IMAP geçiş toplu işlemleri için CSV dosyaları

IMAP geçişinde kullanıcıların posta kutularının içeriğini geçirmek için kullandığınız virgülle ayrılmış değerler (CSV) dosyası, her kullanıcı için bir satır içerir. Her satırda kullanıcının Office 365 posta kutusu ve IMAP posta kutusu hakkında bilgiler bulunur ve Office 365, geçişi işlemek için bu bilgileri kullanır.

İçindekiler   

Gerekli öznitelikler

CSV dosya biçimi

Büyük bir geçişi birkaç toplu işleme bölme

Son kullanıcı veya yönetici kimlik bilgilerini sağlama

Farklı IMAP sunucularında yönetici kimlik bilgilerinin biçimi

İsteğe bağlı UserRoot özniteliğini kullanma

Gerekli öznitelikler

Her kullanıcı için gerekli öznitelikler şunlardır:

  • EmailAddress kullanıcının Office 365 posta kutusunun kullanıcı kimliğini belirtir.

  • UserName IMAP sunucusunda kullanıcının posta kutusu için kullanıcı oturum açma adını belirtir. Kullanıcı adı veya etki alanı\kullanıcı adı biçimini kullanabilirsiniz. Örneğin, hollyh veya contoso\hollyh.

  • Password IMAP ileti sisteminde kullanıcının hesabının parolasıdır.

Bu özniteliklerden herhangi biri CSV dosyasının üst bilgi satırına eklenmezse, geçiş başarısız olur. Ayrıca, öznitelikleri tam olarak gösterildiği gibi yazmaya da dikkat edin. Öznitelikler boşluk içeremez. Bunlar tek sözcük olmalıdır. Örneğin, Email Address geçersizdir. EmailAddress kullanmalısınız.

CSV dosya biçimi

Aşağıda, CSV dosyasının biçimi için bir örnek verilmiştir. Bu örnekte, üç posta kutusunu geçirmek için kullanıcı kimlik bilgileri kullanılır.

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso\terry.adams,1091990
annb@contoso.edu,contoso\ann.beebe,2111991
paulc@contoso.edu,contoso\paul.cannon,3281986

CSV dosyasının ilk satırında veya üst bilgi satırında, izleyen satırlarda belirtilen özniteliklerin veya alanların adları listelenir. Öznitelik adları birbirinden virgülle ayrılır.

Üst bilgi satırın altındaki her satır bir kullanıcıyı temsil eder ve kullanıcının posta kutusu geçirilirken kullanılacak bilgileri sağlar. Her satırdaki öznitelik değerleri, üst bilgi satırındaki öznitelik adlarıyla aynı sırada olmalıdır. Öznitelik değerleri birbirinden virgülle ayrılır.

CSV dosyasını oluşturmak için herhangi bir metin düzenleyicisini veya Microsoft Excel gibi bir uygulamayı kullanın. Dosyayı .csv veya .txt dosyası olarak kaydedin.

İpucu: CSV dosyası ASCII olmayan veya özel karakterler içeriyorsa, CSV dosyasını UTF-8 veya başka bir Unicode kodlamayla kaydedin. Uygulamaya bağlı olarak, bilgisayarın sistem yerel ayarı CSV dosyasında kullanılan dille eşleştiğinde CSV dosyasını UTF-8 veya başka bir Unicode kodlamayla kaydetmek daha kolay olabilir.

Büyük bir geçişi birkaç toplu işleme bölme

CSV dosyasında, her kullanıcı için bir satır olmak üzere en çok 50.000 satır bulunabilir ve dosya en çok 10 MB büyüklüğünde olabilir. Ama, kullanıcıları daha küçük birkaç toplu işlemle geçirmek daha iyi bir yöntemdir.

Çok sayıda kullanıcıyı geçirmeyi planlıyorsanız, her toplu işleme kimleri ekleyeceğinize karar verin. Örneğin, geçirilecek 10.000 hesabınız varsa, her birinde 2.500 kullanıcı bulunan dört toplu işlem çalıştırabilirsiniz. Toplu işlemleri alfabetik olarak; kullanıcı türüne göre (öğretim görevlileri, öğrenciler ve mezunlar gibi); sınıfa göre (birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, son sınıf gibi) veya kuruluşunuzun gereksinimlerine uygun başka yöntemlerle de bölebilirsiniz.

İpucu: Bir strateji de, Office 365 posta kutularını oluşturmak ve aynı kullanıcı grubunun e-postasını geçirmektir. Örneğin, 100 yeni kullanıcıyı Office 365 kuruluşunuza geçiriyorsanız, bu 100 kullanıcı için geçiş toplu işlemi oluşturun. Şirket içi ileti sisteminden Office 365'e geçişinizi düzenlemek ve yönetmek için bu etkili bir yoldur.

Son kullanıcı veya yönetici kimlik bilgilerini sağlama

CSV dosyasında, kullanıcının şirket içi hesabı için kullanıcı adı ve parolayı sağlamanız gerekir. Bu, geçiş işleminin hesaba erişmesine olanak tanır. Bunu yapmanın iki yolu vardır:

  • Kullanıcı kimlik bilgilerini kullanın.      Bunun için, kullanıcıların parolalarını almanız veya parolaları bildiğiniz bir değerle değiştirmeniz gerekir; böylelikle CSV dosyasına ekleyebilirsiniz.

    İpucu: Bu seçeneği kullanıyorsanız, kullanıcıların şirket içi hesaplarının parolalarını değiştirmelerini önleyin. İlk geçişten sonra kullanıcılar parolalarını değiştirirse, IMAP sunucusundaki posta kutularıyla Office 365 posta kutuları arasında bunu izleyen eşitlemeler başarısız olur.

