IdFix aracını kullanarak dizin özniteliklerini Office 365 ile eşitleme için hazırlama

Bu konu, aracın çalıştırılması hakkında ayrıntılı yönergeler, karşılaşacağınız yaygın hatalar, önerilen düzeltmeler, örnekler ve çok sayıda hata aldığınızda yapılması gerekenler ile ilgili en iyi yöntemleri içerir.

Idfix GUI kullanarak dizininizdeki hataları düzeltme

Office 365 IdFix aracını çalıştırarak dizininizdeki hataları arayın ve GUI’deki hataları bu konuda açıklandığı şekilde düzeltin. Araç tarafından boş bir tablo döndürülürse bu, hiç hata bulunmadığını gösterir. Dizininizde çok sayıda sorun varsa, araç tarafından döndürülen hatalar bunaltıcı olabilir. Bu sorunla başa çıkmanın yollarından biri, belirli bir türdeki hataların tamamını çözdükten sonra bir sonraki türe geçmektir.

 1. Değişiklik yapmaya başlamadan önce IdFix tarafından sunulan önerilere göz atın.

  IdFix tarafından döndürülen hataların listesine bakın. Hata türlerinin listelendiği sütunun en üstündeki HATA başlığına tıklayarak hataları hata türüne göre sıralayabilirsiniz. Tek bir öznitelikle ilişkili birden çok hata varsa hatalar tek bir satırda birleştirilir. Idfix, mümkün olduğunda GÜNCELLEŞTİRME sütununda düzeltme önerisi sunar. Düzeltme, bir nesneyle ilişkili diğer özniteliklerin denetlenmesiyle elde edilir. Bunlar genellikle dizinde bulunanlardan daha iyi olmakla birlikte hangisinin gerçekten doğru olduğuna yalnızca siz karar verebilirsiniz.

  Bir yineleme hatası için IdFix tarafından düzeltme önerildiyse, söz konusu düzeltme GÜNCELLEŞTİRME sütunundaki değerin başlangıcına eklenen üç bayraktan biriyle (örneğin, [E]john.doe@contoso.com) gösterilir. Öneriyi kabul ederseniz, değişikliği uyguladığınızda dizine bayrak eklenmez. Yalnızca öneri bayrağından sonra gelen değer (örneğin, john.doe@contoso.com) uygulanır. Öneriyi kabul etmek istiyorsanız EYLEM sütunundan öneriyle eşleşen eylemi seçin. Bayraklar, eylemleri aşağıda belirtildiği şekilde gösterir:

  • [C]    Önerilen eylem TAMAMLANDI. Değerin düzenlenmesi gerekmez.

  • [D]    Önerilen eylem DÜZENLE. Dizindeki başka bir değerle çakışmasını önlemek için değerin değiştirilmesi gerekir.

  • [K]    Önerilen eylem KALDIR. Değer, posta özellikli olmayan bir nesne üzerindeki SMTP ara sunucusudur ve güvenli bir şekilde kaldırılabilir.

 2. Hataları okuyup anladıktan sonra, değişikliklerinizi ekleyerek GÜNCELLEŞTİR sütunundaki girişi güncelleştirin. Daha sonra EYLEM sütunundan, IdFix’in değişikliği uygulamak için ne yapmasını istediğinizi seçin. Örneğin, yineleniyor olarak gösterilen proxyAddress özniteliğine sahip iki kullanıcı olabilir. proxyAddress özniteliği, posta teslimi için yalnızca bir kullanıcı tarafından kullanılabilir. Bunu düzeltmek için, doğru değere sahip kullanıcının EYLEM sütununu TAMAMLANDI olarak, diğer kullanıcının EYLEM sütununu ise KALDIR olarak işaretleyin. Bu işlem, ilgili proxyAddress özniteliğinin ait olmadığı kullanıcıdan proxyAddress özniteliğini kaldırır ve bu proxyAddress özniteliğinin doğru olduğu kullanıcıda hiçbir değişiklik yapmaz.

 3. Aşağıdaki tabloda, IdFix tarafından algılanan hatalar açıklanır, araç tarafından yaygın olarak önerilen düzeltmeler sunulur ve bazı durumlarda bunları nasıl düzelteceğinize ilişkin örnekler verilir.

  IdFix tarafından algılanan yaygın hatalar ve düzeltmeler

  HATA

  Hata Türü Açıklaması

  Önerilen Düzeltme

  Örnek

  character

  Geçersiz karakterler. Değer, geçersiz bir karakter içeriyor.

  GÜNCELLEŞTİRME sütununda gösterilen hata için önerilen düzeltme, değerin geçersiz karakter içermeyen halini gösterir.

  Örneğin, geçerli bir posta adresinin sonuna eklenen boşluk, geçersiz bir karakterdir:

  "user@contoso.com "

  Örneğin, geçerli bir posta adresinin başına eklenen boşluk, geçersiz bir karakterdir:

  " user@contoso.com"

  ú karakteri geçersiz bir karakterdir.

  duplicate

  Yinelenen giriş. Sorgu kapsamı, değerin yinelemesini içeriyor. Tüm yinelenen değerler hata olarak görüntülenir.

