Hücrelere veri doğrulama uygulama

Önemli : Bu makale makine çevisidir. Bkz. yasal uyarı. Bu makalenin İngilizce sürümüne buradan ulaşabilirsiniz.

Veri doğrulamayı, kullanıcıların hücreye girdiği verilerin türünü veya değerleri denetlemek için kullanırsınız. Örneğin, veri girişini belirli bir tarih aralığıyla kısıtlamak, liste kullanarak seçenekleri sınırlandırmak veya yalnızca pozitif tamsayıların girilmesini sağlamak isteyebilirsiniz.

Bu makalede Excel'de veri doğrulamanın çalışma biçimi açıklanmakta ve kullanabileceğiniz farklı veri doğrulama teknikleri özetlenmektedir. Çalışma sayfasındaki belirli hücreleri düzenlenemeyecek veya üzerine yazılamayacak şekilde "kilitlemenize" veya gizlemenize izin veren hücre koruması ise ele alınmamaktadır.

Hücre koruması hakkında daha fazla bilgi için bkz. Çalışma sayfasını koruma

Bu makalede

Veri doğrulamaya genel bakış

Veri doğrulama uyarısıyla ilgili işlem yapma

Hücreye veya aralığa veri doğrulama ekleme

Veri doğrulamaya genel bakış

Veri doğrulama nedir?

Veri doğrulama, bir hücreye girilebilecek veya girilmesi gereken verilerle ilgili kısıtlamaları tanımlamak için kullanabileceğiniz bir Excel özelliğidir. Kullanıcıların geçerli olmayan verileri girmelerini önlemek için veri doğrulamayı yapılandırabilirsiniz. İsterseniz, kullanıcıların geçersiz verileri girmesine izin verebilir, ancak bu veriyi hücreye girmeye çalıştıkları sırada uyarmayı tercih edebilirsiniz. Ayrıca, hücrede olmasını beklediğiniz girdiyi tanımlayacak iletiler ve kullanıcıların hataları düzeltmesine yardımcı olacak yönergeler de sağlayabilirsiniz.

Örneğin, pazarlamayla ilgili çalışma kitabındaki bir hücreyi yalnızca tam üç karakter uzunluğundaki hesap numaralarına izin verilecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kullanıcılar bu hücreyi seçtiğinde, aşağıdakine benzer bir ileti gösterebilirsiniz:

Seçili hücre ve girdi iletisi

Kullanıcılar bu iletiyi yoksayar ve hücreye geçersiz veri girerse (örneğin, iki basamaklı veya beş basamaklı bir sayı), gerçek bir hata iletisi gösterebilirsiniz.

Biraz daha gelişmiş bir senaryoda, bir hücrede izin verilen en büyük değeri çalışma kitabının herhangi bir yerindeki bir değere dayalı olarak hesaplamak için veri doğrulaması kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte, kullanıcı E7 hücresine 4.000 TL girmiştir ve bu değer komisyonlar ve ikramiyeler için belirtilen en yüksek sınırı aşmaktadır.

Geçersiz veri ve uyarı iletisi

Bordro bütçesi artırılacak veya azaltılacak olursa, E7 hücresinde izin verilen en yüksek değer de buna göre otomatik olarak artırılır veya azaltılır.

Veri doğrulama seçenekleri, Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda bulunur.

Veri sekmesinin Veri Araçları grubu

Veri doğrulamayı Veri Doğrulama iletişim kutusunda yapılandırabilirsiniz.

Metin yer tutucusu ekleme

Sayfanın Başı

Veri doğrulama ne zaman yararlıdır?

Kuruluşunuzdaki diğer kullanıcılarla çalışma kitabı paylaşmak istediğinizde ve çalışma kitabına girilen verilerin doğru ve tutarlı olmasını istediğinizde veri doğrulamaya paha biçilemez.

Başka şeylerin yanı sıra, veri doğrulamayı kullanarak aşağıdakileri yapabilirsiniz:

 • Verileri bir listedeki önceden tanımlı öğelerle kısıtlama    Örneğin, departman türlerini Satış, Finans, ArGe ve BT ile sınırlayabilirsiniz. Benzer şekilde, çalışma sayfasının herhangi bir yerindeki hücre aralığından bir değer listesi oluşturabilirsiniz.

  Veri doğrulama kullanılarak oluşturulmuş açılan liste

 • Belirtilen aralık dışında kalan sayıları kısıtlama    Örneğin, belirli bir hücredeki çocuk sayısının iki katı kadar en küçük kesinti sınırı belirtebilirsiniz.

 • Belirli bir zaman aralığı dışında kalan tarihleri kısıtlama    Örneğin, bugünün tarihi ile 3 gün sonraki tarih arasında bir zaman dilimi belirtebilirsiniz.

 • Belirli bir zaman aralığı dışında kalan süreleri kısıtlama     Örneğin, kahvaltı servisi için restoranın açıldığı saat ile 5 saat sonrası arasında bir zaman dilimi belirtebilirsiniz.

 • Metin karakterlerinin sayısını sınırlama    Örneğin, bir hücrede izin verilen karakter sayısını 10 veya daha az olacak şekilde sınırlayabilirsiniz. Benzer şekilde, tam ad alanı (C1) için belirli uzunluğu, ad alanının (A1) ve soyadı alanının (B1) geçerli uzunluğu artı 10 karakter olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

 • Diğer hücrelerdeki formüllere veya değerlere dayalı olarak veri doğrulama    Örneğin, öngörülen toplam bordro değerine dayalı olarak komisyon ve ikramiyeler için 3.600 TL tutarında bir üst sınır ayarlamak için veri doğrulama kullanabilirsiniz. Kullanıcılar hücreye 3.600 TL'den büyük bir değer girerse doğrulama iletisi görüntülenir.

