InfoPath'i kullanarak Belge Bilgileri Bölmesi tasarlama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bu makalede Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 ve Microsoft Office PowerPoint 2007 belgeleriyle ilişkilendirilmiş bir Belge Bilgileri Bölmesi tasarlamak için Microsoft Office InfoPath'in nasıl kullanılacağı açıklanır.

Bu makalede

Belge Bilgileri Bölmelerini anlama

Belge Bilgileri Bölmesi tasarlama

SharePoint içerik türü için özel Belge Bilgileri Bölmesi oluşturma veya düzenleme

Belgeye özel bir Belge Bilgileri Bölmesi ekleme

Belge Bilgileri Bölmelerini anlama

Office Word 2007, Office Excel 2007 ve Office PowerPoint 2007 belgelerinde görüntülenen Belge Bilgileri Bölmesi, kullanıcılara Belge Çalışma Alanı sitesi gibi bir belge yönetim sunucusuna veya Windows SharePoint Services 3.0 uygulamasına dayalı bir kitaplığa kaydedilmiş tek tek dosyaların veya içerik türlerinin özelliklerini görme ve değiştirme olanağı tanır. meta veri olarak da bilinen bu özellikler, dosyayı açıklayan veya tanımlayan ayrıntılardır. Kullanıcılar bu özellikler aracılığıyla belgeleri düzenleyebilir, tanımlayabilir ve arayabilir.

Belge Bilgileri Bölmesi barındırılan ve belge içinde görüntülenen Microsoft Office InfoPath 2007 biçimidir. Belge Bilgileri Bölmesi 2007 Microsoft Office sistemi belgede görmek için bilgisayarınızda yüklü InfoPath gerekmez ancak tasarlama veya belge bilgileri bölmeleri özelleştirmek için Office InfoPath 2007 gerekir. Örneğin, bir Web hizmeti gibi bir dış kaynaktan verileri görüntülemek için belge bilgileri bölmesi özelleştirmek istiyorsanız, bu belge bilgileri bölmesi tasarlama için Office InfoPath 2007 kullanmanız gerekir.

Belge Bilgileri Bölmesi özelleştirerek, ayrıca, veri doğrulama gibi iş mantığını ekleyebilir veya kuruluşunuz için önemli olan özel özellikleri ekleyebilirsiniz. Ayrıca, sık kullanılan alanlar içeren bir şablon parçası oluşturarak, kuruluşunuz genelinde belge bilgileri bölmeleri verimli yeniden kullanımı farklı 2007 Office sürümü belge türleri düzenleyebilirsiniz.

Sayfanın Başı

Belge Bilgileri Bölmesi tasarlama

Özel belge bilgileri bölmesi tasarladığınızda, birden çok belgeleri Office Word 2007, Office Excel 2007ve Office PowerPoint 2007ile kullanabileceğiniz veya birden çok belge bilgileri bölmeleri tasarlayabilirsiniz. Örneğin, belirli bir proje ile ilişkili bazı belgeler varsa, yalnızca bu belgeleri kullanılan belge bilgileri bölmeleri için benzersiz alanlar kullanmak isteyebilirsiniz.

Çeşitli belge bilgileri bölmeleri kuruluşunuzun kullandığı bile, her birkaç ortak özellikler içerebilir. Belge Bilgileri Bölmesi tasarladığınızda ortak özellikler kolayca yeniden kullanmak için şablon bölümleri kullanmayı düşünün. Oluşturma ve şablon bölümleri kullanma, kuruluşunuz tonu, yapısını ve davranışı içinde tutarlı olması için bu önemli meta veri emin olabilirsiniz. Örneğin, kuruluşunuzun her yazar yanı sıra iş unvanı adında bir alan eklemek belge bilgileri bölmesi zorunlu tutabilirsiniz. Bu sık kullanılan alanlar kullanan bir şablon parçası tasarlayarak, birden çok belge bilgileri bölmeleri şablonu bölümünde kolayca yeniden kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki yordamda, 2007 Office sürümü belgeleriyle kullanılacak bir Belge Bilgileri Bölmesinin nasıl tasarlanacağı açıklanır.

