InfoPath Sözlüğü

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

A

B

C

D

E

F

G

H

Ben

J

K

M

M

N

O

P

SORU

R

S

T

U

V

W

X

A

Sayfanın Başı

Eylem

Koşullarla birlikte otomatik olarak iletişim kutularını görüntülemek için kullanılan bir kural parçası değerleri ayarlama, sorgu ve veri gönderme ve formları açın.

etkin alan

Formda imlecin yerleştirildiği alan.

ActiveX denetimi

Özel bir denetim. Form tasarımcıları ekleyebilir veya ActiveX denetimleri denetimler görev bölmesinde kaldırabilirsiniz.

yönetici tarafından onaylanan form şablonu

InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuda bir yönetici tarafından yüklenmiş olan bir tarayıcı uyumlu form şablonu. Bir yönetici tarafından onaylanan form şablonu kodu ekleyebilirsiniz.

öznitelik alanı

Veri kaynağında, veri içerebilen ve bir öznitelik olan (öğe yerine) bir alan. Öznitelik alanları başka alanlar içeremez.

B

Sayfanın Başı

bağlama

Böylece denetime girilen verileri kaydedilir alan veya veri kaynağındaki grup için bir denetim bağlanmak için. Bir denetim ilişkisiz olduğunda, alan veya grup için bağlanmamış ve dolayısıyla denetime girilen verileri kaydedilmez.

tarayıcıyla uyumlu form şablonu

Microsoft Office InfoPath içinde belirli Uyumluluk modunu kullanarak tasarlanmış bir form şablonu. Tarayıcı uyumlu form şablonu tarayıcı-InfoPath Forms Services çalıştıran sunucuya yayımlandığında etkinleştirilmesi.

tarayıcıda etkinleştirilen form şablonu

InfoPath Forms Services çalıştıran sunucuya yayımlanmıştır ve, tarayıcı böylece kullanıcılar hem görüntüleyebilir ve Web tarayıcısında formu doldurun destekli tarayıcı uyumlu form şablonu.

C

Sayfanın Başı

kabin (.cab) dosyası

Daha kolay depolama veya ele geçirilip iletilmesi için birden çok dosyaları verimli bir şekilde paketi için bir yol tek bir dosya sağlayan bir dosya biçimi. InfoPath form şablonu (.xsn) dosyaları .xsn uzantısını .cab dosyalarıdır.

Basamaklı liste kutusu

Bir değer birinde seçilmesi diğer seçenekler kümesini değiştirir şekilde birbirine bağlı iki veya daha fazla liste kutuları.

alt öğe

Bir XML ağaç yapısında, üst öğe tarafından bulunan öğenin.

Seçim grubu

Birbirini dışlayan bir seçenek kümesi sunmak için kullanılan denetim. Varsayılan olarak, iki seçim bölümü kullanıcıya bunlardan biri formundaki varsayılan seçenek olarak görünür, bir seçim grubu içerir.

seçim bölümü

Diğer denetimler içeren ve birbirini dışlayan bir seçenek kümesi içindeki tek bir seçim göstermek için kullanılan denetim. Kullanıcıların bir form doldururken bir seçim bölümü başka bir resimle değiştirebilirsiniz.

COM

Bileşen Nesne modelikonusuna bakın.

Birleşik giriş kutusu denetimi

Bir denetimi, bir metin kutusu ve liste kutusu bir girdiyi yazın veya listeden seçmek üzere kullanıcılara izin vererek, birleştirir.

Bileşen Nesne Modeli (COM)

Microsoft tarafından, programlar halinde birleştirilebilecek veya Microsoft Windows işletim sistemleri üzerinde çalışan, varolan programlara işlevsellik ekleyebilecek belirtim.

Koşullu biçimlendirme

Kendi görünürlük ve salt okunur durumunu, forma girilen değerlere göre dahil olmak üzere, bir denetimin görünümünü değiştirme işlemi.

özel denetim

Şablon parçası veya ActiveX denetimi gibi bir form bileşeni varsayılan olarak InfoPath ile birlikte kullanılamayan. Form tasarımcıları ekleyebilir veya denetimler görev bölmesini kullanarak özel denetimler kaldırabilirsiniz.

