HTML Düzenleyicisi stilleri oluşturma

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

İçerik sahipleri Microsoft Office SharePoint Server 2007 yayımlama sitesiyle yalnızca Web tarayıcısı kullanarak sitede Web sayfaları oluşturabilir ve bunları güncelleştirebilir. Örneğin bir bölüm müdürü duyuruları ve aşağıdaki resimde gördüğünüz türden bilgileri doğrudan Web sitelerine göndermek için tarayıcı kullanabilir.

Tarayıcıda yayımlama sayfası

Bir Web sitesinin geliştiricisi veya tasarımcısı, içerik oluşturucularına, sayfa düzenlerinden oluşturulan sayfaların bazı kısımlarına uygulanabilecek stiller oluşturarak oluşturdukları sayfaların daha iyi görünmesini sağlamaya yardımcı olabilirler. Özel stiller oluşturmak, bu tür sayfaların görüntüsünü ve etkisini de standart hale getirmeye yardımcı olur. Bu makalede bir Web geliştiricisinin veya tasarımcısının tarayıcıda oluşturulan veya düzenlenen yayımlama sayfalarına uygulanabilecek özel stiller oluşturmak içinMicrosoft Office SharePoint Designer 2007 uygulamasını nasıl kullanabileceği anlatılmaktadır.

Önemli : Bu makale yalnızca Office SharePoint Server 2007 çalıştırılan bir sunucuda bulunan siteler için geçerlidir. Ayrıca, site koleksiyonundaki en üst düzey sitede yayımlamanın etkinleştirilmiş olması gerekir. Ayrıca sayfa düzenlerini açmak ve düzenlemek için en üst düzey site için yazma izinleriniz olmalıdır.

Bu makalede

HTML Düzenleyicisi'ni yayımlama sitesindeki nasıl kullanılır?

HTML düzenleyicisi stilleri oluşturma

HTML Düzenleyicisi, yayımlama sitesinde nasıl kullanılır?

Yayımlama sayfaları için özel stiller oluşturmak için Office SharePoint Server 2007 uygulamasındaki bazı kilit kavramları anlamak gerekir. Aşağıda kısa bir yorum bulabilirsiniz.

Yayımlama sayfalarıyla sayfa düzenleri arasında nasıl bir ilişki vardır?

Sayfa düzenleri, bir sayfanın nasıl göründüğünü, hangi sayfa alanlarının ve içerik alanlarının kullanılabildiğini ve sayfada tam olarak hangi öğelerin (listeler ve kitaplıklar gibi) olması gerektiğini denetleyen sayfa şablonlarıdır. Örneğin, gezi raporları için bir sayfa düzeni, bülten makaleleri için bir sayfa düzeni, plan güncelleştirmeleri için de başka bir sayfa düzeni ayarlayabilirsiniz. Sonra yetkili kullanıcılar bu sayfa düzenlerini temel alan yeni yayımlama sayfaları oluşturabilir. Oluşturdukları her sayfa, içereceği belirli içerik türü için tutarlı bir biçime uyar. Kullanıcılar sayfayı her oluşturduklarında bir sayfa düzeni seçme seçeneğine sahip oldukları tarayıcılarında yayımlama sayfaları oluşturabilirler.

yayımlama sayfası düzenleri listesini gösteren iletişim kutusu

Sayfa düzenleri Office SharePoint Designer 2007içinde düzenlenebilir. Daha fazla bilgi için Özelleştir yayımlama sayfası düzeninemakalesine bakın.

Sayfa düzenleri biçimlendirmelerini nereden alır?