Sayfanın Başı

Veri doğrulama iletileri

Kullanıcıların, bir hücreye geçersiz veri girdiklerinde göreceği ileti veri doğrulamayı yapılandırma şeklinize göre değişir. Kullanıcı hücreyi seçtiğinde bir girdi iletisi gösterilmesini tercih edebilirsiniz. Girdi iletileri genellikle hücreye girilmesini istediğiniz veri türüyle ilgili olarak kullanıcıya yol göstermesi amacıyla kullanılır. Bu tür iletiler hücrenin yanında görüntülenir. İsterseniz bu iletinin yerini değiştirebilirsiniz ve ileti, başka bir hücreye geçilene veya ESC tuşuna basılana kadar ekranda kalır.

Altbilgi

Ayrıca, kullanıcılar geçersiz veri girişi yaptıktan hemen sonra görünen bir hata uyarısı göstermeyi de tercih edebilirsiniz.

Özel uyarı iletisi içeren hata uyarısı

Üç tür hata uyarısından birini tercih edebilirsiniz:

Simge

Tür

Kullanım amacı

Durdur simgesi

Dur

Kullanıcıların hücreye geçersiz veri girmesini önleyin. Dur uyarı iletisinin iki seçeneği vardır: Yeniden Dene veya İptal.

Uyarı simgesi

Uyarı

Veri girmelerini engellemeden, kullanıcıları girdikleri verinin geçersiz olduğu konusunda uyarın. Bir Uyarı bildirim iletisi görüntülendiğinde, kullanıcılar Evet'i tıklatarak geçersiz girişi kabul edebilir, Hayır'ı tıklatarak geçersiz girişi düzenleyebilir veya İptal'i tıklatarak geçersiz girişi kaldırabilir.

Bilgi simgesi

Bilgi

Veri girmelerini engellemeden, kullanıcıları girdikleri verinin geçersiz olduğu konusunda bilgilendirin. Bu hata uyarısı en esnek olan bildirimdir. Bir Bilgi uyarı iletisi görüntülendiğinde, kullanıcılar geçersiz değeri kabul etmek için Tamam'ı tıklatabilir veya reddetmek için İptal'i tıklatabilir.

Kullanıcıların hata uyarı iletisinde görecekleri metni özelleştirebilirsiniz. Bunu tercih etmezseniz, kullanıcılar varsayılan iletiyi görür.

Girdi iletileri ve hata uyarıları yalnızca veri doğrudan hücrelere girildiğinde görünür. Aşağıdaki koşullarda görünmezler:

 • Kullanıcı veriyi hücreye kopyalama veya doldurma yoluyla girdiğinde

 • Hücredeki formül geçerli olmayan bir sonuç hesapladığında

 • Bir makro hücreye geçersiz veri girdiğinde

Sayfanın Başı

Veri doğrulamayla çalışmaya yönelik ipuçları

Aşağıdaki listede, Excel'de veri doğrulamayla çalışmaya yönelik ipuçlarını ve püf noktalarını bulabilirsiniz.

 • Çalışma sayfasını veya çalışma kitabını koruma planlıyorsanız, koruma işlemini doğrulama ayarlarını belirtmeyi tamamladıktan sonra yapın. Çalışma sayfasını korumadan önce, varsa, doğrulanmış hücrelerin kilidini kaldırdığınızdan emin olun. Aksi takdirde, kullanıcılar hücrelere herhangi bir veri giremezler.

 • Çalışma kitabını paylaşmayı planlıyorsanız, paylaşımı ancak veri doğrulama ve koruma ayarlarını belirtmeyi tamamladıktan sonra gerçekleştirin. Çalışma kitabını paylaştıktan sonra, paylaşmayı durdurmadığınız sürece doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Bununla birlikte Excel, çalışma kitabını paylaştığınız süre boyunca belirttiğiniz hücreleri doğrulamaya devam edecektir.

 • İçine önceden veri girilmiş hücrelere veri doğrulama uygulayabilirsiniz. Ancak, Excel varolan hücrelerin geçersiz veri içerdiğini size otomatik olarak bildirmez. Bu senaryoda, Excel'e geçersiz verileri çalışma sayfası üzerinde daire içine almasını söyleyerek bu verileri vurgulayabilirsiniz. Geçersiz verileri tanımladıktan sonra daireleri yeniden gizleyebilirsiniz. Geçersiz bir veriyi doğrularsanız, daire otomatik olarak kaybolur.

  Geçersiz veri etrafındaki kırmızı daire

 • Bir hücrenin veri doğrulamasını hızlı bir şekilde kaldırmak için, hücreyi seçin ve sonra Veri Doğrulama iletişim kutusunu (Veri sekmesi, Veri Araçları grubu) açın. Ayarlar sekmesinde Tümünü Temizle'yi tıklatın.

 • Çalışma sayfasında veri doğrulaması olan hücreleri bulmak için, Giriş sekmesinde, Düzenleme grubunda, Bul ve Seç'i ve ardından Veri Doğrulama'yı tıklatın. Veri doğrulaması olan hücreleri bulduktan sonra, doğrulama ayarlarını değiştirebilir, kopyalayabilir veya kaldırabilirsiniz.