özel yüklenmiş form

Özel bir kur programıyla yüklenmiş ve genellikle bilgisayar üzerindeki dosyalar ve ayarlara erişim sahibi olan bir form.

özel görev bölmesi

İçeriği formun yanındaki bir pencerede görüntülenen .html dosyası. Özel görev bölmeleri formlara özel komutlar ve Yardım içeriği sağlayabilir.

D

Sayfanın Başı

veri bağlantısı

InfoPath formu ile bir veritabanı, Web hizmeti, SharePoint kitaplığı veya XML dosyası gibi bir dış veri kaynağı arasındaki bağlantıyı. Veri bağlantıları sorgu ve veri göndermek için kullanılır.

Veri Bağlantısı Kitaplığı

Evrensel Veri Bağlantısı (.udcx) ve Office veri bağlantısı (.odc) dosyaları koleksiyonu içeren Microsoft Office SharePoint Server 2007 çalıştıran bir sitedeki bir belge kitaplığı.

veri alanı

Dış veri kaynağı için bir sorgu sonucu içeren bir alan.

veri kaynağı

Alanlar ve tanımlama ve verilerini InfoPath formu depolamak Gruplar koleksiyonu. Formdaki denetimler alanlar ve veri kaynağındaki gruplara bağlıdır.

veri türü

Tür alanı depolanabilir veri tanımlayan bir alan özelliği. Metin, zengin metin, tamsayı, ondalık, doğru/yanlış, köprü, tarih ve saat ve resim veri türleri örnekleridir.

veri doğrulama

Verilerin doğruluğunu sınama işlemi; bir denetime, kullanıcıların girebileceği verilerin türünü ve aralığını belirtmek üzere uygulayabileceğiniz kurallar kümesi.

Varsayılan rol

Belirli bir kullanıcı rolü ile ilişkili bir ayar. Varolan rolüne atanmamış olan kullanıcılar için varsayılan olarak belirtilen rol otomatik olarak atanır.

tasarım modu

Bir form şablonunu oluşturabileceğiniz veya değiştirebileceğiniz, InfoPath tasarım ortamı.

iletişim kutusu uyarısı

Denetime geçersiz veriler girildiğinde özel bir hata iletisi içeren bir iletişim kutusu açan veri doğrulama uyarısı.

dijital imza

Bir form veya bir bölümünün form kimlik doğrulama elektronik, şifreleme tabanlı damgası. Bu imzayı formu veya bölüm sahibinden geldiğini ve değiştirilmediğinin doğrular.

Belge Kitaplığı

Dosyalar topluluğu paylaşıldığı klasör ve dosyaları çoğunlukla aynı şablonu kullanın. Bir kitaplıktaki her dosya, içerik için bu kitaplığı listesinde görüntülenen kullanıcı tanımlı bilgilerle ilişkilidir.

Belge Nesne Modeli (Document Object Model - DOM)

Dinamik HTML ve XML belgeleri bir Web tarayıcısı aracılığıyla değiştirilmesine izin vermediği şekilde yapısını açıklayan bir World Wide Web Konsorsiyumu belirtimi.

DOM

Belge nesne modelikonusuna bakın.

E

Sayfanın Başı

Olay

Fare tıklatması veya, bir yanıt tanımlayabilirsiniz tuşa basıldığında gibi bir nesneyi tarafından tanınan eylem. Olay bir kullanıcı eylemini veya Visual Basic deyimi neden olabilir veya sistem tarafından tetiklenen.

olay işleyicisi

İşlevi bir kullanıcı eylemini yanıtlayan InfoPath form şablonuna kod veya XML verilerini değiştirin.

ifade kutusu

Form üzerinde, verilerde yapılan bir arama veya hesaplamanın sonucu olarak salt okunur verileri bir XPath ifadesi kullanarak görüntüleyen denetim.

Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili (XHTML)

HTML genişletir ve bunu XML olarak yeniden formüllendiren biçimlendirme dili.

Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML)

Açıklayan, düzenleme ve veri değişimi için endüstri standardı dili. InfoPath, form şablonlarını XML teknolojileri hakkında temel alır ve form verilerini kaydedilmiş veya XML biçiminde gönderilen.

Genişletilebilir Stil Sayfası Dili (XSL)

XML verilerini sunu kuralları tanımlayan bir stil sayfası aracılığıyla HTML gibi başka bir biçime dönüştürmek için kullanılan bir XML sözlüğü.

F

Sayfanın Başı

alanı

Veri kaynağında, veri içerebilen bir öğe veya öznitelik. Alan bir öğeyse, öznitelik alanları içerebilir. Alanlar denetimlere girilen verileri depolar.

Dosya eki denetimi

Kullanıcıların bunlar doldururken formlarına dosya olanak sağlayan bir denetimi. Form tasarımcısı takılabilir dosya türlerini sınırlandırabilirsiniz.

Filtre

Veri alt kümesini görüntülemek için verilere uygulanan koşullar kümesi.

filtre simgesi

Veri formunda yanında görünen simgeyi filtrelenmiş.

Form

InfoPath'te, kullanıcıların bilgi girebileceği bir denetimler kümesine sahip belge. InfoPath formları zengin metin kutuları, tarih seçiciler, isteğe bağlı ve yinelenen bölümler, veri doğrulama ve koşullu biçimlendirme gibi özellikler içerebilir.

Form tanım (.xsf) dosyası

Diğer tüm dosyaları ve kullanıcı arabirimi özelleştirmeleri, XML şemaları, görünümler, iş mantığını, olaylar ve dağıtım ayarlarını içeren bir form içinde kullanılan bileşenleri hakkında bilgi içeren .xsf uzantılı bir XML dosya.

form dosyaları

InfoPath formunu uygulamak için kullanılan dosyalar topluluğu. Dosya türleri arasında.html, .xml, .xsd, .xslt, kod ve formun işlevselliğini desteklemek için gerekli olan diğer dosya türleri bulunur.

Form kitaplığı

Aynı şablona dayanan formlar topluluğunun depolandığı ve paylaşıldığı klasör. Form kitaplığındaki her form, o kitaplığın içerik listesinde görüntülenen kullanıcı tanımlı bilgilerle ilişkilendirilmiştir.

Form şablonu

InfoPath'te bir formun veri yapısını, görünümünü ve davranışını tanımlayan dosya veya dosyalar kümesi.

Form şablonu kitaplığı

Bir yönetici tarafından etkinleştirilmemiş form şablonlarının depolandığı bir site koleksiyonunun en üst düzey sitede konumu.

formülü

Değerler, alanları veya grupları, işlevleri ve işleçleri oluşan bir XPath ifadesi. Formüller matematiksel değerleri hesaplamak, tarihleri ve saatleri görüntülemek ve alanlar için kullanılabilir.

işlevi

Bir hesaplamanın sonuçlarına dayanan değer döndüren önceden tanımlanmış XPath ifadesi.

G

Sayfanın Başı

grubu

Veri kaynağında, alanları ve diğer grupları içerebilecek öğe. Yinelenen tablolar ve bölümler gibi, diğer denetimleri içeren denetimler, gruplara bağlıdır.

H

Sayfanın Başı

barındıran ortam

Bir Web veya içine bir InfoPath formu eklenmiş bir Windows Forms uygulaması gibi masaüstü uygulaması.

Köprü

Dosyaya, dosya içindeki konuma, World Wide Web üzerindeki Web sayfasına veya bir intranet üzerindeki Web sayfasına gitmek üzere tıklattığınız renkli ve altı çizili metin veya grafik. Köprüler haber gruplarına ve Gopher, Telnet ve FTP sitelerine de gidebilir.

I

Sayfanın Başı

IME

Giriş Yöntemi Düzenleyicisibakın.

InfoPath Formları klasörü

Bir klasör Outlook 2007'de ilgili InfoPath 2007 formlar topluluğu depolar. InfoPath Formlar klasöründe, gruplandırma, filtreleme ve verileri sıralama sütunlara birden çok formdan kullanabilirsiniz.