Sayfa düzenleri biçimlendirmelerini ana sayfalardan alır. Ana sayfalar; üstbilgiler, altbilgiler ve sol gezinti gibi paylaşılan içerik alanlarını tanımlayan sayfa şablonlarıdır ve metnin, köprülerin, hücrelerin, tabloların ve diğer pek çok öğenin biçimlendirmesini denetlemek için stil sayfaları kullanırlar. Sayfa düzenleri, biçimlendirmelerini doğrudan kendilerine uygulanan stil sayfalarından da alabilirler. Örneğin, bir sayfa düzeni ilk biçimlendirme kurallarını bir ana sayfadan alabilir, ancak o sayfadan oluşturulan sayfaların biçimlendirmesini daha ayrıntılı bir biçimde tanımlamak için sayfa düzenine her zaman ek stil sayfaları ekleyebilirsiniz. Örneğin, bir sayfa düzeninin temel aldığı ana sayfa bütün normal metinlerin Verdana yazı tipinde olduğunu belirtebilir; ancak sayfa düzenine, eklenen bütün sayfaların normal metin yazı tipi olarak Arial kullandığını belirten bir stil sayfası ekleyebilirsiniz. İçerik alanları hariç, bir yayımlama sayfasındaki biçimlendirmenin tümü doğrudan oluşturulduğu sayfa düzeninden gelir.  

Yayımlama sayfalarında içerik nasıl düzenlenir?

Bir yayımlama sayfası oluşturduğunuzda bunu tarayıcıda oluşturursunuz. Sayfayı oluşturduktan sonra sayfaya göz atarak, Site Eylemleri menüsünü tıklatarak ve ardından Sayfayı Düzenle seçeneğini tıklatarak sayfayı düzenleyebilirsiniz.

sayfayı düzenle komutunu gösteren site eylemleri menüsü

Sayfa açıldıktan sonra zengin metin alanlarını düzenlemek için HTML Düzenleyicisi'ni açmak üzere İçeriği Düzenle'yi tıklatabilirsiniz.

açık sayfada içeriği düzenle komutu

Not : Zengin metin içermeyen alanların kendi düzenleyicileri vardır. Örneğin bir tarih alanının kendi düzenleyicisi vardır. 

İçerik ekleyebilmeniz veya düzenleyebilmeniz, yazı tiplerini ve biçimlendirmeyi el ile değiştirebilmeniz veya diğer pek çok seçeneğin arasından seçim yapabilmeniz için HTML Düzenleyicisi açılır. Metne stil uygulamak için metni seçersiniz, Stiller'i tıklatırsınız ve ardından uygulamak istediğiniz stili tıklatırsınız.

Stiller listesini gösteren HTML Düzenleyicisi

HTML Düzenleyicisi stillerini nereden alır?

HTML Düzenleyicisi'nde kullanılabilir olan stiller sitenizin veya alt sitenizin _layouts dizininde yer alan iki stil sayfasından gelir:

 • HtmlEditorCustomStyles.css dosyası özel stiller için biçimlendirmeyi tanımlar ve şurada bulunur:

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorCustomStyles.css

 • HtmlEditorTableFormats.css dosyası tablolar için biçimlendirmeyi tanımlar ve şurada bulunur:

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorTableFormats.css

Bu stil sayfaları sitenizdeki protected _layouts dizininde bulundukları için bunları Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında değiştiremezsiniz. Ancak, yayımlama sayfaları oluşturmak için kullandığınız sayfa düzenine ek stiller uygulayarak bu stil sayfalarındaki stilleri geçersiz kılabilirsiniz.

Sayfanın Başı

HTML Düzenleyicisi için stil oluşturma

Siteyi Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında açarak ve ardından aşağıdaki yordamları kullanarak HTML Düzenleyicisi için yeni stiller oluşturabilirsiniz.

Sayfa düzenini bulma ve açma

Zaten bir sayfa düzeni oluşturduysanız ve şimdi tarayıcıda HTML Düzenleyicisi'nde kullanılabilecek yeni stiller oluşturmak istiyorsanız sayfa düzenini bulup ardından açarak işe başlayabilirsiniz. Sayfa düzenini; sayfa düzeninin kendisini veya o sayfa düzeninden oluşturulmuş herhangi bir yayımlama sayfasını çift tıklatarak açabilirsiniz.

 1. Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında, değiştirmek istediğiniz sayfa düzenini içeren siteyi tıklatın.