 1. Dosya menüsünde Form Şablonu Tasarla'yı tıklatın.

 2. Form Şablonu Tasarla iletişim kutusundaki Yeni tasarla öğesinin altında Form Şablonu'nu tıklatın.

 3. Başvuru stili galerisinde Boş'u tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın. Bu işlem, siz form şablonunu tasarlarken InfoPath'in veri kaynağını tanımlamasını sağlar.

  Form şablonunuzda Dublin Core Özellikleri gibi bir XML belgesini veya XML Şemasını da temel alabilirsiniz. Buna ek olarak, form şablonunuzu tasarlarken bir Web hizmetini, veritabanını veya veri bağlantı kitaplığındaki ayarları da kullanabilirsiniz. Ayrıca Bkz bölümünde veri kaynağını temel alan bir form şablonu tasarlama hakkında bilgi bulabilirsiniz.

 4. Belgi Bilgileri Bölmesi olarak kullanılacak form şablonunu tasarlayın.

  Ortak alanları içeren bir şablon parçası oluşturarak, Belge Bilgileri Bölmelerinin tüm kuruluşunuzda farklı 2007 Office sürümü belge türlerinde verimli bir şekilde yeniden kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Şablon parçası oluşturup bunu Denetimler görev bölmesine eklediyseniz, aşağıdaki yordamı kullanarak bu şablon parçasını form şablonunuza ekleyebilirsiniz.

  1. İmleci form şablonunuzda şablon parçasını eklemek istediğiniz konuma getirin.

  2. Denetimler görev bölmesi görünür durumda değilse, Ekle menüsünde Diğer Denetimler’e tıklayın veya ALT+I, C tuşlarına basın.

  3. Denetim ekle listesinde, Özel'in altında, eklemek istediğiniz şablon parçasının adını tıklatın.

   Form şablonunda bir bölüm denetimi içindeki şablon parçasının görüntülenir. Çünkü form şablonunda şablon parçasının tanıyabilir sözcükleri bölüm (şablon parçası: ad) adı şablonu bölümü dosyasının adını olduğu bölüm etiket olarak görünür.

   form şablonunda şablon parçasının bulunduğunu gösteren etiket

 5. Form şablonunda varsayılan görünümü ve diğer görünümleri yeniden adlandırın.

  Nasıl?

  1. Görünüm menüsünde Görünümleri Yönet'i tıklatın.

  2. Görünümler görev bölmesinden, yeniden adlandırmak istediğiniz görünümü tıklatın ve Görünüm Özellikleri'ni tıklatın.

  3. Genel sekmesini tıklatın.

  4. Görünüm adı kutusuna görünümün yeni adını yazın.

  Not : Form şablonunuz tek bir görünüm içeriyor olsa bile, görünüme Özel Nitelikler gibi kolay bir ad vermeniz gerekir; çünkü Belge Bilgileri Bölmesi belgede gösterildiğinde görünümün adı Özellik Görünümleri ve Seçenekleri listesinde yer alacaktır.

 6. Belge Bilgileri Bölmesini paylaşılan bir ağ klasöründe yayımlayın.

  Nasıl?

  1. Dosya menüsünde, Yayımla'ya tıklayın.

  2. Yayımlama Sihirbazı'nda Ağ konumuna seçeneğini, ardından İleri'yi tıklatın.

  3. Sihirbazın sonraki sayfasında Gözat'ı tıklatın.

  4. Form şablonunu yayımlamak istediğiniz paylaşılan ağ klasörüne göz atın ve Tamam'ı tıklatın.

  5. Sihirbazın sonraki sayfasında, Form şablonu adı kutusundaki yolun ve form şablonu adının doğru olduğunu onaylayın ve sonra İleri'yi tıklatın.

