Köprü oluşturma

Microsoft Office Word, www.contoso.com gibi mevcut bir Web sayfasının adresini yazdıktan sonra ENTER veya ARA ÇUBUĞU tuşuna bastığınızda bir köprü oluşturur.

Ne yapmak istiyorsunuz?

Bir belge, dosya veya Web sayfasına özelleştirilmiş köprü oluşturma

Boş e-posta iletisine köprü oluşturma

Geçerli belgede veya Web sayfasında bir konuma köprü oluşturma

Başka bir belgede veya Web sayfasında belirli bir konuma köprü oluşturma

Hızlı bir şekilde başka bir dosyaya köprü oluşturma

Otomatik köprüleri açma

Otomatik köprüleri kapatma

Bir belge, dosya veya Web sayfasına özelleştirilmiş köprü oluşturma

 1. Köprü olarak görüntülemek istediğiniz metin veya resmi seçin.

 2. Ekle sekmesinde, Bağlantılar grubunda, Köprü Düğme resmi 'ye tıklayın.

  Ayrıca metin veya resme sağ tıklayıp kısayol menüsünde Köprü’ye tıklayabilirsiniz.

 3. Aşağıdakilerden birini yapın:

  • Mevcut bir dosya veya Web sayfasına bağlanmak için Bağlanılacak Yer altında Mevcut Dosya veya Web Sayfası’nı tıklatın ve Adres kutusuna bağlanmak istediğiniz adresi yazın. Bir dosyanın adresini bilmiyorsanız Bak listesinde oku tıklatın ve istediğiniz dosyaya gidin.

  • Henüz oluşturmadığınız bir dosyaya bağlanmak için Bağlanılacak Yer'in altında Yeni Belge Oluştur'u tıklatın, yeni dosyanın adını Yeni belgenin adı kutusuna girin ve ardından Düzenleme zamanı'nın altında Yeni belgeyi daha sonra düzenle veya Yeni belgeyi şimdi düzenle seçeneğini tıklatın.

   İşaretçiyi köprünün üzerine getirdiğinizde görünen Ekran İpucu’nu özelleştirmek için Ekran İpucu’na tıklayın ve istediğiniz metni yazın. Bir ipucu belirtmezseniz, Word ipucu olarak dosyanın yolunu veya adresi kullanır.

Sayfanın Başı

Boş e-posta iletisine köprü oluşturma

 1. Köprü olarak görüntülemek istediğiniz metin veya resmi seçin.

 2. Ekle sekmesinde, Bağlantılar grubunda, Köprü Düğme resmi 'ye tıklayın.

  Ayrıca metin veya resme sağ tıklayıp kısayol menüsünde Köprü’ye tıklayabilirsiniz.

 3. Bağlanılacak Yer altında E-posta Adresi öğesine tıklayın.

 4. İstediğiniz e-posta adresini E-posta adresi kutusuna yazın veya Son kullanılan e-posta adresleri listesinden bir e-posta adresi seçin.

 5. Konu kutusuna, e-posta iletisinin konusunu yazın.

 • Bazı web tarayıcıları ve e-posta programları konu satırını tanımayabilir.

 • İşaretçiyi köprünün üzerine getirdiğinizde görünen Ekran İpucu’nu özelleştirmek için Ekran İpucu’na tıklayın ve istediğiniz metni yazın. Bir ipucu belirtmezseniz, Word "mailto" ardından e-posta adresi ve konu satırını ipucu olarak kullanır.

Belgeye adresi yazarak da boş e-posta iletisine köprü oluşturabilirsiniz. Örneğin birisi@example.com yazdığınızda, otomatik köprü biçimlendirmeyi kapatmadığınız sürece Word köprü oluşturur.

Sayfanın Başı

Geçerli belgede veya Web sayfasında bir konuma köprü oluşturma

Word’de oluşturduğunuz bir belgede veya Web sayfasında bir konuma bağlanmak için köprü konumunu veya hedefini işaretlemeniz ve sonra bağlantıyı eklemeniz gerekir.

Köprü konumunu işaretleme

Köprü konumunu, Word’de bir yer işareti veya başlık stili kullanarak işaretleyebilirsiniz.

Yer işareti ekleme

Geçerli belgede, aşağıdakileri yapın:

 1. Yer işareti atamak istediğiniz metni seçin veya yer işareti eklemek istediğiniz yere tıklayın.

 2. Ekle sekmesinin Bağlantılar grubunda Yer İşareti'ni tıklatın.

 3. Yer işareti adı'nın altına bir ad yazın.

  Yer işareti adları bir harfle başlamalıdır ve sayılar içerebilir. Bir yer işareti adı boşluk içeremez. Bununla birlikte, sözcükleri ayırmak için alt çizgi kullanabilirsiniz — Örneğin, İlk_başlık.

