INSERT INTO Deyimi

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bir tabloya bir veya daha çok kayıt ekler. Bu işleme ekleme sorgusu adı verilir.

Sözdizimi

Çok sayıda kayıt ekleme sorgusu:

INSERT INTO hedef [(alan1[, alan2[, ...]])] [IN dışveritabanı]
SELECT [kaynak.]alan1[, alan2[, ...]
FROM tabloifadesi

Tek kayıt ekleme sorgusu:

INSERT INTO hedef [(alan1[, alan2[, ...]])]
VALUES (değer1[, değer2[, ...])

INSERT INTO deyiminin bölümleri şunlardır:

Bölüm

Açıklama

hedef

Kayıtların ekleneceği tablonun veya sorgunun adı.

alan1, alan2

Hedef değişkeninden sonra geliyorsa, verilerin ekleneceği alanların adı; kaynak değişkeninden sonra geliyorsa, verilerin alınacağı alanların adı.

dışveritabanı

dış veritabanı yolu. Yolun açıklaması için IN yan tümcesine bakın.

kaynak

Kayıtların alınacağı tablonun veya sorgunun adı.

tabloifadesi

Verilerin alındığı tablonun veya tabloların adı. Bu değişken; tek bir tablo adı, kaydedilmiş bir sorgu adı veya INNER JOIN, LEFT JOIN veya RIGHT JOIN işlemiyle elde edilen bir birleşim olabilir.

değer1, değer2

Yeni kaydın belirli alanlarına eklenecek olan değerlerdir. Her değer, listede değerin konumuna göre ilgili alanın içine eklenir: değer1, yeni kayıttaki alan1 alanına, değer2, yeni kaydın alan2 alanına biçiminde eklenir. Değerleri virgülle ayırmalı ve metin alanlarını tırnak işareti (' ') içine almalısınız.


Notlar

Yukarıda gösterildiği gibi tek kayıt ekleme sorgu sözdizimini kullanarak bir tabloya tek bir kayıt eklemek için INSERT INTO deyimi kullanabilirsiniz. Bu durumda, kodunuzu adını ve kaydın her alan için değer belirtir. Her bir değer atanacak kaydını ve o alan için bir değer alanı belirtmeniz gerekir. Değil belirttiğinizde her alanın varsayılan değeri veya Null eksik sütunlar için eklenir. Kayıtları tablonun sonuna eklenir.

INSERT INTO deyimini, yukarıdaki çok sayıda kayıt ekleme sorgusu sözdiziminde gösterildiği gibi SELECT ... FROM yan tümcesini kullanarak bir kayıt kümesini bir başka tablodan veya sorgudan eklemek amacıyla da kullanabilirsiniz.Bu durumda SELECT yan tümcesi, belirtilen hedef tabloya eklenecek alanları belirtir.

Kaynak veya hedef tablo, bir tablo veya sorguyu belirtebilir. Bir sorgu belirtilirse, Microsoft Access veritabanı altyapısı, kayıtları sorgu tarafından belirtilen tüm tablolara ekler.

INSERT INTO isteğe bağlıdır ancak belirtilirse, SELECT deyiminden önce gelir.

Hedef tablonuzda birincil anahtar varsa, birincil anahtar alan veya alanlarına benzersiz, Null olmayan değerler eklediğinizden emin olun; aksi takdirde Microsoft Access veritabanı altyapısı kayıtları eklemez.

Otomatik Sayı alanı içeren bir tablo için kayıtları eklemek ve eklenen kayıtların yeniden numaralandırmak istediğiniz, otomatik sayı alanı sorgunuza eklemeyin. Özgün değerleri alanından korumak istiyorsanız, otomatik sayı alanı sorguya ekleyin.

Kayıtları başka bir veritabanındaki tabloya eklemek için IN yan tümcesini kullanın.

Yeni bir tablo oluşturmak istiyorsanız, tablo yapma sorgusu hazırlamak yerine SELECT ... INTO deyimini kullanın.

Ekleme sorgusunu çalıştırmadan önce hangi kayıtların ekleneceğini görmek için, önce aynı seçim ölçütünü kullanan bir seçme sorgusu çalıştırın ve sonuçlara bakın.

Ekleme sorgusu, bir veya daha çok tablodaki kayıtları başka bir tabloya kopyalar. Eklediğiniz kayıtları içeren tablolar, ekleme sorgusundan etkilenmez.

Bir başka tablodaki var olan kayıtları eklemek yerine, VALUES yan tümcesini kullanarak, tek bir yeni kaydın tüm alanlarının değerlerini belirtebilirsiniz. Alan listesini yazmazsanız VALUES yan tümcesi tablodaki her alan için değer içermelidir; aksi takdirde INSERT işlemi başarısız olur. Oluşturmak istediğiniz her ek kayıt için, VALUES yan tümcesi içeren bir INSERT INTO deyimi kullanın.Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×