  • Süper kullanıcı veya yönetici kimlik bilgilerini kullanın.      Bunun için, IMAP ileti sisteminde tüm kullanıcı posta kutularına erişmek için gerekli haklara sahip olan bir hesap kullanmalısınız. CSV dosyasında, her satırda bu hesabın kimlik bilgilerini kullanırsınız. IMAP sunucunuzun bu yaklaşımı destekleyip desteklemediğini ve bunun nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için, IMAP sunucunuzun belgelerine bakın.

    Not: Yönetici kimlik bilgilerini kullanmak iyi bir yöntem olabilir, çünkü kullanıcıları etkilemez veya onlara zorluk çıkarmaz. Örneğin, ilk geçişten sonra parolalarını değiştirip değiştirmemeleri önemli olmaz.

Farklı IMAP sunucularında yönetici kimlik bilgilerinin biçimi

CSV dosyasındaki her satırın UserName ve Password alanlarında bir yönetici hesabının kullanıcı adı ve parolasını kullanabilirsiniz. Kullanıcı kimlik bilgilerinin kullanıcı adı, e-postası geçirilmekte olan kullanıcının kullanıcı adı ile tüm kullanıcı posta kutularına erişim izni olan yönetici hesabının kullanıcı adının bileşimidir. Yönetici kimlik bilgileri için desteklenen biçim, e-postayı geçirdiğiniz kaynak IMAP sunucusuna bağlı olarak değişir. Yönetici kimlik bilgilerinin nasıl kullanıldığı hakkında daha fazla bilgi için, IMAP sunucunuzun belgelerine bakın.

Not: Yeni bir geçiş isteği gönderdiğinizde, CSV dosyası Güvenli Yuva Katmanı (SSL) bağlantısı üzerinden Microsoft veri merkezine yüklenir. CSV dosyasında bilgiler şifrelenir ve Microsoft veri merkezindeki Microsoft Exchange sunucularında depolanır.

Aşağıdaki bölümlerde, farklı türlerdeki IMAP sunucularından e-postayı geçirirken kullandığınız CSV dosyasında yönetici kimlik bilgilerinin nasıl biçimlendirildiği açıklanır.

Microsoft Exchange

E-postayı Microsoft Exchange için IMAP uygulamasından geçiriyorsanız, CSV dosyasındaki UserName özniteliğinde Domain/Admin_UserName/User_UserName biçimini kullanın. Terry Adams, Ann Beebe ve Paul Cannon için Exchange'den e-posta geçişi yaptığınızı varsayalım. Ayrıca, kullanıcı adı mailadmin ve parolası P@ssw0rd olan bir posta yöneticisi hesabınız olsun. CSV dosyanız aşağıdaki gibi görünebilir:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/terry.adams,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/ann.beebe,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,contoso-students/mailadmin/paul.cannon,P@ssw0rd

Dovecot

Dovecot IMAP sunucusu gibi Basit Kimlik Doğrulama ve Güvenlik Katmanı'nı (SASL) destekleyen IMAP sunucularından, User_UserName*Admin_UserName biçimini kullanın; burada yıldız işareti ( * ), yapılandırılabilir bir ayırıcı karakterdir. Aynı kullanıcıların e-postasını, mailadmin ve P@ssw0rd yönetici kimlik bilgilerini kullanarak Dovecot IMAP sunucusundan geçirdiğinizi varsayalım. CSV dosyanız şöyle görünebilir:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,terry.adams*mailadmin,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,ann.beebe*mailadmin,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,paul.cannon*mailadmin,P@ssw0rd

Mirapoint

Mirapoint Message Server'dan geçiş yapıyorsanız, yönetici kimlik bilgilerinden #user@domain#Admin_UserName# biçimini kullanın. E-postayı mailadmin ve P@ssw0rd yönetici kimlik bilgilerini kullanarak Mirapoint'ten geçirmek için, CSV dosyanız aşağıdaki gibi olabilir:

EmailAddress,UserName,Password
terrya@contoso.edu,#terry.adams@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
annb@contoso.edu,#ann.beebe@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd
paulc@contoso.edu,#paul.cannon@contoso-students.edu#mailadmin#,P@ssw0rd

İsteğe bağlı UserRoot özniteliğini kullanma

Courier IMAP gibi bazı IMAP sunucuları, posta kutularını Office 365'e geçirmek için yönetici kimlik bilgilerinin kullanılmasını desteklemez. Yönetici kimlik bilgilerini kullanarak posta kutularına geçirmek için, IMAP sunucunuzu sanal paylaşılan klasörleri kullanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Sanal paylaşılan klasörler, yöneticilerin IMAP sunucusundaki kullanıcı posta kutularına erişmek için yönetici oturum açma kimlik bilgilerini kullanmasına olanak tanır. Courier IMAP sisteminde sanal paylaşılan klasörleri yapılandırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Paylaşılan Klasörler.

IMAP sunucunuzda sanal paylaşılan klasörleri ayarladıktan sonra posta kutularını geçirmek için, CSV dosyasına isteğe bağlı UserRoot özniteliğini eklemeniz gerekir. Bu öznitelik, IMAP sunucusundaki sanal paylaşılan klasör yapısında her kullanıcının posta kutusunun konumunu belirtir.

Aşağıda, UserRoot özniteliğini içeren bir CSV dosyası örneği verilmiştir:

EmailAddress,UserName,Password,UserRoot
terrya@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/terry.adams
annb@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/ann.beebe
paulc@contoso.edu,mailadmin,P@ssw0rd,/users/paul.cannon
Office yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×