Katılımcı Ayarlarına giriş

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Site yöneticisiyseniz, büyük olasılık Web sitesinin farklı alanlarında çalışan Web tasarımcıları veya içerik yazarları gibi çeşitli gruplarla çalışıyorsunuz d demektir. Eş zamanlı olarak çalışan bu kadar çok grup olduğunda, birinin istemeden siteyi bozabileceğinden kaygılanabilirsiniz. Örneğin, giriş sayfasının tasarımını değiştirebilir, stil sayfasında değişiklik yapabilir, dosyaları yanlış konuma kaydedebilir veya site gezintisini ya da arama işlevselliğini bozabilirler. Kaygılanıyorsanız, iyi bir haberimiz var: Microsoft Office SharePoint Designer 2007 programında Katılımcı Ayarlarını kullanıp Katılımcı modunu açarak ve yapılandırarak bu senaryoları önleyebilirsiniz.

Katılımcı Ayarları, çok sayıda kullanıcı grubunun katıldığı bir Web sitesi güncelleştirme işlemi yapan kuruluşlarda yaygın olarak kullanılabilir. Örneğin, Katılımcı Ayarlarıyla şunları yapabilirsiniz:

 • Site yöneticilerinin, siteyi değiştirmek üzere Office SharePoint Designer 2007 programının nasıl kullanıldığını denetlemesini sağlayabilirsiniz.

 • Kullanıcılar SharePoint sitesinde sayfaları oluşturur ve güncelleştirirken tutarlılığı güvence altına alabilirsiniz.

 • Kullanıcıların, yapmamaları gereken değişiklikler yaparak sayfaları yanlışlıkla bozmadan etkinliklerini düzgün bir şekilde sürdürmelerini sağlayabilirsiniz.

 • Kullanıcıları otomatik olarak doğru tarafa yönlendirerek, onların kuruluşunuzun en iyi yöntemlerini ve süreçlerini kolayca izleyebildiklerinden emin olabilirsiniz.

 • Web sitesi güncelleştirme sürecinin sorunsuz ve düzgün olmasını güvence altına alabilirsiniz.

Bu makalede Katılımcı Ayarları tanıtılır ve bu özelliği verimli bir şekilde kullanmanıza yardımcı olacak başlıca kavramlar açıklanır.

Önemli : Katılımcı Ayarlarını kullanmak için, sitenizin Windows SharePoint Services 3.0 ve Microsoft Office SharePoint Server 2007 çalıştıran bir sunucuda bulunması gerekir.

Bu makalede

Katılımcı ayarları nedir?

Katılımcı ayarları bir güvenlik özelliği değil

Katılımcı grupları nelerdir?

Bölge türleri nelerdir?

Katılımcı modunda gibi kullanıcı deneyimini nedir?

Önerilen sonraki adımlar

Katılımcı Ayarları nedir?

Katılımcı Ayarlarını kullanarak, Office SharePoint Designer 2007 programında sınırlı bir erişim modu olan Katılımcı modunu yapılandırır ve etkinleştirirsiniz. Office SharePoint Designer 2007 programında düzenleme amacıyla site açan kullanıcılar, ait oldukları Katılımcı grubuna ve söz konusu Katılımcı grubuna atanan düzenleme kısıtlamalarına bağlı olarak farklı komut veya özelliklere erişirler.

Katılımcı modu varsayılan olarak etkinleştirilir ve site yöneticisinin bir kurulum işlemi yapması gerekmez. Katılımcı modunu yalnızca yöneticiler açabilir veya kapatabilir.

Katılımcı Ayarları site düzeyinde çalışır ve bu ayarlar alt siteler tarafından üst siteden devralınamaz.

Katılımcı Ayarlarıyla, site yöneticisi kuruluşta kullanıcı grupları (veya Katılımcı grupları) tanımlayabilir ve ardından Office SharePoint Designer 2007 programında bunların hangi görevleri yapabileceğini ve hangilerini yapamayacağını tam olarak belirleyebilir. Bu da, farklı gruplara farklı düzenleme kısıtlamaları ayarlamak için Katılımcı Ayarlarını kullanabileceğiniz anlamına gelir. Örneğin, Web tasarımcılarının yeni stiller oluşturmasına izni verebilir ancak içerik yazarlarının aynı işi yapmasını kısıtlayabilirsiniz. Öte yandan, içerik yazarlarının ana sayfadan yeni sayfalar oluşturmasına izin verebilir ve aynı işi başka bir grup için kısıtlayabilirsiniz. Site yöneticileri Katılımcı gruplarını yapılandırarak kullanıcıların yalnızca kendi görevlerini tamamlamak için gerek duydukları Office SharePoint Designer 2007 komutlarına ve özelliklerine erişmelerini sağlayabilirler.