 • Açılan liste oluştururken, listeyi içeren aralığı için bir ad tanımlamak isterseniz Ad Tanımla komutunu (Formüller sekmesi, Tanımlı Adlar grubu) kullanabilirsiniz. Listeyi başka bir çalışma sayfasında oluşturduktan sonra, listeyi içeren çalışma sayfasını gizleyebilir ve sonra kullanıcıların listeye erişim sağlayamaması için çalışma kitabını koruyabilirsiniz.

Veri doğrulama çalışmıyorsa, şunlardan emin olun:

Kullanıcılar veri kopyalamıyor veya doldurmuyor olmalıdır     Veri doğrulama, yalnızca kullanıcılar hücreye doğrudan veri girerken ileti gösterecek ve geçersiz iletileri engelleyecek şekilde tasarlanmıştır. Veriler kopyalandığında veya doldurulduğunda ileti gösterilmez. Kullanıcıların veri kopyalamasını ve hücreleri sürükleyip bırakarak veri doldurmasını önlemek için, Excel Seçenekleri iletişim kutusunun Gelişmiş kategorisinde Doldurma tutamağını ve hücre sürükleyip bırakmayı etkinleştir onay kutusunu (Dosya sekmesi, Seçenekler komutu) temizleyin ve sonra da çalışma sayfasını koruyun.

Çalışma sayfasına koruma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Çalışma sayfasını koruma.

Elle yeniden hesaplama kapalı olmalıdır     Elle yeniden hesaplama açıksa, hesaplanmamış hücreler verilerin doğru olarak doğrulanmasını engelleyebilir. Elle yeniden hesaplamayı kapatmak için, Formüller sekmesinde, Hesaplama grubunda, Hesaplama Seçenekleri'ni ve ardından Otomatik'i tıklatın.

Formüller hatasız olmalıdır     Doğrulanmış hücrelerdeki formüllerin #BAŞV! veya #SAYI/0! gibi hatalara yol açmadığından emin olun. Excel, hata düzeltilinceye kadar veri doğrulamayı yoksayar.

Formüllerde başvurulan hücreler doğru olmalıdır     Başvurulan bir hücre, doğrulanmış bir hücredeki formül geçersiz sonuç verecek şekilde değişirse, hücre için doğrulama iletisi görüntülenmez.

Sayfanın Başı

Veri doğrulama uyarısıyla ilgili işlem yapma

çalışma sayfası hücresine veri girmeyi veya hücre verilerinde değişiklik yapmayı denediğinizde, veri doğrulama hatası uyarısı görürsünüz. Bu uyarı, kullanıcıların geçersiz veri girmesini önlemek için çalışma kitabı sahibinin hücreye verilerin doğrulanması uyguladığına ve girilen verinin geçersiz olduğunu size bildirmek için bir hata uyarısı verdiğine işaret eder.

Veri doğrulama uygulanmış olan hücrelere yalnızca geçerli veri girebilirsiniz. Girdiğiniz verilerin geçerliliği konusunda net bir bilginiz yoksa, çalışma kitabının sahibine başvurmalısınız.

Çalışma kitabını devraldıysanız, çalışma sayfası sizin bilmediğiniz bir parola ile korunmadığı sürece veri doğrulama ayarlarını değiştirebilir veya kaldırabilirsiniz. Mümkünse, korumayı kaldırmanıza yardımcı olması için çalışma sayfasının eski sahibiyle görüşebilirsiniz. Ayrıca, verileri başka bir çalışma sayfasına kopyalayabilir ve daha sonra da veri doğrulamayı kaldırabilirsiniz.

Sayfanın Başı

Hücreye veya aralığa veri doğrulama ekleme

Sonraki bölümlerde, çalışma sayfasındaki hücrelere doğrulama ekleminin farklı tekniklerini öğreneceksiniz.

Veri girişini açılan listedeki değerlerle sınırlandırma

Veri girişini açılan listedeki değerlerle sınırlandırma

Listedeki öğelerin yazı tipini veya yazı tipi boyutunu değiştirmek mümkün değildir.

 1. Doğrulamak üzere bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Veri sekmesinin Veri Araçları grubu

  Sorun: Veri Doğrulama komutu yok.

  • Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı bir Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulama eklemek için Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu aralığa dönüştürmelisiniz.

  • Şu anda veri giriyor olabilirsiniz    Hücrelere veri girerken, Veri sekmesindeki Veri Doğrulama komutu kullanılamaz. Veri girişini bitirmek için ENTER veya ESC tuşuna basın.

  • Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesine tıklayın.

 4. İzin Ver kutusunda, Liste'yi seçin.

 5. Kaynak kutusuna tıklayın ve sonra Microsoft Windows’un liste ayırıcı karakteri (varsayılan olarak noktalı virgül) ile ayrılmış olarak liste değerlerini yazın.

  Örneğin:

  • “Çocuğunuz var mı?” gibi bir soruya karşılık olan girişi iki seçenekle sınırlandırmak için Evet, Hayır yazın.

  • Bir satıcının kalite itibarını üç derecelendirme ile sınırlandırmak için, Düşük, Orta, Yüksek yazın.

  • Çalışma kitabının herhangi bir yerindeki hücre aralığına başvurarak da liste girdileri oluşturabilirsiniz.