 2. Klasör Listesi'nde yeni stil uygulamak istediğiniz sayfa düzenini kullanan bir sayfa bulun ve ardından sayfayı açmak için çift tıklatın.

  Not : Yayımlama sayfaları sitedeki Sayfalar belge kitaplığında depolanır. Bir yayımlama sayfasını çift tıklatarak, yayımlama sayfasının ekli olduğu sayfa düzenini çabucak bulup açabilirsiniz. Yeni stil oluşturmak istediğiniz sayfa düzeninin adını zaten biliyorsanız sayfa yerine sayfa düzenini çift tıklatabilirsiniz.

  Sayfayı veya temel alınan sayfa düzenini düzenlemeyle ilgili iletiyle klasör listesi

  Yayımlama sayfaları yalnızca tarayıcıda düzenlenebildiği için bir ileti sayfayı tarayıcıda mı düzenlemek istediğinizi yoksa temel alınan sayfa düzenini mi düzenlemek istediğinizi sorar.

 3. Sayfa Düzenini Düzenle'yi tıklatın.

  Sayfa düzeni açılır.

Varolan stili geçersiz kılma

Varolan bir stili geçersiz kılmak istiyorsanız, varolan stili HtmlEditorCustomStyles.css veya HtmlEditorTableFormats.css dosyasından sayfa tarafından kullanılan başka bir stil sayfasına kopyalayabilir ve ardından stili değiştirebilirsiniz. Önce _layouts dizinindeki stil sayfaları uygulandığı için sayfa düzeni tarafından kullanılan diğer stil sayfalarındaki stiller HtmlEditorCustomStyles.css veya HtmlEditorTableFormats.css dosyasından gelen stilleri geçersiz kılar.

 1. Web tarayıcınızda, tarayıcıdaki Adres çubuğuna aşağıdaki konumlardan birini girerek bir veya daha fazla stil kopyalamak istediğiniz stil sayfasının konumuna gidin.

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorCustomStyles.css

  —veya—

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorTableFormats.css

 2. Dosyayı ne yapmak istediğinizi soran bir ileti aldığınızda 'ı tıklatın.

  Stil sayfası Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında açılır.

 3. Değiştirmek istediğiniz stili seçin, sağ tıklatın, sonra da kısayol menüsünde Kopyala'yı tıklatın.

  Kısayol menüsü ve Kopyala komutuyla stil sayfası

 4. Yine Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında, stili geçersiz kılmak istediğiniz sayfa düzenini açın (veya oraya geri dönün) ve ardından Stilleri Yönetgörev bölmesinde Seçenekler'i tıklatın.

  Not : Stilleri Yönet görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsündeki Stilleri Yönet seçeneğini tıklatın.

 5. Geçerli Sayfada Kullanılan Stilleri Göster seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

  Geçerli Sayfada Kullanılan Stilleri Göster komutu seçili seçenekler menüsü

 6. Stilleri Yönet görev bölmesinde, bu sayfada kullanılan stil sayfalarından birini (örneğin pageLayout.css) düzenleme için açmak üzere çift tıklatın..

  Geçerli sayfaya uygulanan stil sayfalarının her biri Stilleri Yönet görev bölmesindeki CSS stilleri listesinde bir bölüm üstbilgisi olarak görünür. Herhangi bir stil sayfasını düzenlemek için stil sayfasının üstbilgisini çift tıklatabilirsiniz.

 7. Stil sayfasının altına kaydırın, stili yapıştırmak istediğiniz yeri sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Yapıştır'ı tıklatın.

 8. Stilleri istediğiniz gibi düzenleyin.

  Not : CSS Özellikleri görev bölmesi, stili düzenlemeye daha görsel bir yaklaşım sağlar. Bu görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsündeki CSS Özellikleri seçeneğini tıklatın.