Office SharePoint Designer 2007 programında erişebileceğiniz özellikler, kuruluştaki rolünüze bağlıdır. Daha ayrıntılı bilgi için aşağıdaki tabloya bakın.

Göreviniz

Yapabilecekleriniz

Site Yöneticisi

SharePoint izin düzeyiniz size tam denetim veriyorsa şunları yapabilirsiniz:

 • Katılımcı grupları oluşturabilir ve bunlara düzenleme kısıtlamaları atayabilirsiniz.

 • Ana sayfaya içerik bölgeleri ekleyebilir ve bu bölgelerde izin verilecek içerik türünü belirtebilirsiniz.

 • Ana sayfada içerik bölgeleri dışındaki alanların düzenlenmesini kısıtlayabilirsiniz.

 • Hangi tür sayfaların nasıl oluşturulduğunu ve içeriğin nereye kaydedildiğini denetleyebilirsiniz.

 • Kullanıcıların varsayılan giriş sayfasını, ana sayfayı ve site tanımında yer alan diğer sayfaları değiştirmesini engelleyebilirsiniz.

 • Yalnızca seçtiğiniz grupların Office SharePoint Designer 2007 programını kısıtlamasız, tam olarak kullanmasına izin verebilirsiniz.

Web Tasarımcısı veya İçerik Yazarı gibi bir kullanıcı (veya kısıtlanmış herhangi bir kullanıcı)

Katılımcı grubunuzun düzenleme kısıtlamalarına bağlı olarak şunları yapabilirsiniz:

 • Yeni sayfalar oluşturabilirsiniz.

 • Varolan sayfalara stiller ve biçimlendirme uygulayabilirsiniz.

 • Dosyalara görüntü ve ortam ekleyebilirsiniz.

 • Web Bölümleri ve Veri Görünümleri gibi SharePoint içeriğiyle çalışabilirsiniz.

Site yöneticileri için Katılımcı Ayarları, Katılımcı modunu yapılandırmanın bir yoludur; böylece uygun erişim düzeyindeki kullanıcılara Office SharePoint Designer 2007 özelliklerine erişim verebilirsiniz. Katılımcı modu, kullanıcıların görevlerini yerine getirmelerini kolaylaştırır ve kuruluşta Web sitesi güncelleştirme süreçlerinin düzgün ilerlemesine yardımcı olur.

Sayfanın Başı

Katılımcı Ayarları bir güvenlik özelliği değildir

Önemli : Katılımcı Ayarları bir güvenlik özelliği değildir. Katılımcı modu, SharePoint sitelerini Office SharePoint Designer 2007 programında açan ve düzenleyen kullanıcılar için bir sınırlı erişim modudur. Katılımcı modu, site yöneticilerinin kullanıcıların niyetlerine güvendiği bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Katılımcı modu görevlerini yerine getirmeleri için kullanıcılara belirli bir yönde kılavuzluk etmeye yardımcı olur ve bu kılavuzluk Web sitesinde yanlışlıkla değişiklik yapılmasını engeller.

Sayfanın Başı

Katılımcı grupları nelerdir?

Katılımcı grupları, kuruluşun Web sitesi güncelleştirme sürecinde belirli bir rol oynamak üzere atanmış kullanıcı gruplarıdır. Site yöneticisi, her Katılımcı grubunun Office SharePoint Designer 2007 programını kullanarak SharePoint sitesini nasıl değiştirebileceğini denetleyen düzenleme kısıtlamaları oluşturur.

Katılımcı gruplarının SharePoint izin düzeyleriyle bağlantılı olduğunu anlamak önemlidir. Örneğin, Office SharePoint Designer 2007 programında varsayılan üç Katılımcı grubu vardır: Site Yöneticisi, Web Tasarımcısı ve İçerik Yazarı. Bu üç Katılımcı grubu, sırasıyla şu varsayılan SharePoint izin düzeyleriyle bağlantılıdır: Tam Denetim, Tasarım ve Katılım. Aşağıdaki tabloda varsayılan ayarlar gösterilir.