  Yinelenmeyi ortadan kaldırmak için değerleri düzenleyin veya kaldırın. Araç, yinelenen değerler için düzeltme önermez. Bunun yerine, iki veya daha fazla yinelenmeden doğru olanı seçip, yinelenen girişi veya girişleri silmeniz gerekir.

  format

  Biçimlendirme hatası. Değer, öznitelik kullanımına yönelik biçim gereksinimlerini ihlal ediyor.

  Önerilen Güncelleştirme, değerin geçersiz karakterleri içermeyen halini gösterir. Geçersiz karakter yoksa, Güncelleştirme ve Değer aynı görünür. Güncelleştirme kısmında, tam olarak ne istediğinizi belirlemeniz gerekir. Araç, biçimlendirme hatalarının tamamı için düzeltme önermez.

  Örneğin, SMTP adresleri RFC 2822 ile uyumlu olmalı ve mailNickName’in ilk veya son karakteri nokta olmamalıdır. Dizin özniteliklerine yönelik biçim gereksinimleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için Kullanıcıları Office 365’e dizin eşitlemesi aracılığıyla sağlamaya hazırlanma bölümündeki "Dizin nesnesi ve öznitelik hazırlığı" konusuna bakın.

  topleveldomain

  Üst düzey etki alanı. Bu, RFC 2822 biçimlendirmesine tabi olan değerler için geçerlidir. Üst düzey etki alanı, İnternet'e yönlendirilemiyorsa hata olarak tanımlanır. Örneğin, .local ile biten bir SMTP adresi İnternet'e yönlendirilemez ve bu hataya neden olur.

  Değeri .com veya .net gibi İnternet’e yönlendirilebilir bir etki alanıyla değiştirin.

  myaddress@fourthcoffee.local adresini, fourthcoffee.com ile veya İnternet’e yönlendirilebilen başka bir adresle değiştirin.

  Yönergeler için bkz. Yönlendirilebilir olmayan etki alanlarını (.local etki alanı gibi) dizin eşitlemesi için hazırlama.

  domainpart

  Etki alanı bölümü hatası. Bu, RFC 2822 biçimlendirmesine tabi olan değerler için geçerlidir. Değerin etki alanı bölümü geçersizse ve RFC 2822 ile uyumlu değilse bu hata oluşturulur.

  Değeri, RFC 2822 ile uyumlu olan bir değerle değiştirin. Örneğin, değerin boşluk veya geçersiz karakter içermediğinden emin olun.

  myaddress@fourth coffee.com adresini myaddress@fourthcoffee.com olarak değiştirin.

  domainpart_localpart

  Yerel bölüm hatası. Bu, RFC 2822 biçimlendirmesine tabi olan değerler için geçerlidir. Değerin yerel bölümü geçersizse ve RFC 2822 ile uyumlu değilse bu hata oluşturulur.

  Değeri, RFC 2822 ile uyumlu olan bir değerle değiştirin. Örneğin, değerin boşluk veya geçersiz karakter içermediğinden emin olun.

  my”work”address@fourthcoffee.com adresini myworkaddress@fourthcoffee.com olarak değiştirin.

  length

  Uzunluk hatası. Değer, özniteliğin uzunluk sınırını ihlal ediyor. Dizin şeması değiştirildiğinde en sık karşılaşılan sorun budur.

  IdFix tarafından önerilen güncelleştirme, değeri kabul edilebilir bir uzunluğa sahip olacak biçimde keser.

  Bunun istenmeyen sonuçlara neden olabileceğini unutmayın. Uygula’ya tıklamadan önce, önerilen düzeltmeyi gözden geçirmeniz ve gerekirse değiştirmeniz gerekir.

  blank

  Boş veya null hatası. Değer, eşitlenecek öznitelikler için null kısıtlamasını ihlal ediyor. Özniteliklerin yalnızca bir kısmı değer içermelidir.

  Önerilen güncelleştirme, mümkün olduğu durumlarda diğer öznitelik değerlerinden yararlanarak olası bir vekil oluşturur.

  mailmatch

  Bu yalnızca Office 365 Özel Planları için geçerlidir. Değer, posta özniteliği ile eşleşmiyor.

  Önerilen güncelleştirme, posta özniteliğine "SMTP:" ön ekinin eklenmesidir.

 4. Bir hatayı düzeltmek için EYLEM açılır listesinden bir seçenek belirtin.

  Aşağıdaki tabloda, IdFix aracını kullanarak özniteliklerde gerçekleştirebileceğiniz EYLEM işlemleri açıklanır. EYLEM sütununu boş bırakırsanız, IdFix aracı dizindeki bu hata için hiçbir eylem gerçekleştirmez.

