Kayıt türlerini ve listeleri oluşturma ve özelleştirme

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Outlook için Business Contact Managerile işinizle ilgili alanlar ekleyerek, gereksinim duymadığınız alanları kaldırmayı ve sizin için en önemli bilgileri vurgulamak için alanları taşıyarak formlarınızı özelleştirebilirsiniz. Yeni formlar oluşturabileceğiniz, listeleri ekleme, raporları özelleştirme, Satış aşamaları değiştirmek ve puanlama ölçütünü müşteri adayı, kişi kartlarınızı alanları seçin ve şeridi özelleştirme.

Bu makalede, oluşturma ve formları özelleştirme ve oluşturma ve listeleri düzenleme kapsar.

Not: Yalnızca veritabanı sahibi formları özelleştirebilirsiniz.

Raporları özelleştirme hakkında bilgi için aşağıdaki makalelere bakın; Satış aşamaları, satış etkinliklerini ve anımsatıcılar değiştirme; Puanlama ölçütünü değiştirmeyi sağlama; Kişi kartları alanları seçme; ve şeridi özelleştirme:

Ne yapmak istiyorsunuz?

Yeni bir kayıt türü oluşturma

Formu özelleştirme

Yeni bir kayıt türü oluşturma

Outlook için Business Contact Manager çok sayıda özelleştirilebilir formları farklı türde veya Hesap, İşle İlgili Kişi, müşteri adayı, Fırsatve İşle İlgili Projegibi kayıt türlerini içermektedir.

Bunları değiştirmeden varsayılan formları kullanabilir veya yeni kayıt türleri işletmenizin gereksinimlerine uyacak şekilde oluşturabilirsiniz.

Formları ekleme ve alanları kaldırma değişiklik yapabilirsiniz. Bilgi için bu makalenin devamındaki Ekle veya Kaldır alanları bakın.

Yeni kayıt türleri Firma veya ilgili kişi kayıt türüne göre gerekir. Nasıl kayıtları bağlanabilir ve bunları arasında paylaşılan bilgiler, oluşturduğunuz her yeni kayıt türünü içinde korunur.

Örnek: Bisiklet toptancısı özel kayıt türleri oluşturur.

Bisiklet toptancı depolama ve depolama çalışan kayıtları oluşturması gerekir.

Toptancısı satın her mağaza satın almak için sorumlu olan çeşitli çalışanlar bulunur. Çok sayıda her satın alma kararları Çalışanlar kendi kümesiyle mağazalar için bisiklet toptancısı satıyor. Her mağaza çalışan bir mağazadan ilgili bilgileri gözden geçirirken çalışanlar ve mağaza çalışanları ile herhangi bir iletişim listesini görmek için kendi belirli mağazası ilişkilendirmek toptancısı gerekiyor.

Bunu yapmak için ilgili kişi kayıt türüne göre bir depolama çalışan kaydı oluşturur ve hesap kayıt türüne göre Mağaza kaydı toptancısı oluşturur. Firma kayıtlarını ilişkili ilgili kişiler ve her birinden ilgili kişiler tüm iletişim geçmişi öğelerinin listesini görüntülemek için bir firma kaydını mağaza kaydı temel toptancısı seçer.

Özel bir kayıt türü oluşturma

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Business Contact Manager sekmesini tıklatın.

 3. Özelleştir düğmesini tıklatın ve ardından Kayıt türlerini Özelleştir'itıklatın.

 4. Kayıt türlerini Özelleştir iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • İlgili kişi kayıt türüne bağlı olan yeni bir form oluşturmak için Yeni Business Contact türünü tıklatın.

  • Hesap kayıt türüne bağlı olan yeni bir form oluşturmak için Yeni hesap türüne tıklayın.

   The Customize Record Types dialog box with the New Business Contact Type button and the New Account Type button outlined.

   • Kişiler için yeni bir kayıt türü gerekiyorsa, Yeni iş kişi türüseçin.