Bu SharePoint izin düzeyi…

Bu Katılımcı grubuyla bağlantılıdır...

Tam Denetim

Site Yöneticisi

Tasarla

Web Tasarımcısı

Katkıda Bulunma

İçerik Yazarları

Katılımcı grupları ve izin düzeyleri, grup erişimi tanımlarken size üst düzeyde esneklik sağlamak için farklı alanlarda çalışır. İzin düzeyiyle, kullanıcılara veya SharePoint gruplarına site, kitaplık, liste, klasör, öğe veya belge gibi bir varlık üzerinde bir dizi izin verebilirsiniz. İzin düzeyini Katılımcı grubuna bağlayarak, bu kullanıcıların Office SharePoint Designer 2007 programında hangi özelliklere ve komutlara erişebilecekleriyle ilgili düzenleme kısıtlamaları ayarlayabilirsiniz.

İzin düzeyi her zaman Katılımcı grubundan daha önceliklidir. Office SharePoint Designer 2007 programında Katılımcı grubu yapılandırdığınızda, bu gruba sahip oldukları izin düzeyinde izin verilmeyen görevleri gerçekleştirme izin veremezsiniz.

Örneğin, Office SharePoint Designer 2007 programında Katılımcı grubunun yeni sayfalar oluşturmasına olanak tanıyan seçenekler vardır. Bununla birlikte, kullanıcının SharePoint izin düzeyi Sayfaları Ekleme ve Özelleştirme iznini içermiyorsa, siz izin verseniz bile kullanıcı yeni sayfalar oluşturamaz. Aslında, varsayılan olarak Katılım izin düzeyi Sayfaları Ekleme ve Özelleştirme iznini içermez. Bunun yerine, Katılım izin düzeyinde Öğeleri Ekleme, Öğeleri Düzenleme ve Öğeleri Silme izinleri vardır. Katılım izin düzeyi İçerik Yazarları Katılımcısı grubuyla bağlantılıdır. Bu da, varsayılan olarak İçerik Yazarları grubundaki kullanıcıların yalnızca belge kitaplıklarındaki sayfaları düzenleyebileceği ve kaydedebileceği anlamına gelir. Katılımcı grubunun yeni sayfalar oluşturmasına izin vermek istiyorsanız, aşağıdaki çizimde gösterildiği gibi, Katılımcı grubu için bu göreve izin vermenin yanı sıra izin düzeyine de gerekli izni eklemelisiniz.

izin düzeyi ayarlarıyla bağlantılı olan katılımcı grubu ayarları

Kullanıcıları Katılımcı grubuna nasıl eklersiniz? Kısaca yanıt vermek gerekirse, ekleyemezsiniz; en azından doğrudan ekleyemezsiniz. Bunun yerine, SharePoint sitesinde izin düzeyine kullanıcıları ve grupları atarsınız, daha sonra bu izin düzeyi de Katılımcı grubuna bağlanır. Katılımcı grubunun üyeleri, bu Katılımcı grubuna bağlanan izin düzeylerine atanmış tüm kullanıcı ve gruplardan oluşur. Bu nedenle, Katılımcı gruplarını yapılandırdığınızda, bu işlemin önemli parçalarının önce Windows SharePoint Services 3.0 programında tarayıcıda gerçekleştirilmesi gerekir. Örneğin, tarayıcıda:

 • Kullanıcıları ve grupları siteye eklersiniz.

 • Kullanıcıları ve grupları izin düzeyine atarsınız.

 • Gerekirse yeni izin düzeyleri oluşturursunuz.

 • Gerekirse izinler ekleyip kaldırarak izin düzeylerini yapılandırırsınız.

Sonra, Office SharePoint Designer 2007 programında izin düzeyi Katılımcı grubuna bağlanır. Aşağıdaki çizimde, site yöneticisinin bazı görevleri tarayıcıda, bazılarını ise Office SharePoint Designer 2007 programında yerine getirmesi gerektiği gösterilir.

İzin düzeylerinin Katılımcı Ayarlarıyla nasıl ilişkili olduğunu gösteren diyagram

Office SharePoint Designer 2007 programında varsayılan Katılımcı gruplarını kullanabilir veya yeni gruplar oluşturabilir ve bunları SharePoint izin düzeylerine bağlayabilirsiniz. Bir Katılımcı grubu birçok SharePoint izin düzeyine bağlanabilir, ancak her izin düzeyi tek bir Katılımcı grubuna bağlanabilir. Örneğin, Katılım izin düzeyini İçerik Yazarları Katılımcı grubuna bağladıktan sonra, Web Tasarımcıları Katılımcı grubuna bağlayamazsınız. Aşağıdaki çizimde, Katılımcı gruplarıyla izin düzeyleri arasındaki bu bir-çok ilişkisi gösterilir.