  • Not    Açılan listenin genişliği, veri doğrulamanın bulunduğu hücrenin genişliğine göre belirlenir. Açılan listenin genişliğini aşan geçerli girdilerin kesilmesini önlemek için söz konusu hücrenin genişliğini ayarlamanız gerekebilir.

 6. Hücrede açılma onay kutusunun seçildiğinden emin olun. Aksi takdirde, hücrenin yanında aşağı açılan oku göremezsiniz.

 7. Boş (null) değerlerle yapılmasını istediğiniz işlemi belirtmek için, Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not    İzin verilen değerleriniz tanımlı ada sahip bir hücre aralığını temel alıyorsa ve bu aralığın herhangi bir yerinde boş hücre varsa, Boşluğu yoksay onay kutusu seçildiğinde doğrulama hücresine herhangi bir değerin girilmesine izin verilir. Bu durum, doğrulama formülleri ile başvuruda bulunulan hücreler için de geçerlidir: Başvuruda bulunulan bir hücre boşsa, Boşluğu yoksay onay kutusu seçildiğinde doğrulanan hücreye herhangi bir değer girilmesine izin verilir.

 8. İsteğe bağlı olarak, hücreye tıklandığında bir girdi iletisi görüntüleyin.

  Girdi iletisi görüntüleme

  1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

  2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  3. İleti başlığını ve metnini doldurun.

 9. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in nasıl yanıt vermesini istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirtme

  1. Hata Uyarısı sekmesine tıklayın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.

   Not    Kullanıcıların listede yer almayan girdiler yazabilmelerine izin vermek isterseniz, bunun yerine Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunu temizleyin.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi'yi seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı'yı seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemek için Durdur'u seçin.

  3. İletinin başlığını ve metnini doldurun (en çok 225 karakter).

   Not    Başlık veya metin girmezseniz, başlık olarak "Microsoft Excel" varsayılan dizesi kullanılır ve ileti de (varsayılan olarak) "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bir kullanıcı bu hücreye girilebilecek değerleri kısıtlamış" olur.

 10. Düzgün çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı test edin.

  Ayarlarınızın tasarladığınız gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olmak için, hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyin.

  İpucu    Bir hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizi aynı ayarlara sahip diğer tüm hücrelere otomatik olarak uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Veri girişini sınırlar içindeki bir tamsayı ile kısıtlama

 1. Doğrulamak üzere bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Veri sekmesinin Veri Araçları grubu

  Sorun: Veri Doğrulama komutu yok.

  • Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı olan Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulaması eklemek için, Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu veri aralığına dönüştürmelisiniz.

  • Şu anda veri giriyor olabilirsiniz    Hücrelere veri girerken, Veri sekmesindeki Veri Doğrulama komutu kullanılamaz. Girişi bitirmek için ENTER veya Esc tuşuna basın.

  • Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma kitabının paylaşılmasını veya korunmasını durdurmak için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesine tıklayın.

 4. İzin Ver kutusunda, Tamsayı'yı seçin.

 5. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, üst ve alt sınırları ayarlamak için arasında'yı seçin.

 6. İzin verilecek en küçük, en büyük veya belirli değeri girin. Sayı değeri döndüren bir formül de girebilirsiniz.

  Örneğin, F1 hücresindeki çocuk sayısının iki katına eşit bir en düşük kesinti sınırı ayarlamak için, Veri kutusunda büyüktür veya eşittir'i seçin ve En Küçük kutusuna =2*F1 formülünü girin.

 7. Boş (null) değerlerle yapılmasını istediğiniz işlemi belirtmek için, Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not    İzin verilen değerleriniz tanımlı adı olan bir hücre aralığını temel alıyorsa ve bu aralığın herhangi bir yerinde boş bir hücre varsa, Boşluğu yoksay onay kutusu ayarlandığında doğrulama hücresine herhangi bir değerin girilmesine izin verilir. Bu durum, doğrulama formülleri ile başvuruda bulunulan hücreler için de geçerlidir: Başvuruda bulunulan bir hücre boşsa, Boşluğu yoksay onay kutusu ayarlandığında doğrulanan hücreye herhangi bir değer girilmesine izin verilir.

 8. İsteğe bağlı olarak, hücreye tıklandığında bir girdi iletisi görüntüleyin.

  Girdi iletisi görüntüleme

  1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

  2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  3. İleti başlığını ve metnini doldurun.

 9. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in nasıl yanıt vermesini istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirtme

  1. Hata Uyarısı sekmesine tıklayın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi'yi seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı'yı seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemek için Durdur'u seçin.

  3. İletinin başlığını ve metnini doldurun (en çok 225 karakter).

   Not    Başlık veya metin girmezseniz, başlık varsayılan olarak "Microsoft Excel", ileti ise "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bir kullanıcı bu hücreye girilebilecek değerleri kısıtlamış" olur.

 10. Düzgün çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı test edin.

  Ayarlarınızın tasarladığınız gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olmak için, hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyin.

  İpucu    Bir hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizi aynı ayarlara sahip diğer tüm hücrelere otomatik olarak uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

Veri girişini sınırlar içindeki bir ondalık sayı ile kısıtlama

 1. Doğrulamak üzere bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Veri sekmesinin Veri Araçları grubu

  Sorun: Veri Doğrulama komutu yok.

  • Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı olan Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulaması eklemek için, Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu veri aralığına dönüştürmelisiniz.

