Köprü oluşturma

www.deracan.com gibi varolan bir Web sayfasının adresini girdikten sonra ENTER'a veya ARA ÇUBUĞU'na bastığınızda Microsoft Office Word sizin için bir köprü oluşturur.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Bir belgeye, dosyaya veya Web sayfasına özelleştirilmiş köprü oluşturma

Boş bir e-posta iletisine köprü oluşturma

Geçerli belge veya Web sayfasında bir konuma köprü oluşturma

Başka bir belgede veya Web sayfasında belirli bir konuma köprü oluşturma

Başka bir dosyaya kolayca köprü oluşturma

Otomatik köprüleri açma

Otomatik köprüleri kapama

Bir belgeye, dosyaya veya Web sayfasına özelleştirilmiş köprü oluşturma

 1. Köprü olarak görüntülemek istediğiniz metni veya resmi seçin.

 2. Ekle sekmesinde, Bağlantılar grubunda, Köprü'yü Düğme resmi tıklatın.

  Ayrıca metni veya resmi sağ tıklatıp ardından kısayol menüsünde Köprü'yü tıklatabilirsiniz.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Varolan bir dosya veya Web sayfasına bağlanmak için Bağlanılacak Yer seçeneğinin altında Varolan Dosya veya Web Sayfası'nı tıklatın ve ardından Adres kutusuna bağlanmak istediğiniz adresi girin. Bir dosyanın adresini bilmiyorsanız Bak listesindeki oku tıklatın ve ardından istediğiniz dosyaya gidin.

  • Henüz oluşturmadığınız bir dosyaya bağlanmak için Bağlanılacak Yer'in altında Yeni Belge Oluştur'u tıklatın, yeni dosyanın adını Yeni belgenin adı kutusuna girin ve ardından Düzenleme zamanı'nın altında Yeni belgeyi daha sonra düzenle veya Yeni belgeyi şimdi düzenle seçeneğini tıklatın.

   Not   İşaretçiyi köprünün üzerinde tuttuğunuzda görünen Ekran İpucu'nu özelleştirmek için Ekran İpucu'nu tıklatın ve ardından istediğiniz metni girin. Bir ipucu belirtmezseniz, Word ipucu olarak dosyanın yolunu veya adresini kullanır.

Sayfanın Başı

Boş bir e-posta iletisine köprü oluşturma

 1. Köprü olarak görüntülemek istediğiniz metni veya resmi seçin.

 2. Ekle sekmesinde, Bağlantılar grubunda, Köprü'yü Düğme resmi tıklatın.

  Ayrıca metni veya resmi sağ tıklatıp ardından kısayol menüsünde Köprü'yü tıklatabilirsiniz.

 3. Bağlanılacak yer'in altında, E-posta Adresi'ni tıklatın.

 4. İstediğiniz e-posta adresini E-posta adresi kutusuna yazın veya Son kullanılan e-posta adresleri listesinden bir e-posta adresi seçin.

 5. Konu kutusuna e-posta iletinizin konusunu yazın.

Not   

 • Bazı Web tarayıcısı ve e-posta programları konu satırını tanımayabilir.

 • İşaretçiyi köprünün üzerinde tuttuğunuzda görünen Ekran İpucu'nu özelleştirmek için Ekran İpucu'nu tıklatın ve ardından istediğiniz metni girin. Bir ipucu belirtmezseniz, Word, ipucu olarak "mailto" ve arkasından gelecek e-posta adresiyle konu satırını kullanır.

İpucu   Adresi belgeye yazarak da boş e-posta iletisine köprü oluşturabilirsiniz. Örneğin, köprülerin otomatik biçimlendirmesini kapatmadığınız sürece birisi@example.com yazdığınızda Word köprüyü sizin için oluşturur.

Sayfanın Başı

Geçerli belge veya Web sayfasında bir konuma köprü oluşturma

Word'de oluşturduğunuz bir belgedeki veya Web sayfasındaki bir konuma bağlanmak için köprü konumunu veya hedefini işaretlemeniz ve ardından bağlantıyı buna eklemeniz gerekir.

Köprü konumunu işaretleme

Word'de köprü konumu yer işareti veya başlık stili kullanarak işaretleyebilirsiniz.

Yer işareti ekleme

Geçerli belgede aşağıdakini yapın:

 1. Yer işareti atamak istediğiniz metin veya öğeyi seçin veya yer işareti eklemek istediğiniz yeri tıklatın.

 2. Ekle sekmesinin Bağlantılar grubunda Yer İşareti'ni tıklatın.

 3. Yer işareti adı'nın altına bir ad yazın.

  Yer işareti adları bir harfle başlamalıdır ve sayı içerebilir. Yer işareti adında boşluk olamaz. Ancak, sözcükleri ayırmak için "İlk_başlık" örneğinde olduğu gibi alt çizgi kullanabilirsiniz. 