Katılımcı gruplarıyla izin düzeyleri arasındaki bir-çok ilişkisini gösteren çizim

Birçok yeni Katılımcı grubu oluşturursanız, bu gruplara bağlamak üzere büyük olasılıkla yeni izin düzeyleri de oluşturmanız ve sonra kullanıcıları ve grupları yeni izin düzeylerine atamanız gerekecektir.

Sayfanın Başı

Bölge türleri nelerdir?

Site yöneticisi varsayılan Katılımcı gruplarını kullanarak, kurulum gereksinimi duymadan hızlı bir şekilde sitede kimlerin değişiklik yapabileceğini ve hangi tür değişikliklere izin verileceğini denetleyebilir. Buna ek olarak, ana sayfadaki içerik bölgeleriyle birlikte bölge türlerini kullanan site yöneticisi yalnızca "kimin" "neleri" değiştirdiğini değil, bu değişikliklerin "nerede" yapıldığını da denetleyebilir.

Office SharePoint Designer 2007 programında, ana sayfaya içerik yer tutucuları ekleyebilir ve bunları istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Her içerik yer tutucusu bir içerik bölgesini tanımlar. Ana sayfadaki içerik bölgesi, kullanıcıların bu ana sayfaya eklenen içerik sayfalarında nereye içerik ekleyebileceğini tanımlar. İçerik bölgesine içerik türü atayarak, kullanıcıların içerik bölgesine ekleyebileceği içeriğin türlerini (metin ve görüntü gibi) denetleyebilirsiniz.

Bölge türleri, kullanıcıların sayfadaki içerik bölgesine ekleyebileceği içeriğin türlerini tanımlar. Office SharePoint Designer 2007 programında varsayılan üç bölge türü vardır: Metin ve Görüntüler, Yalnızca Metin ve Metin, Düzen ve Görüntüler. Site yöneticisi olarak ana sayfaya yeni içerik yer tutucuları ekleyebilir, bölge türleri oluşturabilir ve bölge türlerini içerik bölgelerine atayabilirsiniz. Sonra, Katılım grubundaki kullanıcılar bu ana sayfayı temel alan içerik sayfaları oluşturduğunda veya içerik sayfalarını düzenlediğinde, diğer tasarım öğelerine veya sayfanın düzenine zarar vermeden yalnızca belirli içerik türlerini ve yalnızca belirli bölgelere kolayca ekleyebilirler.

Bölge türünü gösteren içerik yer tutucusu

Aşağıdaki tabloda varsayılan bölge türleri listelenir ve açıklanır.

Bu bölge türü …

Bu tür içeriğe izin verir …

Metin ve Görüntüler

Bu bölgede hem metin hem de görüntülere izin verilir. Kullanıcılar buraya metin yazabilir veya yapıştırabilir ve sitenin Images klasöründen görüntüler ekleyebilir. Tüm görüntü türleri desteklenir, ancak görüntü, ses ve diğer dosya türlerine izin verilmez.

Salt metin

Bu bölgede yalnızca metne izin verilir. Kullanıcılar biçimlendirme uygulayamaz, görüntü, dosya veya köprü ekleyemezler.

Metin, Düzen ve Görüntüler

Kullanıcılar bu bölgeye metin yazabilir veya yapıştırabilir ve metne biçimlendirme uygulayabilirler. Görüntülere de izin verilir ve tüm görüntü türleri desteklenir.

Varsayılan bölge türlerine ek olarak, gerek duyduğunuz sayıda yeni bölge türü oluşturabilirsiniz. Site yöneticileri, bölge türlerini kullanarak sayfadaki bölgeler için ayrıntılı düzenleme kısıtlamaları ayarlayabilirler. Bölge türleri oluşturduğunuzda, ayarları kullanıcını Katılımcı grubundan devralabilir veya Katılımcı grubu ayarlarını geçersiz kılabilirsiniz.

