InputParameters Özelliği

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Uygulama

Form Nesnesi

Rapor Nesnesi

Microsoft Access projesi (.adp) içinde bulunan bir kayıt kaynağı olarak kullanılan bir form, rapor veya depolanmış yordamRecordSource özelliğinde bulunan bir SQL deyimine iletilen giriş parametrelerini belirtmek veya belirlemek için InputParameters özelliğini kullanabilirsiniz. Okunur/yazılır Dize.

ifade.InputParameters

ifade Gerekli. Uygulandığı Yerler listesindeki nesnelerden birini döndüren bir ifade.

Açıklamalar

Bu özelliği özellik sayfası veya Visual Basic for Applications (VBA) kodu kullanarak ayarlayabilirsiniz.

RecordSource özelliği ile kullanıldığında:

RecordSource özelliğinde SQL deyimi ile birlikte kullanılan örnek bir InputParameter özelliği dizesi aşağıdaki yazımı kullanır.

state char=[Formlar]![formadı]![EyaletListesi], satışyılı smallint=[Formlar]![formadı]![Faiz yılını girin]

Böylece, durum parametresi Durum Listesi denetiminin geçerli değerine ayarlanır ve kullanıcıdan satış yılı parametresi istenir. Listede bulunmayan başka parametreler de varsa, bunlar için varsayılan değerler atanır.

Sorgu, InputParameter listesindeki her varsayılan olmayan parametre için bir ? işaretiyle yürütülmelidir.

Bir yenileme veya yeniden sorgulama komutu Microsoft Office Access 2007 bir yönetici sorgunun tetikleyerek. Kullanıcıların gerçekleştirebilirler bu kodunda standart Recordset.Requeryarayarakyöntemi. Formdaki bir denetime bir parametre değeri bağlıysa, yeniden sorgulama anda denetiminin geçerli değeri kullanılır. Denetimin değer değiştiğinde sorguyu otomatik olarak reexecuted değil.

Saklı bir yordamla kullanıldığında:

Saklı yordamla kullanılan InputParameter özelliği dizesi örneği:

@state char=[Formlar]![formadı]![EyaletListesi], @satışyılı smallint=[Formlar]![formadı]![Faiz yılını girin]

Böylece, @durum parametresi Durum Listesi denetiminin geçerli değerine ayarlanır ve kullanıcıdan @satış yılı parametresi istenir. Bu listede bulunmayan başka depolanmış yordam parametresi varsa, bunlara varsayılan değerler atanır.

Saklı yordam, {çağrı } yazımını içeren bir komut dizesi kullanılarak, InputParameter listesindeki her varsayılan olmayan parametre için bir ? işaretiyle yürütülmelidir.

Bir yenileme veya yeniden sorgulama komutu Access'te bir yönetici birini saklı yordamın tetikleyerek. Kullanıcıların gerçekleştirebilirler bu kodunda standart Recordset.Requeryarayarakyöntemi. Formdaki bir denetime bir parametre değeri bağlıysa, yeniden sorgulama anda denetiminin geçerli değeri kullanılır. Saklı yordamın denetiminin değerini değiştiğinde otomatik olarak reexecuted bir dosya değil.

Saklı bir yordam formun kayıt kaynağı olarak ilk seçildiğinde, saklı yordamın parametreleri varsa, bu oluşturucu iletişimi çağrılır. InputParameters dizesinin ilk oluşturuluşundan sonra, aynı iletişim, dize değiştirilirken oluşturucu olarak kullanılır. Ancak bu durumda parametre listesi, dizede zaten varolandan gelir.

Ayrıca, parametre değerleri, ActiveX Veri Nesnesinin (ADO) Komut ve Parametre nesneleri kullanılarak kodla da ayarlanabilir. Sonuç, sonuç kümesi olarak dönerse, formun Recordset özelliği ayarlanarak bir form sonuçla ilişkilendirilebilir. Eylem sorguları, çıktı parametrelerini döndürenler veya çoklu sonuç kümeleri döndürenler gibi sonuç kümeleri döndürmeyen saklı yordamları işlemenin tek yolu ADO kodlamasıdır.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×