Kılavuza uydur ve nesneye uydur seçeneklerini açma veya kapatma

Not:  En güncel yardım içeriklerini, mümkün olduğunca hızlı biçimde kendi dilinizde size sunmak için çalışıyoruz. Bu sayfanın çevirisi otomasyon aracılığıyla yapılmıştır ve bu nedenle hatalı veya yanlış dil bilgisi kullanımları içerebilir. Amacımız, bu içeriğin sizin için faydalı olabilmesini sağlamaktır. Buradaki bilgilerin faydalı olup olmadığını bu sayfanın sonunda bize bildirebilir misiniz? Kolayca başvurabilmek için İngilizce makaleye buradan ulaşabilirsiniz .

Excel, PowerPoint veya Word'de şekli veya başka bir nesneyi çizer, yeniden boyutlandırır veya taşırken, kılavuz en yakın kesişim noktasıyla hizalanacak veya bu noktaya "uydurulacak" (kılavuz görünür olmasa bile) ya da diğer şekiller veya nesnelerle hizalanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Öte yandan, hizalama ve uydurma özelliklerini kapatarak denetim altına alabilirsiniz.

Not: Bu makale Windows Masaüstü sürümlerini Excel, PowerPoint ve Word için geçerlidir. Mac için bilgileri arıyorsanız, sayfanın altındaki ilgili bağlantılarabakın.

Excel

Uydurma seçeneklerini açma

 1. Şekle veya başka bir nesneye tıklayın ve Çizim Araçları'nın altındaki Biçim sekmesinde Hizala'ya tıklayın.

  Hizalama

 2. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:

  • Şekilleri veya diğer nesneleri kılavuzun en yakın kesişim noktasına uydurmak için Kılavuza Uydur'u tıklatın.

   Kılavuza veya şekle uydurma

  • Şekilleri ve diğer nesneleri başka şekil veya nesnelerin dikey ve yatay kenarlarından geçen kılavuz çizgilerine uydurmak için, Şekle Uydur'u tıklatın.

   Şekle Uydur

Uydurma seçeneklerini kapatma

 1. Şekle veya başka bir nesneye tıklayın ve Çizim Araçları'nın altındaki Biçim sekmesinde Hizala'ya tıklayın.

  Hizalama

 2. Bu seçenekleri kapatmak için, Kılavuza Uydur veya Şekle Uydur seçeneğinin işaretini kaldırın.

Sayfanın Başı

PowerPoint

Uydurma seçeneklerini açma

 1. Görünüm sekmesinin Göster grubunda iletişim kutusu başlatıcısına tıklayın İletişim kutusu başlatıcısı .

  İletişim kutusu başlatıcısının konumu

 2. Şekilleri veya diğer nesneleri kılavuzun en yakın kesişim noktasına uydurmak için, Uydur'un altında Nesneleri kılavuza uydur öğesini işaretleyin.

  Kılavuz Çizgileri ve Kılavuzlar

Uydurma seçeneklerini kapatma

 1. Görünüm sekmesinin Göster grubunda iletişim kutusu başlatıcısına tıklayın İletişim kutusu başlatıcısı .

  İletişim kutusu başlatıcısının konumu

 2. Nesneleri kılavuza uydur öğesinin işaretini kaldırın.

Sayfanın Başı

Word

Uydurma seçeneklerini açma

 1. Şekle veya başka bir nesneye tıklayın ve Çizim Araçları'nın altındaki Biçim sekmesinde Hizala'ya ve sonra da Kılavuz Ayarları'na tıklayın.

  Kılavuz Ayarları

 2. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:

  • Kılavuz görünür durumda değilken şekilleri ve diğer nesneleri kılavuzun en yakın kesişim noktasına uydurmak için, Kılavuzu göster'in altında Kılavuz çizgileri görüntülenmediğinde nesneleri kılavuza uydur öğesini işaretleyin.