 4. Ekle'ye tıklayın.

Başlık stili uygulama

Gitmek istediğiniz konumdaki metne Word’deki yerleşik başlık stilleri seçeneklerinden birini uygulayabilirsiniz. Geçerli belgede, aşağıdakileri yapın:

 1. Başlık stili uygulamak istediğiniz metni seçin.

 2. Giriş sekmesinin Stiller grubunda istediğiniz stile tıklayın.

  Örneğin, ana başlık stilinde olmasını istediğiniz metni seçerseniz, Hızlı Stiller galerisinde Başlık 1 olarak adlandırılan stile tıklayın.

Bağlantıyı ekleme

 1. Köprü olarak görüntülemek istediğiniz metin veya nesneyi seçin.

 2. Sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Köprü Düğme resmi ’ye tıklayın.

 3. Bağlanılacak yer altında, Bu Belgeye Yerleştir'i tıklatın.

 4. Listeden bağlanmak istediğiniz başlığı veya yer işaretini seçin.

  İşaretçiyi köprünün üzerinde beklettiğinizde görüntülenen Ekran İpucu seçeneğini özelleştirmek için Ekran İpucu’na tıklayın ve istediğiniz metni yazın. Bir ipucu belirtmezseniz, Word başlıklara bağlantılar için ipucu olarak "Geçerli belge" kullanır. Yer işaretlerine bağlantılar için Word, yer işareti adını kullanır.

Sayfanın Başı

Başka bir belgede veya Web sayfasında belirli bir konuma köprü oluşturma

Word’de oluşturduğunuz bir belgede veya Web sayfasında bir konuma bağlanmak için köprü konumunu veya hedefini işaretlemeniz ve sonra bağlantıyı eklemeniz gerekir.

Köprü konumunu işaretleme

 1. Hedef dosyaya veya Web sayfasına yer işareti ekleyin.

 2. Bağlantı kurmak istediğiniz kaynak dosyayı açın ve köprü olarak görüntülemek istediğiniz metni veya nesneyi seçin.

 3. Sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Köprü Düğme resmi ’ye tıklayın.

 4. Bağlanılacak Yer seçeneğinin altında Varolan Dosya veya Web Sayfası öğesine tıklayın.

 5. Konum kutusunda, aşağı oka tıklayın ve bağlantı kurmak istediğiniz dosyaya gidip dosyayı seçin.

 6. Yer işareti’ne tıklayın, istediğiniz yer işaretini seçin ve Tamam’a tıklayın.

  İşaretçiyi köprünün üzerine getirdiğinizde görünen Ekran İpucu’nu özelleştirmek için Ekran İpucu’na tıklayın ve istediğiniz metni yazın. Bir ipucu belirtmezseniz Word ipucu olarak yer işareti adıyla birlikte dosyanın yolunu kullanır.

Bağlantıyı ekleme

 1. Köprü olarak görüntülemek istediğiniz metin veya nesneyi seçin.

 2. Sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Köprü Düğme resmi ’ye tıklayın.

 3. Bağlanılacak yer altında, Bu Belgeye Yerleştir'i tıklatın.

 4. Listeden bağlanmak istediğiniz başlığı veya yer işaretini seçin.

  İşaretçiyi köprünün üzerinde beklettiğinizde görüntülenen Ekran İpucu seçeneğini özelleştirmek için Ekran İpucu'na tıklayın ve istediğiniz metni yazın. Bir ipucu belirtmezseniz, Word başlıklara bağlantılar için ipucu olarak "Geçerli belge" kullanır. Yer işaretlerine bağlantılar için Word, yer işareti adını kullanır.

İpucu : Word belgelerinden, Microsoft Office Excel (.xls) dosya biçiminde veya Microsoft Office PowerPoint (.ppt) dosya biçiminde kaydedilen dosyalarda belirli konumlara bağlantılar oluşturabilirsiniz. Bir Excel çalışma kitabındaki belirli bir konuma bağlantı oluşturmak için çalışma kitabında tanımlanmış bir ad oluşturun ve köprüde dosya adının sonuna, # (sayı işareti) yazıp sonuna tanımlanmış adı ekleyin. Bir PowerPoint sunusundaki belirli bir slayda bağlantı kurmak için # ve ardından dosya adını ve sonra slayt numarasını yazın.