Başlatıcı rolü

Belirli bir kullanıcı rolü ile ilişkili isteğe bağlı bir ayar. Yeni bir form Aç kullanıcılar, diğer bir rol ataması geçersiz kılan bu rol için otomatik olarak atanır.

Mürekkep

Yazma veya tablet kalemi veya fare ile yapılan vuruşlarını çizme.

mürekkep giriş modu

Ortamı mürekkeple form doldurma. InfoPath, bir Tablet PC'de mürekkep giriş modunda otomatik olarak açılır.

mürekkep kılavuzu

Bir form alanına tablet kalemle yazmak gibi boyutu büyüyen gölgeli alanı.

mürekkep bölümü

Kullanıcıların çizmek veya tablet kalemle yazmak zengin metin kutusu içindeki bir alan. InfoPath, el yazısı notlar veya mürekkep bölümüne çizimleri mürekkep olarak kaydeder.

satır içi uyarı

Kırmızı kesik çizgili kenarlık veya kırmızı yıldız işareti eksik veya geçersiz veri içeren denetimler işaretleyen veri doğrulama uyarısıyla. Kullanıcılar, denetimi sağ tıklatarak veya daha fazla bilgi için bağlantıyı tıklatarak özel hata iletileri görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Yöntemi Düzenleyicisi (IME)

Program tuşa dokunarak karmaşık Doğu Asya karakterlere dönüştürerek programlara Doğu Asya metni (Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca veya Korece) girer. IME alternatif bir klavye düzeni türü olarak işlem görür.

Internet

Binlerce küçük bilgisayar ağından ve milyonlarca ticari, eğitim amaçlı, devlete ait ve kişisel bilgisayardan oluşan, dünyaya yayılmış bir ağ.

intranet

Bir kuruluş içinde, İnternet teknolojilerini (HTTP veya FTP iletişim kuralı gibi) kullanan ağ. Köprüleri kullanarak, intranet üzerindeki nesneleri, belgeleri, sayfaları ve diğer hedefleri keşfedebilirsiniz.

J

Sayfanın Başı

JScript

C, C++ ve Java'dan ödünç alan yorumlanmış, nesne tabanlı kodlama dili. ECMA 262 dil belirtiminin Microsoft uygulamasıdır.

K

Sayfanın Başı

anahtar alanı

Veri kaynağı bağlantıları ilgili ana ve ayrıntı denetimlerinin içindeki verileri bir alanı.

L

Sayfanın Başı

düzen tablosu

Metin veya denetimler gibi form içeriğini düzenlemek için kullanılan hücreler topluluğu.

bağlantılı nesne

Bir kaynak dosyada oluşturulan ve iki dosaya arasındaki bağlantı korunarak hedef dosyaya eklenen nesne. Kaynak dosya güncelleştirildiğinde hedef dosyadaki bağlantılı nesne de güncelleştirilebilir.

Liste kutusu

Bir denetimi bir seçenek listesi sunar. Liste kutusu denetimi bir listesi ve isteğe bağlı bir etiket oluşur.

Liste denetimi

Form üzerinde, madde imli, numaralandırılmış veya düz liste olarak biçimlendirilebilecek denetim. Kullanıcı metni gerektiğince yinelenen bir liste denetimine girebilir.

M

Sayfanın Başı

Microsoft Developer Network (MSDN)

Bir Microsoft Web sitesini (ve abonelik programı) son araçları gibi bilgileri, kod örnekleri ve Microsoft geliştirme araçları için eğitim malzemeleri geliştiricilere sağlayan. (http://msdn.microsoft.com)

Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisi (MSE)

InfoPath formundaki Microsoft JScript veya Microsoft VBScript kodunu oluşturmak, düzenlemek ve kodda hata ayıklamak için kullanılan programlama ortamı.

Microsoft Visual Studio Tools for Applications (VSTA)

Oluşturma, düzenleme ve hata ayıklama içinde InfoPath form şablonuna dahil Visual Basic veya C# kodu için kullanılan bir yönetilen kod programlama ortamı.