   • Yeni bir kayıt türü veya daha büyük bir kuruluş içinde grupları kuruluşlar için gereksinim duyarsanız, Yeni hesap türüseçin. Firma kaydının iletişim geçmişine firmayla bağlantılı herhangi bir kayıttaki tüm iletişim öğeleri listelenir. Firma kayıtlarını hakkında daha fazla bilgi için Business Contact Manager'da hesaplarınızı hakkında bilgi depolarbakın.

 5. Yeni işle ilgili kişi türü ya da Yeni hesap türü iletişim kutusunda, yeni kayıt türü için tekil ve çoğul bir ad yazın.

 6. İsteğe bağlı olarak, bu türde her kayıtta görünecek simgesini değiştirmek için Gözat ' ı tıklatın.

 7. Tamam'a tıklayın.

  Yeni kayıt türü Kayıt türlerini Özelleştir iletişim kutusundaki kayıt türlerinin listesi yer alır.

  Yeni kayıt türü, tüm varsayılan sayfaları ve alanları, firma veya ilgili kişi için yeni kayıt türünü temel içerir. Herhangi bir özelleştirilmiş sayfaları veya diğer formlarına eklediğiniz alanlar içermez. Sayfaları ve alanları değiştirerek formu özelleştirmek için formu özelleştirmesonraki bölümüne bakın.

Sayfanın Başı

Formu özelleştirme

Formları birden çok yollarla özelleştirebilirsiniz. Ekleyebilir veya sayfaları, bölümleri ve alanları kaldırın. İşletmeniz için anlamlı olacak şekilde alanları yeniden düzenleyebilirsiniz.

Not: Yalnızca veritabanı sahibi formları özelleştirebilirsiniz.

Siz bunları başkalarıyla paylaşabilmeniz için özel formlarınızı dışarı aktarabilirsiniz. Business Contact Manager'dan iş kayıtlarınızı dışarıaktarma hakkında daha fazla bilgi için bakın.

Önemli: Forma yaptığınız değişikliklerin türünde olan tüm kayıtlar değiştirir. Örneğin, ilgili kişi formdan alan kaldırırsanız, bunu tüm ilgili kişi kayıtlarından o alanın kaldırır.

Bu bölümde

Form silme

Oluşturma veya listeleri düzenleme

Özelleştirme için bir form açın

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Business Contact Manager sekmesini tıklatın.

 3. Özelleştir düğmesini tıklatın ve ardından Kayıt türlerini Özelleştir'itıklatın.

 4. Listeden, özelleştirmek istediğiniz kayıt türünü tıklatın ve ardından Formu Özelleştir düğmesine tıklayın.

  the customize record types dialog box with the customize form button outlined.

  Açık olan herhangi bir formu özelleştirebilirsiniz. Şeritte, Özelleştir grubunda Form düzenini düğmesini tıklatın.

Formun özelleştirilebilir bir sürümü açılır. Şimdi ekleyebilir veya sayfaları, bölümleri ve alanları kaldırmak veya bölümler ve formdaki alanları yeniden düzenlemek.

Genel sayfası varsayılan olarak görüntülenir. Özelleştir sekmesinde, sayfalar grubunda, farklı bir sayfa görüntülemek için Göster' i tıklatın ve sonra sayfa adını tıklatın.

Sayfanın Başı

Yeni sayfa oluşturma

Herhangi bir form için en çok dört ek sayfaları oluşturabilirsiniz. Varsayılan olarak, Genel, Ayrıntılarve Geçmiş sayfalarına çoğu formlar içerir.

 1. Özelleştirme için bir form açın.

 2. Özelleştir sekmesinin sayfalar grubunda Show icon Göster' i tıklatın ve sonra Kullanıcı sayfa 1veya diğer kullanıcı sayfalardan birini tıklatın.

  Boş bir sayfa görüntülenir.

  Not: Sayfa adı (gizli)ile bitiyorsa, sayfayı varsayılan olarak gizlenmiştir. Veri formu bu sayfada girebilmelerini Gizle özelliğini kapatmak gerekir.