Örneğin, İçerik Yazarları Katılımcı grubunun varsayılan olarak yalnızca metinleri değil tablo ve köprü gibi sayfa öğelerini de düzenlemesine izin verilir. Öte yandan, Katılımcı grubu ayarlarını geçersiz kılan bir bölge türü oluşturabilir ve İçerik Yazarlarının sayfadaki içerik bölgesinde yalnızca metinleri düzenlemesine izin verebilirsiniz. Site yöneticisi ana sayfaları kullanarak kullanıcıların sitede yapabilecekleri değişiklikleri kilitlediğinde, bölge türleri site yöneticisine içerik sayfalarının tam olarak neresinde ve ne tür değişikliklerin yapılabileceğini belirleme konusunda büyük bir esneklik ve denetim sağlar.

Sayfanın Başı

Katılımcı modunda kullanıcı deneyimi nasıl olur?

Office SharePoint Designer 2007 programında, Katılımcı modu açık olan bir site üzerinde çalışıyorsunuz ve kısıtlanmış bir kullanıcı olarak Katılımcı gruplarından birinde yer alıyorsunuz. Ne yapabilmeyi umarsınız?

Office SharePoint Designer 2007 programını Katılımcı modunda başlattığınızda, bazı şeylerin farklı olduğunu anlamanızı sağlayacak bazı göstergeler vardır. Bunlardan biri, hangi Katılımcı grubuna üye olduğunuzu size söyleyen ve aynı zamanda diğer kullanışlı bağlantıların yanı sıra Katılımcı ayarlarınıza da bir bağlantı görüntüleyen Katılımcı görev bölmesidir.

Not : Katılımcı gruplarından birindeki bir kullanıcıysanız, Katılımcı modunda çalışmaya başlamadan önce Katılımcı ayarlarınızı görmek yararlı olur. Bu şekilde, hangi özelliklere erişebileceğinizi ve hangilerine erişemeyeceğinizi doğrulayabilirsiniz. Ayrıca Bkz: bölümünde, Katılımcı ayarlarınızın nasıl görüleceğiyle ilgili daha fazla bilgi için bir bağlantı bulabilirsiniz.

Aşağıdaki çizimde, İçerik Yazarları Katılımcı grubunun üyeleri için Katılımcı görev bölmesinin nasıl göründüğü gösterilir. Katılımcı görev bölmesini görmüyorsanız, Görev Bölmeleri menüsünde Katılımcı'yı tıklatın.

içerik yazarları katılımcı grubuna görünen haliyle katılımcı görev bölmesi

1. Bu bölüm, ait olduğunuz Katılımcı grubunun adını görüntüler.

2. Ait olduğunuz Katılımcı grubunun ayarlarını görüntülemek için bu bağlantıyı tıklatın.

3. Site yöneticisine gönderilecek bir e-posta iletisini açmak için bu bağlantıyı tıklatın.

4. Burada, önceki oturumda Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında açtığınız dosyaların bir listesini bulun.

5. Yeni iletişim kutusunu açmak ve yeni dosyalar oluşturmak için bu bağlantıyı tıklatın.

6. Dosyalara göz atabileceğiniz ve bunları açabileceğiniz iletişim kutusunu görüntülemek için bu bağlantıyı tıklatın.

Office SharePoint Designer 2007 programını başlattığınızda, pencerenin sağ alt köşesinde, durum çubuğunda bir Katılımcı modu bildirimi alırsınız. Bu bildirimde Katılımcı grubunuzun adı gösterilir. Durum çubuğunda bu alanı çift tıklatırsanız, Katılımcı görev bölmesi (zaten açık değilse) görüntülenir.

Durum çubuğunda katılımcı modu bildirimi

Diğer bir gösterge de, Katılımcı modunda olduğunuzu belirten başlık çubuğudur.

Başlık çubuğunda katılımcı modu bildirimi

Katılımcı modunda, Biçim menüsündeki Biçimlendirmeyi Kaldır komutu gibi bazı özellikler her zaman kapalı olur. Kaydet komutu, Yardım ve Pencere menüleri gibi bazı özellikler ise Katılımcı modunda her zaman açıktır. Bununla birlikte, Katılımcı modunda özelliklerin çoğu etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

Önemli : Kullanılamayan özelliklerle ilişkilendirilmiş klavye kısayollarına basıldığında, bunlar yanıt vermez.