Microsoft Windows Installer (MSI)

Windows işletim sistemlerinde çalıştırılacak yazılımlar için kurulum paketleri oluşturmak için kullanılan bir araç.

MSDN

Microsoft Developer Networkbakın.

MSE

Microsoft Komut Dosyası Düzenleyicisibakın.

MSI

Microsoft Windows Installerkonusuna bakın.

Çoklu seçim liste kutusu

Kullanıcıların olasılıklar listesinden bir veya daha fazla öğe seçmek sağlayan bir denetimi. Kullanıcıların kendi öğelerini listesine ekleyerek veya onay kutuları seçerek öğeleri belirtebilirsiniz.

N

Sayfanın Başı

ad alanı

Aynı ada sahip ama farklı kaynaklardan gelen öğelerde ad çakışmalarını önlemek için öğe adları ve ilişkilerini benzersiz bir biçimde niteleyen mekanizma.

O

Sayfanın Başı

nesne modeli

Uygulamanın içeriğini ve işlevselliğini gösteren nesneler ve topluluklardan oluşan hiyerarşik kitaplık. Nesneler ve topluluklar, uygulamayı değiştirmek ve uygulamayla etkileşime girmek için kullanılabilecek özellikler, yöntemler ve olaylara sahiptir.

nesne modeli şeması

Belirtilen nesne modeli içindeki nesneler ve toplulukların grafik gösterimi.

Çevrimdışı veri kaynağı

Çevrimdışı formları dolduran kullanıcıların erişebileceği bir ikincil veri kaynağı. Bir kullanıcı çevrimiçi olduğunda, böylece form çevrimdışı durumdayken denetimlerinde görünebilir veri kaynağı kullanıcının bilgisayarında depolanır.

işleç

Bir işareti veya simge ifade içinde Yapılacak hesaplamanın türünü belirtir. Vardır matematiksel, karşılaştırma, mantıksal ve başvuru işleçleri.

İsteğe bağlı bölüm

Form üzerinde, başka denetimler içeren ve genellikle varsayılan olarak görünmeyen denetim. Kullanıcılar formu doldururken isteğe bağlı bölümleri ekleyebilir ve kaldırabilirler.

P

Sayfanın Başı

parametre

Değişkene bir işlemin başlangıcında veya bir ifadenin program tarafından değerlendirilmesinden önce atanan değer. Parametre metin, sayı veya başka bir değere atanan bağımsız değişken olabilir.

üst öğe

XML, belirli bir öğeyi alt olduğu öğe.

PNG

Taşınabilir Ağ Grafiklerikonusuna bakın.

Taşınabilir Ağ Grafikleri (PNG)

Bazı Web tarayıcıları tarafından desteklenen grafik dosyası biçimi. Taşınabilir Ağ Grafikleri kısaltması, PNG farklı bilgisayarlarda değişken görüntü saydamlığını ve görüntü parlaklığı denetimini destekler. PNG, sıkıştırılmış bit eşlemler dosyalarıdır.

işleme yönergeleri

XML belgesinin giriş içinde depolanan bilgileri. Bu bilgiler XML belgesi kullanan herhangi bir uygulama için XML çözümleyici geçirilir.

özelliği

Denetim, alan veya nesnenin, nesnenin niteliklerinden birini (boyut, renk veya ekran konumu gibi) veya davranışının bir yönünü (nesnenin gizli olup olmadığı gibi) tanımlamak üzere tanımladığınız, adlandırılmış özniteliği.

Yayımlama

Form şablonunu InfoPath veya bir Web tarayıcısında dolduracağı diğer kişilerin kullanılabilir duruma getirmek için. E-posta iletisinde gönderme veya bir SharePoint sitesine veya paylaşılan başka bir konuma kaydetme gibi görevleri gerçekleştirerek bir form şablonu yayımlayabilirsiniz.

Q

Sayfanın Başı

sorgu alanı

Sorguda kullanılan bir değer içeren bir alan.

sessiz mod

Aşamalı olarak değil yeni kullanıcı oturumları kabul ve bitirmek oturumlarına izin vererek bir grup, hizmet veya form şablonunu çevrimdışı getirmek için.

