı Başlat’a tıklayın.

  İpuçları: 

  • Anlatımı duraklatmak için, Slayt Gösterisi görünümündeki Kayıt kısayol menüsünde Duraklat’a tıklayın. Anlatımı sürdürmek için de, Kaydı Sürdür’e tıklayın.

  • Anlatım kaydını duraklatma

 5. Slayt gösterisi kaydınızı sonlandırmak için, slaydı sağ tıklatıp Gösteriyi Bitir'i tıklatın.

 6. Kaydedilen slayt gösterisi zamanlamaları otomatik olarak kaydedilir ve slayt gösterisi, her slaydın altına zamanlamalar eklenmiş olarak Slayt Sıralayıcısı görünümünde gösterilir.

Sunuyu çalıştırmadan önce anlatımı kaydedebilir veya sunu sırasında kaydedebilir ve dinleyici yorumlarını ekleyebilirsiniz. Sununuzun tamamındaki anlatım istemiyorsanız, ses veya açıklama seçili slaytlara veya nesneleri kaydedebilirsiniz. Daha fazla bilgi almak için kayıt anlatımı ve slayt zamanlamalarını ile bir slayt gösterisibakın.

Kendi kendine çalışan sunu kullanarak, bilgilerinizi sunucu olmadan iletişim kurabilirsiniz. Örneğin, Stand veya bilgi noktası fuarı veya Kongre katılımsız olarak bir sunuyu ayarlamak veya kendi kendine çalışan bir sunuyla birlikte CD için bir istemci gönderebilirsiniz.

Böylece izleyicileriniz için kendi kendine çalışan sunu değişiklik yapamazsınız, çoğu denetimi kullanılamıyor, yapabilirsiniz. Kendi kendine çalışan sunular, bunlar tamamladıktan sonra ve beş dakikadan uzun süredir el ile Gelişmiş slayttaki boşta yeniden başlatın.

CD, ağ veya bilgisayar çalıştırmak için kendi kendine çalışan sunu paketlemek için sunuyu CD Paketibakın.

kendi kendine çalışan sunu

Kendi kendine çalışan sunu tasarladığınızda sunusu görünecektir ortamı göz önünde bulundurun; Örneğin, bulundurmanız veya Stand veya kiosk izlenmeyen genel bir yerde olup olmadığı olacaktır. Ortamı aklınızda tutarak, hangi öğelerin sununuza izleyicilerinize ve ne kötüye önlemek için uygulanacak adımlar vermek için ne kadar denetim eklemek için daha iyi saptayabilirsiniz.

Kendi kendine çalışan sunu tasarlarken göz önünde bulundurmak isteyebileceğiniz Seçenekler şunlardır:

 • Köprüler ve eylem düğmelerini    Sunuda ilerleyin veya diğer programlara taşıma izleyicilerinize yardımcı olmak için köprüleri kullanabilirsiniz. Sununuzun görünüşünü ve Web sayfası, aşinalığını giriş, Yardım, geri, düğmeleriyle verebilir sonraki, vb. yerleşik gezinti düğmeleri olan eylem düğmeleri de kullanabilirsiniz.

 • Sesli anlatımı    Sununuzla birlikte kayıtlı anlatım ekleyebilirsiniz.

 • Otomatik olarak veya el ile zamanlamaları    Tek başına otomatik zamanlamaları kullanarak çalıştırmak için sununuzu ayarlama veya sununuzu izleyicilerinizin arkasını kendi hızda eylem düğmelerini tıklatarak gidebilirsiniz şekilde ayarlayabilirsiniz. Sununuzu hazırlama noktasında çalıştırmak için ayarlarsanız, yalnızca köprüler veya eylem düğmeleri nesnelerle tıklanabilir.

Kendi kendine çalışan sunu serbestçe taşımak için izleyicilere isterseniz, köprüler ve eylem düğmelerini Gezinti sağlamak için ekleyebilirsiniz.

 • Köprüler   

  Özel gösteriler, sunu, farklı sunular, Microsoft Office Word belgeleri, Microsoft Office Excel çalışma sayfaları, Internet veya intranetteki veya e-posta adreslerini konumlar içindeki belirli slaytları gidin köprü ekleyebilirsiniz. Metin, şekiller, tablolar, grafikler ve resimler dahil olmak üzere herhangi bir nesneden köprü oluşturabilirsiniz.