  • Şu anda veri giriyor olabilirsiniz    Hücrelere veri girerken, Veri sekmesindeki Veri Doğrulama komutu kullanılamaz. Girişi bitirmek için ENTER veya Esc tuşuna basın.

  • Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma kitabının paylaşılmasını veya korunmasını durdurmak için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesine tıklayın.

 4. İzin Ver kutusunda, Ondalık'ı seçin.

 5. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, üst ve alt sınırları ayarlamak için arasında'yı seçin.

 6. İzin verilecek en küçük, en büyük veya belirli değeri girin. Sayı değeri döndüren bir formül de girebilirsiniz.

  Örneğin, E1 hücresinde, komisyonlar ve ikramiyeler için satış temsilcisinin maaşının %6'sı tutarında bir en yüksek limit ayarlamak için, Veri kutusunda küçüktür veya eşittir'i seçin ve En Yüksek kutusuna =E1*6% formülünü girin.

  Not    Kullanıcının yüzde değerler (örneğin, %20) girmesine izin vermek için, İzin Ver kutusunda Ondalık'ı seçin; istediğiniz kısıtlama türünü Veri kutusundan seçin; ondalık olarak en küçük, en büyük veya belirli bir değeri girin (örneğin, 0,2) ve sonra doğrulama hücresini yüzde değer olarak göstermek için hücreyi seçin ve Giriş sekmesinin Sayı grubunda Yüzde Stili Düğme resmi düğmesine tıklayın.

 7. Boş (null) değerlerle yapılmasını istediğiniz işlemi belirtmek için, Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not    İzin verilen değerleriniz tanımlı adı olan bir hücre aralığını temel alıyorsa ve bu aralığın herhangi bir yerinde boş bir hücre varsa, Boşluğu yoksay onay kutusu ayarlandığında doğrulama hücresine herhangi bir değerin girilmesine izin verilir. Bu durum, doğrulama formülleri ile başvuruda bulunulan hücreler için de geçerlidir: Başvuruda bulunulan bir hücre boşsa, Boşluğu yoksay onay kutusu ayarlandığında doğrulanan hücreye herhangi bir değer girilmesine izin verilir.

 8. İsteğe bağlı olarak, hücreye tıklandığında bir girdi iletisi görüntüleyin.

  Girdi iletisi görüntüleme

  1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

  2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  3. İleti başlığını ve metnini doldurun.

 9. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in nasıl yanıt vermesini istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirtme

  1. Hata Uyarısı sekmesine tıklayın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi'yi seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı'yı seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemek için Durdur'u seçin.

  3. İletinin başlığını ve metnini doldurun (en çok 225 karakter).

   Not    Başlık veya metin girmezseniz, başlık varsayılan olarak "Microsoft Excel", ileti ise "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bir kullanıcı bu hücreye girilebilecek değerleri kısıtlamış" olur.

 10. Düzgün çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı test edin.

  Ayarlarınızın tasarladığınız gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olmak için, hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyin.

  İpucu    Bir hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizi aynı ayarlara sahip diğer tüm hücrelere otomatik olarak uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

Veri girişini belirli bir zaman dilimindeki tarih ile kısıtlama

 1. Doğrulamak üzere bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Veri sekmesinin Veri Araçları grubu

  Sorun: Veri Doğrulama komutu yok.

  • Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı olan Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulaması eklemek için, Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu veri aralığına dönüştürmelisiniz.

  • Şu anda veri giriyor olabilirsiniz    Hücrelere veri girerken, Veri sekmesindeki Veri Doğrulama komutu kullanılamaz. Girişi bitirmek için ENTER veya Esc tuşuna basın.

  • Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma kitabının paylaşılmasını veya korunmasını durdurmak için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesine tıklayın.

 4. İzin Ver kutusunda, Tarih'i seçin.

 5. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, belirli bir günden sonraki tarihlere izin vermek için büyüktür'ü seçin.

 6. İzin verilecek başlangıç, bitiş tarihini veya belirli bir tarihi girin. Tarih değeri döndüren bir formül de girebilirsiniz.

  Örneğin, bugünün tarihi ile 3 gün sonrası arasında bir zaman dilimi ayarlamak için, Veri kutusunda arasında'yı seçin; En az kutusuna =BUGÜN() formülünü girin ve En çok kutusuna da =BUGÜN()+3 formülünü girin.

 7. Boş (null) değerlerle yapılmasını istediğiniz işlemi belirtmek için, Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not    İzin verilen değerleriniz tanımlı adı olan bir hücre aralığını temel alıyorsa ve bu aralığın herhangi bir yerinde boş bir hücre varsa, Boşluğu yoksay onay kutusu ayarlandığında doğrulama hücresine herhangi bir değerin girilmesine izin verilir. Bu durum, doğrulama formülleri ile başvuruda bulunulan hücreler için de geçerlidir: Başvuruda bulunulan bir hücre boşsa, Boşluğu yoksay onay kutusu ayarlandığında doğrulanan hücreye herhangi bir değer girilmesine izin verilir.

 8. İsteğe bağlı olarak, hücreye tıklandığında bir girdi iletisi görüntüleyin.

  Girdi iletisi görüntüleme

  1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

  2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  3. İleti başlığını ve metnini doldurun.

 9. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in nasıl yanıt vermesini istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirtme

  1. Hata Uyarısı sekmesine tıklayın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi'yi seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı'yı seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemek için Durdur'u seçin.

  3. İletinin başlığını ve metnini doldurun (en çok 225 karakter).