 4. Ekle'yi tıklatın.

Başlık stili uygulama

Gitmek istediğiniz konumdaki metne Word'ün yerleşik başlık stillerinden birini uygulayabilirsiniz. Geçerli belgede şunu yapın:

 1. Başlık stili uygulamak istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda istediğiniz stili tıklatın.

  Örneğin, ana başlık stilinde olmasını istediğiniz metni seçerseniz, Hızlı Stiller galerisinde Başlık 1 olarak adlandırılan stili tıklatın.

Bağlantıyı ekleme

 1. Köprü olarak görüntülemek istediğiniz metni veya nesneyi seçin.

 2. Sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Köprü'yü Düğme resmi tıklatın.

 3. Bağlanılacak yer altında, Bu Belgeye Yerleştir'i tıklatın.

 4. Listeden bağlanmak istediğiniz başlığı veya yer işaretini seçin.

  Not   İşaretçiyi köprünün üzerinde tuttuğunuzda görünen Ekran İpucu'nu özelleştirmek için Ekran İpucu'nu tıklatın ve ardından istediğiniz metni girin. Bir ipucu belirtmezseniz, Word başlıkların bağlantısı için ipucu olarak "Geçerli belge"yi kullanır. Yer işaretlerinin bağlantıları için Word yer işaretinin adını kullanır.

Sayfanın Başı

Başka bir belgede veya Web sayfasında belirli bir konuma köprü oluşturma

Word'de oluşturduğunuz bir belgedeki veya Web sayfasındaki bir konuma bağlanmak için köprü konumunu veya hedefini işaretlemeniz ve ardından bağlantıyı buna eklemeniz gerekir.

Köprü konumunu işaretleme

 1. Hedef dosyaya veya Web sayfasına bir yer işareti ekleyin.

 2. Bağlantı kurmak istediğiniz kaynak dosyayı açın ve köprü olarak görüntülemek istediğiniz metni veya nesneyi seçin.

 3. Sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Köprü'yü Düğme resmi tıklatın.

 4. Bağlanılacak yer'in altında, Varolan Dosya veya Web Sayfası'nı tıklatın.

 5. Bak kutusunda aşağı oku tıklatın ve bağlantı kurmak istediğiniz dosyanın olduğu yere gidip dosyayı seçin.

 6. Yer İşareti'ni tıklatın, istediğiniz yer işaretini seçin ve sonra Tamam'ı tıklatın.

  Not   İşaretçiyi köprünün üzerinde tuttuğunuzda görünen Ekran İpucu'nu özelleştirmek için Ekran İpucu'nu tıklatın ve ardından istediğiniz metni girin. Bir ipucu belirtmezseniz, Word ipucu olarak yer işaretinin adı dahil olmak üzere dosyanın yolunu kullanır.

Bağlantıyı ekleme

 1. Köprü olarak görüntülemek istediğiniz metni veya nesneyi seçin.

 2. Sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Köprü'yü Düğme resmi tıklatın.

 3. Bağlanılacak yer altında, Bu Belgeye Yerleştir'i tıklatın.

 4. Listeden bağlanmak istediğiniz başlığı veya yer işaretini seçin.

  Not   İşaretçiyi köprünün üzerinde tuttuğunuzda görünen Ekran İpucu'nu özelleştirmek için Ekran İpucu'nu tıklatın ve ardından istediğiniz metni girin. Bir ipucu belirtmezseniz, Word başlıkların bağlantısı için ipucu olarak "Geçerli belge"yi kullanır. Yer işaretlerinin bağlantıları için Word yer işaretinin adını kullanır.

İpucu   Word belgelerinden, Microsoft Office Excel (.xls) dosya biçiminde veya Microsoft Office PowerPoint (.ppt) dosya biçiminde kaydedilmiş dosyalardaki belirli konumlara bağlanmak üzere köprü oluşturabilirsiniz. Bir Excel çalışma kitabındaki belirli bir konuma bağlanmak için, çalışma kitabında tanımlı bir ad oluşturun, sonra da köprüdeki dosya adının sonuna, # (sayı işareti) ve tanımlı adı yazın. Bir PowerPoint sunusundaki belirli bir slayda bağlanmak için, dosya adından sonra # ve slayt numarasını yazın.