 3. Sayfa gizlenmişse, sayfayı göstermek için Gizle özelliğini kapatma. Sayfalarıgizleme Hide icon grubu

  Not: Sayfa artık, sayfalar grubunda, gizli olduğunu doğrulamak için Göster' i tıklatın. Sonra artık seçtiğiniz sayfa sayfa adından sonra (gizli) içeriyorsa, görünür durumdadır.

Şimdi, sayfayı yeniden adlandırma veya bölümler ve alanlar ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki Ekle veya Kaldır bölüm ve alan ekleme veya kaldırma konusuna bakın.

Sayfanın Başı

Ad veya sayfayı yeniden adlandırma

 1. Özelleştir sekmesinin sayfalar grubunda Göster' i tıklatın ve ardından yeniden adlandırmak istediğiniz sayfayı tıklatın.

 2. Sayfalar grubunda Rename icon Sayfayı yeniden adlandır' ı tıklatın.

 3. Sayfa adı kutusuna yeni adı yazın ve Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Bölüm eklemek veya kaldırmak

Bir formdaki bilgileri bölümler halinde düzenlenir. Örneğin, ilgili kişi formunda, İş ve Evgibi farklı bir telefon numarası alanlarını içeren bir Telefon numaraları bölümü vardır.

The Business Contact Form Layout screen with the Phone numbers section selected.

Bölüm ekleme

 1. Özelleştirme için bir form açın.

 2. Özelleştir sekmesinde, Düzen grubunda Grup Ekle simgesi Bölüm Ekle'yitıklatın.

 3. Bölüm adı kutusuna, bölüm için bir ad yazın ve Tamam' ı tıklatın.

  Bir bölümün genişliğini değiştirmek isterseniz, bölümü seçin. Özelleştir sekmesinde, Wide icon genişveya Dar Narrow icon ' ı tıklatın.

Bölümü kaldırma

 1. Kaldırmak istediğiniz bölümü tıklatın.

  İpucu: Bölüm adının yanındaki yatay çizgi ile bir bölüm adı bulunur. Bir bölüm seçmek için ya da yanına bölüm adını tıklatın.

  The selected Phone numbers section

 2. Özelleştir sekmesinde, Düzen grubunda, Kaldır simgesi Kaldır' ı tıklatın.

  Notlar: 

  • Bu bölümde herhangi bir alanlar kaldırılır, ancak Business Contact Manager veritabanınızı silinmez. Alan ekleme alanları forma eklemek istiyorsanız, bu makalenin devamındaki bakın. Alanları kaldırmak alanları veya içerdikleri verileri silmez. Sürece alanları girilmiş olan herhangi bir veri hala, veritabanınızdaki kaydedilir alanı kalıcı olarak silme.

  • Bir bölüm kaldırdığınızda, bu Business Contact Manager veritabanınızı silinir. Bölüm birlikte bölümünde içeriyordu alanlar silinmez. Yeniden, bölüm eklemek isterseniz, aynı ada sahip bir bölüm ekleyin ve sonra bu bölümün formda dönmek için alanları ekleyin.

Sayfanın Başı

Alan ekleme veya kaldırma

İşletmeniz için gereksinim duyduğunuz Outlook için Business Contact Manager alanları farklı türde ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz alanı türünü, Tür alanında seçilen veya girilen bilgiler belirler.

Örneğin, bir metin kutusuna bilgileri yazmak istiyorsanız, bir metin alanı ekleyebilirsiniz; listeden bir öğeyi tıklatın isterseniz, önceden doldurulan bir liste ekleme (olarak da bilinen bir açılan liste); yapabilirsiniz bağlama veya başka bir kayda bir kaydı ilişkilendirmek isterseniz, bir ilişki alanıekleyebilirsiniz.

Bir florist, "Sevdiğiniz burada kişiler çiçek Tür alanında yazmak zorunda ve ısıtma uzmanı aralarından seçim yapabileceğiniz listesiyle"Furnace modeli"adlı bir alan oluşturun çiçek" adlı bir metin alanı oluşturabilirsiniz. Listeler hakkında daha fazla bilgi için bu makalenin devamındaki listeleri oluşturma veya düzenleme konusuna bakın.

