Karma SharePoint taksonomisini ve karma içerik türlerini yapılandırma

Bu makalede, karma SharePoint taksonomisinin ve karma içerik türlerinin nasıl yapılandırıldığına bakacağız.

Karma SharePoint taksonomisi, SharePoint Server ile SharePoint Online arasında paylaşılan bir taksonomi olmasını sağlar. Karma içerik türleri, SharePoint Server ile SharePoint Online arasında paylaşılan içerik türleri olmasını sağlar.

Bu makaledeki yordamları izlemeden önce Karma SharePoint taksonomisini planlama konusunu okuyun.

Bu özellik SharePoint Server 2013 ve SharePoint Server 2016’da aşağıdaki SharePoint güncelleştirmeleriyle birlikte sağlanır:

 • Karma taksonomi için Kasım 2016 genel güncelleştirmesi veya üzeri gereklidir.

 • Karma içerik türleri için Haziran 2017 genel güncelleştirmesi veya üzeri gereklidir.

İşlevsellik ve yapılandırma yordamları her iki SharePoint Server sürümünde de aynıdır.

Taksonominizi SharePoint Server’dan taşıma

SharePoint Server’da bir taksonominiz varsa, en iyi yöntem karma SharePoint taksonomisini yapılandırmadan önce, paylaşılan taksonominin parçası olmasını istediğiniz tüm terim gruplarını SharePoint Online’a kopyalamaktır. Daha sonra paylaşılan taksonomiye eklemek için ek taksonomi gruplarını SharePoint Server’dan SharePoint Online’a geçirebilirsiniz, ancak bunu yaparsanız bunların paylaşılan taksonomiye eklenmesi için yapılandırma sihirbazını yeniden çalıştırmanız gerekebilir.

Geçiş işlemi, taksonomi gruplarını SharePoint Server’dan SharePoint Online’a kopyalar. Bu işlem, Copy-SPTaxonomyGroupsPowerShell cmdlet’i kullanılarak yapılır.

Active Directory grupları   

Kopyalama işleminde terim kümeleriyle ilişkilendirilmiş kullanıcı bilgilerinden (sahip veya proje katılımcıları gibi) çoğu korunsa da, kopyalama işleminin Active Directory gruplarıyla çalışmadığını unutmayın. Terim kümelerinizde Active Directory gruplarını kullanıyorsanız, taksonomi gruplarınızı kopyalamak için iki seçeneğiniz vardır:

 • Taksonomi gruplarınızın içinde Active Directory gruplarını tek tek kullanıcılarla değiştirebilirsiniz. Taksonomi gruplarınızı kopyaladığınızda, tek tek kullanıcılar kopyalanır.

 • Active Directory grupları dururken taksonomi gruplarınızı kopyalayabilirsiniz. Devam ederseniz, bir PowerShell uyarısı görürsünüz ve Active Directory grubu atamaları kaybolur. Taksonomi gruplarını kopyaladıktan sonra, Active Directory grubunun yerine bir Office 365 grubu atayabilirsiniz.

Taksonomi gruplarını kopyalama   

Taksonomi gruplarını kopyalama işlemi Copy-SPTaxonomyGroups PowerShell cmdlet’i kullanılarak yapılır. Cmdlet’i çalıştırmak için aşağıdaki bilgilere ihtiyacınız vardır:

 • SharePoint Server’da yönetilen meta veri hizmeti uygulamanızın adı.

 • Taksonomi deponuzun bulunduğu SharePoint Server sitesinin URL’si.

 • Terim deponuzun bulunduğu SharePoint Online sitesi konumunun URL’si (http://<KiracıAdı>.sharepoint.com).

 • Office 365 genel yönetici kimlik bilgileriniz.

 • Kopyalamak istediğiniz taksonomi gruplarının listesi.

Cmdlet’i SharePoint sunucu grubunuzdaki sunuculardan birinden sunucu grubu yöneticisi olarak çalıştırın.

Taksonomi gruplarınızı kopyalamak için aşağıdaki söz dizimini kullanın:

$credential = Get-Credential
Copy-SPTaxonomyGroups -LocalTermStoreName "<ManagedMetadataServiceApplication>" -LocalSiteUrl "<OnPremisesSiteURL>" -RemoteSiteUrl "SharePointOnlineSiteURL" -GroupNames "Group1","Group2" -Credential $credential

Örneğin:

$credential = Get-Credential
Copy-SPTaxonomyGroups -LocalTermStoreName "Managed Metadata Service" -LocalSiteUrl "https://sharepoint" -RemoteSiteUrl "https://contoso.sharepoint.com" -GroupNames "Engineering","Marketing" -Credential $credential

Ayrıca, doğrudan Copy-SPTaxonomyGroups cmdlet’ini çalıştırabileceğinizi ve gerekli parametrelerin sizden isteneceğini aklınızda bulundurun.