   Kılavuzu göster

  • Şekilleri ve diğer nesneleri başka şekil veya nesnelerin kılavuz çizgilerine uydurmak için, Nesne Uydurma alanında Nesneleri diğer nesnelere uydur öğesini işaretleyin.

   Şekilleri ve nesneleri başka nesnelere uydurma

Uydurma seçeneklerini kapatma

 1. Şekle veya başka bir nesneye tıklayın ve Çizim Araçları'nın altındaki Biçim sekmesinde Hizala'ya ve sonra da Kılavuz Ayarları'na tıklayın.

  Kılavuz Ayarları

 2. Kılavuz çizgileri görüntülenmediğinde nesneleri kılavuza uydur ve Nesneleri diğer nesnelere uydur öğelerinin işaretini kaldırın.

Bu tutturma seçeneklerinin işaretlerini kaldırın

Sayfanın Başı

Excel

Uydurma seçeneklerini açma

 1. Şekli veya çalışma sayfasında nesne tıklatın.

 2. Çizim Araçları biçimi sekmesinde, Yerleştir grubunda altında Hizala' yı tıklatın.

  Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesi

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, Şekil veya nesne seçili olduğundan emin olun. Şekil veya nesne Biçim sekmesini açmak için çift gerekebilir.

 3. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:

  • Şekilleri veya nesneleri kılavuzun en yakın kesişimine konumlandırmak için Kılavuza Uydur' ı tıklatın.

  • Şekilleri veya nesneleri dikey ve yatay kenarlarından diğer şekilleri veya nesneleri geçen kılavuz çizgilerine konumlandırmak için şekle Uydur' ı tıklatın.

Not: Uydurma seçeneklerini geçici olarak geçersiz kılmak için şekli veya nesneyi sürüklerken ALT tuşunu basılı tutun.

Uydurma seçeneklerini kapatma

 1. Şekli veya çalışma sayfasında nesne tıklatın.

 2. Çizim Araçları biçimi sekmesinde, Yerleştir grubunda altında Hizala' yı tıklatın.

  Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesi

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, Şekil veya nesne seçili olduğundan emin olun. Şekil veya nesne Biçim sekmesini açmak için çift gerekebilir.

 3. Hangi seçeneklerin seçili bağlı olarak, Kılavuza Uydur veya şekle Uydur bu seçenekleri devre dışı bırakmak için tıklatın.

Sayfanın Başı

PowerPoint

Uydurma seçeneklerini açma

 1. Giriş sekmesinde, Çizim grubunda Yerleştir' i tıklatın, Hizala' gelin ve sonra da Kılavuz ayarları' nı tıklatın.

  PowerPoint 2010'da Giriş sekmesi

  İpucu: Ayrıca (yer tutucu değil) slaydı veya slayt çevresindeki kenar boşluğu boş bir alanı sağ tıklatın ve sonra Kılavuz ve kılavuz çizgileri'ıtıklatın.

 2. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:

  • Şekilleri veya nesneleri uydurma' in altında kılavuzun en yakın kesişimine konumlandırmak için nesneleri kılavuza uydur onay kutusunu seçin.

  • Şekilleri veya nesneleri diğer şekillerin dikey ve yatay kenarlarından geçen kılavuz çizgilerine veya uydurmaaltında nesneleri konumlandırmak için nesneleri diğer nesnelere uydur onay kutusunu seçin.

   Notlar: 

   • Uydurma seçeneklerini geçici olarak geçersiz kılmak için şekli veya nesneyi sürüklerken ALT tuşunu basılı tutun.

   • Geçerli ayarların Kılavuz ve kılavuz çizgileri iletişim kutusunda yalnızca bu seçeneğini yerine tüm sunular için varsayılan ayarlar olmasını isterseniz, Varsayılan Ayarla' yı tıklatın.

   • Nesneleri kılavuza uydur onay kutusu seçiliyse, bir Düğme görüntüsü serbest formlu şekil çizerken düz çizgiler çizebilirsiniz.