Sayfanın Başı

Alan ekleme

 1. Özelleştirme için bir form açın.

  İpucu: Sonraki adımdan önce bölüm alanı eklemek istediğiniz yeri tıklatın. Alan olmasını istediğiniz yere değil ise, bunu ekledikten sonra bunu başka bir bölüme sürükleyebilirsiniz.

 2. Özelleştir sekmesinde, Düzen grubunda Alan Ekle simgesi Alanları Ekle'yitıklatın.

 3. Alan Ekle iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

  • Listede, listelenen alanlardan birini tıklatın ve Form Ekle'yitıklatın.

   The Add Fields dialog box

  • Yeni bir alan oluşturun veya bir alan eklemek için zaten oluşturulan başka bir form için Yeni'yitıklatın.

   Yeni alan Oluştur iletişim kutusunda, aşağıdakilerden birini yapın:

   Yeni bir alan oluşturma    

   1. Alan adı kutusuna, alan için bir ad yazın.

   2. Veri türü listesinden, alanın içereceği, örneğin, sayıveri türünü tıklatın.

   Bu tür veriler

   Bu veri türünü seçin

   Sözcük veya tümcecik 96 karakteri geçmeyecek

   Metin

   Olan veya olmayan bir ondalık sayı

   Sayı

   Yüzdeler

   Tamamlanma yüzdesi

   Fiyatları, gelir veya başka bir para birimi ile ilgili veriler

   Para Birimi

   Evet veya Hayır, etkinleştirmek veya devreden veya true veya false gibi basit sorularına yanıtlar

   Evet/Hayır

   Tarih veya saat herhangi birindeki bilgileri Outlook'ta kullanılabilir biçimleri

   Tarih/saat

   Tam sayı

   Tamsayı

   Zaman kazanmak veya formlar arasında tutarlılığını sağlamak için öğeleri (değerler) önceden doldurulan listesi

   Açılan liste

   Web adresi

   URL

   Veritabanındaki başka bir kayda bağlantı

   İlişki

   Not: Alan oluşturduktan sonra bir alanın veri türünü değiştiremezsiniz. Veri türünü değiştirmek istiyorsanız, alanı silin ve sonra istediğiniz veri türünü ile yeni bir tane ekleyin.

   1. Gerekirse, biçimi listesinde, bir alandaki verileri için bir biçim'i tıklatın.

    Not: Bazı veri türlerini tek bir biçime sahip.

   2. Tamam'a tıklayın.

    Oluşturduğunuz alan listesinde Alanları Ekle iletişim kutusunda görüntülenir.

   3. Alan Ekle iletişim kutusunda, formunuzu alanı eklemek için alanı tıklatın ve Form Ekle'yitıklatın.

   Farklı bir formdan alan ekleme    

   1. Farklı bir formdan alan Ekle seçeneği tıklatın.

   2. Listeden bir alanı tıklatın ve sonra da Tamam' ı tıklatın.

    Not: Bu listede görünmesi için bir alanı oluşturması gerekir.

    Seçtiğiniz alan listesinde Alanları Ekle iletişim kutusunda görüntülenir.

   3. Alan Ekle iletişim kutusunda, formunuzu alanı eklemek için alanı tıklatın ve Form Ekle'yitıklatın.

Sayfanın Başı

İlişki alan ekleme

İlişkili kayıtları bağlamak için bir ilişki alanı kullanın. Belirli bir kayda bağlı tüm kayıtları benzer şekilde bir firma kaydı bağlı olan tüm ilgili kişileri listeler hedef kayıt olarak bilinen seçili kayıt listelenmiştir.

Farklı bağlantı kayıtları yanı sıra, aynı türde kayıtları bağlayabilirsiniz.

Örneğin, örnek iş veritabanında perakende bisiklet bağlamak perakende mağazalar taşıyabilecek, kimlerin Bisikletler yaptığınız satıcılarla depolar:

 • Satıcı kayıt türünün özelleştirme için açın. Bu kayıt türü için ilişki alanı eklenir.