İçerik türlerini kopyalama   

Karma içerik türleri kullanmayı planlıyorsanız, Copy-SPContentTypes cmdlet'ini kullanarak SharePoint Server içerik türlerinizi SharePoint Online'a kopyalayabilirsiniz. Örneğin:

Copy-SPContentTypes -LocalSiteUrl http://localsite/ -LocalTermStoreName "managed metadata service application proxy" -RemoteSiteUrl https://contoso.remotesite.com/ -ContentTypeNames @("ContentTypeA", "ContentTypeB") -Credential credential 

Karma SharePoint taksonomisini yapılandırma

Karma SharePoint taksonomisini yapılandırma işlemi, SharePoint Online yönetim merkezindeki Karma Seçici kullanılarak yapılır. Karma Seçici’nin bir dizi önkoşulu vardır. Bu bölümdeki yordamları izlemeden önce SharePoint Online yönetim merkezinde karma seçici konusunu okuduğunuzdan emin olun.

Ayrıca devam etmeden önce terim deponuzu da yedeklemenizi öneririz.

Süreölçer hizmeti hesabını terim deposu yöneticisi yapma   

Taksonomi çoğaltmasının düzgün çalışması için, SharePoint Süre Ölçer Hizmeti’ni çalıştıran hesabın SharePoint Server’da bir terim deposu yöneticisi olması gerekir. (Bu hesabı bulmak için, sunucunuzda SharePoint Süre Ölçer Hizmeti’nin Farklı Oturum Açma hesabına bakın.) Bu hesabı terim deposu yöneticisi olarak eklemek için aşağıdaki yordamı kullanın.

Terim deposu yöneticisini eklemek için

 1. Merkezi Yönetim’nde, Uygulama Yönetimi’nin altındaki Hizmet uygulamalarını yönet’e tıklayın.

 2. Yönetilen Meta Veriler hizmet uygulamasının bağlantısına tıklayın.

 3. Süreölçer hizmet hesabını Terim Deposu Yöneticileri kutusuna ekleyin ve ardından Kaydet’e tıklayın.

Karma Seçici’yi kullanarak karma SharePoint taksonomisini yapılandırma   

Sonraki adım, SharePoint Online yönetim merkezindeki Karma Seçici’yi çalıştırarak karma SharePoint taksonomisini yapılandırmaktır.

Karma SharePoint taksonomisini yapılandırmak için

 1. SharePoint Server sunucu grubunuzdaki bir sunucuda sunucu grubu yöneticisi olarak oturum açın.

 2. SharePoint Server bilgisayarınızda bir web tarayıcısı açın ve genel yönetici olarak Office 365’te oturum açın.

 3. SharePoint Online Yönetim Merkezi’nde karma yapılandır’a tıklayın.

 4. Karma seçici sayfasında Karma Seçici’ye tıklayın.

 5. Sihirbazı izleyin ve sorulduğunda Karma Taksonomi’yi seçin.

 6. Sorulduğunda aşağıdaki bilgileri sağlayın:

  • SharePoint Server kök sitenizin URL’si. (Örneğin, https://sharepoint.)

  • SharePoint Server yönetilen meta verileri hizmet uygulamanızın adı. (Örneğin, Yönetilen Meta Veriler Hizmeti.)

  • Çoğaltmak istediğiniz taksonomi gruplarının adları. (Örneğin, Mühendislik;Pazarlama.)

   Grupları belirtmezseniz, sistem grupları ve özel gruplar dışındaki tüm grupların çoğaltma için yapılandırılacağını unutmayın.

Siz karma SharePoint taksonomisini yapılandırdıktan sonra, taksonomi çoğaltması süreölçer işi taksonomideki değişiklikler için SharePoint Online’ı gündelik olarak yoklar.

Taksonomi çoğaltması süreölçer işini çalıştırma

Karma SharePoint taksonomisi, taksonomi bilgilerini SharePoint Online’dan SharePoint Server’a kopyalamak için Taksonomi Grupları Çoğaltması adlı bir süreölçer işi kullanır. Varsayılan olarak, bu süreölçer işi taksonomiyi gündelik olarak çoğaltır.

SharePoint’teki diğer süreölçer işleri gibi, Taksonomi Grupları Çoğaltması işini de farklı bir zamanlamada çalışacak şekilde yapılandırabilir veya Merkezi Yönetim’ndeki süreölçer işi listesinde arama yapıp bu işi bularak el ile çalıştırabilirsiniz.

Taksonomi gruplarında çoğaltmayı durdurma

Herhangi bir anda SharePoint Online ile SharePoint Server arasındaki taksonomi çoğaltmasını durdurmak isterseniz, PowerShell’i kullanarak bunu yapabilirsiniz.

Stop-SPTaxonomyReplication cmdlet’i, taksonomi çoğaltmasını durdurur. Örneğin:

$credential = Get-Credential
Stop-SPTaxonomyReplication -Credential $credential

Stop-SPContentTypeReplication cmdlet'i içerik türü çoğaltmasını durdurur:

Stop-SPContentTypeReplication

Taksonomi çoğaltmasını yeniden etkinleştirmek isterseniz, Karma Seçici’yi bir kez daha çalıştırmanız gerekir.

Yalnızca hangi taksonomi gruplarını çoğaltacağınızı yeniden yapılandırmak istiyorsanız, çoğaltmayı durdurmanıza gerek yoktur. Doğrudan karma seçiciyi yeniden çalıştırabilir ve çoğaltmak istediğiniz yeni taksonomi gruplarını belirtebilirsiniz.

İlgili Konular

TechNet Forumları - Karma Taksonomi

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×