R

Sayfanın Başı

özyinelemeli bölüm

Diğer denetimler içeren bir denetimi kendi içinde eklenebilir ve iç içe başvuru alanlarına bağlıdır.

başvuru alanı

Başka bir alanla, özellikleri her zaman eşleşecek şekilde ilişkilendirilen bir alan. Bir alandaki özellikler değiştirildiğinde, diğer alandaki özellikler de otomatik olarak güncelleştirilir.

başvuru grubu

Başka bir grupla, özellikleri ve içerdikleri gruplar ve alanların özellikleri her zaman eşleşecek şekilde ilişkilendirilen bir grup. Bir grubun özellikleri değiştirilirse, diğer grup da otomatik olarak güncelleştirilir.

yinelenen alan

Veri kaynağında, birden çok defa yer alabilecek alan. Madde işaretleri, numaralandırılmış ve düz listeler gibi denetimler ve yinelenen tablolar yinelenen alanlara bağlanabilir.

yinelenen grup

Birden çok kez ortaya çıkabilecek veri kaynağındaki grup. Yinelenen bölümler ve yinelenen tablolar gibi denetimler yinelenen gruplara bağlıdır.

Yinelenen bölüm

Form üzerinde, diğer denetimleri içeren ve gerektiğince yinelenen denetim. Kullanıcılar formu doldururken birden çok bölüm ekleyebilirler.

Yinelenen Tablo

Form üzerinde, diğer denetimleri tablo biçiminde içeren ve gerektiğince yinelenen denetim. Kullanıcılar formu doldururken birden çok satır ekleyebilirler.

kaynak dosyası

InfoPath dışında bir .html, .xml veya formu işlevselliğini desteklemek için bir form şablonuna eklenen .xsd dosyasını gibi oluşturulmuş bir dosya.

S

Sayfanın Başı

kaydırma bölgesi

Denetim, dikey veya yatay kaydırma çubuklarını görüntüleyebilir ve diğer denetimleri içeren. Kaydırma bölgeleri yalnızca Düzen amacıyla kullanılır ve alan veya grup veri kaynağındaki bağlı değildir.

ikincil veri kaynağı

Bir XML veri dosyası, veritabanı veya forma göre veya komut dosyası Eylemler liste kutusundaki girdilerin için kullanılan Web hizmeti.

kısayol tuşu

F5 veya CTRL+A gibi, bir menü komutunu uygulamak için kullandığınız işlev tuşu veya tuş birleşimi. Buna karşıt olarak, erişim tuşu, ALT+F gibi, odağı bir menü, komut veya denetime taşıyan bir tuş birleşimidir.

kısayol menüsü

Belirli bir öğeyle ilgili bir komutlar listesi görüntüleyen menü. Kısayol menüsü görüntülemek için öğeyi sağ tıklatın veya ÜST KARAKTER+F10 tuşlarına basın.

Site koleksiyonu

Bir dizi Web sitesi sahibi aynı olan ve yönetimi ayarları paylaşan sanal sunucuda. Her site koleksiyonunun en üst düzey bir Web sitesi içerir ve bir veya birden çok alt site içerebilir.

T

Sayfanın Başı

Şablon parçası

Birden çok form şablonlarını yeniden kullanmak üzere kaydettiğiniz bir form şablonunu bir kısmını. Normal şablonu bölümü denetimleri ve veri kaynağı oluşur ve veri bağlantıları, veri doğrulama ve kurallar gibi özellikler de içerebilir.

metin kutusu

Kullanıcının metin girebileceği bir denetim. Zengin metin kutuları metin biçimlendirme seçenekleriyle veri girişine olanak verir.

U

Sayfanın Başı

Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisi (URL)

Bir Protokolü (örneğin, HTTP veya FTP) ve bir nesne, belge, World Wide Web sayfasına veya diğer hedef konum Internet veya Intranet'te bir, örneğin belirten bir adres: http://www.microsoft.com/.

URL

Tekdüzen Kaynak Konum Belirleyicisikonusuna bakın.