Uydurma seçeneklerini kapatma

 1. Giriş sekmesinde, Çizim grubunda Yerleştir' i tıklatın, Hizala' gelin ve sonra da Kılavuz ayarları' nı tıklatın.

  İpucu: Ayrıca (yer tutucu değil) slaydı veya slayt çevresindeki kenar boşluğu boş bir alanı sağ tıklatın ve sonra Kılavuz ve kılavuz çizgileri'ıtıklatın.

 2. Nesneleri kılavuza uydur veya nesneleri diğer nesnelere uydurkapatmak için ilgili onay kutusunu temizleyin.

  Not: Geçerli ayarların Kılavuz ve kılavuz çizgileri iletişim kutusunda yalnızca bu seçeneğini yerine tüm sunular için varsayılan ayarlar olmasını isterseniz, Varsayılan Ayarla' yı tıklatın.

Sayfanın Başı

Word

Uydurma seçeneklerini açma

 1. Şekli veya belge nesne tıklatın.

 2. Çizim Araçları biçimi sekmesinde, Yerleştir grubunda altında Hizala Hizalama düğmesi tıklatın ve sonra da Kılavuz ayarları' nı tıklatın.

  Word 2010’da Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesi

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekli veya nesneyi tıklattığınız emin olun.

 3. Aşağıdakilerden birini veya her ikisini de yapın:

  • Kılavuzun Kılavuzu Gösteraltında görünür değil olduğunda bile şekilleri veya nesneleri kılavuzun en yakın kesişimine konumlandırmak için nesneleri kılavuz çizgileri görüntülenmediğinde ne kılavuza uydur onay kutusunu seçin.

  • Şekilleri veya nesneleri diğer şekillerin dikey ve yatay kenarlarından geçen kılavuz çizgilerine veya Nesne Uydurmaalanında nesneleri konumlandırmak için nesneleri diğer nesnelere uydur onay kutusunu seçin.

   Notlar: 

   • Uydurma seçeneklerini geçici olarak geçersiz kılmak için şekli veya nesneyi sürüklerken ALT tuşunu basılı tutun.

   • Bu ayarların tüm belgeler için varsayılan ayarlar olmasını isterseniz, Varsayılan' ı tıklatın.

   • Yalnızca kılavuz görüntüleniyorsa, nesneleri kılavuz çizgileri görüntülenmediğinde ne kılavuza uydur onay kutusunu seçmediyseniz varsayılan olarak, şekiller ve diğer nesneleri en yakın kesişimine kılavuz çizgilerini uydurma.

Uydurma seçeneklerini kapatma

 1. Şekli veya belge nesne tıklatın.

 2. Çizim Araçları biçimi sekmesinde, Yerleştir grubunda altında Hizala Hizalama düğmesi tıklatın ve sonra da Kılavuz ayarları' nı tıklatın.

  Word 2010’da Çizim Araçları'nın altında Biçim sekmesi

  Çizim Araçları veya Biçim sekmelerini görmüyorsanız, şekli veya nesneyi tıklattığınız emin olun. Nesneyi çift gerekebilir. Nesneyi sekmeleri açmak için çift gerekebilir.

 3. Nesneleri kılavuz çizgileri görüntülenmediğinde ne kılavuza uydur veya nesneleri diğer nesnelere uydur ayarlarını kapatma için ilgili onay kutusunu temizleyin.

  Not: Bu ayarların tüm belgeler için varsayılan ayarlar olmasını isterseniz, Varsayılan olarak ayarla'ıtıklatın.

Sayfanın Başı

Ayrıca Bkz:

Mac için PowerPoint 2016'da kılavuza uydurma özelliğini açma veya kapatma

Mac için Word 2016'da kılavuza uydurma özelliğini açma veya kapatma

Word, PowerPoint veya Excel'de kılavuz çizgilerini gösterme veya gizleme

Çizgi, bağlayıcı veya serbest biçimli şekil çizme veya silme

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×