   Not    Başlık veya metin girmezseniz, başlık varsayılan olarak "Microsoft Excel", ileti ise "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bir kullanıcı bu hücreye girilebilecek değerleri kısıtlamış" olur.

 10. Düzgün çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı test edin.

  Ayarlarınızın tasarladığınız gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olmak için, hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyin.

  İpucu    Bir hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizi aynı ayarlara sahip diğer tüm hücrelere otomatik olarak uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

Veri girişini belirli bir zaman dilimindeki saat ile kısıtlama

 1. Doğrulamak üzere bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Veri sekmesinin Veri Araçları grubu

  Sorun: Veri Doğrulama komutu yok.

  • Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı olan Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulaması eklemek için, Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu veri aralığına dönüştürmelisiniz.

  • Şu anda veri giriyor olabilirsiniz    Hücrelere veri girerken, Veri sekmesindeki Veri Doğrulama komutu kullanılamaz. Girişi bitirmek için ENTER veya Esc tuşuna basın.

  • Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma kitabının paylaşılmasını veya korunmasını durdurmak için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesine tıklayın.

 4. İzin Ver kutusunda, Saat'i seçin.

 5. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, günün belirli bir saatinden önceki tarihlere izin vermek için küçüktür'ü seçin.

 6. İzin verilecek başlangıç, bitiş saatini veya belirli bir saati girin. Saat değeri döndüren bir formül de girebilirsiniz.

  Örneğin, kahvaltı servisi için restoranın açıldığı saatle (H1 hücresindeki değer) 5 saat sonrası arasında bir zaman dilimi ayarlamak için, Veri kutusunda arasında’yı seçin; Başlangıç saati kutusuna =H1 girin ve Bitiş saati kutusuna da =H1+"5:00" girin.

 7. Boş (null) değerlerle yapılmasını istediğiniz işlemi belirtmek için, Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not    İzin verilen değerleriniz tanımlı adı olan bir hücre aralığını temel alıyorsa ve bu aralığın herhangi bir yerinde boş bir hücre varsa, Boşluğu yoksay onay kutusu ayarlandığında doğrulama hücresine herhangi bir değerin girilmesine izin verilir. Bu durum, doğrulama formülleri ile başvuruda bulunulan hücreler için de geçerlidir: Başvuruda bulunulan bir hücre boşsa, Boşluğu yoksay onay kutusu ayarlandığında doğrulanan hücreye herhangi bir değer girilmesine izin verilir.

 8. İsteğe bağlı olarak, hücreye tıklandığında bir girdi iletisi görüntüleyin.

  Girdi iletisi görüntüleme

  1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

  2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  3. İleti başlığını ve metnini doldurun.

 9. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in nasıl yanıt vermesini istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirtme

  1. Hata Uyarısı sekmesine tıklayın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi'yi seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı'yı seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemek için Durdur'u seçin.

  3. İletinin başlığını ve metnini doldurun (en çok 225 karakter).

   Not    Başlık veya metin girmezseniz, başlık varsayılan olarak "Microsoft Excel", ileti ise "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bir kullanıcı bu hücreye girilebilecek değerleri kısıtlamış" olur.

 10. Düzgün çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı test edin.

  Ayarlarınızın tasarladığınız gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olmak için, hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyin.

  İpucu    Bir hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizi aynı ayarlara sahip diğer tüm hücrelere otomatik olarak uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

Veri girişini belirtilen uzunlukta metin ile kısıtlama

 1. Doğrulamak üzere bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Veri sekmesinin Veri Araçları grubu

  Sorun: Veri Doğrulama komutu yok.

  • Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı olan Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulaması eklemek için, Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu veri aralığına dönüştürmelisiniz.

  • Şu anda veri giriyor olabilirsiniz    Hücrelere veri girerken, Veri sekmesindeki Veri Doğrulama komutu kullanılamaz. Girişi bitirmek için ENTER veya Esc tuşuna basın.

  • Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma kitabının paylaşılmasını veya korunmasını durdurmak için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesine tıklayın.

 4. İzin Ver kutusunda, Metin Uzunluğu'nu seçin.

 5. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin. Örneğin, belirli bir sayıda karaktere kadar izin vermek için küçüktür veya eşittir'i seçin.

 6. İzin verilecek en küçük, en büyük veya belirli metin uzunluğunu girin. Sayı değeri döndüren bir formül de girebilirsiniz.

  Örneğin, tam ad alanı için (C1) belirli uzunluğu, ad alanı (A1) ve soyadı alanının (B1) geçerli uzunluğu artı 10 olacak şekilde ayarlamak için, Veri kutusunda küçüktür veya eşittir'i seçin ve En Büyük kutusuna =TOPLA(UZUNLUK(A1),UZUNLUK(B1),10) formülünü girin.

 7. Boş (null) değerlerle yapılmasını istediğiniz işlemi belirtmek için, Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

Not : İzin verilen değerleriniz tanımlı adı olan bir hücre aralığını temel alıyorsa ve bu aralığın herhangi bir yerinde boş bir hücre varsa, Boşluğu yoksay onay kutusu ayarlandığında doğrulama hücresine herhangi bir değerin girilmesine izin verilir. Bu durum, doğrulama formülleri ile başvuruda bulunulan hücreler için de geçerlidir: Başvuruda bulunulan bir hücre boşsa, Boşluğu yoksay onay kutusu ayarlandığında doğrulanan hücreye herhangi bir değer girilmesine izin verilir.