  6. Sihirbazın bir sonraki sayfada gibi genel bir Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL), bu paylaşılan ağ klasörünüz için alternatif bir yol varsa kutusuna yolu yazın ve İleri' yi tıklatın.

  7. Sihirbazın sonraki sayfasında Yayımla'yı tıklatın.

   Form şablonunuz başarılı bir şekilde yayımlandıysa, sihirbazın son sayfasında bir onay alırsınız.

  Belge Bilgileri Bölmesini SharePoint sitesinde de yayımlayabilirsiniz. Ayrıca Bkz bölümünde SharePoint sitesinde yayımlama hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

SharePoint içerik türü için özel Belge Bilgileri Bölmesi oluşturma veya düzenleme

Belge içerik türüne veya Dublin Core Sütunları içerik türüne (Microsoft Office SharePoint Server 2007 çalıştıran sunucularda kullanılabilir) dayalı bir site içerik türü oluşturduğunuzda, SharePoint özelliklerini izlemek üzere otomatik olarak bir Belge Bilgileri Bölmesi oluşturulur. Herhangi bir InfoPath form şablonunu özelleştirirken izlediğiniz yolla bu tür bir Belge Bilgileri Bölmesini özelleştirmek için de Office InfoPath 2007'yi kullanabilirsiniz. Örneğin, aşağıdakilerden birini veya birkaçını yaparak Belge Bilgileri Bölmesini özelleştirebilirsiniz:

 • verilerin doğrulanması veya koşullu biçimlendirme gibi özellikler ekleyin.

 • Belge Bilgileri Bölmesine ikinci bir veri bağlantısı ekleyin ve sonra da veri kaynağındaki alanlarda yer alan verilerin görüntülendiği denetimler ekleyin.

 • Yeni bir görünüm oluşturun ve ardından kuruluşunuzda verileri izlemek için kullanılan ortak alanların yer aldığı bir şablon parçası ekleyin.

  Not : Belge Bilgileri Bölmesinde bir SharePoint içerik türü şeması temel alındığında, Belge Bilgileri Bölmesini özelleştirmek için söz konusu şemanın parçası olmayan alanlar ekleyemezsiniz. İçerik türü şemasında alan eklemek veya kaldırmak için, içerik türünde sütunları eklemeli veya kaldırmalısınız.

Özel Belge Bilgileri Bölmesi oluşturma veya düzenleme

 1. Dosya menüsünde Form Şablonu Tasarla'yı tıklatın.

 2. Form Şablonu Tasarla iletişim kutusundaki Yeni tasarla öğesinin altında Form Şablonu'nu tıklatın.

 3. Başvuru stili listesinde XML veya Şema'yı tıklatın ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

  Not : Belge Bilgileri Bölmesi Web sayfasının bir parçası olarak değil yalnızca 2007 Office sürümü belgesinin bir parçası olarak görüntüleneceğinden, Yalnızca tarayıcıyla uyumlu özellikleri etkinleştir onay kutusunu seçmeyin.

 4. Veri Kaynağı Sihirbazı'nda, SharePoint sunucusunun URL'sini yazın ve İleri'yi tıklatın.

 5. Liste veya web seç listesinde istediğiniz içerik türünün adını tıklatın ve sonra İleri'yi tıklatın.

 6. Son'u tıklatın.

  İçerik türü şeması için Belge Bilgileri Bölmesi açılır.

 7. Belge Bilgileri Bölmesinde istediğiniz değişiklikleri yapın ve ardından form şablonunu kaydedin.

  Not : Belge Bilgileri Bölmesinde form şablonu için ana veri kaynağı olan içerik türü şeması temel alındığından, Belge Bilgileri Bölmesini şemanın bir parçası olmayan alanları ekleyerek özelleştiremezsiniz. İçerik türü şemasına yeni alanlar eklemek yoluyla Belge Bilgileri Bölmesinde alan eklemek veya kaldırmak için, içerik türünde sütunları eklemeli ve kaldırmalısınız.