Özelliğin kullanılabilir olup olmaması imlecin sayfadaki konumuna göre değişir; bu nedenle belgede hareket ettiğinizde özelliklerin bazen kullanılabilir bazen de kullanılamaz olduğunu görürsünüz. Genel kural olarak, bir işleve izin verilmiyorsa bu özellik kullanılamaz. Örneğin, Web Bölümleri ve Web Bölümü bölgeleri eklemenize izin verilmiyorsa, Web Bölümleri görev bölmesi kullanılamaz.

Sayfa, bunlara izin verilecek şekilde değiştirildiğinde özellikler yeniden açılır. Örneğin, içerik bölgesinde resme izin veriliyorsa, Ekle menüsünün Resim komutu kullanılabilir. Ancak siz resim ekledikten sonra Ekle menüsünün Resim komutu kullanılamaz duruma gelir. Resmi silerseniz, komut yeniden kullanılabilir olur.

Kullanılamayan özellikler yanı sıra, ayrıca bölümü vardır sayfanın sizin için kullanılabilir durumda olmayabilir; yapılamayan bölgeler alanlarıdır. İçerik bölgelerini nerede tayin edilen ana sayfalar kullandıysanız, bunlar size tanıdık olacaktır. İmleci yapamayacağınızı orada değişikliklerini anlamına gelen Değişiklik yapılamayan bölgede imlecin görünümü için değiştirir. İçerik düzenlenemez bölgesine sürükleyin denerseniz aynı imleci görürsünüz. İçerik içerik bölgesine sürükleyin denerseniz, Kopyala ve Yapıştır kuralları uygulanır. İçerik düzenlenemez bölgesine yapıştırmak için izin verilmez. İçerik bir bölgeye yapıştırdığınızda, yalnızca o bölgede izin verilen öznitelikleri yapıştırılır. Salt metin olarak tanımlanan bir içerik bölgesi içine metin yapıştırdığınızda, örneğin, herhangi bir biçimlendirme yapıştırılan metinden atılır.

Sayfanın Başı

Önerilen sonraki adımlar

Katılımcı Ayarları, SharePoint sitesinin kullanıcılarını yönetmek için güçlü bir yoldur. Artık Katılımcı Ayarlarının temel noktalarını anladığınızdan, rolünüze bağlı olarak daha fazla bilgi edinmek isteyebilirsiniz.

Site yöneticileri için

Site yöneticisiyseniz, şunları yapmak isteyebilirsiniz:

 • Bir site yöneticisi olarak katılımcı ayarları kullan    Site yöneticileri katılımcı tam olarak doğru kullanıcı deneyimi oluşturmak için ayarları nasıl değiştirebileceğiniz hakkında bilgi edinin. Daha fazla bilgi için bkz: Bir site yöneticisi olarak katılımcı ayarları kullanın.

 • Katılımcı grubu oluşturma    Site yöneticileri nasıl yeni katılımcı grupları oluşturabilir ve bunları SharePoint izin düzeyleri için bağlantı öğrenin. Daha fazla bilgi için Katılımcı grubu oluşturmakonusuna bakın.

 • Bölge türü oluşturma    Site yöneticileri nasıl yeni bölge türleri oluşturabilir ve bunları bir ana sayfadaki içerik bölgeleri atama öğrenin.

Katılımcı gruplarındaki kullanıcılar için

İçerik yazarı veya Web tasarımcısı gibi Katılımcı grubunda yer alan bir kullanıcıysanız, Office SharePoint Designer 2007 programında atanan grup kısıtlamalarıyla nasıl çalışılacağını öğrenmeniz gerekir. Şunları yapmak isteyebilirsiniz:

 • Katılımcı ayarlarınızı görüntüleme    Ne yapabilir veya Office SharePoint Designer 2007içinde neler yapamayacağınızı anlamak için Grup ayarlarınızı katılımcı modunda doğrulayın. Ayrıca bkz bölümünde katılımcı ayarlarınızı görüntüleme hakkında daha fazla bilgi için bir bağlantı bulabilirsiniz.

 • Katılımcı modunda sayfa oluşturma    Katılımcı modunda yeni sayfaları oluşturmayı öğrenin. Daha fazla bilgi için Katılımcı modunda sayfa oluşturmakonusuna bakın.

 • Katılımcı modunda içerik yazarı olarak çalışma    Katılımcı modunda bir içerik yazarının kullanıcı deneyimi hakkında bilgi edinin. Ayrıca Bkz: bölümünde, Katılımcı modunda çalışmayla ilgili daha fazla bilgi için bağlantı bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×