 1. İsteğe bağlı olarak, hücreye tıklandığında bir girdi iletisi görüntüleyin.

  Girdi iletisi görüntüleme

  1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

  2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  3. İleti başlığını ve metnini doldurun.

 2. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in nasıl yanıt vermesini istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirtme

  1. Hata Uyarısı sekmesine tıklayın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi'yi seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı'yı seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemek için Durdur'u seçin.

  3. İletinin başlığını ve metnini doldurun (en çok 225 karakter).

   Not    Başlık veya metin girmezseniz, başlık varsayılan olarak "Microsoft Excel", ileti ise "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bir kullanıcı bu hücreye girilebilecek değerleri kısıtlamış" olur.

 3. Düzgün çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı test edin.

  Ayarlarınızın tasarladığınız gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olmak için, hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyin.

  İpucu    Bir hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizi aynı ayarlara sahip diğer tüm hücrelere otomatik olarak uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

Bir başka hücrenin içeriğine dayalı olarak izin verilen değeri hesaplama

 1. Doğrulamak üzere bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Veri sekmesinin Veri Araçları grubu

  Sorun: Veri Doğrulama komutu yok.

  • Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı olan Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulaması eklemek için, Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu veri aralığına dönüştürmelisiniz.

  • Şu anda veri giriyor olabilirsiniz    Hücrelere veri girerken, Veri sekmesindeki Veri Doğrulama komutu kullanılamaz. Girişi bitirmek için ENTER veya Esc tuşuna basın.

  • Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma kitabının paylaşılmasını veya korunmasını durdurmak için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesine tıklayın.

 4. İzin Ver kutusunda, istediğiniz veri türünü seçin.

 5. Veri kutusunda, istediğiniz kısıtlama türünü seçin.

 6. Veri kutusunun altındaki kutuda veya kutularda, izin verilen değeri belirtmek için kullanmak istediğiniz hücreyi tıklatın.

  Örneğin, bir hesapla ilgili girdilere, yalnızca sonucun E4 hücresindeki bütçeyi aşmaması koşuluyla izin vermek için, İzin Ver için Ondalık'ı seçin; Veri için küçüktür veya eşittir'i seçin ve En Büyük kutusuna =E4 girin.

 7. Boş (null) değerlerle yapılmasını istediğiniz işlemi belirtmek için, Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not    İzin verilen değerleriniz tanımlı adı olan bir hücre aralığını temel alıyorsa ve bu aralığın herhangi bir yerinde boş bir hücre varsa, Boşluğu yoksay onay kutusu ayarlandığında doğrulama hücresine herhangi bir değerin girilmesine izin verilir. Bu durum, doğrulama formülleri ile başvuruda bulunulan hücreler için de geçerlidir: Başvuruda bulunulan bir hücre boşsa, Boşluğu yoksay onay kutusu ayarlandığında doğrulanan hücreye herhangi bir değer girilmesine izin verilir.

 8. İsteğe bağlı olarak, hücreye tıklandığında bir girdi iletisi görüntüleyin.

Girdi iletisi görüntüleme

 1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

 2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

 3. İleti başlığını ve metnini doldurun.

 1. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in nasıl yanıt vermesini istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirtme

  1. Hata Uyarısı sekmesine tıklayın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi'yi seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı'yı seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemek için Durdur'u seçin.

  3. İletinin başlığını ve metnini doldurun (en çok 225 karakter).

   Not    Başlık veya metin girmezseniz, başlık varsayılan olarak "Microsoft Excel", ileti ise "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bir kullanıcı bu hücreye girilebilecek değerleri kısıtlamış" olur.

 2. Düzgün çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı test edin.

  Ayarlarınızın tasarladığınız gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olmak için, hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyin.

  İpucu    Bir hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizi aynı ayarlara sahip diğer tüm hücrelere otomatik olarak uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

İzin verilen değeri hesaplamak için formül kullanma

 1. Doğrulamak üzere bir veya daha fazla hücre seçin.

 2. Veri sekmesinin Veri Araçları grubunda Veri Doğrulama'yı tıklatın.

  Veri sekmesinin Veri Araçları grubu

  Sorun: Veri Doğrulama komutu yok.

  • Excel tablosu bir SharePoint sitesine bağlı olabilir     SharePoint sitesine bağlı olan Excel tablosuna veri doğrulama ekleyemezsiniz. Veri doğrulaması eklemek için, Excel tablosunun bağlantısını kesmeli veya Excel tablosunu veri aralığına dönüştürmelisiniz.

  • Şu anda veri giriyor olabilirsiniz    Hücrelere veri girerken, Veri sekmesindeki Veri Doğrulama komutu kullanılamaz. Girişi bitirmek için ENTER veya Esc tuşuna basın.

  • Çalışma sayfası korunuyor veya paylaşılıyor olabilir     Çalışma kitabınız paylaşılıyor veya korunuyorsa veri doğrulama ayarlarını değiştiremezsiniz. Çalışma kitabının paylaşılmasını veya korunmasını durdurmak için, Ayrıca Bkz bölümündeki bağlantılara bakın.

 3. Veri Doğrulama iletişim kutusunda Ayarlar sekmesine tıklayın.

 4. İzin Ver kutusunda, Özel'i seçin.