Kullanıcı form şablonu

InfoPath uygulamasından yayımlanmıştır ve InfoPath Forms Services çalıştıran bir sunucuda bir yönetici tarafından karşıya yüklenecek gerekmeyen tarayıcı destekli form şablonu.

kullanıcı rolü

İş Unvanı veya başka bir ölçüte dayalı form kullanıcılarının atanabilir önceden tanımlanmış bir kategori. Roller genellikle farklı türdeki kullanıcılara form özelleştirilmiş sürümlerini sunmak için kullanılır.

V

Sayfanın Başı

Geçerli

Hata ücretsiz veya standartlar veya kurallar kümesine göre kabul edilebilir. Örneğin, verileri bir forma girilen formun veri doğrulama kuralları ayarlama ölçütlere uygun durumunda geçerlidir.

geçerli XML

Genellikle bir XML şeması içinde tanımlanan sınırlamalar, belirli bir dizi uyan doğru biçimlendirilmiş bir XML belgesi.

VBScript

Visual Basic Scripting Editionkonusuna bakın.

Görünümü

Bir form şablonuyla kaydedilebilecek ve form doldurulurken form verilerine uygulanabilecek, forma özel görüntüleme ayarı. Kullanıcılar veride gösterilen veri miktarını seçmek için görünümler arasında geçiş yapabilir.

Visual Basic Scripting Edition (VBScript)

Microsoft Visual Basic programlama dilinin bir alt kümesi olan, yorumlanmış, nesne tabanlı kodlama dili.

VSTA

Microsoft Visual Studio Tools for Applicationskonusuna bakın.

W

Sayfanın Başı

Web tarayıcısı

HTML yorumlar yazılım dosyaları, onları Web sayfalarına biçimleri ve bunları görüntüler. Windows Internet Explorer gibi bir Web tarayıcısı köprüyü izlemek, dosya aktarabilir ve Web sayfalarına katıştırılmış ses ve video dosyalarını.

iyi biçimlendirilmiş XML

Uyumlu bir XML belgesi için minimal ölçütlere uyan XML belgesi.

İş akışı

Belgelerin veya öğelerin belirli bir sırada aracılığıyla, eylem veya bir iş süreci ilgili görevleri otomatik hareketini. İş akışları tutarlı belge onay gibi ortak iş süreçlerini yönetmek veya gözden geçirmek için kullanılabilir.

X

Sayfanın Başı

XHTML

Genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dilikonusuna bakın.

XML

Genişletilebilir Biçimlendirme Dilikonusuna bakın.

XML özniteliği

Bir ad değeri çifti ayrılmış bir eşittir işareti ve bir öğenin özelliklerini değiştiren etiketli bir öğenin içinde kapsanan. Tüm XML öznitelik değerleri tırnak içinde dizeleridir.

XML verileri

XML biçiminde kaydedilen veriler. InfoPath formları XML veri dosyası olarak kaydedilir.

XML öğesi

Bir başlangıç etiketi, bitiş etiketi ve Etiketler arasında bilgi oluşan bir XML Yapısı. Öğeleri öznitelikleri olabilir ve diğer öğeler içerebilir.

XML Yolu Dili (XPath)

XML belgesi adres bölümlerine kullanılan dili. XPath de dizeleri, sayıları ve Boole değerleri için temel olanaklar sağlar.

XML Şeması

XML belgesi yapısını tanımlayan yazılmış resmi belirtim, öğe adları ve zengin veri türleri, hangi öğelerin birlikte görünebileceğini ve her öğe için hangi özniteliklerin kullanılabilir dahil olmak üzere.

XML şablon dosyası

Bir kullanıcı tarafından doldurulmadan önce formun alanlarında görüntülenen örnek verileri içeren bir XML dosyası.

XPath

XML yolu dilikonusuna bakın.

XSL

Genişletilebilir Stil sayfası dilikonusuna bakın.

XSL Transformation (XSLT)

Başka türde belgeler, HTML veya XML gibi XML belgelerini dönüştürmek için kullanılan bir dil. XSL parçası olarak kullanmak için tasarlanmıştır.

XSLT

XSL Transformationkonusuna bakın.

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×