  IdFix aracını kullanarak gerçekleştirebileceğiniz işlemler

  EYLEM

  Eylem açıklaması

  Örnek

  TAMAMLANDI

  Özgün değer kabul edilebilir ve hata olarak tanımlansa bile değiştirilmemelidir.

  Yineleniyor olarak gösterilen proxyAdress özniteliğine sahip iki kullanıcı var. Bu değer, posta teslimi için yalnızca biri tarafından kullanılabilir. Doğru değere sahip olan kullanıcıyı TAMAMLANDI olarak işaretleyin.

  KALDIR

  Öznitelik değeri, kaynak nesneden silinir. Birden çok değere sahip bir özniteliğin olduğu durumlarda (örneğin, proxyAddresses), yalnızca görünen tek değer silinir.

  Yineleniyor olarak gösterilen proxyAdress özniteliğine sahip iki kullanıcı var. Bu değer, posta teslimi için yalnızca biri tarafından kullanılabilir. Yinelenen değere sahip kullanıcıyı KALDIR olarak işaretleyin.

  DÜZENLE

  GÜNCELLEŞTİR sütunundaki bilgiler kullanılarak öznitelik değeri değiştirilir. IdFix tarafından geçerli bir GÜNCELLEŞTİR değeri önerildiyse, EYLEM sütunundan DÜZENLE’yi seçin ve bir sonraki hataya geçin. Öneriyi beğenmezseniz GÜNCELLEŞTİR sütununa yeni bir öneri yazın ve EYLEM sütunundan DÜZENLE’yi seçin.

  GERİ AL

  Bu seçenek, yalnızca bir işlem günlüğünden geri yükleme gerçekleştirdiyseniz kullanılabilir. GERİ AL’ı seçerseniz öznitelik değeri, özgün değerine geri yüklenir.

  BAŞARISIZ

  Bu değer, yalnızca bir GÜNCELLEŞTİR değerinin AD DS kuralları ile bilinmeyen bir çakışması olduğunda döndürülür. Bu durumda, hatanın ne olduğunu biliyorsanız GÜNCELLEŞTİR sütunundaki değeri yeniden düzenleyebilirsiniz. ADSI Düzenleme kullanılarak nesnedeki değerlerin incelenmesi gerekebilir. Daha fazla bilgi için bkz. ADSI Düzenleme (adsiedit.msc).

 5. Hata veya toplu hatalar için bir EYLEM seçtikten sonra Uygula’ya tıklayın. Uygula’ya tıkladığınızda araç, dizinde değişiklikleri yapar. Uygula’ya tıklamadan önce birden çok hata için düzeltme belirtebilirsiniz, IdFix bunların tümünü aynı anda değiştirir.

 6. Yaptığınız düzeltmelerin yeni hatalara neden olmadığından emin olmak için IdFix’i yeniden çalıştırın. Bu adımları ihtiyaç duyduğunuz kadar tekrarlayabilirsiniz. Eşitleme öncesinde bu işlemin üzerinden birkaç kez geçmek yararlı olabilir.

IdFix tarafından kullanılan kural kümesini değiştirme

IdFix varsayılan olarak, dizininizdeki girdileri test etmek için Çok Kiracılı kural kümesini kullanır. Bu, Office 365 müşterilerinin çoğu için doğru kural kümesidir. Öte yandan, Office 365 Özel Planı veya ITAR (Uluslararası Kaçakçılık Trafiği Düzenlemeleri) müşterisiyseniz, IdFix’i bunun yerine Özel kural kümesi kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Hangi tür müşteri olduğunuzdan emin değilseniz, bu adımı güvenle atlayabilirsiniz. Kural kümesini Özel olarak ayarlamak için, menü çubuğundaki dişli simgesine ve Özel’e tıklayın.

IdFix tarafından kullanılan aramanın kapsamını değiştirme

IdFix varsayılan olarak, dizinin tamamında arama yapar. Dilerseniz aracı, belirli bir alt ağaçta arama yapacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Bunu yapmak için menü çubuğundan Filtre simgesine tıklayın ve geçerli bir alt ağaç girin.

Yaptığınız değişiklikleri IdFix GUI kullanarak geri alma

Değişiklikleri uygulamak için Uygula’ya her tıkladığınızda, IdFix aracı yaptığınız değişiklikleri listeleyen işlem günlüğü adlı ayrı bir dosya oluşturur. Hata yapmanız durumunda, işlem günlüğünü kullanarak yalnızca en son günlükteki değişiklikleri geri alabilirsiniz. Güncelleştirme sırasında hata yapmanız durumunda, Geri Al’a tıklayarak en son uygulanan değişiklikleri geri alabilirsiniz. Geri Al’a tıkladığınızda IdFix, işlem günlüğünü kullanarak yalnızca en son işlem günlüğündeki değişiklikleri geri alır. İşlem günlüğünü kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Başvuru: Office 365 IdFix işlem günlüğü.

Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×