  The Customize Record Types dialog box in the Sample Business database with the Vendor record type selected.

 • Perakende mağazalar satıcı kayıt türü için hedef kayıt türü olarak depolar ve hedef alan adı olarak Satıcı adlarını adında bir ilişki alanını ekleyin.

  Notlar: 

  • Kaynak kayıt türü için bir ilişki alanı ekleme, hedef kaydı ilgili kayıtların listeleyen bir tablo oluşturur. Bu örnekte, satıcı kayıtları (ücretleri kayıtları) kayıtlarını depolamak için bağlanmak için kullandığınız bir ilişki alanı vardır. Depolama kayıtların (hedef kayıtları) bunlara bağlı olan satıcı kayıtları listeleyen bir tablo vardır.

  • Tablo veya hedef alanın düzenlenebilir değildir. İlişkili kayıtları değiştirmek için ilişki alanını kullanın. Bu örnekte, bir mağazadan kaldırma veya başka bir tane eklemek için satıcı kayda gidin. Bu tabloda ilgili mağaza kayıt satıcıları listesini değiştirir.

  Creating a new relationship field in the Create a New Field dialog box.

 • Perakende bisiklet bağlamak satıcı kayıt ilişki alanını kullan kayıtları satıcı kayıtlarda depolanır.

  A vendor record with stores listed in the Retail Stores relationship field.

 • Hedef alanın perakende bisiklet depolamak için bu mağazalar bisiklet sağlaması satıcıları listesini görmek için kayıtları işaretleyin.

  A store record with a list of vendors that supply bicycles to the store.

Örnek İş veritabanı hakkında daha fazla bilgi için ilgili Adventure Works ve örnek iş veritabanınıbakın.

Bir ilişki alanı ekleme

 1. Özelleştirme için bir form açın.

 2. Özelleştir sekmesinde, Düzen grubunda Alan Ekle simgesi Alanları Ekle'yitıklatın.

 3. Alan Ekle iletişim kutusunda Yeni'yitıklatın.

  The Add Fields dialog box

 4. Yeni alan Oluştur iletişim kutusunda, alan adı kutusuna, ilişki alanın adını yazın.

 5. Veri türü listesinde, ilişki' yi tıklatın.

 6. Hedef kayıt türü listesinde, seçilen kayıtla ilişkilendirmek istediğiniz kayıt türünü tıklatın.

  Not: Hedef kayıt türü, özelleştirme kayıt türü olarak aynı değilse, alan adı ve hedef alan adı farklı olmalıdır.

 7. Hedef alan adı kutusuna, hedef alanın adını yazın.

  Not: Hedef alanın adını hedef kayıt türüne bağlı olan ilgili kayıtların tümü listeler tablonun adıdır.

 8. Tamam'a tıklayın.

  Seçtiğiniz alan listesinde Alanları Ekle iletişim kutusunda görüntülenir.

 9. Alan Ekle iletişim kutusunda, formunuzu alanı eklemek için ilişki listeler Veri türü sütununda alanı tıklatın ve Form Ekle'yitıklatın.

  Not: Veri türü sütununda ilişki listeleyen veri girişi alanı değildir. İlişki hedef liste listeler Veri türü sütununda alanı kayıt türü hedefotomatik olarak eklenir ve ilişki alanına girdiğiniz ilgili kayıtların tümü listeler tablosudur.

Sayfanın Başı

Filtreyi kaldırma

 1. Özelleştirme için bir form açın.

 2. Formdan kaldırmak istediğiniz alanı tıklatın.

  Not: Hesap adıgibi gerekli alanları kaldırılamaz.

 3. Özelleştir sekmesinde, Düzen grubunda Kaldır simgesi Kaldır' ı tıklatın veya DELETE tuşuna basın.

  Not: Alan hala Business Contact Manager veritabanınızı depolandığı için alan ve içerdiği herhangi bir veri formu için eklenebilir. Alanı Alan Ekle iletişim kutusundan da diğer formlarına eklenebilir.