  Köprü ekleme hakkında bilgi edinmek için oluşturma veya köprüyü düzenlemekonusuna bakın.

 • Eylem düğmeleri   

  PowerPoint sununuza ekleyebilir ve köprüler için tanımlayabilirsiniz hazır eylem düğmeleri içerir. Eylem düğmeleri, sağ ve sol okları gibi şekiller içerir. İlk olarak, sonraki, önceki, gitmek için anlaşılır simgeler eklemek istediğiniz zaman bunları kullanın ve son slaytlara. PowerPoint film veya ses çalmak için eylem düğmeleri de bulunur.

Anlatım eklemek bilgileri kendi kendine çalışan sununuzda daha net bir şekilde sunma yardımcı olabilir.

Anlatım kaydetmek için ses kartı, mikrofon ve mikrofon bağlayıcının masaüstü bilgisayarlar gerektirir. Dizüstü bilgisayarlar, yalnızca bir mikrofon ve mikrofon Bağlayıcısı gerektirir. Sunuyu çalıştırmadan önce anlatımı kaydedebilir veya sunu sırasında kaydedebilir ve dinleyici yorumlarını ekleyebilirsiniz. Sununuzun tamamındaki anlatım istemiyorsanız, ses veya açıklama seçili slaytlara veya nesneleri kaydedebilirsiniz.

Not: Bu yordamda ilk adımı uyguladıktan hemen sonra sununuzun zamanlamasını başlamaya hazır olun.

 1. Slayt Gösterisi sekmesinde, Kurulum grubunda, Zamanlama Provası öğesini tıklatın.

  Prova araç çubuğu görünür ve Slayt Süresi kutusu sunu zamanlamasına başlar.

  prova iletişim kutusu
  Prova araç çubuğu

  1 İleri (sonraki slayda ilerletir)

  2 Duraklat

  Çağrı görüntüsü Slayt Süresi

  Açıklama balonu 4 Yinele

  5 Toplam sunu süresi

 2. Sununuzun zamanlamasını yaparken, Prova araç çubuğunda aşağıdakilerden birini veya birkaçını yapın:

  • Sonraki slayda geçmek için, İleri düğmesini tıklatın.

  • Süre kaydetmeyi geçici olarak durdurmak için, Duraklat düğmesini tıklatın.

  • Duraklatma sonrasında kaydetmeyi yeniden başlatmak için, Duraklat düğmesini tıklatın.

  • Bir slaydın görüneceği tam süreyi ayarlamak için Slayt Süresi kutusuna süreyi yazın.

  • Geçerli slaydın süresini kaydetmeyi yeniden başlatmak için, Yinele öğesini tıklatın.

 3. Son slaydın zamanını ayarladıktan sonra, bir ileti kutusunda sununun toplam süresi görüntülenir ve aşağıdakilerden birini yapmanız istenir:

  • Kaydedilen slayt zamanlamalarını tutmak için Evet düğmesini tıklatın.

  • Kaydedilen slayt zamanlamalarını atmak için Hayır düğmesini tıklatın.

   Slayt Sıralayıcısı görünümü açılarak, sununuzdaki her slaydın zamanını görüntüler.

Sunum noktasında çalıştırmak için ayarlama, fare tıklatması olup olmadığını herhangi bir ekranda, denetime bir slayda ilerletir sağlar. Örneğin, belirli bir hızda görüntülenmek üzere sununuzu isterseniz, otomatik zamanlamalar ayarlama ve ardından noktasında çalıştırmak için sunuyu ayarlayın. Ek denetimi kullanıcılara vermek için gezinti, köprüler veya eylem düğmeleri gibi slaytlarınıza ekleyebilirsiniz.

 1. Slayt Gösterisi sekmesinde Ayarla grubunda Slayt Gösterisi Ayarla'yı tıklatın.

 2. Program türüaltında göz atılacak (tam ekran) noktasındaseçeneğini tıklatın.

Önemli: Bir sunuyu noktasında çalıştırmak için ayarlamak da otomatik zamanlama veya gezinti köprülerkullanacak şekilde unutmayın. Aksi takdirde, kendi kendine çalışan sunu ilk slaydı ilerletmek değil.

Kendi kendine çalışan sunular hakkında daha fazla bilgi için bkz:

Not: Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×