 5. Formül kutusuna, mantıksal değer (geçerli girdiler için DOĞRU veya geçersiz girdiler için YANLIŞ) hesaplayan bir formül girin. Örneğin:

Şundan emin olmak için:

Bu formülü girin:

Piknik hesabının hücresi (B1) ancak, ihtiyari hesap (D1) için hiçbir şey bütçelenmemişse ve toplam bütçe (D2) ayrılan 40.000 TL'den küçükse güncelleştirilebilir.

=VE(D1=0;D2<40000)

Ürün açıklaması içeren hücre (B2) yalnızca metin içerir.

=EMETİNSE(B2)

Öngörülen bir reklam bütçesi içeren hücre (B3) için, yükleniciler ve hizmetler alt toplamı (E1) 800 TL veya daha az olmalı ve toplam bütçe miktarı (E2) da 97.000 TL veya daha az olmalıdır.

=VE(E1<=800;E2<=97000)

Çalışan yaşını içeren hücre (B4) her zaman, toplam çalışma yılı (F1) artı 18 (en küçük işe alınma yaşı) toplamından büyüktür.

=EĞER(B4>F1+18;DOĞRU;YANLIŞ)

A1:A20 hücre aralığındaki tüm veriler benzersiz değerler içerir.

=EĞERSAY($A$1:$A$20;A1)=1

Formülü A1 hücresi veri doğrulamasına girmelisiniz ve sonra, aralıktaki her hücre için veri doğrulamasının benzer bir formüle sahip olması için A2 ile A20 arasındaki hücreleri doldurmalısınız; ancak EĞERSAY için ikinci bağımsız değişken geçerli hücreyle eşleşecektir.

Ürün kod adı içeren hücre (B5) her zaman standart KOD- önekini içerir ve en az 10 karakter uzunluğundadır.

=VE(SOL(B5; 3) ="KOD-";UZUNLUK(B5) > 9)

 1. Boş (null) değerlerle yapılmasını istediğiniz işlemi belirtmek için, Boşluğu yoksay onay kutusunu seçin veya temizleyin.

  Not    İzin verilen değerleriniz tanımlı adı olan bir hücre aralığını temel alıyorsa ve bu aralığın herhangi bir yerinde boş bir hücre varsa, Boşluğu yoksay onay kutusu ayarlandığında doğrulama hücresine herhangi bir değerin girilmesine izin verilir. Bu durum, doğrulama formülleri ile başvuruda bulunulan hücreler için de geçerlidir: Başvuruda bulunulan bir hücre boşsa, Boşluğu yoksay onay kutusu ayarlandığında doğrulanan hücreye herhangi bir değer girilmesine izin verilir.

 2. İsteğe bağlı olarak, hücreye tıklandığında bir girdi iletisi görüntüleyin.

  Girdi iletisi görüntüleme

  1. Girdi İletisi sekmesini tıklatın.

  2. Hücre seçildikten sonra girdi iletisini göster onay kutusunun seçili olduğundan emin olun.

  3. İleti başlığını ve metnini doldurun.

 3. Geçersiz veri girildiğinde Microsoft Office Excel'in nasıl yanıt vermesini istediğinizi belirtin.

  Geçersiz veriler için yanıt belirtme

  1. Hata Uyarısı sekmesine tıklayın ve Geçersiz veri girildikten sonra hata uyarısını göster onay kutusunun seçili olmasına dikkat edin.

  2. Stil kutusu için aşağıdaki seçeneklerden birini belirleyin:

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen bilgi iletisi görüntülemek için Bilgi'yi seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemeyen uyarı iletisi görüntülemek için Uyarı'yı seçin.

   • Geçersiz veri girişini engellemek için Durdur'u seçin.

  3. İletinin başlığını ve metnini doldurun (en çok 225 karakter).

   Not    Başlık veya metin girmezseniz, başlık varsayılan olarak "Microsoft Excel", ileti ise "Girdiğiniz değer geçerli değil. Bir kullanıcı bu hücreye girilebilecek değerleri kısıtlamış" olur.

 4. Düzgün çalıştığından emin olmak için veri doğrulamayı test edin.

  Ayarlarınızın tasarladığınız gibi çalıştığından ve iletilerinizin beklediğiniz durumlarda görüntülendiğinden emin olmak için, hücrelere hem geçerli hem de geçersiz veriler girmeyi deneyin.

  İpucu    Bir hücrenin doğrulama ayarlarını değiştirirseniz, değişikliklerinizi aynı ayarlara sahip diğer tüm hücrelere otomatik olarak uygulayabilirsiniz. Bunu yapmak için, Veri Doğrulama iletişim kutusunu açın ve ardından Ayarlar sekmesinde Bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer hücrelerin tümüne uygula onay kutusunu seçin.

Sayfanın Başı

Not : Makine Çevirisi Yasal Uyarısı: Bu makale, insan müdahalesi olmadan bir bilgisayar sistemi tarafından çevrilmiştir. Microsoft bu makine çevirilerini İngilizce bilmeyen kullanıcıların Microsoft ürünleri, hizmetleri ve teknolojileriyle ilgili içeriklerden yararlanmasına yardımcı olmak için sunar. Bu makale makine çevirisi olduğundan sözcük, cümle dizilimi ve gramer hataları içerebilir.

Bu bilgi yararlı oldu mu?

Harika! Başka geri bildirim göndermek istiyor musunuz?

Özellikleri nasıl daha iyi hale getirebiliriz?

Görüşleriniz için teşekkür ederiz!

×