Bir alanı kalıcı olarak silme

Uyarı: Alan Ekle iletişim kutusundan bir alanı silerseniz, kalıcı olarak alanı sınıflandırmasının ve o alana girilmiş olan herhangi bir veri kaybedersiniz. Kaldırma veya formdan alan silme, yalnızca formdan alan sınıflandırmasının. Alanı forma eklerseniz, verileri daha sonra erişebilirsiniz.

 1. Özelleştirme için bir form açın.

 2. Özelleştir sekmesinde, Düzen grubunda Alan Ekle simgesi Alanları Ekle'yitıklatın.

 3. Alan Ekle iletişim kutusunda, silmek istediğiniz alanı tıklatın ve sonra Silseçeneğini tıklatın.

  Not: Herhangi bir form kullanılmazsa, yalnızca kalıcı olarak bir alanı silebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Bölümleri yeniden adlandırın ve alanları düzenleme

Form üzerindeki herhangi bir bölümün adını değiştirebilirsiniz, ancak yalnızca oluşturmuş olduğunuz alanları yeniden adlandırabilirsiniz.

Alanlar, bunları yeniden adlandırarak ve alanında seçilen verilerin biçimini değiştirerek düzenleyebilirsiniz.

Not: Bir alanın veri türünü değiştiremezsiniz. Alanı silin ve sonra istediğiniz veri türünü ile yeni bir tane ekleyin.

 1. Özelleştirme için bir form açın.

 2. Bölüm veya yeniden adlandırmak veya düzenlemek istediğiniz alanı tıklatın.

  Not: Yalnızca oluşturmuş olduğunuz alanları yeniden adlandırabilirsiniz.

 3. Özelleştir sekmesinde, Düzen grubunda alan Düzenle veya bölüm The Edit Field or Section Icon ' ı tıklatın.

 4. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Bölümü yeniden adlandırma     Bölüm Düzenle iletişim kutusunda, bölüm için farklı bir ad yazın.

  • Oluşturduğunuz bir alan adı düzenleme     Alan düzenleme iletişim kutusunda, alan için farklı bir ad yazın.

   Biçimi kutusunda, alanına, izin verilen verilerin biçimini değiştirmek istiyorsanız farklı bir biçim'i tıklatın. Bazı alan türleri tek bir biçimlendirme seçeneğiniz vardır.

Form üzerindeki öğeleri düzenleme

Özelleştirilebilir bir formda, sayfada bölümleri taşıma veya bunları başka bir sayfaya taşıma ve alanları yeniden düzenlemek.

Bir bölümü taşımak veya sayfada alanları yeniden düzenleme

 1. Özelleştirme için bir form açın.

 2. Bölüm veya taşımak istediğiniz alanı tıklatın.

  Bölüm adının yanındaki yatay çizgi ile bir bölüm adı bulunur. Bir bölüm seçmek için ya da yanına bölüm adını tıklatın.

  The selected Phone numbers section

 3. Bölüm veya alan sayfada yeni bir konuma sürükleyin veya bölüm veya alan taşımak için klavyenizin ok tuşlarını kullanın.

Sayfanın Başı

Bölümü başka bir sayfaya taşıma

 1. Taşımak istediğiniz bölümü tıklatın.

  The selected Phone numbers section

 2. Özelleştir sekmesinde, Düzen grubunda taşıma Move icon ' ı tıklatın.

 3. Sayfaya Taşı iletişim kutusunda, bölümü taşımak istediğiniz sayfayı tıklatın ve sonra Tamam' ı tıklatın.

  Not: Bir sayfa gizlenmişse, veri sayfasında girebilmelerini Gizle özelliğini kapatmak gerekir. Özelleştir sekmesinde, Göster grubunda, sayfayı tıklatın. Sayfalar grubunda gizleme Hide icon ' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Formu silme

Uyarı: Kayıt türü silerseniz, bu kayıt türü girilmiş olan herhangi bir veri kaybedersiniz.