Sayfanın Başı

Başka bir dosyaya kolayca köprü oluşturma

Bir Word belgesinden seçili metni veya resimleri sürükleyerek ya da bazı Web tarayıcısı bir Web adresini veya köprüyü sürükleyerek Köprü Ekle iletişim kutusunu kullanmak zorunda kalmadan kolaylıkla köprü oluşturabilirsiniz. Ayrıca Microsoft Office Excel'de seçili bir hücre veya aralığı kopyalayabilirsiniz.

Örneğin başka bir belgedeki daha uzun bir açıklamaya veya bir Web sayfasındaki habere köprü oluşturmak isteyebilirsiniz.

Önemli   Kopyaladığınız metin önceden kaydedilmiş olan bir dosyadan gelmelidir.

Not   Şekiller gibi çizim nesnelerini köprü oluşturmak için sürükleyemezsiniz. Bir çizim nesnesi için köprü oluşturmak üzere nesneyi seçin, sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Köprü'yü Düğme resmi tıklatın.

Başka bir Word belgesinden içerik sürükleyerek köprü oluşturma

 1. Bağlanmak istediğiniz dosyayı kaydedin. Bu hedef belgedir.

 2. Köprü eklemek istediğiniz belgeyi açın.

 3. Hedef belgeyi açın ve gitmek istediğiniz metni, grafiği veya diğer öğeyi seçin.

  Örneğin bağlanmak istediğiniz belgenin bir bölümündeki ilk birkaç sözcüğü seçmek isteyebilirsiniz.

 4. Seçili öğeyi sağ tıklatıp görev çubuğuna sürükleyin ve köprü eklemek istediğiniz belgenin simgesinin üzerine getirin.

 5. Sayfanın üstünde köprünün görünmesine istediğiniz yerde farenin sağ düğmesini bırakın ve ardından Burada Köprü Oluştur Düğme resmi düğmesini tıklatın.

  Not   Seçtiğiniz metin, grafik veya diğer öğe hedef belgenin bağlantısıdır.

Bir Web sayfasından sürükleyerek köprü oluşturma

 1. Köprü eklemek istediğiniz belgeyi açın.

 2. Bir Web sayfasını açın ve Web sayfasında bağlanmak istediğiniz öğeyi sağ tıklatın.

 3. Öğeyi görev çubuğuna sürükleyin ve köprü eklemek istediğiniz belge simgesinin üzerinde tutun.

 4. Sayfanın üstünde köprünün görünmesine istediğiniz yerde farenin sağ düğmesini bırakın ve ardından Burada Köprü Oluştur Düğme resmi düğmesini tıklatın.

Bir Excel çalışma sayfasından kopyalayarak ve yapıştırarak köprü oluşturma

 1. Bağlanmak istediğiniz Excel çalışma sayfasını açın ve bağlanacağınız hücreyi veya hücre aralığını seçin.

 2. Sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Kopyala'yı tıklatın.

 3. Köprü eklemek istediğiniz Word belgesini açın.

 4. Giriş sekmesinde, Pano grubunda, Yapıştır okunu tıklatın ve ardından Köprü Olarak Yapıştır'ı tıklatın.

Sayfanın Başı

Otomatik köprüleri açma

Otomatik köprüleri kapattıktan sonra açmak için şunu yapın:

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve sonra da Word Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Yazım öğesini tıklatın.

 3. Otomatik Düzelt Seçenekleri öğesini tıklatın ve ardından Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesini tıklatın.

 4. Internet ve ağ yollarını köprü ile onay kutusunu işaretleyin.

Sayfanın Başı

Otomatik köprüleri kapama

Otomatik köprüleri kapatmak için şunlardan birini yapın.

Otomatik köprü tanıma özelliğini kapatma

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni Office düğme resmi ve sonra da Word Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Yazım öğesini tıklatın.

 3. Otomatik Düzelt Seçenekleri öğesini tıklatın ve ardından Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesini tıklatın.

 4. Internet ve ağ yollarını köprü ile onay kutusunu temizleyin.

Tek bir köprüyü silme

 • CTRL+Z tuşlarına basın. Bir köprüyü yazılmış bir URL'den silmek için adresi veya URL'yi girdikten hemen sonra CTRL+Z tuşlarına basmalısınız.

  Not   CTRL+Z tuşlarına ikinci kez basarsanız yazılmış URL silinir.

Sayfanın Başı

İlgili Uygulamalar: Word 2007Bu bilgi yararlı oldu mu?

Evet Hayır

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

255 kalan karakter sayısı

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Destek kaynakları

Dili değiştir