Sayfanın Başı

Hızlı bir şekilde başka bir dosyaya köprü oluşturma

Köprü Ekle iletişim kutusunu kullanmak zorunda kalmadan bir Word belgesinden seçili metin veya resimleri sürükleyerek veya bazı Web tarayıcılarından bir Web adresini veya köprüyü sürükleyerek hızlı şekilde köprü oluşturabilirsiniz. Ayrıca Microsoft Office Excel’de seçili bir hücreyi veya aralığı da kopyalayabilirsiniz.

Örneğin başka bir belgedeki daha uzun bir açıklamaya veya bir Web sayfasındaki habere köprü oluşturmak isteyebilirsiniz.

Önemli : Kopyaladığınız metin önceden kaydedilmiş olan bir dosyadan gelmelidir.

Not : Köprü oluşturmak için Şekiller gibi çizim nesnelerini sürükleyemezsiniz. Bir çizim nesnesine bağlantı oluşturmak için nesneyi seçin, sağ tıklayın ve kısayol menüsünde Köprü Düğme resmi ’ye tıklayın.

Başka bir Word belgesinden içerik sürükleyerek köprü oluşturma

 1. Bağlantı kurmak istediğiniz dosyayı kaydedin. Bu hedef belgedir.

 2. Köprü eklemek istediğiniz belgeyi açın.

 3. Hedef belgeyi açın ve gitmek istediğiniz metni, grafiği veya başka bir öğeyi seçin.

  Örneğin, bağlantı oluşturmak istediğiniz belgenin bir bölümünün ilk birkaç sözcüğünü seçmek isteyebilirsiniz.

 4. Seçili öğeye sağ tıklayın, görev çubuğuna sürükleyin ve köprü eklemek istediğiniz belge simgesinin üzerine götürüp bekleyin.

 5. Köprünün sayfada görünmesini istediğiniz yere gelip sağ fare tuşunu bırakın ve Burada Köprü Oluştur Düğme resmi ’a tıklayın.

  Seçtiğiniz metin, grafik veya öğe hedef belgeye bağlantıdır.

Web sayfasından sürükleyerek köprü oluşturma

 1. Köprü eklemek istediğiniz belgeyi açın.

 2. Bir Web sayfasını açın ve Web sayfasında bağlantı kurmak istediğiniz hedef öğeye sağ tıklayın.

 3. Öğeyi görev çubuğuna sürükleyin ve köprü eklemek istediğiniz belge simgesinin üzerine götürüp bekleyin.

 4. Köprünün sayfada görünmesini istediğiniz yere gelip sağ fare tuşunu bırakın ve Burada Köprü Oluştur Düğme resmi ’a tıklayın.

Bir Excel çalışma sayfasından kopyalayıp yapıştırarak köprü oluşturma

 1. Bağlantı kurmak istediğiniz hedef Excel çalışma sayfasını açın ve bağlantı kurulacak bir hücreyi veya hücre aralığını seçin.

 2. Sağ tıklayın ve ardından kısayol menüsünde Kopyala'ya tıklayın.

 3. Köprü eklemek istediğiniz Word belgesini açın.

 4. Giriş sekmesinde, Pano grubunda, Yapıştır okuna ve sonra Köprü Olarak Yapıştır’a tıklayın.

Sayfanın Başı

Otomatik köprüleri açma

Otomatik köprüleri kapattıktan sonra tekrar açmak için aşağıdakileri yapın:

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi ’ne ve sonra Word Seçenekleri’ne tıklayın.

 2. Yazım'a tıklayın.

 3. Otomatik Düzelt Seçenekleri öğesine tıklayın ve ardından Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 4. İnternet ve ağ yollarını köprü ile onay kutusunu işaretleyin.

Sayfanın Başı

Otomatik köprüleri kapatma

Otomatik köprüleri kapatmak için aşağıdakilerden birini yapın.

Otomatik köprü tanıma özelliğini kapatma

 1. Microsoft Office Düğmesi düğme resmi ’ne ve sonra Word Seçenekleri’ne tıklayın.

 2. Yazım'a tıklayın.

 3. Otomatik Düzeltme Seçenekleri öğesine tıklayın ve sonra Yazarken Otomatik Biçimlendir sekmesine tıklayın.

 4. İnternet ve ağ yollarını köprü ile onay kutusunun işaretini kaldırın.

Tek bir köprüyü silme

 • CTRL+Z tuşlarına basın. Yazılan bir URL’den köprüyü kaldırmak için, adresi veya URL’yi yazdıktan hemen sonra CTRL+Z tuşlarına basmanız gerekir.

  CTRL+Z'ye ikinci defa bastığınızda, yazılan URL silinir.

Sayfanın Başı

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Gizliliğinizi korumak için lütfen görüşlerinize iletişim bilgilerinizi eklemeyin. Şunu gözden geçirin: gizlilik ilkesi.

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!