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Business Contact Manager sekmesini tıklatın ve sonra Özelleştir düğmesine tıklayın.

 3. Kayıt türlerini Özelleştir' i tıklatın.

 4. Kayıt türlerini Özelleştir iletişim kutusunda, oluşturmuş olduğunuz bir kayıt türüne tıklayın.

  Not: Yalnızca oluşturmuş olduğunuz kayıt türleri silebilirsiniz. Varsayılan kayıt türlerini silemezsiniz.

 5. Kayıt türü Silseçeneğini tıklatın.

Sayfanın Başı

Oluşturma veya listeleri düzenleme

Aynı verileri bir forma sık girdiğinizde, bu kullanışlı ve aynısını seçebilirsiniz bir liste oluşturmak için daha tutarlı olur.

Liste oluşturma

 1. Özelleştirme için bir form açın.

 2. Özelleştir sekmesinde, Düzen grubunda Alan Ekle simgesi Alanları Ekle'yitıklatın.

 3. Alan Ekle iletişim kutusunda Yeni'yitıklatın.

 4. Veri türü listesinde, aşağı açılan listeyiseçin.

  Not: Bir liste için yalnızca biçimi da açılan listeseçimdir.

 5. Tamam'a tıklayın.

 6. Öğeleri listenize ekleyin.

  Nasıl mı?

  1. Listeleri Düzenle iletişim kutusunda, bir öğeyi (bir değer) listesine eklemek için Ekle'yi tıklatın.

  2. Öğe Ekle iletişim kutusunda, öğe adı kutusunda, değerin adını yazın.

  3. Tamam'a tıklayın.

   Listeleri Düzenle iletişim kutusunda, değer sütununda, eklediğiniz öğenin görüntülenir.

  4. Başka bir öğe listesine eklemek için bu işlemi yineleyin.

 7. Bir öğeyi listede yukarı veya aşağı taşımak için taşıma, yukarı veya aşağı ok düğmesini istediğiniz değeri tıklatın.

 8. Varsayılan değer alanına olması için bir öğe seçmek için değeri tıklatın ve sonra da Varsayılan Yap düğmesini tıklatın.

  En sık kullanılan bir öğe varsa, ne zaman bir form tamamlıyorsanız zamandan kazanmak için varsayılan değer yapabilirsiniz.

 9. Tamam'a tıklayın.

Bir listeyi düzenleme

 1. Dosya sekmesini tıklatın.

 2. Business Contact Manager sekmesini tıklatın ve sonra Özelleştir düğmesine tıklayın.

 3. Listeleri Düzenle' yi tıklatın.

 4. Listeleri Düzenle iletişim kutusunda, düzenlemek istediğiniz listeyi tıklatın.

  Bir liste seçtiğinizde, listedeki öğeleri değer sütununda görünür.

  The Edit Lists dialog box

 5. Listeyi düzenlemek için aşağıdakilerden birini yapın:

  Değer listesine ekle     Ekle düğmesini tıklatın, öğenin adını yazın ve Tamam' ı tıklatın.

  Bir değeri yeniden adlandırma     Bir öğeyi tıklatın ve ardından Yeniden Adlandır düğmesini tıklatın. Yeni bir ad yazın ve Tamam' ı tıklatın.

  Bir değeri kaldırın veya başka bir değerle değiştirin     Bir öğeyi tıklatın ve sonra Sil düğmesini tıklatın. Değeri değiştirmek istiyorsanız, listede başka bir değer seçin ve sonra da Tamam' ı tıklatın. Bunu kaldırmak istiyorsanız, Tamam' ı tıklatın.

  Bir değeri listede yukarı veya aşağı taşıma     Bir öğeyi tıklatın ve ardından yukarı veya aşağı ok düğmesini.

  Bir öğenin varsayılan değeri olmasını sağlama     Öğeyi tıklatın ve sonra da Varsayılan Yap düğmesini tıklatın.

 6. Tüm Listeleri Düzenle iletişim kutusunda değişikliklerinizi tamamladıktan sonra Tamam' ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×