 9. Stil sayfasını kaydetmek için Dosya menüsünde Kaydet'i tıklatın.

Bir dahaki sefere bu sayfa düzeninden oluşturulmuş bir makaleyi düzenlemek için HTML Düzenleyicisi'ni kullandığınızda değiştirilen stil kullanılabilir ve Stiller listesinde görünür.

değiştirilmiş stili gösteren stiller listesi

Yeni stil oluşturma

Yeni bir stil oluşturup bu stili HTML Düzenleyicisi'ndeki Stiller listesinde kullanılabilir hale getirebilirsiniz. Yeni bir stil girmektense, varolan bir stille işe başlamak daha kolay olduğu için bu bölümde varolan bir stili kopyalayıp yeniden adlandırarak bunu nasıl yapacağınız gösterilmektedir.

 1. Web tarayıcınızda, tarayıcıdaki Adres çubuğuna aşağıdaki konumlardan birini girerek stil kopyalamak istediğiniz stil sayfasının konumuna gidin.

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorCustomStyles.css

  —veya—

  http://your_site/_layouts/1033/Styles/HtmlEditorTableFormats.css

 2. Dosyayı ne yapmak istediğinizi soran bir ileti aldığınızda 'ı tıklatın. Stil sayfası Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında açılır.

 3. Değiştirmek istediğiniz stili seçin, sağ tıklatın, sonra da kısayol menüsünde Kopyala'yı tıklatın.

  Kısayol menüsü ve Kopyala komutuyla stil sayfası

 4. Yine Office SharePoint Designer 2007 uygulamasında, yeni stili eklemek istediğiniz sayfa düzenini açın (veya oraya geri dönün) ve ardından Stilleri Yönetgörev bölmesinde Seçenekler'i tıklatın.

  Not : Stilleri Yönet görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri'ni ve ardından Stilleri Yönet seçeneğini tıklatın.

 5. Geçerli Sayfada Kullanılan Stilleri Göster seçeneğinin işaretli olduğundan emin olun.

  Geçerli Sayfada Kullanılan Stilleri Göster komutu seçili seçenekler menüsü

 6. Stilleri Yönet görev bölmesinde, bu sayfada kullanılan stil sayfalarından birini (örneğin pageLayout.css) düzenleme için açmak üzere çift tıklatın..

  Geçerli sayfaya uygulanan stil sayfalarının her biri Stilleri Yönet görev bölmesindeki Css.styles listesinde bir bölüm üstbilgisi olarak görünür. Herhangi bir stil sayfasını düzenlemek için stil sayfasının üstbilgisini çift tıklatabilirsiniz.

 7. Stil sayfasının altına kaydırın, stili yapıştırmak istediğiniz yeri sağ tıklatın ve ardından kısayol menüsünde Yapıştır'ı tıklatın.

 8. Stilleri istediğiniz gibi düzenleyin.

  Kopyaladığınız varolan stili geçersiz kılmak istemiyorsanız stilin adını değiştirmeniz gerekir. Örneğin yeni stilinizin adı redHeadline olsun istiyorsanız aşağıdaki CSS kodunu:

.ms-rteCustom-ArticleTitle, .ArticleTitle{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

Şu şekilde değiştirin:

.ms-rteCustom-redHeadline, .redHeadline{font-weight: bold;font-family: Arial;font-size: 14pt;color: #8C0000;text-transform: capitalize;}

Not : CSS Özellikleri görev bölmesi, stili düzenlemeye daha görsel bir yaklaşım sağlar. Bu görev bölmesi görünmüyorsa, Görev Bölmeleri menüsündeki CSS Özellikleri seçeneğini tıklatın.

 1. Stil sayfasını kaydetmek için Dosya menüsünde Kaydet'i tıklatın.

  Bir dahaki sefere bu sayfa düzeninden oluşturulmuş bir makaleyi düzenlemek için HTML Düzenleyicisi'ni kullandığınızda değiştirilen stil kullanılabilir ve Stiller listesinde görünür.

  değiştirilmiş stili gösteren stiller listesi

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Yeteneklerinizi geliştirin
Eğitimleri keşfedin
Yeni özellikleri ilk olarak siz edinin
Office Insider Programına Katılın

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

Geri bildiriminiz için teşekkürler! Office destek temsilcilerimizden biriyle görüşmeniz yararlı olabilir.

×