 8. Dosya menüsünde Yayımla'yı tıklatın.

 9. Yayımlama Sihirbazı'nda SharePoint site veya liste içerik türünde Belge Bilgileri Panosu şablonu olarak (önerilen) öğesini tıklatın ve sonra da İleri'yi tıklatın.

  Not : SharePoint site veya liste içerik türünde Belge Bilgileri Panosu şablonu olarak (önerilen) öğesinin sihirbazın bu sayfasında gösterilmesi için, 3. adımda XML veya Şema'yı tıklatmış olmanız gerekir.

 10. Sihirbazın sonraki sayfasında Yayımla'yı tıklatın.

  Form şablonunuz başarılı bir şekilde yayımlandıysa, sihirbazın son sayfasında bir onay alırsınız.

Sayfanın Başı

Belgeye özel Belge Bilgileri Bölmesi ekleme

Özel belge bilgileri bölmesi oluşturduktan sonra kullanmadan önce bunu bir belgeyle ilişkilendirebilirsiniz; Bunu yapmak için önce belge bilgileri bölmesi kullanmak istediğiniz yere programlarda Şeritte Geliştirici sekmesini etkinleştirmeniz gerekir. Sonra bir URL, UNC veya URN dosya yolunu kullanarak belge bilgileri bölmesi konumunu belirtebilirsiniz. Ayrıca, belge açıldığında, belge bilgileri bölmesi varsayılan olarak görüntülemeyi tercih edebilirsiniz. Ayrıca, belge açıldığında, oluşturduğunuz özel özellikleri varsayılan olarak görünür olup olmadığını seçebilirsiniz.

Aşağıdaki yordam, Office Word 2007, Office Excel 2007 veya Office PowerPoint 2007 için Belge Bilgileri Bölmesinin belgeyle nasıl ilişkilendirileceğini açıklar.

 1. Microsoft Office Düğmesi'ni düğme resmi tıklatın ve sonra da Program Adı Seçenekleri'ni tıklatın; burada Program Adı çalışmakta olduğunuz programın adıdır. Örneğin, Word Seçenekleri'ni tıklatın.

 2. Program Adı Seçenekleri iletişim kutusunda Popüler'i tıklatın, Şeritte Geliştirici sekmesini göster onay kutusunu seçin ve sonra da Tamam'ı tıklatın.

  Şerit, Microsoft Office Fluent kullanıcı arabiriminin bir parçasıdır.

 3. Office Fluent Şeridi'nde Geliştirici sekmesini ve ardından Belge Bölmesi'ni tıklatın.

 4. Belge Bilgileri Bölmesi iletişim kutusundaki Özel şablon belirle (URL, UNC veya URN) öğesinin altına, belgeye eklemek istediğiniz Belge Bilgileri Bölmesinin konumunu yazın.

 5. Özel özelliklerin belgenizde varsayılan olarak görüntülenmesi için, Varsayılan olarak görüntüle listesinde Özel Özellikler'i tıklatın.

 6. Belge Bilgileri Bölmesini varsayılan olarak görüntülemek için Belge açılırken veya ilk kez kaydedilirken her zaman Belge Bilgileri Bölmesi'ni göster onay kutusunu tıklatın.

Özelliklerini görüntüleme veya belge bilgileri bölmeleri'te belgeleri Office Word 2007, Office Excel 2007ve Office PowerPoint 2007değiştirme yanı sıra, Office Word 2007 ' te kullanıcı özellikleri Belge Bilgileri Bölmesi ' belge özelliği denetimler olarak ekleyebilirsiniz. Örneğin, şirket adresi birden çok örneğini belge özelliği denetimler olarak eklenebilir. Bu özellik denetimleri bilgileri Belge Bilgileri Bölmesi'nde değiştikçe güncelleştirilir.

Ayrıca Bkz bölümünde, Office Word 2007 belgesine özellik ekleme hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×